Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UFRS (TFRS) 7- FİNANSAL ARAÇLAR:AÇIKLAMALAR STANDARDI KAPSAMINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA GENEL BAKIŞ AN OVERVIEW OF FINANCIAL REPORTING WITHIN THE SCOPE OF.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UFRS (TFRS) 7- FİNANSAL ARAÇLAR:AÇIKLAMALAR STANDARDI KAPSAMINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA GENEL BAKIŞ AN OVERVIEW OF FINANCIAL REPORTING WITHIN THE SCOPE OF."— Sunum transkripti:

1 UFRS (TFRS) 7- FİNANSAL ARAÇLAR:AÇIKLAMALAR STANDARDI KAPSAMINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA GENEL BAKIŞ AN OVERVIEW OF FINANCIAL REPORTING WITHIN THE SCOPE OF IFRS 7 – FINANCIAL INSTRUMENTS: DISCLOSURES Yrd. Doç.Dr. Volkan DEMİR T.C. GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

2 Volkan DEMİR KAPSAM UMS 32 / UMS 39 /UFRS 7  FİNANSAL RAPORLAMA NEDEN İHTİYAÇ DUYULUR ? KİMLER İÇİN YAPILIR ?  FİNANSAL ARAÇLAR (UFRS-TFRS) FİNANSAL VARLIKLAR, BORÇLAR, TÜREV ÜRÜNLERİ ? SINIFLANDIRILMASI ? DEĞERLEMESİ ? RAPORLAMASI ? MUHASEBELEŞTİRİLMESİ ?  FİNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALAR (UFRS-TFRS 7) AÇIKLANACAK UNSURLAR ? RİSK AÇIKLAMALARI VE ÖZELLİKLERİ ?

3 Volkan DEMİR Şirket Değerinin Saptanması ve Raporlanması Finansal RaporlamaFaaliyet Raporlaması Geleneksel Faaliyet Raporlaması Entellektül Sermaye Raporlaması Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Gelir Tablosu (Finansal Performans Tablosu) Nakit Akış Tablosu Özkaynak Değişim Tablosu Açıklamalar ve Dipnotlar IFRS  FİNANSAL RAPORLAMA

4 Volkan DEMİR FİNANSAL ARAÇLAR STANDARTLARI UMS (TMS) 32 Finansal Araçlar: Sunum UMS (TMS) 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme UFRS (TFRS) 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar  FİNANSAL ARAÇLAR

5 Volkan DEMİR 31.12..... TARİHLİ BİLANÇO FİNANSAL VARLIKLARFİNANSAL BORÇLAR TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR AktifPasif Kasa Bankalar Alınan Çekler Alıcılar Alacak Senetleri Menkul Kıymetler Kredi Alacakları (Bankalar için) Mali Borçlar Ticari Borçlar Çıkarılan Menkul Kıymetler Mevduatlar (Bankalar için) Vadeli İşlem Sözleşmeleri (Forward Contracts) Seçimlik Hak Sağlayan Sözleşmeler (Options Contracts) Organize Vadeli İşlem Sözleşmeleri (Futures Contracts) Vadeli Takas Sözleşmeleri (Swap Contracts) Vadeli İşleme Konu Ticari Mal Sözleşmeleri (Commodity Contracts)  FİNANSAL ARAÇLAR

6 Volkan DEMİR FİNANSAL VARLIKLAR -TANIM-  Kasa  Bankalar  Alınan Çekler  Alıcılar  Alacak Senetleri  Menkul Kıymetler  Kredi Alacakları (Bankalar için) Nakit Başka İşletmeden Finansal Varlık Alma Hakkı Başka İşletme İle Olası Olumlu Koşullarda Finansal Araç Değişim Hakkı Başka İşletmenin Özkaynak Aracına Sahip Olmak  FİNANSAL ARAÇLAR

7 Volkan DEMİR FİNANSAL VARLIKLAR -SINIFLANDIRMA- Kasa Bankalar Alınan Çekler Alıcılar Alacak Senetleri Menkul Kıymetler Kredi Alacakları (Bankalar için) BİLANÇO AktifPasif UFRS BİLANÇOSU PasifAktif GUD FARKI K/Z VADEYE KADAR ELDE TUTULAN KREDİ VE ALACAKLAR SATILMAYA HAZIR  FİNANSAL ARAÇLAR

8 Volkan DEMİR FİNANSAL BORÇLAR -TANIM-  Mali Borçlar  Ticari Borçlar  Çıkarılan Menkul Kıymetler  Mevduatlar (Bankalar İçin) Bir Borcun Nakit Olarak ya da Bir Finansal Varlık Verilerek Ödenecek Olması Özkaynağa Dayalı Borçlanma  FİNANSAL ARAÇLAR

9 Volkan DEMİR FİNANSAL BORÇLAR -SINIFLANDIRMA- Mali Borçlar Ticari Borçlar Çıkarılan Menkul Kıymetler Mevduatlar (Bankalar İçin) BİLANÇO AktifPasif Aktif GUD FARKI K/Z VADEYE KADAR ELDE TUTULAN UFRS BİLANÇOSU  FİNANSAL ARAÇLAR

10 Volkan DEMİR TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR -TANIM-  Vadeli İşlem Sözleşmeleri (Forward Contracts)  Seçimlik Hak Sağlayan Sözleşmeler (Options Contracts)  Organize Vadeli İşlem Sözleşmeleri (Futures Contracts)  Vadeli Takas Sözleşmeleri (Swap Contracts)  Vadeli İşleme Konu Ticari Mal Sözleşmeleri (Commodity Contracts) Türev finansal araçlar, işletmeler arası sözleşme ile bir finansal aracın bir veya daha fazla finansal riskini nakletme amacıyla şartlı ya da şartsız değişim hakkı tanıyan sözleşmelerdir  FİNANSAL ARAÇLAR

11 Volkan DEMİR TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR -SINIFLANDIRMA- FİNANSAL VARLIKLARFİNANSAL BORÇLAR TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR AktifPasif Vadeli İşlem Sözleşmeleri (Forward Contracts) Seçimlik Hak Sağlayan Sözleşmeler (Options Contracts) Organize Vadeli İşlem Sözleşmeleri (Futures Contracts) Vadeli Takas Sözleşmeleri (Swap Contracts) Vadeli İşleme Konu Ticari Mal Sözleşmeleri (Commodity Contracts) GUD FARKI K/Z’a Yansıtılan Finansal Varlıklar (Alım Satım Amaçlı)  FİNANSAL ARAÇLAR GUD FARKI K/Z’a Yansıtılan Finansal Varlıklar (Alım Satım Amaçlı)

12 Volkan DEMİR UFRS (TFRS) BİLANÇOSU -SINIFLANDIRMA- FİNANSAL VARLIKLARFİNANSAL BORÇLAR AktifPasif GUD FARKI K/Z a YANSITILAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK KREDİ VE ALACAKLAR SATILMAYA HAZIR GUD FARKI K/Z a YANSITILAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK  FİNANSAL ARAÇLAR TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR

13 Volkan DEMİR FİNANSAL ARAÇLAR -DEĞERLEME- MALİYET DEĞERİ İTFA EDİLMİŞ MALİYET DEĞERİ GERÇEĞE UYGUN DEĞER  FİNANSAL ARAÇLAR

14 Volkan DEMİR FİNANSAL VARLIKLAR -DEĞERLEME- MALİYET DEĞERİ oSATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR İTFA EDİLMİŞ MALİYET DEĞERİ oVADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR oKREDİ VE ALACAKLAR GERÇEĞE UYGUN DEĞER oALIM SATIM AMAÇLI FİNANSAL VARLIKLAR oSATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR  FİNANSAL ARAÇLAR !!!!!!

15 Volkan DEMİR FİNANSAL VARLIKLAR -DEĞERLEME / RAPORLAMA- 1.GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARAR’A YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Genelde Alım-Satım Amaçlı) GELİR TABLOSU Satış Gelirleri (Satışların Maliyeti) BRÜT ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) (Faaliyet Giderleri) NET ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) D.Faal.Gelir Karlar (D.Faal.Gider Zararlar) (Finansman Giderleri) DÖNEM KARI (ZARARI) Değerleme Karı/(Zararı) GERÇEĞE UYGUN DEĞER  FİNANSAL ARAÇLAR

16 Volkan DEMİR FİNANSAL VARLIKLAR -DEĞERLEME / RAPORLAMA- 2. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR GELİR TABLOSU Satış Gelirleri (Satışların Maliyeti) BRÜT ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) (Faaliyet Giderleri) NET ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) D.Faal.Gelir Karlar (D.Faal.Gider Zararlar) (Finansman Giderleri) DÖNEM KARI (ZARARI) Değerleme Karı/(Zararı) İTFA EDİLMİŞ MALİYET DEĞERİ  FİNANSAL ARAÇLAR

17 Volkan DEMİR FİNANSAL VARLIKLAR -DEĞERLEME / RAPORLAMA- 3. KREDİ VE ALACAKLAR GELİR TABLOSU Satış Gelirleri (Satışların Maliyeti) BRÜT ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) (Faaliyet Giderleri) NET ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) D.Faal.Gelir Karlar (D.Faal.Gider Zararlar) (Finansman Giderleri) DÖNEM KARI (ZARARI) Değerleme Kar(Zararı) İTFA EDİLMİŞ MALİYET DEĞERİ  FİNANSAL ARAÇLAR

18 Volkan DEMİR FİNANSAL VARLIKLAR -DEĞERLEME / RAPORLAMA- 4. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR GERÇEĞE UYGUN DEĞERİ GÜVENİLİR OLARAK SAPTANABİLEN SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR GÜVENİLİR OLARAK SAPTANAMAYAN SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR GERÇEĞE UYGUN DEĞER MALİYET BEDELİ Değerleme Karı/(Zararı) Özkaynak Değer Düşüklüğü Gelir Tablosu  FİNANSAL ARAÇLAR

19 Volkan DEMİR FİNANSAL BORÇLAR -DEĞERLEME- İTFA EDİLMİŞ MALİYET DEĞERİ oVADEYE KADAR ELDE TUTULACAK BORÇLAR GERÇEĞE UYGUN DEĞER oGUD FARKI K/Z’ A YANSITILAN  FİNANSAL ARAÇLAR

20 Volkan DEMİR FİNANSAL BORÇLAR -DEĞERLEME / RAPORLAMA- 1. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARAR’A YANSITILAN FİNANSAL BORÇLAR (Genelde Alım-Satım Amaçlı) GELİR TABLOSU Satış Gelirleri (Satışların Maliyeti) BRÜT ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) (Faaliyet Giderleri) NET ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) D.Faal.Gelir Karlar (D.Faal.Gider Zararlar) (Finansman Giderleri) DÖNEM KARI (ZARARI) Değerleme Karı/(Zararı) GERÇEĞE UYGUN DEĞER  FİNANSAL ARAÇLAR

21 Volkan DEMİR FİNANSAL BORÇLAR -DEĞERLEME / RAPORLAMA- 2. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK BORÇLAR GELİR TABLOSU Satış Gelirleri (Satışların Maliyeti) BRÜT ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) (Faaliyet Giderleri) NET ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) D.Faal.Gelir Karlar (D.Faal.Gider Zararlar) (Finansman Giderleri) DÖNEM KARI (ZARARI) Değerleme Kar(Zararı) İTFA EDİLMİŞ MALİYET DEĞERİ  FİNANSAL ARAÇLAR

22 Volkan DEMİR TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR -DEĞERLEME- GERÇEĞE UYGUN DEĞER oALIM SATIM AMAÇLI FİNANSAL VARLIKLAR VE oALIM SATIM AMAÇLI FİNANSAL BORÇLAR  FİNANSAL ARAÇLAR

23 Volkan DEMİR TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR -DEĞERLEME / RAPORLAMA- KAR ELDE ETMEK AMACIYLA KULLANILDIKLARINDAN; ALIM-SATIM AMAÇLI FİNANSAL VARLIK VEYA BORÇLAR GELİR TABLOSU Satış Gelirleri (Satışların Maliyeti) BRÜT ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) (Faaliyet Giderleri) NET ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) D.Faal.Gelir Karlar (D.Faal.Gider Zararlar) (Finansman Giderleri) DÖNEM KARI (ZARARI) Değerleme Karı/(Zararı) GERÇEĞE UYGUN DEĞER  FİNANSAL ARAÇLAR

24 Volkan DEMİR FİNANSAL ARAÇLAR -DEĞERLEME- Maliyet Değeri oİşletmenin edindiği finansal varlıkların ve yükümlülüğe girdiği finansal borçların tutarıdır. oİşlem maliyetleri (komisyon benzeri ödemeler) dahildir.  FİNANSAL ARAÇLAR

25 Volkan DEMİR FİNANSAL ARAÇLAR -DEĞERLEME- Maliyet Değeri –ÖRNEK- oZND işletmesi 300 TL’ye halka açık olmayan bir şirketin % 10 hissesini (finansal varlık) satın almıştır. oÖnemli etkinlik ve kontrol gücü yoktur. oBu satın almayla ilgili 40 TL komisyon ödemiştir. Menkul Kıymet Maliyeti: 300 TL + 40 TL = 340 TL  FİNANSAL ARAÇLAR 1 118 MALİYETLE DEĞERLENECEK FİNANSAL VARLIKLAR 340 TL 100 KASA340 TL

26 Volkan DEMİR FİNANSAL ARAÇLAR -DEĞERLEME- Maliyet Değeri –ÖRNEK-  FİNANSAL ARAÇLAR 2 100 KASA 20 TL 640 İŞT. TEMETTÜ GELİRİ 20 TL oZND şirketi,hissesini aldığı şirketten 20 TL kar payı tahsil etmiştir.

27 Volkan DEMİR FİNANSAL ARAÇLAR -DEĞERLEME- Maliyet Değeri –ÖRNEK-  FİNANSAL ARAÇLAR 3 100 KASA 390 TL 118 MALİYETLE DEĞERLENECEK FİNANSAL VARLIKLAR 645 FİNANSAL VARLIKLAR SATIŞ KARLARI 340 TL 50 TL oŞirket bilanço değeri 340 TL olan finansal varlığını (hisse senedini) 390 TL’ye satmıştır. oBu satıştan 50 TL kar sağlamıştır.

28 Volkan DEMİR FİNANSAL ARAÇLAR -DEĞERLEME- İtfa Edilmiş Maliyet Değeri  FİNANSAL ARAÇLAR. İLK MUHASEBELEŞTİRMEDE ÖLÇÜLEN TUTAR + ETKİN FAİZ ORANI İLE İSKONTO EDİLEN TUTAR – SABİT FAİZ TUTARI = İTFA EDİLMİŞ MALİYET DEĞERİ

29 Volkan DEMİR FİNANSAL ARAÇLAR -DEĞERLEME- İtfa Edilmiş Maliyet Değeri  FİNANSAL ARAÇLAR ETKİN FAİZ YÖNTEMİ: Finansal varlık veya borcun itfa edilmiş maliyetlerinin hesaplanması ve ilgili faiz gelir veya giderlerinin ilişkili olduğu döneme dağıtılması yöntemidir. Etkin faiz oranı; finansal aracın beklenen ömrü boyunca veya uygun olması durumunda daha kısa bir zaman dilimi süresince yapılacak gelecekteki tahmini nakit ödeme ve tahsilatlarını tam olarak ilgili finansal varlık veya borcun net defter değerine indirgeyen orandır.

30 Volkan DEMİR FİNANSAL ARAÇLAR -DEĞERLEME- İtfa Edilmiş Maliyet Değeri -ÖRNEK-  FİNANSAL ARAÇLAR oZND şirketi; KLM şirketinin ihraç ettiği, nominal değeri 100.000 TL olan cari faiz oranı % 6 ve yıllık kupon faizi ödemesi 6.000 TL olan (yıl sonu faiz ödemeli) 5 yıllık bir tahvili 1 Ocak 2001 tarihinde 93.400 TL’ye (100 TL komisyon dahil) satın almıştır. oZND şirketi, satın aldığı bu tahvili VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Finansal Araç) olarak sınıflandırmıştır. o(100.000 TL -93.400 TL = 6.600 TL İskonto Tutarı) o1 Ocak 2001 tarihindeki kayıt şu şekildedir; 1 113 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR 93.400 100 KASA 93.400

31 Volkan DEMİR 6.000 TL 2001 6.000 TL 2002 6.000 TL 2003 6.000 TL 2004 6.000 TL 2005 TAHVİLİN NOMİNAL DEĞERİ 100.000 TL

32 FİNANSAL ARAÇLAR -DEĞERLEME- İtfa Edilmiş Maliyet Değeri -ÖRNEK- Etkin Faiz Oranı % 7,64  FİNANSAL ARAÇLAR Yıllar(A) İLK MUHASEBELEŞTİRME DEĞERİ (B) YILLIK KUPON FAİZİ ÖDEMESİ (% 6) (C) Raporlanacak Faizi Geliri (A x % 7,64) (D) İskonto Edilen Tutarın İtfası (C – B) (E) Dönem Sonunda İtfa Edilmiş Maliyet Değeri (A + D) 2001 93.400 TL6.000 TL7.133 TL1.133 TL94.533 TL 2002 94.533 TL6.000 TL7.220 TL1.220 TL95.753 TL 2003 95.753 TL6.000 TL7.313 TL1.313 TL97.066 TL 2004 97.066 TL6.000 TL7.413 TL1.413 TL98.479 TL 2005 98.479 TL106.000 TL 130.000 TL 7.521 TL1.521 TL 6.600 TL 0 TL

33 2200122001 100 KASA 113 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR 642 FAİZ GELİRLERİ 6.000 TL 1.133 TL 7.133 TL 3200232002 100 KASA 113 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR 642 FAİZ GELİRLERİ 6.000 TL 1.220 TL 7.220 TL 4200342003 100 KASA 113 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR 642 FAİZ GELİRLERİ 6.000 TL 1.313 TL 7.313 TL 5200452004 100 KASA 113 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR 642 FAİZ GELİRLERİ 6.000 TL 1.413 TL 7.413 TL 6200562005 100 KASA 113 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR 642 FAİZ GELİRLERİ 106.000 TL 98.479 TL 7.521 TL

34 Volkan DEMİR FİNANSAL ARAÇLAR -DEĞERLEME- GERÇEĞE UYGUN DEĞER (FAIR VALUE) Karşılıklı pazarlık ortamında, bilgili ve istekli gruplar arasında bir varlığın el değiştirmesi ya da bir borcun ödenmesi durumunda ortaya çıkması gereken tutardır.  FİNANSAL ARAÇLAR

35 Volkan DEMİR FİNANSAL ARAÇLAR -DEĞERLEME- GERÇEĞE UYGUN DEĞER (FAIR VALUE)  Aktif Bir Piyasa  borsadan, satıcıdan, simsardan, sanayi grubundan, fiyatlama hizmeti yapan veya düzenleyici bir kuruluştan elde edilmesinin mümkün olması  Son dönemlerde gerçekleştirilen piyasa işlemleri  Büyük ölçüde aynı olan başka bir finansal araca ilişkin gerçeğe uygun değerin referans olarak alınması  İskonto edilmiş nakit akışı analizleri  Opsiyon fiyatlama modellerini  FİNANSAL ARAÇLAR

36 Volkan DEMİR Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar - ÖRNEK-  ZND işletmesi 20 Mart 2007 tarihinde adedi 40 TL olan AB şirketi hisselerinden 1.000 adedini 40.000 TL nakit ödeyerek satın almıştır. ZND işletmesi bu hisse senetlerini gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılacak finansal varlıklar olarak kaydetmiştir. 20 Mart 2007  FİNANSAL ARAÇLAR 1 110 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılacak Finansal Varlıklar 110.00 Hisse Senetleri 40.000 40 TL x 1.000 adet 100 KASA 40.000

37 Volkan DEMİR  31 Mart 2007 tarihinde AB şirketi hisselerinin değeri 54 TL olmuştur. 2______________31 Mart 2007__________________ 110 Gerçeğe Uygun Değer Farkı 14.000 TL Kar/Zarara Yansıtılacak Finansal Varlıklar 110.00 Hisse Senetleri 649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR 14.000 TL 649.00 Gerçeğe Uygun Değer Karları -14 TL x 1.000 adet = 14.000 TL- ___________________________________________ Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar - ÖRNEK-  FİNANSAL ARAÇLAR

38 Volkan DEMİR  1 Nisan 2007 tarihinde ZND şirketi AB şirketi hisselerinin tamamını 54.000 TL’ye satmıştır. 3______________31 Mart 2007__________________ 100 KASA54.000 TL 110 Gerçeğe Uygun Değer Farkı 54.000 TL Kar/Zarara Yansıtılacak Finansal Varlıklar 110.00 Hisse Senetleri -54 TL x 1.000 adet = 54.000 TL- ____________________________________________ Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar - ÖRNEK-  FİNANSAL ARAÇLAR

39 Volkan DEMİR Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar - ÖRNEK-  ZND işletmesi 20 Mart 2007 tarihinde adedi 40 TL olan AB şirketi hisselerinden 1.000 adedini 40.000 TL nakit ödeyerek satın almıştır. ZND işletmesi bu hisse senetlerini satılmaya hazır finansal varlıklar olarak kaydetmiştir. 1______________20 Mart 2007__________________ 112 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar40.000 TL 100 KASA40.000 TL -40 TL x 1.000 adet = 40.000 TL- ___________________________________________  FİNANSAL ARAÇLAR Gerçeğe Uygun Değer Maliyet Değeri ÖZKAYNAK

40 Volkan DEMİR  31 Mart 2007 tarihinde AB şirketi hisselerinin değeri 54 TL olmuştur. 2______________31 Mart 2007__________________ 112 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 14.000 TL 526 FİNANSAL VARLIKLAR 14.000 TL DEĞERLEME FARKLARI 526.00 Değer Artışları -14 TL x 1.000 adet = 14.000 TL- ___________________________________________ Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar - ÖRNEK-  FİNANSAL ARAÇLAR

41 Volkan DEMİR  1 Nisan 2007 tarihinde ZND şirketi AB şirketi hisselerinin tamamını 54.000 TL’ye satmıştır. 3 ______________31 Mart 2007__________________ 100 KASA54.000 TL 526 FİNANSAL VARLIKLAR 14.000 TL DEĞERLEME FARKLARI 526.00 Değer Artışları 112 SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR54.000 TL 645 MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI 14.000 TL -54 TL x 1.000 adet = 54.000 TL- ___________________________________________ Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar - ÖRNEK-  FİNANSAL ARAÇLAR

42 Volkan DEMİR UFRS-TFRS 7 FİNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALAR 1.1.2007’DEN SONRA UFRS-TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar  UFRS 7 FİNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALAR UMS 32 Finansal Araçlar: Sunum ve Açıklamalar UMS 30 Bankalar ve Benzeri Finansal Kuruluşların Finansal Tablolarında Yapılacak Açıklamalar

43 UFRS-TFRS 7 FİNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALAR 1.1.2007’DEN SONRA  UFRS 7 FİNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALAR İşletmenin Finansal Durumu ve Finansal Performansı için Finansal Araçların Önemi Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Yapısı ve Risk Yönetimi Bilanço Açıklamalar ı Gelir Tablosu Açıklamalar ı Muhasebe Politikaları Finansal Riskten Korunma Muhasebesi Gerçeğe Uygun Değer NİTELİKSE L RİSK Açıklamaları SAYISAL RİSK Açıklamaları Kredi Riski Likidite Riski Piyasa Riski

44 Volkan DEMİR SABRINIZ VE İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM.


"UFRS (TFRS) 7- FİNANSAL ARAÇLAR:AÇIKLAMALAR STANDARDI KAPSAMINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA GENEL BAKIŞ AN OVERVIEW OF FINANCIAL REPORTING WITHIN THE SCOPE OF." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları