Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAYNAKLAR. 6. Bibliyografya Bibliyografya, araştırma boyunca kullanılan her türlü referans kaynağının sunulduğu bölümdür. Ancak bu materyallerin somut.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAYNAKLAR. 6. Bibliyografya Bibliyografya, araştırma boyunca kullanılan her türlü referans kaynağının sunulduğu bölümdür. Ancak bu materyallerin somut."— Sunum transkripti:

1 KAYNAKLAR

2 6. Bibliyografya Bibliyografya, araştırma boyunca kullanılan her türlü referans kaynağının sunulduğu bölümdür. Ancak bu materyallerin somut ve ulaşabilinecek türden olması gerekir. Bibiliyografya, araştırma süresince gösterilen titizlik ve hassasiyeti yansıtmalıdır. Bu yönüyle bibliyografya, adeta araştırmanın bilimsellik ve tutarlılığının bir aynası görünümündedir. Bibliyografya oluşturulurken bibliyografya fişlerinden istifade edilir. Buraya kaydedilecek eserlerin mutlaka araştırma süresince kullanılan nüsha olmasına dikkat edilmelidir. (Önemli) ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

3 6. Bibliyografya Eserlerin Bibliyografyaya kaydedilmesinde şu hususlara dikkat edilir: A- REFERANSIMIZ BİR KİTAP İSE; Yazar, Adı, Soyadı (Yazarın meşhur künye veya nisbesi varsa soyadı yerine o yazılır ve sıralamada buna itibar edilir. Eser adı tam ve italik olarak yazılır. (Varsa) Muhakkik (Thk:….), Redaktör (Rdk:…) ilave edilir. Yayın yeri ve yılı, (Basım yeri yok ise “Byy.” basım yılı yok ise “Thz.” kısaltmaları kullanılır.) Son olarak da cilt sayısı kaydedilir. ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

4 Bibliyografya Örnekleri A- REFERANSIMIZ BİR KİTAP İSE; Öktem, Niyazi, Özgürlük Sorunu ve Hukuk, 2. baskı, İ.Ü. Yayınları, İstanbul 1977 Muhammed Hamidullah, el-Vesâiku’s-Siyâsiyye, Beyrut, 1987. İslam Müesseselerine Giriş, çev:İhsan Süreyya Sırma, İst, 1992. Kur’an-ı Kerim Türkçe Anlamı (Meâl), Diyanet İşl. Başkanlığı, İstanbul, 1973. Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, Anonim, Redaktör: Hakkı Dursun Yıldız, İst., 1986. Cüayt, Hişam, el-Fitne, Arp.Terc: Halil Ahmed Halil, Beyrut, Thz. Ebû Zehrâ, Muhammed (v.1394/1974), İmam Zeyd, Terc: Salih Parlak ve Ahmet Karababa, İst. 1993.

5 6. Bibliyografya C- REFERANSIMIZ BİR MAKALE İSE; Yazar Soyadı, Adı, Makale ismi tam olarak, tırnak içerisinde (“………..”) ve italik yazılır. Dergi adı, cilt no (yıl no), sayı no, yayın yeri ve yayın yılı sırasıyla ilave edilir. (Basım yeri yok ise “Byy.” basım yılı yok ise “Thz.” kısaltmaları kullanılır.) Son olarak da makalenin bulunduğu sayfa aralığı (s.45-67 gibi) kaydedilir. ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

6 Bibliyografya Örnekleri C- REFERANSIMIZ BİR MAKALE İSE; Fayda, Mustafa, “Hz.Muhammed’in Necranlı Hıristiyanlarla Görüşmesi ve Mübâhele”, AÜİFD., Sayı:2, Ankara, 1975, s.143-149. Sharon, Moshe, “Ahl al Bayt -People of The House-”, Jerusalem Studies ın Arabic and İslam, c:8, Sayı:2, Jerusalem, 1986, s.169-184.

7 6. Bibliyografya D- REFERANSIMIZ BİR TERCÜME MAKALE İSE; Yazar Soyadı, Adı, Makale ismi (Tercüme edilmiş şekli) tam olarak, tırnak içerisinde (“………..”) ve italik yazılır. Çev: Adı soyadı ilave edilir. Dergi adı, cilt no (yıl no), sayı no, yayın yeri ve yayın yılı sırasıyla yazılır. (Basım yeri yok ise “Byy.” basım yılı yok ise “Thz.” kısaltmaları kullanılır.) Son olarak da makalenin bulunduğu sayfa aralığı (s.45-67 gibi) kaydedilir. ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

8 Bibliyografya Örnekleri D- REFERANSIMIZ BİR TERCÜME MAKALE İSE; Antes, Peter, “Avrupa’da İslam”, çev: Süleyman Turan, Marife, yıl:5, sayı:2, Konya 2005, s.203-218. Lecker, Michael, “İslam Öncesi ve İslam’ın İlk Dönemlerinde Medine (Yesrib) Pazarları Üzerine”, Çev: Prof.Dr.A.Turan Yüksel, İstem, Yıl:2, sayı:4, Konya 2004, s.247-256.

9 6. Bibliyografya E- REFERANSIMIZ BİR ANSİKLOPEDİ MADDESİ İSE; Yazar Soyadı, Adı, Madde ismi, tırnak içerisinde (“………..”) ve italik yazılır. Ansiklopedi adı, cilt no, (kullanılan cildin) yayın yeri ve yayın yılı sırasıyla ilave edilir. (O cildin basım yeri veya basım yılı yok ise ilk cildin veya son cildin basım yeri ve yılı yazılır. Şayet hiç yok ise o zaman “Byy.” ve “Thz.” kısaltmaları kullanılır.) Son olarak da makalenin bulunduğu sayfa aralığı (s.55-63 gibi) kaydedilir. ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

10 Bibliyografya Örnekleri E- REFERANSIMIZ BİR ANSİKLOPEDİ MADDESİ İSE; Algül, Hüseyin, “Fedek”, DİA, İst., 1995, XII/294. Ateş, Ahmet, “Hüseyin”, İA, İst., 1964, V/I, s.634-640. Fığlalı, Ethem Ruhi, “Ali”, DİA, İst., 1989, II/372. “Hasan”, DİA., İst., 1997, XVI/282. Goldziher, I. - vdğ., “Ahl al-Bayt”, EI 2, Leiden, 1986, I/257-258. Watt, W.Montgomery, “Abd al-Muttalib b. Hashim”, EI 2, Leiden, 1986, I /80.

11 6. Bibliyografya F- REFERANSIMIZ BİR WEB ADRESİ İSE; Kitap ya da makale olması durumuna göre aynı hususlar dikkate alınarak yazılır. Şayet matbu olarak yayınlanmış ise buna ulaşılmaya gayret edilir. Ulaşılamamış bile olsa bu bilgi tam olarak verilir. Bundan sonra istifade edilen Web adresi eksiksiz olarak yazılır. (Önemli) Son olarak bu adrese en son erişim tarihi kaydedilir. (Önemli) ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

12 Bibliyografya Örnekleri F- REFERANSIMIZ BİR WEB ADRESİ İSE; el-Merâkibî, Mahmûd, Takyîmu’l-cuhûdi’l-muâsıra, www.offok.com/sonna/ gohood.htm [14.12.2004] http://www.offok.com/offuk/4.htm [15-07-2005]

13 6. Bibliyografya G- REFERANSIMIZ BİR BİLGİSAYAR PROĞRAMI VEYA CD İSE; Hiçbir sanal program matbu nüshalar kadar güvenli referans olamaz. Bu nedenle öncelikli olarak orada kullandığımız kitap ya da makaleye bizzat ulaşma hususunda azami gayreti göstermemiz gerekir. Kitap ya da makale olması durumuna göre aynı hususlar CD yada Proğram içerisinde verilen bilgiler dikkate alınarak yazılır. En son olarak da istifade edilen Proğram (CD)adı, şirket adı ve versiyonu (Sürüm Numarası) eksiksiz olarak yazılır. (Önemli) ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

14 Bibliyografya Örnekleri G- REFERANSIMIZ BİR BİLGİSAYAR PROGRAMI VEYA CD İSE; İbn Mâce, Hafız Ebû Abdillah Muhammed b. Yezid el-Kazvînî (v.275/888), es-Sünen, Mısır, 1952. (el-Kütübü’t-Tis’a Cd., Sahr, version 1.5)

15 6. Bibliyografya BİBLİYOGRAFYADA UYULACAK GENEL USÜLLER; Öncelikli olarak yazarın soyadı sonra da adı kaydedilmelidir. Şayet meşhur künyesi ya da nisbesi var ise bu kaydedilmeli ve sıralamada buna uyulmalıdır. Bibliyografyada “Temel Kaynak ve Araştırmalar” ile “Madde ve Makaleler” ayrı başlıklar halinde yazılabilirse de ayırmadan yazmak genel olarak tercih edilmektedir. Kaydedilen eserler ve müelliflerin isimlerindeki her kelimenin baş harfleri büyük harfle yazılır. (Arapça isimlerde Harf-i tarif, harf-i cer ve ism-i mevsuller gibi harfler, küçük harflerle yazılır) ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

16 6. Bibliyografya BİBLİYOGRAFYADA UYULACAK GENEL USÜLLER; (Devam) Eser (Kitap, Madde, Makale) isimleri italik yazılmalıdır.  Eserlerin yazım işlemi bittikten sonra harf sırasına konur. (Burada Arapça isimlerde bulunan harf-i tarifler dikkate alınmaz.)  Tercihe göre, ya sadece müeelifin soyadı ya da soyadıyla birlikte adı koyu (Bold) yazılabilir.  Madde imi olarak ister numara istersek herhangi bir işaret kullanabiliriz. Genel olarak sayı dışında bir işaret tercih edilmektedir. 1.…. ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ


"KAYNAKLAR. 6. Bibliyografya Bibliyografya, araştırma boyunca kullanılan her türlü referans kaynağının sunulduğu bölümdür. Ancak bu materyallerin somut." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları