Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Duygu Durum Bozuklukları Bölüm 10. Depresyon ve Maninin Genel Özellikleri Depresyon Depresyon Üzüntü Üzüntü Endişe Endişe Suçluluk Suçluluk Değersiz hissetme.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Duygu Durum Bozuklukları Bölüm 10. Depresyon ve Maninin Genel Özellikleri Depresyon Depresyon Üzüntü Üzüntü Endişe Endişe Suçluluk Suçluluk Değersiz hissetme."— Sunum transkripti:

1 Duygu Durum Bozuklukları Bölüm 10

2 Depresyon ve Maninin Genel Özellikleri Depresyon Depresyon Üzüntü Üzüntü Endişe Endişe Suçluluk Suçluluk Değersiz hissetme Değersiz hissetme İştahta azalma İştahta azalma Cinsel istek kaybı Cinsel istek kaybı

3 Mani (iki uçlu duygu durum bozukluğu-Bipolar) Sinirlilik Sinirlilik Aşırı hareketlilik Aşırı hareketlilik Konuşkanlık Konuşkanlık Fikir uçuşması Fikir uçuşması Dikkatte dağılma Dikkatte dağılma Temelsiz aşırı coşku Temelsiz aşırı coşku Hoşa giden faaliyetlerle aşırı uğraş Hoşa giden faaliyetlerle aşırı uğraş Cinsel kabarma Cinsel kabarma

4 İUDDB Depresyona göre daha az görülür Depresyona göre daha az görülür Dönemlerin tekrarlama olasılığı fazladır Dönemlerin tekrarlama olasılığı fazladır

5 Bipolarite ve yaratıcılık Yaratıcı düşüncede etkisi olabileceği gözlenmektedir Yaratıcı düşüncede etkisi olabileceği gözlenmektedir Michelangelo, Van Gogh, Tchaiskovky.... Michelangelo, Van Gogh, Tchaiskovky.... Ancak hepsinde yaratıcılık beklenemez ya da yaratıcı olan herkeste bipolarite beklenemez Ancak hepsinde yaratıcılık beklenemez ya da yaratıcı olan herkeste bipolarite beklenemez

6 Unipolar???bipolar??? Kanıtlar böyle bir ayrımın geçerli olduğu yönünde Kanıtlar böyle bir ayrımın geçerli olduğu yönünde Ancak bazı açılardan gözlenen örtüşmeler nedeniyle farklı kategori olarak ele almanın geçersizliği de öne sürülmekte Ancak bazı açılardan gözlenen örtüşmeler nedeniyle farklı kategori olarak ele almanın geçersizliği de öne sürülmekte

7 Heterojenite!!! Oldukça heterojen bir grup olması kategorizasyonu güçleştirmektedir Oldukça heterojen bir grup olması kategorizasyonu güçleştirmektedir Örn. Kaygı bozukluğu + depresyon Örn. Kaygı bozukluğu + depresyon

8 Siklotimi Depresyon + hipomani Depresyon + hipomani

9 Psikanalitik Kuram Freud Yas ve Melankoli Freud Yas ve Melankoli Oral dönemde çocuğun ihtiyaçlarının az ya da çok karşılanması Oral dönemde çocuğun ihtiyaçlarının az ya da çok karşılanması Başka insanlara ağır düzeyde bağımlı olma Başka insanlara ağır düzeyde bağımlı olma SEVİLEN KİŞİNİN KAYBI SEVİLEN KİŞİNİN KAYBI Kayıp kişi içe alınmaktadır (introjection) Kayıp kişi içe alınmaktadır (introjection)

10 Psikanalitik Kuram Yas tutulan kişiye karşı bilinçaltı düzeyde duyulan olumsuz duygular Yas tutulan kişiye karşı bilinçaltı düzeyde duyulan olumsuz duygular Kendine yönelme----- öfke, suçluluk Kendine yönelme----- öfke, suçluluk Yas çalışmasında, ölen kişiden ayrışmanın sağlanması hedeflenir Yas çalışmasında, ölen kişiden ayrışmanın sağlanması hedeflenir

11 Psikanalitik Kuram Depresyon kendine döndürülmüş kızgınlık mıdır???? Depresyon kendine döndürülmüş kızgınlık mıdır???? Çalışmalardan destek gelmemiştir Çalışmalardan destek gelmemiştir Ancak bazı temel sayıltılar etkili olabilir (bilişlerin temeli) Ancak bazı temel sayıltılar etkili olabilir (bilişlerin temeli)

12 Bilişsel Kuram Beck Beck Çocukluk & ergenlik dönemi Çocukluk & ergenlik dönemi Kayıplar, reddler, önemli yaşam olayları Kayıplar, reddler, önemli yaşam olayları ŞEMALAR ŞEMALAR

13 Bilişsel Kuram Bilişsel yanlılık ve çarpıtmalar Bilişsel yanlılık ve çarpıtmalar Keyfi çıkarsama Keyfi çıkarsama Seçici soyutlama Seçici soyutlama Aşırı genelleme Aşırı genelleme Büyütme küçümseme Büyütme küçümseme

14 Bilişsel Kuram Öğrenilmiş çaresizlik Öğrenilmiş çaresizlik Atıfların yeniden formülsayonu Atıfların yeniden formülsayonu umutsuzluk umutsuzluk

15 Bilişsel Kuram Çarpıtma mı? Çarpıtma mı? Gerçekçi değerlendirme mi? Gerçekçi değerlendirme mi? Normaller------fazla mı iyimser Normaller------fazla mı iyimser

16 Bilişsel Kuram Öğrenilmiş çaresizlik kuramı Öğrenilmiş çaresizlik kuramı Yükleme biçimleri Yükleme biçimleri Umutsuzluk kuramı Umutsuzluk kuramı

17 Bilişsel Kuram Düşünce Duygu Düşünce Duygu Duygu Düşünce Duygu Düşünce

18 Çaresizlik ve umutsuzluk kuramındaki sorunlar Ne tip bir depresyon? Reaktif depresyon— umutsuzluk depresyonu?? Ne tip bir depresyon? Reaktif depresyon— umutsuzluk depresyonu?? Üniversite öğrencileri örneklemi—analog?? Üniversite öğrencileri örneklemi—analog?? Depresyona mı kaygıya mı özgü?? Depresyona mı kaygıya mı özgü?? Yüklemeler evrensel bir süreç olamayabilir Yüklemeler evrensel bir süreç olamayabilir Yükleme tarzının kalıcı olduğu iddiası depresyon geçtiğinde gözlenememiştir. Yükleme tarzının kalıcı olduğu iddiası depresyon geçtiğinde gözlenememiştir.

19 Kişilerarası Kuramlar Sosyal Destek----Coyne Sosyal Destek----Coyne Başkalarının olumsuz tepkilerini kışkırtma Carnelly... Kendini doğrulayan kehanet

20 Kişilerarası Kuramlar Kişilerarası davranış örüntüleri depresyondan önce de var mı? Kişilerarası davranış örüntüleri depresyondan önce de var mı? Genellikle evet---- Genellikle evet---- Zayıf sosyal beceriler---(döngüsel) Zayıf sosyal beceriler---(döngüsel)

21 Biyolojik Kuramlar-Beyin Yapısı

22 Biyolojik Kuramlar- Nörotransmitterler Seratonin Seratonin Geri alım Geri alım İnhibitörleri İnhibitörleri

23 Duygu Durum Bozuklukları-2 Bipolar Bozukluk

24 Bipolar Duygu Durum Bozukluğu Bozukluğun depresif dönemine odaklaşılmış; tek uçlu ile benzerlik göstermekte... Bozukluğun depresif dönemine odaklaşılmış; tek uçlu ile benzerlik göstermekte... Mani durum koruyucu bir işleve mi sahip? Mani durum koruyucu bir işleve mi sahip?

25 Bipolar Duygu Durum Bozukluğu Kağıt kalem testinde benlik değeri açısından: Kağıt kalem testinde benlik değeri açısından: Manikler > normaller > depresifler Manikler > normaller > depresifler Yapılandırılmış bellek testinde ise: Yapılandırılmış bellek testinde ise: Mani, depresif < normaller Mani, depresif < normaller

26 BDDB-Biyolojik Kuramlar Birinci derece akraba %10-25 Birinci derece akraba %10-25 Tek yumurta ikizleri %72 Tek yumurta ikizleri %72 Çift yumurta % 14 Çift yumurta % 14 11. kromozomdaki başat bir gen??? 11. kromozomdaki başat bir gen??? Henüz tam kanıtlanmamıştır. Henüz tam kanıtlanmamıştır.

27 Bipolar-Kromozom

28 BDDB-Biyolojik Kuramlar Nöro-kimya Nöro-kimya Nörepniefrin Nörepniefrin Serotonin Serotonin Monoamin oksidaz engelleyicileri Monoamin oksidaz engelleyicileri

29 BDDB-Biyolojik Kuramlar Lityum Lityum Nöral aktiviteyi artıran/azaltan bazı nörkimyasalları etkilemektedir Nöral aktiviteyi artıran/azaltan bazı nörkimyasalları etkilemektedir G-proteinlerin düzenlenmesi süreci G-proteinlerin düzenlenmesi süreci

30 BDDB-Biyolojik Kuramlar Norendokrin Norendokrin Kortizol düzeyinin depresiflerde yüksek olması Kortizol düzeyinin depresiflerde yüksek olması

31 BDDB-Biyolojik Kuramlar Beyin Yapısı Beyin Yapısı

32 Etiyoloji Biyolojik etiyoloji lehine göstergeler Biyolojik etiyoloji lehine göstergeler Psikolojik müdahalelerin gereksizliğine mi işaret eder???? Psikolojik müdahalelerin gereksizliğine mi işaret eder???? DUALİZİM DUALİZİM BDT=> İLAÇ TEDAVİSİ BDT=> İLAÇ TEDAVİSİ

33 Tedavi Psikodinamik Psikodinamik Bastırılmış çatışma, içe dönük kızgınlığı dışa vurma Bastırılmış çatışma, içe dönük kızgınlığı dışa vurma

34 Bilişsel davranışçı terapiler Bdt Bdt Bdt + ilaç Bdt + ilaç Bdt, ilaç, kişiler arası terapi Bdt, ilaç, kişiler arası terapi

35 Biyolojik Tedaviler EKT EKT İlaç tedavisi İlaç tedavisi Anti depresanlar Anti depresanlar lityum lityum

36 İNTİHAR ÖzelliklerGirişimcilerİntihar Edenler Cinsiyet Yaş Yöntem Tanılar Baskın Duygu Motivasyon Hastanede Gidiş Girişimle İlgili Tutum Çoğunlukla Kadın Çoğunlukla Genç Az Ölümcül ( ilaç, kesme ) Distimik Bozukluk Sınır Kişilik Bozukluğu Şizofreni Öfke ve Depresyon Durumun Değişmesi Yardım Çağrısı Çabuk İyileşme Yaşadığı için Rahatlama Tekrar Etmeme Sözü Çoğunlukla Erkek Yaşla Risk Artar Daha Saldırgan ( Silah, Atlama) Major Duygudurum Bzk. Alkolizm Umutsuzluk ve Depresyon Ölüm Tablo 10.4 İntihar Girişimi Olanlarla İntihar Edenlerin Karşılaştırılması

37 Durkheim’ın İntiharla İlgili Sosyolojik Kuramı Egoist İntihar Elsever (Alturistik) İntihar Anomik İntihar

38 Shneidman’ın İntihara Yaklaşımı Tablo 10.5: İntiharın Ortak On Yönü Tablo 10.5: İntiharın Ortak On Yönü 1) İntiharın ortak amacı bir çözüm aramaktır. 2) İntiharın ortak hedefi bilinçliliğin durdurulmasıdır. 3) İntiharda ortak uyarıcı, dayanılamayacak psikolojik acıdır. 4) İntiharda ortak stres verici faktör, engellenmiş psikolojik gereksinmelerdir.

39 5. İntiharda ortak duygu çaresizlik- umutsuzluktur. 6. İntiharda ortak bilişsel durum ikircikli olmaktır. 7. İntiharda ortak algısal durum daralmadır. 8. İntiharda ortak eylem saldırganlıktır. 9. İntiharda ortak kişilerarası eylem, intihar niyetini iletmektir. 10. İntiharda ortak tutarlı yön, yaşam boyu başa çıkma örüntüsüdür.

40 İntiharın Önlenmesi Tablo 10.6 Tablo 10.6 İntihar Eğilimli Hastanın Tedavisinde Genel İlkeler

41 İntiharla Çalışmada Klinik ve Etik Sorunlar Doktor Yardımı ile İntihar Doktor Yardımı ile İntihar Dr. Jack Kervorkian Dr. Jack Kervorkian


"Duygu Durum Bozuklukları Bölüm 10. Depresyon ve Maninin Genel Özellikleri Depresyon Depresyon Üzüntü Üzüntü Endişe Endişe Suçluluk Suçluluk Değersiz hissetme." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları