Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Özel Sağlık Sektörü ve SGK Sözleşmeleri Sorunlarımız & Taleplerimiz Op.Dr. Zeki Bayraktar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Özel Sağlık Sektörü ve SGK Sözleşmeleri Sorunlarımız & Taleplerimiz Op.Dr. Zeki Bayraktar."— Sunum transkripti:

1 1 Özel Sağlık Sektörü ve SGK Sözleşmeleri Sorunlarımız & Taleplerimiz Op.Dr. Zeki Bayraktar

2 2 2005’ten 2009’a Özel Sağlık Sektörü ve SGK 2005SSK sözleşmeleri (fark serbest) 2006Yoğun hasta akını-kapasite artışı SUT fiyatlarında indirimler Paket fiyat uygulaması 2007Muayene fiyatlarında %20 indirim 9 büyük kategoride fark yasaklandı Tüm branşlarda %30 fark sınırı Sürüme zorlama(irrasyonel yatırımlar) Muayene katılım payı (10 TL) 2008SB yatırım ve kadroyu dondurdu Sürüm değil hasta azalması 2009Yüksek mali cezalar Ameliyat fiyatlarında indirim Muayene katılım bedeli (15 TL) 2010Sınıflandırma – Fark Konusu Global Bütçe ? sektör Fark Sınırı Sürüm Katılım payı Kadro yok KAMU

3 3 Fark Ücreti – Katılım Bedeli (kamu ve özelde eşit olmalıdır) Fark Ücreti 20 milyon vatandaşı ilgilendirir Verme gücü olan hastadan alınır Bazı branşlarda alınmaz Fark alınamayan branşlar ve hastalar alınanlarla sübvanse edilir Tavana kadar fark alınmayabilir Sektör, regülasyonu kendi içinde sağlar Sektör alır, devlete tepki olmaz. Katılım Bedeli 72 milyon vatandaşı Her hastadan alınır Tüm branşlarda alınır Böyle bir şans yoktur Tüm merkezlerde %100 alınır. Böyle bir şans yoktur Vergi olarak algılandığından devlete tepki olur (siyasi risk)

4 4 Fark Oranı Reel-Gerçekçi Hesaplanmalıdır (Hesaplama Yöntemleri) Basit-kısa yöntemler: 1-Kamu Hastaneleri ile kıyaslanarak 2-Personel giderimiz üzerinden Karmaşık-uzun yöntemler: 3-Birim hizmet maliyetlerimiz üzerinden 4-SUT fiyatları üzerinden-hizmet maliyet

5 5 1-Kamu Hastaneleri ile Kıyaslama SGK-DM-YK Merkezi B * Sağlık B. Bütçesi10.6 M. 8.2 M (%77 net ilave ciro) *SB-2009 Merkezi Bütçesi toplam:13.5 Milyar TL olup sadece personel bütçesi: 5.4 Milyar TL’ dir. Sağlık ocağı ve koruyucu sağlık harcamaları hariç 2-3. basamak bütçesi: 8.2 Milyar TL- TOKİ, Özel İdare, HSGM vs hariç) 2-Personel Giderimiz Üzerinden Yıllık personel giderimiz:5.75 Milyar * Yıllık Toplam giderimiz:11.5 Milyar Hedef Ciro(%5 karlı):12-13 Milyar Kamudan Alınan Bütçe:5.3 Milyar Hedef ciro için ilave fark:6-7 Milyar (%125 net ilave ciro) * Doktor-21.000x12.000x12 = 3.02 Milyar TL (Net ücret 7-8 Bin TL) Sağlık-80.000x 1.750x12 = 1.68 Milyar TL (Net ücret 1.000-1.250 TL) Diğer-70.000x 1.250x12 = 1.05 Milyar TL (Net ücret 700-750 TL) * Doktor ve personel sayılarına nöbetçi hekim ve personel sayıları dahildir.

6 6 Özel Sağlık Sektörü Ayakta kalsın Kayıt dışı çalışmasın İstihdamını azaltmasın Cüzi bir kazancı olsun(%5?) İsteniyorsa Yıllık olarak 12-13 Milyar TL ciro yapmalıdır Kamudan:6 Milyar Kasaya %100 net fark girmeli Farktan:6 Milyar (+Otelcilik, istisnai h, tasarruf vb)

7 7 0.6 TL 75.000 TL Yasak Alan Rekabet Alanı Serbest Alan(A) Katılım bedeli %100 net fark cirosu için, hatta %70 için %300 gibi tek bir fark oranı bile yetmez. Çünkü SUT listesi heterojen ve dengesiz. Fark Oranları 3 kategoriye ayrılabilir: 1-Yasak alan:(%0) 2-Yatan hasta:(%100) 3-Ayaktan hasta:(serbest)

8 8 Makul Fark ücreti Nasıl Fahiş Fark Oranına Dönüşüyor? (Fark konusundaki çözümsüzlüğün asıl nedeni) SUT Fark Ü Fark Oranı Albümin 0.63 TL%500 Şeker13 TL%300 Kolesterol1.23 TL%250 Üre1.23 TL%250 İdrar1.25 TL%416 Tam kan36 TL%200 3-5 TL gibi fark ücreti-%300-500 fark demektir

9 9 Fark konusunda reel bir çözüm için; 1-Ya SUT fiyatları radikal biçimde artırılmalı ve yasak alanlar daraltılmalı 2-Yada hiç olmazsa yatan-ayaktan hasta ayırımı yapılarak ayaktan hastada fark serbest olmalıdır Bu amaçla, farkı kısıtlayan kanun maddesi sadece yatan hastalara tahsis edilebilir Aksi halde tek bir oranla reel çözüm imkansızdır Çünkü; Fark konusundaki gerekçeler kalkmıştır(ücret,istismar,siyasi) Fark ne olacak? sorusu, Sektör ve istihdam ne kadar küçülecek? sorusuna eşdeğerdir.

10 10 SGK Açıklarının Nedeni Özel Sağlık Sektörü mü? SGK Harcamalarında Özel Sağlık Sektörünün Payı İstihdam ve Devlete Katkılarımız

11 11 İlk 9 ay verilerine göre SGK Giderleri-2009 (Gelir:56.012 Gider:78.749 Açık: 22.737 Milyar TL) * *Katılım payı-cezalar düşüldüğünde SH’da payımız %10, toplamda %3-3.5

12 12 Fazladan açığa Özel Sağlığın hiçbir katkısı yoktur %80 SGK Giderleri-SGK Bütçe Açığı

13 13 Özel Sağlık Sektörünün 2009’da Kamudan Aldığı ve Geri Ödediği Tutarlar * SSK, Stopaj, KDV, GV, Harçlar, Katılım Bedeli dahil (Katılım bedeli normalde hastalardan tahsil edilebilir, ancak fark ücretlerinden feragat edildiğinden indirekt yansıması yinede sektöre olmaktadır) **SSK primi, ceza-kesintiler ve katılım bedeli) SGK’nın 2009’da tahsil edeceği toplam katılım bedeli: 0.7 Milyar TL Özel sektörün tahsil edebileceği max. yasal fark ücreti: 0.7 Milyar TL (4.5Mx%0.30x0.5) 5 Milyar 2.5 Milyar * 4.5 Milyar 1.5 Milyar **

14 14 Özel Sağlık Sektörü Tasarruf Yapabilir mi? Ne kadar? Nasıl? Diğer Giderler:kira, finansman, amortisman, otelcilik, güvenlik, temizlik, enerji-yakıt, iletişim, reklam, matbaa- kırtasiye, ulaşım, muhtelif vs. İlk 3 kalem toplamı %90 olup, minimum müdahale edilebilir niteliktedir. Ruhsatlandırmaya tabi olmamız nedeni ile hekim ve sağlık personeli azaltılamaz.

15 15 Personel gideri ile sayısı arasındaki ilişki (Personel gideri içindeki dağılım) Sağlık dışı 70.000 personelin toplam giderdeki payı yalnızca %9 dur İstihdamı %50 azaltılsa bile elde dilecek maksimum tasarruf %4.5

16 16 F ark Oranı Sınıflama İle %30-70 Olursa Ne olur ? Ortalama %50? fark oranı, Kasaya giren net fark cirosu max. %20-25 ? Toplamda (kamu+fark) 6.5-7 Milyar TL ciro 12-13 Milyar hedef ciroya göre 5-6 Milyar açık Kayıt dışına kaçış SGK-Maliye ile ihtilaflar Tasarruf için istihdamı azaltma 30-35 bin yeni işsize rağmen %4 Diğer kalemlerle toplam max. % 10 tasarruf %20-30 kaçınılmaz daralma-küçülme Kalite düşüşü - Hasta memnuniyetsizliği SGK prim tahsilatında azalma Kazananı Olmayan Bir Sonuç

17 17 Özel sağlık sektörü: Tıpkı otomotiv, beyaz eşya, mobilya, ihracat, tekstil, tarım vs gibi istihdam ve vergi üreten bir sektördür. Diğer sektörler gibi devlet tarafından desteklenmelidir. Devletten vergi indirimi-sübvansiyon-teşvik vs istemiyoruz. Sadece, başta fark oranı olmak üzere SGK’ya hiçbir zararı olmayan hatta faydası olan(istihdam) konularda reel-makul düzenlemeler istiyoruz. Özetle kalite ve istihdamımızın korunmasını istiyoruz

18 18 Cezalarda Denge ve Adalet Fark oranı ihlalinde cezalar şu iki kritere endekslenmelidir; 1-Merkezin ortalama cirosuna - (Zeyilname 2 ile yapıldı) 2-Alınan fark ihlali oranına/tutarına - (%10-20…100) Örnek-(fatura ortalaması eşit olan 2 merkezde): Alınması gereken yasal fark:9 TL Alınan fark ücreti (Merkez 1):10 TL (Ceza 10.000 TL) (Merkez 2):50 TL (Ceza 10.000 TL) Öneri: Merkez 1’e cezanın %10’u, Merkez 2’ye cezanın %100’ü uygulanabilir.

19 19 1-Katılım bedeli kamuda ve özelde eşit olmalı 2-Fark ücreti oranı reel-gerçekçi düzenlenmeli 3-En az %100 net ilave fark cirosu yapılabilmeli 4-Fark oranında ayaktan-yatan hasta ayrımı ve %0, %100, serbest gibi kategoriler tanımlanmalı 5-Sanal otelcilik fiyatı ve istisnai hizmet sayısı artmalı 6-İstihdam ve kalite korunmalı, sektör kayıt dışına itilmemeli 7-Cezalarda denge ve adalet tam sağlanmalı 8-SUT fiyatları artmalı, son 5 yıllık kayıp giderilmeli 9-Özel sağlık kamu bütçesi 6.3 Milyar TL olmalı 10-SGK Sözleşme maddeleri gözden geçirilmeli Sonuç - Öneri-Talepler:

20 20 Teşekkürler…


"1 Özel Sağlık Sektörü ve SGK Sözleşmeleri Sorunlarımız & Taleplerimiz Op.Dr. Zeki Bayraktar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları