Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HEPATİT A AŞILARI Dr. Sevtap Velipaşaoğlu GÜNEY Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Bilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HEPATİT A AŞILARI Dr. Sevtap Velipaşaoğlu GÜNEY Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Bilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 HEPATİT A AŞILARI Dr. Sevtap Velipaşaoğlu GÜNEY Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Bilim Dalı

2 Sunu planı  Hepatit A hastalığı  Epidemiyolojisi  Hepatit A aşıları  Sorular-yanıtlar

3 Etken  Picornaviridae ailesinden  Zor koşullara dirençli 4 0 C  Haftalarca 60 0 C  1 saat 85 0 C  1 dakika UV  2-3 dakika 10-15 ppm klor  30 dakika 1:100 hipoklorid  30 dakika

4 Konakçı

5 Bulaş Fekal oral yolla DışkıEllerGereçler Ağız Besinler Depolanmış su Su kaynağı

6 Bulaş 10-12 gün 28 (15-50) gün 14-21 gün 7 gün Ateş, halsizlik, bulantı, kusma idrar renginde koyulaşma, sarılık 6 yaş  :%10 6-15 yaş : %50 15 yaş  :%70

7 Klinik belirtiler Bildirilen olguların hastaneye yatma oranı <5y: %12 5-14 yaş: %25 15-59 yaş: %32 >60 yaş: %45 CDC Surveillance Report 68;2007

8 Klinik belirtiler Vaka ölüm hızı < 15 yaş 1/1000 15-39 yaş 3/1000 > 40 yaş21/1000 Fields Virology. 3 rd Ed.

9 Epidemiyoloji

10 Dünya < 15 yaş  Her yıl 1,4 milyon olgu 1  Gerçek insidans 3-10 kat daha yüksek.  Ölüm ~35 000 (2005 yılı) 2 1.Van Damme P. Travel Medicine and Infectious Disease 2007;5:79 2.WHO Position Paper 2012. Weekly Epidemiol Rec 2012;87:261-276

11 Epidemiyoloji

12 HAV Endemisite özellikleri Endemisite Ülkeler Özellikler Yüksek Gelişmekte olan, sağlık koşulları kötü İnfeksiyon erken çocukluk döneminde Salgın nadir Orta Gelişmekte olanlar, geçiş ekonomileri Erken çocukluktan sonra infeksiyon Klinik inf. sıklığı  Düşük Sanayileşmiş İnfeksiyon sıklığı düşük WHO. Hepatitis A, WHO/CDS/CSR/2000.7

13 Epidemiyoloji Türkiye, yıllara ve yaşlara göre olgu sayıları SB, 2010

14 Epidemiyoloji ASEMPTOMATİKLER DR.’A GİDİP TANI ALMAYANLAR TANI KONUP BİLDİRİLMEYENLER TANI KONUP BİLDİRİLENLER

15 Epidemiyoloji Okul öncesi çocuklarda seropozitiflik AraştırmacıYılMerkezYaşAnti-HAV % Babacan1990İstanbul0-539.7 Sönmez1993Malatya0-635.0 Taşyaran1994Erzurum3-633.3 Öztürk1996İstanbul1-317.6 Aldeniz1998İstanbul0-415.2 Sidal1998İstanbul6ay-4yaş15.1 Yapıcıoğlu1999Adana2-6 yaş20.8 Erdoğan2000Edirne2-5 yaş4.4 Ungan2000Ankara4-6 yaş10.9 Hacımusta.2000Bursa1-6 yaş13.0

16 Epidemiyoloji Dünya Sağlık Örgütü Serolojik Endemisite Ölçütleri EndemisiteSeropozitiflik YÜKSEK10 yaşta ≥ %90 ORTA15 yaşta ≥ %50 DÜŞÜK30 yaşta ≥ %50 ÇOK DÜŞÜK30 yaşta < %50

17 Epidemiyoloji Türkiye TBSA 2010 < %90 > %50

18 Epidemiyoloji Türkiye TBSA 2010

19 Epidemiyoloji İzmir 1998 2008 Kurugöl Z. Vaccine 2011;29:6259

20 DSÖ, AŞI ÖNERİLERİ YÜKSEK ENDEMİK ÜLKE: Pek çok kişi çocukluk çağında infeksiyonu belirtisiz geçirmiştir. HAV aşsı önerilmez. ORTA ENDEMİK ÜLKE: Bağışık erişkin oranı düşmüştür. Sanitasyon koşullarının geliştirilmesi ve HAV aşısı önerilir. DÜŞÜK ENDEMİK ÜLKE: Kitlesel aşılama önerilmez. Weekly Epid Rec 2000;75:38-44

21 DSÖ, AŞI ÖNERİLERİ Son 10 yılda insidans hızı 20/100 000 Son 10 yılda insidans hızı 10-20/100 000 Weekly Epid Rec 2000;75:38-44 AŞI Ø AŞI 

22 Türkiye Morbidite Hızı

23 Özet  Türkiye orta endemik bir ülkedir.  Erişkin nüfusta HAV’a duyarlı birey sayısı yüksektir.  Orta endemik ülkelerde kitlesel bağışıklama önerilir

24 HAV AŞISI

25

26 Ölü Aşı  Monovalan HAV  Kombine HAV+HBV Canlı Aşı Çin HAV AŞISI

27  Ölü virus suspansiyonu  Uygulama :  Yolu : IM  En küçük yaş : 1 yaş  Doz sayısı: 2 (6 ay ara ile)  Saklama:+2 - +8

28 HAV AŞISI

29

30 Ticari adıVirus suşu AdjuvanAntijen içeriği/dozFirma ÇocukErişkin HAVRIXHM-5Al(OH) 3 720 EU1440 EUGSK VAQTACR-326Al(OH) 3 25 U50 UMSD AVAXIMGBMAl(OH) 3 80 U160 USanofi Pasteur EPAXALRG-SB Virosome 12 U24 UCrucell %95 homoloji

31 HAV AŞISI  Aşıyla sağlanan antikor titreleri doğal infeksiyona göre x10-100   Koruyucu titre test yöntemine göre değişken; 10-33 mIU/ml ACIP. MMWR 2006;55(RR07):1-23

32 ERİŞKİNLER HAV AŞISI 0 NÖTRALİZAN ANTİKOR 14. gün 1. ay %54-62 (+)%94-100 (+) Tek doz ACIP. MMWR 2006;55(RR07):1-23

33 ÇOCUKLAR HAV AŞISI NÖTRALİZAN ANTİKOR %97-100 (+) I. DOZ ACIP. MMWR 2006;55(RR07):1-23 100 (+) II. DOZ

34 ETKİNLİK HAV AŞISI ETKİLİLİK “efficacy” “effectiveness”

35 ÇOCUKLAR HAV AŞISI Innis BL. JAMA 1994;271:1328 Çift kör, randomize, kontrollü çalışma 40 000 Taylandlı çocuk, şema 1 ay arayla 2 doz Klinik Hepatit A’ya karşı koruyuculuk %94

36 ÇOCUKLAR HAV AŞISI Werzberger A: N Engl J Med 1992;327:453. Çift kör, randomize, kontrollü çalışma 1 000 New Yorklu çocuk, tek doz Klinik Hepatit A’ya karşı koruyuculuk %100

37 HAV AŞISI  Dünyada ilk rutine sokan ülke; İSRAİL.  1999 yılında 18. ay ve 24. ay şemasıyla.  Aşılama öncesi ort. insidans yüzbinde 50.

38 HAV AŞISI Tüm popülasyonda hastalık sıklığında %95  Belmaker I. Pediatr Infect Dis J 2007;26:36-40

39 HAV AŞISI  Amerika,  Avustralya  Arjantin  Bahreyn  Çin  Katar  Kolombiya  Panama  Suudi Arabistan  Yunanistan  Uruguay Hastalık sıklığında %90-97 azalma Tümünde ilk 2 yaşta aşılama

40 HAV AŞISI  Amerika,  Avustralya  Arjantin  Bahreyn  Çin  Katar  Kolombiya  Panama  Suudi Arabistan  Yunanistan  Uruguay Hastalık sıklığında %90-97 azalma Tümünde ilk 2 yaşta aşılama

41 HAV AŞISI Arjantin Tek doz 12. ay Son 10 yıllık insidans 71-174/100 000 Aşı sonrası insidans 1 10/100 000 10 yıllık izlemde koruyuculuk sürüyor. İkinci aşılamada anamnestik yanıt alınıyor 2. 1.Hendrickx G. Curr Opin Infect Dis 2012;25:578 2.WHO SAGE. Weekly Epidemiol Rec 2012;87:201

42 Aşı sonrası bağışıklığın süresi

43 HAV AŞISI Aşı sonrası bağışıklık kalıcı mı? Van Herck. Human Vaccines and Immunotherapy. 2012;8:323  17 yıllık izlem çalışması  17-40 yaş arası bireyler  0,6 ay ya da 0,12 ay şeması Van Herck. J Medical Virol 2011;83:1185.

44 HAV AŞISI Aşı sonrası bağışıklık kalıcı mı? Van Herck. J Medical Virol 2011;83:1185.  Seronegatifleşenler tekrar aşılandığında anamnestik yanıt veriyor

45 HAV AŞISI Aşı sonrası bağışıklık kalıcı mı? Purcell RH. Vaccine 1992;10:s148 Seronegatif Aşı Seropozitif Seronegatif Tümünde anamnestik yanıt Tümünde korunma

46 HAV AŞISI Aşı sonrası bağışıklık kalıcı mı? Bovier PA. J Med Virol 2002;68:489 Matematiksel Model 25 yıl sonra bireylerin en az %95’i korunmaya devam ediyor.

47 HAV AŞISI Aşı sonrası bağışıklık kalıcı mı? HAV Bağışıklığı ile İlgili Uluslar arası Uzlaşı Grubu  İnsanlardaki izlem çalışmaları  Şempanzelerdeki sunuk bırakma çalışmaları  Matematiksel modellerin özeti EVET “Pekiştirme dozlarına güvenmek yerine bağışıklık hafızasına güvenmek daha akılcı” (2002)

48 Yan etkiler ve önlemler

49 YAN ETKİLER Yan etki Ateş (%1-6) Aşılama yerinde ağrı: (Ç:%15, E%54) Halsizlik (E:%7) Baş ağrısı (Ç:%4, E:%14) Beslenme sorunu (Ç:%8) HAV AŞISI Andre FE. Expert Rev Vaccine 2002:1

50 KONTRENDİKASYON  Önceki dozda anaflaksi  Aşının içeriğindeki maddelere karşı anaflaksi  Orta şiddette-şiddetli hastalık HAV AŞISI

51 DİKKATLİ OLUNACAK DURUM  Gebeler HAV AŞISI

52 Risk grupları

53 HAV AŞISI Kimlerde unutulmamalı  Kronik karaciğer hastaları  Pıhtılaşma bozukluğu olanlar  Hepatit B veya C taşıyan bireyler  Homoseksüel/biseksüel erkekler  Madde bağımlılığı olan bireyler  Mesleksel risk grupları  Endemik bölgeye yolculuk

54 Karşılaşma sonrası proflaksi

55 HAV AŞISI Karşılaşma sonrası proflaksi  Ev içinde temas eden bireyler  Cinsel eşler  Aynı bakımevine giden çocuklar  Çocukların bakıcıları RİSK  Anti-HAV IgG 0.02 ml/kg  %80-90 

56 HAV AŞISI Karşılaşma sonrası proflaksi 2-40 yaş arası 1090 kişi IG Aşı 14 gün içinde veya %90 %86 (CI%73-93) Victor JC. N Eng J Med 2007;357:1685.

57 HAV AŞISI Karşılaşma sonrası proflaksi AŞININ AVANTAJLARI  Kan ürününden bireyleri korur.  Uzun erimli korunma sağlar.

58 HAV AŞISI Karşılaşma sonrası proflaksi  1-40 yaş arası bireylerde temas sonrası proflakside HAV aşısı önerilir.  Bir yaş altındakilere önerilmez.  Kırk yaş üzerindekilere,  Bağışıklığı baskılanmış bireylere,  Kronik karaciğer yetmezliği olanlara AŞI + ANTİ-HAV IG önerilir.

59 Özetle…

60  Türkiye HAV açısından orta endemik bir ülkedir.  DSÖ orta endemik ülkelerde HAV aşısının kullanılmasını önerir.  HAV aşısı ölü bir aşıdır.  Ülkemizdeki şeması 18. ay ve 24. aydır.  HAV aşısının risk gruplarında ve karşılaşma sonrası proflakside kullanımı unutulmamalıdır.

61 TEŞEKKÜRLER


"HEPATİT A AŞILARI Dr. Sevtap Velipaşaoğlu GÜNEY Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sosyal Pediatri Bilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları