Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

LLP/Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketlilik Programı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "LLP/Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketlilik Programı"— Sunum transkripti:

1 LLP/Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketlilik Programı
Bilgilendirme Toplantısı

2 llp/erasmus programI hakkinda genel bilgi
Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Erasmus öğrenci programı ile öğrenciler 1 akademik yıl içinde 1 veya 2 dönemliğine başka bir Avrupa ülkesi Erasmus Üniversite Beyannamesi'ne sahib yüksek öğretim kurumunda öğrenci olarak yurt dışına gidebilmektedirler. Avrupa Komisyonu değişimden faydalanan bireylerin yurt dışında olmalarından kaynaklanacak ek masraflara katkı sağlamak amacıyla karşılıksız hibe vererek değişime mali olarak da destek vermektedir. Birliğe aday ülke olarak Türkiye’nin öğrenci ve öğretim elemanı değişimi yalnızca üye ülkelerle mümkün olabilmektedir. Öğrenci ve öğretim elemanlarının ortak üniversitelerle değişimi yüksek öğretim kurumu bünyesinde organize edilmekte, kurumların Erasmus Koordinatörlükleri (Uluslararası İlişkiler Ofisleri / AB Ofisleri / Dış İlişkiler Ofisleri) eliyle yürütülmektedir..

3 Kimler katilabilir ? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları
Başka ülkelerin vatandaşı olmakla birlikte Türkiye'de bir okulda, meslek okulunda, yükseköğretim kurumunda veya yetişkin eğitimi veren bir kurumda kayıtlı öğrenci olmaları İlgili yasalar ve mevzuatlar çerçevesinde Türkiye'de bir işte çalışıyor olmaları Türkiye'de yaşıyor olmaları gerekmektedir.  

4 Başvuru KoşullarI Nelerdir?
Öğrencilerin; Yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (Ön lisans, Lisans, yüksek lisans, doktora) bir yüksek öğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması Ön lisans ve Lisans öğrencilerinin akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması.

5 Ne zaman Başvuru YapIlabilir?
Güz/Bahar ve Bahar dönemi için ayrı ilana çıkılır. Güz/bahar dönemi için bir önceki yılın Mart-Nisan aylarında, yalnız Bahar dönemi gidecekler içinse Eylül-Ekim ayları içinde ilana çıkılır. Staj hareketliliği için Ekim-Şubat ayları içinde ilana çıkılır. Başvuru duyuruları üniversitemiz internet sayfasında ilan edilmektedir.

6 Staj faaliyetinde öğrenim amaçlı farklı olarak, en az 2
Staj faaliyetinde öğrenim amaçlı farklı olarak, en az 2. sınıfta olma şartı aranmaz. Birinci sınıf öğrencilerinde seçim ilk yarıyıl sonundaki akademik not ortalamaları dikkate alınır. Son sınıflarında olup bütün kredi ve yükümlülüklerini tamamlayarak mezun durumuna gelen öğrenciler, üniversitelerinden ilişiklerini kestirmeseler veya mezuniyet belgelerini almasalar dahi mezun kabul edileceklerinden Erasmus staj faaliyetinden yararlanamazlar.

7 BAŞVURU SÜRECİ Öğrenciler başvuru tarihleri arasında app.erasmus.beun.edu.tr. internet adresinden sisteme kayıt olurlar. Kayıt işlemleri için veya şeklinde mail adresi gerekmektedir. Mail adresi e-kampüs üzerinden aktifleştirilmelidir. Şifre sistemden öğrencinin TC Kimlik Numarası olarak tanımlanmıştır. Sistem üzerinden başvuru formu eksiksiz olarak doldurulur. Başvuru formunun çıktısı alınarak bölüm koordinatörüne imzalatılır ve gerekli belgelerle birlikte Değişim Programları Koordinatörlüğüne teslim edilir.

8 BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İÇİN: İnternet üzerinden doldurulmuş ve imzalı başvuru formu Güncel not dökümü (Transkript) (İlgili Öğrenci İşleri ve Enstitü’den alınabilir) STAJ HAREKETLİLİĞİ İÇİN: Staj yapılacak İşletme/Kuruma ait niyet mektubu (Letter of Intent)

9 ÖRNEK NİYET MEKTUBU (LETTER OF INTENT)

10 DEĞERLENDİRME SÜRECİ Başvuru ilanında belirtilen tarih ve saatte öğrencilere yabancı dil sınavı yapılır. Öğrenim hareketliliği için; öğrencilerin akademik başarı ortalamasının %50’si ve yabancı dil sınavından almış olduğu notun %50’si alınarak kontenjana göre başarı sıralaması yapılır. Staj hareketliliği için; öğrencilerin akademik başarı ortalamasının %55’i ve yabancı dil sınavından almış olduğu notun %45’i alınarak kontenjana göre başarı sıralaması yapılır. Yabancı Dil Puanı %75 yazılı sınav ve %25 sözlü sınav puanlarının toplamından oluşmaktadır. Yabancı Dil sınavında asgari başarı puanı 50’dir.

11 ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER
Gidilecek üniversitenin internet sitesini ayrıntılı olarak inceleyerek ders almayla ilgili prosedürler hakkında bilgi edinilmesi. Gidilecek bölüm ve kendi bölümünüzdeki ders programı incelenerek örtüşen dersler ve bu derslerin AKTS’leri hakkında bilgi edinilmesi. Akademik takvim, dersler, barınma olanakları, son başvuru tarihleri, istenen belgeler v.s hakkında bilgi edinilmesi. Gideceğiniz bölümün online başvuru tarihlerine dikkat edilmesi!!! Gideceğiniz üniversitenin Başvuru Formunun (Student Application Form) ve varsa barınma (yurt) başvuru formunun (Accommodation Application Form) web sitelerinden veya gideceğiniz üniversitenin Erasmus Ofisinden temin edilerek doldurulması ve bir nüshasının Bölüm Koordinatörüne onaylattırılarak ofisimize teslim edilmesi. Başvuru formuna, ayrıca İngilizce transkriptinizi hazırlayarak eklenmesi. Pasaport işlemlerine vakit kaybetmeden başlanılmalıdır.

12 ÖĞRENİM ANLAŞMASI (LEARNING AGREEMENT)
Gidilecek üniversitenin Öğrenim anlaşması (Learning Agreement 3 adet) Formununun Bölüm Koordinatörünüzle birlikte doldurulması. Formun doldurulmasında en önemli iş ders seçimi olacaktır. Doldurulmuş form tarafınızca imzalanarak bölüm kordinatörünüze onaylatılarak ofisimize teslim edilecektir. Erasmus ofisimiz bu belgeleri onaylanması için karşı tarafa fakslayacak ve postalayacaktır.

13 KABUL MEKTUBU (INVITATION / ACCEPTANCE LETTER)
Başvuru sonrası gideceğiniz üniversiteden adınıza düzenlenmiş olarak bir davet / kabul mektubu (Invitation / Acceptance Letter) gelecektir. Bu belge vize almanız için mutlaka gereklidir!!!

14 VİZE İŞLEMLERİ Gideceğiniz ülkenin vize başvuru şartlarını öğrenip sizin sorumluluğunuzda olan belgeleri hazırlamaya başlayınız. Pasaport Harcı Muaf Belgesi, Lisans öğrencilerine Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından, Lisansüstü öğrencilerine bağlı bulundukları Enstitülerden verilecektir. Seyahat / Sağlık sigortanızı Yurt dışında bulunacağınız dönemi kapsayacak şekilde yaptırınız. Bu sigorta hem çoğu üniversitelerin Erasmus başvurusunda hem de vize başvurusunda istenmektedir. KABUL BELGENİZ (Acceptance Letter) geldiğinde (ofisimize) belgenizi alıp hemen vize için ilgili elçiliğe başvurmanız gerekmektedir. Vize başvurunuz için Erasmus Öğrencisi Olduğunuzu belirtir yazıyı ofisimizden almayı unutmayınız.

15 ERASMUS ÖDEMELERİ İLE İLGİLİ İŞLEMLER
Ziraat Bankası’nın herhangi bir şubesinde VADESİZ Avro Hesabı açtırıp bir fotokopisini ofisimize teslim etmeniz gerekmektedir. Sözleşme (contract) Gideceğiniz ülkeye ve kalacağınız süreye göre alacağınız hibe miktarının yazılı olduğu belgedir. Üniversitemiz Erasmus internet sayfasında yer alan sözleşmenin doldurulup, Değişim Programları Koordinatörlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. AKADEMİK EŞDEĞERLİK BELGESİ Karşı kurumda alacağınız derslerin döndüğünüz zaman hangi derslere karşılık geleceğini gösteren belge. Bilgisayar ortamında bir kopya olarak doldurulup fakülte/bölüm koordinatörüne teslim edilir.

16 Son Kontroller Vizenizi aldıktan sonra Erasmus Öğrenci Beyannamenizi almak ve son kontrolleri yapmak için gitmeden önce mutlaka ofisimize uğramalısınız.

17 DÖNÜŞ BELGELERİ Learning Agreement (Öğrenim Anlaşması)
Erasmus süreciniz sona erip Bülent Ecevit Üniversitesi’ne döndüğünüzde aşağıdaki belgeleri getirmiş olmalısınız. Learning Agreement (Öğrenim Anlaşması) Döndüğünüzde Öğrenim Anlaşmasının son halinin orijinalini ([eğer yapılmışsa] tüm değişiklileri gösteren ve en güncel hali ile) ofisimize getirmelisiniz. Transkript Yurtdışındaki üniversiteden aldığınız transkriptin orijinalini ofisimize getirmelisiniz. Katılım Belgesi Yurtdışındaki üniversiteden aldığınız ve o kurumda eğitim aldığınız süreyi gösteren belgenin orijinalini ofisimize getirmelisiniz. Bu belgede gidiş-dönüş tarihlerinizin gün/ay/yıl şeklinde yazılmış olması önemlidir.

18 DÖNÜŞ BELGELERİ Akademik Tanınma Belgesi
Karşı kurumda alınan derslerin tanındığını ve eşdeğerliklerinin yapıldığını gösteren belge Bilgisayar ortamında bir kopya olarak doldurulup bölüm/fakülte koordinatörüne teslim edilir. Pasaport ve fotokopisi Pasaportunuzun aşağıdaki sayfalarının fotokopilerini (ya da taramalarını) ofisimize iletmeniz gerekmektedir. 1. Pasaport kimlik sayfası (fotoğrafınızın ve kimlik bilgilerinizin bulunduğu sayfa). 2. Yurtdışındaki gümrükte vurulan giriş-çıkış damgalarının olduğu sayfa(lar). 3. Türkiye’deki gümrükte vurulan giriş-çıkış damgalarının olduğu sayfa(lar). Uçak Biniş Kartları Gidiş ve dönüşünüzde bindiğiniz uçağa ait biniş kartları (Boarding pass) Rapor Formu Erasmus süreciniz hakkında sorular içeren bu formu web sitemizden bilgisayarınıza indirip doldurarak ile ofisimize göndermelisiniz. Dönüş belgelerinizin tümünün orijinallerinin ofisimizde kalması gerekmektedir

19 ERASMUS YERLEŞTİRME (STAJ) HAREKETLİLİĞİ
Yerleştirme bir yararlanıcının Programa katılan başka bir ülkedeki bir İşletme veya Organizasyon bünyesinde mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Yerleştirmeye ev sahipliği yapabilecek kuruluşlar: İşletmeler, Eğitim ve Araştırma Merkezleri, Özel ve Kamuya ait her türlü Kurum ve Kuruluş Yerleştirmeye ev sahipliği yapamayacak kuruluşlar: AB Programlarını yürüten kuruluşlar, Misafir olunan ülkedeki Ulusal Diplomatik Kuruluşlar Lisans,Yüksek lisans ve Doktora öğrencileri için yerleştirme en az 3 ay en fazla 12 aydır. Ön lisans, öğrencileri için yerleştirme en az 2 ay en fazla 12 aydır.

20 GİTMEDEN ÖNCE GEREKLİ BELGELER
Niyet Mektubu Training Agreement and Quality Commitment (3 Adet) (Staj Anlaşması ve Kalite Taahüdü) Öğrenci Staj Hareketlilik Sözleşmesi

21 NİYET MEKTUBU (LETTER OF INTENT )
Başvuru sonrası gideceğiniz üniversiteden adınıza düzenlenmiş olarak bir niyet mektubu (Letter of intent) gelecektir. Bu belge vize almanız için mutlaka gereklidir!!!

22 ÖRNEK STAJ ANLASMASI VE KALİTE TAAHÜTÜ

23 DÖNÜŞ BELGELERİ Erasmus süreciniz sona erip Bülent Ecevit Üniversitesi’ne döndüğünüzde aşağıdaki belgeleri getirmiş olmalısınız. Katılım Sertifikası; orijinal, imzalı ve mühürlü. Pasaport ve fotokopisi Pasaportunuzun aşağıdaki sayfalarının fotokopilerini (ya da taramalarını) ofisimize iletmeniz gerekmektedir. 1. Pasaport kimlik sayfası (fotoğrafınızın ve kimlik bilgilerinizin bulunduğu sayfa). 2. Yurtdışındaki gümrükte vurulan giriş-çıkış damgalarının olduğu sayfa(lar). 3. Türkiye’deki gümrükte vurulan giriş-çıkış damgalarının olduğu sayfa(lar). Rapor Formu Erasmus süreciniz hakkında sorular içeren bu formu web sitemizden bilgisayarınıza indirip doldurarak ile ofisimize göndermelisiniz. Dönüş belgelerinizin tümünün orijinallerinin ofisimizde kalması gerekmektedir

24 ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ HİBE MİKTARLARI

25 STAJ HAREKETLİLİĞİ HİBE MİKTARLARI

26 STAJ HAREKETLİLİĞİ HİBE MİKTARLARI

27 Eğitiminizde Başarılar Diler Katıldığınız için Teşekkür Ederiz
Bülent Ecevit Üniversitesi Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programları Koordinatörlüğü Daha fazla bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz. Tel:


"LLP/Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketlilik Programı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları