Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Grupla Öğretim Teknikleri  Benzetişim  İkili Grup Çalışmaları  Mikro Öğretim  Eğitsel Oyunlar 10.Hafta Neval Dilek Fatoş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Grupla Öğretim Teknikleri  Benzetişim  İkili Grup Çalışmaları  Mikro Öğretim  Eğitsel Oyunlar 10.Hafta Neval Dilek Fatoş."— Sunum transkripti:

1 1 Grupla Öğretim Teknikleri  Benzetişim  İkili Grup Çalışmaları  Mikro Öğretim  Eğitsel Oyunlar 10.Hafta Neval Dilek Fatoş

2 2 Grupla Öğretim Teknikleri Grupla öğretim teknikleri, özellikle öğretmenlerin sınıf içinde kullandıkları tekniklerdir. Bu teknikler; Beyin Fırtınası Gösteri Soru-Cevap Drama ve Rol Yapma  Benzetişim  İkili Grup Çalışmaları  Mikro Öğretim  Eğitsel Oyunlar Fatoş

3 3 Benzetişim (Benzetim) Fatoş

4 4 Benzetişim Benzetişim Sınıf içinde öğrencilerin bir olayı gerçekmiş gibi ele alıp üzerinde eğitici çalışma yapmalarına olanak sağlayan bir öğretme tekniğidir. Diğer bir tanımla; öğrenciyi desteklemek üzere gerçeğe uygun olarak geliştirilen bir model üzerinde yapılan bir öğretim yaklaşımıdır. Benzetim tekniği bir düşünce değil, bir hareket bir olaydır. Benzetim tekniğinin uygulanmasında öğrencilerin iş görüleri gerçektir ancak öğretmen tarafından ortaya konan durum ya da olay yapaydır gerçek değildir. Fatoş

5 5 Benzetişim (Devam) Sınıfta benzetişim yönteminin uygulanması Piaget’in “bireylerin öğrenmesi” ile ilgili teorisine dayanmaktadır. Piaget’e göre birey bilgiyi alır, deneyimine/ tecrübesine göre onu yeniden oluşturur değiştirir,sonuçta bilgiyi özümser. Benzetişim de bu sürece uygun bir öğrenme ortamı sağlar. Fatoş

6 6 Benzetişim (Devam) Bu yöntem modellerin kullanımına,oyun oluşturmaya,yapısallaştırılmış rol oynamaya,etkileşimli video ve bilgisayar programlarına alternatif oluşturur. Bu yöntem ile; öğrenciler kolay motive olmaktadır. Bu yöntemin uygulanması eleştirel ve yaratıcı düşüncenin gelişmesine,sosyal etkileşim becerilerinin oluşmasına olumlu bir katkı sağlamaktadır. Fatoş

7 7 Benzetişim (Devam) Burada gerçek durumlar-önemli boyutlar-bir modelde özel olarak,diagram halinde, resimler ya da diğer sembolik yollarla belirlenmektedir. Uygulamada zaman ve mekan genel olarak sınırlanmakta ve yaratılmak istenen gerçek durumun anlamlı yönleri seçilmektedir. Örneğin; Askeri eğitimdeki harp oyunları, Pilotların uçak modelleri üzerinde çalışmaları, pilotların uçuş öncesi yapay koşullarda eğitim görmeleri Astronotların eğitimi, Tıpçıların kadavra üzerinde çalışmaları benzetim tekniğine birer örnektir. Fatoş

8 8 Benzetişim Uygulamasında Öğretmenin Görevi Benzetişim ortamını başlatmak için öncelikle öğretmen yapay bir problem/bir durum, gerçek yaşamdan alınmış bir olayı seçmelidir.Çünkü deneyim/tecrübe bir benzetişimdir. Uygulamada öğretmen bir organizatör ve danışmandır. Öğretmen materyalleri hazırlar,kuralları duyurur ve sonuçtaki tartışma ortamını düzenler. Rehber konumunda olduğu için benzetişim ortamına katılmaz. Fatoş

9 9 Benzetişim Uygulamasında Öğrencinin Görevi Öğrenciler senaryodaki rollerini olabildiğince,profesyonelce yerine getirmeye çalışırlar. Fatoş

10 10 Benzetişim Avantajları/Yararları Öğrenilmesi amaçlanan beceri ile ilgili uygulama yapma ve deneyim kazanma, şansı sağlar. Gerçek ve karmaşık olaylar basitleştirilir. Öğrenciler ileride alabilecekleri rollere daha iyi hazırlanabilirler, ayrıca ilkelerini hayata geçirebilme yetilerini geliştirirler. Öğrencilerin öğrenme motivasyonunu artırır ve üst düzeyde öğrenme elde edilmesini sağlar.Öğrenciler öğrenmeye daha çok güdülenirler. Öğrencilerin analiz ve sentez yapabilme yetilerini geliştirir. Öğrenciler bu sayede diğer bireylerle daha iyi iletişim kurabilirler. Fatoş

11 11 Ortamın yapay olmasından dolayı gerçek ortamda karşılaşılmayan bazı durumlarla karşılaşılabilmesi mümkündür. Öğrencilerin roldeki karakterlerine derin duygusal bağlılıkları da sorun oluşturabilir. Öğrencilerin aktif olduğu pek çok yöntemde olduğu gibi düzenleme ve tartışma uygulamalarından dolayı fazla zaman gerektirir. Fatoş Benzetişim Dezavantajları Benzetişim Dezavantajları

12 12 İkili Grup Çalışmaları Fatoş

13 13 İkili Grup Çalışmaları Sınıftaki öğrenci sayısına göre öğrencilerin grup olarak bir araya gelip, aynı konu üzerinde, ortak amaçlarla, sınıf içi etkinliğinin özellikle soru cevap tekniği kullanılarak yapılan çalışmalardır. Fatoş

14 14 İkili Grup Çalışmaları Temel İlkeleri İkili Grup Çalışmaları Temel İlkeleri Gruplar en az iki,en çok altı kişiden oluşur,öğrenme gruplar içinde gerçekleşir. Öğretmen yapılacak etkinlikler hakkında öğrencilere bilgi vermelidir. Etkinliğin uzunluğu 5-2O dakika arasında olmalıdır. Tüm etkinliklere herkesin eşit süreyle katılımları sağlanmalıdır. Etkinlik sırasında mümkünse öğretmen dışında bir gözlemci sınıfta bulunmalıdır. Öğretmen tüm çalışmalara rehberlik etmelidir. Öğrenmede öğrencilerin grup içindeki etkileşimleri önemlidir. Öğrenciler arası yarışmalar ve gruplar arası yarışma esastır. Öğrencilerin başarı ya da başarısızlıkları bireye değil,gruba aittir. Fatoş

15 15 İkili Grup Çalışmaları Avantajları Gruplar heterojen olarak oluşturulur,böylece farklı özelliklerdeki öğrencilerin bütünleşmesi sağlanabilir. Öğrencilerin Bilişsel,Sosyal,Duygusal yönleri gelişir. Bu çalışmalar ile öğrencilerin öğrenmeye motive edilmeleri ve dikkatlerini sürdürmeleri sağlanır. Bu çalışma özellikle düşük yetenekli öğrencilere problem çözme ve üst düzey düşünme becerilerinin kazandırılmasında etkili olmaktadır. Öğrenciler başkalarının fikirlerine saygılı olma, hoşgörülü olma,empati kurma ve tartışmayı öğrenme yeteneklerini kazanmaktadırlar. Demokratik yaşam alışkanlıklarının kazandırıldığı bu yöntemde,eğitim-öğretim ortamı bir eğlence haline gelmekte ve öğrencilerin hata yapma kaygıları azalmaktadır. Fatoş

16 16 İkili Grup Çalışmaları Dezavantajları Kendilerine güveni az olan öğrenciler gruba ait olmakta zorlanabilirler. Yeterli öğrenme sorumluluğu taşımayanlar,daha fazla öğrenmek isteyenleri engelleyebilir. Daha yetenekli öğrenciler daha az beceri gösterebilirler. Üst düzeyde yetenekli olan öğrenciler grup üzerinde baskı oluşturabilirler. Grup öğrenmeye karşı gelebilir. Sorumluluk paylaşıldığı için zamanın boşa geçme riski vardır. Yıkıcı tartışmalar yaşanabilir. Fatoş

17 17 Mikro Öğretim Dilek

18 18 Mikro Öğretim nedir? Mikro öğretim özellikle öğretmenlerin hizmet öncesi eğitiminde kullanılan ve onların öğretmenlik davranışları açısından sistemli bir şekilde deneme yaparak yetiştirmeyi amaçlayan bir öğretim tekniğidir. Öğretmen eğitiminde kullanılan ve az sayıda öğrencinin grup çalışmalarıyla gerçekleştirdiği bir tekniktir. Her öğrenci konusunu sunar, sunu, video, teyp vb. kayda alınır. Dersten sonra sunu birlikte izlenir, tartışılır ve değerlendirilir. Dilek

19 19 Mikro Öğretim Öğretmen de denenecek beceriler Derse giriş yapma Bir kavram ya da ilkeyi öğretme Öğretim ortamında soru sorma Ders araç gereci kullanma Dersin özetlenmesi ve bitirilmesi Farklı beceriler Öğrenci katılımını arttırma Tahtayı kullanma İletişim Sınıfa hakimiyet

20 20 Mikro Öğretim Bu teknikte;  Dersler kısa tutulur.(5-20 dk)  Öğrenci sayısının az olmasına dikkat edilmelidir.(5-10)  Dersin öğretilme amacı açıklanır.  Ders verilirken zaman ayarlamasına dikkat edilmelidir.  Mikro öğretim çoğunlukla “öğret - yeniden öğret” (teach- reteach cycle) çevirimi adı verilen bir sınama-yanılma durumu olarak saptanır. Dilek

21 21 Yöntemin Uygulanışı 1. Örnek Öğretim İzleme Mikro öğretim uygulamasına, öğretim becerilerinin sergilendiği bir video bandı ya da sınıftan gönüllü birinin yapacağı sununun izlenmesi ile başlanabilir. Bu iyi bir örnek olabileceği gibi tersi de olabilir. Dilek

22 22 Yöntemin Uygulanışı (Devam) 2. Grubun Oluşturulması ve Çalışma Biçimi Genellikle grup çalışması biçiminde planlanır. Öğrenci sayısına göre 5-10 kişilik gruplar oluşturulur. Bir grup sunu yaparken, diğer gruplar değerlendirmeci rolünü üstlenir. Sunan gruptan bir kişi öğretmen kalanlar onun öğrencileri rolünü oynarlar. Dilek

23 23 Yöntemin Uygulanışı (Devam) 3. Öğretim Becerilerinin Belirlenmesi Bir derste olabilecek öğretim becerileri belirlenir. Bunlardan zaman da dikkate alınarak, üzerinde deneme yapılacaklar seçilir. Dilek

24 24 Yöntemin Uygulanışı (Devam) 4. Becerilerin Analizi Belirlenen kriter/başlıca beceriler analiz edilir. Örneğin “derse giriş yapma” bir beceri olarak belirlenmişse, bunun denenmesi sırasında neler yapılması gerektiği ortaya konulur. Dilek

25 25 Yöntemin Uygulanışı (Devam) 5. Planlama Öğretmen adayı deneyeceği her beceri ile ilgili neler yapacağına ilişkin bir plan hazırlar. Bu planların ayrıntılı hazırlanması adayın başarısını arttırır. Dilek

26 26 Yöntemin Uygulanışı (Devam) 6. Sunu Aday yaptığı planlamaya göre, önce becerilerin her birini kısa sürede (genellikle 5-10 dk) dener. Tüm becerileri denemesinden sonra, bu becerilerin birlikte denendiği bir genel sunu yapar. Sunu sırasında sunu grubu ayrı bir bölümde yer alır. Yapılan sunular kamerayla kayıt edilir. Dilek

27 27 Yöntemin Uygulanışı (Devam) 7. Dönüt Sunulan öğretim becerisinin analizi ve değerlendirilmesi, sunular tamamlandıktan hemen sonra gözlem formlarının doldurulması ve sınıf tartışması biçiminde yapılır. Yapılan eleştiriler birer dönüttür. Dilek

28 28 Yöntemin Uygulanışı (Devam) 8. Değerlendirme Hazırlanan planlar ve sunu not ile değerlendirilir. Çoğunlukla küçük beceriler not ile değerlendirilemez. Dilek

29 29 Yöntemin Uygulanışı (Devam) 9.Becerinin Tekrarı Yapılan değerlendirme sonucunda başarısız bulunan beceriler tekrar denenebilir. Dilek

30 30 Mikro Öğretimin Avantajları Karmaşık beceriler küçük parçalar halinde öğrenilebilir. Video ile kayıt yapılan gösteri, tekrar izlenerek eleştiriler yapılabilir. Sergilenen beceri hakkında farklı eleştiriler yapma imkanı sağlar. Kendi sunusunu izleyen öğretmen adayına kuvvetli ve zayıf yönlerini görme şansı verir. Alınan eleştiriler doğrultusunda beceriyi yeniden deneme imkanı verir. Ders öncesi hazırlıklar, plan hazırlama, derse hazırlama, sunma ve sınıf yönetiminde öğretmen adayının olumlu davranışlar kazanmasını sağlar Adayların kendilerine güvenmelerini sağlar Dilek

31 31 Mikro Öğretimin Dezavantajları Denenen becerilerin yapay bir ortamda sunulması, gerçek bazı sorunların yaşanmasını güçleştirir. Bu yapay ortamlar için gerçek öğrenciler bulmak güçtür. Bu durumda çoğunlukla öğretmen adayı kendi sınıf arkadaşlarına dersi sunmaktadır. Gerekli fiziksel ortamın hazırlanması ve araç-gereç sağlamak güç olabilir. Özellikle elektronik araçları (kamera vb.) kullanma güçlükleri yaşanabilir. Dersi yöneten öğretim elemanına özellikle zaman açısından ek bir yük getirir. Ders yöntem derslerine göre daha fazla zaman gerektirir. Görüntüsünün kameraya alındığını bilen öğretmen adayı heyecanlanabilir. Dilek

32 32 Eğitsel Oyun Neva l

33 33 Oyun Nedir? Oyun; kısaca oyuncunun belirli kurallara uyarak belirlenen hedeflere ulaşma mantığına dayalı olarak oluşturulmuş eğlence aracıdır. Neval

34 34 Eğitsel Oyun Nedir? Eğitsel oyun, öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesini ve daha rahat bir ortamda tekrar edilmesini sağlayan bir öğretim tekniğidir. Temelde ikiye ayrılır: Gerçek hayat benzeşim oyunları Akademik Oyunlar Neval

35 35 Eğitsel Oyunların Temel Hedefleri Eğlenerek Öğrenme Problem Çözme Kritik Düşünme Kavram Öğretimi Strateji Geliştirme Olgunlaşma Neval

36 36 Eğitsel Oyunların Temel Hedefleri (Devam) Oyunlar,bütün öğrencilerin rahatça anlayıp,etkin katılımlarını sağlayacak düzeyde basit,kolay ve gerçekten ilginç olmalıdır. Bu nedenle seçilen oyunlar öğrencilerin farklı düzey ve yeteneklerine uyarlanabilecek bir esneklikte olmalıdır. Oyunun kuralları sınıftaki herkesin katılımına izin vermeli ve oyunun belli bir amacı olmalıdır. Bu nedenle oyunun kuralları açık ve net bir şekilde anlatılmalıdır. Neval

37 37 Öğretmenin Rolü Öğretmenin eğitsel oyunlardan başarılı bir şekilde yararlanması için dikkatli ve titiz bir hazırlık yapması gerekir. Öğretmen oyunu sürekli kontrol etmeli ve öğrencilere ilgi göstermelidir. Neval

38 38 EĞİTSEL OYUN ÖRNEKLERİ Macera oyununda oyuncu belli bir durumdaki karakterin rolünü üstlenir. Macera oyunları Neval

39 39 Ticaret oyunlarının, rekabet ve grup çalışmasını desteleyici özellikleri vardır. Ticaret oyunları Neval

40 40 Amaç kişinin olaylara göre strateji belirleyebilmesidir. Bu tür oyunlar oyuncunun kişisel yapısını önemli ölçüde ortaya çıkarmaktadır. Strateji Oyunları Neval

41 41 Pano oyunlarının amacı matematiksel hesaplama ve problem çözme becerisi kazandırmaktır. Pano Oyunları Neval

42 42 Amacı seçilen karakterin problemlerini çözmeyi öğretmektir. =>Örneğin =Mario Mücadele Oyunları Neval

43 43 Mantık oyunları, oyuncudan başarılı olması için mantıksal problemleri çözmesini ister. Mantık Oyunları Neval

44 44 Kelime oyunlarının amacı kelimeleri ve kullanımlarını öğretmektir. örnek : Adam asmaca Kelime Oyunları Neval

45 45 Bulmacaların amacı düşünme becerisi kazandırmaktır. Bulmacalar Neval

46 46 İyi Bir Oyun Nasıl Olmalıdır? İyi Bir Oyun Nasıl Olmalıdır? Kısa bir tanıtım yapılmalı Kullanın yönergesi ve kuralları hazırlanmalı Güdülenmeyi sağlayıcı bir olay (senaryo) seçilmeli Farklı seviyedekiler için aynı başarının gerçekleştirilmesine olanak verilmesi Neval

47 47 Güdülenmeyi sağlayıcı etkenlerin kullanılması Oyunun bireyin çabasını arttırıcı olması Öğrenene ödül olanağının verilmesi Uygun olan dönüt yollarının ve tekniklerinin kullanılması Kazanan yarışmacının tanımlanması Neval

48 48 Öğretim Teknikleri KPSS Soruları

49 49 1. Öğretmen adaylarının meslek öncesi eğitiminde, mesleki uygulamaların videoya çekerek, bu kayıtlara dayalı tartışmalarla mesleki gelişim sağlamasını içeren teknik aşağıdakilerden hangisidir?(KPSS 2005) A. Problem çözme B. Beyin fırtınası C. Gösterip yaptırma D. Gözlem E. Mikro öğretim

50 50 2. – Daha çok hizmet öncesi öğretmen eğitiminde kullanılır. – Öğrenci sayısının az olmasına dikkat edilir. – Dersler 5-15 dk. Tutularak oluşan süreç içinde kaydedilir. – Kaydedilen süreç sınıf içinde izlenerek tartışılır. – Öğretim becerileri gözlem ve dönütlere göre tekrarlanır böylelikle bu beceriler geliştirilmeye çalışılır. Yukarıda özellikleri sıralanan öğretme-öğrenme yöntemi yada tekniği aşağıdakilerden hangisidir?(KPSS 2004) A. Münazara B. Programlı öğretim C. Bireyselleştirilmiş öğretim D. Mikro öğretim E. Görüşme

51 51 3. Öğretmen yetiştirmede kullanılan bir yöntemde; öğretmen adaylarının sınıfta sunduğu dersler videoya kaydedilir. Bu kayıtlar kendileriyle birlikte gözden geçirilir ve bu yolla istenilen türden davranışların geliştirilmesine olanak sağlanır. Bu yöntemin adı aşağıdakilerden hangisidir? (KPSS 2002) A. Mikro öğretim B. Birebir öğretim C. İşbirliğine dayalı öğretim D. Ekiple öğretim E. Rol yapma (drama)

52 52 Teşekkürler… Teşekkürler… Dilek Yurtseven Fatoş Bölükbaşı Neval İlhan 2006

53 53 Kaynaklar Demirel, Ö (2004) Öğretme Sanatı: Öğretimde planlama ve değerlendirme Taşpınar, M (2005) Öğretim Yöntemleri: Kuramdan uygulamaya Oktaylar, H C (2006) KPSS : Eğitim bilimleri


"1 Grupla Öğretim Teknikleri  Benzetişim  İkili Grup Çalışmaları  Mikro Öğretim  Eğitsel Oyunlar 10.Hafta Neval Dilek Fatoş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları