Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dünyadaki Rekabetçi Enerji Piyasası Uygulamaları Eğitim Programı 27 Aralık 2004, Ankara.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dünyadaki Rekabetçi Enerji Piyasası Uygulamaları Eğitim Programı 27 Aralık 2004, Ankara."— Sunum transkripti:

1 Dünyadaki Rekabetçi Enerji Piyasası Uygulamaları Eğitim Programı 27 Aralık 2004, Ankara

2 GÜNDEM 1.Dünyadaki Rekabetçi Elektrik Piyasası Uygulamaları  ABD, Arjantina, Avustralya 2. Avrupa Birliği Elektrik İç Piyasası Hukuki ve Stratejik Çerçeveleri 3.Avrupadaki Rekabetçi Elektrik Piyasası Uygulamaları  İskandinav Ülkeleri, Fransa, Almanya, Slovenya, Romanya 4. Bölgesel Pazar ve Sınır Ticareti  ECSEE

3 2 Elektrik Piyasasında Terminoloji Sıkıntısı İşte bir kürek dolusu yeni iş daha. -Şimdi buradakilerin hepsini yapmamı mı bekliyorsun? -Sadece çok önemli olanları yap. -“Hiç kullanılmayan kısaltmaları tespit et”. -Bu bir önemli olanıdır.

4 3 Sistem İşletmecisi Piyasa İşletmecisi Tedarikçi Satıcı Broker Dengeleme Piyasası Üretici İletim Dağıtım Son Tüketici Dengeleme Yan Hizmetleri Kısıt İkili Anlaşmalar Tedarik Anlaşması Spot Piyasa İşlemleri Spot Piyasa İşlemleri Elektrik Piyasası Yapısı Gün Öncesi (Spot) Piyasası Spot Piyasa İşlemleri

5 4 Dünyada elektrik üretimi birincil kaynakta kömür baş sırada olsa da çevre kirliliği az olduğundan doğal hızla büyümektedir.  Elektrik üretimi birincil kaynaklar:  Kömür  Doğal Gaz  Uranium (Nukleer)  Yenilenebilir  Su (Hidro)  Rüzgar  Güneş  Petrol ve Fuel Oil  ABD’de yeniden inşa edilen/inşa edilmekte olan santralları %90’dan fazlası doğal gaz santrallardır. Kaynak: EIA, Annual Energy Outlook, 2003 Yakıt Cinsine Göre Dünyada Elektrik Üretimi (milyar kWh) Dünyada Elektrik Üretimi

6 5 Yük (MW) Toplam çalışma saat %’si Puant Santrallar (düşük yatırım maliyeti, düşük verimlilik, az personel, ve yüksek yakıt maliyeti) Orta veya Çevrim Santrallar Baz Yük Santrallar (yüksek yatırım maliyeti, yüksek verimlilik, çok sayda personel, ve düşük yakıt maliyeti) 0%20%40%60%80%100% Yük Eğrisi Elektrik Santral Ekonomisi

7 6 Yatırım Maliyeti Marjinal Maliyeti Yüksek Düşük Yüksek Baz Yük Santrallar Puant Yük Santrallar

8 7 İdeal Elektrik Temini Sabit Gerilim Sabit Frekans Satın Alınabilir Fiyat İdeal Elektrik Yan Hizmetler Dengeleme ve Yan Hizmetler Rekabete Dayalı Piyasa

9 8 SORUMLULUK [piyasa oyuncular] DÜZENLEME [piyasa] ÖZELLEŞTİRME [dağıtım, üretim ] REFORM REFORM HİZMET [kamu] Reform ve Yeniden Yapılandırma Hedefleri ve Uygulamaları

10 9 Kim Neyi Düşünür? Sistem Güvenliği-Mühendis Fiyat Volatilite-Siyasetçi Piyasa Hakim Gücü-Düzenleme Kurumu Ekonomik Verimlilik-Ekonomist

11 10 Reform Aşamaları ve Modelleri Özellikleri Model 1 Tekel Model 2 Tek Alıcı Model 3 Toptan Satış Piyasasında Rekabet Model 4 Perakende Satış Piyasasında Rekabet TanımıHer seviyede tekel Üretimde rekabet-Tek Alıcı Üreimde rekabet ve perakendeciyi seçme özgürlüğü Üreimde rekabet ve son tüketiciyi seçme özgürlüğü Üretimde RekabetYOKVAR Tedarikçi Seçme ÖzgürlüğüYOK VAR Son Tüketici Seçme Özgürlüğü YOK VAR

12 11 İşlem hacmi (tüketimin %’si olarak) Aşama 5 Spekülasyon aşaması Aşama 4 Piyasasnın hızlı büyüme aşaması Aşama 3 Piyasa genişleme aşaması Aşama 2 Piyasa kurulma aşaması Aşama 1 Piyasa öncesi aşama 0 100 200 300 400 500 Zaman 600 700 800 900 Emtia piyasasının altı aşaması (kavramsal) Aşama 6 Olgunluk aşaması Spot Finansal (Türevler) Elektrik Piyasası Evrimi

13 12 Elektrik Piyasası Evrimi Customer Revenue and Profitability Customer Service Requirements Channel Asset Leverage Collaborative Value Creation

14 13 Chile Colombia Australia South Africa Power Pool New Zealand Px Tek Piyasa Px Px Gün Öncesi Piyasası Argentina Brazil PJ&M Korea Philippines NYISO NEISO MISO CAISO Japan Alberta OntarioNew Brunswick ERCOT Singapore AVRUPA Dünyadaki Rekabetçi Elektrik Piyasaları

15 14 54,430 MW Puant 212 Üretici 60,157 MW Puant 555 Üretici 60,157 MW Puant 555 Üretici EDF (Fransa) 80,190 MW Puant 608 Üretici PJM 63,726 MW Puant 594 Üretici 63,726 MW Puant 594 Üretici Tokyo Electric 64,300 MW Puant 147 Üretici National Grid (İngiltere) ERCOT Dünyadaki Büyük Elektrik Piyasaları

16 15 CAISO 45,900 ERCOT 60,157 PJM 63,726 NYISO 30,983 ISONE 25,158 IMO 25,269 AESO 7,800 ABD Elektrik İç Piyasaları

17 16 Puant Yük (MW) Noktasal Fiyatlama Rekabetçi Perakende Piyasası Kapasite Piyasası California ISO46,0002007Yok Grid West (NWPP Area)58,0003 yıl +Yok Alberta Electric System Operator 9,000YokVarİleride Düşünülyor SPP48,0002005Yok ERCOT60,000VarYok MISO110,0002005YarımYok Ontario Market Operator25,000YokVarGeliştirilmekre PJM110,0001998VarVar. Yeni Geliştirilmekte NYISO31,0002001VarVar. Yeni Geliştirilmekte ISO-NE25,0002003VarVar. Yeni Geliştirilmekte Entergy22,000Yok ABD Elektrik İç Piyasaları

18 17 ABD FERC Standart Piyasa Tasarımı (SMD)  Gün Öncesi (Spot) Piyasası  Gerçek Zamanlı Piyasa  Noktasal Marjinal Fiyatlama  Kısıt Yönetimi

19 18 PJM Piyasası Ortalama Fiyatlar ($/MWh) Gün ÖncesiGerçek Zamanlı

20 19 Arjantina Toptan Satış Elektrik Piyasası (WEM) CUYO COMAHUE CENTRO NOA NEA LITORAL BUENOS AIRES GBA PATAGONICO Toplam Kurulu Güç 20.372 MW Toplam Tüketim71.818 GWh Toptan Satış Elektrik Piyasası (WEM) Kayıtlı Kurulu Güç 19.513 MW Tüketim Miktarı 68.757 GWh Puant Yük 12.730 MW

21 20 Arjantina Toptan Satış Elektrik Piyasası (WEM) WEM Yıllık Ortalama Fiyat

22 21 Arjantina Toptan Satış Elektrik Piyasası (WEM) Spot Piyasa  Kısa Dönemli Marjinal Maliyete Dayalı  Saatlik Marjinal Fiyat  Kapasite Ödemesi (10$/MWh; haftada 90 saat)  Saatlik Noktasal Fiyatlama  Yan Hizmetleri Ödemesi

23 GÜNDEM 1.Dünyadaki Rekabetçi Elektrik Piyasası Uygulamaları  ABD, Argentina, Australia 2. Avrupa Birliği Elektrik İç Piyasası Hukuki ve Stratejik Çerçeveleri 3.Avrupadaki Rekabetçi Elektrik Piyasası Uygulamaları  İskandinav Ülkeleri, Fransa, Almanya, Slovenya, Romanya 4. Bölgesel Pazar ve Sınır Ticareti  ECSEE

24 23 Hukuki ve Stratejik Çerçeveler Avrupa Komisyonu Direktifleri Elektrik Piyasası Kanunu No:4628 Bölgesel Entegrasyon Stratejisi Atina Memorandum 2002 & 2003 Ulusal Piyasa Tasarımı (DUY) Standart Bölgesel Piyasa Tasarımı CEER/EFET (DADK/AETF) Gün Öncesi Piyasası ECSEE(GDAET) Strateji Belgesi

25 24  2003/54/EC sayılı Direktif, AB elektrik iç pazarı ortak kurallarını tanımlayan 96/92/EC sayılı Direktif’in yerine geçmiştir.  1228/2003 sayılı Yönetmelik (The Regulation) elektrik sınır ticareti için şebekeye erişim şartlarını tanımlar.  1229/2003/EC sayılı karar trans-Avrupa enerji sektör şebekeleri için yol gösterici bilgileri içeren 1254/96/EC sayılı kararın yerine geçmiştir. Avrupa Komisyonu Direktifleri

26 25 2003/54/EC sayılı Direktif  Temmuz 2004 tarihine kadar tüm mesken dışı tüketicilere piyasanın açılması,  Temmuz 2007 tarihinde piyasanın tam açılması,  Temmuz 2004 tarihine kadar iletimin, Temmuz 2007 tarihine kadar dağıtımın hukuki ayrıştırmalarının yapılması,  Üçüncü Taraf Erişimini düzenlemesi,  Yaygın hizmet zorunluluğu,  Arz güvenliğini izleme gibi konular yer almaktadır.

27 26 2003/1228/EC sayılı Yönetmelik (Regulation)  İletim Ücretleri (giriş\çıkış)  Kısıt Yönetimi (eşit taraflar arasında ayrım yapmaksızın ve piyasaya dayalı)  Sistem İşletmeciler Arası ortak maliyet karşılama mekanizması (gerçekleşen akış, standart fiyatlama metodu) gibi konularda ana ilkeleri,  Detaylı prosedürler için yol gösterici bilgileri içermektedir.

28 27 Atina Memorandum  Güney Doğu Avrupa Ülkeleri tarafından imzalanan Atina Memorandumu, Güney Doğu Avrupa Piyasası kurulması için önemli bir esas teşkil etmektedir.  Bu memorandumu imzalayarak Avrupa Birliğine üye olmayan ülkeler, Avrupa Birliği Enerji İç Piyasasına uyumlu bir Enerji Piyasası kurmak üzere Avrupa Birliği üye ülkeleri ile birlikte hareket edecekler.

29 28 Liderlik Çerçevesi Avrupa Komisyonu Sistem İşletmecisi Yeniden Yapılandırma Klavuzu İşletme Standartları Verimli Ticaret Klavuzu GDA Bölgesi Standart Piyasa Tasarımı ETSO (AİSİ) UCTE (EİKB) EFET (AETF) CEER (AEDK) Piyasa GeliştirmeSistem İşletme ve Güvenliği Ticari Mekanizmaları Düzenleme ve İzleme

30 29 Fiziksel Ticari CEER(AEDK)’in Öngördüğü Standart Piyasa Tasarımı Sistem İşletmecisi 1 Sistem İşletmecisi 2 Sİ Arası Koordinasyon ve Maliyet Paylaşım Mekanizması Enterkonnektör SEEMO (GDA Gün Öncesi Piyasa İşletmecisi) Sabit Tarifeli Ulusal Piyasa - 1 Serbest Piyasa -1 Sabit Tarifeli Ulusal Piyasa - 2 Serbest Piyasa -2

31 GÜNDEM 1.Dünyadaki Rekabetçi Elektrik Piyasası Uygulamaları  ABD, Arjantina, Avustralya 2. Avrupa Birliği Elektrik İç Piyasası Hukuki ve Stratejik Çerçeveleri 3.Avrupadaki Rekabetçi Elektrik Piyasası Uygulamaları  İskandinav Ülkeleri, Fransa, Almanya, Slovenya, Romanya 4. Bölgesel Pazar ve Sınır Ticareti  ECSEE

32 31 Fiziksel Piyasa Büyüklüğü (TWh) Hukuki Piyasa Açıklık Oranı (%) Tedarikçi değiştirme oranı (2002 yılı büyük sanayi tüketiciler) Toptan Satış Piyasa Büyüklüğü (tahmini TWh) İskandinav Ülkeleri 390100%> 50%1900 Almanya490100%20%2500 Fransa44068%15%250 - 500 İngiltere335100%15%2000 Hollanda105100%20%300 İspanya205100%20%150 - 200 Italya30078%15%--- Kaynak : Avrupa Komisyonu (EC) Batı Avrupa Elektrik Piyasaları

33 32 IIberia (OMEL/OMIP): SSpot, gün-içi ve dengeleme. (Forwards) AAmsterdam (APX): SSpot UUK (UKPX / IPE): SSpot ve forward piyasaları. İİskandinav Ülkeleri (Nord Pool): SSpot ve finansal forward piyasaları PPolonya (PPX): SSpot piyasa AAlmanya (EEX): SSpot, forward FFransa (PowerNext) SSpot, forward IItalya (GME) SSpot SSlovenya (Borzen) SSpot AAvusturya (EXAA) SSpot, gün-içi RRusya (ATS) SSpot – planlı forward EEX OMEL Southern Europe Northern Europe Europe Nordic Apx PPX GME Sadece Spot ve/veya Dengeleme Planlı veya EB ile İlgilenen EXAA Spot ve Forward ESBNG/EirGrid Nord Pool PowerNext Eastern Europe Moscow Borzen OPCOM BSREC Ankara Avrupa’daki Büyük Elektrik Piyasa İşletmecileri UKPX/IPE OMIP RRomanya (OPCOM): SSpot piyasa 1.1.2005

34 33 Fransa Elektrik Sektörü Değer Zinciri Toptan Satış Piyasa Sİ RTE Dağıtım EDF + 170 dağıtıcı Perakende Son Tüketici Powernext ve brokerler Ticaret Mesken (30 milyon, 300TWh) Serbest Tüketici (3 milyon) Serbest Tüketici (3 milyon) Sanayi Tüketici EDF Üretimleri Bağımsız Üretim Bağımsız Üretim CNR : 3000 MW SNET : 2500 MW VPP : 6000 MW Shem : 770 MW Fransa Toptan Satış Elektrik Piyasası

35 34 D-xD-1 D=teslimat « Gün Öncesi »: ikili anlaşmalar ve borsa Powernext Day-Ahead™ 26 Kasım 2001’de başladı Forwards, futures, options, ve swaps: İkili anlaşmlar ve borsa Powernext Futures™ 18 Haziran 2004’te başladı Saat Öncesi : Gün içi (3-saatte teslim) Dengeleme Piyasa (gerçek zamanlı) : ikili anlaşmalar ve borsa RTE şebekesinde teslim Powernext Day-ahead ve Powernext Futures Fransa Toptan Satış Elektrik Piyasası Yapısı

36 35 İngiltere Piyasası Ortalama Sistem Fiyatları

37 36 Toplam Almanya elektrik tüketiminin 10% MWh / haftaEuro / MWh Almanya Elektrik Piyasası (EEX)

38 37 Üretim Kapasite: 2400 MW 2004 Yılı Üretimi: 10,0 TWh (tahmini) 2004 Yılı Tüketim: 12,7 TWh (tahmini) Avusturya ve İtalya bağlantılarda kapasite kısıtı mevcut Slovenya Elektrik Sistemi

39 38 2002: 731 MWh; EUR 24.33/MWh 2003: 1060 MWh; EUR 36.93/MWh 2004: 1035 MWh; EUR 28.46/MWh Slovenya Elektrik Piyasası Fiyatları DAY AHEAD MARKET: 2003: 1060 MWh; EUR 36.93/MWh 2004: 823 MWh; EUR 28.96/MWh

40 39 Elektrik Borsası Ana Fonksyonları : Borzen (Slovenya) Yan Hizmetler Piyasası Gün Öncesi Piyasası POWER EXCHANGE Öncelikli Üretim Piyasası Biomass Piyasası İletim Hakkı Piyasası CLEARING HOUSE Mali takas ve uzlaştırması İkili Anlaşmalar Bildirimi Günlük Üretim Programı ve Sayaç Bilgileri Dengesizliğin Uzlaştırması PİYASA İŞLETMECİSİ Dengeleme Piyasası

41 40 1996 Norveç, İsveç Nord Pool 1993 Norveç StatnettMarked 1 Ekim 2000 Norveç, İsveç, Finlandiya, Danimarka Nord Pool 1 July 1999 Norveç, İsveç, Finlandiya, Batı Danimarka Nord Pool 15 Haziran 1998 Norveç, İsveç, Finlandiya İskandinav Ülkeleri (Nordpool) Piyasası Gelişmesi

42 41 Dengeleme Gerçek zamanlı üretim ve Tüketimin dengelenmesi Dengeleme Birimlerinin ölçülen ve program değerler üzerinden uzlaştırması Spot Piyasa Fiziksel Teslimat Planlanan Denge Saatlik Sözleşmeler Elspot (ve Elbas) Nord Pool Spot AS Tarafından işletiliyor. Clearing hizmetleri Nord Pool Clearing ASA tarafından verilmektedir. Finansal Piyasa Fiyat hedging (fiziksel Spot sözleşmeler için) Risk Yönetimi Finansal sözleşmeler Elspot fiyatlara dayalı ürünler Günlük--yıllık sözleşmeler, Options Nord Pool ASA tarafından işletiliyor. Saatler İçinde Gün Öncesi 4 yıl kadar öncesi The Nordic Power Exchange - Nord Pool System İşletmecisi (TSO) Ticaret ve Clearing İşlemleri– fiziksel ve finansal İskandinav Ülkeleri (Nordpool) Piyasası Yapısı

43 42 İskandinav Ülkeleri (Nordpool) Piyasası Fiyatları

44 GÜNDEM 1.Dünyadaki Rekabetçi Elektrik Piyasası Uygulamaları  ABD, Arjantina, Avustralya 2. Avrupa Birliği Elektrik İç Piyasası Hukuki ve Stratejik Çerçeveleri 3.Avrupadaki Rekabetçi Elektrik Piyasası Uygulamaları  İskandinav Ülkeleri, Fransa, Almanya, Slovenya, Romanya 4. Bölgesel Pazar ve Sınır Ticareti  ECSEE

45 44 Over the counter direct wholesale market Producers Traders … Organised wholesale markets Eligible customers Retail market Suppliers  Producers  Traders Over the counter intermediated wholesale market Brokers …

46 45 Avustralya)

47 GÜNDEM 1.Dünyadaki Rekabetçi Elektrik Piyasası Uygulamaları  ABD, Argentina, Australia 2. Avrupa Birliği Elektrik İç Piyasası Hukuki ve Stratejik Çerçeveleri 3.Avrupadaki Rekabetçi Elektrik Piyasası Uygulamaları  İskandinav Ülkeleri, Fransa, Almanya, Slovenya, Romanya 4. Bölgesel Pazar ve Sınır Ticareti  ECSEE

48 47 Avrupa Birliği İçerisinde Potansiyel Bölgesel Pazarları

49 48 ECSEE (Güney Doğu Avrupa Enerji Topluluğu) Avrupa Komisyonu tarafından koordinasyonu sağlanan Güney Doğu Avrupa Enerji Topluluğu (The Energy Community of South East Europe (ECSEE)) aşağıdaki ülkelerden oluşacaktır.  AB’ye Üye Ülkeler : Avusturya, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Slovenya;  AB’ye Aday Ülkeler: Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Makedonya, Romanya, Sırbistan, Türkiye ve Kosova;  Gözlemci: Moldova.

50 49 HUN SLO CRO B&H SER MN ALB MKD BUL ROM TUR GRE ITA AUS Nufüsu: > 130 mil. Toplam elektrik tüketimi: >330 TWh ECSEE Ülkeleri

51 50 ECSEE Bölgesel Piyasa Durumu - I  UCTE Üye Ülkeler:  Eski Üye Ülkeler (UCTE 2. Zone)  Slovenya  Hırvatistan  Sırbistan  Montenegro  Makedonya  Yunanistan  Yeni Üye Ülkeler  Bulgaristan  Romanya  Türkiye UCTE’ye giriş hazırlığında ve GDA Ülkeleri ile izole bölge modunda enerji alış-verişinde bulunmaktadır.

52 51 ECSEE Bölgesel Piyasa Durumu - II AB ve GDA Ülkeleri Konsolide Enerji Pazarı Kuracak (15/12/2004) BRÜKSEL, Belçika -- AB 14 Aralık Salı günü, Güneydoğu Avrupa ülkeleri, Kosova ve Moldavya ile kıtanın büyük bölümünü içine alacak bir konsolide enerji pazarı kurma amaçlı anlaşmayı imzalama kararı verdi. Anlaşmada 25 üye ülkenin yanı sıra Arnavutluk, Bosna- Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Makedonya, Moldavya, Romanya, Sırbistan-Karadağ, Türkiye ve BM yönetimindeki Kosova eyaleti arasında bir "enerji toplumu" kurulması hedefleniyor. Yaz aylarında imzalanacak olan belge, bölgeye Orta Asya ve Hazar bölgesinden gelecek enerji kaynakları için daha ucuz bir rota da sağlayacak. Öte yandan Salı günü, AB ulaştırma bakanları Avrupa Komisyonu'na Batı Balkan ülkeleri ile Avrupa Ortak Havacılık Alanı konulu müzakereleri başlatma tavsiyesinde bulundular. Görüşmelere Arnavutluk, Bosna-Hersek, Makedonya, Sırbistan-Karadağ ve Kosova eyaleti katılacak. (AP, HINA, ATA - 14/12/04)

53 52 ECSEE Ticari Mekanizmaları  Bölgesel pazarda kısıt yönetimi ve sınır ticaretine ilişkin kuralların tanımlanması gerekmektedir.  ETSO (AİSİ)’nun Avrupadaki sınır ticareti için geliştirmiş olduğu sistem Güney Doğu Avrupa için uyarlanabilir.  Avrupadaki Sistem İşletmecileri ve Elektrik Borsaları Avrupadaki elektrik piyasalarının birleştirilmesi için bir sistem geliştirmek amacıyla iş birliği içindedirler.

54 53 ECSEE Bölgesindeki Sınır Ticareti Mevcut Durum - I GDA’da Mevcut Sınır Ticareti  Toplam GDA Talebin %9  Türkiye ve Yunanistanla yapılan ticaret eklenirse %14  Ana ihracatçılar: Bosna Hersek, Bulgaristan ve Romanya  Diğer ülkeler: net ithalatçılar İlerideki Sınır Ticareti  Arnavutluk, Bosna Hersek, Montenegro’daki hidro kapasite  Bulgaristan ve Türkiye’deki termik kapasite  Kosovo’daki termik potansiyel  Makedonya’daki kapasite eksikliği  Yunanistan’ın yaz puantları  UCTE 1. bölge, Centrel

55 54  Ocak 2004 tarihinden itibaren ETSO CBT 2003 esasına göre ve 2. senkron bölgedeki çoğu ülkeyi kapsayan sanal uygulamaya başlanmıştır.  Tercih edilen bazı ticari güzergahları takip eden klasik transit sözleşmeler halen yürürlüktedir. GR H B&H HR I A SLO RO TR BG MK AL SCG/S SCG/ CG UA Mol ETSO CBT 2004 mekanizma BÜT Sistemi Sanal SEE CBT 2004 mekanizma ST’ne katılmayan Bölge Türkiye Sistemi ECSEE Bölgesindeki Sınır Ticareti Mevcut Durum - II

56 55 Sınır Ticareti ve UCTE  UCTE’de İletim Hakkı açık ihalesi çoğunlukla kullanılır.  Piyasa bölünme kullanılmıyor, ancak ilgi var.  UCTE’e bağlı Sistem İşletmecisi yerel Şebeke Yönetmeliklerine göre iletim limitlerini (n-1) esasına dayanarak hesaplar.

57 56 UCTE Piyasa Deneyimi  Yük dağıtımı için açık/şeffaf tarifeler ve kurallar ticareti arttırıyor  Tarife yapısı İskandinav Bölge ile aynı esasa dayalı :  Her bir Sistem İşletmecisi kendi bölgesi için tarife hesaplar  Ülkelerarası sınır ücreti yok  Kayıplar için ortaklaşa karşılama çözümü  Akış döngüsü (loop) problemleri çözme çalışmaları devam etmektedir.  Bölgesel Power Exchange için “Piyasa Birleştirme” modelleri düşünülmekte  Bölgedeki PX’ların fiyatlarını toplamakta  PX’lar arası enerji ticareti hesaplamakta  Kısıtı piyasa bölme metoduyla çözmekte  Her bir yerel PX fiyat/yük dağıtımı hesaplaması için PX’lar arası yük dağıtımı kullanılmakta

58 57 GR SK RO TR BG AL A I HR H Ser Mon SLO BiH BG UA MD MK RO HR SLO BiH AL Ser Mon MK BG RO GR A SK H BORZEN OPCOM Hedeflenen UCTE Kontrol Blokları PMUM/ TEIAS

59


"Dünyadaki Rekabetçi Enerji Piyasası Uygulamaları Eğitim Programı 27 Aralık 2004, Ankara." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları