Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Programs of the Intel Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel Corporation. Copyright © 2007 Intel Corporation. All rights reserved.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Programs of the Intel Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel Corporation. Copyright © 2007 Intel Corporation. All rights reserved."— Sunum transkripti:

1 Programs of the Intel Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel Corporation. Copyright © 2007 Intel Corporation. All rights reserved. Intel and Intel  Education are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others. Telif Hakkı Kaosu Bir Eğitimcinin Telif Hakkı ve Adil Kullanım Kılavuzuna Ayrıntılı Bir Bakış Intel ® Öğretmen Programı Temel Kursu İçin hazırlanan Sunu

2 Programs of the Intel Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel Corporation. Copyright © 2007 Intel Corporation. All rights reserved. Intel and Intel  Education are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others. Telif Hakkı Telif hakkı nedir? “Özgün bir edebi yada sanat eserini üretmede, çoğaltmada(kopyalamada), umuma açık olarak sergilemede yada yayınlamada bir kimse veya zümreye özgü haktır.” –Duhaime Yasalar Sözlüğü 1 Mart 1989’dan itibaren kişisel ve özgün olarak hazırlanan hemen hemen her şeyin üzerinde yazmasa da telif hakkı vardır ve korunmaktadır.

3 Programs of the Intel Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel Corporation. Copyright © 2007 Intel Corporation. All rights reserved. Intel and Intel  Education are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others. Telif Hakkının Süresi Telif Hakkı ne kadar sürer? 1 Ocak 1978’den sonra hazırlanan her şeye yazarın hayatını ve yazarın ölümünden sonraki 70 yılı kapsayan bir vade verilir. Kiralama amacıyla hazırlanan çalışmalar için (örneğin, telif hakkını elinde bulunduran şirketler), telif hakkının süresi yayınlanmasından itibaren 95 ya da hazırlanışından sonraki 120 yıldır, hangisi daha kısa ise.

4 Programs of the Intel Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel Corporation. Copyright © 2007 Intel Corporation. All rights reserved. Intel and Intel  Education are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others. YayınlandıŞartlarHalk Malı Durumu 1923 ’ten önce Yok Şu an halk malı 1923 ve 1978 arası Telif hakkı işareti olmadan yayınlandı Şu an halk malı 1978 ve 1 Mart 1989 arası Telif hakkı işareti olmadan yayınlandı, ve sonradan kaydı yok Şu an halk malı 1923 ve 1963 arası Telif hakkı işareti olmadan yayınlandı, ama yenilenmedi Şu an halk malı ( telif haklarının % 85 ’i yenilenmedi ) 1923 ve 1963 arası Telif Hakkı işaretiyle yayınlandı ve yenilendi Yayın tarihinden sonraki 95 yıl 1964 ve 1978 arası Telif Hakkı işaretiyle yayınlandı Yayın tarihinden sonraki 95 yıl 1 Mart 1989 ’dan sonra Yok ( Telif Hakkı işaretinin konmasına gerek yok ) Yazarın ölümünden sonra 70 yıl ; yada ortak yazar çalışmasıysa ya yayın tarihinden sonra 95 yıl yada hazırlanışından sonraki 120 yıl, hangisi kısa ise Telif Hakkının Süresi

5 Programs of the Intel Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel Corporation. Copyright © 2007 Intel Corporation. All rights reserved. Intel and Intel  Education are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others. Telif Hakkı Gerektirmeyen Durumlar Neler telif hakkı gerektirmez? –Maddi bir ifade biçimine getirilmemiş eserler(yazıya dökülmemiş yada kaydedilmemiş) –Bir tanımdan, açıklamadan yada resimden ayırt edilmiş olan fikirler, prosedürler, yöntemler, sistemler, işlemler, kavramlar, ilkeler, keşifler, yada araçlar –Tamamıyla kamu mahiyeti taşıyan bilgilerden oluşan ve özgün yazar adı taşımayan eserler (örneğin: standart takvimler, boy ve ağırlık şemaları, mezura ve cetveller vb.) –Mantıklı, kapsamlı derlemeler eserler (telefon rehberi gibi) –Halk kullanımındaki materyaller yada bunların yeniden basımları (1923’ten öncekilerin tümü; 1923-1963 arasındakilerin çoğu; daha fazla bilgi için www.unc.edu/~unclng/public-d.htm adresine bakınız) www.unc.edu/~unclng/public-d.htm –Birleşik Devletler materyallerinin çoğu (yüklenici firmaların hükümet için hazırladığı bazı ürünlerin telif hakkı olabilir) –Gerçekler

6 Programs of the Intel Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel Corporation. Copyright © 2007 Intel Corporation. All rights reserved. Intel and Intel  Education are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others. Adil Kullanım Maddesi Eğitimciler “adil kullanım” maddesi için bir ara verin. Telif hakkı kanununun adil kulanım şartının 107. maddesi şöyle der: –“Umuma açık olmayan hakların kısıtlanması: Adil Kullanım. 106 ve 106A bölümlerindeki şartlara bakmaksızın, telif haklı bir eserin adil kullanımı o bölüm tarafından belirtilen bir araçla çoğaltılarak yada sesli kayıtlarının yapılarak eleştirme, yorum, haber aktarma, öğretim (sınıf kullanımı için çoklu çoğaltımı dahil), burs, yada araştırma için yeniden üretilmesi dahil telif hakkı yasasını ihlal etmez.”

7 Programs of the Intel Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel Corporation. Copyright © 2007 Intel Corporation. All rights reserved. Intel and Intel  Education are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others. Adil Kullanımı Belirlemeye Yardım Eden Dört Etmen 1.Kullanımın ticari amaçla mı yoksa kar amacı gütmeyen eğitim amaçları için mi yapıldığını belirleyen kullanımın amacı ve özelliği –Sadece okul ortamında değil, eğitim için kullanıyor olmalısınız 2.Telif haklı eserin doğası –Adil kullanım, doğası gereği daha çok gerçek tabanlı eserlere oranla daha dar kapsamlı olarak hayli yaratıcı eserler için geçerlidir 3.Telif haklı eserin tümüyle ilişkili olarak kullanılan bölümün miktarı ve değeri –Niceliğin ve niteliğin düşünülmesi… eserin özü değil sadece gerekli olanın kullanımı 4.Kullanımın Pazar üzerindeki etkisi yada telif haklı eserin değeri –Çoğaltma özgün eserin pazarına zarar vermemelidir –Ders kitapları gibi tüketilir materyallerin çoğaltılması adil kullanıma oldukça ters düşmektedir

8 Programs of the Intel Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel Corporation. Copyright © 2007 Intel Corporation. All rights reserved. Intel and Intel  Education are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others. Adil Kullanım Kuraları Aşağıdaki durumlar için kullanılıyorsa “adil kullanımdır” Çoğaltma eğitim amaçlıdır Özgün materyal çoğunlukla gerçeklerden oluşmaktadır ve özgünlüğü yoktur Fikrinizi belirtmek için kısımları kullanın, bütün bölümleri değil Satılması muhtemel bölümleri özgün üründen almıyorsunuz –Okulunuz sadece kitap arası vermesin diye çoğaltmıyorsunuz (yada kaynak materyalleri).

9 Programs of the Intel Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel Corporation. Copyright © 2007 Intel Corporation. All rights reserved. Intel and Intel  Education are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others. Adil Kullanım Kuralları Ancak adil kullanım düşündüğünüz kadar kolay değildir. 1992-1994 arasında, bir grup yayıncı ve eğitimci eğitimcilerin “adil kullanım” sandıkları çoğaltma yüzünden telif hakkı ihlali sebebiyle yargılanmamaları amacıyla daha belirli kurallar belirlemek için bir araya geldi. Sonuçta Eğitim Amaçlı Çokluortam İçin Adil Kullanım Kuralları ortaya çıktı.

10 Programs of the Intel Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel Corporation. Copyright © 2007 Intel Corporation. All rights reserved. Intel and Intel  Education are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others. Eğitim Amaçlı Çokluortam İçin Adil Kullanım Kuralları Eğitim Amaçlı Çokluortam İçin Adil Kullanım Kuralları resmi bir belge değil, fakat bir grup eğitimci ve telif hakkı sahibinden oluşan CONFU tarafından 1976 yılında hazırlanan Eğitim Amaçlı Çokluortam İçin Adil Kullanım Kuralları’nın sadece bir yorumudur. Kuralların yasal bir bağlayıcılığı olmasa da, 27, Eylül 1996’da, Birleşik Devletler Temsilciler Meclisi, Adli Komite, Mahkemeler ve Entelektüel Mülkler Alt komitesi kuralları tanıdığını kabul eden kanun yetkisi taşımayan bir rapor yayınladı. Eğitim Amaçlı Çokluortam İçin Adil Kullanım Kuralları sadece çokluortam üreten eğitimciler için geçerlidir.

11 Programs of the Intel Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel Corporation. Copyright © 2007 Intel Corporation. All rights reserved. Intel and Intel  Education are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others. Öğrencileri İlgilendiren Kurallar Öğrenciler ve eğitimciler için ayrı kurallar vardır. Öğrenciler : Belli bir ders için kendi eğitim amaçlı çoklu ortam projelerini hazırlarken kanuna uygun olarak alınmış telif haklı eserlerin bölümlerini kullanabilirler; Hazırladıkları projelerini derste sunabilir ve göstere bilirler; ve İleride iş görüşmeleri ve okul başvuruları gibi kişisel amaçlarda kullanabilecekleri akademik çalışmalarına örnek olarak bunları kendi portfolyolarına koyabilirler.

12 Programs of the Intel Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel Corporation. Copyright © 2007 Intel Corporation. All rights reserved. Intel and Intel  Education are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others. Eğitimcileri İlgilendiren Kurallar Eğitimciler; Belli bir ders için kendi eğitim amaçlı çoklu ortam projelerini hazırlarken kanuna uygun olarak alınmış telif haklı eserlerin bölümlerini kullanabilirler Projelerini aşağıdaki durumlarda sunabilir –Yüz yüze öğretim –Yönlendirmeli kendi kendine çalışma için öğrencilere verebilir –Uzak öğretim (kısıtlamalarla) Projelerini aşağıdaki amaçlar için süresiz olarak kullanabilirler : –Projelerini arkadaşlarına yapacakları sunularda sergileme; örneğin,çalıştaylarda ve konferanslarda –Terfi ve iş görüşmelerinde kullanabilecekleri kişisel kullanımları için bunları kişisel portfolyolarında saklama

13 Programs of the Intel Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel Corporation. Copyright © 2007 Intel Corporation. All rights reserved. Intel and Intel  Education are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others. Eğitimcileri İlgilendiren Kurallar Projelerini, bir sınıfla öğretim amaçlı ilk kullanımdan itibaren iki yıla kadar kullanabilirler. İki yıldan sonrası öğretim amaçlı kullanım, üründe kullanılan her telif haklı bölüm için izin gerektirir.

14 Programs of the Intel Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel Corporation. Copyright © 2007 Intel Corporation. All rights reserved. Intel and Intel  Education are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others. Hem Eğitimciler Hem Öğrenciler İçin Boyut ve Bölümlerle İlgili Kısıtlamalar 1 Hareketli Medya –Tek bir hareketli telif haklı medya eserinin %10’nuna kadar yada 3 dakika, hangisi daha az ise. Metin Materyal –Tek bir telif haklı metin eserin % 10’nuna kadar yada 1000 kelime, hangisi daha az ise. Metin Materyal - Şiirler –250 kelimeden az bir şiirin tümü, –Fakat aynı şairden en fazla üç şiir, –Yada tek bir antolojiden farklı şairlerin beş şiiri. Daha Uzun Şiirlerde –250 kelimeye kadar, –Fakat aynı şairden en fazla üç alıntı, –Tek bir antolojiden farklı şairlerin beş alıntısı. 1 Bütün öğrenciler uygun kullanımla ilgili öğretim görse de anaokulundan altıncı sınıfa kadar olan öğrencilerin bu kısıtlamalara bağlı kalamadıkları anlaşılmıştır.

15 Programs of the Intel Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel Corporation. Copyright © 2007 Intel Corporation. All rights reserved. Intel and Intel  Education are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others. Hem Eğitimciler Hem Öğrenciler İçin Boyut ve Bölümlerle İlgili Kısıtlamalar 1 Müzik, Şarkı Sözü, ve Müzik Videoları –% 10’nuna kadar –Fakat tek bir müzik eserinden müziğin yada şarkı sözünün en fazla 30 saniyesi –Müzik eserinde yapılacak değişiklikler eserin ana melodisini ve temel özelliğini değiştirmemelidir Resimler ve Fotoğraflar –Bir fotoğraf yada resim bütünüyle kullanılabilir. –Bir ressam yada fotoğrafçının en fazla 5 görüntüsü –Tek bir toplanmış basılı eserin en fazla % 10’u yada 15 görüntüsü, hangisi daha az ise. Sayısal Veri Kümeleri –Bir veri tabanı yada veri tablosundan 2500 alanın yada hücre yazısının % 10’nuna kadar, hangisi daha az ise. 1 Bütün öğrenciler uygun kullanımla ilgili öğretim görse de anaokulundan altıncı sınıfa kadar olan öğrencilerin bu kısıtlamalara bağlı kalamadıkları anlaşılmıştır.

16 Programs of the Intel Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel Corporation. Copyright © 2007 Intel Corporation. All rights reserved. Intel and Intel  Education are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others. Çoğaltma ve Dağıtım Sınırlamaları Özgün olan dahil bir projede sadece kısıtlı sayıda kopya kullanılabilir: İki kullanılan Kopya Saklamak için ek bir kopya Her bir asıl hazırlayan bir kopyayı elinde bulundurabilir

17 Programs of the Intel Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel Corporation. Copyright © 2007 Intel Corporation. All rights reserved. Intel and Intel  Education are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others. Atfetme ve Teşekkür Kaynaklarınızı yazın ve adil kullanım kurallarına göre yazılanlar dahil bütün anonim eserlerin telif hakkı sahiplik bilgisi ve telif hakkı işaretini © gösterin. Telif hakkı sahiplik bilgisi aşağıdakileri içerir: – © (telif hakkı işareti) – ilk yayın yılı – telif hakkı sahibinin adı örneğin, © 2001 Şirket/Kişinin adı Kaynağı yazma: –Mümkünse tam bir bibliyografik tanımlama verin (yazar, başlık, yayınevi, ve yayınının yeri ve tarihi). Kaynağı gösterme ve telif hakkı işareti bilgisi ayrı bir sayfa/slaytta birleştirilebilir…Görüntüler hariç: –Telif hakkı işareti ve hazırlayanın adı görüntü ekranda belirdiğinde görülmesi için görüntünün altına konmalıdır.

18 Programs of the Intel Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel Corporation. Copyright © 2007 Intel Corporation. All rights reserved. Intel and Intel  Education are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others. Kullanım Kısıtlamaları Uyarısı Bir programın açılış ekranı ve beraberindeki bütün basılı materyal aşağıdaki uyarıları içermelidir: Bazı materyaller Birleşik Devletler Telif Hakkı Yasasının adil kullanımından muaftır Materyaller çokluortam adil kullanım kurallarına uygun olarak kullanılır Materyaller daha başka amaçlarla kullanılamaz

19 Programs of the Intel Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel Corporation. Copyright © 2007 Intel Corporation. All rights reserved. Intel and Intel  Education are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others. Adil Kullanımdan Başka Gelecek Kullanımları Eğer projenizin daha geniş kapsamlı bir şekilde yayınlanma olasılığı var ise (örneğin,Internette yayınlanması): projeniz için izinleri bitirdikten sonra değil hazırlarken alın.

20 Programs of the Intel Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel Corporation. Copyright © 2007 Intel Corporation. All rights reserved. Intel and Intel  Education are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others. İzin Alma İhtiyacınız olduğunda izin alın. Örnek izin mektupları Öğretim Programı Kaynak CD’sinde vardır –Kaynaklar klasörü, Telif Hakkı Kaynakları Telif hakkı sahiplerine yazılacak izin mektupları Öğrenci çalışmalarını yayınlamak için ailelere yazılacak izin mektupları Bu kursta kullanılan örnek bir mektup

21 Programs of the Intel Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel Corporation. Copyright © 2007 Intel Corporation. All rights reserved. Intel and Intel  Education are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others. Kurallar Unutmayın... Bunlar kanun değil kuraldırlar. Eğer bu kuralların çok kısıtlayıcı olduğunu düşünüyorsanız neyin “adil kullanım” olduğuna ilişkin kendi “içgüdülerinizi” dinlemek istiyorsanız, bunu yapmakta özgürsünüz (tabi ki kendi bölgenizin kuraları çerçevesinde). Ancak, bu kuralları ne kadar riske atarsanız ”adil kullanımdan” o kadar uzaklaşırsınız.

22 Programs of the Intel Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel Corporation. Copyright © 2007 Intel Corporation. All rights reserved. Intel and Intel  Education are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others. Yazılım Telif Hakkı Peki ya yazılım? Yazılım kullanımı adil kullanım kapsamına girmez! Devlet yada özel eğitim kurumları yazılım telif hakkı kanunlarından muaf değildir. Bir yazılım satın aldığınızda yazılımın kullanım lisansını satın alırsınız- ona sahip olmazsınız.

23 Programs of the Intel Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel Corporation. Copyright © 2007 Intel Corporation. All rights reserved. Intel and Intel  Education are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others. Yazılımı Çoğaltma Kendi kullanımım için çoğaltma yapabilirim…değil mi? Bir yazılımın tek bir kopyasının lisansını satın alan birisinin onu tek bir bilgisayara yükleme ve “sadece arşiv amaçlı” başka bir kopyasını yapma hakkı vardır. Arşiv dışında başka bir amaçla kullanımın telif hakkı sahibince onaylanması gerekir.

24 Programs of the Intel Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel Corporation. Copyright © 2007 Intel Corporation. All rights reserved. Intel and Intel  Education are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others. Yazılımı Yükleme ve Transfer Etme Eğer telif hakkı sahibinden belirli izinleri almadıysanız… Aşağıdakileri yapmak yasal değildir: Tek bir kullanıcı lisansı almak ve bunu birden çok bilgisayara yada sunucuya yüklemek Internetten yada bülten tahtalarından telif haklı yazılım transfer etmek Okulunuzun satın aldığı yazılımı evinizdeki bilgisayara yüklemek

25 Programs of the Intel Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel Corporation. Copyright © 2007 Intel Corporation. All rights reserved. Intel and Intel  Education are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others. Paylaşım Yazılımı Peki ya paylaşım yazılımı? Paylaşım yazılımı sadece değerlendirme amaçlarıyla dağıtılan parasız yazılımdır. Satın almadan önce deneme hakkına sahipsiniz. Değerlendirme süresi genellikle 30 gündür. Yazılımı saklamak isterseniz o zaman değerlendirme kopyanızın ücretini ödemelisiniz. Paylaşım yazılımı genelde çok ucuzdur.

26 Programs of the Intel Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel Corporation. Copyright © 2007 Intel Corporation. All rights reserved. Intel and Intel  Education are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others. Ücretsiz Yazılım Ücretsiz yazılımda telif hakkı kanunları kapsamına girer and telif hakkı sahibinin belirlediği şartlara bağlıdır. Ücretsiz yazılımı dağıtabilir fakat onun üzerinden para kazanamazsınız. Ücretsiz yazılıma dayanarak diğer programları değiştirebilir ve geliştirebilirsiniz fakat bu “yeni” programları kar amaçlı satamazsınız.

27 Programs of the Intel Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel Corporation. Copyright © 2007 Intel Corporation. All rights reserved. Intel and Intel  Education are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others. Halk Malı Yazılım Sadece Halk Malı Yazılım Tamamıyla “Ücretsizdir.” Telif Hakkı haklarından feragat edilmiştir. Dağıtım kısıtlamaları yoktur. Özgün yazılımı değiştirip yeni yazılım geliştirebilirsiniz. Değiştirdiğiniz yazılımı satabilirsiniz.

28 Programs of the Intel Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel Corporation. Copyright © 2007 Intel Corporation. All rights reserved. Intel and Intel  Education are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others. Telif Hakkı ve Adil Kullanım Kaynakları

29 Programs of the Intel Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel Corporation. Copyright © 2007 Intel Corporation. All rights reserved. Intel and Intel  Education are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others. Kaynaklar Sizin ve öğrencilerinizin telif hakkı yasasını ve adil kullanım kurallarını anlayıp uygulamanıza yardımcı olacak ilave kaynaklar Öğretim Programı Kaynak CD’sindeki, Kaynaklar, Telif Hakkı Kaynakları klasöründe bulunmaktadır. “Fair Use Guidelines For Educational Multimedia” Prepared by the Educational Multimedia Fair Use Guidelines Development Committee, July 17, 1996 www.utsystem.edu/ogc/intellectualproperty/ccmcguid.htm www.utsystem.edu/ogc/intellectualproperty/ccmcguid.htm “Fair Use Of Copyrighted Materials” by Georgia Harper, University of Texas www.utsystem.edu/OGC/IntellectualProperty/copypol2.htm www.utsystem.edu/OGC/IntellectualProperty/copypol2.htm “Copyright Basics” by the U.S. Copyright Office www.copyright.gov/circs/circ1.html www.copyright.gov/circs/circ1.html “The Copyright Website” by Benedict O’Mahoney www.benedict.comwww.benedict.com “Copyright Law in the Electronic Environment” by Georgia Harper, University of Texas www.utsystem.edu/OGC/IntellectualProperty/faculty.htmwww.utsystem.edu/OGC/IntellectualProperty/faculty.htm

30 Programs of the Intel Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel Corporation. Copyright © 2007 Intel Corporation. All rights reserved. Intel and Intel  Education are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others. Kaynaklar “10 Big Myths about Copyright Explained” by Brad Templeton www.templetons.com/brad/copymyths.html www.templetons.com/brad/copymyths.html “Duhaime's Legal Dictionary” by Lloyd Duhaime www.duhaime.org/diction.htm www.duhaime.org/diction.htm “Copyright Term and the Public Domain in the United States” by Peter B. Hirtle, Cornell Institute for Digital Collection www.copyright.cornell.edu/training/Hirtle_Public_Domain.htm www.copyright.cornell.edu/training/Hirtle_Public_Domain.htm “Rules Of Thumb For Digitizing And Using Others' Works In Multimedia Materials For Educational Purposes” by Georgia Harper, University of Texas www.utsystem.edu/ogc/intellectualproperty/copypol2.htm#mm www.utsystem.edu/ogc/intellectualproperty/copypol2.htm#mm

31 Programs of the Intel Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel Corporation. Copyright © 2007 Intel Corporation. All rights reserved. Intel and Intel  Education are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others. Kaynaklar “Rules Of Thumb For Coursepacks” by Georgia Harper, University of Texas www.utsystem.edu/ogc/intellectualproperty/copypol2.htm#course www.utsystem.edu/ogc/intellectualproperty/copypol2.htm#course “A Proposal For Educational Fair Use Guidelines For Digital Images” by Georgia Harper, University of Texas www.utsystem.edu/OGC/IntellectualProperty/imagguid.htm www.utsystem.edu/OGC/IntellectualProperty/imagguid.htm List of Links to Other Copyright Sites by Georgia Harper, University of Texas www.utsystem.edu/OGC/IntellectualProperty/offsite.htm www.utsystem.edu/OGC/IntellectualProperty/offsite.htm “Fair Use Guidelines for Multimedia” by Intel ® Education www.intel.com/education/newtotech/fair_use_multimedia.htm www.intel.com/education/newtotech/fair_use_multimedia.htm

32 Programs of the Intel Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel Corporation. Copyright © 2007 Intel Corporation. All rights reserved. Intel and Intel  Education are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others. Yazılım Telif Hakkıyla İlgili Bilgiler “Fact Sheet on School Software Use” by Software & Information Industry Association (SIIA) www.siia.net/piracy/pubs/SchoolSoftwareUse.pdfwww.siia.net/piracy/pubs/SchoolSoftwareUse.pdf “Digital Anarchy: Part One of an Analysis of Software Piracy” by David Laprad www.avault.com/articles/getarticle.asp?name=warez1&page=1 www.avault.com/articles/getarticle.asp?name=warez1&page=1 “The Federation Against Software Theft (FAST)” (United Kingdom organization) www.fast.org.ukwww.fast.org.uk “Anti-Piracy FAQ” by Software & Information Industry Association (SIIA) www.siia.net/piracy/faq.asp www.siia.net/piracy/faq.asp “Permissible Copying of Software” by Georgia Harper, University of Texas www.utsystem.edu/OGC/IntellectualProperty/mono2.htm www.utsystem.edu/OGC/IntellectualProperty/mono2.htm

33 Programs of the Intel Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel Corporation. Copyright © 2007 Intel Corporation. All rights reserved. Intel and Intel  Education are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others. Bu Sununun Kullanımı Bu sununun kullanın hakkı Intel’e aittir. –Kar amacı gütmeyen eğitim amaçları için telif hakkı kuralları eksiksiz yerine getirilerek kullanılabilir.

34 Programs of the Intel Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel Corporation. Copyright © 2007 Intel Corporation. All rights reserved. Intel and Intel  Education are trademarks or registered trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the United States and other countries. *Other names and brands may be claimed as the property of others.


"Programs of the Intel Education Initiative are funded by the Intel Foundation and Intel Corporation. Copyright © 2007 Intel Corporation. All rights reserved." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları