Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Muhasebe ve Bilişim Teknolojileri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Muhasebe ve Bilişim Teknolojileri"— Sunum transkripti:

1 Muhasebe ve Bilişim Teknolojileri
Ülkemizdeki Güncel Gelişmeler

2 Sunum Planı Muhasebe Bilgi Sistemi Tanımı (Accounting Information System) Elektronik Muhasebeye Doğru e-Defter Uygulaması (XBRL GL case-c-b) Kayıt Saklama Gereksinimleri (431 Sıra No’lu VUK G.T.) Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili Tanım Tamamlanan ve Devam Eden Çalışmalar KGK bünyesinde XBRL Türkiye Temsilciliğin Oluşturulması IFRS 2013 (XBRL FR) Taksonomisi Türkçeleştirme Çalışmaları Standart Denetim Dosyası Tanımı (XBRL GL case c-b-t-a) May require more than one slide

3 Sunum Planı Orta Vadeli Perspektif Sürekli Gözetim ve Denetim
Önemli Konu Başlıkları

4 Muhasebe Bilgi Sistemi

5 Muhasebe Bilgi Sistemi - Tanım
İşletmelere ait finansal verilerin toplanması, saklanması ile analiz edilmesi için kullanılan ve genellikle bilgisayar tabanlı sistemlerdir. Muhasebe bilgi sistemi; Operasyonel veya stratejik karar verme süreçlerinde kullanmak üzere işletme yönetimine, Ortaklar, kreditörler, çalışanlar veya ilgili diğer kişi ve kuruluşlara ve Vergi idareleri gibi düzenleyici otoritelere ihtiyaç duydukları bilginin doğru ve zamanında sunulması amacına hizmet eder.

6 Muhasebe Bilgi Sistemi - Genel
James A. Hall, Accounting Information Systems, 7th, p.11

7 Temel Teknolojiler Muhasebe bilgi sistemi kavramının gelişimini etkileyen bazı temel unsurlar: Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (Database Management Systems) Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri (Enterprise Resource Planning Systems) Elektronik Ticaret Sistemleri (Electronic Commerce Systems) ….

8 Elektronik Muhasebeye Doğru
e-Defter Uygulaması Kayıt Saklama Gereksinimleri

9 e-Defter Uygulaması Gerçek ve tüzel kişi mükelleflerin elektronik defter (yevmiye ve büyük defter) oluşturabilmeleri amacı ile getirilen uygulamanın adı. 13 Aralık 2011 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete’de Maliye Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğ ile uygulamaya konuldu. Yevmiye ve büyük defter için elektronik defter formatı olarak XBRL-GL (eXtensible Business Reporting Language- Global Ledger) taxonomisi esas alındı. XBRL’in ülkemizde uygulanması ile ilgili, kamu otoritesi tarafından yapılmış genel nitelikli ilk düzenlemedir.

10 Elektronik Defter - Tanım
Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.

11 Örnek Büyük Defter

12 Örnek Büyük Defter-XML
Yapısal Dosya Formatı

13 Örnek Yevmiye Defteri

14 Örnek Yevmiye Defteri-XML
Yapısal Dosya Formatı

15 Teknik Kurallar - e-Defter Paketi
Açıklama ve örneklere ilişkin kılavuzlar, Yevmiye ve Büyük defter oluşturma kuralları, Schematron kuralları, Örnek defter ve berat dosyaları (xml), Uygulamada kullanılan XBRL-GL taksonomisi ve diğer şemalar (xsd), Örnek xslt dosyaları

16 Teknik Kurallar- XBRL GL Kılavuzları
Teknik Kılavuz, XBRL GL Genel Açıklamalar, XBRL-GL Büyük Defter Kılavuzu, XBRL-GL Yevmiye Defteri Kılavuzu

17 Kayıt Saklama Gereksinimleri
431 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

18 Temel Sorun Vergi incelemelerin temelini oluşturan yasal defterler, (e- Defter dahil) inceleme sürecine yeterli bilgi sunamamaktadır. Vergi mükelleflerinin konular itibari ile elektronik ortamda veri muhafaza ve ibrazına ilişkin bir yükümlülükleri bulunmamaktadır. Bu nedenle mükelleflere ait temel veriler VUK 148’inci maddesi (Bilgi verme) uyarınca isteniyor. 148’inci madde uygulaması ise gerek bilgilerin hazırlanması gerekse cezai müeyyide nedeni ile etkin değildir. Bazı mükelleflere yönelik kayıt saklama gereksinimi belirleyen 431 Sıra No’lu VUK G.T tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

19 Kayıt Saklama Gereksinimi
Herhangi bir raporlama süreci tanımlamamaktadır. Kapsamdaki mükellefler açısından herhangi bir format, standart veya teknoloji belirlenmemiştir. Mükellefler, belirlenen içerikte kayıtları saklamak koşulu ile istedikleri yazılımları ve donanımları kullanabilirler. Saklama yükümlülüğü Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ve mükellef bilgi sisteminde yapılmak zorundadır. Kayıtların istendiğinde yaygın formatlardan birisi ile verilebilmesi yeterlidir. .xls, .xlsx, .txt, .csv, .xml

20 Konular Satış Kayıtları, Alış Kayıtları, Envanter Kayıtları,
İthalat Kayıtları, İhracat Kayıtları, Üretim Kayıtları, Diğer Kayıtlar (G.T.İ.P. Numaraları)

21 Kayıt Saklama, e-Fatura ve e-Defter
e-Fatura ve e-Defter uygulamaları, kayıt saklama gereksinimi ihtiyacını ortadan kaldırmaz. e-Fatura uygulamasında dolaşıma konu olan UBL-TR fatura dokümanı, muhasebeye yönelik bir bilgi taşımamaktadır. e-Defter uygulamasında benimsenen XBRL-GL (case c-b) taksonomisi, tasarlanan raporun verisini taşımak amacındadır. Bir verinin taşınması için onun öncelikle mükellef veri tabanında oluşturulması gerekir. Kayıt saklama gereksinimi, verinin (muhasebe dışı veriler dahil) taşınması ile değil oluşturulması ile ilgilenir.

22 Kayıt Saklama Gereksinimleri
Denetim Sürecine Etkin Veri Sunumu Bilgisayar Destekli Denetim Sürekli Gözetim & Denetim Denetimde Standartlaşma İşgücü ve Zaman Kayıpları

23 Australian Taxation Office

24 Australian Taxation Office

25 Australian Taxation Office

26 Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili
Genel Açıklamalar Yapılan ve Devam Eden Çalışmalar

27 XBRL Açılımı: Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili
İşletme bilgilerinin elektronik değişimini sağlamak amacı ile oluşturulmuş XML tabanlı evrensel bir standarttır. Kullanımı lisans gerektirmemektedir. Finansal veri alışverişine ilişkin süreçlerde birlikte işlerliğin (interoperability) sağlanması açısından oldukça önemli rol oynamaktadır. İhtiyaçlara göre özelleştirilebilir veya genişletilebilir.

28 Temel Sorun Maliye B A B TUIK C TCMB … … … … Rapor Hazırlayanlar
Rapor Kullananlar A Maliye B B TUIK C TCMB

29 XBRL’in Fonksiyonu A Maliye B B TUIK XBRL C TCMB … … … …
Rapor Hazırlayanlar Rapor Kullananlar A Maliye B B TUIK XBRL C TCMB Farklı veri kaynaklarındaki bilginin tüm kullanıcıların ihtiyacını karşılayacak tek bir veri değişim formatı

30 XBRL ve Raporlama Süreçleri

31 Örnek Kullanım Alanları
Her türlü düzenleyici kurumlara yapılan işletme raporlamaları (Maliye, Finansal Otoriteler, Merkez Bankası, İstatistik Kurumları) Kamu kurumları ile diğer kuruluşlar arasındaki bilgi değişimi Şirketlerin iç ve dış finansal raporlamaları Kredi başvuruları ve risk değerlendirmesi ….

32 Taksonomi Veri elemanlarının etiketleri, özellikleri ve diğer elemanlar ile olan ilişkileri gibi tanımların (doküman içeriklerinin) yapıldığı dosyalardır. Değişik raporlama ihtiyacı için değişik taksonomilere ihtiyaç duyulmaktadır. Düzenleyici otorite, belirli endüstriler veya şirketler gibi bir çok organizasyon tarafından tanımlanabilir.

33 XBRL Taksonomileri XBRL Taksonomileri iki temel gruba ayrılmaktadır.
XBRL-FR (Financial Reporting-Finansal Raporlama) XBRL-GL (Global Ledger-Büyük Defter-XII tarafından geliştiriliyor)

34 XBRL-FR (Financial Reporting)
Finansal raporlama süreçlerinde kullanılan finansal bilgilere ilişkin raporların standart hale getirilmesini sağlamak amacı ile kullanılmaktadır. Finansal raporlar diğer bir ifade ile sonuç bilgileri ile ilgilenmektedir. Standart formatları sayesinde, raporların otomatik işlenmesi, analiz edilmesi ve transferi mümkün hale gelmektedir.

35 Önemli Taksonomiler IFRS: IASB ve IFRS tarafından hazırlanmış taksonomi US-GAAP: FASB tarafından hazırlanmış taksonomi COREP/FINREP: European Banking Authority tarafından bankacılık sektörü için hazırlanmış taksonomiler COREP = Common Reporting FINREP= Financial Reporting GRI : Finansal olmayan bilgiler için hazırlanmış taksonomi xEBR (Taslak) XBRL Europe Company Registers Çalışma Grubu tarafından hazırlandı. GL: XII tarafından hazırlanmış Global Ledger Taksonomisi

36 Call Report Modernization Project
Projenin temel paydaşları : FFIEC üyeleri FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) FRS (Federal Reserve System) OCC (Office of the Comptroller of the Currency (OCC) Kapsamı : Üçer aylık periyotlarla, yaklaşık 7300 mali kurumdan alınan raporların XBRL formatında alınması ve ilgililerine tek bir merkezden sunulması. Call Report = Consolidated Reports of Condition and Income Proje kapsamında ayrıca, söz konusu raporların saklanması ve ilgili kurumların paylaşımına açılması amacı ile bir Merkezi Veri Deposu (Centralized Data Repository) oluşturuldu.

37 Eski Süreç

38 Yeni Süreç

39 Projenin Temel Sonuçları
Daha temiz veri Veri tutarlılığında artış Daha hızlı veri akışı Verimlilik Artışı Daha hızlı veri erişimi

40 Ülkemizde XBRL Çalışmaları
XBRL Türkiye Temsilciliği IFRS 2013 Taksonomi Çevirisi Standart Denetim Dosya Tanımı

41 Genel KGK bünyesinde XBRL-TR Yerel Temsilciliği oluşturuldu.
IFRS 2013 Taksonomi setinin Türkçeleştirilmesi tamamlanarak IASB’nin görüşüne sunuldu. Vergi Denetim Kurulu bünyesinde Standart Denetim Dosyası tanımı taslağı tamamlandı. Standart Denetim Dosyası tanımı XBRL GL case c-b-t-a modül bileşenini kullanıyor.

42 TMS Taksonomisi (IFRS 2013)

43 Örnek Finansal Durum Tablosu (XBRL)

44 Orta Vadeli Perspektif
Sürekli Gözetim ve Denetim Önemli Konu Başlıkları

45 Temel Amaç ÖTV kanunu ekinde yer alan (I) sayılı listelerdeki mallara ilişkin tedarik zincirinin, sürekli gözetim ve denetimine ilişkin bir bilgi sistemi oluşturmak

46 Tedarik Zinciri Tedarik zinciri ya da Lojistik ağı, ürün(ler) ya da hizmet(ler) in tedarikçiden müşteriye doğru hareket(ler)ini kapsayan ve bu süreç içerisindeki örgütler, insanlar, teknoloji, faaliyetler ve kaynaklar sisteminin bütününe verilen isimdir.*

47 Geleneksel Denetim & Sürekli Denetim
* David Y. Chan, Miklos A. Vasarhelyi. Innovation and practice of continuous auditing

48 Kavramsal Tasarım

49 Sürekli Gözetim ve Denetim
ÖTV (I) Sayılı liste kapsamındaki mallara ilişkin tedarik zincirinin temelinde yer alan mükelleflerden, 2014 yılı içerisinde Standart Denetim Dosyası formatında veri alımına başlanması planlanmaktadır.

50 Önemli Konu Başlıkları
Sürekli gözetimden sürekli denetime geçiş sürecinin tanımlanması, İşbirliği Uyum Modelinin (Co-operation Compliance Model) uygulanabilirliği, Vergi Kontrol Çerçevesi (Tax Control Framework) alternatifinin değerlendirilmesi, Teknoloji ile gelen yeni denetim imkanları; Uzaktan Erişim (Remote Access), Uzaktan Denetim (Remote Audit) Diğer

51 Teşekkürler Arif YILDIRIM

52 Muhasebe ve Bilişim Teknolojileri
Ülkemizdeki Güncel Gelişmeler

53 Sunum Planı Muhasebe Bilgi Sistemi Tanımı (Accounting Information System) Elektronik Muhasebeye Doğru e-Defter Uygulaması (XBRL GL case-c-b) Kayıt Saklama Gereksinimleri (431 Sıra No’lu VUK G.T.) Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili Tanım Tamamlanan ve Devam Eden Çalışmalar KGK bünyesinde XBRL Türkiye Temsilciliğin Oluşturulması IFRS 2013 (XBRL FR) Taksonomisi Türkçeleştirme Çalışmaları Standart Denetim Dosyası Tanımı (XBRL GL case c-b-t-a) May require more than one slide

54 Sunum Planı Orta Vadeli Perspektif Sürekli Gözetim ve Denetim
Önemli Konu Başlıkları

55 Muhasebe Bilgi Sistemi

56 Muhasebe Bilgi Sistemi - Tanım
İşletmelere ait finansal verilerin toplanması, saklanması ile analiz edilmesi için kullanılan ve genellikle bilgisayar tabanlı sistemlerdir. Muhasebe bilgi sistemi; Operasyonel veya stratejik karar verme süreçlerinde kullanmak üzere işletme yönetimine, Ortaklar, kreditörler, çalışanlar veya ilgili diğer kişi ve kuruluşlara ve Vergi idareleri gibi düzenleyici otoritelere ihtiyaç duydukları bilginin doğru ve zamanında sunulması amacına hizmet eder.

57 Muhasebe Bilgi Sistemi - Genel
James A. Hall, Accounting Information Systems, 7th, p.11

58 Temel Teknolojiler Muhasebe bilgi sistemi kavramının gelişimini etkileyen bazı temel unsurlar: Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (Database Management Systems) Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri (Enterprise Resource Planning Systems) Elektronik Ticaret Sistemleri (Electronic Commerce Systems) ….

59 Elektronik Muhasebeye Doğru
e-Defter Uygulaması Kayıt Saklama Gereksinimleri

60 e-Defter Uygulaması Gerçek ve tüzel kişi mükelleflerin elektronik defter (yevmiye ve büyük defter) oluşturabilmeleri amacı ile getirilen uygulamanın adı. 13 Aralık 2011 Tarih ve Sayılı Resmi Gazete’de Maliye Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğ ile uygulamaya konuldu. Yevmiye ve büyük defter için elektronik defter formatı olarak XBRL-GL (eXtensible Business Reporting Language- Global Ledger) taxonomisi esas alındı. XBRL’in ülkemizde uygulanması ile ilgili, kamu otoritesi tarafından yapılmış genel nitelikli ilk düzenlemedir.

61 Elektronik Defter - Tanım
Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.

62 Örnek Büyük Defter

63 Örnek Büyük Defter-XML
Yapısal Dosya Formatı

64 Örnek Yevmiye Defteri

65 Örnek Yevmiye Defteri-XML
Yapısal Dosya Formatı

66 Teknik Kurallar - e-Defter Paketi
Açıklama ve örneklere ilişkin kılavuzlar, Yevmiye ve Büyük defter oluşturma kuralları, Schematron kuralları, Örnek defter ve berat dosyaları (xml), Uygulamada kullanılan XBRL-GL taksonomisi ve diğer şemalar (xsd), Örnek xslt dosyaları

67 Teknik Kurallar- XBRL GL Kılavuzları
Teknik Kılavuz, XBRL GL Genel Açıklamalar, XBRL-GL Büyük Defter Kılavuzu, XBRL-GL Yevmiye Defteri Kılavuzu

68 Kayıt Saklama Gereksinimleri
431 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

69 Temel Sorun Vergi incelemelerin temelini oluşturan yasal defterler, (e- Defter dahil) inceleme sürecine yeterli bilgi sunamamaktadır. Vergi mükelleflerinin konular itibari ile elektronik ortamda veri muhafaza ve ibrazına ilişkin bir yükümlülükleri bulunmamaktadır. Bu nedenle mükelleflere ait temel veriler VUK 148’inci maddesi (Bilgi verme) uyarınca isteniyor. 148’inci madde uygulaması ise gerek bilgilerin hazırlanması gerekse cezai müeyyide nedeni ile etkin değildir. Bazı mükelleflere yönelik kayıt saklama gereksinimi belirleyen 431 Sıra No’lu VUK G.T tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

70 Kayıt Saklama Gereksinimi
Herhangi bir raporlama süreci tanımlamamaktadır. Kapsamdaki mükellefler açısından herhangi bir format, standart veya teknoloji belirlenmemiştir. Mükellefler, belirlenen içerikte kayıtları saklamak koşulu ile istedikleri yazılımları ve donanımları kullanabilirler. Saklama yükümlülüğü Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ve mükellef bilgi sisteminde yapılmak zorundadır. Kayıtların istendiğinde yaygın formatlardan birisi ile verilebilmesi yeterlidir. .xls, .xlsx, .txt, .csv, .xml

71 Konular Satış Kayıtları, Alış Kayıtları, Envanter Kayıtları,
İthalat Kayıtları, İhracat Kayıtları, Üretim Kayıtları, Diğer Kayıtlar (G.T.İ.P. Numaraları)

72 Kayıt Saklama, e-Fatura ve e-Defter
e-Fatura ve e-Defter uygulamaları, kayıt saklama gereksinimi ihtiyacını ortadan kaldırmaz. e-Fatura uygulamasında dolaşıma konu olan UBL-TR fatura dokümanı, muhasebeye yönelik bir bilgi taşımamaktadır. e-Defter uygulamasında benimsenen XBRL-GL (case c-b) taksonomisi, tasarlanan raporun verisini taşımak amacındadır. Bir verinin taşınması için onun öncelikle mükellef veri tabanında oluşturulması gerekir. Kayıt saklama gereksinimi, verinin (muhasebe dışı veriler dahil) taşınması ile değil oluşturulması ile ilgilenir.

73 Kayıt Saklama Gereksinimleri
Denetim Sürecine Etkin Veri Sunumu Bilgisayar Destekli Denetim Sürekli Gözetim & Denetim Denetimde Standartlaşma İşgücü ve Zaman Kayıpları

74 Australian Taxation Office

75 Australian Taxation Office

76 Australian Taxation Office

77 Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili
Genel Açıklamalar Yapılan ve Devam Eden Çalışmalar

78 XBRL Açılımı: Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili
İşletme bilgilerinin elektronik değişimini sağlamak amacı ile oluşturulmuş XML tabanlı evrensel bir standarttır. Kullanımı lisans gerektirmemektedir. Finansal veri alışverişine ilişkin süreçlerde birlikte işlerliğin (interoperability) sağlanması açısından oldukça önemli rol oynamaktadır. İhtiyaçlara göre özelleştirilebilir veya genişletilebilir.

79 Temel Sorun Maliye B A B TUIK C TCMB … … … … Rapor Hazırlayanlar
Rapor Kullananlar A Maliye B B TUIK C TCMB

80 XBRL’in Fonksiyonu A Maliye B B TUIK XBRL C TCMB … … … …
Rapor Hazırlayanlar Rapor Kullananlar A Maliye B B TUIK XBRL C TCMB Farklı veri kaynaklarındaki bilginin tüm kullanıcıların ihtiyacını karşılayacak tek bir veri değişim formatı

81 XBRL ve Raporlama Süreçleri

82 Örnek Kullanım Alanları
Her türlü düzenleyici kurumlara yapılan işletme raporlamaları (Maliye, Finansal Otoriteler, Merkez Bankası, İstatistik Kurumları) Kamu kurumları ile diğer kuruluşlar arasındaki bilgi değişimi Şirketlerin iç ve dış finansal raporlamaları Kredi başvuruları ve risk değerlendirmesi ….

83 Taksonomi Veri elemanlarının etiketleri, özellikleri ve diğer elemanlar ile olan ilişkileri gibi tanımların (doküman içeriklerinin) yapıldığı dosyalardır. Değişik raporlama ihtiyacı için değişik taksonomilere ihtiyaç duyulmaktadır. Düzenleyici otorite, belirli endüstriler veya şirketler gibi bir çok organizasyon tarafından tanımlanabilir.

84 XBRL Taksonomileri XBRL Taksonomileri iki temel gruba ayrılmaktadır.
XBRL-FR (Financial Reporting-Finansal Raporlama) XBRL-GL (Global Ledger-Büyük Defter-XII tarafından geliştiriliyor)

85 XBRL-FR (Financial Reporting)
Finansal raporlama süreçlerinde kullanılan finansal bilgilere ilişkin raporların standart hale getirilmesini sağlamak amacı ile kullanılmaktadır. Finansal raporlar diğer bir ifade ile sonuç bilgileri ile ilgilenmektedir. Standart formatları sayesinde, raporların otomatik işlenmesi, analiz edilmesi ve transferi mümkün hale gelmektedir.

86 Önemli Taksonomiler IFRS: IASB ve IFRS tarafından hazırlanmış taksonomi US-GAAP: FASB tarafından hazırlanmış taksonomi COREP/FINREP: European Banking Authority tarafından bankacılık sektörü için hazırlanmış taksonomiler COREP = Common Reporting FINREP= Financial Reporting GRI : Finansal olmayan bilgiler için hazırlanmış taksonomi xEBR (Taslak) XBRL Europe Company Registers Çalışma Grubu tarafından hazırlandı. GL: XII tarafından hazırlanmış Global Ledger Taksonomisi

87 Call Report Modernization Project
Projenin temel paydaşları : FFIEC üyeleri FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) FRS (Federal Reserve System) OCC (Office of the Comptroller of the Currency (OCC) Kapsamı : Üçer aylık periyotlarla, yaklaşık 7300 mali kurumdan alınan raporların XBRL formatında alınması ve ilgililerine tek bir merkezden sunulması. Call Report = Consolidated Reports of Condition and Income Proje kapsamında ayrıca, söz konusu raporların saklanması ve ilgili kurumların paylaşımına açılması amacı ile bir Merkezi Veri Deposu (Centralized Data Repository) oluşturuldu.

88 Eski Süreç

89 Yeni Süreç

90 Projenin Temel Sonuçları
Daha temiz veri Veri tutarlılığında artış Daha hızlı veri akışı Verimlilik Artışı Daha hızlı veri erişimi

91 Ülkemizde XBRL Çalışmaları
XBRL Türkiye Temsilciliği IFRS 2013 Taksonomi Çevirisi Standart Denetim Dosya Tanımı

92 Genel KGK bünyesinde XBRL-TR Yerel Temsilciliği oluşturuldu.
IFRS 2013 Taksonomi setinin Türkçeleştirilmesi tamamlanarak IASB’nin görüşüne sunuldu. Vergi Denetim Kurulu bünyesinde Standart Denetim Dosyası tanımı taslağı tamamlandı. Standart Denetim Dosyası tanımı XBRL GL case c-b-t-a modül bileşenini kullanıyor.

93 TMS Taksonomisi (IFRS 2013)

94 Örnek Finansal Durum Tablosu (XBRL)

95 Orta Vadeli Perspektif
Sürekli Gözetim ve Denetim Önemli Konu Başlıkları

96 Temel Amaç ÖTV kanunu ekinde yer alan (I) sayılı listelerdeki mallara ilişkin tedarik zincirinin, sürekli gözetim ve denetimine ilişkin bir bilgi sistemi oluşturmak

97 Tedarik Zinciri Tedarik zinciri ya da Lojistik ağı, ürün(ler) ya da hizmet(ler) in tedarikçiden müşteriye doğru hareket(ler)ini kapsayan ve bu süreç içerisindeki örgütler, insanlar, teknoloji, faaliyetler ve kaynaklar sisteminin bütününe verilen isimdir.*

98 Geleneksel Denetim & Sürekli Denetim
* David Y. Chan, Miklos A. Vasarhelyi. Innovation and practice of continuous auditing

99 Kavramsal Tasarım

100 Sürekli Gözetim ve Denetim
ÖTV (I) Sayılı liste kapsamındaki mallara ilişkin tedarik zincirinin temelinde yer alan mükelleflerden, 2014 yılı içerisinde Standart Denetim Dosyası formatında veri alımına başlanması planlanmaktadır.

101 Önemli Konu Başlıkları
Sürekli gözetimden sürekli denetime geçiş sürecinin tanımlanması, İşbirliği Uyum Modelinin (Co-operation Compliance Model) uygulanabilirliği, Vergi Kontrol Çerçevesi (Tax Control Framework) alternatifinin değerlendirilmesi, Teknoloji ile gelen yeni denetim imkanları; Uzaktan Erişim (Remote Access), Uzaktan Denetim (Remote Audit) Diğer

102 Teşekkürler Arif YILDIRIM


"Muhasebe ve Bilişim Teknolojileri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları