Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ. 2 K ü resel ısınma ve iklim değişikliklerine neden olan sera etkisi Asit yağmurları Hava Kirliliği Orman alanlarının.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ. 2 K ü resel ısınma ve iklim değişikliklerine neden olan sera etkisi Asit yağmurları Hava Kirliliği Orman alanlarının."— Sunum transkripti:

1 ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

2 2 K ü resel ısınma ve iklim değişikliklerine neden olan sera etkisi Asit yağmurları Hava Kirliliği Orman alanlarının azalması Biyolojik ç eşitliliğin azalması Su kaynaklarının azalması Enerji kaynaklarının azalması Ozon tabakasının incelmesi Atık ç eşitliliğinin ve miktarının artması KÜRESEL ÇEVRE PROBLEMLERİ

3 Çernobil dünya tarihindeki en kötü nükleer felaket olarak gösteriliyor. 26 Nisan 1986 tarihinde Ukrayna’daki Çernobil nükleer santralindeki reaktörlerden birinde patlama meydana geldi. Yaşanan nükleer çekirdek erimesi nedeniyle atmosfere karışan radyasyon, Hiroşima ve Nagazaki atom bombalarının geride bıraktığından daha fazlaydı. Radyoaktif serpinti batıya yayılarak, Sovyet Rusya üzerinden Avrupa’ya yöneldi. O günden bu yana, binlerce çocuğa tiroid kanseri teşhisi konulurken, santralin çevresindeki 32 kilometrelik alan girişi yasak bölge ilan edildi. ÇERNOBİL- 26.04.1986 ÇEVRE FELAKETLERİ

4 12 Aralık 1984 günü, gece yarısı civarında ABD’nin Union Carbide böcek ilacı firmasının Hindistan’ın Bhopal kentindeki fabrikasında yaşanan kaza, 45 ton zehirli gazın atmosfere sızmasına neden oldu. Birkaç saat içinde binlerce insan hayatını kaybetti. Felaketi takip eden aylarda yaşanan ölümler ile hayatını kaybeden insan sayısı 15 bini buldu. Sızıntıdan dolayı yaklaşık yarım milyon insan körlük, organ yetmezliği ve sakatlık gibi sağlık sorunlarıyla karşılaştı. BHOPAL- 12.12.1984 ÇEVRE FELAKETLERİ

5 5 YATAĞAN TERMİK SANTRALİ ÜLKEMİZDE KİRLİLİK

6 Birey Olarak k ü resel ısınmaya karşı yapabileceklerimiz : Evde en ç ok kullanılan 5 amp ü l ü en az enerji t ü keten cinslerle değiştirmek. 2.5 milyon evde yapılan bu uygulama ile 1 yılda 800.000 aracın atmosfere verdiği sera gazına eşdeğer tasarruf yapmış oluyoruz. Aynı zamanda elektrik faturamız da d ü ş ü k gelir. KÜRESEL ÇEVRE PROBLEMLERİ

7 7 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI 4.1 GENEL ŞARTLAR(ISO 9001) 4.2 ÇEVRE POLİTİKASI(ISO 9001) 4.3 PLANLAMA(ISO 9001) 4.3.1.Çevre Boyutları 4.3.2 Yasal ve Diğer Şartlar 4.3.3 Amaçlar,Hedefler ve Programlar(ISO 9001) 4.4 UYGULAMA VE FAALİYETLER 4.4.1 Kaynaklar,Görevler,Sorumluluk ve Yetki(ISO 9001) 4.4.2 Uzmanlık,Eğitim ve Farkında olma(ISO 9001) 4.4.3 İletişim(ISO 9001) 4.4.4.Dokümantasyon(ISO 9001) 4.4.5 Dokümanların Kontrolü(ISO 9001) 4.4.6 Faaliyetlerin Kontrolü 4.4.7 Acil Durumlara Hazır olma ve Müdahale etme 4.5 KONTROL ETME 4.5.1 İzleme ve Ölçme(ISO 9001) 4.5.2 Uygunluğun Değerlendirilmesi 4.5.3 Uygunsuzluk,Düzeltici faaliyet ve Önleyici Faaliyet 4.5.4 Kayıtların Kontrolü(ISO 9001) 4.5.6 İç Tetkik(ISO 9001) 4.6 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ (ISO 9001) PLANLAUYGULA ÖNLEM AL KONTROL ET

8 8 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI Her yeni tedarikçiyi Çevre yönetimi yönünden bilgilendirmek, Yasal yükümlülüklerimize, yürürlükteki Çevre mevzuatlarına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uymak, Ekolojik dengeye zarar vermeden çalışmak, Atıkların kaynağında en aza indirilmesi mümkün olduğunda yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi, değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlamak, Çalışanlarımızla birlikte sürekli gelişirken Çevreyi daha etkin koruyacak metotların geliştirilmesi ve uygulanmasını sağlamak Genel Müdür ÖRNEK ÇEVRE POLİTİKASI

9 9 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI 4.3.1 – ÇEVRE BOYUTLARI Kuruluş; aşağıdaki hususlar için prosedür veya prosedürleri oluşturmalı, uygulamalı ve sürekliliğini sağlamalıdır:  Kuruluşun planlanan veya yeni gelişmeleri, yeni veya değiştirilmiş faaliyetleri, ürünleri ve hizmetleri dikkate alarak, kontrol edebildiği ve etkileyebildiği tanımlı çevre yönetim sisteminin kapsamı dahilinde, kendi faaliyetlerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin çevre boyutlarının tanımlanması,  Çevre üzerinde önemli etkisi veya etkileri olan veya olabilen bu boyutların belirlenmesi (önemli çevre boyutları gibi) 4.3 – PLANLAMA

10 10 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI ÖRNEK

11 11 4.3.2 YASAL VE DİĞER ŞARTLAR 4.3.2 YASAL VE DİĞER ŞARTLAR Kuruluş, aşağıdaki hususlar için prosedür veya prosedürleri oluşturmalı, uygulamalı ve sürekliliğini sağlamalıdır:  Kuruluşun kendi çevre boyutları bakımından yürürlükteki yasal şartları ve kuruluşun uymayı kabul ettiği diğer şartları belirlemesi ve bunlara erişebilir olması  Bu şartların kendi çevre boyutlarına nasıl uygulanacağını belirlemesi. Kuruluş kendi çevre yönetim sistemini oluşturmada, uygulamada ve sürdürmede, yürürlükteki yasal şartların ve kuruluşun uymayı kabul ettiği diğer şartların dikkate alındığını göstermelidir. ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI 4.3 – PLANLAMA

12 Çevre hedefi olarak değerlendirilebilecek konular  Atık miktarının azaltılması  Elektrik tüketiminin azaltılması  Su tüketiminin azaltılması  Çevre ile ilgili kamuoyunun bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapılması  Kimyasal tüketiminin azaltılması  Tehlikeli atık oluşturan malzemelerin alternatiflerinin kullanılması  Daha az enerji kullanan ekipman kullanımı  Çalışanların ve müteahhitlerin eğitilmesi  Ağaç dikilmesi  Geri dönüşüm yapılması 12

13 13 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI Özel Gerçekçi Ölçülebilir Zamanla sınırlandırılmış Ulaşılabilir

14 HEDEF EGZERSİZZİ  2012 Yılında Üretimde oluşan Atık miktarını oldukça azaltılmak (Hedef-Hedef Değil)  2012 yılı içerinde Elektrik tüketimini üretim kapasitesini düşürmeden aylık 160.000 kw’ tan 80.000 kw’a düşürmek (Hedef-Hedef Değil)  1 yıl içerisinde Kimyasal tüketimini azaltmak (Hedef-Hedef Değil)  1 Yıl içerisinde üretim sahasında 10 yaşından büyük enerji sarfiyatı yüksek 10 makinenin yerine A Plus enerji tasarruflu 8 makine almak (Hedef-Hedef Değil)  2012 yılı içerisinde atık işleme personelinin yıllık 10 saat olan eğitimini 15 saate çıkarmak (Hedef-Hedef Değil) 14

15 15 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI 4.4.3 İLETİŞİM 4.4 – UYGULAMA VE FAALİYETLER ÖRNEK

16 16 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI 4.4 – UYGULAMA VE FAALİYETLER 4.4.6 FAALİYETLERİN KONTROLÜ ÖRNEK

17 17 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI 4.4 – UYGULAMA VE FAALİYETLER 4.4.7 ACİL DURUMA HAZIR OLMA VE MÜDAHALE Kuruluş, çevreye etkisi veya etkileri olabilecek muhtemel acil durumları ve kazaları ve onlara nasıl müdahale edileceğini belirleyecek prosedür veya prosedürleri oluşturmalı, uygulamalı ve sürekliliğini sağlamalıdır. Kuruluş, gerçek acil durumlara ve kazalara müdahale etmeli ve bunlardan kaynaklanan olumsuz çevre etkileri önlemeli veya azaltmalıdır. Kuruluş, özellikle kazaların ve acil durumların meydana gelmesinden sonra, acil duruma hazır olmayı ve müdahale prosedürlerini belirli zaman aralıklarında gözden geçirmeli ve gerektiğinde yeniden düzenlemelidir. Kuruluş, uygulanabildiğinde ayrıca, bu prosedürleri belirli zaman aralıklarında denemeye tabi tutmalıdır.

18 18 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI 4.4 – UYGULAMA VE FAALİYETLER 4.4.7 ACİL DURUMA HAZIR OLMA VE MÜDAHALE ÖRNEK

19 19 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI 4.4 – UYGULAMA VE FAALİYETLER 4.4.7 ACİL DURUMA HAZIR OLMA VE MÜDAHALE ÖRNEK

20 ACİL DURUMLARA ÖRNEKLER İlk akla gelen yangın Sel Yıldırım Deprem Fırtına Arıtma tesisinin çalışmaması Kimyasal dökülme Yağmur kanalına veya atıksu kanalına istenmeyen boşaltım Yasal şartlara uymama durumu Sabotaj

21 21 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI 4.5 – KONTROL ETME 4.5.3UYGUNSUZLUK,DÜZELTİCİ FAALİYET VE ÖNLEYİCİ FAALİYET ÖRNEK

22 22 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI 4.5 – KONTROL ETME 4.5.4 KAYITLARIN KONTROLÜ ÖRNEK

23 23 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI 4.5 – KONTROL ETME 4.5.5 İÇ TETKİK ÖRNEK

24 24 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI 4.5 – KONTROL ETME 4.5.5 İÇ TETKİK ÖRNEK

25 25 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI 4.6 – YÖNETİMİ GÖZDEN GEÇİRME ÖRNEK

26

27 27 ISO 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

28 Kaza nedir? Kaza; ani, istenmeyen ve planlanmamış, genellikle ölüm, yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanan bir olay olarak tanımlanabilir 28

29 29 %79,5 %19,5 %1 3 1 2 1 Güvensiz hareketler 2 Güvensiz şartlar 3 Bilinmeyen

30 30 Makine koruyucularının kullanılmaması Vinç kancalarında emniyet mandalı olmaması Yeterli ve uygun havalandırma bulunmaması Yıpranmış elektrik kablolarının kullanılması Kişisel koruyucu donanımların kullanılmaması Kırık fiş priz bulunması Operatör belgesi olmayanların vinç, forklift kullanması Uygun olmayan yükseklikte ve şekilde istifleme yapılması Elektrikli el aletlerinin kaçak akım rölesi olmadan kullanılması Acil çıkış yollarının ve kapılarının işaretlenmemiş olması ÇALIŞMA ORTAMI EKSİKLERİ

31 31 Risk değerlendirme raporunun olmaması ya da uygulama planının yapılmaması Mesleki eğitim almamış olanların ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması Yönetmeliğe uygun iş sağlığı ve güvenliği eğitim belgelerinin bulunmaması İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturulmaması Geçerli sertifikaya sahip işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının görevlendirilmemesi İş sağlığı ve güvenliği kurulunun olmaması İş sağlığı ve güvenliği kurulunun düzenli toplanmaması Basınçlı kap ve kaldırma makinelerinin test ve kontrollerinin düzenli olarak yapılmaması Gürültü, toz, gaz vb. ortam ölçümlerinin yapılmaması Elektrik ve topraklama tesisatının kontrolünün yapılmaması Acil durum planlarının olmaması Tatbikatların yapılmaması MEVZUAT UYGULAMA EKSİKLİKLERİ

32 32 Meslek hastalığı nedir? Meslek Hastalığı; Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre, tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı, geçici veya sürekli hastalık, sakatlık ya da ruhi arıza halleridir. (SSK 506 sayılı Kanun madde 11/B)

33 33 İş yerlerinde işin yürütülmesi sırasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek kaza ve diğer etkenlerden korunmak ve daha iyi çalışma ortamı sağlamak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalara İş Sağlığı ve İş Güvenliği denir. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

34 34 Ramak kala Hafif yaralanma Önemli yaralanma Ölüm

35 35 ESENYURT-İSTANBUL14.03.2012 ÜLKEMİZDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÜLKEMİZDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 11 İŞÇİ ÖLDÜ

36 36 DAVUTPAŞA-İSTANBUL 31.01.2008 ÜLKEMİZDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÜLKEMİZDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 20 İŞÇİ ÖLDÜ

37 37 TRAJİ KOMİK

38 38 TRAJİ KOMİK

39 39 TRAJİ KOMİK

40 40 TRAJİ KOMİK

41 41 TRAJİ KOMİK

42 42 TRAJİ KOMİK

43 43 TRAJİ KOMİK

44 44 TRAJİ KOMİK

45 45 TRAJİ KOMİK

46 46 TRAJİ KOMİK

47 47 TRAJİ KOMİK

48 48 TRAJİ KOMİK

49 49 TRAJİ KOMİK

50 50 TRAJİ KOMİK

51 51 TRAJİ KOMİK

52 52 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SİSTEMİ ŞARTLARI 4.1 GENEL ŞARTLAR(ISO 9001) 4.2 İSG POLİTİKASI(ISO 9001) 4.3 PLANLAMA(ISO 9001) 4.3.1.Tehlike Tanımlaması,Risk değerlendirmesi ve risk kontrolü için planlama 4.3.2 Yasal ve Diğer Şartlar 4.3.3 Hedefler(ISO 9001) 4.4 UYGULAMA VE İŞLETME 4.4.1 Yapı ve Sorumluluk(ISO 9001) 4.4.2 Eğitim,bilinç ve yeterlilik(ISO 9001) 4.4.3 Danışma ve İletişim(ISO 9001) 4.4.4.Dokümantasyon (ISO 9001) 4.4.5 Doküman ve Veri Kontrolü (ISO 9001) 4.4.6 İşletme Kontrolü 4.4.7 Acil Durumlara hazırlığı 4.5 KONTROL VE DÜZELTİCİ FAALİYET 4.5.1 Performans ölçümü ve İzleme (ISO 9001) 4.5.2 Kazalar,olaylar,uygunsuzluklar,düzeltici ve önleyici faaliyetler 4.5.3 Kayıtlar ve Kayıtların Yönetimi (ISO 9001) 4.5.4 İç Tetkik (ISO 9001) 4.6 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ (ISO 9001) PLANLAUYGULA ÖNLEM AL KONTROL ET

53 53 4.3 – PLANLAMA 4.3.1 Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve risk kontrolü için planlama Kuruluş, tehlikelerin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi ve gerekli kontrol tedbirlerin uygulanması için prosedürler oluşturmalı ve sürdürmelidir. Bu prosedürler aşağıdakileri içermelidir; - Rutin veya rutin olmayan faaliyetler; - İş yerine erişebilme imkanına sahip personelin faaliyetleri (taşeronlar ve ziyaretçiler dahil); - Kuruluş veya diğerleri tarafından sağlanan iş yerindeki kolaylıklar. Kuruluş, İSG hedeflerini koyarken bu değerlendirmelerin sonuçlarının ve bu kontrollerin etkilerinin dikkate alınmasını sağlamalıdır. Kuruluş bu bilgileri dokümante etmeli ve güncel tutmalıdır. Tehlike tanımlaması ve risk değerlendirmesi için kuruluşun metodolojisi; - Düzenleyici değil proaktif olmasını sağlamak için, kapsamına, yapısına ve zamanlamasına göre tarif edilmeli,

54 KONTROL ÖNLEMLERİ 1-RİSKİN ORTADAN KALDIRILMASI TEMEL PRENSİPTİR. 2-RİSK ORTADAN KALDIRILAMIYORSA AZALTILMA YOLUNA GİDİLMELİ. 3-DAHA SONRAKİ AŞAMADA KORUYUCU EKİPMAN KULLANIMINA GİDİLMELİ 54 YÜKSEK RİSK

55 Tehlike Risk 55  Yaralanma, hastalık, hasar, zarar meydana getirme potansiyeli olan kaynak ya da durumdur.  Tehlikenin oluşma olasılığı ile bu olasılık gerçekleştiğinde ortaya çıkabilecek sonucun ciddiyet derecesidir. RİSK SEVİYESİ Tehlike Ortaya Çıkarsa Yaratabileceği Şiddet Ortaya çıkma Olasılığı X= Somut

56 Zararın Olabilirliği Ortaya Çıkma Olasılığı / Frekans İçin Derecelendirme Basamakları: 56 5İş yapıldığı sürece(çok yüksek) olasılık) 4Her gün ( yüksek olasılık) 3Haftada bir (orta dereceli olasılık) 2 Ayda bir (küçük olasılık) 1Yılda bir (çok küçük olasılık)

57 Zararın Şiddeti 57 Şiddet Derecesi İnsana Yönelik 5 Büyük yaralanma 3 Hafif yaralanmalar 4 Orta dereceli yaralanma 2 Ölümlü kaza 1Kayıpsız olaylar Tesis / Ekipmana Yönelik Zararın maliyeti 100.000 $’a eşit veya 100.000 $’dan büyüktür. Zararın maliyeti 20.000 ila 50.000 $ arasındadır. Zararın maliyeti 50.000 ila 100.000 $ arasındadır. Zararın maliyeti 1.000 ila 20.000 $ arasındadır. Zararın maliyeti 1.000.$’dan azdır. Olası Sonuç (Derecesi büyük olan dikkate alınır.)

58 Riskin Derecelendirilmesi 58 Olasılık12345 1 Çok hafif seviye risk 1 Düşük seviye risk 2 Düşük seviye risk 3 Düşük seviye risk 4 Düşük seviye risk 5 2 Düşük seviye risk 2 Düşük seviye risk 4 Düşük seviye risk 6 Orta seviye risk 8 Orta seviye risk 10 3 Düşük seviye risk 3 Düşük seviye risk 6 Orta seviye risk 9 Orta seviye risk 12 Orta seviye risk 15 4 Düşük seviye risk 4 Orta seviye risk 8 Orta seviye risk 12 Yüksek seviye risk 16 Yüksek seviye risk 20 5 Düşük seviye risk 5 Orta seviye risk 10 Orta seviye risk 15 Yüksek seviye risk 20 Çok yüksek seviye risk 25 Şiddet

59 59  Yürürlük Tarihi Yürürlük Tarihi  Revize No : Revize No :  Sayfa No : Sayfa No :  Risk Değerlendirme Ekibi : Risk Değerlendirme Ekibi : ...................................................... ...................................................... ......................................................   Risk Değerlendirme Kartı ........ Ünitesi  Risk  Önleme Faaliyetleri  Risk Seviyesi  Zararın  Şiddeti  Zararın  Olabilirliği  Mevcut  Önlemler  Olası  İstenmeyen Sonuç  Faaliyet Sırasında  Oluşabilecek Tehlikeler  Faaliyetin Tanımı Faaliyetin Tanımı  Form No :Revizyon No :

60 60 Risk değerlendirme ekibinde kimler yer almalıdır? Ekipte ; işyeri hekimi, işletmenin geçmişini bilen yönetim sorumlusu, Operasyonel deneyimi olan teknik eleman, bakım elemanı ve Çalışanlar Bulunmalıdır.

61 61 4.3 – PLANLAMA 4.3.2 Yasal ve diğer şartlar

62 62 4.4 – UYGULAMA VE İŞLETME 4.4.6 İşletme kontrolü

63


"ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ. 2 K ü resel ısınma ve iklim değişikliklerine neden olan sera etkisi Asit yağmurları Hava Kirliliği Orman alanlarının." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları