Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ayasofya hakkında ne biliyorsunuz? Bizans döneminde kilise olarak yapılan Osmanlı döneminde Cami olarak kullanılan günümüzde ise müze olan Ayasofya…

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ayasofya hakkında ne biliyorsunuz? Bizans döneminde kilise olarak yapılan Osmanlı döneminde Cami olarak kullanılan günümüzde ise müze olan Ayasofya…"— Sunum transkripti:

1

2

3 Ayasofya hakkında ne biliyorsunuz? Bizans döneminde kilise olarak yapılan Osmanlı döneminde Cami olarak kullanılan günümüzde ise müze olan Ayasofya… Yılbaşı kutlaması Yılbaşı kutlaması bize başka kültürlerden gelmiştir. Acaba hangi yollarla bize geçmiş olabilir?

4 Osmanlı Avrupa Etkile ş imi İki farklı kültürün karşılaşmasında nasıl bir etkileşim olur? 1699’dan 1732’ye kadar İstanbul’da kalan Vanmour’un Osmanlı Sarayında elçilerin kabulü ile ilgili resmi

5 Osmanlı Avrupa Etkile ş imi Osmanlıda Mehter Takımı bağımsızlığın yanında savaşlarda düşmana hücum sırasında askerin heyecanını ve savaşma şevkini artıran bir unsurdur. Ordumuzu coştururken çıkardığı sesle düşmanın moralini bozardı. Mehterler, harp meydanlarında gece karanlığında bile ordugâh nöbetçilerinin uyumaması için devamlı çalar ve aynı zamanda da Yektir Allah, diye bağırırlardı. Harp esnasında ise, padişahın veya seraskerin yanında durup, harp boyunca askerin cesaretini arttırmak ve düşmana dehşet vermek için çalardı. Mehterin kendine has bir yürüyüşü vardır. Üç adımda bir, yarım sağa ve yarım sola döner, yürüyüş esnasında mehter efradı, hep bir ağızdan, "Rahim Allah, Kerîm Allah" derlerdi. Osmanlıda Mehter Takımı bağımsızlığın yanında savaşlarda düşmana hücum sırasında askerin heyecanını ve savaşma şevkini artıran bir unsurdur. Ordumuzu coştururken çıkardığı sesle düşmanın moralini bozardı. Mehterler, harp meydanlarında gece karanlığında bile ordugâh nöbetçilerinin uyumaması için devamlı çalar ve aynı zamanda da Yektir Allah, diye bağırırlardı. Harp esnasında ise, padişahın veya seraskerin yanında durup, harp boyunca askerin cesaretini arttırmak ve düşmana dehşet vermek için çalardı. Mehterin kendine has bir yürüyüşü vardır. Üç adımda bir, yarım sağa ve yarım sola döner, yürüyüş esnasında mehter efradı, hep bir ağızdan, "Rahim Allah, Kerîm Allah" derlerdi.

6 LevniKimdir?LevniKimdir? Lale Devri'nin en tanınmış minyatürcüsüdür. Minyatür sanatına derinliği ve perspektifi getirmiş, yapay, yıldızlı ve canlı renkler yerine daha doğal renkler kullanmıştır.

7 Osmanlı Avrupa Etkile ş imi Avrupalılarca, 18. asırdan itibaren "Yeniçeri müziği" diye adlandırılan müzik; önce Polonya, Avusturya sonra ise bütün Avrupa'da onların tabiri ile Yeniçeri bandoları kurulmuştur. Bestekâr Mozart ve Hayd da, mehter musikîsinin tesirinde kalarak, meşhur bestelerini meydana getirmişlerdir. Alman besteci Beethoven, "Büyük Senfoni"sinin son bölümünü, mehterin kös, davul ve zurnasıyla seslendirmiştir. Beethoven, "Türk marşı"nı mehterin bir cenk havasından adapte etti. Avusturyalı bestekâr Mozart'ın "Türk Marşı", Türk askerlerinin "Allah Allah" nidalarının, nakarat olarak tekrarından oluşur.

8 Tiyatro, bale, ve operalarda Türk yaşam tarzını işlemeleri Halı ve kilimlerimizdeki motiflerin çeşitli ressamlarınca kullanılması Türk Kahve pişirme ve içme adabının Fransızlarca aynen kullanılması İstanbul’da elçilik yapan Busbecg’in laleyi Avrupa’ya götürerek öğretmesi Türklerden Avrupalılar Türklerden ba ş ka hangi alanlarda Etkilenmi ş tir? Türklerden Avrupalılar Türklerden ba ş ka hangi alanlarda Etkilenmi ş tir?

9 Avrupa’nın Osmanlıya Etkileri

10 Osmanlı Avrupa Etkile ş imi Avrupa’daki bu geli ş meleri Osmanlı takip etmedi ğ i için Avrupalılar bir çok alanda Osmanlıyı geçmi ş tir.

11 Osmanlı Avrupa Etkile ş imi 1 1 Mora, Dalmaçya kıyıları ve Ayamavra Adası’nı Venedik’e bırakacak. 2 2 Temeşvar ili ve Banat Yaylası hariç, bütün Macaristan ve Erdel’i(Romanya) Avusturya’ya bırakacak. 3 3 Podolya ve Ukrayna’yı Lehistan’a bırakacak idi. 4 4 Antlaşma 25 yıl sürecekti. Osmanlının batıda toprak kaybettiği ilk anlaşmadır. Karlofça, Osmanlının batıda toprak kaybettiği ilk anlaşmadır. Bu antlaşmayla Osmanlı siyaset değişikliği yaşamıştır. Daha önceki batıda ilerleme amacı yerini, kaybettiği toprakları geri alma isteği almıştır. Yapılan bu antlaşma, Osmanlı’nın Avrupa’daki ilerleyişinin gerilemeye başladığının kanıtıdır. Gerileme 1921’e kadar sürmüştür. Osmanlının batıda toprak kaybettiği ilk anlaşmadır. Karlofça, Osmanlının batıda toprak kaybettiği ilk anlaşmadır. Bu antlaşmayla Osmanlı siyaset değişikliği yaşamıştır. Daha önceki batıda ilerleme amacı yerini, kaybettiği toprakları geri alma isteği almıştır. Yapılan bu antlaşma, Osmanlı’nın Avrupa’daki ilerleyişinin gerilemeye başladığının kanıtıdır. Gerileme 1921’e kadar sürmüştür. 17. Yüzyılda eski gücümüze kavu ş mak için genelde askeri alanda yenilik yapılmı ş tır.

12 Osmanlı Avrupa Etkile ş imi 17. Yüzyılda Osmanlı Devleti kendini Avrupa’nın üstünde gördüğü için dışarıdan yenilik getirmemiş askeri, mali ve sosyal alanlarda yenilik yapmıştır. Özellikle Karlofça anlaşmasından sonra büyük topraklar kaybedilmesi ile Avrupa’nın bizi geçtiği kabul edilmiş ve Avrupa’dan yenilikler getirilmiştir. Bu yeniliklerde sorunların köküne inilmediği için istenen başarı elde edilememiştir. Lale Devri’nde III. Ahmet tarafından Avrupa'yı yakından tanımak ve gelişmeleri yerinde görmek için Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi Fransa’ya elçi olarak gönderilmiştir.

13


"Ayasofya hakkında ne biliyorsunuz? Bizans döneminde kilise olarak yapılan Osmanlı döneminde Cami olarak kullanılan günümüzde ise müze olan Ayasofya…" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları