Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Orhan Odabaşı Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Genel Sekreteri Avrupa Birliği ve Hekimlik Pratiğine Etkileri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Orhan Odabaşı Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Genel Sekreteri Avrupa Birliği ve Hekimlik Pratiğine Etkileri."— Sunum transkripti:

1 Dr. Orhan Odabaşı Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Genel Sekreteri Avrupa Birliği ve Hekimlik Pratiğine Etkileri

2 Sunum Planı Avrupa Birliği değişti mi? Avrupa Birliği değişti mi? Avrupa Birliği’nin sağlık alanına önermeleri Avrupa Birliği’nin sağlık alanına önermeleri Avrupa Birliği Mezuniyet Sonrası-Öncesi Eğitim Avrupa Birliği Mezuniyet Sonrası-Öncesi Eğitim Sürekli Tıp Eğitimi Sürekli Tıp Eğitimi AB-Türkiye karşılaştırması AB-Türkiye karşılaştırması Türkiye’de AB bahaneleri ! Türkiye’de AB bahaneleri ! AB’den “BAĞIMSIZ!” hekimlik pratiği AB’den “BAĞIMSIZ!” hekimlik pratiği

3 Avrupa Birliği Siyasal Bütünleşme Demokratikleşme ve insan hakları AB’nin ayırdedici özellikleri mi? Demokratikleşme ve insan hakları AB’nin ayırdedici özellikleri mi? Siyasal bütünleşmede bir kaygımız yoksa Irak sürecine bakmalıyız. Siyasal bütünleşmede bir kaygımız yoksa Irak sürecine bakmalıyız. Irak’ta Avrupa Birliği büyükleri aynı tarafta değil Irak’ta Avrupa Birliği büyükleri aynı tarafta değil

4

5 Avrupa Birliği Siyasal Bütünleşme Anayasa oylamasına Fransa ve Hollanda hakları doğrudan dur dediler. Anayasa oylamasına Fransa ve Hollanda hakları doğrudan dur dediler.

6 Avrupa Birliği Ekonomik Bütünleşme Fransa stratejik sektörlerin olduğunu bunların Fransız kalması zorunluluğunu kamuoyuna açıklandı. Fransa stratejik sektörlerin olduğunu bunların Fransız kalması zorunluluğunu kamuoyuna açıklandı. İngiltere tarım sektörü teşvikine karşı… İngiltere tarım sektörü teşvikine karşı… Almanya da Wolswagen satışı engellenmekte Almanya da Wolswagen satışı engellenmekte Avrupa’da ABD ile işbirliği yapmak isteyenler için nefes alma fırsatı yarattı. Avrupa’da ABD ile işbirliği yapmak isteyenler için nefes alma fırsatı yarattı. Hem siyasal hem ekonomik bütünleşme 2006’da sekteye uğradı.

7 Avrupa Birliği değişti mi?

8 Taahhütten saygı göstermeye… 1961/ Avrupa Sosyal Şartı 1961/ Avrupa Sosyal Şartı … akit altına alanlar sağlığın korunması için uygun önlemler almayı taahhüt ediyor. Sosyal Güvenliği’de … Şartlarda Eşitlik (nüfusun tamamının yararlanması) 2000/Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi 2000/Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi Birlik sermayenin serbest dolaşımını sağlar. Sosyal Güvenlik ve sosyal yardım için saygı gösterme. Fırsat Eşitliği

9 Avrupa Birliği’nin sağlık alanına ilişkin önermeleri var mı?

10 Kapı tutuculuğu I. Basamak sağlık organizasyonundan sevk mekanizması I. Basamak sağlık organizasyonundan sevk mekanizması ? ? ?

11 Genel Bütçe (Beveridge Modeli) Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç, İsveç, İrlanda, İngiltere (Yunanistan, Portekiz, İspanya, İtalya) Kamu Sigortası (Bismarck Modeli) Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya, Lüksenburg, Hollanda, İsviçre (İsrail, Türkiye) Finansman

12

13 AB ülkelerinde kamu ve özel sağlık harcamalarında ki değişim, 1975-1990(%)

14 Yıllar 19501960198719972003 Prim 6.0 8.412.613.5 14.3 Busse&Reisberg, 2004 Almanya’da çalışanların ücretlerinden sağlık sigortası için kesilen prim (%)

15 AB’de Sağlıktaki Artışlar Harcamalarda Harcamalarda Primlerin emekçi paylarında Primlerin emekçi paylarında Cepten ödemelerde Cepten ödemelerde İleri teknoloji kullanımında İleri teknoloji kullanımında Toplumsal eşitsizliklerde Toplumsal eşitsizliklerde İşsiz sağlık emekçisi sayısında İşsiz sağlık emekçisi sayısında Ücret düşüklüğünde Ücret düşüklüğünde Güvencesiz ve kısmi çalışan sağlık emekçisi sayısında…. Güvencesiz ve kısmi çalışan sağlık emekçisi sayısında….

16 Avrupa Birliği’nde Hekimlerin Eğitimi

17 Roma sözleşmesi Tıp sektörü içinde kişilerin ve hizmetlerin serbest değişimi 1975 ve 5 Nisan 1993’te pekiştirdiği direktifler Tıpta uzmanlık eğitimi için 6 yıllık temel tıp eğitimi 6 yıllık temel tıp eğitimi Eğitim kurumunda (üniversite ya da eğitim hastanesi) tam gün (ya da süre olarak muadili yarım gün) eğitim Eğitim kurumunda (üniversite ya da eğitim hastanesi) tam gün (ya da süre olarak muadili yarım gün) eğitim Eğitim alan kişinin bu sürece kişisel olarak katılımı Eğitim alan kişinin bu sürece kişisel olarak katılımı 26 ve 27.madde belirlenen eğitim sürelerine uyulması 26 ve 27.madde belirlenen eğitim sürelerine uyulması

18 Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (ATUB-UEMS) AB'deki tüm tıp uzmanlarının temsilci kuruluşudur. AB'deki tüm tıp uzmanlarının temsilci kuruluşudur. Türkiye’de TTB aracılığı ile 1993'ten bu yana, aidatını yatırarak UEMS'de yardımcı üye olarak (associated member) temsil edilmekte Türkiye’de TTB aracılığı ile 1993'ten bu yana, aidatını yatırarak UEMS'de yardımcı üye olarak (associated member) temsil edilmekte

19 Ulusal Üst Kurul (National Board) Ulusal Üst Kurul (National Board) Tıp uzmanlarının eğitimini denetleyen ulusal mesleki bir kuruluştur. Görevi ulusal standartları oluşturmak. Avrupa Üst Kurulu (European Board) Avrupa Üst Kurulu (European Board) Uzmanlık dalında yüksek bakım standardını garanti etmek amacı ile uzmanlık eğitiminin yeterli düzeye çıkarılmasını sağlayan, UEMS’in uzmanlık bölümünce oluşturulan bir kurul Ulusal Sağlık Üst Kurulu (National Authority) Ulusal Sağlık Üst Kurulu (National Authority) Ülkede tıp uzmanlarını nitelendirilmesinden (qualification) sorumlu kurum

20 Tıp Uzmanlığı Eğitimi Genel Çerçevesi Tıp Uzmanlığı Eğitimi için Seçim ve Uzmanlığa Giriş Tıp Uzmanlığı Eğitimi için Seçim ve Uzmanlığa Giriş Eğitimin Süresi Eğitimin Süresi Ana Dal Ana Dal Eğitim Programı Eğitim Programı Nitelik Güvencesi Nitelik Güvencesi Sayı Hükmü Sayı Hükmü Yabancı Ülkede Eğitim Yabancı Ülkede Eğitim

21 Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi

22 Avrupa Birliği Tıp eğitimine girişte ulusal bir sınav yok. Tıp eğitimine girişte ulusal bir sınav yok. 1.5-2 milyon nüfusa bir tıp fakültesi açılması hedeflenmektedir. 1.5-2 milyon nüfusa bir tıp fakültesi açılması hedeflenmektedir. Her tıp fakültesine 150- 200 öğrenci alınmaktadır. (Ulusal insan gücü planlaması) Her tıp fakültesine 150- 200 öğrenci alınmaktadır. (Ulusal insan gücü planlaması) Türkiye ÖSS, liseyi bitirdikten sonra başarılı olması koşul 50 tıp fakültesi bulunmakta, 4 tıp fakültesi daha açıldı Tıp eğitimine girişte tıp fakültesi kontenjanları 4250-4700

23

24 Türkiye’de Yıllara Göre Tıp Fakülteleri Sayıları TTB MÖTE-2004

25 Türkiye’de tıp fakültelerine alınan öğrenci sayılarında yıllara göre değişim

26 Zaman 12 Şubat 2006

27 Hekim sayısı ne kadar artacak?

28 İşsiz hekim sayısı

29 Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Avrupa Birliği Eğitim süresi 6 yıl, Eğitim süresi 6 yıl, 5.500 saat temel tıp eğitimi 93/16 direktifine göre Avrupa’da tüm pratisyen hekimlere ulusal kamu sağlık sistemi içerisinde 2 yıl süreyle mesleki eğitim yapma zorunluluğu 93/16 direktifine göre Avrupa’da tüm pratisyen hekimlere ulusal kamu sağlık sistemi içerisinde 2 yıl süreyle mesleki eğitim yapma zorunluluğu Türkiye Ülkemizde de aynı temel koşullar geçerli Tıp fakültelerinde mezun olan pratisyen hekimliğe başlayabilir. TTB Genel Pratisyenlik Enstitüsü

30 Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Mevzuat Avrupa Birliği UEMS’in 5.4.1993 tarih ve 24, 26, 27 maddeleri UEMS’in 5.4.1993 tarih ve 24, 26, 27 maddeleri Türkiye TC Anayasası, Madde 130, 131 1219 sayılı Yasanın 9. Maddesi 2547 sayılı Yasanın 3. Maddesi t. Fıkrası Tıpta Uzmanlık Tüzüğü(1973) Tıpta Uzmanlık Tüzüğü(2002) Tıpta Uzmanlık Yönetmeliği (1974)

31 Sabah 27 Şubat 2006

32 Hürriyet 21 Şubat 2006

33 Zaman 27 Şubat 2006

34 Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Eğitim Kurumu Avrupa Birliği Yeterli fiziki altyapı, makine teçhizat ve eğitim olanaklarına sahip olması Yeterli fiziki altyapı, makine teçhizat ve eğitim olanaklarına sahip olması Poliklinikte ve yatarak tedavi edilen hasta sayısı, yatak sayıları, kütüphane toplantı salonları, patoloji, radyoloji ve arşiv ünitelerinin olması Poliklinikte ve yatarak tedavi edilen hasta sayısı, yatak sayıları, kütüphane toplantı salonları, patoloji, radyoloji ve arşiv ünitelerinin olması Türkiye Yeni kurulan tıp fakültelerinde büyük sorunlar bulunmakta SB eğitim araştırma hastanelerinde yeni şef ve şef yardımcılarına servis açabilmek için bu sayı 8’e kadar düşürüldü...

35 Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Eğitim Kurumu Avrupa Birliği Eğitim Hastanelerinin niteliğinden ziyaret programları ile UEMS sorumludur. Eğitim Hastanelerinin niteliğinden ziyaret programları ile UEMS sorumludur. Türkiye Bir denetim programı bulunmamakta. Tıp fakülteleri ve Sağlık Bakanlığı’nca yetkili kılınan eğitim hastanelerinde koşulsuz olarak yapılabilmektedir.

36 Türkiye 29 Ocak 2006

37 Türkiye 18 Şubat 2006

38 İSTANBUL

39 Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Uzmanlık Alanları Avrupa Birliği 74 uzmanlık alanı 74 uzmanlık alanı 23’ü tüm üye ülkeler tarafından kabul edilmiş 23’ü tüm üye ülkeler tarafından kabul edilmiş 51’i ise 2 ya da daha fazla sayıda üye ülke tarafından kabul edilmiş 51’i ise 2 ya da daha fazla sayıda üye ülke tarafından kabul edilmiş Türkiye 42 uzmanlık alanı

40 Uzmanlık Eğitimi Süreleri Avrupa Birliği Türkiye Avrupa Birliği Türkiye Kardiyoloji6 yıl 5 yıl Kardiyoloji6 yıl 5 yıl Dahiliye6 yıl5 yıl Dahiliye6 yıl5 yıl Göz4 yıl5 yıl Göz4 yıl5 yıl Çocuk Cerrahisi6 yıl5 yıl Çocuk Cerrahisi6 yıl5 yıl Genel Cerrahi6 yıl5 yıl Genel Cerrahi6 yıl5 yıl Farmakoloji6 yıl5 yıl Farmakoloji6 yıl5 yıl

41 Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Eğitici Avrupa Birliği 5 yıldır o uzmanlığı yapıyor olması 5 yıldır o uzmanlığı yapıyor olması Türkiye Hekim uzman olduğunun ertesi günü yardımcı doçent olarak atanabilmekte Uzmanlığını aldıktan sonra hemen doçentliğe başvuru yapılabilmekte SB 1999 yılından bu yana şef ve şef yardımcısı sınavı yapmamakta

42 Cumhuriyet 30 Kasım 2005

43

44 Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Asistan Avrupa Birliği Ulusal ya da uluslararası bir sınav yok Ulusal ya da uluslararası bir sınav yok Eğitici ile eğitilenin bire bir görüşmesine dayalı tercih sistemi esas Eğitici ile eğitilenin bire bir görüşmesine dayalı tercih sistemi esas Eğitici/eğitilen oranı çok önemli Eğitici/eğitilen oranı çok önemli Türkiye 1987’den bu yana TUS Eğitici/eğitilen oranlarında büyük sorunlar var

45 Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Asistan Avrupa Birliği Nitelik denetim programları önemli Nitelik denetim programları önemli Sağlık insan gücü politikaları eğitimin temel esaslarından biri: uzman eğitim sürecini tamamladıktan sonra mesleki becerisi uygulama şansına sahip olmalı Sağlık insan gücü politikaları eğitimin temel esaslarından biri: uzman eğitim sürecini tamamladıktan sonra mesleki becerisi uygulama şansına sahip olmalı Türkiye Nitelik denetiminde yeterli bilgi beceri ve deneyim ile donatılmış uzman yetişmemekte Sağlık insan gücü planlaması yok Doldur – boşalt yöntemi geçerli Uzman olduktan sonra da sorunlar bitmemekte: mecburi hizmet uygulaması

46 Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitimi Ulusal Otorite Avrupa Birliği Ülke meslek örgütleri, tıp fakültelerinin temsilcilerinden oluşan yetkili bir kurul ya da ulusal board’a sahip olmalı Ülke meslek örgütleri, tıp fakültelerinin temsilcilerinden oluşan yetkili bir kurul ya da ulusal board’a sahip olmalı Ulusal otorite eğitimin içeriği, eşgüdümü, denetlenmesi ve düzenlenmesinden sorumlu Ulusal otorite eğitimin içeriği, eşgüdümü, denetlenmesi ve düzenlenmesinden sorumlu Türkiye Ülkemizde bu anlamda özerk ve yetkili bir kurul bulunmamakta 2002 Tıpta Uzmanlık Tüzüğü: “Tıpta Uzmanlık Kurulu” adı verilen bir kurul oluşturulmuşsa da bu kurulun özerkliği ve yetkisi bulunmamakta.

47 TTB Sürekli Tıp Eğitimi (Mesleki Gelişim) Kredilendirme TTB STE-MG Kredilendirme 1994 yılında TTB STE-MG Kredilendirme 1994 yılında Kişisel gelişim dosyaları (portföy) aktif bilime katkıları da izlenebilecek. Kişisel gelişim dosyaları (portföy) aktif bilime katkıları da izlenebilecek.

48 YılEtkinlik SayısıKredi Puanı 199417254 19951201.355 20006416.041 20016787.510 20026957.434 20035117.834 20047567.359 2005172825.647 Toplam694380.921 Yıllara göre kredilendirilen etkinlik sayıları

49 2005 Etkinlik Düzenleyenler Dernek 492 Üniversite 433 Ortak 380 Tabip odası 261 İlaç firma 110 Hastane 52 Toplam1728

50 Potansiyel suçlu: Hekimler

51

52 Harcama kalemi Harcama kalemi% İlaç42,7 Diğer Eczane Ü. 1,0 Terapi Alet 4,5 İlaç-Tıbbi Ürün ara toplam 48,1 Doktor muayene 18,4 Röntgen vb. 2,9 Diğer Doktor 0,1 Diş Hekimliği 8,5 Tıbbi Tahlil 6,5 Tıbbi Yardım 1,2 Hastane dışı ara toplam 37,8 Temel hastane 1,8 Ameliyat6,7 Doğum3,4 Hastane ara toplam 13,0 Sağlık sigorta 1,0 Sağlık Toplam 100 100

53 Eğitim Araştırma Hastanesi “G ö REV”ler sonrası dağıtılan döner sermaye miktarları Hekimin konumu Göz,Plastik G. Cerrahi, Kalp damar, KBBDahiliye,EnfeksiyonRadyoloji/ Nükleer tıp Şef3.2-4.01.1-1.7-2.01.2-0.31.7 Şef Yrd. + uzman 3.3-2.22.0-1.51.6-0.71.7-1.21.01.7-1.41.50.2-0.4 Asistan0.80.4-0.7-1.00.8-0.10.6 Hemşire- teknisyen 0.15-0.34

54

55 Genel Sağlık Sigortası Başınıza gelmeden

56

57

58 *özel hastane sahipleri *özel muayenehane-poliklinik sahipleri, “part-time”uzmanlar *öğretim üyeleri, tam gün uzmanlar *pratisyen hekimler, asistanlar *hemşireler, teknisyenler *hizmetliler, *taşeron çalışanları

59 Kamuda Daralma/ çökme Kamuda Daralma/ çökme Kamu istihdamında daralma Kamu-dışı istihdam; taşeronlaştırma, özelleştirme Sağlık personeli fazlalığı;işsizlik “ne iş olsa yaparız” koşulları Yeni/ek iş yükleme Yarım-zamanlı ve esnek çalışma;uzun ve düzensiz saatler Ekip hizmetinin bozulması; parçalanma Örgütsüzleşme / sendikasızlaştırma Siyasi baskı, kadrolaşma hiyerarşide artış...

60 Etik uygulama ve sağlık hakkı tanımlaması için Uygun bir değerlendirme (risk hesabı) Uygun bir değerlendirme (risk hesabı) Tartışma Tartışma Kanıt Kanıt İletişim İletişim Sağlıklı muhakeme Sağlıklı muhakeme Mekanizmalarında şeffaflık Mekanizmalarında şeffaflık Dürüstlük Dürüstlük Bütünlük Bütünlük

61 Sözün sonu AB’de siyasal, ekonomik bütünleşme yok AB’de siyasal, ekonomik bütünleşme yok AB’nin Türkiye vb. ülkelerden beklentisi sermayenin önünün hem mal hem de hizmet alanında açılmasıdır AB’nin Türkiye vb. ülkelerden beklentisi sermayenin önünün hem mal hem de hizmet alanında açılmasıdır Türkiye GATS vb. anlaşmalarla tek taraflı kendini bağlamıştır Türkiye GATS vb. anlaşmalarla tek taraflı kendini bağlamıştır Sağlık alanında AB’nin bütünlüklü örnek alınacak bir yanı olmayıp kendi içerisinde sorunludur Sağlık alanında AB’nin bütünlüklü örnek alınacak bir yanı olmayıp kendi içerisinde sorunludur Türkiye sağlık alanında kendi deneyimlerimizden, kazanımlarımızdan haraketle bilimsel olanla, insanı önceleyenle bir ulusal sağlık örgütlenmesine gitmeli Türkiye sağlık alanında kendi deneyimlerimizden, kazanımlarımızdan haraketle bilimsel olanla, insanı önceleyenle bir ulusal sağlık örgütlenmesine gitmeli

62 teşekkürler…

63 AB standartlarla bir arada durmayı… Görecelilik/farklı topluluklarda-toplumlarda Görecelilik/farklı topluluklarda-toplumlarda (Ahlakçılık Din ve benzeri normlar için geçerli) Değişim ve iyi gerekçelendirme Değişim ve iyi gerekçelendirme Muhakeme etmeden Muhakeme etmeden Aydınlatılmış Onam formlarında bir patlama kanıtsız ve bilinç dışı uyum çabası yalnızca TCK’nin bir yaptırımı Aydınlatılmış Onam formlarında bir patlama kanıtsız ve bilinç dışı uyum çabası yalnızca TCK’nin bir yaptırımı Eğitimde etik, klinik etik hiç tartışılmıyor Eğitimde etik, klinik etik hiç tartışılmıyor İşlevleri tanımlanmadan etik komiteler kuruluyor İşlevleri tanımlanmadan etik komiteler kuruluyor

64 UEMS

65 31 Temmuz 1959 1963: Ankara Antlaşması Ortaklık 12 Mart 12 Eylül Demokrasiye ara 3 Ekim 2005 Müzakereler

66 AB’ye almayacaklar olsalar bile … 6-7 yıl içerisinde AB’ye gireriz AB’ye giremiyoruz ama Gümrük Birliği’ne … 40 yıllık yürüyüş Girdik giriyoruz.-Boşuna uğraşıyoruz

67 AB TEMEL HAKLAR BİLDİRGESİ (2000) Giriş Giriş Birlik, …….sermayenin serbest dolaşımını ve yerleşme özgürlüğünü sağlar. Md.34 Sosyal güvenlik ve sosyal yardım Md.34 Sosyal güvenlik ve sosyal yardım ………..sosyal güvenlik yardımları ve sosyal hizmetlerden yararlanma hakkını tanımakta ve saygı göstermektedir. … sosyal ve konut yardımından yararlanma hakkını tanımakta ve saygı göstermektedir.

68 AVRUPA SOSYAL ŞARTI (1961) Md.11 Sağlığın Korunması Hakkı Md.11 Sağlığın Korunması Hakkı Akit taraflar … uygun önlemler almayı taahhüt eder. Md.12 Sosyal Güvenlik Hakkı Md.12 Sosyal Güvenlik Hakkı … bir sosyal güvenlik sistemi kurmayı ya da korumayı, … en az UÇÖ’nün 102 numaralı sözleşme kapsamından daha düşük düzeyde olmamak üzere yeterli bir düzeyde tutmayı, …. taahhüt eder.

69 Md.13 Sağlık ve Sosyal Yardım Hakkı Md.13 Sağlık ve Sosyal Yardım Hakkı … hakkının etkin biçimde kullanılmasını sağlamak için; … herkese yeterli yardımı sağlamayı ve hastalık halinde bunun gerektirdiği bakımı sunmayı … taahhüt eder. (Şartlarda Eşitlik)

70 Md.35 Sağlık hizmetleri Md.35 Sağlık hizmetleri Herkes, ulusal yasalar ve uygulamalarda belirtilen şartlar çerçevesinde koruyucu sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkına ve tıbbi tedaviden yararlanma hakkına sahiptir. (Fırsat Eşitliği)


"Dr. Orhan Odabaşı Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Genel Sekreteri Avrupa Birliği ve Hekimlik Pratiğine Etkileri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları