Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
BÜTÇE TAKİP BİRİMİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU (OCAK-ARALIK)

2 PERSONEL SAYISI Kadrolu Personel : 4 Sözleşmeli Personel: 0

3 Birimde Çalışan Kişiler ve Yapılan İşler: İdari ve Mali İşler Şubesi
( BÜTÇE TAKİP BİRİMİ ) Birimde Çalışan Kişiler ve Yapılan İşler: Çalışan Kişi Sayısı: 4 1- Şef: Zeki KAANOĞLU Tlf: YILLIK İZİN DURUMU 1- Döner Sermaye Bütçe İşlemleri (Tüm Yıl Boyunca) 2- Hastanelerin Maliyet Cetveli (Aylık) YILI - 12 GÜN 3- Hastane Veri Gideleri (Aylık) İZNİ KULLANACAĞI AY 4- Ödenek Takip Tablosu (Aylık) 5- SGK ve Yeşil Kart Ödenek Takip işlemleri (Aylık) 6- Bakanlığın Bütçe İle İlgili istediği iş ve tablolar (Tüm Yıl Boyunca) 7- Tedavi,Temel Sağlık ve İdari Maliişler ödeneği (Aylık) 2- Hemş. Semiha GÖRGÜLÜ Tlf: YILLIK İZİN DURUMU 1- Müdürlüğümüz döner sermaye harcamalarının akış takipi (Haftalık) 2- İl Özel İdare Bütçesi Takibi (2010 dan itibaren) YILI - 7 GÜN 3- Genel yazışmalar İZNİ KULLANACAĞI AY 4- Genel Bütçe ile İlgili Hastanelerin tahmini nakit tablosu (Aylık) 5- Genel Bütçe (2010 dan itibaren) 6- Genel Yazışmalar 3- Hemşire Kübra YILDIRIM Tlf: YILLIK İZİN DURUMU 1- Müdürlüğümüzün ve Hast.Nakit Talepleri Tablosu (Aylık) YILI - 8 GÜN 2- Ödeme Süreçleri Takip Tablosu İZNİ KULLANACAĞI AY 3- Genel Yazışmalar 4- Büro Per. Serhat POLAT Tlf: YILLIK İZİN DURUMU 1- Yazışma işlemleri ve Takibi 2- Kurumlarla iletişim sağlanması Birimimizde Tüm Birim Çalışanlarınca Yürütülen Diğer İşlemler: 1- Ek Bütçe 2- Aktarmalar ve Tenkisler 3- Yolluk Ödeneği Talepleri (15 günde bir) 4- Adli Vaka Ödeneği Talepleri (2 ayda bir) 5- Giyim Yardımı Ödeneği Talepleri (Yılda iki defa) 6- İşçi Kıdem Tazminatı Ödeneği Talepleri (Personel İşçi Birimi Talep ettiğine) 7- Dağıtım Yazışmaları 8- Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürünün verdiği işleri yapmak. Şef:Zeki KAANOĞLU İdari ve Mali İşler Şubesi Bütçe Takip Birimi İdari ve Mali İşler Şubesi /Bütçe Takip Birimi - İletişim: /09 – Fax

4 BÜTÇE TAKİP BİRİMİ Bütçe Takip Birimi 2009 yılı Ekim ayı itibariyle Sağlık Müdürlüğü ve bağlı hastanelerin bütçe işlemlerinin yürütülmesi (Genel Bütçe, İl Özel İdaresi Bütçesi, Döner Sermaye Bütçesi)mali stratejik planlamaların yapılabilmesi ve bütçelerin daha etkin ve verimli kullanılabilmesi amacıyla faaliyete başlamıştır.

5 SUNULAN HİZMETLER Genel Bütçe İşlemleri
İl Özel İdaresi Bütçe İşlemleri Döner Sermaye Bütçe İşlemleri

6 Genel Bütçe İşlemleri Tedavi Hizmetleri Ödenekleri Temel Sağlık Hizmetleri Ödenekleri İnşaat Onarım Ödenekleri İdari ve Mali İşler Ödenekleri Üniversite Yeşil Kart Ödenekleri Ketem Ödeneği 3 Aylık Nakit Akış Takipleri Yıl Sonu Tenkis İşlemleri

7 İl Özel İdare Bütçe İşlemleri
Kurumlarımıza mali yıl içerisinde tahsis edilen ödeneklerin kullanılamayan kısımlarının İl Özel İdaresine aktarılmasının takibi Bakanlığımıza 3 er aylık dönemler halinde harcama verilerinin sunulması

8 Döner Sermaye Bütçesi İşlemleri
.Yıl sonu itibariyle bir yıl sonraki Döner Sermaye Bütçesi Hazırlık İşlemleri .Bütçe Aktarma İşlemleri .Ek Bütçe İşlemleri .Doğrudan Temin Limit ArttırılmasıTalepleri .Karşılıksız Kaynak Aktarımları .Borç Aktarımları

9 Mali Konularda Diğer İşler
Müdürlüğümüze bağlı kurumlardan mali verilerin toplanması. Mali konularda görüş taleplerinin yürütülmesi Birimimizden talep edilen bütçe bilgilerinin ilgili Bakanlık, Şube, Birim veya kuruma sunulması. Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürünün verdiği görevlerin yürütülmesi.

10 2010 yılında Sunulan Hizmetler (Ocak - Aralık)
Genel Bütçe İşlemleri Bakanlığımızca 2010 mali yılı içerisinde Genel Bütçe Harcamalarında kullanılmak üzere Hastanelere tahsis edilen ödeneklerin tahsis tutarları ilgili kurumlara bildirilmesi sağlanmıştır. Tahsis edilen ödeneklerin kullanımı sonrası kalan tutarların tenkis edilebilmesi için Bakanlığımızca istenilen veriler zamanında sunulmuştur.

11 Bakanlığımızca istenilen Müdürlüğümüz ve bağlı kurumların birbirlerine olan Mal ve Hizmet alım karşılığı ödenmemiş borçların dağılımına ait veriler toplanarak Bakanlığa sunulmuştur. Bakanlığımızca Genel Bütçe kalemleri ile ilgili diğer iş ve işlemler zamanında yürütülmüştür.

12 Bakanlığa Tenkis Edilmek üzere Sunulan Genel Bütçe Kalemleri
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Kalemi Yolluklar Kalemi Hizmet Alımları Kalemi Bakım Onarım Giderleri Mal ve Mamul Alım. Kalemi Sermaye Üretim Giderleri Büyük Onarım Kalemi yukarıdaki kalemlerden hastanelere tahsis edilen ödeneklerin tenkis tutarları yıl sonunda Bakanlığımıza bildirilmiştir.

13 İl Özel İdaresi Bütçe İşlemleri
2010 mali yılı içerisinde tahsis edilen ödeneklerin kullanılmayan kısımlarının ilimiz İl Özel İdaresi Bütçesine aktarılabilmesi için Bakanlık Onayları alınarak aktarma işlemleri yapılmıştır. Onay Alınan Bütçe Kalemleri Mal ve Mamul Alımları Kalemi Sermaye Üretim Giderleri Büyük Onarım Kalemi

14 2010 yılında Sunulan Hizmetler (Ocak - Aralık)
Döner Sermaye İşlemleri Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın 25/10/2010 tarihli ve sayılı 2010/76 sıra nolu Genelgesi gereğince yılları Döner Sermaye Bütçesi hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. 31/12/2010 tarihinde 2011 yılı bütçemiz Bakanlığımızca onaylanmıştır.

15 Bütçe hazırlama işlemlerinin ilimiz genelinde ilkelere uygun hazırlanabilmesi için 26/10/2010 tarih ve sayılı yazımız ile tüm Hastanelere dağıtım yapılmıştır. Bakanlığımız Döner Sermaye Bütçe Şubesi, Döner Sermaye Muhasebe Şubesi ve Müdürlüğümüz Bütçe Takip Birimi tarafından hastanelere 08/11/2010 tarihinde yıllarına ait “Döner Sermaye Bütçe Hazırlaması” ile” Tek Düzen Muhasebe Sistemi” hakkında Eğitim verilmiştir.

16 Eğitim sonrası Müdürlüğümüz ve hastanelerin tahmini Döner Sermaye Bütçelerinin kontrol işlemleri yapılarak Bakanlığımız Onayına sunulmuştur. Müdürlüğümüz ve Hastanelerin yıl içerisinde yapmış oldukları Bölüm içi ve Bölümler arası Aktarmalar, Ek Bütçe Talep işlemleri ile Doğrudan Temin Kalemlerinde Limit (22.d-21.f) arttırılması talepleri Bakanlığımıza sunulmuştur.

17 2010 yılı Döner Sermaye Bütçesi Verileri
Doğrudan Temin %10 ( 22.d – 21.f ) Alımları Yapım İşinde Kullanılabilir Ödeneğimiz ,20 TL. Hizmet Alım İşinde Kullanılabilir Ödeneğimiz ,40 TL. Mal Alım İşinde Kullanılabilir Ödeneğimiz ,40 TL.

18 2010 yılı Döner Sermaye Bütçesi Verileri
Doğrudan Temin %10 ( 22.d – 21.f ) Alımları Yapım İşinde 12 Aylık Harcanan Ödeneğimiz ,71 TL. Hizmet Alım İşinde 12 Aylık Harcanan Ödeneğimiz ,31 TL. Mal Alım İşinde 12 Aylık Harcanan Ödeneğimiz ,25 TL.

19 DOĞRUDAN TEMİN ALINAN İŞLERİN % 10 TABLOSU ( 21 f - 22 d )
DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELERİN BÜTÇE KALEMLERİNİN YAPIM, MAL VE HİZMET OLARAK SINIFLANDIRILMASI KALEMLERİN BÜTÇE TOPLAMI ,00 ,00 ,00 YAPIM %.10 HİZMET MAL ,20 ,40 ,40 1 253-01 Tesisler Grubu 0,00 Müşavir Firma ve Bilirkişi Giderleri 4.189,00 253-02 Makineler ve Aletler Grubu 69.348,16 2 Yapı Tesis Onarım Hizmeti Giderleri ,71 Elektrik ve Su Giderleri 253-03 Cihazlar ve Aletler Grubu 81.722,99 3 İnşaat Maliyet Giderleri Ulaştırma - Haberleşme Giderleri 254-01 Karayolu Taşıtları Grubu 4 Taşıma ve Ardiye Giderleri 255-01 Döşeme ve Mefruşat Grubu 46.240,12 5 Temizlik Hizmet Alım Giderleri 255-02 Büro Makineleri Grubu ,11 6 Yemek Hizmet Alım Giderleri 255-03 Mobilyalar Grubu ,60 7 Veri Hazırlama ve Bilgi işlem Hizmeti Giderleri 255-04 Beslenme/Gıda ve Mutfak Demirbaşları Grubu 8 Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri 255-07 Kütüphane Demirbaşları Grubu 1.567,08 9 Çamaşırhane Hizmeti Alım Giderleri 255-10 Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Grubu 27.800,80 10 Makine Teçhizat ve Tıbbi Cihaz Onarım Giderleri ,07 255-99 Diğer Demirbaşlar Grubu 19.274,12 11 Bilgisayar Bakım ve Onarım Giderleri 267-01 Yazılımlar 38.089,57 12 Kira Giderleri 740-01 Kırtasiye Malzemeleri Grubu ,07 13 Görüntüleme Hizmeti Alım Giderleri 740-02 Beslenme/Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kul.Tüket.Malz. Grubu 357,54 14 Laboratuar Hizmeti Alım Giderleri 740-03 Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri Grubu ,30 15 Diyaliz Hizmeti Alım Giderleri 740-04 Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Grubu 50.084,41 16 Otelcilik Hizmetleri Giderleri 740-05 Temizleme Ekipmanları Grubu 52.840,40 17 Diğer Hizmet Alımı Giderleri ,24 740-06 Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri Grubu 33.004,46 18 770-06 Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 740-07 Yiyecek Grubu 487,00 19 740-09 Canlı Hayvanlar Grubu 20 740-11 Yem Grubu 21 740-12 Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri Grubu ,91 22 740-13 Yedek Parçalar Grubu ,89 23 740-14 Nakil Vasıtaları Lastikleri Grubu ,12 24 740-15 Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar Grubu 19.434,60 25 740-17 Basınçlı Ekipmanlar 26 740-99 Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler 12.685,00 27 Arazı ve Arsalar Gider Hesabı 28 Binalar Gider Hesabı 29 770-01 Yönetim ile ilgili Malzeme Giderleri 30 770-09 Çeşitli Giderler 31 770-10 İnşaat Maliyetine İlişkin Yönetim Giderleri TOPLAM ,31 ,25 KALAN ,49 ,09 ,15

20 2010 yılı Döner Sermaye Bütçesi Verileri
Bakanlıkça Onaylanan Bütçe Tutarı: GELİR BÜTÇESİ GİDER BÜTÇESİ TL TL Gerçekleşen Gelir Bütçe Tutarı: TL Gerçekleşen Gider Bütçe Tutarı: TL

21 2010 yılı öngörülen toplam gelir bütçesinin %96'sı gerçekleşmiştir.
TOPLAM = TL OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM GELİR

22 2010 yılı öngörülen toplam gider bütçesinin %72'si gerçekleşmiştir
2010 yılı öngörülen toplam gider bütçesinin %72'si gerçekleşmiştir. TOPLAM = TL OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM GİDER

23 2010 YILI GİDER BÜTÇESİ Yatırım Giderleri Toplamı: 14.855.496 TL
Hizmet Giderleri Toplamı: TL Genel Yönetim Gider Toplamı: TL Mal Alımları Gider Toplamı: TL Hizmet Alım Gider Toplamı: TL Yapım İşleri Gider Toplamı: TL

24 Yatırım Giderleri : TOPLAM = TL

25 Hizmet Giderleri : TOPLAM = TL

26 Genel Yönetim Giderleri :
TOPLAM = TL

27 Mal Alımları Giderleri :
TOPLAM = TL

28 Hizmet Alımı Giderleri :
TOPLAM = TL

29 Yapım İşleri Giderleri:
TOPLAM = TL OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM GİDER 2.124 64.568 42.622

30 2010 YILI İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM GELİR KALEMLERİNİN KALEM BAZINDA DAĞILIMI VE YÜZDESİ
600 601 602 603 642 644 646 647 649 671 679 TOPLAM GELİR 6.464 93,60% 0,00% 5,66% 0,06% 0,69%

31 2010 YILI İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM GİDER KALEMLERİNİN KALEM BAZINDA DAĞILIMI VE YÜZDESİ
253 254 255 267 260 656 659 681 740 750 770 TOPLAM GELİR 39.090 0,35% 5,41% 1,27% 0,02% 0,00% 0,34% 31,06% 61,55%

32 İSTANBUL İLİ 2010 yılı Döner Sermaye Bütçesi Müdürlük ve Tüm Hastanelerin Döner Sermaye Toplam Bütçesi .Toplam Gelir Bütçesi TL .Toplam Gerçekleşen Gelir TL .Gelir Bütçesinin %95 i Gerçekleştirilmiştir .Toplam Gider Bütçesi TL .Toplam Gerçekleşen Gider Bütçesi TL .Gider Bütçesinin %87 si Gerçekleştirilmiş

33 İSTANBUL İLİ MÜDÜRLÜK VE TÜM HASTANELERİN TOPLAM GELİR KALEMLERİ ( ) OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM GELİR

34 İSTANBUL İLİ MÜDÜRLÜK VE TÜM HASTANELERİN TOPLAM GİDER KALEMLERİ ( – ) OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM GİDER

35 AKTARMA YAPAN KURUM ADI AKTARMA YAPILAN KURUMUN ADI
2010 MALİ YILINDA MÜDÜRLÜK DÖNER SERMAYE HESAPLARINDAN YAPILAN AKTARMA İCMALİ AKTARMA YAPAN KURUM ADI AKTARMA YAPILAN KURUMUN ADI AKTARILAN TUTAR TARİH AKTARMA DURUMU 1 Müdürlük Hesabından Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas EAH. 49.694,81 Borç Yıl Sonu İtibariyle Bakanlığın Yazısı gereği Karşılıksız Kaynak Aktarımına Çevrilmiştir 2 Sel,mpaşa Acil Yardım ve Travmatoloji Hast. 20.000,00 3 Arnavutköy Davlet Hast. ,00 4 5 6 Şile Devlet Hast. 60.000,00 7 Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araşt. Hast. 8 45.000,00 9 15.000,00 10 Meslek Hastalıkları Hastanesi. 50.000,00 11 Kartal Yavuz Selim Devlet Hast. ,00 12 Kağıthane Devlet Hast. 13 Bakırköy Dr.Sadi Konuk EAH. ,00 14 Göztepe EAH. ,00 15 Erenköy Ruh ve Sinir EAH: 16 Çatalca Devlet Hastanesi 8.448,52 TOPLAM ,33

36 2010 MALİ YILINDA MÜDÜRLÜK DÖNER SERMAYE HESAPLARINA YAPILAN AKTARMA İCMALİ
AKTARMA YAPAN KURUM ADI AKTARMA YAPILAN KURUMUN ADI AKTARILAN TUTAR TARİH AKTARMA DURUMU 1 Bahçelievler ADSM. İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE HESABINA AKTARILAN ,00 Karşılıksız 2 Bayrampaşa Dev. Hast. ,00 3 İstanbul EAH. 4 Eyüp Devlet Hast. 5 Haseki EAH. ,00 6 Kadıköy ADSM. ,00 7 66.100,00 8 Göztepe ADSM. 87.900,14 9 Kartal ADSM. 80.400,00 10 86.812,40 11 İst.İl Özel İdare.ADSM. ,78 TOPLAM ,32 Aile Hek.Geçiş Tarihinden İtibaren Gelirlerin %10 u Aktarılmıştır

37 2010 YILI GENEL BÜTÇE Bakanlığımız Genel Müdürlüklerinden Müdürlüğümüze 2010 Yılında Gönderilen Ödenek Durumu .Tedavi Hizmet Ödenekleri .Temel Sağlık Hizmet Ödenekleri .İnşaat Onarım Ödenekleri .İdari ve Mali İşler Ödenekleri

38 TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖDENEĞİ İl Özel İdareye Aktarılan
2010 YILI GENEL BÜTÇE TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖDENEĞİ Gelen Ödenek Harcanan Kalan Tenkis edilen İl Özel İdareye Aktarılan 0,1,1 Memurlar 0.1.2 Sözleşmeli Personel 0.3.9 Tedavi ve Cenaze Giderleri 0.3.2 Tüketime Yön.Mal ve Maz.Alımı. 0.6.1 Mamul ve Mal Alımları ,00 ,92 ,08 Toplam

39 2010 YILI GENEL BÜTÇE TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖDENEĞİ
Gelen Ödenek Harcanan Kalan Tenkis edilen İl Özel İdareye Aktarılan 0.3.2 Tüketime Yön.Mal ve Maz.Al. ,00 2.042,28 ,72 0.3.3 Yolluklar ,00 ,25 51.339,75 0.3.5 Taşıt Kiralama 37.800,00 29.858,30 7.941,70 0.3.9 Tedavi ve Cenaze Giderleri ,00 ,97 1.091,03 0.6.1 Mamul ve Mal Alımları 42.000,00 23.115,00 18.885,00 Toplam ,00 ,80 ,20 ,20

40 İNŞAAT VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖDENEĞİ İl Özel İdareye Aktarılan
2010 YILI GENEL BÜTÇE İNŞAAT VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖDENEĞİ Gelen Ödenek Harcanan Kalan Tenkis edilen İl Özel İdareye Aktarılan 06.5 Sermaye Giderleri ,00 06.7 Büyük Onarım ,00 ,09 ,91 21.830,05 ,86 Toplam ,00 ,91 ,86

41 İDARİ VE MALİ İŞLER ÖDENEĞİ İl Özel İdareye Aktarılan
2010 YILI GENEL BÜTÇE İDARİ VE MALİ İŞLER ÖDENEĞİ Gelen Ödenek Harcanan Kalan Tenkis edilen İl Özel İdareye Aktarılan 0.3.2 Tüketime Yön.Mal ve Maz.Al.(akar. mad.yağ.) 26.014,75  26.014,75 0.5.3 Cari Transferler (personel öğ.yeme.) ,00 ,74 ,26 0.3.5 Hizmet Alımları 0.3.7 Bakım Onarım ,00 ,92 68.787,08 Toplam ,75 ,41 ,34 0,00

42 HASTANELERİN MALİYET CETVELİ
.Hastanenin Fiziki Koşulları .Hastanenin Yatak Sayısı .Hastanenin Araç sayısı .Hastanede Çalışan Personel Durumu ( Kadrolu Personel ve Şirket Personeli )

43 HASTANELERİN HARCAMA GİDERLERİ VE GRAFİKLERİ
.Hastanelerin İşletme Maliyet Cetveli ve Toplam icmali .Hastanelerin Harcama Cetveli ve Toplam icmali .Anadolu Yakasında 2. Basamakta Hizmet Veren Hastanelerin ortalama icmali .Anadolu Yakasında 3. Basamakta Hizmet Veren Hastanelerin ortalama icmali .Avrupa Yakasında 2. Basamakta Hizmet Veren Hastanelerin ortalama icmali .Avrupa Yakasında 3. Basamakta Hizmet Veren Hastanelerin ortalama icmali

44 MEMUR VE SÖZ. PERS.ÜCR. VE GİD. DIŞARDAN SAĞ.FAYDA VE HİZMET.
2010 YILI HARCAMA VERİ GİDERLERİ MEMUR VE SÖZ. PERS.ÜCR. VE GİD. İCMAL OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM 1- -Memur Ücret ve Giderleri 2- -Sözleşmeli Pers.l Ücret ve Gid. 3- -İşçi Ücret ve Giderleri 4- Hizmet Al. Şir.Per.Gid.(Ver.Güv.Yem.vs.) DIŞARDAN SAĞ.FAYDA VE HİZMET. Elektirik Su Buhar ve Gaz Yakıtlar ve Yağlar 5- Kırtasiye Matbua ve Büro Levazım. 6- Bakım ve Onarım 7- Haberleşme Giderleri 8- Personel Giyim Giderleri 9.352 284 300 4.478 4.671 2.093 2.131 3.927 3.600 21.749 18.914 40.921 9- Taşıt kiralama 25.252 22.679 29.370 37.453 48.477 42.793 47.056 55.853 48.813 51.652 61.231 78.175 10- Diğer Giderler ÇEŞİTLİ GİDERLER -Memur Yollukları -Tedavi Giderleri 29.614 9.342 36.217 15.772 20.776 29.955 -Bina Kiraları -Sigorta Giderleri 83.036 22.574 22.278 22.347 61.909 53.531 67.026 60.440 52.002 54.025 -Dava Giderleri 9.579 56.511 33.117 39.977 68.449 25.291 53.849 72.796 20.627 30.457 -Noter Giderleri 433 110 59 1.140 1.742 -İlan Giderleri 93.941 VERGİ, RESİM VE HARÇLAR -Diğer Verği ve Harçlar GENEL TOPLAM=

45 İSTANBUL İLİNDE TOPLAM ÇALIŞAN PERSONEL İCMALİ
2010 YILI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK (a) Kapalı Alan (Kullan.alan) (b) Açık alan (Bahçe,otop.vs.) TOPLAM Yatak sayısı 14.905 14.908 14.771 14.892 14.912 14.701 14.661 14.954 14.903 14.930 14.948 Resmi araç sayısı 583 586 584 578 581 582 585 Hizmetle alınan araç sayısı 150 149 152 151 155 158 159 733 736 730 734 740 744 - GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI 1 HASTANE MÜDÜRÜ 55 54 53 51 52 2 HASTANE MÜDÜR YARDIMCISI 217 225 216 227 226 240 248 249 246 245 3 ŞUBE MÜDÜRÜ 4 5 17 18 16 21 22 AVUKAT 6 10 9 8 7 MEMUR 997 1.007 1.030 1.041 1.132 1.014 989 1.075 1.134 1.137 1.127 1.106 DİĞER 466 413 416 520 497 515 538 523 524 540 561 536 1.740 1.710 1.727 1.853 1.923 1.846 1.928 1.982 2.000 2.016 1.971

46 SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI
- SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI 1 BAŞASİSTAN 345 344 349 351 447 452 477 571 624 622 630 635 2 ASİSTAN 4.165 4.086 4.113 4.014 3.867 3.791 3.800 3.848 3.740 3.695 3.696 3.672 3 ECZACI 190 188 184 180 187 191 194 207 209 206 214 4 KLİNİK ŞEFİ 375 374 384 386 383 381 380 394 410 405 403 5 TABİP 5.853 5.693 5.663 5.837 5.935 6.001 6.006 6.302 6.174 6.379 6.230 4.194 6 DİĞER 1.748 2.018 2.074 2.193 2.056 1.795 1.950 1.981 1.820 1.721 1.564 1.747 TOPLAM 12.676 12.703 12.767 12.961 12.875 12.608 12.798 13.276 12.959 13.036 12.731 10.865 YARD.SAĞLIK HİZMET.SINIFI BAŞHEMŞİRE 51 49 50 73 72 70 HEMŞİRE 8.985 9.116 9.050 9.058 9.124 9.311 10.175 10.407 10.391 10.369 10.357 9.307 EBE 3.192 3.227 3.224 3.214 3.223 3.205 3.188 3.222 3.907 3.941 1.989 SAĞLIK TEKNİSYENİ 1.697 1.835 1.765 1.956 1.966 1.930 1.694 1.766 1.947 2.146 2.336 2.205 SAĞLIK MEMURU 2.679 2.815 2.800 2.877 2.848 2.872 2.942 2.886 2.674 2.649 2.517 2.341 1.551 1.367 1.436 1.345 1.404 1.434 1.770 1.695 1.818 1.710 1.644 1.655 18.155 18.411 18.326 18.501 18.616 18.801 19.818 20.026 20.810 20.854 20.867 17.567 TEKNİK HİZMETLER SINIFI KİMYAGER 10 11 MÜHENDİS 34 35 55 54 46 58 56 60 TEKNİKER 20 21 48 57 25 26 27 30 32 29 TEKNİSYEN 195 193 210 220 215 221 222 223 MİMAR 47 45 53 52 44 306 305 304 350 393 357 365 369

47 YARDIMCI HİZMETLER SINIFI
1 TEKNİSYEN YARDIMCISI 100 105 108 102 104 106 107 112 124 2 HİZMETLİ 2.242 2.235 2.220 2.228 2.272 2.173 2.140 2.145 2.132 2.190 2.229 2.035 3 DİĞER 642 687 732 833 860 933 925 907 841 737 736 712 4 HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Ver.Haz.ve Bil.İş.Hiz.Gid.) 5.911 5.940 5.952 5.957 5.912 5.859 5.981 6.064 6.037 5.728 5.723 5 HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Güv.Hiz.Alım Gider.) 1.859 1.870 1.867 1.861 1.865 1.860 1.940 1.985 1.914 1.903 1.899 1.916 6 HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Temiz.Hiz.Alım Gider.) 7.762 7.812 7.844 7.941 8.029 7.987 7.880 7.976 8.124 8.141 7.901 7.902 7 HİZ.ALI.ŞİR.PER.(Teknik.Hiz.Al. Gid.vs.) 1.326 1.321 1.306 1.330 1.327 1.316 1.411 1.377 1.196 1.198 1.279 1.322 Şirket Personel Toplamı= 16.858 16.943 16.957 17.084 17.178 17.075 17.090 17.319 17.298 17.279 16.807 16.863 Kadrolu Personel Toplamı= 35.861 36.156 36.184 36.834 37.044 36.820 38.003 38.745 39.205 39.298 39.059 33.639 TOPLAMI= 52.719 53.099 53.141 53.918 54.222 53.895 55.093 56.064 56.503 56.577 55.866 50.502 AYLIK HARCAMAYA GÖRE MALİYETLER OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK Aylık Toplam Harcama Metrekere Bazında Maliyet 99 110 111 113 116 118 117 Yatak Sayısı Bazında Maliyet 10.649 11.376 11.884 11.931 11.871 11.787 12.438 12.442 12.788 13.004 11.794 12.998 Pers. Sayısı Bazında Maliyet 3.011 3.194 3.303 3.295 3.265 3.215 3.310 3.319 3.373 3.425 3.152 3.847

48 99 106 110 111 108 113 116 118 107 117 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS
OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 99 106 110 111 108 113 116 118 107 117 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK

49 10.649 11.376 11.884 11.931 11.871 11.787 12.438 12.442 12.788 13.004 11.794 12.998 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 3.011 3.194 3.303 3.295 3.265 3.215 3.310 3.319 3.373 3.425 3.152 3.847 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK

50 İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 12 AYLIK ORTALAMA VERİLERİ
İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 12 AYLIK ORTALAMA VERİLERİ FİZİKİ KOŞULLAR YATAK PERSONEL VERİ GÜVENLİK TEMİZLİK YEMEK ŞİRKET PERS. ŞİRK+KADRO. KURUM ADI KAPALI ALAN AÇIK ALAN SAYISI KADROLU ELAMANI TOPLAMI TOPLAM 1 İstanbul Sağlık Müdürlüğü 49.415 8.923 1.074 51 764 1.889 10.811 2 Arnavutköy Devlet Hastanesi 12.646 1.542 88 65 22 12 16 3 53 118 Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi 64.169 47.159 498 839 308 87 238 38 671 1.510 Bahçelievler Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 5.290 933 83 162 57 15 31 103 265 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 50.693 63.318 404 1.121 213 280 558 1.678 Bakırköy Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve araştırma Hastanesi 28.216 505 878 125 28 177 330 1.208 Bakırköy Prof.Dr.Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 77.881 1.631 1.114 181 100 471 142 894 2.007 Başakşehir Devlet Hastanesi 11.971 5.948 270 82 33 48 13 175 445 Bayrampaşa Devlet Hastanesi 11.000 15.000 150 261 62 4 138 399 Beşiktaş Sait Çiftçi Kamu Sağlığı Merkezi 3.990 78 36 114 Büyükçekmece Devlet Hastanesi 2.111 50 167 34 245 Çatalça İlyas Çokay Devlet Hastanesi 7.722 13.666 108 7 23 6 69 Deri Tenasül Hastanesi 851 10 32 5 42 Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 35.091 5.199 525 937 111 30 251 444 1.381 Erenköy Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi 8.330 10.270 86 121 11 26 8 172 Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 12.218 1.600 187 278 35 99 377 Esenyurt Devlet Hastanesi 21.277 11.142 198 328 102 95 237 565 Eyüp Devlet Hastanesi 15.331 9.945 331 58 24 47 14 143 475 Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi 29.668 303 539 54 200 740 İstanbul Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Eğitim Arastırma Hastanesi 15.202 51.798 323 18 117 440 Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 5.220 52 223 Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 87.723 690 1.592 230 94 329 74 727 2.318 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 38.538 24.597 532 1.304 56 446 623 1.926 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 70.626 10.000 719 1.369 209 75 332 92 708 2.077 İl Özel İdaresi Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi 11.225 600 205 474 İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi 36.634 24.510 363 1.388 60 221 507 1.894 İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğit. ve Araş.Hast. 31.500 11.667 300 128 17 294 765 İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi 5.058 500 132 İstinye Devlet Hastanesi 10.311 134 268 67 154 422 Kadıköy Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 3.407 1.093 236 Kağıthane Devlet Hastanesi 8.905 2.515 59 136

51 2 Kartal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 4.200 900 132 20 7 30 57 189 3 Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi 53.925 701 1.543 242 101 426 67 835 2.378 Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Merkezi 40.308 59.300 435 884 93 40 245 45 423 1.306 Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi 30.045 3.818 287 748 121 42 234 41 438 1.186 Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi 4.122 2.628 39 152 55 6 25 5 91 243 Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 9.390 843 133 225 46 18 80 4 148 373 Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 54.629 53.821 808 1.570 248 88 294 687 2.258 Paşabahçe Devlet Hastanesi 35.725 49.275 323 555 102 50 123 52 326 881 Pendik Devlet Hastanesi 18.004 5.112 110 432 62 24 85 23 194 625 Prof. Dr. N.Reşat Belger Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi 7.659 1.025 100 223 77 73 13 183 406 Sarıyer İsmail Akgün Devlet Hastanesi 3.062 59 129 12 81 210 Silivri Prof. Dr. Necmi Ayanoğlu Devlet Hastanesi 16.008 5.400 182 230 21 54 130 361 Süleymaniye Doğum ve Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 7.449 790 74 265 70 128 393 Süreyyapaşa Gögüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 77.264 11.325 665 794 56 146 65 309 1.103 Şile Devlet Hastanesi 2.800 3.374 29 48 78 Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 72.541 31.306 792 1.514 264 90 465 94 912 2.426 Tacirler Eğitim Vakfı Sultanbeyli Devlet Hastanesi 5.299 2.901 272 107 33 15 301 574 Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi 21.260 9.190 250 629 106 36 364 993 Tuzla Devlet Hastanesi 5.716 2.257 169 11 75 Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi 33.000 55.000 306 739 140 37 422 1.162 Üsküdar Devlet Hastanesi 35.646 77.675 289 460 83 35 27 256 716 Yakacık Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi 8.100 66.620 149 34 122 271 Yedikule Göğüs ve Cerrahi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 15.000 50.000 436 69 160 300 736 Zeynep Kamil Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 30.000 8.000 559 826 79 203 322 1.148 TOPLAM 14.866 37.237 5.917 1.895 7.942 1.309 AVRU. TOPLAM PERSONEL 17.063 54.300 ANAD. VERİ GÜVENLİK TEMİZLİK YEMEK ELAMANI 1 BİRİNCİ BASAMAK. 1.074 51 764 1.889 İKİNCİ BASAMAK . 1.478 492 1.529 268 3.767 ÜÇÜNCÜ BASAMAK. 3.364 1.352 5.649 1.041 11.407

52 ARAÇ PARK TABLOSU 112 İL AMBULANS BAŞHEKİMLİĞİ
58 112 İL AMBULANS BAŞHEKİMLİĞİ KARAYOLLARI ARAÇLARI TIR KAMYON KAMYONET MİNİBÜS K.KAÇTI BİNEK-ARAZİ STATION-VAGON OTOMOBİL OTOBÜS AMBULANS TRAKTÖR DORSE ÇEKİCİ ARAZİ TAŞITI KARAVAN KURTARMA ARACI KAMU HİZMET ARACI TOPLAM SAYI 2 296 300 KAPASİTE TON 14.400 2.170 KAPASİTE KİŞİ 4 8 2.072 2.084 KİRALIK 3 İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İCMAL 32 13 71 6 28 7 5 176 30.780 60.916 24.453 80.458 35.420 70.299 27.340 14.300 3.890 2.180 35.460 10.378 131 129 310 189 52 10 18 861 51 63 114 İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GENEL İCMALİ GENEL 26 1 110 352 587 37.970 50.925 2.935 1.195 49.900 1.750 11 223 291 16 478 259 2.243 3.571 60 86 159


"İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları