Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SU HAVZALARI SEÇİMİ ©cnokan20091. yönetim bugün ve gelecek odaklıdır rehabilitasyon ise geçmiş ve bugün odaklıdır 2©cnokan2009 su havzası yönetimi ve.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SU HAVZALARI SEÇİMİ ©cnokan20091. yönetim bugün ve gelecek odaklıdır rehabilitasyon ise geçmiş ve bugün odaklıdır 2©cnokan2009 su havzası yönetimi ve."— Sunum transkripti:

1 SU HAVZALARI SEÇİMİ ©cnokan20091

2 yönetim bugün ve gelecek odaklıdır rehabilitasyon ise geçmiş ve bugün odaklıdır 2©cnokan2009 su havzası yönetimi ve rehabilitasyon

3 doğal kaynaklar önemli düzeyde bozulmuş ekolojik dengeler kesintiye uğramış sonuç olarak erozyon ve sel sıkça yaşanır olmuş İSE havzada r e h a b i l i t a s y o n gerekli 3©cnokan2009 havza rehabilitasyonu

4 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK varlık ve kaynakların, mevcut kuşaklar için adil dağılımı ve gelecek kuşakların kullanımı içinse korunmasıdır - kuşaklar içi ve kuşaklar arası eşitlik sağlar 4©cnokan2009

5 aynı zamanda çevre koruma ile ekonomik kalkınma arasındaki ikilemin üstesinden gelir sürdürülebilirlik 5©cnokan2009

6 sürdürülebilirliğin yapı taşları karşılıklı saygı çevreye saygı başkalarının hakkına saygı 6©cnokan2009

7 neyin değişmesi gerekir ? “insan” ve “insan-ekosistem ilişkileri”ni yönlendiren değerlerin d e ğ i ş m e s i gerekir 7©cnokan2009

8 anahtar sürdürülebilir havza yönetiminin anahtarı davranış değişikliği’ ni başarmaktır 8©cnokan2009

9 yoksulluk ile doğal kaynak bozunumu arasında bağlantı vardır 9©cnokan2009

10 AKARSU HAVZALARI Türkiye’nin ana su havzaları ©cnokan200910

11 Örnek: su havzaları listesi Havza Bölgeler Drini Shkodra (hepsi), Kukesi (hepsi), Dibra (kısmen) Erzeni Tirana (kısmen), Durres (kısmen) Mati Dibra (kısmen), Lezha (kısmen) Ishmi Tirana (kısmen), Durres (kısmen) Semani Berati (hepsi), Korca (çoğu), Elbasan (kısmen), Fieri (kısmen) Shkumbini Elbasan (kısmen), Korca (kısmen), Fieri (kısmen) Vjosa Vlora (hepsi), Gjirokastra (hepsi) ©cnokan200911

12 önceliklendirme ©cnokan200912

13 her su havzası için puanlama yapılmalı bir grup kriter vardır ve ıskala bazında bunlar değerlendirilmeli –“1-5 skalası” 1 = en düşük/ az 5 = en yüksek/ fazla önceliklendirme ©cnokan200913

14 ©cnokan2009 14

15 uygulamalar için kaç tane havza seçilmeli? ©cnokan200915

16 uygulama yapılacak su havzası sayısı “tercih matrisi” kullanılarak kaç havzada uygulama süresi boyunca çalışılabileceğine karar verilecektir 1 ?, 2? veya 3? veya daha fazla ? havzada çalışılabilinir ©cnokan200916

17 Havza Seçimi –havza sayısı ©cnokan2009 17

18 Havza seçimi-havza sayısı ©cnokan2009 18

19 Havza seçimi-havza sayısı ©cnokan2009 19

20 ©cnokan200920 Bölüm sonu

21 seçim kriterleri doğal kaynak bozunumunun geri-döndürülebilirlik boyutu topoğrafya bozunumun kırsal gelir üzerinde etkisi ©cnokan200921

22 22 slayt tercüme ile 25 dakika 22 ©cnok an200 9

23 daha düşük kodlarda (mansapta) bulunan altyapılara mevcut ve olası etkiler veya tehditler ( sel, toprak kayması, sediment birikimi gibi) biyoçeşitliliğin önemi seçim kriterleri ©cnokan200923

24 doğal kaynak bozunumunun geri- döndürülebilirlik boyutu or man ve meralarda bozunum düzeyleri toprak, su ve rüzgar erozyon düzeyleri tarımsal alanlarda toprağın verimilik durumu ©cnokan200924

25 1 = en az engebeli 5 = en çok engebeli topoğrafya ©cnokan200925

26 tahmini/ortalama gelir düzeyi bozunumdan kaynaklanan göç / taşınma kırsal gelire etkilenin boyutları ©cnokan200926

27 mansaptaki altyapılara mevcut ve olası etki ve tehditler sel ve toprak kaymalarının sıklığı baraj reservuarları ile sulama ve drenaj sistemlerde sediment yükü ©cnokan200927

28 biyoçeşitliliğin önemi ©cnokan200928

29 tercih matrisi 3 şeçenek: sadece 1 2-3 3’ten çok havzada çalışmak ©cnokan200929

30 bu seçenekler değişik etkenler ışığıda değerlendirilecektir tercih matrisi ©cnokan200930

31 seçim etkenleri kullanılabilecek parasal kaynağın miktarı doğal kaynaklar üzerinde toplam/bileşik olumlu etki etkini görünebilirliği / ölçülebilirliği ©cnokan200931

32 seçim etkenleri demostrasyon etkisi ve bilgilerin yayılımı eşitlik / adalet ©cnokan200932

33 seçim etkenleri değişik ekolojik ve sosyo-ekonomik ortamlarda yaklaşımın tekrarlanabilirlik başarısının değerlendirilmesi merkez açısından denetim kolaylığı ©cnokan200933

34 Öncelik sıralaması su havzası adıöncelik Drini1 Erzini6 Ishmi7 Mati3 Semani4 Shkumbini2 Vjosa5 ©cnokan200934

35 su havzasının hangi bölümlerinde uygulama yapılacak ? her su havzasında uygulama alanı seçerken: doğal kaynak bozunumunun boyutları ve geridöndürülebilirliği erişim / ulaşım önemli ©cnokan200935


"SU HAVZALARI SEÇİMİ ©cnokan20091. yönetim bugün ve gelecek odaklıdır rehabilitasyon ise geçmiş ve bugün odaklıdır 2©cnokan2009 su havzası yönetimi ve." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları