Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ISO ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ISO ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ"— Sunum transkripti:

1 ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ

2 KÜRESEL ÇEVRE PROBLEMLERİ
Küresel ısınma ve iklim değişikliklerine neden olan sera etkisi Asit yağmurları Hava Kirliliği Orman alanlarının azalması Biyolojik çeşitliliğin azalması Su kaynaklarının azalması Enerji kaynaklarının azalması Ozon tabakasının incelmesi Atık çeşitliliğinin ve miktarının artması

3 ÇEVRE FELAKETLERİ ÇERNOBİL- 26.04.1986
Çernobil dünya tarihindeki en kötü nükleer felaket olarak gösteriliyor. 26 Nisan 1986 tarihinde Ukrayna’daki Çernobil nükleer santralindeki reaktörlerden birinde patlama meydana geldi. Yaşanan nükleer çekirdek erimesi nedeniyle atmosfere karışan radyasyon, Hiroşima ve Nagazaki atom bombalarının geride bıraktığından daha fazlaydı. Radyoaktif serpinti batıya yayılarak, Sovyet Rusya üzerinden Avrupa’ya yöneldi. O günden bu yana, binlerce çocuğa tiroid kanseri teşhisi konulurken, santralin çevresindeki 32 kilometrelik alan girişi yasak bölge ilan edildi.

4 ÇEVRE FELAKETLERİ BHOPAL- 12.12.1984
12 Aralık 1984 günü, gece yarısı civarında ABD’nin Union Carbide böcek ilacı firmasının Hindistan’ın Bhopal kentindeki fabrikasında yaşanan kaza, 45 ton zehirli gazın atmosfere sızmasına neden oldu. Birkaç saat içinde binlerce insan hayatını kaybetti. Felaketi takip eden aylarda yaşanan ölümler ile hayatını kaybeden insan sayısı 15 bini buldu. Sızıntıdan dolayı yaklaşık yarım milyon insan körlük, organ yetmezliği ve sakatlık gibi sağlık sorunlarıyla karşılaştı.

5 YATAĞAN TERMİK SANTRALİ
ÜLKEMİZDE KİRLİLİK YATAĞAN TERMİK SANTRALİ

6 KÜRESEL ÇEVRE PROBLEMLERİ
Birey Olarak küresel ısınmaya karşı yapabileceklerimiz : Evde en çok kullanılan 5 ampülü en az enerji tüketen cinslerle değiştirmek. 2.5 milyon evde yapılan bu uygulama ile 1 yılda aracın atmosfere verdiği sera gazına eşdeğer tasarruf yapmış oluyoruz. Aynı zamanda elektrik faturamız da düşük gelir.

7 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI
4.1 GENEL ŞARTLAR(ISO 9001) 4.2 ÇEVRE POLİTİKASI(ISO 9001) 4.3 PLANLAMA(ISO 9001) 4.3.1.Çevre Boyutları 4.3.2 Yasal ve Diğer Şartlar 4.3.3 Amaçlar,Hedefler ve Programlar(ISO 9001) 4.4 UYGULAMA VE FAALİYETLER 4.4.1 Kaynaklar,Görevler,Sorumluluk ve Yetki(ISO 9001) 4.4.2 Uzmanlık,Eğitim ve Farkında olma(ISO 9001) 4.4.3 İletişim(ISO 9001) 4.4.4.Dokümantasyon(ISO 9001) 4.4.5 Dokümanların Kontrolü(ISO 9001) 4.4.6 Faaliyetlerin Kontrolü 4.4.7 Acil Durumlara Hazır olma ve Müdahale etme 4.5 KONTROL ETME 4.5.1 İzleme ve Ölçme(ISO 9001) 4.5.2 Uygunluğun Değerlendirilmesi 4.5.3 Uygunsuzluk,Düzeltici faaliyet ve Önleyici Faaliyet 4.5.4 Kayıtların Kontrolü(ISO 9001) 4.5.6 İç Tetkik(ISO 9001) 4.6 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ(ISO 9001) PLANLA UYGULA ÖNLEM AL KONTROL ET

8 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI
ÇEVRE POLİTİKASI Her yeni tedarikçiyi Çevre yönetimi yönünden bilgilendirmek, Yasal yükümlülüklerimize, yürürlükteki Çevre mevzuatlarına ve üyesi olduğumuz kuruluşların şartlarına uymak, Ekolojik dengeye zarar vermeden çalışmak, Atıkların kaynağında en aza indirilmesi mümkün olduğunda yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi, değerlendirilemeyen atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini sağlamak, Çalışanlarımızla birlikte sürekli gelişirken Çevreyi daha etkin koruyacak metotların geliştirilmesi ve uygulanmasını sağlamak Genel Müdür ÖRNEK

9 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI
4.3 – PLANLAMA 4.3.1 – ÇEVRE BOYUTLARI Kuruluş; aşağıdaki hususlar için prosedür veya prosedürleri oluşturmalı, uygulamalı ve sürekliliğini sağlamalıdır: Kuruluşun planlanan veya yeni gelişmeleri, yeni veya değiştirilmiş faaliyetleri, ürünleri ve hizmetleri dikkate alarak, kontrol edebildiği ve etkileyebildiği tanımlı çevre yönetim sisteminin kapsamı dahilinde, kendi faaliyetlerinin, ürünlerinin ve hizmetlerinin çevre boyutlarının tanımlanması, Çevre üzerinde önemli etkisi veya etkileri olan veya olabilen bu boyutların belirlenmesi (önemli çevre boyutları gibi)

10 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI
ÖRNEK ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI

11 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI
4.3 – PLANLAMA 4.3.2 YASAL VE DİĞER ŞARTLAR Kuruluş, aşağıdaki hususlar için prosedür veya prosedürleri oluşturmalı, uygulamalı ve sürekliliğini sağlamalıdır: Kuruluşun kendi çevre boyutları bakımından yürürlükteki yasal şartları ve kuruluşun uymayı kabul ettiği diğer şartları belirlemesi ve bunlara erişebilir olması Bu şartların kendi çevre boyutlarına nasıl uygulanacağını belirlemesi. Kuruluş kendi çevre yönetim sistemini oluşturmada, uygulamada ve sürdürmede, yürürlükteki yasal şartların ve kuruluşun uymayı kabul ettiği diğer şartların dikkate alındığını göstermelidir.

12 Çevre hedefi olarak değerlendirilebilecek konular
Atık miktarının azaltılması Elektrik tüketiminin azaltılması Su tüketiminin azaltılması Çevre ile ilgili kamuoyunun bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapılması Kimyasal tüketiminin azaltılması Tehlikeli atık oluşturan malzemelerin alternatiflerinin kullanılması Daha az enerji kullanan ekipman kullanımı Çalışanların ve müteahhitlerin eğitilmesi Ağaç dikilmesi Geri dönüşüm yapılması

13 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI Zamanla sınırlandırılmış
Özel Ölçülebilir Gerçekçi Zamanla sınırlandırılmış Ulaşılabilir

14 HEDEF EGZERSİZZİ 2012 Yılında Üretimde oluşan Atık miktarını oldukça azaltılmak(Hedef-Hedef Değil) 2012 yılı içerinde Elektrik tüketimini üretim kapasitesini düşürmeden aylık kw’ tan kw’a düşürmek (Hedef-Hedef Değil) 1 yıl içerisinde Kimyasal tüketimini azaltmak (Hedef-Hedef Değil) 1 Yıl içerisinde üretim sahasında 10 yaşından büyük enerji sarfiyatı yüksek 10 makinenin yerine A Plus enerji tasarruflu 8 makine almak (Hedef-Hedef Değil) 2012 yılı içerisinde atık işleme personelinin yıllık 10 saat olan eğitimini 15 saate çıkarmak (Hedef-Hedef Değil)

15 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI
ÖRNEK 4.4 – UYGULAMA VE FAALİYETLER 4.4.3 İLETİŞİM

16 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI
4.4 – UYGULAMA VE FAALİYETLER ÖRNEK 4.4.6 FAALİYETLERİN KONTROLÜ

17 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI
4.4 – UYGULAMA VE FAALİYETLER 4.4.7 ACİL DURUMA HAZIR OLMA VE MÜDAHALE Kuruluş, çevreye etkisi veya etkileri olabilecek muhtemel acil durumları ve kazaları ve onlara nasıl müdahale edileceğini belirleyecek prosedür veya prosedürleri oluşturmalı, uygulamalı ve sürekliliğini sağlamalıdır. Kuruluş, gerçek acil durumlara ve kazalara müdahale etmeli ve bunlardan kaynaklanan olumsuz çevre etkileri önlemeli veya azaltmalıdır. Kuruluş, özellikle kazaların ve acil durumların meydana gelmesinden sonra, acil duruma hazır olmayı ve müdahale prosedürlerini belirli zaman aralıklarında gözden geçirmeli ve gerektiğinde yeniden düzenlemelidir. Kuruluş, uygulanabildiğinde ayrıca, bu prosedürleri belirli zaman aralıklarında denemeye tabi tutmalıdır.

18 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI
4.4 – UYGULAMA VE FAALİYETLER ÖRNEK 4.4.7 ACİL DURUMA HAZIR OLMA VE MÜDAHALE

19 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI
4.4 – UYGULAMA VE FAALİYETLER ÖRNEK 4.4.7 ACİL DURUMA HAZIR OLMA VE MÜDAHALE

20 ACİL DURUMLARA ÖRNEKLER
İlk akla gelen yangın Sel Yıldırım Deprem Fırtına Arıtma tesisinin çalışmaması Kimyasal dökülme Yağmur kanalına veya atıksu kanalına istenmeyen boşaltım Yasal şartlara uymama durumu Sabotaj

21 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI
ÖRNEK 4.5 – KONTROL ETME 4.5.3UYGUNSUZLUK,DÜZELTİCİ FAALİYET VE ÖNLEYİCİ FAALİYET

22 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI
ÖRNEK 4.5 – KONTROL ETME 4.5.4 KAYITLARIN KONTROLÜ

23 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI
ÖRNEK 4.5 – KONTROL ETME 4.5.5 İÇ TETKİK

24 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI
4.5 – KONTROL ETME ÖRNEK 4.5.5 İÇ TETKİK

25 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI
ÖRNEK 4.6 – YÖNETİMİ GÖZDEN GEÇİRME

26 BAŞARILI DENETİM GEÇİRMENİZ
DİLEKLERİMİZLE

27 ISO 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

28 Kaza nedir? Kaza; ani, istenmeyen ve planlanmamış, genellikle ölüm, yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanan bir olay olarak tanımlanabilir

29 %1 %19,5 %79,5 1 2 3 1 Güvensiz hareketler 2 Güvensiz şartlar
3 Bilinmeyen

30 ÇALIŞMA ORTAMI EKSİKLERİ
Makine koruyucularının kullanılmaması Vinç kancalarında emniyet mandalı olmaması Yeterli ve uygun havalandırma bulunmaması Yıpranmış elektrik kablolarının kullanılması Kişisel koruyucu donanımların kullanılmaması Kırık fiş priz bulunması Operatör belgesi olmayanların vinç, forklift kullanması Uygun olmayan yükseklikte ve şekilde istifleme yapılması Elektrikli el aletlerinin kaçak akım rölesi olmadan kullanılması Acil çıkış yollarının ve kapılarının işaretlenmemiş olması

31 MEVZUAT UYGULAMA EKSİKLİKLERİ
Risk değerlendirme raporunun olmaması ya da uygulama planının yapılmaması Mesleki eğitim almamış olanların ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması Yönetmeliğe uygun iş sağlığı ve güvenliği eğitim belgelerinin bulunmaması İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturulmaması Geçerli sertifikaya sahip işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının görevlendirilmemesi İş sağlığı ve güvenliği kurulunun olmaması İş sağlığı ve güvenliği kurulunun düzenli toplanmaması Basınçlı kap ve kaldırma makinelerinin test ve kontrollerinin düzenli olarak yapılmaması Gürültü, toz, gaz vb. ortam ölçümlerinin yapılmaması Elektrik ve topraklama tesisatının kontrolünün yapılmaması Acil durum planlarının olmaması Tatbikatların yapılmaması

32 Meslek hastalığı nedir?
Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre, tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı, geçici veya sürekli hastalık, sakatlık ya da ruhi arıza halleridir. (SSK 506 sayılı Kanun madde 11/B)

33 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İş yerlerinde işin yürütülmesi sırasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek kaza ve diğer etkenlerden korunmak ve daha iyi çalışma ortamı sağlamak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalara İş Sağlığı ve İş Güvenliği denir.

34 Hafif yaralanma Ramak kala Önemli yaralanma Ölüm

35 ÜLKEMİZDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
ESENYURT-İSTANBUL 11 İŞÇİ ÖLDÜ

36 ÜLKEMİZDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
DAVUTPAŞA-İSTANBUL 20 İŞÇİ ÖLDÜ

37 TRAJİ KOMİK

38 TRAJİ KOMİK

39 TRAJİ KOMİK

40 TRAJİ KOMİK

41 TRAJİ KOMİK

42 TRAJİ KOMİK

43 TRAJİ KOMİK

44 TRAJİ KOMİK

45 TRAJİ KOMİK

46 TRAJİ KOMİK

47 TRAJİ KOMİK

48 TRAJİ KOMİK

49 TRAJİ KOMİK

50 TRAJİ KOMİK

51 TRAJİ KOMİK

52 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SİSTEMİ ŞARTLARI
4.1 GENEL ŞARTLAR(ISO 9001) 4.2 İSG POLİTİKASI(ISO 9001) 4.3 PLANLAMA(ISO 9001) 4.3.1.Tehlike Tanımlaması,Risk değerlendirmesi ve risk kontrolü için planlama 4.3.2 Yasal ve Diğer Şartlar 4.3.3 Hedefler(ISO 9001) 4.4 UYGULAMA VE İŞLETME 4.4.1 Yapı ve Sorumluluk(ISO 9001) 4.4.2 Eğitim,bilinç ve yeterlilik(ISO 9001) 4.4.3 Danışma ve İletişim(ISO 9001) 4.4.4.Dokümantasyon (ISO 9001) 4.4.5 Doküman ve Veri Kontrolü (ISO 9001) 4.4.6 İşletme Kontrolü 4.4.7 Acil Durumlara hazırlığı 4.5 KONTROL VE DÜZELTİCİ FAALİYET 4.5.1 Performans ölçümü ve İzleme (ISO 9001) 4.5.2 Kazalar,olaylar,uygunsuzluklar,düzeltici ve önleyici faaliyetler 4.5.3 Kayıtlar ve Kayıtların Yönetimi (ISO 9001) 4.5.4 İç Tetkik (ISO 9001) 4.6 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ (ISO 9001) PLANLA UYGULA ÖNLEM AL KONTROL ET

53 4.3 – PLANLAMA 4.3.1 Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve risk kontrolü için planlama Kuruluş, tehlikelerin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi ve gerekli kontrol tedbirlerin uygulanması için prosedürler oluşturmalı ve sürdürmelidir. Bu prosedürler aşağıdakileri içermelidir; - Rutin veya rutin olmayan faaliyetler; - İş yerine erişebilme imkanına sahip personelin faaliyetleri (taşeronlar ve ziyaretçiler dahil); - Kuruluş veya diğerleri tarafından sağlanan iş yerindeki kolaylıklar. Kuruluş, İSG hedeflerini koyarken bu değerlendirmelerin sonuçlarının ve bu kontrollerin etkilerinin dikkate alınmasını sağlamalıdır. Kuruluş bu bilgileri dokümante etmeli ve güncel tutmalıdır. Tehlike tanımlaması ve risk değerlendirmesi için kuruluşun metodolojisi; - Düzenleyici değil proaktif olmasını sağlamak için, kapsamına, yapısına ve zamanlamasına göre tarif edilmeli,

54 KONTROL ÖNLEMLERİ 1-RİSKİN ORTADAN KALDIRILMASI TEMEL PRENSİPTİR. 2-RİSK ORTADAN KALDIRILAMIYORSA AZALTILMA YOLUNA GİDİLMELİ. 3-DAHA SONRAKİ AŞAMADA KORUYUCU EKİPMAN KULLANIMINA GİDİLMELİ YÜKSEK RİSK

55 Tehlike Ortaya Çıkarsa Yaratabileceği Şiddet Ortaya çıkma Olasılığı
Somut Tehlike Risk Yaralanma, hastalık, hasar, zarar meydana getirme potansiyeli olan kaynak ya da durumdur. Tehlikenin oluşma olasılığı ile bu olasılık gerçekleştiğinde ortaya çıkabilecek sonucun ciddiyet derecesidir. RİSK SEVİYESİ Tehlike Ortaya Çıkarsa Yaratabileceği Şiddet Ortaya çıkma Olasılığı X =

56 Zararın Olabilirliği 5 İş yapıldığı sürece (çok yüksek) olasılık)
Ortaya Çıkma Olasılığı / Frekans İçin Derecelendirme Basamakları: 5 İş yapıldığı sürece (çok yüksek) olasılık) 4 Her gün ( yüksek olasılık) 3 Haftada bir (orta dereceli olasılık) 2 Ayda bir (küçük olasılık) 1 Yılda bir (çok küçük olasılık)

57 Tesis / Ekipmana Yönelik (Derecesi büyük olan dikkate alınır.)
Zararın Şiddeti Şiddet Derecesi İnsana Yönelik 5 Büyük yaralanma 3 Hafif yaralanmalar 4 Orta dereceli yaralanma 2 Ölümlü kaza 1 Kayıpsız olaylar Tesis / Ekipmana Yönelik Zararın maliyeti $’a eşit veya $’dan büyüktür. Zararın maliyeti ila $ arasındadır. Zararın maliyeti ila $ arasındadır. Zararın maliyeti ila $ arasındadır. Zararın maliyeti $’dan azdır. Olası Sonuç (Derecesi büyük olan dikkate alınır.)

58 Riskin Derecelendirilmesi
Olasılık 1 2 3 4 5 Çok hafif seviye risk Düşük seviye risk 6 Orta seviye risk 8 10 9 12 15 Yüksek seviye risk 16 20 Çok yüksek seviye risk 25 Şiddet

59 Risk Değerlendirme Kartı
Yürürlük Tarihi Revize No : Sayfa No : Risk Değerlendirme Ekibi : Risk Değerlendirme Kartı Ünitesi Risk Önleme Faaliyetleri Risk Seviyesi Zararın Şiddeti Olabilirliği Mevcut Önlemler Olası İstenmeyen Sonuç Faaliyet Sırasında Oluşabilecek Tehlikeler Faaliyetin Tanımı Form No : Revizyon No :

60 Ekipte ; Risk değerlendirme ekibinde kimler yer almalıdır?
işyeri hekimi, işletmenin geçmişini bilen yönetim sorumlusu, Operasyonel deneyimi olan teknik eleman, bakım elemanı ve Çalışanlar Bulunmalıdır.

61 4.3 – PLANLAMA 4.3.2 Yasal ve diğer şartlar

62 4.4 – UYGULAMA VE İŞLETME 4.4.6 İşletme kontrolü

63 BAŞARILI DENETİM GEÇİRMENİZ
DİLEKLERİMİZLE


"ISO ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları