Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİRLEŞİK İMALATTA MALİYETLEME Birleşik İmalat (Üretim) Birleşik Mamul (Ürün) Kavramı Esas Mamul - Yan Mamul Kavramı Birleşik Maliyet – Ek Maliyet Birleşik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİRLEŞİK İMALATTA MALİYETLEME Birleşik İmalat (Üretim) Birleşik Mamul (Ürün) Kavramı Esas Mamul - Yan Mamul Kavramı Birleşik Maliyet – Ek Maliyet Birleşik."— Sunum transkripti:

1 BİRLEŞİK İMALATTA MALİYETLEME Birleşik İmalat (Üretim) Birleşik Mamul (Ürün) Kavramı Esas Mamul - Yan Mamul Kavramı Birleşik Maliyet – Ek Maliyet Birleşik Maliyet Dağıtım Yöntemleri

2 Birleşik İmalat: (Genellikle bir veya çok az sayıda hammaddeden) Zorunlu olarak birden fazla mamulün birlikte elde edildiği üretim türüne Birleşik İmalat denir.

3 Formüllü ile Birleşik İmalatın Karşılaştırılması

4 A Hammaddesi B Hammaddesi C Hammaddesi D Hammaddesi X Mamulü FORMÜLLÜ İMALAT

5 A Hammaddesi B Hammaddesi C Hammaddesi D Hammaddesi X Mamulü A Hammaddesi Z Mamulü Y Mamulü T Mamulü X Mamulü FORMÜLLÜ İMALAT BİRLEŞİK İMALAT Formüllü ile Birleşik İmalatın Karşılaştırılması Formüllü Mamul Birleşik Mamuller

6 Birleşik imalata ve birleşik mamullere verilebilecek örneklerin başında şunlar gelir; İnek’ten pirzola, bonfile, biftek, kıyma, ciğer, böbrek, bağırsak, deri, işkembe... Süt’ten yağ, peynir, yoğurt... Ham petrolden benzin, mazot, katran... Pancar’dan şeker, yaprak, küspe...

7 Esas Mamul - Yan Mamul : Aynı imalatta kullanılan aynı hammaddenin aynı işlemlerden geçirilmesi sonucu birkaç farklı mamul kaçınılmaz olarak birlikte (aynı anda) ortaya çıktığından bunlara Birleşik Mamuller (Ortak Ürünler) denir. İşte bu birleşik mamullerden miktar ve/veya değeri göreli olarak yüksek olanlara esas (ana) mamul; miktar ve/veya değeri göreli olarak düşük olanlara yan (tali) mamul denir.

8 BİRLEŞİK MAMULLER ESAS MAMULLER YAN MAMULLER ŞEKERKÜSPEPANCAR ETDERİ ve SAKATATSIĞIR

9 Birleşik Maliyet - Ek Maliyet : Birleşik imalatta birleşik mamullerin birbirinden ayrılabildiği noktaya Ayrılma Noktası denir. Maliyetlerin hesaplanması ve dağıtımı Ayrılma Noktası açısından önem arz eder. Birleşik imalatta ayrılma noktasına kadar katlanılan maliyetlere birleşik maliyet (ortak maliyet); ayrılma noktasından sonra katlanılan maliyetlere ise ek maliyet denir.

10 ÖRNEK: Et üreten bir işletmeyi ele alalım...

11 ÖRNEK: Et üreten bir işletmeyi ele alalım... İnek kesilince; Biftek Bonfile Ciğer Pirzola Bağırsak İşkembe Deri Böbrek Kemik

12 ÖRNEK: Et üreten bir işletmeyi ele alalım... İnek kesilince; Biftek Bonfile Ciğer Pirzola ESAS MAMULLER Bağırsak İşkembe Deri Böbrek Kemik YAN MAMULLER AYRILMA NOKTASI BİRLEŞİK MALİYETLER EK MALİYETLER

13 Birleşik maliyetleri birleşik mamullere nasıl dağıtacağız ? Söz konusu inek 700 YTL’ye satın alınmış ve nakliye için 50 YTL ödenmiştir... İnek 10 gün boyunca besiye çekilmiş (beslenmiş) ve sonra kesilmiştir... Ahır’daki (besleme, temizlik, muayene vb.) ve mezbaha’nedeki (kesme, yüzme, parçalama ve bölme vb.) toplam maliyetler 150 YTL olarak hesaplanmıştır.

14 ÖRNEK: Birleşik maliyetlerin dağıtımı ? Biftek Bonfile Ciğer Pirzola Bağırsak İşkembe Deri Böbrek Kemik Satınalma 700 YTL Nakliye 50 YTL Ahır/Mezbahane150 YTL Birleşik Maliyet900 YTL 100 YTL 900 YTL

15 Birleşik maliyetleri birleşik mamullere nasıl dağıtacağız ? Birleşik Maliyet Dağıtım Yöntemleri: 1.MİKTAR YÖNTEMİ: Fiziki miktarlara göre dağıtım 2.DEĞER YÖNTEMİ: Satış tutarlarına göre dağıtım 3.DİĞER YÖNTEMLER: EBS yöntemi, Net Satış...

16 1. MİKTAR YÖNTEMİ: Bu yöntem mamullerin fiziki (ağırlıklarını) miktarlarını esas alır. Birleşik maliyetler elde edilen birleşik mamullerin fiziki miktarlarına göre dağıtılır. Bunun için toplam birleşik maliyet, toplam birleşik mamul miktarına bölünerek elde edilen birim birleşik maliyet her bir mamul miktarı ile çarpılır. BM Çıkan Mamul Miktarı 1 kg başına Birleşik Maliyet Dağıtım X250 kg900 YTL / 900 kg1 YTL/kg250 YTL Y600 kg900 YTL / 900 kg1 YTL/kg600 YTL Z50 kg900 YTL / 900 kg1 YTL/kg50 YTL Top.900 kg900 YTL

17 2. DEĞER YÖNTEMİ: Bu yöntem mamullerin maliyet taşıma kapasitesini esas alır. Birleşik maliyetler elde edilen birleşik mamullerin pazarda oluşan fiyatlarından hareketle hesaplanan satış tutarları içindeki oranlarına göre dağıtılır. Bunun için öncelikle birleşik mamullerin satış tutarları bulunur. Sonra bu tutarların toplam satış tutarı içindeki oranlarına göre birleşik maliyetler her bir mamule (taşıyabileceği kadar) yüklenmiş olur. BM Çıkan Mamul Miktarı Piyasa Satış Fiyatları Satış Tutarları Satışlar İçindeki Oranı Birleşik Maliyet Dağıtım X250 kg10 YTL/kg2.500 YTL% 78900 YTL702 YTL Y600 kg1 YTL/kg600 YTL% 19900 YTL171 YTL Z50 kg2 YTL/kg100 YTL% 3900 YTL27 YTL Top.900 kg3.200 YTL% 100900 YTL

18 3. EBS (Katsayı) YÖNTEMİ: Bu yöntem mamullerin eşdeğer birimlerini esas alır. Birleşik maliyetler, elde edilen birleşik mamullere hesaplanan eşdeğer birim maliyet temelinde yüklenir. Bunun için öncelikle birleşik mamullerin fiziki birimlerinin katsayılar yardımıyla eşdeğerleri cinsinden ifade edilmesi gerekir. Sonra birleşik maliyet eşdeğer birim sayısına bölünür ve bulunan eşdeğer birim maliyet eşdeğer birim sayıları ile çarpılarak dağıtılır. BM Çıkan Mamul Miktarı Eşdeğer Katsayısı EBSEBMDağıtım X250 kg133.250900/6000 = 0,15 YTL487,50 YTL Y600 kg42.400900/6000 = 0,15 YTL360,00 YTL Z50 kg7350900/6000 = 0,15 YTL52,50 YTL Top.900 kg6.000900/6000 = 0,15 YTL900,00 YTL

19 (1) Birinci Aşama : Ayrılma noktasına kadar oluşan tüm birleşik maliyetler, birleşik mamullere “miktar”, “değer” veya diğer yöntemlerden birine göre dağıtılır. (2) İkinci Aşama : Ayrılma noktasından sonra (eğer ek işlem yapılıyorsa) ortaya çıkan ek maliyetler de ayrılan mamullere doğrudan yüklenir. Ayrılan mamullerin maliyeti: (1) BİRLEŞİK MALİYET PAYI + (2) EK MALİYET

20 Yan mamuller ne olacak ? A. Yan Mamullere Birleşik Maliyetlerden Pay Verme B. Yan Mamullere Birleşik Maliyetlerden Pay Vermeme: 1.Yan Mamul Net Satış Değerinin Esas Mamul Üretim Maliyetinden İndirilmesi Yaklaşımı (157 - 151) 2.Yan Mamul Net Satış Tutarının Esas Mamul Satış Maliyetinden İndirilmesi Yaklaşımı (620) 3.Yan Mamullere Yalnızca Ek Maliyetlerinin Yüklenmesi (152) 4.Satış Değerini Esas Alan Diğer Yaklaşımlar (600 – 601 – 602 – 649 – 679)

21 1.YAN MAMUL NET SATIŞ DEĞERİNİN ESAS MAMUL ÜRETİM MALİYETİNDEN İNDİRİLMESİ YAKLAŞIMI Bir birleşik imalat sürecinde bir esas bir de yan mamul ortaya çıkmıştır. Esas mamul maliyeti 110 YTL; yan mamul net satış değeri 10 YTL’dir ve tamamı satılmıştır. Üretilen esas mamul maliyeti: 110 YTL Yan mamul net satış değeri : - 10 YTL Net ÜMM: 100 YTL

22 1.YAN MAMUL NET SATIŞ DEĞERİNİN ESAS MAMUL ÜRETİM MALİYETİNDEN İNDİRİLMESİ YAKLAŞIMI 152 MAMULLER (Esas Mamuller) 157 DİĞER STOKLAR (Yan Mamuller) 151 YARI MAMULLER - ÜRETİM Bir birleşik imalat sürecinde bir esas bir de yan mamul ortaya çıkmıştır. Esas mamul maliyeti 110 YTL; yan mamul net satış değeri 10 YTL’dir ve tamamı satılmıştır. 100 10 110 Üretilen esas mamul maliyeti: 110 YTL Yan mamul net satış değeri : - 10 YTL Net ÜMM: 100 YTL

23 1.YAN MAMUL NET SATIŞ DEĞERİNİN ESAS MAMUL ÜRETİM MALİYETİNDEN İNDİRİLMESİ YAKLAŞIMI 152 MAMULLER (Esas Mamuller) 157 DİĞER STOKLAR (Yan Mamuller) 151 YARI MAMULLER - ÜRETİM Bir birleşik imalat sürecinde bir esas bir de yan mamul ortaya çıkmıştır. Esas mamul maliyeti 110 YTL; yan mamul net satış değeri 10 YTL’dir ve tamamı satılmıştır. 100 10 110 Üretilen esas mamul maliyeti: 110 YTL Yan mamul net satış değeri : - 10 YTL Net ÜMM: 100 YTL 100 KASA 157 DİĞER STOKLAR (Yan Mamuller) 10

24 Bir birleşik imalat sürecinde bir esas bir de yan mamul ortaya çıkmıştır. Satılan esas mamul maliyeti 110 YTL; yan mamul net satış değeri 10 YTL’dir ve tamamı satılmıştır. Satılan esas mamul maliyeti: 110 YTL Yan mamul net satış değeri : - 10 YTL Net SMM: 100 YTL 2. YAN MAMUL NET SATIŞ TUTARININ ESAS MAMUL SATIŞ MALİYETİNDEN İNDİRİLMESİ YAKLAŞIMI

25 Bir birleşik imalat sürecinde bir esas bir de yan mamul ortaya çıkmıştır. Satılan esas mamul maliyeti 110 YTL; yan mamul net satış değeri 10 YTL’dir ve tamamı satılmıştır. Satılan esas mamul maliyeti: 110 YTL Yan mamul net satış değeri : - 10 YTL Net SMM: 100 YTL 100 KASA 620 SMM (Yan Mamuller) 10 2. YAN MAMUL NET SATIŞ TUTARININ ESAS MAMUL SATIŞ MALİYETİNDEN İNDİRİLMESİ YAKLAŞIMI

26 HAFTAYA... Konu: Maliyetlemede Yeni Yaklaşımlar Ödev: Araştırma ve Tartışma Ödevi – Bu (yeni) yaklaşımlar nelerdir ? – Bunlar ne zaman ortaya çıkmıştır ? – Bunlar niçin ortaya çıkmıştır ? – Bunlar ne gibi yenilikler getirmektedir ?


"BİRLEŞİK İMALATTA MALİYETLEME Birleşik İmalat (Üretim) Birleşik Mamul (Ürün) Kavramı Esas Mamul - Yan Mamul Kavramı Birleşik Maliyet – Ek Maliyet Birleşik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları