Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DÜŞMENİN SOSYO – EKONOMİK BOYUTU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DÜŞMENİN SOSYO – EKONOMİK BOYUTU"— Sunum transkripti:

1 DÜŞMENİN SOSYO – EKONOMİK BOYUTU

2 ILO İstatistiklerine göre;
İş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölen işçi sayısı; Avrupa’ da yüz binde altı, Türkiye’ de ise binde 24’ dür. Diğer bir ifade ile biz Avrupa’dan altı kat daha fazlayız. Sadece ölümle sonuçlanan iş kazalarında ise; Avrupa’da binde 2, Türkiye’de binde 17’dir.

3 ILO İstatistiklerine göre;
Kazalar dolayısıyla meydana gelen zararın büyüklüğü, o işyerindeki yönetici tehlikeleri ve kontrol edilebilecek riskleri önceden tespit edememiş ise, tamamen şansa kalmıştır.

4 OYSA; Kazaları azaltmanın en etkin yolu, kazalara neden olan hususları kontrol etmek, bir başka deyişle nedenlerini ortadan kaldırmaktır.

5 İŞ KAZALARINDA EKONOMİK KAYIPLAR
DOĞRUDAN KAYIPLAR DOLAYLI KAYIPLAR

6 BUZ DAĞININ GÖRÜNMEYEN YÜZÜ
BİR İŞ KAZASI MALİYETİNİN GÖRÜNÜMÜ DİREKT MALİYET Hesaplanabilen Maliyet BUZ DAĞININ GÖRÜNEN YÜZÜ BUZ DAĞININ GÖRÜNMEYEN YÜZÜ İNDİREKT MALİYET Hesaplanması Güç Maliyet Sigortalanmamış Maliyet

7 HSE (Health & Safety Executive) yaptığı bir araştırmada;
İnşaat yapan bir firmanın proje bedelinin % 8’i Mandıra işlerini yapan bir firmanın işletme maliyetinin % 1.4’ü Nakliyat işi yapan bir firmanın karının % 37’si Petrol arama işlerini yapan bir firmanın potansiyel üretiminin % 14.1’i Sağlık hizmetlerini veren bir firmanın yılık işletme maliyetinin % 5’i olduğu tespit edilmiştir.

8 Yine aynı araştırmaya göre, İngiltere’de;
İş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle yılda yaklaşık 30 milyonun üzerinde iş günü kaybedilmekte, maliyeti ise yaklaşık 750 milyon Sterlindir

9 KAYITLARI DÜZGÜN TUTULAN ÜÇÜNCÜ BİR İNŞAAT FİRMASININ 1999 – 2003 YILLARINA AİT KAYITLARINDA YAPILAN BİR ARAŞTIRMADA; YILLIK TOPLAM ÇALIŞMA SAATİ (İŞÇİ SAYISI*50 HAFTA*GÜNDE 7,5 SAAT) (ADAM/SAAT) MEYDANA GELEN TOPLAM İŞ KAZASI SAYISI 260 YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA MEYDANA GELEN YARALANMALI İŞ KAZASI SAYISI 25 İŞ GÜNÜ KAYBI 51 DÜŞMELERİN MALİYETİ 2.410 YTL

10 1997-1999 yılları arasında toplam 8
yılları arasında toplam işçi arasından derlenen başka bir araştırmada; 314 iş kazasından her bir kazanın toplam maliyetinin $ olduğu, bunun $’nın direkt maliyet olduğu, $’nın ise indirekt maliyeti olduğu hesaplanmıştır. Ölümlü bir iş kazasının toplam maliyeti de $ olduğu hesaplanmıştır. (Bu maliyetin içerisinde maddi ve manevi tazminatlar ile mahkeme ve avukatlık giderleri de bulunmaktadır.)

11 Türkiye’de ; Örneğin ölümlü bir kaza nedeniyle kaybedilen $ karşılığında; Bir inşaatta m3 BS 25 beton dökülebilir veya bir binanın dış cephesi m2 seramikle kaplanabilir ya da bir inşaata 145 Ton demir satın alınabilirdi.

12 Kaldı ki, bazı kazaların olmadan önceki maliyeti de sıfırdır
Kaldı ki, bazı kazaların olmadan önceki maliyeti de sıfırdır. Örneğin, inşaatın mekanik şaftında montajcı olarak çalışan işçinin elindeki taş motorunun patlaması nedeniyle yaralanmasından dolayı işverene maliyeti 64,38 $’dır. Olmaması için montajcı, elindeki spiral taş motorun koruyucusunu çıkarmasaydı ne kendisi, ne de başka bir işçinin yaralanmasına neden olmayacaktı dolayısıyla böyle bir önlemin işverene maliyeti, sıfır olacaktı.

13 BİR KAZANIN MALİYETİNİN HESAPLANMASI

14 İŞ KAZALARI MALİYETLERİ
UZUV KAYBI İLE SONUÇLANMAYAN İŞ KAZALARININ MALİYETİ UZUV KAYBI İLE SONUÇLANAN İŞ KAZALARININ MALİYETİ DİREKT MALİYET İNDİREKT MALİYET DİREKT MALİYET İNDİREKT MALİYET

15 Direkt ve İndirekt maliyetler:
İŞLETMELERDEKİ KAZA MALİYETLERİ NATIONAL SAFETY COUNCIL’ in 1998 yılı verilerine göre; Direkt ve İndirekt maliyetler: 3 GÜNDEN FAZLA İŞ GÜNÜ KAYIPLI YARALANMA : $ ÖLÜMCÜL YARALANMALAR : $

16 2005 YILINDA TTK ARAŞTIRMASINA GÖRE;
İŞLETMELERDEKİ KAZA MALİYETLERİ 2005 YILINDA TTK ARAŞTIRMASINA GÖRE; KKD SİNİ KULLANMAYAN YADA STANDARTLARA UYGUN OLMAYAN KKD KULLANAN PERSONELDENN 288 KİŞİSİ BELİNDEN RAHATSIZLANMIŞTIR 58 KİŞİSİ BEL FITIĞINDAN AMELİYAT OLMUŞTUR MALİYETİ 1.8 TRİLYON 288 KİŞİNİN DE KÖMÜR ÇIKARAMAMSININ MALİYETİ YAKLAŞIK10 TRİLYON

17 EMEK YOĞUNLUKLU ENDÜSTRİ : ½ - 1/10
İŞ KAZALARINDA DİREKT MALİYETİN İNDİREKT MALİYETE ORANI : Ort. 1/4 EMEK YOĞUNLUKLU ENDÜSTRİ : ½ - 1/10 SERMAYE YOĞUNLUKLU ENDÜSTRİ : 1/5 - 1/20

18 Bu bölüm İşgüvenliği Uzmanı tarafından doldurulacaktır.
KAZA İLE İGİLİ BİLGİLER: TARİHİ: KAZA TİPİ: Yüksekten düşme, KAZALININ GÖREVİ: Montajcı GÖREV SÜRESİ: 3 ay, OLAY YERİ: Blok içi, YAŞI: 28 KAZA SAATİ: 15:00 KAZANIN OLUŞ ŞEKLİ: I putrel imalatları aplikasyonu sırasında alt yüklenici ….. Firması montörü Cem ….. üzerinde çalıştığı iskelenin devrilmesi sonucu 10 metre yükseklikten düşmüş ve hemen SSK Kartal hastanesine sevk edilmiştir. TESPİTLER: Kazalı kendi iskelesi üzerinde çalışmamış, onun yerine diğer ekiplerin kullandığı dört bacaklı iskeleleri üstüste koyarak üzerine çıkmıştır. İlk noktayı işaretledikten sonra ikinci noktayı işaretlerken dengesini kaybettiği sırada iskele devrilmiştir. İskelenin üstünde bulunan mevcut büyük I putrele asılmış, ancak kendini taşıyamadığından beton arme üzerine düşmüştür. Kazalı emniyet kemeri takmamıştır. TANIKLARIN İFADESİ: Görgü tanıklarının ifadeleri ektedir.

19 KAZANIN MALİYETİ Revirdeki toplam iş kaybı süresi : Saat Dispanserde / Hastanede alınan istirahat süresi : 80 Saat Dispansere / Hastaneye gidiş geliş süresi : Saat Dispanserde / Hastanede tedavi gördüğü süre : Saat Dispanserde / Hastanede kontrolde geçen süre : Saat Sürelerin toplamı ( a ) Saat Ortalama işçi saat ücreti ( giydirilmiş ) ( b ) : YTL Toplam süre ( a ) x ort. Saat ücreti ( b ) : YTL Revirde harcanan tıbbi malzeme gideri : 0 TL İşyerince harcanan özel harcama : YTL İşyerince yapılan taşıt harcaması : YTL Özel hastane giderleri : TL Cenaze giderleri : TL Toplam : YTL İŞ GÜVENLİĞİ ŞEFİ İmza

20 İş kazalarının maliyeti

21 2004 SSK VERİLERİ KAZANILMIŞ RÜCU DAVALARINDA KUSUR İŞ VERENDE İSE CEZA DAVASININ SONUNDA HAK SAHİPLERİNE İŞ VERENİN ÖDEDİĞİ ORT YTL DİREKT MALİYETİN İNDİREKT MALİYETE ORANI MİN. 1-4 X 4 = = YTL

22 TANINMIŞ BİR TÜRK ŞİRKETİNDE
UZMAN BİR MÜHENDİSİN KAZA SONUCU ÖLÜMÜ ÇOCUKLARININ DA KÜÇÜK OLMASI SEBEBİYLE DOĞRUDAN MALİYETİ = YTL

23 KAZALARI BERTARAF ETMEK İÇİN
HAZIRLANMASI GEREKEN KONTROL LİSTESİ;

24 Bu kontrol listesi, aktif ve pasif Kişisel Koruyucu Donanımlar
YÜKSEKTEN DÜŞMEYİ ÖNLEME SİSTEMLERİ KONTROL LİSTESİ Kontrol edenin Adı Soyadı: Kontrol Tarihi:… Kontrol edenin Sertifika No:… Kontrol edenin imzası: DÜŞMENİN ÖNLENMESİ TALİMATLAR Bu kontrol listesi, aktif ve pasif Kişisel Koruyucu Donanımlar kontrollü giriş bölgesi, emniyet gözetim sistemleri, kapaklar, düşen objelerden korunma ve düşmenin önlenmesi planı için, düşme önleme sistemleri kriterlerini ve pratik mevzuatı kapsar. Genel olarak, kişilerin yürüme/çalışma seviyesi, alt seviyelerden 1.2 m veya daha fazla ise düşmenin önlenmesi gerekir.

25 KONTROLLÜ GİRİŞ BÖLGELERİ
NO KONTROL SORULARI Evet Hayır Yok Bilinmiyor 1 Yüksekte çalıştırılacak personel sağlık kontrolleri düzenli yapılıyor mu? -Epilepsi (sara) hastalığı var mı? -Görme problemi var mı ? -İşitme problemi var mı? -Yükseklik fobisi var mı? -Orta kulak hastalığından kaynaklanan denge problemi var mı? -Yüksekte çalışmasını engelleyecek başka hastalıkları var mı? 2 Personele yüksekte çalışma eğitimi verildi mi? Bu eğitim uzman sertifikalı eğitmen tarafından verildi mi? 3 Personele temel ilk yardım eğitimi verildi mi? Bu eğitim uzman sertifikalı eğitmen tarafından verildi mi? 4 Personele temel sivil savunma kurtarma eğitimi verildi mi? Bu eğitim uzman sertifikalı eğitmen tarafından verildi mi? 5 Yaşam hatları oluşturuldu mu?Ankraj noktaları kN kapasiteye sahip mi? Ankraj noktalarının testleri yapıldı mı? Sistem dokümanları düzenli takip ediliyor mu? 6 Yaşam hattını kuran firmanın sistem kurma sertifikası, firma personelinin sertifikası var mı? [The following 9 slides describe different kinds of fall protection. You can present all the slides, or just present the ones that describe the type of fall protection used by your company or on a particular jobsite.]

26 Personelin kullandığı KKD ler CE işareti taşıyor mu?
NO KONTROL SORULARI Evet Hayır Yok Bilinmiyor 7 Yaşam hatlarının düzenli bakım ve kontrolü yapılıyor mu? Kontroller düzenli arşivleniyor mu? 8 Personelin kullandığı KKD ler CE işareti taşıyor mu? 9 Kullanılan KKD lerin rutin bakım ve kontrolleri yetkili kuruluş tarafında yapılıyor mu? Bakım kartları düzenli takip ediliyor mu? [The following 9 slides describe different kinds of fall protection. You can present all the slides, or just present the ones that describe the type of fall protection used by your company or on a particular jobsite.]

27 Kontrol hattı her taraftan korkuluk sistemi veya duvara bağlı mı?
NO KONTROL SORULARI Evet Hayır Yok Bilinmiyor 13 Korunaksız kenar ve diğer operasyonların olduğu giriş alanları, kontrollü giriş bölgeleri kullanıldığında, kontrol hattını veya alanını çevreleyen başka hat ile tanımlanmış mı 14 Kontrol hattı kullanıldığında dökme beton kaidelerin montesi dışında korunaksız veya korumasız kenardan 1.8 m den az 7.6 m den çok olmayacak şekilde bu kontrol hatları inşa edilmiş mi? 15 Dökme beton parçaların montesinde korunaksız kenardan kontrol hattı 1.8 m den az olmayacak 18m den çok olmayacak veya boyunun yarısından fazla olmayacak şekilde hangisi az ise onun kontrol hattının montesi yapılmış mı? 16 Kontrol hattı korumasız ve korunaksız hat boyunca paralel olarak uzanıyor mu? 17 Kontrol hattı her taraftan korkuluk sistemi veya duvara bağlı mı? 18 Yüksek yerlerde tuğla örgü ve ilgili işlerin olduğu yerlerde giriş alanlarının kontrolünde kontrollü giriş bölgesi çalışma kenarından 3 m den daha az 4m den daha fazla olmayacak şekilde tanımlanmış mı? [The following 9 slides describe different kinds of fall protection. You can present all the slides, or just present the ones that describe the type of fall protection used by your company or on a particular jobsite.]

28 Her kontrol hattının minumum dayanma gücü 90.7kg 26
19 Yüksek yerlerde tuğla örgü ve ilgili işlerin olduğu yerlerde giriş alanlarının kontrolünde, kontrollü giriş bölgesi tüm örgü ve ilgili işlerin gerektiği şekilde çevrilmiş ve çalışma kenarına paralel mi? 20 Yüksek yerlerde tuğla örgü ve ilgili işlerin olduğu yerlerde giriş alanlarının kontrolünde kontrollü giriş bölgesini her uçtan çevirerek ilave kontrol hatları inşa edilmiş mi? 21 Tuğla örgü ve ilgili işlerin yapıldığı yerlerde kontrollü giriş uygulandığı zaman, tuğla örgü ve ilgili işleri yapmasına izin verilen personelinden başka personelin kontrollü giriş bölgesine bulunmasına müsaade ediliyor? 22 Kontrol hatları ip, halat, bant veya eşdeğer materyallerden mi ve destelenmiş mi? 23 Kontrol hattı ikaz bayrakları ile donatıldı mı veya 1.8 m den fazla olmayan aralıklarla yüksek görünürlüğü olan materyallerle açıkca çevrildi mi? 24 Kontrol hattının en alt noktası yürüme çalışma yüzeyinden 100 cm den az olmayacak, en üst noktası 115 cm den [tuğla örgü işi olduğunda 127 cm fazla olamayacak şekilde donatıldı mı? 25 Her kontrol hattının minumum dayanma gücü 90.7kg 26 Yüksek yerlerde, çatıda tuğla örme işleri başlamadan ve korkuluk sistemi konulmadan önce kontrollü giriş bölgesi, tüm girişleri ve depolama alanını kapsayacak şekilde gerektiği kadar büyütüldü mü? 27 Korkuluk sisteminin olduğu yerlerde ve çatılarda, tuğla işinin yapımında veya kontrollü giriş bölgesi kaldırılmadan, günlük işin yapımı için korkuluk sisteminin ihtiyaç duyulan kısmının kaldırılması gerekir mi? [The following 9 slides describe different kinds of fall protection. You can present all the slides, or just present the ones that describe the type of fall protection used by your company or on a particular jobsite.]

29 EMNİYET GÖZETİM SİSTEMLERİ
28 Çalışanların emniyet gözetimi için uzman kişi görevlendirildi mi? 29 Emniyet gözetim sistemi düşme tehlikelerini gösteriyor mu? 30 Emniyet gözetim sistemi kişilerin düşme tehlikelerinin farkında olmadığı zaman veya emniyetsiz durumlarda ikaz ediyor mu 31 Emniyet gözetim sistemi aynı yürüme/çalışma ortamında ve kişilerin görüş alanında gözetim sağlıyor mu? 32 Emniyet gözetleyicisi izlenen kişilerle, sözlü iletişim kurabilecek mesafede mi? 33 Gözetim fonksiyonunu yapan gözetleyicinin dikkatini başka tarafa çekebilecek diğer sorumluluklar var mı? 34 Düşük eğimli çatılarda görevli olanların, emniyet gözetim sisteminin olduğu yerde mekanik ekipman kullanılmıyor mu veya depolanmıyor mu? 35 Yalnız düşük eğimli çatı işi veya düşmenin önlenmesi planı ile ilgili çalışanlar mı emniyet gözetim sistemi ile korunmaktadır? 36 Kontrollü giriş bölgesinde çalışanlar, emniyet gözetimi izleyicisinden direk olarak düşme tehlikeleri ikazı almakta mı dır? [The following 9 slides describe different kinds of fall protection. You can present all the slides, or just present the ones that describe the type of fall protection used by your company or on a particular jobsite.]

30 KAPAKLAR 37 Yoldaki kapaklar araç dingilleri zarar görmeden üzerinden geçebilecek ve en büyük araç maksimum dingil yüküne dayanıklı mı? 38 Diğer tüm kapaklar, zarar görmeden, herhangi bir zaman, maruz kalacakları kişi, ekipman, materyal ağırlığının iki katına dayanabilecek güçte mi? 39 Kapaklar, rüzgar, ekipman veya kişilerin neden olacağı etkilere karşı güvenli olarak monte edilmiş mi? 40 Tüm kapaklar “ÇUKUR”, “KAPAK” yazılarak veya boyanarak gereken tehlike ikaz yapıldı mı? Not: Bu madde cadde ve yollardaki döküm kapaklı adam girme deliklerine ve çelik ızgaralara uygulanmaz. [The following 9 slides describe different kinds of fall protection. You can present all the slides, or just present the ones that describe the type of fall protection used by your company or on a particular jobsite.]

31 DÜŞEN OBJELERDEN KORUNMA 41
Yürüme çalışma hattı boyunca altta çalışanları düşen objelerden korumak için monte edilen korkuluk etekleri gerekli mesafede yapılmış mı? 42 Korkuluk etekleri zarar görmeden, alttan üstten veya herhangi bir yönden gelebilecek 22.7 kg gücünde bir kuvvete dayanıklı mı? 43 Korkuluk eteklerinin üst kısımdan yürüme/çalışma yüzeyine kadar olan yüksekliği en az 9 cm mi? 44 Korkuluk eteklerinin yürüme/çalışma yüzeyi ile aralıkları 0.6 cm den fazla mı? 45 Korkuluk etekleri dayanıklı malzemeden mi veya en büyük ölçüsü 2.5 cm den daha fazla olmayacak açıklığa sahip mi? [The following 9 slides describe different kinds of fall protection. You can present all the slides, or just present the ones that describe the type of fall protection used by your company or on a particular jobsite.]

32 46 Çalışanların korunmasında gerekli mesafe için alet, ekipman veya materyallerin yürüme/çalışma yüzeyinde birikme yüksekliği korkuluk eteğinin üst kısmından daha yüksek ise korkuluk sisteminin üst kısmına kadar panel veya levha var mı? Çalışanlar eteklerden düşmeler karşı korunuyor mu? 47 Korkuluk sistemi ve ağ / branda/ sac/ ahşap koruma veya bileşenleri düşebilecek objelerin çevreye zara vermemesi için geçişini önleyecek aralıklara sahip mi? 48 Tuğla örgüsü veya ilgili işlerin yapımında, harç, kum hariç diğer materyal veya ekipman çalışma sınırına 1.2 m mesafede depolanmış mı? 49 Tuğla örgüsü veya ilgili işlerin yapımında, artan harç, moloz, diğer malzemeler çalışma alanından belirli periyotlarla atılarak ortam temiz tutuluyor mu? 50 Çatı işleri yapımında, kenarda koruluk olmadığında materyal ve ekipmanlar çatı kenarından 1.8 m mesafede depolanıyor mu? 51 Çatı işi yapımında, çatı kenarına yığılan malzemeler uygun şekilde gruplanmış, yerleştirilmiş mi? 52 Çatı, cephe, duvar, kalıp vb çalışmalarda 1,8 m den yüksek çalışmalarda dikey/yaşam hatları oluşturulmuş mu? [The following 9 slides describe different kinds of fall protection. You can present all the slides, or just present the ones that describe the type of fall protection used by your company or on a particular jobsite.]

33 DÜŞME ÖNLEME PLANI 53 Düşme önleme planı kalifiye bir eleman tarafından hazırlandı mı? işleri, mesken tipi inşaat gibi kişilerce mevcut düşme önleme ekipmanı kullanımının büyük tehlike yaratacağı veya yararlı olmadığı durumlarda yapılır. Düşme önleme planı özellikle korunaksız kenar işleri, dökme beton işleri, kalıp işleri veya konut/alışveriş merkezi/endüstiriel yapılar tipi inşaat işleri için yapıldı mı? 54 Düşme önleme planı güncel mi? 55 Düşme önleme planı tüm değişiklikleri kalifiye kişi tarafından onaylandı mı? 56 Tüm onaylı şekilde düşme önleme planı şantiyede mevcut mu? 57 Düşmeden korunma plan uygulaması yetkili kişi nezaretinde mi yapılmaktadır. ? (Not:yetkili kişi yüksekte çalışma konusunda eğitimli sertifikalı uzman personeldir) 58 Uygun olmayan aktif ve pasif Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Düşme Durdurma Sistemleri (korkuluk sistemi, kişisel düşmeyi önleme sistemleri veya güvenlik ağı sistemleri) düşme önleme planı dökümanında yer alacakmı veya bunların kullanımı daha büyük bir tehlike yaratacak mı? [The following 9 slides describe different kinds of fall protection. You can present all the slides, or just present the ones that describe the type of fall protection used by your company or on a particular jobsite.]

34 KONTROLLÜ GİRİŞ BÖLGELERİ
59 Düşmeyi önleme planı çalışanların düşme tehlikelerini azaltacak veya bertaraf edecek diğer önlemlerin nasıl alınması gerektiğini anlatan departmanlardan yazılı bir görüş içeriyor mu? Risk analizi yapıldı mı? Not: Örneğin işçinin çalışma platformuna iskele, merdiven veya hangi tür araç monte edilerek, düşme tehlikesini önlemek ve azaltmak amacıyla emniyetli çalışma alanı yaratılacağı belirtilmelidir. 60 Düşme önleme planı aktif ve pasif düşme durdurma sistemlerinin kullanılmadığı çalışma yerlerini tanımlıyor mu? 61 Kontrollü giriş alanı olarak sınıflandırılmamış, düşmeden koruma metotlarının kullanılmadığı yerler düşme önleme planında belirlenmiş mi? 62 Hiçbir alternatif önlem uygulanmadığı yerlerde emniyet gözetim sistemi uygulanabilir mi? 63 Kontrollü giriş bölgesinde görevlendirilmiş her çalışan için düşmeden korunma planında tanımlamanın adını ve diğer metodunu sağlayan bir ifade var mı? Not. Diğer çalışanlar kontrollü giriş bölgesine girmemelidir. 64 Kişinin düşme olayında veya bununla ilgili diğer olaylarda, ciddi yaralanmalarda düşmeden koruma planında değişikliğe gerek duyulduğu takdirde düşme koşulları veya diğer olaylar ve benzer türdeki düşmeleri ve olayları önlemek için yapılacak değişiklikler araştırıldı mı? [The following 9 slides describe different kinds of fall protection. You can present all the slides, or just present the ones that describe the type of fall protection used by your company or on a particular jobsite.]

35 KONTROL LİSTELERİNİN HAZIRLANMASI VE ÇALIŞMA BAŞLAMADAN ŞARTLARIN İRDELENMESİ KAZALARI ÖNCEDEN KESTİRMEMİZE OLANAK SAĞLAYACAKTIR. [The following 9 slides describe different kinds of fall protection. You can present all the slides, or just present the ones that describe the type of fall protection used by your company or on a particular jobsite.]

36 Kazasız Günler “New York City in the 1930’s. Is there a net down there somewhere?”


"DÜŞMENİN SOSYO – EKONOMİK BOYUTU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları