Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SOSYAL GÜVENLİK KURUMU"— Sunum transkripti:

1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2 5510 SAYILI KANUNDA SİGORTALILIK
SİGORTALILAR

3 5510 SAYILI KANUNDA SİGORTALILIK
SİGORTALI KAVRAMI Kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi adına prim ödemesi gereken kişi.

4 5510 SAYILI KANUNDA SİGORTALILIK
2008 YILI EKİM AYI ÖNCESİ 2008 YILI EKİM AYI SONRASI Hizmet akdine tabi çalışanlar (506 sayılı Kanun) 5510 sayılı Kanun (4/a) Tarımda hizmet akdine tabi çalışanlar (2925 sayılı Kanun) 2925 sayılı Kanun* Bağımsız çalışanlar (1479 sayılı Kanun) 5510 sayılı Kanun (4/b) Tarımda bağımsız çalışanlar (2926 sayılı Kanun) Devlet memurları (5434 sayılı Kanun) 5510 sayılı Kanun (4/c) Banka Sandıkları *1/10/2008 sonrası yeni sigortalı alınmıyor eski sigortalılar devam ediyor

5 Tarım ve orman işlerinde süreksiz çalışanlar
Kapsam Tarım ve orman işlerinde süreksiz çalışanlar Şartlar 4 üncü maddeye, isteğe bağlı sigortaya, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi olmamak Kendi çalışmasından dolayı aylık ve gelir almamak 18 yaşını doldurmuş olmak % 34,5 (2014 yılı için ayda 21 günlük prim ödeyip 30 gün hizmet alınır) Prim Oranları

6 Şehir içi toplu taşına araçları/sanatçı olarak çalışanlar
Kapsam - Şehir içi toplu taşıma araçlarında (taksi, dolmuş v.b.) kısmı zamanlı olarak ay içinde 10 günden az çalışanlar ile - Sanatçı olup kısmı zamanlı olarak 10 günden az çalışanlar Şartlar 4 üncü maddeye, isteğe bağlı sigortaya, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi olmamak Kendi çalışmasından dolayı aylık ve gelir almamak 18 yaşını doldurmuş olmak % 32,5 (2014 yılı için ayda 21 gnlük prim ödeyip 30 gün hizmet alınır) İşsizlik sigortasına tabi olarak da prim ödeyebilirler Prim Oranları

7 Ev hizmetlerinde çalışanlar
Kapsam Ev hizmetlerinde 10 günden az ve fazla çalışanlar Kanun 1/4/2015 tarihinde yürürlüğe girecek Şartlar Sigortalıların için herhangi bir şart yoktur Ev sahibi evinde 10 günden az çalıştırdığı kişinin kısa vade primini kurumu öder 10 günden fazla çalıştırdığı kişi için işyeri bildirgesi, işe giriş, aylık prim ve hizmet belgesi vermeden kolay işverenlik uygulaması 10 günden az çalıştıran kişiler için % 2 iş kazası primi 10 Günden fazla çalıştıranlar için % 34,5 Prim Oranları

8 Süreksiz tarım işlerinde çalışanlar (2925)
Kapsam 1/10/2008 tarihinden önce tarım işlerini hizmet akdiyle süreksiz yapanlar Şartlar -2925 sayılı kanunun sigortalı tesciline ilişkin maddeleri yürürlükten kalktığından bu kapsamda yeni sigortalı tescili yapılmıyor 1/10/2008 tarihinden önce müracaat edenlerin sigortalılığı devam ettiriliyor % 32 (ayda 15 gün prim ödeniyor) Prim Oranları

9 Sigortalılığın Bildirilmesi
GENEL KURAL: En geç işe başlamadan bir gün önce bildirilir. İnşaat Balıkçılık Tarım En geç çalışmaya başladığı gün

10 Sigortalılığın Bildirilmesi

11 Sigortalılığın Bildirilmesi

12

13 İşten Ayrılış Bildirgesi
GENEL KURAL: İşten ayrıldıktan 10 gün içinde verilir.

14 İşten Ayrılış Bildirgesi

15 SOSYAL GÜVENLİK PRİM SİSTEMİ

16 İşveren İşçi Toplam Devlet
PRİM ORANLARI 4/a Sigorta Kolları İşveren İşçi Toplam Devlet Kısa Vadeli Sigorta Kolları %2 Ay itibarıyla tahsil edilen UVSK ile GSS priminin dörtte biri oranında Kuruma katkı yapılır. Uzun Vadeli Sigorta Kolları %11* %9 % 20 Genel Sağlık Sigortası %7,5 %5 %12,5 %20,5 %14 %34,5 İşsizlik %1 %4 *60 gün fiili hizmet süresi zammında 1 90 gün fiili hizmet süresi zammında 1,5 180 gün fiili hizmet süresi zammında 3 puan eklenmektedir. 16

17 PRİM ORANLARI 4/b Sigorta Kolları Toplam Devlet
Kısa Vadeli Sigorta Kolları %2 Ay itibarıyla tahsil edilen UVSK ile GSS priminin dörtte biri oranında Kuruma katkı yapılır. Uzun Vadeli Sigorta Kolları %20 Genel Sağlık Sigortası %12,5 %34,5 17

18 İşveren İşçi Toplam Devlet
PRİM ORANLARI 4/c 5510 Sigorta Kolları İşveren İşçi Toplam Devlet Kısa Vadeli Sigorta Kolları - Ay itibarıyla tahsil edilen UVSK ile GSS priminin dörtte biri oranında Kuruma katkı yapılır. Uzun Vadeli Sigorta Kolları %11 %9 %20 Genel Sağlık Sigortası %7,5 %5 %12,5 %18,5 %14 %32,5 18

19 PRİM ORANLARI 4/c 5434 Sigorta Kolları İşveren İşçi Toplam
Kısa Vadeli Sigorta Kolları - Uzun Vadeli Sigorta Kolları %20 %16 %36 Genel Sağlık Sigortası %12 %32 %48 19

20 PRİM ORANLARI 5.md- 5510 %2 %1 - %20 (İstekleri halinde) %5 %12,5 %1-6
Sigorta Kolları/ Sigortalılar Cezaevinde Çalışan Hükümlü ve Tutuklular Çıraklar ve Stajyer Öğrenciler İŞKUR Kursiyerleri Gazi, Harp ve Vazife Malulleri Yurtdışına Götürülen İşçi Kısa Vadeli Sigorta Kolları %2 %1 Uzun Vadeli Sigorta Kolları - %20 (İstekleri halinde) Genel Sağlık Sigortası %5 %12,5 Toplam %1-6 %1-13,5 %2-22 %14,5-34,5 20

21 EK KARŞILIK PRİMİ 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılara bağlanan veya bağlanacak vazife malullük aylıkları ile bunların hak sahiplerine bağlanacak ölüm aylıklarının karşılığı olmak üzere, bu kapsamdaki sigortalılar için kamu idarelerinin bütçelerinden ayrılan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi ödeneklerinin % 20’si oranında ek karşılık primi alınır. Ayrılan ek karşılık priminin tamamı kurum bütçelerinin yetkili makamlarca onaylanarak yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ay başlarından itibaren altı ay içinde ve aylık eşit taksitlerle ödenir. Genel bütçe kapsamındaki idarelerin ek karşılık primleri Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.

22 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASI
(10/9/2014 tarihli, 6552 sayılı Kanun)

23 Yapılandırma Hangi Borçları Kapsıyor?
2014 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin olup, 10 Eylül 2014 ve öncesinde tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan borç asılları ile bu borçlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı tutarları, Sigorta primi, İşsizlik sigortası primi, Sosyal güvenlik destek primi, Genel sağlık sigortası primi, İsteğe bağlı sigorta ve topluluk sigortası primleri, Emeklilik keseneği ve kurum karşılığı ile ek karşılık primi, Kurumca tahsil edilen; damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı, 30 Nisan 2014 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi, Aylık almakta iken kamuya ait işyerlerinde çalışmaları nedeniyle aylıkları kesilmesi gerekenlere, 11 Eylül 2014 tarihini takip eden ödeme dönemine kadar yersiz olarak ödendiği tespit edilen aylıklara ilişkin,

24 Yapılandırma Hangi Borçları Kapsıyor?
İDARİ PARA CEZALARI 30 Nisan 2014 ve öncesinde işlemiş oldukları fiiller dolayısıyla uygulanan idari para cezalarından, 31 Aralık 2014 tarihine kadar tebliğ edildiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş olanlar Yapılandırma kapsamına girmektedir.

25 Yapılandırma İşverenlere Ne Sağlıyor?
Yapılandırma kapsamındaki borç asılları ile bu borçlar için ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 10 Eylül 2014 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, bu borçlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının tahsilinden vazgeçilmektedir. Yİ-ÜFE NEDİR? Yİ-ÜFE aylık değişim oranları tabiri, Aralık 2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını, 1 Ocak 2005 ila 1 Ocak 2014 tarihleri arasında üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yurtiçi üretici fiyat endeksi (Yİ- ÜFE) aylık değişim oranlarını ifade etmektedir.

26 Yapılandırma Genel Sağlık Sigortalılarına Ne Sağlıyor?
Genel Sağlık Sigortası Prim Borçları Yeniden Yapılandırılacak. Diğer kapsamlarda sağlık güvencesi olmayan ve gelir testine tabi olan Genel Sağlık Sigortalılarına ait borç asıllarının 1 Haziran 2015 tarihine kadar peşin ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

27 Yapılandırma Genel Sağlık Sigortalılarına Ne Sağlıyor?
Genel sağlık sigortası tescili yapıldığı halde gelir testine hiç başvurmayan kişilerin, 31 Mart 2015 tarihine kadar gelir testine başvurması durumunda, genel sağlık sigortası borçları yapılacak gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren güncellenecektir. 10 Eylül 2014 ve öncesinde gelir testi yaptırmış olmakla birlikte gelir düzeyleri asgari ücretin iki katından daha düşük olarak tespit edilmiş olanların, bu tespit öncesinde genel sağlık sigortası primi ödenmemiş olan süreleri hakkında da gelir testi sonucu bulunan tutarlar esas alınarak genel sağlık sigortası borçları güncellenecektir.

28 Yapılandırmada Ödeme ve Taksit Seçenekleri Nelerdir?
Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar için, peşin veya ikişer aylık dönemler halinde 18 taksite kadar (36 ay) ödeme imkanı getirilmiştir. Yapılandırılan borçlar; 6, 9, 12 veya 18 taksit halinde ödenebilecektir. Yapılandırmaya esas tutarlara; Altı eşit taksit için (1,05), Dokuz eşit taksit için (1,07), Oniki eşit taksit için (1,10), Onsekiz eşit taksit için (1,15) oranında vade farkı uygulanacaktır.

29 GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASI

30 Yeşil Kart Devir ve Zorunlu Genel Sağlık Sigortası Uygulaması
tarihinde tüm YEŞİLKARTLILAR kurumumuzca devir alınmış ve HERHANGİ BİR SOSYAL GÜVENCESİ OLMAYAN KİŞİLER 5510 Kanunun (60/g) bendi kapsamında RE’SEN tescil edilmektedir. Kurumumuzca re’sen tescil edilen kişiler ödeme gücüne göre prim ödemeleri amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına gelir testine yönlendirilmektedir.

31 Gelir Testi Sonuç ve Primler
Tescil Gelir Testi Sonuç Ödenecek Prim 60/c-1 Asgari ücretin 1/3’ünün altında (1.134/3=378) Prim Ödenmez, Hazinece karşılanır. 60/g-1 Asgari ücretin 1/3’ü ile asgari ücret arasında ( ) Prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının üçte birinin %12’si (45,36 TL) 60/g-2 Asgari ücret ile asgari ücretin 2 katı ( ) Prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının %12’si (136,08 TL) 60/g-3 Asgari ücretin 2 katından fazla (2.268+) Prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarının iki katının %12’si (272,16 TL)

32 Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanlar
4. md.; (a),(b),(c) sigortalıları , İsteğe bağlı sigortalılar, işsizlik ve kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılan kişiler, Geliri asgari ücretin üçte birinden az olan vatandaşlar, genel sağlık sigortalılığı ya da bakmakla yükümlü olduğu kişi bulunmayan 18 yaşını doldurmamış çocuklar, Hakkında koruyucu tedbir kararı alınanlar Primsiz aylık alanlar, Yürürlükte bulunan sosyal güvenlik kanunlarına göre gelir veya aylık alan kişiler, Korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişiler ana ve babası olmayan Türk vatandaşlarından 18 yaşını doldurmamış çocuklar 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilen kişiler ile aynı Kanunun ek 16 ncı maddesine göre aylık alan kişiler, Yabancı ülke vatandaşları yabancı öğrenciler, Uluslararası koruma başvurusu veya statüsü sahibi ve vatansız olarak tanınan kişiler, Herhangi sosyal güvencesi olmayanlar Stajyer avukatlar, CTE Hizmet öncesi eğitime alınanlar

33 Genel Sağlık Sigortalısı Sayılmayanlar
GSS KAPSAMI DIŞINDAKİLER İKAMETGAHI TÜRKİYE’DE OLMAYANLAR BULUNANLARDAN ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELERİ TBMM ÜYELERİ TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLER ER ERBAŞ VE YEDEK SUBAY OK. ÖĞR. 1 YILDAN AZ SÜRELİ İKAMET EDEN YABANCILAR BULUNDUĞU ÜLKEDE SOSYAL GÜVENCESİ OLAN KAMU DIŞ TEMSİLCİKLERİ ÇALIŞANLARI

34 Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişiler
sigortalı sayılmayan isteğe bağlı sigortalı olmayan kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmayan 18 genel durum Geçiminin genel sağlık sigortalısı 20 lise, tarafından sağlandığı tespit edilen çıraklık eğitimi, meslekî eğitim 25 yüksek öğrenim GENEL ŞARTLAR ÇOCUK ANNE VE BABA 34

35 Sağlıktan Yararlanma Şartları
30 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının olması (yeşilkart ve emekli olanlar hariç) Prim ve prime ilişkin borcunun bulunmaması (İsteğe bağlı sigortalılar ve yabancı uyruklu vatandaşlar için) Prim ve prime ilişkin 60 günden fazla borcunun bulunmaması (4/b’liler ve 60/g sigortalıları için)

36 Prim Şartı Aranmayan Durumlar
18 yaşını doldurmamış olan kişiler, Tıbben başkasının bakımına muhtaç olan kişiler, Trafik kazası halleri, Acil haller, İş kazası ile meslek hastalığı halleri, Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar, Analık hali, Afet ve savaş ile grev ve lokavt hali

37 G.S.S. Sona Erme Kanunun 60/1-(a) kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılanlar, (4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) bendine tabi çalışan zorunlu sigortalılar) sigortalıklarının sona erdiği tarihten itibaren 10 gün süreyle genel sağlık sigortasından yararlanırlar. Bu kişilerin sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten geriye doğru bir yıl içinde 90 günlük zorunlu sigortalılıkları varsa, sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten itibaren 90 gün süreyle daha bakmakla yükümlü olduğu kişiler dahil sağlık hizmetlerinden yararlandırılırlar. Lise ve dengi öğrenim mezunu çocuklar, 20 yaşını aşmamak kaydıyla öğrenimlerini bitirmelerini izleyen tarihten itibaren 120 gün süreyle aynı kapsamda sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam ederler.

38 Sözleşmeli Sağlık Hizmet Sunucuları
GENEL SAĞLIK SİGORTASI SİSTEMİ Devlet Katkısı ve Açık Finasmanı HAZİNE SGK Prim Fatura Ödeme Vatandaşlar Sağlık hizmetleri Sözleşmeli Sağlık Hizmet Sunucuları

39 Kurumca Finansmanı Sağlanan ve Sağlanmayan Sağlık Hizmetleri
Finansmanı Sağlanan S. H. (63.md) Finansmanı Sağlanmayan S.H.(64.md.) -Koruyucu sağlık hizmetleri -Ayakta veya yatarak; muayene, -Analık sebebiyle ayakta veya yatarak; muayene, -Ayakta veya yatarak; ağız ve diş muayenesi, Yardımcı üreme yöntemi tedavileri, - Sağlanacak sağlık hizmetleriyle ilgili teşhis ve tedavileri için gerekli olabilecek kan ve kan ürünleri, kemik iliği, aşı, ilaç, ortez, protez, tıbbî araç ve gereç, kişi kullanımına mahsus tıbbî cihaz, tıbbî sarf, iyileştirici nitelikteki tıbbî sarf malzemelerinin sağlanması, takılması, garanti süresi sonrası bakımı, onarılması ve yenilenmesi hizmetleri. -Estetik amaçlı yapılan her türlü sağlık hizmeti ile estetik amaçlı ortodontik diş tedavileri. -Sağlık Bakanlığınca izin veya ruhsat verilmeyen sağlık hizmetleri ile Sağlık Bakanlığınca tıbben sağlık hizmeti olduğu kabul edilmeyen sağlık hizmetleri. -Yabancı ülke vatandaşlarının; genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayıldığı tarihten önce mevcut olan kronik hastalıkları, - 63 üncü maddeye göre yöntem, tür, miktar ve kullanım sürelerinin belirlenmesi sonucunda Kurumca finansmanı sağlanacak sağlık hizmetlerinin kapsamı dışında bırakılan sağlık hizmetleri. md.63: Yardımcı üreme yöntemi tedavileri: e) Evli olmakla birlikte çocuk sahibi olmayan genel sağlık sigortalısı kadın ise kendisinin, erkek ise karısının; 1) Yapılan tıbbî tedavileri sonrasında normal tıbbî yöntemlerle çocuk sahibi olamadığının ve ancak yardımcı üreme yöntemi ile çocuk sahibi olabileceğinin Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları sağlık kurulları tarafından tıbben mümkün görülmesi, 2) 23 yaşından büyük, 39 yaşından küçük olması, 3) Son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olduğunun Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları sağlık kurulları tarafından belgelenmesi, 4) Uygulamanın yapıldığı tıbbî merkezin Kurum ile sözleşme yapmış olması 5) En az beş yıldır genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, 900 gün genel sağlık sigortası prim gün sayısının olması, şartlarının birlikte gerçekleşmesi halinde en fazla iki deneme ile sınırlı olmak üzere yardımcı üreme yöntemi tedavileri ile bir hastalığın tedavisinin başka tıbbî bir yöntemle mümkün olmaması ve Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları sağlık kurulları tarafından tıbben zorunlu görülmesi halinde yardımcı üreme yöntemi tedavileri. Sigortalı ve Tescil Hizmet Daire Başkanlığı

40 İSTEĞE BAĞLI SİGORTA UYGULAMASI

41 İSTEĞE BAĞLI SİGORTA Kapsam Şartlar Prim Oranları
Zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak veya sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak Şartlar - 18 yaşını dolduranlar - Türkiye’de ikamet edenler - Türkiye’de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkeye giden Türk vatandaşları Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkede (5/g) kapsamında çalışanlar Vergiden muaf kadınlar Malullük yaşlılık ölüm sigortası % 20 Genel sağlık sigortası %12 Prim Oranları

42 Sona Ermesi Yazılı talepte bulunmak Aylık talebinde bulunmak
İkameti yurt dışına taşımak Sigortalının ölümü Yurtdışındaki çalışmanın sona ermesi Prim ödemesi olmayan sigortalıların durumları Prim borcu bulunan sigortalılar

43 Sosyal Güvenlik Uzmanı EPOSTA: acikgoz4@sgk.gov.tr
Dinlediğiniz için Teşekkür Ederim. Çağlar MIZRAK Sosyal Güvenlik Uzmanı TEL: EPOSTA:


"SOSYAL GÜVENLİK KURUMU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları