Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE TAKİP BİRİMİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU (OCAK-ARALIK)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE TAKİP BİRİMİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU (OCAK-ARALIK)"— Sunum transkripti:

1 İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE TAKİP BİRİMİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU (OCAK-ARALIK)

2 PERSONEL SAYISI Kadrolu Personel : 4 Sözleşmeli Personel: 0

3 İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBESİ ( BÜTÇE TAKİP BİRİMİ ) Birimde Çalışan Kişiler ve Yapılan İşler: Çalışan Kişi Sayısı: 4 1- Şef: Zeki KAANOĞLU Tlf: YILLIK İZİN DURUMU 1- Döner Sermaye Bütçe İşlemleri (Tüm Yıl Boyunca) 2- Hastanelerin Maliyet Cetveli (Aylık) 2010 YILI - 12 GÜN 3- Hastane Veri Gideleri (Aylık) İZNİ KULLANACAĞI AY 4- Ödenek Takip Tablosu (Aylık) 5- SGK ve Yeşil Kart Ödenek Takip işlemleri (Aylık) 6- Bakanlığın Bütçe İle İlgili istediği iş ve tablolar (Tüm Yıl Boyunca) 7- Tedavi,Temel Sağlık ve İdari Maliişler ödeneği (Aylık) 2- Hemş. Semiha GÖRGÜLÜ Tlf: YILLIK İZİN DURUMU 1- Müdürlüğümüz döner sermaye harcamalarının akış takipi (Haftalık) 2- İl Özel İdare Bütçesi Takibi (2010 dan itibaren) 2010 YILI - 7 GÜN 3- Genel yazışmalar İZNİ KULLANACAĞI AY 4- Genel Bütçe ile İlgili Hastanelerin tahmini nakit tablosu (Aylık) 5- Genel Bütçe (2010 dan itibaren) 6- Genel Yazışmalar 3- Hemşire Kübra YILDIRIM Tlf: YILLIK İZİN DURUMU 1- Müdürlüğümüzün ve Hast.Nakit Talepleri Tablosu (Aylık) 2010 YILI - 8 GÜN 2- Ödeme Süreçleri Takip Tablosu İZNİ KULLANACAĞI AY 3- Genel Yazışmalar 4- Büro Per. Serhat POLAT Tlf: YILLIK İZİN DURUMU 1- Yazışma işlemleri ve Takibi 2- Kurumlarla iletişim sağlanması Birimimizde Tüm Birim Çalışanlarınca Yürütülen Diğer İşlemler: 1- Ek Bütçe 2- Aktarmalar ve Tenkisler 3- Yolluk Ödeneği Talepleri (15 günde bir) 4- Adli Vaka Ödeneği Talepleri (2 ayda bir) 5- Giyim Yardımı Ödeneği Talepleri (Yılda iki defa) 6- İşçi Kıdem Tazminatı Ödeneği Talepleri (Personel İşçi Birimi Talep ettiğine) 7- Dağıtım Yazışmaları 8- Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürünün verdiği işleri yapmak. Şef:Zeki KAANOĞLU İdari ve Mali İşler Şubesi Bütçe Takip Birimi İdari ve Mali İşler Şubesi /Bütçe Takip Birimi - İletişim: /09 – Fax

4 BÜTÇE TAKİP BİRİMİ Bütçe Takip Birimi 2009 yılı Ekim ayı itibariyle Sağlık Müdürlüğü ve bağlı hastanelerin bütçe işlemlerinin yürütülmesi (Genel Bütçe, İl Özel İdaresi Bütçesi, Döner Sermaye Bütçesi)mali stratejik planlamaların yapılabilmesi ve bütçelerin daha etkin ve verimli kullanılabilmesi amacıyla faaliyete başlamıştır.

5 SUNULAN HİZMETLER Genel Bütçe İşlemleri İl Özel İdaresi Bütçe İşlemleri Döner Sermaye Bütçe İşlemleri

6 Genel Bütçe İşlemleri Tedavi Hizmetleri Ödenekleri Temel Sağlık Hizmetleri Ödenekleri İnşaat Onarım Ödenekleri İdari ve Mali İşler Ödenekleri Üniversite Yeşil Kart Ödenekleri Ketem Ödeneği 3 Aylık Nakit Akış Takipleri Yıl Sonu Tenkis İşlemleri

7 İl Özel İdare Bütçe İşlemleri Kurumlarımıza mali yıl içerisinde tahsis edilen ödeneklerin kullanılamayan kısımlarının İl Özel İdaresine aktarılmasının takibi Bakanlığımıza 3 er aylık dönemler halinde harcama verilerinin sunulması

8 Döner Sermaye Bütçesi İşlemleri.Yıl sonu itibariyle bir yıl sonraki Döner Sermaye Bütçesi Hazırlık İşlemleri.Bütçe Aktarma İşlemleri.Ek Bütçe İşlemleri.Doğrudan Temin Limit ArttırılmasıTalepleri.Karşılıksız Kaynak Aktarımları.Borç Aktarımları

9 Mali Konularda Diğer İşler Müdürlüğümüze bağlı kurumlardan mali verilerin toplanması. Mali konularda görüş taleplerinin yürütülmesi Birimimizden talep edilen bütçe bilgilerinin ilgili Bakanlık, Şube, Birim veya kuruma sunulması. Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürünün verdiği görevlerin yürütülmesi.

10 2010 yılında Sunulan Hizmetler (Ocak - Aralık) Genel Bütçe İşlemleri Bakanlığımızca 2010 mali yılı içerisinde Genel Bütçe Harcamalarında kullanılmak üzere Hastanelere tahsis edilen ödeneklerin tahsis tutarları ilgili kurumlara bildirilmesi sağlanmıştır. Tahsis edilen ödeneklerin kullanımı sonrası kalan tutarların tenkis edilebilmesi için Bakanlığımızca istenilen veriler zamanında sunulmuştur.

11 Bakanlığımızca istenilen Müdürlüğümüz ve bağlı kurumların birbirlerine olan Mal ve Hizmet alım karşılığı ödenmemiş borçların dağılımına ait veriler toplanarak Bakanlığa sunulmuştur. Bakanlığımızca Genel Bütçe kalemleri ile ilgili diğer iş ve işlemler zamanında yürütülmüştür.

12 Bakanlığa Tenkis Edilmek üzere Sunulan Genel Bütçe Kalemleri Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Kalemi Yolluklar Kalemi Hizmet Alımları Kalemi Bakım Onarım Giderleri Mal ve Mamul Alım. Kalemi Sermaye Üretim Giderleri Büyük Onarım Kalemi yukarıdaki kalemlerden hastanelere tahsis edilen ödeneklerin tenkis tutarları yıl sonunda Bakanlığımıza bildirilmiştir.

13 İl Özel İdaresi Bütçe İşlemleri 2010 mali yılı içerisinde tahsis edilen ödeneklerin kullanılmayan kısımlarının ilimiz İl Özel İdaresi Bütçesine aktarılabilmesi için Bakanlık Onayları alınarak aktarma işlemleri yapılmıştır. Onay Alınan Bütçe Kalemleri Mal ve Mamul Alımları Kalemi Sermaye Üretim Giderleri Büyük Onarım Kalemi

14 2010 yılında Sunulan Hizmetler (Ocak - Aralık) Döner Sermaye İşlemleri Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın 25/10/2010 tarihli ve sayılı 2010/76 sıra nolu Genelgesi gereğince yılları Döner Sermaye Bütçesi hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. 31/12/2010 tarihinde 2011 yılı bütçemiz Bakanlığımızca onaylanmıştır.

15 Bütçe hazırlama işlemlerinin ilimiz genelinde ilkelere uygun hazırlanabilmesi için 26/10/2010 tarih ve sayılı yazımız ile tüm Hastanelere dağıtım yapılmıştır. Bakanlığımız Döner Sermaye Bütçe Şubesi, Döner Sermaye Muhasebe Şubesi ve Müdürlüğümüz Bütçe Takip Birimi tarafından hastanelere 08/11/2010 tarihinde yıllarına ait “Döner Sermaye Bütçe Hazırlaması” ile” Tek Düzen Muhasebe Sistemi” hakkında Eğitim verilmiştir.

16 Eğitim sonrası Müdürlüğümüz ve hastanelerin tahmini Döner Sermaye Bütçelerinin kontrol işlemleri yapılarak Bakanlığımız Onayına sunulmuştur. Müdürlüğümüz ve Hastanelerin yıl içerisinde yapmış oldukları Bölüm içi ve Bölümler arası Aktarmalar, Ek Bütçe Talep işlemleri ile Doğrudan Temin Kalemlerinde Limit (22.d-21.f) arttırılması talepleri Bakanlığımıza sunulmuştur.

17 2010 yılı Döner Sermaye Bütçesi Verileri Doğrudan Temin %10 ( 22.d – 21.f ) Alımları Yapım İşinde Kullanılabilir Ödeneğimiz ,20 TL. Hizmet Alım İşinde Kullanılabilir Ödeneğimiz ,40 TL. Mal Alım İşinde Kullanılabilir Ödeneğimiz ,40 TL.

18 2010 yılı Döner Sermaye Bütçesi Verileri Doğrudan Temin %10 ( 22.d – 21.f ) Alımları Yapım İşinde 12 Aylık Harcanan Ödeneğimiz ,71 TL. Hizmet Alım İşinde 12 Aylık Harcanan Ödeneğimiz ,31 TL. Mal Alım İşinde 12 Aylık Harcanan Ödeneğimiz ,25 TL.

19 DOĞRUDAN TEMİN ALINAN İŞLERİN % 10 TABLOSU ( 21 f - 22 d ) DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELERİN BÜTÇE KALEMLERİNİN YAPIM, MAL VE HİZMET OLARAK SINIFLANDIRILMASI KALEMLERİN BÜTÇE TOPLAMI ,00 KALEMLERİN BÜTÇE TOPLAMI ,00 KALEMLERİN BÜTÇE TOPLAMI ,00 YAPIM%.10 HİZMET%.10 MAL% , , , Tesisler Grubu0, Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri4.189, Makineler ve Aletler Grubu69.348, Yapı Tesis Onarım Hizmeti Giderleri , Elektrik ve Su Giderleri0, Cihazlar ve Aletler Grubu81.722, İnşaat Maliyet Giderleri0, Ulaştırma - Haberleşme Giderleri0, Karayolu Taşıtları Grubu0, Taşıma ve Ardiye Giderleri0, Döşeme ve Mefruşat Grubu46.240, Temizlik Hizmet Alım Giderleri0, Büro Makineleri Grubu , Yemek Hizmet Alım Giderleri0, Mobilyalar Grubu , Veri Hazırlama ve Bilgi işlem Hizmeti Giderleri0, Beslenme/Gıda ve Mutfak Demirbaşları Grubu0, Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri0, Kütüphane Demirbaşları Grubu1.567, Çamaşırhane Hizmeti Alım Giderleri0, Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Grubu27.800, Makine Teçhizat ve Tıbbi Cihaz Onarım Giderleri , Diğer Demirbaşlar Grubu19.274, Bilgisayar Bakım ve Onarım Giderleri0, Yazılımlar38.089, Kira Giderleri0, Kırtasiye Malzemeleri Grubu , Görüntüleme Hizmeti Alım Giderleri0, Beslenme/Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kul.Tüket.Malz. Grubu357, Laboratuar Hizmeti Alım Giderleri0, Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri Grubu , Diyaliz Hizmeti Alım Giderleri0, Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Grubu50.084, Otelcilik Hizmetleri Giderleri0, Temizleme Ekipmanları Grubu52.840, Diğer Hizmet Alımı Giderleri , Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri Grubu33.004, Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler0, Yiyecek Grubu487, Canlı Hayvanlar Grubu0, Yem Grubu0, Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri Grubu , Yedek Parçalar Grubu , Nakil Vasıtaları Lastikleri Grubu , Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar Grubu19.434, Basınçlı Ekipmanlar0, Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler12.685, Arazı ve Arsalar Gider Hesabı0, Binalar Gider Hesabı0, Yönetim ile ilgili Malzeme Giderleri0, Çeşitli Giderler0, İnşaat Maliyetine İlişkin Yönetim Giderleri0,00 TOPLAM ,71 TOPLAM ,31 TOPLAM ,25 KALAN ,49 KALAN ,09 KALAN ,15

20 2010 yılı Döner Sermaye Bütçesi Verileri Bakanlıkça Onaylanan Bütçe Tutarı: GELİR BÜTÇESİ GİDER BÜTÇESİ TL Gerçekleşen Gelir Bütçe Tutarı: TL Gerçekleşen Gider Bütçe Tutarı: TL

21 OCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRANTEMMUZAGUSTOSEYLÜLEKİMKASIMARALIKTOPLAM GELİR yılı öngörülen toplam gelir bütçesinin %96'sı gerçekleşmiştir. TOPLAM = TL

22 OCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRANTEMMUZAGUSTOSEYLÜLEKİMKASIMARALIKTOPLAM GİDER yılı öngörülen toplam gider bütçesinin %72'si gerçekleşmiştir. TOPLAM = TL

23 2010 YILI GİDER BÜTÇESİ Yatırım Giderleri Toplamı: TL Hizmet Giderleri Toplamı: TL Genel Yönetim Gider Toplamı: TL Mal Alımları Gider Toplamı: TL Hizmet Alım Gider Toplamı: TL Yapım İşleri Gider Toplamı: TL

24 Yatırım Giderleri : TOPLAM = TL

25 Hizmet Giderleri : TOPLAM = TL

26 Genel Yönetim Giderleri : TOPLAM = TL

27 Mal Alımları Giderleri : TOPLAM = TL

28 Hizmet Alımı Giderleri : TOPLAM = TL

29 OCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRANTEMMUZAGUSTOSEYLÜLEKİMKASIMARALIKTOPLAM GİDER Yapım İşleri Giderleri: TOPLAM = TL

30 2010 YILI İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM GELİR KALEMLERİNİN KALEM BAZINDA DAĞILIMI VE YÜZDESİ TOPLAM GELİR ,60%0,00%5,66%0,00% 0,06%0,00%0,69%

31 2010 YILI İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM GİDER KALEMLERİNİN KALEM BAZINDA DAĞILIMI VE YÜZDESİ TOPLAM GELİR ,35%5,41%1,27%0,02%0,00% 0,34%31,06%0,00%61,55%

32 İSTANBUL İLİ 2010 yılı Döner Sermaye Bütçesi Müdürlük ve Tüm Hastanelerin Döner Sermaye Toplam Bütçesi.Toplam Gelir Bütçesi TL.Toplam Gerçekleşen Gelir TL.Gelir Bütçesinin %95 i Gerçekleştirilmiştir.Toplam Gider Bütçesi TL.Toplam Gerçekleşen Gider Bütçesi TL.Gider Bütçesinin %87 si Gerçekleştirilmiş

33 İSTANBUL İLİ MÜDÜRLÜK VE TÜM HASTANELERİN TOPLAM GELİR KALEMLERİ ( ) OCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRANTEMMUZAGUSTOSEYLÜLEKİMKASIMARALIKTOPLAM GELİR

34 İSTANBUL İLİ MÜDÜRLÜK VE TÜM HASTANELERİN TOPLAM GİDER KALEMLERİ ( – ) OCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRANTEMMUZAGUSTOSEYLÜLEKİMKASIMARALIKTOPLAM GİDER

35 2010 MALİ YILINDA MÜDÜRLÜK DÖNER SERMAYE HESAPLARINDAN YAPILAN AKTARMA İCMALİ AKTARMA YAPAN KURUM ADI AKTARMA YAPILAN KURUMUN ADI AKTARILAN TUTAR TARİH AKTARMA DURUMU 1Müdürlük HesabındanKartal Koşuyolu Yüksek İhtisas EAH , Borç Yıl Sonu İtibariyle Bakanlığın Yazısı gereği Karşılıksız Kaynak Aktarımına Çevrilmiştir 2Müdürlük HesabındanSel,mpaşa Acil Yardım ve Travmatoloji Hast , Borç 3Müdürlük HesabındanArnavutköy Davlet Hast , Borç 4Müdürlük HesabındanArnavutköy Davlet Hast , Borç 5Müdürlük HesabındanArnavutköy Davlet Hast , Borç 6Müdürlük HesabındanŞile Devlet Hast , Borç 7Müdürlük HesabındanMarmara Üniversitesi Eğitim ve Araşt. Hast , Borç 8Müdürlük HesabındanŞile Devlet Hast , Borç 9Müdürlük HesabındanSel,mpaşa Acil Yardım ve Travmatoloji Hast , Borç 10Müdürlük HesabındanMeslek Hastalıkları Hastanesi , Borç 11Müdürlük HesabındanKartal Yavuz Selim Devlet Hast , Borç 12Müdürlük HesabındanKağıthane Devlet Hast , Borç 13Müdürlük HesabındanBakırköy Dr.Sadi Konuk EAH ,00 Borç 14Müdürlük HesabındanGöztepe EAH ,00 Borç 15Müdürlük HesabındanErenköy Ruh ve Sinir EAH: ,00 Borç 16Müdürlük HesabındanÇatalca Devlet Hastanesi8.448, Borç TOPLAM ,33

36 2010 MALİ YILINDA MÜDÜRLÜK DÖNER SERMAYE HESAPLARINA YAPILAN AKTARMA İCMALİ AKTARMA YAPAN KURUM ADIAKTARMA YAPILAN KURUMUN ADIAKTARILAN TUTARTARİH AKTARMA DURUMU 1Bahçelievler ADSM. İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE HESABINA AKTARILAN , Karşılıksız 2Bayrampaşa Dev. Hast , Karşılıksız 3İstanbul EAH , Karşılıksız 4Eyüp Devlet Hast , Karşılıksız 5Haseki EAH , Karşılıksız 6Kadıköy ADSM , Karşılıksız 7Kadıköy ADSM , Karşılıksız 8Göztepe ADSM , Karşılıksız 9Kartal ADSM , Karşılıksız 10Bahçelievler ADSM , Karşılıksız 11İst.İl Özel İdare.ADSM , Karşılıksız TOPLAM ,32 Aile Hek.Geçiş Tarihinden İtibaren Gelirlerin %10 u Aktarılmıştır

37 2010 YILI GENEL BÜTÇE Bakanlığımız Genel Müdürlüklerinden Müdürlüğümüze 2010 Yılında Gönderilen Ödenek Durumu.Tedavi Hizmet Ödenekleri.Temel Sağlık Hizmet Ödenekleri.İnşaat Onarım Ödenekleri.İdari ve Mali İşler Ödenekleri

38 2010 YILI GENEL BÜTÇE TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖDENEĞİ Gelen ÖdenekHarcananKalanTenkis edilenİl Özel İdareye Aktarılan 0,1,1Memurlar 0.1.2Sözleşmeli Personel 0.3.9Tedavi ve Cenaze Giderleri Tüketime Yön.Mal ve Maz.Alımı Mamul ve Mal Alımları , , ,08 Toplam , , ,08

39 2010 YILI GENEL BÜTÇE TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖDENEĞİ Gelen ÖdenekHarcananKalanTenkis edilenİl Özel İdareye Aktarılan 0.3.2Tüketime Yön.Mal ve Maz.Al , , , Yolluklar , , , Taşıt Kiralama , , , Tedavi ve Cenaze Giderleri , , , Mamul ve Mal Alımları , , ,00 Toplam , , , , ,00

40 2010 YILI GENEL BÜTÇE İNŞAAT VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖDENEĞİ Gelen ÖdenekHarcananKalanTenkis edilenİl Özel İdareye Aktarılan 06.5Sermaye Giderleri , Büyük Onarım , , , , ,86 Toplam , , , , ,86

41 2010 YILI GENEL BÜTÇE İDARİ VE MALİ İŞLER ÖDENEĞİ Gelen ÖdenekHarcananKalan Tenkis edilen İl Özel İdareye Aktarılan Tüketime Yön.Mal ve Maz.Al.(akar. mad.yağ.) , Cari Transferler (personel öğ.yeme.) , , , Hizmet Alımları 0.3.7Bakım Onarım , , ,08 Toplam , , ,34 0,00

42 HASTANELERİN MALİYET CETVELİ.Hastanenin Fiziki Koşulları.Hastanenin Yatak Sayısı.Hastanenin Araç sayısı.Hastanede Çalışan Personel Durumu ( Kadrolu Personel ve Şirket Personeli )

43 HASTANELERİN HARCAMA GİDERLERİ VE GRAFİKLERİ.Hastanelerin İşletme Maliyet Cetveli ve Toplam icmali.Hastanelerin Harcama Cetveli ve Toplam icmali.Anadolu Yakasında 2. Basamakta Hizmet Veren Hastanelerin ortalama icmali.Anadolu Yakasında 3. Basamakta Hizmet Veren Hastanelerin ortalama icmali.Avrupa Yakasında 2. Basamakta Hizmet Veren Hastanelerin ortalama icmali.Avrupa Yakasında 3. Basamakta Hizmet Veren Hastanelerin ortalama icmali

44 2010 YILI HARCAMA VERİ GİDERLERİ MEMUR VE SÖZ. PERS.ÜCR. VE GİD. İCMAL OCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRANTEMMUZAĞUSTOSEYLÜLEKİMKASIMARALIKTOPLAM 1- -Memur Ücret ve Giderleri Sözleşmeli Pers.l Ücret ve Gid İşçi Ücret ve Giderleri Hizmet Al. Şir.Per.Gid.(Ver.Güv.Ye m.vs.) DIŞARDAN SAĞ.FAYDA VE HİZMET. 1-Elektirik Su Buhar ve Gaz Yakıtlar ve Yağlar Kırtasiye Matbua ve Büro Levazım Bakım ve Onarım Haberleşme Giderleri Personel Giyim Giderleri Taşıt kiralama Diğer Giderler ÇEŞİTLİ GİDERLER 1--Memur Yollukları Tedavi Giderleri Bina Kiraları Sigorta Giderleri Dava Giderleri Noter Giderleri İlan Giderleri VERGİ, RESİM VE HARÇLAR 1--Diğer Verği ve Harçlar TOPLAM GENELTOPLAM=

45 İSTANBUL İLİNDE TOPLAM ÇALIŞAN PERSONEL İCMALİ 2010 YILIOCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRANTEMMUZAĞUSTOSEYLÜLEKİMKASIMARALIK (a) Kapalı Alan (Kullan.alan) (b) Açık alan (Bahçe,otop.vs.) TOPLAM (a) Yatak sayısı (a) Resmi araç sayısı (b) Hizmetle alınan araç sayısı TOPLAM GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI 1 HASTANE MÜDÜRÜ HASTANE MÜDÜR YARDIMCISI ŞUBE MÜDÜRÜ AVUKAT MEMUR DİĞER TOPLAM

46 -SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI 1BAŞASİSTAN ASİSTAN ECZACI KLİNİK ŞEFİ TABİP DİĞER TOPLAM YARD.SAĞLIK HİZMET.SINIFI 1BAŞHEMŞİRE HEMŞİRE EBE SAĞLIK TEKNİSYENİ SAĞLIK MEMURU DİĞER TOPLAM TEKNİK HİZMETLER SINIFI 1KİMYAGER MÜHENDİS TEKNİKER TEKNİSYEN MİMAR DİĞER TOPLAM

47 YARDIMCI HİZMETLER SINIFI 1 TEKNİSYEN YARDIMCISI HİZMETLİ DİĞER HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Ver.Haz.ve Bil.İş.Hiz.Gid.) HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Güv.Hiz.Alım Gider.) HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Temiz.Hiz.Alım Gider.) HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Teknik.Hiz.Al. Gid.vs.) Şirket Personel Toplamı= Kadrolu Personel Toplamı= TOPLAMI= AYLIK HARCAMAYA GÖRE MALİYETLER OCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRANTEMMUZAGUSTOSEYLÜLEKİMKASIMARALIK Aylık Toplam Harcama Metrekere Bazında Maliyet Yatak Sayısı Bazında Maliyet Pers. Sayısı Bazında Maliyet

48 OCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRANTEMMUZAGUSTOSEYLÜLEKİMKASIMARALIK OCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRANTEMMUZAGUSTOSEYLÜLEKİMKASIMARALIK

49 OCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRANTEMMUZAGUSTOSEYLÜLEKİMKASIMARALIK OCAKŞUBATMARTNİSANMAYISHAZİRANTEMMUZAGUSTOSEYLÜLEKİMKASIMARALIK

50 İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ12 AYLIK ORTALAMA VERİLERİ FİZİKİ KOŞULLARYATAKPERSONELVERİGÜVENLİKTEMİZLİKYEMEKŞİRKET PERS. ŞİRK+KADRO. KURUM ADIKAPALI ALANAÇIK ALANSAYISIKADROLUELAMANI TOPLAMITOPLAM 1İstanbul Sağlık Müdürlüğü Arnavutköy Devlet Hastanesi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bahçelievler Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve araştırma Hastanesi Bakırköy Prof.Dr.Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başakşehir Devlet Hastanesi Bayrampaşa Devlet Hastanesi Beşiktaş Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi Büyükçekmece Devlet Hastanesi Çatalça İlyas Çokay Devlet Hastanesi Deri Tenasül Hastanesi Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erenköy Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Esenyurt Devlet Hastanesi Eyüp Devlet Hastanesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Eğitim Arastırma Hastanesi Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğit. ve Araş.Hast İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi İstinye Devlet Hastanesi Kadıköy Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Kağıthane Devlet Hastanesi

51 2Kartal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Merkezi Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Paşabahçe Devlet Hastanesi Pendik Devlet Hastanesi Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi Silivri Prof. Dr. Necmi Ayanoğlu Devlet Hastanesi Süleymaniye Doğum ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Süreyyapaşa Gögüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şile Devlet Hastanesi Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tacirler Eğitim Vakfı Sultanbeyli Devlet Hastanesi Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tuzla Devlet Hastanesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üsküdar Devlet Hastanesi Yakacık Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Yedikule Göğüs ve Cerrahi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Zeynep Kamil Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi TOPLAM AV R U. TOPLAM PERSONEL AN A D. VERİGÜVENLİKTEMİZLİKYEMEK TOPLAM ELAMANI 1BİRİNCİ BASAMAK İKİNCİ BASAMAK ÜÇÜNCÜ BASAMAK

52 ARAÇ PARK TABLOSU İL AMBULANS BAŞHEKİMLİĞİ KARAYOLLARI ARAÇLARI TIRKAMYON KAMYON ET MİNİBÜSK.KAÇTI BİNEK- ARAZİ STATION- VAGON OTOMO BİL OTOBÜS AMBULA NS TRAKT ÖR DORSEÇEKİCİ ARAZİ TAŞITI KARAV AN KURTA RMA ARACI KAMU HİZMET ARACI TOPL AM SAYI KAPASİTE TON KAPASİTE KİŞİ KİRALIK 3 3 İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İCMAL KARAYOLLARI ARAÇLARI TIRKAMYON KAMYON ET MİNİBÜSK.KAÇTI BİNEK- ARAZİ STATION- VAGON OTOMO BİL OTOBÜS AMBULA NS TRAKT ÖR DORSEÇEKİCİ ARAZİ TAŞITI KARAV AN KURTA RMA ARACI KAMU HİZMET ARACI TOPL AM SAYI KAPASİTE TON KAPASİTE KİŞİ KİRALIK İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GENEL İCMALİ GENELKARAYOLLARI ARAÇLARI TOPLAM TIRKAMYON KAMYON ET MİNİBÜSK.KAÇTI BİNEK- ARAZİ STATION- VAGON OTOMO BİL OTOBÜS AMBULA NS TRAKT ÖR DORSEÇEKİCİ ARAZİ TAŞITI KARAV AN KURTA RMA ARACI KAMU HİZMET ARACI TOPL AM SAYI KAPASİTE TON KAPASİTE KİŞİ KİRALIK


"İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE TAKİP BİRİMİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU (OCAK-ARALIK)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları