Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiyedeki depremler

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiyedeki depremler"— Sunum transkripti:

1 Türkiyedeki depremler
bilgidagi.com

2 İçindekiler 1. 23 EKİM 2011 VAN TABANLI DEPREMİ 1999 GÖLCÜK DEPREMİ
BİNGÖL DEPREMİ Çaldıran depremi Çorum depremi Erzincan depremi Erzurum – kars depremi FETHİYE DEPREMİ bilgidagi.com

3 23 EKİM 2011 VAN TABANLI DEPREMİ
bilgidagi.com

4 Nereler hasar gördü Merkez üssü Tabanlı ilçesi olan deprem. Iğdır’dan Hakkari’ye Van’dan Şanlıurfa’ya kadar doğu ve güneydoğudaki şehirlerde hissedilen 7.2 şiddetindeki depremde çok sayıda bina hasar gördü, bazıları tamamen yıkıldı . bilgidagi.com

5 Ne zaman Ekim 2011 Van depremi; 23 Ekim günü, Türkiye saati ile 13:44'de Van'da meydana gelen ve 25 saniye süren deprem. Depremin merkez üssü Van'a 17 kilometre uzaklıktaki Tabanlı köyüdür.  bilgidagi.com

6 Kaç kişi öldü ne kadar yardım yapıldı
23 Ekim'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 604, olarak belirlendi. Hizmet binalarının hasar görmesi nedeniyle emniyet genel müdürlüğüne 2 milyon 160 bin, milli eğitim bakanlığına da 2 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildi. bilgidagi.com

7 Kaç kişi kurtarıldı 23 ekim depreminde hayatını kaybeden vatandaşların sayısının 604, enkazdan sağ kurtarılanların sayısının 222 olduğu belirtilen açıklama. bilgidagi.com

8 1999 GÖLCÜK DEPREMİ bilgidagi.com

9 Deprem ne zaman meydana geldi
1999 Gölcük Depremi, İzmit Depremi, Marmara Depremi Ya Da 17 Ağustos 1999 Depremi, 17 Ağustos 1999 Sabahı, Yerel Saatle 03:02'de Gerçekleşen, Kocaeli/Gölcük Merkezli Deprem.  bilgidagi.com

10 Kaç büyüklüğünde Richter Ölçeğine Göre 7,5 Mw Büyüklüğünde Gerçekleşen Deprem, Büyük Çapta Can Ve Mal Kaybına Neden Olmuştur. 17 Ağustos depremi, tüm Marmara Bölgesi'nde, Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedildi. bilgidagi.com

11 Ölen,yaralanan,ve hasar yerleri
Resmi raporlara göre, ölüm, yaralı oldu. 505 kişi sakat kaldı konut, işyeri hasar gördü. Resmi olmayan bilgilere göre ise yaklaşık ölüm, ağır-hafif 'e yakın yaralı olmuştur.  Resmi raporlara göre, ölüm, yaralı oldu. 505 kişi sakat kaldı konut, işyeri hasar gördü. Resmi olmayan bilgilere göre ise yaklaşık ölüm, ağır-hafif 'e yakın yaralı olmuştur.  bilgidagi.com

12 Yaklaşık 16 milyon insan, depremden değişik düzeylerde etkilenmiştir
Yaklaşık 16 milyon insan, depremden değişik düzeylerde etkilenmiştir. Bu nedenle Türkiye'nin yakın tarihini derinden etkileyen en önemli olaylardan biridir. Ayrıca çöken bina ile yaklaşık kişiyi evsiz bırakmıştır. bilgidagi.com

13 Deprem gerek büyüklük, gerek etkilediği alanın genişliği, gerekse sebep olduğu maddi kayıplar açısından son yüzyılın en büyük depremlerinden biridir. bilgidagi.com

14 BİNGÖL DEPREMİ bilgidagi.com

15 2003 Bingöl Depremi, 1 Mayıs 2003 tarihinde yerel saatle 15
2003 Bingöl Depremi, 1 Mayıs 2003 tarihinde yerel saatle 15.45'de gerçekleşti.  Türkiye'nin doğusunu etkileyen, 6,4 büyüklüğündeki depremdir. Merkezi Bingöl'ün 15 km. kuzeyindeki Bingöl bölgesidir.  bilgidagi.com

16 Etkilenen bölgede en az 176 kişi öldü, 625 bina çöktü veya ağır hasara uğradı.
Çeltik suyundaki yatılı okulda koğuş bloğu çöktüğünde 8 can kaybı meydana geldi. bilgidagi.com

17 Bingöl çöküntüsü, Doğu Anadolu’nun bu bölgesinde birbiri arkasında sıralanmış bir dizi çukurluktan biridir. bilgidagi.com

18 onumu 38 08`kuzey enlemi, 40 05`doğu boylamı, merkez noktasının derinliği kilometre, enerjisi 5,48 çarpı 10 üzeri 21 erg olan depremdir. bilgidagi.com

19 Çaldıran depremi bilgidagi.com

20 24 Kasım 1976’da Çaldıranda oluşan şiddetli deprem
iddeti Richter ölçeğine göre 7.5 olan ve Van iline bağlı Muradiye, Erçiş ve Özalp ilçeleri ile Ağrıdadır. bilgidagi.com

21 Bu depremde oluşan kırık, Türkiye’nin jeolojisi ve tektoniğine ilişkin haritalarda yer almamaktadır. 
bilgidagi.com

22 Yapılan incelemeler sonucunda depremin gözlemsel dış merkezinin konumunun 30 15` kuzey enlemi, 43 9` doğu boylamı dolayında,Çaldıranın hemen batısında bulunduğu sonucuna varılmıştır.  bilgidagi.com

23 Deprem sırasında açığa çıkan enerji 2. 82çarpı10 üzeri 22 erg‘dir
Deprem sırasında açığa çıkan enerji 2.82çarpı10 üzeri 22 erg‘dir. Çaldıran depreminde hasar gören alanlarda ayrıca çok sayıda kaya düşmesi ve toprak kayması saptanmıştır. bilgidagi.com

24 . Bu depremde bölgede önceden varlığı bilinen kırıklarda herhangi bir hareket görülmemiştir.
bilgidagi.com

25 Çorum depremi bilgidagi.com

26 26 Kasım 1943’te, Çorum, Samsun, Ladik ve Vezirköprü’yü kapsayan bir alanı etkileyen yer sarsıntısı. Richter ölçeğine göre 7.2 şiddetinde 20 saniye kadar süren deprem, Çorum kentine büyük zarar vermiş bilgidagi.com

27 Çorum kentine büyük zarar vermiş, 2
Çorum kentine büyük zarar vermiş, evin yıkılmasına, 618 kişinin ölümüne ve 217 kişinin de yaralanmasına neden olmuş, ayrıca hayvanın da ölümüne yol açmıştır. bilgidagi.com

28 Konumu 41 derece 05`kuzey enlemi, 33 derece 72` doğu boylamı ve merkez noktasının derinliği 10 kilometre olan bu depremle doğuda Destek Boğazından başlayarak batıda Filyos Irmağının keskin bir dönüş yaptığı yere kadar uzanan 280 kilometre boyunca bir kırık oluşmuştur. bilgidagi.com

29 Erzincan depremi bilgidagi.com

30 26-27 Aralık 1939’da Erzincan’da oluşan çok şiddetli yer sarsıntısı
26-27 Aralık 1939’da Erzincan’da oluşan çok şiddetli yer sarsıntısı. Şiddeti Richter ölçeğine göre 8 olan deprem sonucunda toplam kişi ölmüş, yaklaşık kişi yaralanmış, ve bina yıkılmıştır. bilgidagi.com

31 Dünyanın büyük depremleri arasında sayılan bu deprem Türkiye’nin en ciddi deprem felaketlerinden biridir. bilgidagi.com

32 Konumu kuzey enlemi ve doğu boylamı, odak derinliği 20 km olan depremin etkilediği alan doğuda Erzincan Ovasından batıda Kelkit Vadisine kadar uzanır. bilgidagi.com

33 Bu geniş alanı sarmış olan 35 deprem merkezi yaklaşık doğu-batı doğrultusunda dizilmiş başlıca dört sarsıntı çizgisi üzerinde etkinlik göstermiştir. Bunlar; Yukarı Yeşilırmak çizgisi, Kelkit-Deli çay çizgisi, Yaylalar ve Orta Yeşilırmak çizgisi ve kıyı çizgisidir bilgidagi.com

34 Türkiye’nin birinci derece deprem bölgesinde bulunan Erzincan, Kuzey Anadolu deprem kuşağının çok etkin bir bölümü olan Erzincan ovası içindedir.  bilgidagi.com

35 Yerleşmenin bulunduğu zemin, akarsu çökellerinden oluşmuştur
Yerleşmenin bulunduğu zemin, akarsu çökellerinden oluşmuştur.Bu malzeme kentin yukarı kesimlerinde konglomeralaşmışt ı. bilgidagi.com

36 1939 depreminden sonra yerleşim alanı dışında bırakılmış olan eski şehrin zemini, kalın bir tarihi enkaz örtüsüyle kaplı yerleşmemiş akarsu birikintilerinden oluşmuştur. bilgidagi.com

37 Erzurum – kars depremi bilgidagi.com

38 30 Ekim 1983’te, Erzurum ve çevresinde büyük hasara ve önemli ölçüde can kaybına neden olan yersarsıntısı bilgidagi.com

39 Şiddeti Richter ölçeğine göre 7. 1 olan bu depremde 1
Şiddeti Richter ölçeğine göre 7.1 olan bu depremde kişi ölmüş, 537 kişi yaralanmış, konut ağır, 3 bin konut orta ve 4 bin konut hafif hasar görmüş, 30 bini aşkın hayvan telef olmuştur.Makrosismik hasar değerlendirmelerine göre depremin dış merkezi, Murat Dağı Kırklareli Köyü çevresinde yer almıştır. bilgidagi.com

40 Erzurum-Kars depreminin oluştuğu alan Türkiye’nin birinci derece tehlikeli deprem bölgesidir. Horasan-Narman ilçeleri arasındaki alanı kapsayan deprem bölgesi, çoğunlukla genç kırıklarla (fay) belirlenen alüvyon düzlükleriyle parçalanmış, bilgidagi.com

41 Yüksekliği m arasında değişen engebeli bir topografyaya sahiptir. Genellikle ayrışmış olan volkanik kayaçlar ile zayıf tutturulmuş yada hiç tutturulmamış kırıntılar, bölgede canlı yer kaymalarına elverişli zemini oluşturur. bilgidagi.com

42 Kuzey Anadolu Kırık Kuşağı’nın kuzeyinde yer alan bu bölgede özellikle kuzeydoğu-güneybatı ve kuzeybatı-güneydoğu gidişli doğrusal hatların varlığı göze çarpmaktadır. bilgidagi.com

43 Deprem bölgesinde, depreme bağlı olarak boyları onlarca metreden birkaç kilometreye kadar değişen, genellikle kuzeydoğu-güneybatı gidişli, birbiriyle bağlantısız aralıklı ve basamaklı çok sayıda yarık gelişmiştir. bilgidagi.com

44 FETHİYE DEPREMİ bilgidagi.com

45 24-25 Nisan 1957’de Fethiye’de oluşan şiddetli yer sarsıntısı
24-25 Nisan 1957’de Fethiye’de oluşan şiddetli yer sarsıntısı. Şiddeti Richter ölçeğine göre 7.1 olan bu depremde Fethiye’deki binaların yüzde 90’ı yıkılmış, Ovacık tamamen tahrip olmuştur. bilgidagi.com

46 . Dalyan, Marmaris, Datça, Eskişehir, Çameli ve civar köylerde de etkili olan deprem sonucunda yöre halkından toplam 67 kişi ölmüştür. bilgidagi.com

47 Konumu 36dereceye 5` doğu boylamı olan bu depremde açığa çıkan enerji 33çarpı 10üzeri 21 erg’dir. 24 Nisan gecesi hissedilen ilk sarsıntıdan sonra bölge halkı konutlarını terk etmişti. Bu nedenle asıl depremde ölü sayısı görece az olmuştur. bilgidagi.com

48 Fethiye depreminin oluştuğu alan Türkiye’nin ikinci derece tehlikeli deprem bölgesindedir. Kasaba batıda Kerme Körfezinden, doğuda Kocaçayı Vadisine kadar uzanan ve Akdeniz kıyısına paralel olan bir tektonik çukurluk sistemin içindedir bilgidagi.com

49 Bu çukurlukta sık sık yerel depremler oluşmaktadır
Bu çukurlukta sık sık yerel depremler oluşmaktadır. Ayrıca İstanköy, Meis ve Rodos adaları deprem merkezlerinin etki alanı içindedir bilgidagi.com

50 Geçmişte de Fethiye’de önemli depremler oluşmuştur
 Geçmişte de Fethiye’de önemli depremler oluşmuştur. Bölge zemininin genç alüvyonlardan oluşması ve yeraltı suyunun da yüksekte bulunması, depremlerde şiddet arttırıcı rol oynayabilmektedir. bilgidagi.com

51 HAZIRLAYAN BARAN MEDENİ
bilgidagi.com

52 SON bilgidagi.com


"Türkiyedeki depremler" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları