Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE TAKİP BİRİMİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU (OCAK-ARALIK)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE TAKİP BİRİMİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU (OCAK-ARALIK)"— Sunum transkripti:

1 İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE TAKİP BİRİMİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU (OCAK-ARALIK)

2 PERSONEL SAYISI Kadrolu Personel : 4 Sözleşmeli Personel: 0

3 İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBESİ ( BÜTÇE TAKİP BİRİMİ ) Birimde Çalışan Kişiler ve Yapılan İşler: Çalışan Kişi Sayısı: 4 1- Şef: Zeki KAANOĞLU Tlf: 0536.961.63.47 2010 YILLIK İZİN DURUMU 1- Döner Sermaye Bütçe İşlemleri (Tüm Yıl Boyunca) 2- Hastanelerin Maliyet Cetveli (Aylık) 2010 YILI - 12 GÜN 3- Hastane Veri Gideleri (Aylık) İZNİ KULLANACAĞI AY 4- Ödenek Takip Tablosu (Aylık) 5- SGK ve Yeşil Kart Ödenek Takip işlemleri (Aylık) 6- Bakanlığın Bütçe İle İlgili istediği iş ve tablolar (Tüm Yıl Boyunca) 7- Tedavi,Temel Sağlık ve İdari Maliişler ödeneği (Aylık) 2- Hemş. Semiha GÖRGÜLÜ Tlf: 0505.772.79.48 2010 YILLIK İZİN DURUMU 1- Müdürlüğümüz döner sermaye harcamalarının akış takipi (Haftalık) 2- İl Özel İdare Bütçesi Takibi (2010 dan itibaren) 2010 YILI - 7 GÜN 3- Genel yazışmalar İZNİ KULLANACAĞI AY 4- Genel Bütçe ile İlgili Hastanelerin tahmini nakit tablosu (Aylık) 5- Genel Bütçe (2010 dan itibaren) 6- Genel Yazışmalar 3- Hemşire Kübra YILDIRIM Tlf: 0505.707.69.90 2010 YILLIK İZİN DURUMU 1- Müdürlüğümüzün ve Hast.Nakit Talepleri Tablosu (Aylık) 2010 YILI - 8 GÜN 2- Ödeme Süreçleri Takip Tablosu İZNİ KULLANACAĞI AY 3- Genel Yazışmalar 4- Büro Per. Serhat POLAT Tlf: 0542.711.03.28 2010 YILLIK İZİN DURUMU 1- Yazışma işlemleri ve Takibi 2- Kurumlarla iletişim sağlanması Birimimizde Tüm Birim Çalışanlarınca Yürütülen Diğer İşlemler: 1- Ek Bütçe 2- Aktarmalar ve Tenkisler 3- Yolluk Ödeneği Talepleri (15 günde bir) 4- Adli Vaka Ödeneği Talepleri (2 ayda bir) 5- Giyim Yardımı Ödeneği Talepleri (Yılda iki defa) 6- İşçi Kıdem Tazminatı Ödeneği Talepleri (Personel İşçi Birimi Talep ettiğine) 7- Dağıtım Yazışmaları 8- Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürünün verdiği işleri yapmak. Şef:Zeki KAANOĞLU İdari ve Mali İşler Şubesi Bütçe Takip Birimi İdari ve Mali İşler Şubesi /Bütçe Takip Birimi - İletişim: 0 212 453 07 19/09 – 453. 07 09- Fax. 453 27 09 - 453 27 19

4 BÜTÇE TAKİP BİRİMİ Bütçe Takip Birimi 2009 yılı Ekim ayı itibariyle Sağlık Müdürlüğü ve bağlı hastanelerin bütçe işlemlerinin yürütülmesi (Genel Bütçe, İl Özel İdaresi Bütçesi, Döner Sermaye Bütçesi)mali stratejik planlamaların yapılabilmesi ve bütçelerin daha etkin ve verimli kullanılabilmesi amacıyla faaliyete başlamıştır.

5 SUNULAN HİZMETLER Genel Bütçe İşlemleri İl Özel İdaresi Bütçe İşlemleri Döner Sermaye Bütçe İşlemleri

6 Genel Bütçe İşlemleri Tedavi Hizmetleri Ödenekleri Temel Sağlık Hizmetleri Ödenekleri İnşaat Onarım Ödenekleri İdari ve Mali İşler Ödenekleri Üniversite Yeşil Kart Ödenekleri Ketem Ödeneği 3 Aylık Nakit Akış Takipleri Yıl Sonu Tenkis İşlemleri

7 İl Özel İdare Bütçe İşlemleri Kurumlarımıza mali yıl içerisinde tahsis edilen ödeneklerin kullanılamayan kısımlarının İl Özel İdaresine aktarılmasının takibi Bakanlığımıza 3 er aylık dönemler halinde harcama verilerinin sunulması

8 Döner Sermaye Bütçesi İşlemleri.Yıl sonu itibariyle bir yıl sonraki Döner Sermaye Bütçesi Hazırlık İşlemleri.Bütçe Aktarma İşlemleri.Ek Bütçe İşlemleri.Doğrudan Temin Limit ArttırılmasıTalepleri.Karşılıksız Kaynak Aktarımları.Borç Aktarımları

9 Mali Konularda Diğer İşler Müdürlüğümüze bağlı kurumlardan mali verilerin toplanması. Mali konularda görüş taleplerinin yürütülmesi Birimimizden talep edilen bütçe bilgilerinin ilgili Bakanlık, Şube, Birim veya kuruma sunulması. Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürünün verdiği görevlerin yürütülmesi.

10 2010 yılında Sunulan Hizmetler (Ocak - Aralık) Genel Bütçe İşlemleri Bakanlığımızca 2010 mali yılı içerisinde Genel Bütçe Harcamalarında kullanılmak üzere Hastanelere tahsis edilen ödeneklerin tahsis tutarları ilgili kurumlara bildirilmesi sağlanmıştır. Tahsis edilen ödeneklerin kullanımı sonrası kalan tutarların tenkis edilebilmesi için Bakanlığımızca istenilen veriler zamanında sunulmuştur.

11 Bakanlığımızca istenilen Müdürlüğümüz ve bağlı kurumların birbirlerine olan Mal ve Hizmet alım karşılığı ödenmemiş borçların dağılımına ait veriler toplanarak Bakanlığa sunulmuştur. Bakanlığımızca Genel Bütçe kalemleri ile ilgili diğer iş ve işlemler zamanında yürütülmüştür.

12 Bakanlığa Tenkis Edilmek üzere Sunulan Genel Bütçe Kalemleri 15.01.31.62-07.3.1.00-1-03.2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Kalemi 15.01.31.62-07.3.100-1-03.3 Yolluklar Kalemi 15.01.31.62-07.3.100-1-03.5 Hizmet Alımları Kalemi 15.01.31.62-07.3.100-1-03.7 Bakım Onarım Giderleri 15.01.31.62-07.3.100-1-06.1 Mal ve Mamul Alım. Kalemi 15.01.31.62-07.3.100-1-06.5 Sermaye Üretim Giderleri 15.01.31.62-07.3.100-1-06.7 Büyük Onarım Kalemi yukarıdaki kalemlerden hastanelere tahsis edilen ödeneklerin tenkis tutarları yıl sonunda Bakanlığımıza bildirilmiştir.

13 İl Özel İdaresi Bütçe İşlemleri 2010 mali yılı içerisinde tahsis edilen ödeneklerin kullanılmayan kısımlarının ilimiz İl Özel İdaresi Bütçesine aktarılabilmesi için Bakanlık Onayları alınarak aktarma işlemleri yapılmıştır. Onay Alınan Bütçe Kalemleri 15.01.31.62-07.3.100-1-06.1 Mal ve Mamul Alımları Kalemi 15.01.31.62-07.3.100-1-06.5 Sermaye Üretim Giderleri 15.01.31.62-07.3.100-1-06.7 Büyük Onarım Kalemi

14 2010 yılında Sunulan Hizmetler (Ocak - Aralık) Döner Sermaye İşlemleri Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın 25/10/2010 tarihli ve 11646 sayılı 2010/76 sıra nolu Genelgesi gereğince 2011-2012-2013 yılları Döner Sermaye Bütçesi hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. 31/12/2010 tarihinde 2011 yılı bütçemiz Bakanlığımızca onaylanmıştır.

15 Bütçe hazırlama işlemlerinin ilimiz genelinde ilkelere uygun hazırlanabilmesi için 26/10/2010 tarih ve 18525 sayılı yazımız ile tüm Hastanelere dağıtım yapılmıştır. Bakanlığımız Döner Sermaye Bütçe Şubesi, Döner Sermaye Muhasebe Şubesi ve Müdürlüğümüz Bütçe Takip Birimi tarafından hastanelere 08/11/2010 tarihinde 2011-2012- 2013 yıllarına ait “Döner Sermaye Bütçe Hazırlaması” ile” Tek Düzen Muhasebe Sistemi” hakkında Eğitim verilmiştir.

16 Eğitim sonrası Müdürlüğümüz ve hastanelerin 2011-2012-2013 tahmini Döner Sermaye Bütçelerinin kontrol işlemleri yapılarak Bakanlığımız Onayına sunulmuştur. Müdürlüğümüz ve Hastanelerin yıl içerisinde yapmış oldukları Bölüm içi ve Bölümler arası Aktarmalar, Ek Bütçe Talep işlemleri ile Doğrudan Temin Kalemlerinde Limit (22.d-21.f) arttırılması talepleri Bakanlığımıza sunulmuştur.

17 2010 yılı Döner Sermaye Bütçesi Verileri Doğrudan Temin %10 ( 22.d – 21.f ) Alımları Yapım İşinde Kullanılabilir Ödeneğimiz 450.000,20 TL. Hizmet Alım İşinde Kullanılabilir Ödeneğimiz 4.675.295,40 TL. Mal Alım İşinde Kullanılabilir Ödeneğimiz 3.402.596,40 TL.

18 2010 yılı Döner Sermaye Bütçesi Verileri Doğrudan Temin %10 ( 22.d – 21.f ) Alımları Yapım İşinde 12 Aylık Harcanan Ödeneğimiz 317.958,71 TL. Hizmet Alım İşinde 12 Aylık Harcanan Ödeneğimiz 1.594.420,31 TL. Mal Alım İşinde 12 Aylık Harcanan Ödeneğimiz 2.426.518,25 TL.

19 DOĞRUDAN TEMİN ALINAN İŞLERİN % 10 TABLOSU ( 21 f - 22 d ) DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELERİN BÜTÇE KALEMLERİNİN YAPIM, MAL VE HİZMET OLARAK SINIFLANDIRILMASI KALEMLERİN BÜTÇE TOPLAMI 4.500.002,00 KALEMLERİN BÜTÇE TOPLAMI 46.752.954,00 KALEMLERİN BÜTÇE TOPLAMI 34.025.964,00 YAPIM%.10 HİZMET%.10 MAL%.10 450.000,20 4.675.295,40 3.402.596,40 1 253-01Tesisler Grubu0,001740-102Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri4.189,001253-02Makineler ve Aletler Grubu69.348,16 2 740-114Yapı Tesis Onarım Hizmeti Giderleri317.958,712740-103Elektrik ve Su Giderleri0,002253-03Cihazlar ve Aletler Grubu81.722,99 3 740-115İnşaat Maliyet Giderleri0,003740-104Ulaştırma - Haberleşme Giderleri0,003254-01Karayolu Taşıtları Grubu0,00 4740-105Taşıma ve Ardiye Giderleri0,004255-01Döşeme ve Mefruşat Grubu46.240,12 5740-106Temizlik Hizmet Alım Giderleri0,005255-02Büro Makineleri Grubu179.660,11 6740-107Yemek Hizmet Alım Giderleri0,006255-03Mobilyalar Grubu162.747,60 7740-108Veri Hazırlama ve Bilgi işlem Hizmeti Giderleri0,007255-04Beslenme/Gıda ve Mutfak Demirbaşları Grubu0,00 8740-109Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri0,008255-07Kütüphane Demirbaşları Grubu1.567,08 9740-110Çamaşırhane Hizmeti Alım Giderleri0,009255-10Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Grubu27.800,80 10740-111Makine Teçhizat ve Tıbbi Cihaz Onarım Giderleri115.042,0710255-99Diğer Demirbaşlar Grubu19.274,12 11740-112Bilgisayar Bakım ve Onarım Giderleri0,0011267-01Yazılımlar38.089,57 12740-113Kira Giderleri0,0012740-01Kırtasiye Malzemeleri Grubu605.110,07 13740-119Görüntüleme Hizmeti Alım Giderleri0,0013740-02Beslenme/Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kul.Tüket.Malz. Grubu357,54 14740-120Laboratuar Hizmeti Alım Giderleri0,0014740-03Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri Grubu500.498,30 15740-121Diyaliz Hizmeti Alım Giderleri0,0015740-04Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Grubu50.084,41 16740-122Otelcilik Hizmetleri Giderleri0,0016740-05Temizleme Ekipmanları Grubu52.840,40 17740-123Diğer Hizmet Alımı Giderleri1.475.189,2417740-06Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri Grubu33.004,46 18770-06Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler0,0018740-07Yiyecek Grubu487,00 19740-09Canlı Hayvanlar Grubu0,00 20740-11Yem Grubu0,00 21740-12Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri Grubu129.932,91 22740-13Yedek Parçalar Grubu224.543,89 23740-14Nakil Vasıtaları Lastikleri Grubu173.087,12 24740-15Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar Grubu19.434,60 25740-17Basınçlı Ekipmanlar0,00 26740-99Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler12.685,00 27740-117Arazı ve Arsalar Gider Hesabı0,00 28740-118Binalar Gider Hesabı0,00 29770-01Yönetim ile ilgili Malzeme Giderleri0,00 30770-09Çeşitli Giderler0,00 31770-10İnşaat Maliyetine İlişkin Yönetim Giderleri0,00 TOPLAM317.958,71 TOPLAM1.594.420,31 TOPLAM2.428.516,25 KALAN132.041,49 KALAN3.080.875,09 KALAN974.080,15

20 2010 yılı Döner Sermaye Bütçesi Verileri Bakanlıkça Onaylanan Bütçe Tutarı: GELİR BÜTÇESİ GİDER BÜTÇESİ 292.252.284 TL Gerçekleşen Gelir Bütçe Tutarı: 280.352.718 TL Gerçekleşen Gider Bütçe Tutarı: 210.850.844 TL

21 OCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRANTEMMUZAGUSTOSEYLÜLEKİMKASIMARALIKTOPLAM GELİR24.322.58422.664.89328.607.60828.828.63627.338.41827.134.88924.302.21928.654.27725.532.30125.338.4882.780.14014.848.265280.352.718 2010 yılı öngörülen toplam gelir bütçesinin %96'sı gerçekleşmiştir. TOPLAM = 280.352.718.TL

22 OCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRANTEMMUZAGUSTOSEYLÜLEKİMKASIMARALIKTOPLAM GİDER2.586.43315.383.31915.407.71126.656.38417.823.63417.450.22416.873.24218.851.76917.473.80320.780.11016.445.88325.118.334210.850.844 2010 yılı öngörülen toplam gider bütçesinin %72'si gerçekleşmiştir. TOPLAM = 210.850.844.TL

23 2010 YILI GİDER BÜTÇESİ Yatırım Giderleri Toplamı: 14.855.496 TL Hizmet Giderleri Toplamı: 66.218.829 TL Genel Yönetim Gider Toplamı: 129.776.519 TL Mal Alımları Gider Toplamı: 33.131.743 TL Hizmet Alım Gider Toplamı: 46.053.412 TL Yapım İşleri Gider Toplamı: 4.404.770 TL

24 Yatırım Giderleri : TOPLAM = 14.855.496 TL

25 Hizmet Giderleri : TOPLAM = 66.218.829 TL

26 Genel Yönetim Giderleri : TOPLAM = 129.776.519 TL

27 Mal Alımları Giderleri : TOPLAM = 33.131.743 TL

28 Hizmet Alımı Giderleri : TOPLAM = 46.053.412 TL

29 OCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRANTEMMUZAGUSTOSEYLÜLEKİMKASIMARALIKTOPLAM GİDER2.124203.996414.393152.024716.140453.70164.56842.622170.933615.960170.1571.398.1514.404.770 Yapım İşleri Giderleri: TOPLAM = 4.404.770 TL

30 2010 YILI İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM GELİR KALEMLERİNİN KALEM BAZINDA DAĞILIMI VE YÜZDESİ 600601602603642644646647649671679TOPLAM GELİR262.396.331015.856.19206.464000159.36601.934.364280.352.718 93,60%0,00%5,66%0,00% 0,06%0,00%0,69%

31 2010 YILI İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM GİDER KALEMLERİNİN KALEM BAZINDA DAĞILIMI VE YÜZDESİ 253254255267260656659681740750770TOPLAM GELİR734.82411.403.8602.677.72339.090000719.90165.498.9280129.776.519210.850.844 0,35%5,41%1,27%0,02%0,00% 0,34%31,06%0,00%61,55%

32 İSTANBUL İLİ 2010 yılı Döner Sermaye Bütçesi Müdürlük ve Tüm Hastanelerin Döner Sermaye Toplam Bütçesi.Toplam Gelir Bütçesi 2.666.519.614 TL.Toplam Gerçekleşen Gelir 2.537.569.051 TL.Gelir Bütçesinin %95 i Gerçekleştirilmiştir.Toplam Gider Bütçesi 2.666.519.614 TL.Toplam Gerçekleşen Gider Bütçesi 2.328.372.288 TL.Gider Bütçesinin %87 si Gerçekleştirilmiş

33 İSTANBUL İLİ MÜDÜRLÜK VE TÜM HASTANELERİN TOPLAM GELİR KALEMLERİ ( 600 - 601 - 602 - 603 - 642 - 644 - 646 - 647 - 649 - 671 - 679 - ) OCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRANTEMMUZAGUSTOSEYLÜLEKİMKASIMARALIKTOPLAM GELİR 203.944.097200.035.381224.542.608221.214.041217.690.334222.768.899211.639.008210.245.407202.986.578207.976.770183.731.352230.794.5772.537.569.051

34 İSTANBUL İLİ MÜDÜRLÜK VE TÜM HASTANELERİN TOPLAM GİDER KALEMLERİ ( - 353 - 254 - 255 - 260 - 267 - 656 - 659 - 681 - 740 - 750 – 770 - ) OCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRANTEMMUZAGUSTOSEYLÜLEKİMKASIMARALIKTOPLAM GİDER43.737.782153.394.668188.412.647189.406.733174.631.017174.795.117188.927.101195.216.912185.039.933192.655.551193.459.862448.694.9672.328.372.289

35 2010 MALİ YILINDA MÜDÜRLÜK DÖNER SERMAYE HESAPLARINDAN YAPILAN AKTARMA İCMALİ AKTARMA YAPAN KURUM ADI AKTARMA YAPILAN KURUMUN ADI AKTARILAN TUTAR TARİH AKTARMA DURUMU 1Müdürlük HesabındanKartal Koşuyolu Yüksek İhtisas EAH.49.694,8118.01.2010Borç Yıl Sonu İtibariyle Bakanlığın Yazısı gereği Karşılıksız Kaynak Aktarımına Çevrilmiştir 2Müdürlük HesabındanSel,mpaşa Acil Yardım ve Travmatoloji Hast.20.000,0025.01.2010Borç 3Müdürlük HesabındanArnavutköy Davlet Hast.100.000,0017.02.2010Borç 4Müdürlük HesabındanArnavutköy Davlet Hast.100.000,0025.03.2010Borç 5Müdürlük HesabındanArnavutköy Davlet Hast.100.000,0015.04.2010Borç 6Müdürlük HesabındanŞile Devlet Hast.60.000,0027.05.2010Borç 7Müdürlük HesabındanMarmara Üniversitesi Eğitim ve Araşt. Hast.100.000,0010.06.2010Borç 8Müdürlük HesabındanŞile Devlet Hast.45.000,0027.05.2010Borç 9Müdürlük HesabındanSel,mpaşa Acil Yardım ve Travmatoloji Hast.15.000,0027.07.2010Borç 10Müdürlük HesabındanMeslek Hastalıkları Hastanesi.50.000,0007.09.2010Borç 11Müdürlük HesabındanKartal Yavuz Selim Devlet Hast.250.000,0007.09.2010Borç 12Müdürlük HesabındanKağıthane Devlet Hast.250.000,0020.12.2010Borç 13Müdürlük HesabındanBakırköy Dr.Sadi Konuk EAH.600.000,00 Borç 14Müdürlük HesabındanGöztepe EAH.200.000,00 Borç 15Müdürlük HesabındanErenköy Ruh ve Sinir EAH:200.000,00 Borç 16Müdürlük HesabındanÇatalca Devlet Hastanesi8.448,5229.12.2010Borç TOPLAM 2.148.143,33

36 2010 MALİ YILINDA MÜDÜRLÜK DÖNER SERMAYE HESAPLARINA YAPILAN AKTARMA İCMALİ AKTARMA YAPAN KURUM ADIAKTARMA YAPILAN KURUMUN ADIAKTARILAN TUTARTARİH AKTARMA DURUMU 1Bahçelievler ADSM. İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE HESABINA AKTARILAN 500.000,0018.08.2010Karşılıksız 2Bayrampaşa Dev. Hast.250.000,0019.08.2010Karşılıksız 3İstanbul EAH.500.000,0019.08.2010Karşılıksız 4Eyüp Devlet Hast.500.000,0017.08.2010Karşılıksız 5Haseki EAH.1.000.000,0019.08.2010Karşılıksız 6Kadıköy ADSM.750.000,0018.08.2010Karşılıksız 7Kadıköy ADSM.66.100,0006.12.2010Karşılıksız 8Göztepe ADSM.87.900,1414.12.2010Karşılıksız 9Kartal ADSM.80.400,0015.12.2010Karşılıksız 10Bahçelievler ADSM.86.812,4015.12.2010Karşılıksız 11İst.İl Özel İdare.ADSM.179.919,7824.12.2010Karşılıksız TOPLAM 4.001.132,32 Aile Hek.Geçiş Tarihinden İtibaren Gelirlerin %10 u Aktarılmıştır

37 2010 YILI GENEL BÜTÇE Bakanlığımız Genel Müdürlüklerinden Müdürlüğümüze 2010 Yılında Gönderilen Ödenek Durumu.Tedavi Hizmet Ödenekleri.Temel Sağlık Hizmet Ödenekleri.İnşaat Onarım Ödenekleri.İdari ve Mali İşler Ödenekleri

38 2010 YILI GENEL BÜTÇE TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖDENEĞİ Gelen ÖdenekHarcananKalanTenkis edilenİl Özel İdareye Aktarılan 0,1,1Memurlar 0.1.2Sözleşmeli Personel 0.3.9Tedavi ve Cenaze Giderleri 0.3.2 Tüketime Yön.Mal ve Maz.Alımı. 0.6.1Mamul ve Mal Alımları 20.362.645,0010.690.742,929.671.902,08 Toplam20.362.645,0010.690.742,929.671.902,08

39 2010 YILI GENEL BÜTÇE TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖDENEĞİ Gelen ÖdenekHarcananKalanTenkis edilenİl Özel İdareye Aktarılan 0.3.2Tüketime Yön.Mal ve Maz.Al. 109.400,002.042,28107.357,72 0.3.3Yolluklar 206.000,00154.660,2551.339,75 0.3.5Taşıt Kiralama 37.800,0029.858,307.941,70 0.3.9Tedavi ve Cenaze Giderleri 1.147.141,001.146.149,971.091,03 0.6.1Mamul ve Mal Alımları 42.000,0023.115,0018.885,00 Toplam1.542.341,001.355.825,80186.615,20167.730,2018.885,00

40 2010 YILI GENEL BÜTÇE İNŞAAT VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖDENEĞİ Gelen ÖdenekHarcananKalanTenkis edilenİl Özel İdareye Aktarılan 06.5Sermaye Giderleri 12.254.000,00 06.7Büyük Onarım 797.790,00450.032,09347.757,9121.830,05325.927,86 Toplam13.051.790,00450.032,0912.601.757,9121.830,0512.579.927,86

41 2010 YILI GENEL BÜTÇE İDARİ VE MALİ İŞLER ÖDENEĞİ Gelen ÖdenekHarcananKalan Tenkis edilen İl Özel İdareye Aktarılan 0.3.2 Tüketime Yön.Mal ve Maz.Al.(akar. mad.yağ.) 26.014,75 0.5.3 Cari Transferler (personel öğ.yeme.) 440.000,00323.017,74116.982,26 0.3.5Hizmet Alımları 0.3.7Bakım Onarım 350.000,00281.212,9268.787,08 Toplam816.014,75630.245,41185.769,34 0,00

42 HASTANELERİN MALİYET CETVELİ.Hastanenin Fiziki Koşulları.Hastanenin Yatak Sayısı.Hastanenin Araç sayısı.Hastanede Çalışan Personel Durumu ( Kadrolu Personel ve Şirket Personeli )

43 HASTANELERİN HARCAMA GİDERLERİ VE GRAFİKLERİ.Hastanelerin İşletme Maliyet Cetveli ve Toplam icmali.Hastanelerin Harcama Cetveli ve Toplam icmali.Anadolu Yakasında 2. Basamakta Hizmet Veren Hastanelerin ortalama icmali.Anadolu Yakasında 3. Basamakta Hizmet Veren Hastanelerin ortalama icmali.Avrupa Yakasında 2. Basamakta Hizmet Veren Hastanelerin ortalama icmali.Avrupa Yakasında 3. Basamakta Hizmet Veren Hastanelerin ortalama icmali

44 2010 YILI HARCAMA VERİ GİDERLERİ MEMUR VE SÖZ. PERS.ÜCR. VE GİD. İCMAL OCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRANTEMMUZAĞUSTOSEYLÜLEKİMKASIMARALIKTOPLAM 1- -Memur Ücret ve Giderleri 89.264.14992.869.27196.778.10397.308.90197.212.10696.317.21199.120.580101.507.005100.375.314103.838.64393.873.95186.675.3031.155.140.537 2- -Sözleşmeli Pers.l Ücret ve Gid. 18.638.38219.515.20119.358.75420.084.01220.321.82620.236.47321.990.71024.319.96824.544.87924.796.45420.626.72120.519.258254.952.637 3--İşçi Ücret ve Giderleri 1.487.2521.481.7741.564.6121.253.1791.200.5841.308.0041.321.0401.418.8852.004.9741.348.3791.374.8311.329.76517.093.279 4- Hizmet Al. Şir.Per.Gid.(Ver.Güv.Ye m.vs.) 24.255.08829.100.84229.059.02030.890.28529.758.06429.383.95629.064.46329.221.84529.719.24430.235.03630.231.75533.601.502354.521.100 DIŞARDAN SAĞ.FAYDA VE HİZMET. 1-Elektirik 2.609.5133.491.1952.903.8172.959.8332.892.4012.683.1063.934.0583.899.5114.377.7373.835.9743.348.8633.308.20240.244.210 2-Su 955.811972.857883.2851.177.4921.186.134914.4841.374.4461.258.2141.068.8851.093.797891.475773.22812.550.108 3-Buhar ve Gaz 1.604.9672.598.1512.495.4181.658.0641.000.992436.190441.763407.201394.925407.266999.7011.530.60713.975.244 4-Yakıtlar ve Yağlar 515.7451.181.5971.207.2371.084.240896.914636.970600.720539.554410.340856.332388.748888.9059.207.301 5- Kırtasiye Matbua ve Büro Levazım. 300.571837.397591.434777.941709.627644.0241.054.702639.661608.6891.671.6241.089.6341.404.48410.329.787 6-Bakım ve Onarım 501.4151.357.5211.432.3692.182.0052.448.2012.622.9832.241.2951.706.0251.856.8722.726.0741.649.6174.405.23025.129.608 7-Haberleşme Giderleri 364.387570.334682.210549.527772.966675.959686.355685.327686.593701.205598.716804.9937.778.570 8-Personel Giyim Giderleri 9.3522843004.4784.6712.0932.1313.9273.60021.74918.91440.921112.420 9-Taşıt kiralama 25.25222.67929.37037.45348.47742.79347.05655.85348.81351.65261.23178.175548.804 10-Diğer Giderler 1.613.4633.752.1074.805.3785.399.7825.058.6604.588.2646.246.1126.027.6207.200.7085.666.9626.440.94710.616.08167.416.083 ÇEŞİTLİ GİDERLER 1--Memur Yollukları 471.195343.044474.144444.720507.082325.472606.502337.314346.250362.562250.251285.7414.754.277 2--Tedavi Giderleri 841.225551.2921.012.031166.888118.59229.6149.342260.13036.21715.77220.77629.9553.091.833 3--Bina Kiraları 606.670655.251592.056643.994900.519974.584971.070959.506956.8401.233.926956.7361.227.21310.678.363 4--Sigorta Giderleri 307.040205.07083.03622.57422.27822.34761.90953.53167.02660.44052.00254.0251.011.278 5--Dava Giderleri 9.579382.96956.51133.11739.977117.53268.44925.29153.84972.79620.62730.457911.154 6--Noter Giderleri 43311059001.1400000001.742 7--İlan Giderleri 93.941184.963283.139244.744168.303126.776128.992177.205137.537196.885196.901233.2542.172.640 VERGİ, RESİM VE HARÇLAR 1--Diğer Verği ve Harçlar 14.242.3829.518.78811.251.47510.749.99411.759.18111.184.53812.389.05812.552.52815.686.44814.602.59612.995.71426.463.228163.395.930 TOPLAM 158.717.810169.592.697175.543.757177.673.223177.027.555173.274.511182.360.753186.056.100190.585.740193.796.124176.088.110194.300.5262.155.016.906 GENELTOPLAM=2.155.016.906

45 İSTANBUL İLİNDE TOPLAM ÇALIŞAN PERSONEL İCMALİ 2010 YILIOCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRANTEMMUZAĞUSTOSEYLÜLEKİMKASIMARALIK (a) Kapalı Alan (Kullan.alan)1.597.3741.597.6421.598.4601.602.4491.601.3761.609.3671.618.5471.648.897 1.648.0591.647.3351.656.583 (b) Açık alan (Bahçe,otop.vs.)1.769.9321.795.1141.794.5461.857.4461.835.7221.925.4241.926.9141.930.614 1.913.6141.917.2131.917.086 TOPLAM3.367.3063.392.7563.393.0063.459.8953.437.0983.534.7913.545.4613.579.511 3.561.6733.564.5483.573.669 (a) Yatak sayısı 14.90514.90814.77114.89214.91214.70114.66114.95414.903 14.93014.948 (a) Resmi araç sayısı 583 586584578583581582 581585 (b) Hizmetle alınan araç sayısı 150 149152151155158 159 TOPLAM 733 736733730734736740 744 - GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI 1 HASTANE MÜDÜRÜ 55 5453515254 2 HASTANE MÜDÜR YARDIMCISI 217225216227226240248249246240245246 3 ŞUBE MÜDÜRÜ 4445517 18162122 4 AVUKAT 1666109998877 5 MEMUR 9971.0071.0301.0411.1321.0149891.0751.1341.1371.1271.106 6 DİĞER 466413416520497515538523524540561536 TOPLAM 1.7401.7101.7271.8531.9231.8461.8531.9281.9822.0002.0161.971

46 -SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI 1BAŞASİSTAN345344349351447452477571624622630635 2ASİSTAN4.1654.0864.1134.0143.8673.7913.8003.8483.7403.6953.6963.672 3ECZACI190188184180187188191194207209206214 4KLİNİK ŞEFİ375374384386383381374380394410405403 5TABİP5.8535.6935.6635.8375.9356.0016.0066.3026.1746.3796.2304.194 6DİĞER1.7482.0182.0742.1932.0561.7951.9501.9811.8201.7211.5641.747 TOPLAM12.67612.70312.76712.96112.87512.60812.79813.27612.95913.03612.73110.865 YARD.SAĞLIK HİZMET.SINIFI 1BAŞHEMŞİRE51 49 5073 7270 2HEMŞİRE8.9859.1169.0509.0589.1249.31110.17510.40710.39110.36910.3579.307 3EBE3.1923.2273.2243.2143.2233.2053.1883.2223.907 3.9411.989 4SAĞLIK TEKNİSYENİ1.6971.8351.7651.9561.9661.9301.6941.7661.9472.1462.3362.205 5SAĞLIK MEMURU2.6792.8152.8002.8772.8482.8722.9422.8862.6742.6492.5172.341 6DİĞER1.5511.3671.4361.3451.4041.4341.7701.6951.8181.7101.6441.655 TOPLAM18.15518.41118.32618.50118.61618.80119.81820.02620.81020.85420.86717.567 TEKNİK HİZMETLER SINIFI 1KİMYAGER10 11 10 2MÜHENDİS34 355554 4658565860 3TEKNİKER20 21485725262527303229 4TEKNİSYEN194195193210220215221222220 223221 5MİMAR111111111111 6DİĞER4745 46495153 58525144 TOPLAM306305304350393357365357374369375365

47 YARDIMCI HİZMETLER SINIFI 1 TEKNİSYEN YARDIMCISI 100105108 105102104106107112105124 2 HİZMETLİ 2.2422.2352.2202.2282.2722.1732.1402.1452.1322.1902.2292.035 3 DİĞER 642687732833860933925907841737736712 4 HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Ver.Haz.ve Bil.İş.Hiz.Gid.) 5.9115.940 5.9525.9575.9125.8595.9816.0646.0375.7285.723 5 HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Güv.Hiz.Alım Gider.) 1.8591.8701.8671.8611.8651.8601.9401.9851.9141.9031.8991.916 6 HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Temiz.Hiz.Alım Gider.) 7.7627.8127.8447.9418.0297.9877.8807.9768.1248.1417.9017.902 7 HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Teknik.Hiz.Al. Gid.vs.) 1.3261.3211.3061.3301.3271.3161.4111.3771.1961.1981.2791.322 Şirket Personel Toplamı=16.85816.94316.95717.08417.17817.07517.09017.31917.29817.27916.80716.863 Kadrolu Personel Toplamı=35.86136.15636.18436.83437.04436.82038.00338.74539.20539.29839.05933.639 TOPLAMI=52.71953.09953.14153.91854.22253.89555.09356.06456.50356.57755.86650.502 AYLIK HARCAMAYA GÖRE MALİYETLER OCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRANTEMMUZAGUSTOSEYLÜLEKİMKASIMARALIK Aylık Toplam Harcama 158.717.810169.592.697175.543.757177.673.223177.027.555173.274.511182.360.753186.056.100190.585.740193.796.124176.088.110194.300.526 Metrekere Bazında Maliyet99106110111 108113 116118107117 Yatak Sayısı Bazında Maliyet10.64911.37611.88411.93111.87111.78712.43812.44212.78813.00411.79412.998 Pers. Sayısı Bazında Maliyet3.0113.1943.3033.2953.2653.2153.3103.3193.3733.4253.1523.847

48 158.717.810169.592.697175.543.757177.673.223177.027.555173.274.511182.360.753186.056.100190.585.740193.796.124176.088.110194.300.526 OCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRANTEMMUZAGUSTOSEYLÜLEKİMKASIMARALIK 99106110111 108113 116118107117 OCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRANTEMMUZAGUSTOSEYLÜLEKİMKASIMARALIK

49 10.64911.37611.88411.93111.87111.78712.43812.44212.78813.00411.79412.998 OCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRANTEMMUZAGUSTOSEYLÜLEKİMKASIMARALIK 3.0113.1943.3033.2953.2653.2153.3103.3193.3733.4253.1523.847 OCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRANTEMMUZAGUSTOSEYLÜLEKİMKASIMARALIK

50 İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ12 AYLIK ORTALAMA VERİLERİ FİZİKİ KOŞULLARYATAKPERSONELVERİGÜVENLİKTEMİZLİKYEMEKŞİRKET PERS. ŞİRK+KADRO. KURUM ADIKAPALI ALANAÇIK ALANSAYISIKADROLUELAMANI TOPLAMITOPLAM 1İstanbul Sağlık Müdürlüğü279.12649.41508.9231.0745176401.88910.811 2Arnavutköy Devlet Hastanesi12.6461.5428865221216353118 3Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi64.16947.15949883930887238386711.510 2Bahçelievler Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi5.290933831625715310103265 3Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi50.69363.3184041.1212136528005581.678 3Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve araştırma Hastanesi28.21605058781252817703301.208 3 Bakırköy Prof.Dr.Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi77.881533.0001.6311.1141811004711428942.007 2Başakşehir Devlet Hastanesi11.9715.94810027082334813175445 2Bayrampaşa Devlet Hastanesi11.00015.0001502616216574138399 2Beşiktaş Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi3.990007822015036114 2Büyükçekmece Devlet Hastanesi2.11126150167341331078245 2Çatalça İlyas Çokay Devlet Hastanesi7.72213.6665010833723669177 2Deri Tenasül Hastanesi8510103230521042 3Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi35.0915.19952593711130251534441.381 3Erenköy Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi8.33010.2708612161126851172 3Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi12.2181.6001872782822351399377 2Esenyurt Devlet Hastanesi21.27711.14219832810234957237565 2Eyüp Devlet Hastanesi15.3319.94512533158244714143475 3Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi29.668115.32730353954358328200740 3İstanbul Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Eğitim Arastırma Hastanesi15.20251.7981433234218507117440 2Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi5.220001215224260102223 3Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi87.723169.8446901.59223094329747272.318 3Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi38.53824.5975321.3045665446566231.926 3Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi70.62610.0007191.36920975332927082.077 2İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi11.2256002427075328710205474 3İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi36.63424.5103631.38817560221515071.894 3İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğit. ve Araş.Hast.31.50011.667300471995012817294765 2İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi5.0585005210013015331132 2İstinye Devlet Hastanesi10.311013426867145815154422 2Kadıköy Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi3.4071.093014250835194236 2Kağıthane Devlet Hastanesi8.9052.5154713251165910136268

51 2Kartal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi4.200900013220730057189 3Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi53.925189.5157011.543242101426678352.378 3Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Merkezi40.30859.3004358849340245454231.306 2Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi30.0453.81828774812142234414381.186 2Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi4.1222.6283915255625591243 3Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi9.3908431332254618804148373 3Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi54.62953.8218081.57024888294576872.258 2Paşabahçe Devlet Hastanesi35.72549.2753235551025012352326881 2Pendik Devlet Hastanesi18.0045.11211043262248523194625 3Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi7.6591.02510022377207313183406 2Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi3.062059129391223781210 2Silivri Prof. Dr. Necmi Ayanoğlu Devlet Hastanesi16.0085.4001822305521540130361 3Süleymaniye Doğum ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi7.449790742654018700128393 3Süreyyapaşa Gögüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi77.26411.3256657945642146653091.103 2Şile Devlet Hastanesi2.8003.37429481201803078 3Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi72.54131.3067921.51426490465949122.426 2Tacirler Eğitim Vakfı Sultanbeyli Devlet Hastanesi5.2992.9011282721073314615301574 3Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi21.2609.1902506291063618933364993 2Tuzla Devlet Hastanesi5.7162.25740169291129675243 3Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi33.00055.00030673914057189374221.162 2Üsküdar Devlet Hastanesi35.64677.675289460833511027256716 3Yakacık Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi8.10066.62010014957213411122271 3Yedikule Göğüs ve Cerrahi Eğitim ve Araştırma Hastanesi15.00050.000406436693716034300736 3Zeynep Kamil Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi30.0008.000559826794020303221.148 TOPLAM1.597.5401.871.47814.86637.2375.9171.8957.9421.309 AV R U. TOPLAM PERSONEL37.23717.06354.300 AN A D. VERİGÜVENLİKTEMİZLİKYEMEK TOPLAM ELAMANI 1BİRİNCİ BASAMAK.1.0745176401.889 2İKİNCİ BASAMAK.1.4784921.5292683.767 3ÜÇÜNCÜ BASAMAK.3.3641.3525.6491.04111.407 5.9171.8957.9421.30917.063

52 ARAÇ PARK TABLOSU 58 112 İL AMBULANS BAŞHEKİMLİĞİ KARAYOLLARI ARAÇLARI TIRKAMYON KAMYON ET MİNİBÜSK.KAÇTI BİNEK- ARAZİ STATION- VAGON OTOMO BİL OTOBÜS AMBULA NS TRAKT ÖR DORSEÇEKİCİ ARAZİ TAŞITI KARAV AN KURTA RMA ARACI KAMU HİZMET ARACI TOPL AM SAYI2 2 296 300 KAPASİTE TON14.400 2.170 816.250 832.82 0 KAPASİTE KİŞİ4 8 2.072 2.084 KİRALIK 3 3 İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İCMAL KARAYOLLARI ARAÇLARI TIRKAMYON KAMYON ET MİNİBÜSK.KAÇTI BİNEK- ARAZİ STATION- VAGON OTOMO BİL OTOBÜS AMBULA NS TRAKT ÖR DORSEÇEKİCİ ARAZİ TAŞITI KARAV AN KURTA RMA ARACI KAMU HİZMET ARACI TOPL AM SAYI 43213 71628 422275176 KAPASİTE TON 30.78060.91624.453 80.45835.42070.299 27.34014.3003.8902.18035.46010.378 395.87 4 KAPASİTE KİŞİ 8131129 31018952 410 1810861 KİRALIK 51 63 114 İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GENEL İCMALİ GENELKARAYOLLARI ARAÇLARI TOPLAM TIRKAMYON KAMYON ET MİNİBÜSK.KAÇTI BİNEK- ARAZİ STATION- VAGON OTOMO BİL OTOBÜS AMBULA NS TRAKT ÖR DORSEÇEKİCİ ARAZİ TAŞITI KARAV AN KURTA RMA ARACI KAMU HİZMET ARACI TOPL AM SAYI25582602111083521422275587 KAPASİTE TON14.40037.970103.01450.92502.9351.195122.72849.900954.3381.75027.34014.3003.8902.18035.46010.378 1.432.7 03 KAPASİTE KİŞİ41122329101644782592.24300410018103.571 KİRALIK0276001086030000000159


"İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE TAKİP BİRİMİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU (OCAK-ARALIK)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları