Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

e-Fatura, e-Defter ve Kayıt Saklama Gereksinimleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "e-Fatura, e-Defter ve Kayıt Saklama Gereksinimleri"— Sunum transkripti:

1 e-Fatura, e-Defter ve Kayıt Saklama Gereksinimleri
(Genel Açıklamalar ve Güncel Gelişmeler)

2 Sunum Planı e-Fatura Tanım Ülkemizde Elektronik Fatura Elektronik Fatura Uygulaması – Genel e-Fatura Tanımı Örnek e-Fatura Uygulamadan Yararlanacaklar e-Fatura Uygulaması Kullanım Yolları e-Fatura ve e-Defter Uygulaması Zorunluluğuna İlişkin Tebliğ Taslağı

3 Sunum Planı e-Defter 421 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği
e-Defter Uygulaması e-Defter-Tanım Yararlanma Koşulları e-Defter Oluşturma Adımları Örnek e-Defter ve Berat Dosyaları e-Defter Paketi İçeriği e-Defter XBRL – GL Klavuzları Önemli Hususlar Muhafaza ve İbraz 421 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği

4 Sunum Planı Kayıt Saklama Gereksinimleri (431 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği) Muhasebe Bilgi Sistemi Tanımı Mükellef Verileri – Temel Sorun Kapsama Giren Mükellefler Gereksinim Belirlenen Konular Örnek Ülke Uygulaması – Avustralya Kayıt Saklama, e-Fatura ve e-Defter Standart Denetim Dosyası Tanım OECD SAF-T Ülkemizdeki Durum

5 e-Fatura

6 Elektronik Fatura (e-Fatura)
Kağıt faturanın oluşturduğu zorluklara karşı bir çözümdür. Kısaca faturalama ve ilgili süreçlerin elektronik yöntemler ile yapılması şeklinde ifade edilebilir. Alıcı ile satıcı arasındaki faturalama sürecinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesidir. Fatura bilgisi akışının otomasyona alınması sonucunu doğurur. Kağıt fatura gönderilmesini ve alınmasını ortadan kaldırır.

7 Ülkemizde e-Fatura Başlangıç Adımı
Elektronik Fatura Kayıt Sistemi – (e-İmzalı PDF) 397 Sıra No’lu VUK G.T. e-Fatura Uygulaması ile ilgili temel belirlemeler Anonim ve limited şirketlere ihtiyari olarak uygulamadan yararlanma hakkı verildi. UBL-TR Fatura formatı yasal fatura formatı olarak kabul edildi. e-Fatura Portali ve entegrasyon olmak üzere iki temel kullanım yöntemi tanımlandı. e-Fatura Uygulamasının tüzel kişiler tarafından kullanımı ile ilgili olarak Mali Mühür kullanımı zorunlu kılındı.

8 Ülkemizde e-Fatura - Devam
416 Sıra No’lu VUK G.T. Gerçek kişi mükelleflerde uygulamadan yararlanabilir hale geldi. 421 Sıra No’lu VUK G.T. Bazı mükelleflere e-Fatura kullanma ve e-Defter tutma zorunluluğu getirildi. e-Fatura Uygulamasının kullanım yöntemleri arasına «Özel Entegrasyon» adı altında servis sağlayıcılığı alternatifi de dahil edildi. Mükelleflere ait elektronik faturaların üçüncü kişilere ait bilgi sistemlerinde de saklanması imkanı getirildi. 424 Sıra No’lu VUK G.T. Başvuru süreçlerinin tanımı kılavuzlara taşındı. Özel entegratör mali mührünün onay amaçlı kullanım imkanı sağlandı.

9 Ülkemizde e-Fatura - Devam
433 Sıra No’lu VUK G.T. e-Arşiv Uygulaması (Faturaların elektronik ortamda düzenleme ve ikinci nüshaların elektronik ortamda muhafazası) 397 No’lu VUK Tebliği Değişiklik Taslağı Özel entegratörlerin (Servis sağlayıcılar) ile elektronik fatura saklama hizmeti verenlerin mükelleflere ait bilgileri amacı dışında kullanamama, paylaşamama .... Sorumluluk ve cezai müeyyideler bölümü yeniden yazıldı. 421 No’lu VUK Tebliği Değişiklik Taslağı Entegrasyon yöntemi ile e-Fatura Uygulamasını kullanan mükelleflerin teknik gerekleri yerine getirmemesi durumuna ilişkin ilave belirlemeler.

10 Ülkemizde e-Fatura - Devam
433 No’lu VUK Tebliği Değişiklik Taslağı e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine de UBL-TR formatında e-Fatura belgesi iletebilme imkanı «3- e-Arşiv Uygulama İzni» bölümünün (b) bendi Zorunluluk Kapsamını Genişletme Taslağı 421 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğinde belirtilen mükelleflere ilave olarak bazı mükelleflere e-Fatura ve e-Defter zorunluluğu Yolcu beraberi eşya ihracında e-Fatura Uygulaması

11 e-Fatura Uygulaması-Genel
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği standartlara uygun mesajların, taraflar arasında güvenli bir şekilde aktarılması imkanını sunan uygulamanın genel adıdır. e-Fatura Uygulamasında geçerli iki temel prensip; Oluşturulan e-Fatura dokümanları belirlenen standartlara uygun olmak zorundadır. Oluşturulan dokümanlarına ilişkin gönderme ve alma işleminin e-Fatura Uygulaması aracılığı ile yapılmalıdır. Standartlara uygun olmayan, uygun olsa bile e- Fatura Uygulaması aracılığı ile gönderilmeyen herhangi bir döküman e-Fatura olarak kabul edilemez.

12 e-Fatura Tanımı (397 VUK G.T.)
«2. Tanımlar ve Kısaltmalar Bu Tebliğde geçen; …. Elektronik Fatura (e-Fatura): Bu tebliğde yer alan şartlara uygun olan ve elektronik belge biçiminde oluşturulmuş faturayı, … ifade eder. 3. Genel Olarak e-Fatura Bu Tebliğde düzenlenen e-Fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. …»

13 Örnek e-Fatura

14 Uygulamadan Yararlanacaklar
Vergi Usul Kanunu’nun 232 nci maddesi uyarınca fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflere e- Fatura gönderme ve/veya alma izni verilebilmektedir. 397 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği uyarınca e-Fatura Uygulamasından yararlanmak ihtiyarı olmakla birlikte 421 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile bazı mükelleflere zorunluluk getirildi. 16 Aralık 2014 tarihinde GİB sitesinde yayımlanan tebliğ taslağı zorunluluk kapsamını genişletiyor.

15 e-Fatura Uygulaması Kullanım Yolları
Yeterli imkanı olmayan mükelleflerin, herhangi bir yatırıma gerek kalmaksızın e-Fatura Uygulamasından yararlanmaları amacı ile geliştirildi. e-Fatura Portali Bilgi işlem kapasiteleri yeterli kullanıcıların, e-Fatura Uygulamasını kendilerine ait bilgi sistemleri üzerinden kullanmaları imkanını veriyor. Entegrasyon e-Fatura ile ilgili hizmetlerin, yetkilendirilmiş 3 üncü kişiler tarafından sunulması şeklindedir. Bu alanda uzmanlaşmış kurumların oluşması hedeflenmektedir. Özel Entegrasyon (Servis Sağlayıcı)

16 e-Fatura Portali

17 Entegrasyon – Kılavuz ve Paketler
Entegrasyon yazılımı geliştirme sürecinde dikkate alınacak kılavuz ve paketler; e-Fatura Test Planı e-Fatura Paketi e-Fatura Uygulaması Entegrasyon Kılavuzu Ek:1 e-Fatura Uygulaması Zarf Şema Yapısı Ek:2 e-Fatura Uygulaması Sistem Yanıtı Şema Yapısı Ek-3 e-Fatura Uygulaması Yazılım Standartları ve Nesne Yapısı Ek-4 UBL-TR Kılavuzları Ek-5 UBL TR Paketi

18 Özel Entegrasyon – Servis Sağlayıcı

19 e-Faturanın Muhafazası ve İbrazı
e-Fatura dokümanlarının kağıt ortamında saklanması mümkün değildir. e-Fatura dokümanları, mali mühür veya elektronik imza değeri ile birlikte saklanmak zorundadır. e-Fatura dokümanları, mükelleflere ait bilgi işlem sistemlerinde saklanabileceği gibi «Elektronik Fatura Saklama Hizmeti» verme konusunda yetki almış mükellefler nezdinde de saklanabilir. Muhafaza ve ibraz ile ilgili yasal sorumluluk her hal ve taktirde mükellefin kendisine aittir.

20 Mali mühür veya e-imza Değeri
UBL-TR standartları çerçevesinde mali mühür veya elektronik imza değeri <ext:UBLExtensions>...</ext:UBLExtensions> elemanı içerisine yazılmaktadır. Örnek mali mühür değeri T5mhrzX2GwaUW4Ti1wdSYj06dqBm65svHsUEHaJaaA/YZTq VGoy/xt2DrvHd8iWsRGcmH5R72GUsIbd4xzbZC2mK/wTqRpcs mJUPLTJzWaabwECHJUQciMS66C8KGTmJtTnU2DxFJnFx7zg Q4YnU2UghHsiUdtRUcNFx4bVtCD28WbzVd9FREetye/AL567 6SbxWaDZHE47YdGu/BfgtuWlPllPwc01rcUdv4Do1Rl6hdB0M UObkQjaOpKnUMoc+ChljJb018ZvWGWM2ZpoaFXW/Y69yM RQbKUtOVFoHlgT85bLPSdNDQ4KMzwogOGoBCPsj5UCBW/ K0Loz2rWJBvw==

21 Zorunluluk Kapsamının Genişletilmesi
421 Sıra No’lu VUK Genel Tebliğine ilave olarak aşağıda sayılan mükellefler de tarihine kadar e- Fatura ve e-Defter Uygulamasına geçmek zorundadır. 2013 takvim yılı brüt satışı 10 milyon ve üzeri olan mükellefler, 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin yayım tarihinden sonra; 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununa göre madeni yağ lisansı alanlar ile 4760 Sayılı ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, ithal ve inşa eden mükellefler.

22 Zorunluluk Kapsamının Genişletilmesi
Ayrıca, tebliğin yayım tarihinden sonra, 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanununa göre madeni yağ lisansı alanlar, 4760 Sayılı ÖTV Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, ithal ve inşa etmeye başlayan mükellefler ve 2013 takvim yılını izleyen yıllarda brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler de, lisans aldıkları, mükellefiyet tesis ettirdikleri veya 10 Milyon brüt satış hasılatına ulaştıkları tarihten itibaren hazırlık süresi üç (3) aydan az olmamak üzere izleyen takvim yılının başından itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmeye zorunludur.

23 e-Defter

24 e-Defter Uygulaması Gerçek ve tüzel kişi mükelleflerin elektronik defter oluşturabilmeleri amacı ile getirilen uygulamanın adı. 13 Aralık 2011 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete’de Maliye Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğ ile uygulamaya konuldu. Mevcut durumda sadece yevmiye defteri ile büyük defter elektronik ortamda oluşturulabiliyor. Yevmiye ve büyük defter için elektronik defter formatı olarak XBRL-GL (eXtensible Business Reporting Language-Global Ledger) taxonomisi esas alındı. XBRL’in ülkemizde uygulanması ile ilgili, kamu otoritesi tarafından yapılmış genel nitelikli ilk düzenlemedir.

25 e-Defter - Tanım Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.

26 Yararlanma Koşulları Gerçek kişiler için, Tüzel kişiler için,
Elektronik imza (5070 sayılı kanun çerçevesinde) *veya Mali Mühür temin etmiş olmak, Onaylı bir e-defter yazılımına sahip olmak. Tüzel kişiler için, Mali mühür sertifikasına sahip olmak, İfade edilen şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler, *başvuru kılavuzuna uygun olarak başvuruda bulunurlar. ( den itibaren elektronik başvuru yapılıyor.) Alınan izin sonrasında e-Defter oluşturulmaya başlanır. * 2 Sıra No’lu Elektronik Defter Genel Tebliği uyarınca

27 e-Defter Oluşturma Adımları
1) Mükellefe ait e-Defterler aylık dönemler itibari ile hazırlanır. * 2) e-Defter Dosyaları, mali mühür veya elektronik imza ile imzalanır. * 3) Mühür veya imza değeri alınır. * 4) Mühür veya imza değerini içeren e-Defter Beratı hazırlanır. * 2 Sıra Nolu E. Defter G.T. uyarınca ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar

28 e-Defter Oluşturma Adımları - Devam
* 5) e-Defter Beratı imzalanır. * 6) e-Defter Beratı e-Defter Uygulamasına yüklenir. * 7) GİB e-Defter Beratını onaylar. * 8) Onaylı e-Defter Beratı indirilir ve e-Defterler ile birlikte saklanır. * 2 Sıra Nolu E. Defter G.T. uyarınca İlgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar

29 Örnek Büyük Defter

30 Örnek Büyük Defter - XML

31 Örnek Yevmiye Defteri

32 Örnek Yevmiye Defteri - XML

33 Örnek e-Defter Beratı

34 Örnek e-Defter Beratı - XML

35 e-Defter Paketi İçeriği
Açıklama ve örneklere ilişkin klavuzlar, Yevmiye ve Büyük defter oluşturma kuralları, Schematron kuralları, Örnek defter ve berat dosyaları (xml), Uygulamada kullanılan XBRL-GL taxonomisi ve diğer şemalar (xsd), Örnek xslt dosyaları.

36 e-Defter XBRL-GL Klavuzları
Teknik Klavuz, XBRL GL Genel Açıklamalar, XBRL-GL Büyük Defter Klavuzu, XBRL-GL Yevmiye Defteri Klavuzu.

37 Önemli Hususlar Hesap döneminin ilk ayının beratı açılış onayı, son ayının beratı ise kapanış onayı yerine geçer. e-Defterlerin aylık oluşturulması, takip eden üçüncü ayın son gününe kadar onaylanması gerekiyor. Aylık dönem ve önceki ay kayıtları e-Defter Beratının İçeriği e-Defter oluşturma sürecinde Gelir İdaresi Başkanlığı’nın rolü

38 Önemli Hususlar Yazılım uyumluluğu;
Ticari bir ürün olarak üretilen yazılımların onaylanması, e-Defter izni alacak mükellefler tarafından üretilecek yazılımların onaylanması.

39 documentType

40 documentTypeDescription

41 Muhafaza ve İbraz e-Defterler, ilgili oldukları beratları ile birlikte muhafaza edilmek zorundadır. Veri bütünlüğünün sağlanması ile kaynağın inkar edilmezliği güvenli elektronik imza veya mali mühür ile garanti altına alınmaktadır. Doğrulama işleminin elektronik ortamda yapılabilmesi nedeni ile e-Defterler ile beratların kağıt ortamında saklanması yasal olarak geçerli değildir.

42 Muhafaza ve İbraz – 4.1.ç «Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü, elektronik defterlerin ve beratların doğruluğuna, bütünlüğüne ve değişmezliğine ilişkin olan (elektronik imza ve mali mühür değerleri dâhil) her türlü elektronik kayıt ve veri ile doğrulama ve görüntüleme araçlarının tümünü kapsamakta olup, elektronik defterlere istenildiğinde kolaylıkla erişebilmeyi, anlaşılabilir ve eksiksiz bir biçimde görüntüleyebilmeyi ve okunabilir kâğıt baskılarını üretebilmeyi sağlayacak biçimde yerine getirilmelidir.»

43 Muhafaza ve İbraz – 4.1.d «Elektronik defterler ve beratların elektronik defter izni verilenlerin kendilerine ait bilgi işlem sistemlerinde muhafaza edilmesi mecburi olup, üçüncü kişiler nezdinde ya da yurt dışında muhafaza işlemi Başkanlık ve Genel Müdürlük açısından herhangi bir hüküm ifade etmemektedir. Muhafaza yükümlülüğünün Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının geçerli olduğu yerlerde yerine getirilmesi zorunludur.»

44 (e-Fatura Kullanma ve e-Defter Tutma Zorunluluğu)
421 Sıra No’lu VUK G.T. (e-Fatura Kullanma ve e-Defter Tutma Zorunluluğu)

45 421 Sıra No’lu VUK G.T.- Kapsam
e-Defter tutma ve e-Fatura kullanma zorunluluğu kapsamı; a) tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan takvim yılında mal alan mükelleflerden tarihi itibariyle asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar, b) tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden tarihi itibariyle asgari 10 Milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar. Madeni yağ lisansına sahip olanlar ve III sayılı listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler 58 No’lu VUK Sirküleri ekinde yer alıyor. 5018 Sayılı Kanun kapsamındaki idareler kapsam dışında kalıyor.

46 421 Sıra No’lu VUK G.T.- Geçiş
Zorunluluk kapsamında olan mükelleflerin 2014 takvim yılı (Elektronik defter yazılımlarını kendi geliştiren mükelleflerin tarihi itibari ile test süreçlerini başarı ile tamamlamaları gerekiyor.) içerisinde elektronik defter uygulamasına geçmeleri gerekiyor. Bu nedenle; Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayı içerisinde başvuranların 1/1/2015 tarihinden itibaren, b) Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayından önce başvuranların en geç 2014 Aralık ayından başlamak üzere, c) Özel hesap dönemine tabi olanların 1/12/2014 tarihinden önce elektronik defter uygulamasına başvuru yapmaları ve en geç 2014 Aralık ayı içerisinde, elektronik defter tutmaya başlamaları gerekmektedir.

47 Kayıt Saklama Gereksinimleri
(431 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği)

48 Muhasebe Bilgi Sistemi - Tanım
İşletmelere ait finansal verilerin toplanması, saklanması ile analiz edilmesi için kullanılan ve genellikle bilgisayar tabanlı sistemlerdir. Muhasebe bilgi sistemi; Operasyonel veya stratejik karar verme süreçlerinde kullanmak üzere işletme yönetimine, Ortaklar, kreditörler, çalışanlar veya ilgili diğer kişi ve kuruluşlara ve Vergi idareleri gibi düzenleyici otoritelere ihtiyaç duydukları bilginin doğru ve zamanında sunulması amacına hizmet eder.

49 Muhasebe Bilgi Sistemi - Genel
James A. Hall, Accounting Information Systems, 7th, p.11

50 Mükellef Verileri-Temel Sorun
Yasal defterler, inceleme sürecine yeterli bilgi sunamamaktadır. Vergi mükelleflerinin konular itibari ile elektronik ortamda veri muhafaza ve ibrazına ilişkin bir yükümlülükleri bulunmamaktadır. Bu nedenle uygulama kapsamında istenmesi gereken temel veriler VUK 148’inci maddesi (Bilgi verme) uyarınca isteniyor. 148’inci madde uygulaması ise gerek bilgilerin hazırlanması gerekse cezai müeyyide nedeni ile etkin değildir. Sorunun çözümü için bazı konular itibari ile Kayıt Saklama Gereksinimlerinin belirlenmesi gerekiyordu. Bu kapsamda hazırlanan 431 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile bazı mükelleflere yönelik belirlemeler yapıldı. (436 Sıra No’lu VUK GT uyarınca Yürürlük: 01 Ocak 2015)

51 431 Tebliğ Kapsama Giren Mükellefler
ÖTV (I) Sayılı liste kapsamında mükellefiyeti olanlar 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında bayilik, taşıma, dağıtıcı, depolama (deniz taşıtları dahil), madeni yağ, serbest kullanıcı, ihrakiye teslimi, iletim, rafinerici ve işleme lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar, 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu kapsamında CNG, depolama, toptan satış, dağıtım, iletim, ithalat ve ihracat lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu kapsamında dağıtıcı, depolama, taşıma ve otogaz bayilik lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar,

52 431 Tebliğ Kapsama Giren Mükellefler
ÖTV Kanunu ekinde yer alan (III) sayılı listenin B cetvelinde yer alan ürünlerle ilgili olarak; Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Tütün Ticareti Yetki Belgesi almış gerçek ve tüzel kişiler, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi almış gerçek ve tüzel kişiler, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi almış gerçek ve tüzel kişilerin mamullerinin, Toptan Satış Belgesi sahibi mükelleflere pazarlama ve dağıtımını gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişiler. 5018 sayılı Kanun kapsamındaki kurum, kuruluşlar, kamu iktisadi kuruluşları ve sermayesinin yüzde 50 veya daha fazlası kamuya ait olan kurum ve kuruluşlar kapsam dışındadır.

53 Kayıt Saklama Gereksinimi
Kayıt saklama gereksinimi belirlenen konular; Satış kayıtları, Alış kayıtları, Envanter kayıtları, İthalat kayıtları, İhracat kayıtları, Üretim kayıtları, Diğer kayıtlar.

54 Kayıt Saklama Gereksinimi
Herhangi bir raporlama süreci tanımlamamaktadır. Kapsamdaki mükellefler açısından herhangi bir format, standart veya teknoloji belirlenmemiştir. Mükellefler, belirlenen içerikte kayıtları saklamak koşulu ile istedikleri yazılımları ve donanımları kullanabilirler. Saklama yükümlülüğü TC sınırları içinde ve mükellef bilgi sisteminde yapılmak zorundadır. Kayıtların istendiğinde yaygın formatlardan birisi ile verilebilmesi yeterlidir. .xls, .xlsx, .txt, .csv, .xml

55 Kayıt Saklama Gereksinimleri
Denetim Sürecine Etkin Veri Sunumu Bilgisayar Destekli Denetim Sürekli Gözetim & Denetim Denetimde Standartlaşma İşgücü ve Zaman Kayıpları

56 Örnek: Australian Taxation Office

57 Örnek: Australian Taxation Office

58 Örnek: Australian Taxation Office

59 Kayıt Saklama, e-Fatura ve e-Defter
e-Fatura ve e-Defter uygulamaları, kayıt saklama gereksinimi ihtiyacını ortadan kaldırmaz. e-Fatura uygulamasında dolaşıma konu olan UBL-TR fatura dokümanı, muhasebeye yönelik bir bilgi taşımamaktadır. e-Defter uygulamasında benimsenen XBRL-GL (case c-b) taksonomisi, tasarlanan raporun verisini taşımak amacındadır. Bir verinin taşınması için onun öncelikle mükellef veritabanında oluşturulması gerekir. Kayıt saklama gereksinimi, verinin (muhasebe dışı veriler dahil) taşınması ile değil oluşturulması ile ilgilenir.

60 Kayıt Saklama & e-Defter
Gereksinimlerinin ilgi alanı

61 Standart Denetim Dosyası
(Standard Audit File)

62 Standart Denetim Dosyası
Temel Amaç : Organizasyonlara ait güvenilir muhasebe verisinin vergi idarelerine veya dış denetçilere elektronik ortamda aktarılması sürecinde kullanılacak veri formatlarını belirlemek. OECD tarafından geliştirilen Standart Denetim Dosyası (Standart Audit File for Tax) özellikle Avrupa Birliği üyesi ülkelerde yaygın bir şekilde kullanılıyor. Portekiz Lüksemburg Avusturya Almanya Fransa

63 OECD SAF-T

64 OECD SAF-T Block Diagram

65 Ülkemizdeki Durum Ülkemizde, genel bir standart denetim dosyası tanımı bulunmamaktadır. XBRL, SAF-T’den daha bütüncül bir yaklaşım sunmaktadır. XBRL GL (Global Ledger) XBRL FR (Financial Reporting) VDK-Sigma projesi kapsamında, XBRL GL (case-c-b- t-a) taksonomisi esas alınarak özel bir Standart Denetim Dosyası tanımı yapılmıştır. Standart Denetim Dosyası tanımı, 2015 yılı içerisinde sınırlı sayıda (11 adet) mükellefden periyodik veri alımı için kullanılmaya başlanılacaktır.

66 Standart Denetim Dosyası - Kılavuz

67 Standart Denetim Dosyası-Alanlar

68 Arif YILDIRIM arif.yildirim.24@gmail.com
Teşekkürler Arif YILDIRIM


"e-Fatura, e-Defter ve Kayıt Saklama Gereksinimleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları