Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Cahit Arf Bilgi Merkezi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Cahit Arf Bilgi Merkezi"— Sunum transkripti:

1 Cahit Arf Bilgi Merkezi
Uz. Fatma Başar 10 Haziran 2010 TÜBİTAK SAGE Kullanıcı Eğitimi Ankara

2 ULAKBİM ( ) Türkiye’nin eğitim ve araştırma ağ alt yapısı oluşturma ve geliştirme, Ulusal ölçekte akademik içerik sağlama, bilgi hizmetleri sunma ve bilgi ürünleri geliştirme... 1996’dan bu yana TÜBİTAK’a bağlı bir merkez olarak faaliyet gösteren ULAKBİM

3 Basılı ve E-Dergi Koleksiyonu
Cahit Arf Bilgi Merkezi Ulusal Belge Sağlama TÜBİTAK EKUAL Basılı ve E-Dergi Koleksiyonu Süreli Yayınlar Katalogu Ulusal Veri Tabanları Ulusal Toplu Katalog Konu ve Atıf Tarama Uluslararası Yayınları Teşvik Uluslararası Yayınları Teşvik

4 ULAK-ARA 4

5 Ulak-Vekil Proxy Hizmeti
5

6 PAYDAŞLARIMIZ? Cahit Arf Bilgi Merkezi Bilimsel Araştırma Yapan Herkes
Kamu Ar-Ge Özel Ar-Ge Cahit Arf Bilgi Merkezi TÜBİTAK ve Enstitüleri TÜBİTAK EKUAL Üyeleri TÜBİTAK Merkez Birimleri ve Enstitülerindeki Araştırmacılar ULAKBİM Merkez Kullanıcıları Tüm Üniversite ve Araştırma Kurumları Kamu Ar- Ge Kurumları Özel Ar-Ge Kurumları Sağlık Hizmetleri Araştırmacıları, Hastaneler BUTAL Üniversiteler SAGE Askeri Okullar Yayıncılar, Editörler UME Polis Akademisi ATAL KKTC Üniversiteleri UZAY SB EAH MAM UEKAE

7 Cahit Arf Bilgi Merkezi Kaynakları
10.000’in üzerinde basılı akademik dergi 15.000’in üzerinde uluslararası elektronik dergi, 600 ulusal akademik dergi, 8000’i tam metin ~9200 TÜBİTAK Proje Raporu, 50’nin üzerinde e-veri tabanı 750 konferans serisi, uluslararası konferans bildirisi 2000’in üzerinde uluslararası standartlar 1.200’ün üzerinde bilimsel elektronik kitap

8 Belge Sağlama Bağlantıları
Elektronik Bilgi Kaynakları TÜBİTAK ve Bağlı Tüm Enstitülerinin erişimine açılan bilgi kaynakları... TAM METİN VERİ TABANI Dergi Sayısı A C M – COMP. MACH. 110 A C S – AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 34 A I P – AMERICAN INST. OF PHY. 29 ANNUAL REV. SERIES 32 BMJ Journals and Clinical Evidence 27 CAMBRIDGE UNIV.PRESS 198 CLINICS OR NORTH AMERICA 55 EBSCOHOST 6.523 ELSEVIER SD 2.500 IEEE Xplore 309 I O P – INST. OF PHY. 81 N P G – NATURE PUB. GROUP 69 O U P – OXFORD UNIV.PRESS 195 OVID LWW (MEDLINE) 300 SCIENCE ONLINE 1 SCIENTIFIC NET 8 SPRINGER 1.765 SPRINGER LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE TAYLOR & FRANCIS 1.165 SPIE DIGITAL LIBRARY 7 WILEY-BLACKWELL 1.289 I&A VERİ TABANLARI, E-KİTAPLAR & STANDARTLAR OCLC Databases (ArticleFirst, ERIC, Gov. Pub., MEDLINE, ProceedingsFirst, WilsonSelectPlus vd.) 45 Milyon Kayıt. Kayıtlardan Belge Sağlama Bağlantıları PROQUEST Digital Dissertations SCIFINDER SCOPUS GEOREF, WORLD TEXTILE ULRICHS PERIODICAL DIRECTORY WILEY-COCHRANE DATABASE C A B I CHEMWATCH ISI WEB of KNOWLEDGE (WoS, Biological Abs., BIOSIS Previews, FSTA,JCRs, MEDLINE ) JANE'S IEEE Xplore Standartlar/ Konferans Bildirileri 1.800/ ELSEVIER E-BOOKS 1.200 I H S STANDARTLAR 200

9 AKADEMİK BİLGİ HİZMETLERİ PERFORMANS ÖLÇÜTLERİMİZ
Bilgi Hizmetleri Performansımız AKADEMİK BİLGİ HİZMETLERİ PERFORMANS ÖLÇÜTLERİMİZ 2005 2006 2007 2008 2009 KULLANICI SAYISI Aktif Akademik Dış Kullanıcı Sayısı 49.782 43.200 58.166 67.283 79.443 VERİ TABANLARINDAN YAPILAN “TARAMA” “İNDİRİLEN MAKALE” TÜBİTAK EKUAL KAPSAMINDA HİZMET VERİLEN KULLANICI SAYISI - * * 2009’da bazı veri tabanları iptallerine bağlı ilgili araştırmacı sayısındaki azalma

10 TÜBİTAK EKUAL (Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı)
Hizmet Sunulan Üye Kurumlar TÜBİTAK Merkez ve Enstitüleri Türkiye’deki Devlet ve Vakıf Üniversiteleri, KKTC Üniversiteleri, Askeri Harp Akademileri ve Okulları, Polis Akademisi, S.B. Bağlı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri

11 Üye Kurumlar 2006’dan bu yana ulusal konsorsiyuma dahil edilen ve hizmet sunulan kurum sayısında önemli oranda artış olmuştur...

12 TÜBİTAK EKUAL Temel Amaçlar
Ulusal akademik ağ üzerinden araştırmacıların bilimsel içeriğe erişimini yaygınlaştırmak, Uluslararası ve ulusal bilimsel yayın üretiminin ve bu yolla Türkiye’nin bilimsel çalışmalarda rekabet gücünün artırılması, Akademik kurumlar ve araştırmacılar arasında bilimsel bilgiye erişimde fırsat eşitliği yaratmak.

13 CABİM Ulusal Belge Sağlama
Web tabanlı üyelik ve başvuru sistemi ile araştırmacılara ulusal ölçekte uzaktan belge sağlama hizmeti verilmektedir. Bu hizmet ile yılda ’in üzerinde akademik belge (makale vd.) sağlanmaktadır. 2009 yılında yurt dışı akademik tez sağlama hizmetine başlanmıştır. 70 Bin kullanıcı...

14 Bilgiye Hızlı Erişim ve Kaynak Paylaşımında İşbirliği
E-kaynak paylaşımında işbirliğine yönelik ilgili üniversiteler ile değerlendirmeler yapılmış, sistem alt yapısının düzenlenmesi ve protokol hazırlıklarına karar verilmiştir. Basılı ve e-bilgi kaynaklarının ortak bir arayüzden sorgulanması, denetimi ve uzaktan erişim uygulamasına yönelik düzenlenen “UlakARA” sistemi 2009’da devreye girmiştir.

15 Ulusal Bilgi Sistemleri (Türkçe Veri Tabanları)
Ülkemizde ulusal akademik dergilerde yayınlanan makalelere ve bilimsel içeriğe hızlı erişim için “ulusal veri tabanları” geliştirmekte ve Web’den erişime açmaktayız... Ulusal Veri Tabanlarımız: Türk Tıp Veri Tabanı [1996-] Yaşam Bilimleri Veri Tabanı [1992-] Temel Bil. ve Müh. Bil. [1992-] Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı [2002-] 5. Hukuk Veri Tabanı [2010-] 6. TÜBİTAK Destekli Projeler Veri Tabanı

16 CABİM Ulusal Veri Tabanları Kaynak Sayıları:
VERİ TABANI BAZINDA TOPLAM KAYNAK (Makale ve Proje) SAYILARI TÜBİTAK Destekli Proje Veri Tabanı Yaşam Bilimleri Veri Tabanı Tıp Veri Tabanı Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı Sosyal Bilimler Veri Tabanı Toplam Kaynak Sayısı 9.149 17.552 44.375 15.206 16.663 Tam Metin Formattaki Makale Sayısı 7.658 5.703 17.257 3.282 10.022 TOPLAM KAYIT SAYISI TOPLAM TAM METİN KAYIT 43.922

17 Tarama İstatistikleri

18 Ulusal Veri Tabanları Gelişmeler, Proje ve Hedefler
Türkiye’de yayınlanan akademik dergilerin indekslenme oranını artırmak için ISI (Information Scientific Institut) WoS’a danışmanlık hizmeti verilmektedir. ISI’daki toplam dergi sayısı 74 olmuştur. 18

19 Ulusal Veri Tabanları Gelişmeler, Proje ve Hedefler
ISI tarafından kabul edilen ulusal dergiler 19

20 UBYT Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı
Türk bilim insanını uluslararası bilimsel yayın üretimine teşvik ederek, Türkiye’nin uluslararası bilimsel yayın sayısını artırmak hedeflenmektedir.

21 Bilgi Merkezi Bibliyometrik Çalışmaları
Türkiye'nin evrensel bilime katkısı ve uluslararası yayın sıralamasındaki yerinin belirlenmesi amacıyla bibliyometrik değerlendirme çalışmaları yürütülmektedir.

22 Bilgi Merkezi Bibliyometrik Çalışmalar

23 Bilgi Merkezi Bibliyometrik Çalışmalar

24 Araştırmacılara Yönelik Eğitim Faaliyetlerimiz
210 Üniversite 176 Sağlık Bakanlığı EAH 12 Askeri Okullar, 13 TÜBİTAK Merkez ve Ent. 11 ULAKBİM 12 Online olmak üzere toplam 434 kullanıcı eğitim programı ile kullanıcıya eğitim verilmiştir. Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya’da olmak üzere 6 yıllık toplantı ULAKBİM CABİM Web Syf’da yıllık eğitim takvimi, sunum ve dokümanlara, ayrıca eğitmelerin iletişim bilgilerine erişim bilgisi vardır.

25 Bilgi Merkezi Stratejik Amaç ve Hedeflerimiz
Bilgi kaynaklarına akademik erişimi ülke genelinde yaygınlaştırmak ve etkinleştirmek, bu yolla Türk bilim insanlarının araştırma faaliyetlerine doğrudan katkıda sağlamak ve bilimsel yayın üretimi etkinliğini artırmak, Ulusal ve uluslararası ölçekte bilgi merkezleri arası işbirliği ve kaynak paylaşımı faaliyetlerini etkinleştirmek, araştırmacıların akademik bilgi ve belge erişim olanaklarını artırmak, E-bilgi kaynaklarına ve bilimsel içeriğe uzun dönem erişimi mümkün kılmak için “ulusal e-kaynak arşivi/sistemi” geliştirmek, Ülkemizde üretilen bilimsel dijital veri setlerinin (makale, tez, bildiri vd.) korunması ve uzun dönem erişimine yönelik ulusal bir sistem geliştirmek ve işletmek, Ulusal bilimsel içeriğe erişim için yeni “ulusal bilgi ürün ve sistemleri” geliştirmek,

26 TÜBİTAK SAGE Kullanıcı Eğitimi
Teşekkürler Uz. Fatma Başar 10 Haziran 2010 TÜBİTAK SAGE Kullanıcı Eğitimi Ankara


"Cahit Arf Bilgi Merkezi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları