Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

-7- orman alanları için planlanlama 1©cnokan2009.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "-7- orman alanları için planlanlama 1©cnokan2009."— Sunum transkripti:

1 -7- orman alanları için planlanlama 1©cnokan2009

2 25 slayt tercüme ile 40 dakika ©cnokan

3 MH’larda orman kaynakları bir MH da : devlet ormanı özel orman orman-içi meralar olabilir –katılımcı MH planları bunların tümü için yönetim planlarını içermelidir 3©cnokan2009

4 mevcut yönetim planları olabilir bunlar MH planı içinde yeralmalı, uygulamalar bir bütün olarak MH iyileştirme çalışmaları ile birlikte yapılmalıdır MH’larda orman kaynakları 4©cnokan2009

5 daha önce hazırlanmış yönetim planları yok ise, yapılabilir ve MH planı kapsamına girebilir MH’larda orman kaynakları 5©cnokan2009

6 planlama adımları 6©cnokan2009

7 7

8 orman sınırları –kadastro haritaları, amenajman planları, ve köyün geleneksel orman kullanım yaklaşımlarını dikkate alarak MH’daki ormanların sınırları belirlenmeli 8©cnokan2009

9 orman yönetim planları yapılmamışsa: –varsa, orman alanlarını gösteren vejetasyon haritaları kullanılmalı –bu haritalar genelde ormanın kalitesini belirtmez –öncelikle, verimli ve bozuk ormanlar ile çıplak alan ve meraları gösteren basit bir harita hazırlanmalı orman sınırları 9©cnokan2009

10 orman yönetim planları varsa: planlar mevcut durumla karşılaştırılmalı, fark varsa gerekli düzeltmeler yapılmalı orman sınırları 10©cnokan2009

11 ge nelde, erozyon arttıkça, ağaçlandırılabilir alanda artmakta ağaçlandırma alanların planlaması MH köylüleriyle birlikte yapılmalı MH ekibindeki ormancılık uzmanları orman temas grubuyla birlikte çalışmalı köylülerle birlikte planlama 11©cnokan2009

12 –temas grubuyla birlikte orman alanları incelenmeli, –yapılabilecek uygulamaların boyutu, yer ve zamanı tüm MH halkının fikri alınarak kararlaştırılmalı –kararlarda her zaman teknik kriterler baz olmalı temas grubu ile çalışma 12©cnokan2009

13 ormanla ilgili uygulamalar tartışılırken, köylüler bazı meralara ve orman alanlarına erişimlerimin sınırlandırılacağını derhal anlayacaklardır uygulamalara muhalif tavır alabilirler köylüleri bilgilendirmek 13©cnokan2009

14 MH teknik ekibi açıklamalı: dikilecek ağaç türleri için köylüler söz sahibi olacak orta vadede, özellikle meyveli türlerden köylüler gelir sağlayacak köylüleri bilgilendirmek 14©cnokan2009

15 meşe rehabilitasyonu köylüye yem ve yakacak olarak geri dönecektir ağaçlandırma, yeraltı sularının dengesini tekrar sağlayacaktır yapılacak uygulamalarda kendileri işçi olarak çalışacak, gelir elde edecek köylüleri bilgilendirmek 15©cnokan2009

16 interventions verimli ormanlarda: uygulama olmayacaktır bozuk ormanlarda: rehabilitasyon faaliyeti gerekecek: gençleştirme budaması, ormanı kapatarak korumaya alma dikimler (tohum/fidan) yapma uygulamalar 16©cnokan2009

17 orman açmaları : tarım alanı olarak kullanılıyorsa, hızlı büyüyen veya meyveli türlerin dikimi, için köylülerle anlaşmaya varılabilir : –kavak, akasya –badem, ceviz, kestane uygulamalar 17©cnokan2009

18 MH planlama sürecinde ağaçlandırılacak alanlarda toprak etütleri yapılmalı bunun zaman alacağı dikkate alınmalı 1 - 1.5 ay sürebilir toprak etüdleri 18©cnokan2009

19 uygulamalardan edinilen dersler 19©cnokan2009

20 Soil preparation amaç: toprağın suyu tutmasını ve fidan köklerininin gelişimini sağlamak işlemede (derinlik, araç) denge gözetilmeli ağaçlandırmayla önlenecek erozyondan daha fazlasına yolaçılmamalı toprak hazırlama 20©cnokan2009

21 Soil preparation makina kullanarak toprak hazırlama sadece mecbur kalındığı zaman ve özenle uygulanmalı, standart bir çözüm yoktur - eğim ve toprak yapısına göre değişik çözümlerin uyarlanmasını gerektir toprak hazırlama 21©cnokan2009

22 mutlaka yerel şartlara uygun tür seçilmeli ağaçlandırmanın amacına bağlı kalınmalı: »toprak koruma, »yakacak üretimi, »arıcılığa destek, veya »bunların bir kaçı köylülerle birlikte yapılmalı 22©cnokan2009 tür seçimi

23 planting ileride yüksek maliyete yolaçacak sorunları (tamamlama, ot temizleme) azaltmak için baştan dikkatli dikim yapılmalı, sadece üniform kalite ve boyda/yaşta, sağlıklı/güçlü fidan kullanılmalı dikim 23©cnokan2009

24 tüplü fidan tercih edilmelidir meşede palamut dikimi ekonomik ve doğal bir yöntemse de: dikim 24©cnokan2009 kök sistemi geliştirmesi uzun sürer, yani toprağı tutabilene kadar zaman geçer

25 ttending genç fidanlar hayvanlardan korunmalı ancak bu için tel örgüyle çevirmeden de yapılabilir, katılımın gücüne bağlı gübreleme gerekiyorsa, fidanlar gençken ve yakına uygulanmalı yavaş-etkili gübreler kullanılanılmalı bakım 25©cnokan2009

26 tending ot temizliği, seçici ve sınırlayıcı olmalıdır bazı türlerde, kökler zaten gelişmiş olduğundan, kesilse bile tekrar ve daha güçlü büyüyecekleri, kök parçacıklarının daha da yayılacağı unutulmamalı bakım 26©cnokan2009


"-7- orman alanları için planlanlama 1©cnokan2009." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları