Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kanser Epidemiyolojisi: Erken Tanı ve Taramalarda Yenilikler

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kanser Epidemiyolojisi: Erken Tanı ve Taramalarda Yenilikler"— Sunum transkripti:

1 Kanser Epidemiyolojisi: Erken Tanı ve Taramalarda Yenilikler
Doç.Dr.Pınar Okyay Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlı Anabilim Dalı

2 Sunum Planı Dünya kanser yükü
İnsidans Mortalite Kanser Kontrolünde DSÖ Yaklaşımı/Erken tanı ve tarama Kanser tiplerine göre tarama Meme kanseri Serviks kanseri Kolorektal kanser Tarama ile ilgili sorunlar Gelecekte neler bekliyor?

3 Dünyadaki Ölümlerin Nedenlere Dağılımı-2005
%13 2005 yılında meydana gelen 58 milyon ölümün 35 milyonu, başka bir değişle %60’ı kronik hastalıklara bağlı. Bu yıl için kanser ölümleri tüm ölümlerin %13

4 Dünya Kanser Yükü Tahminleri
Who’nun 2007 ile ilgili tahmini 7,9 milyon ölüm olarak gerçekleşti Tüm ölümlerin %13’ü. World Cancer Report 2008, WHO

5 Bölgelere Göre Kanser Yükü Tahminleri
World Cancer Report 2008, WHO AFRO: Afrika EURO: Avrupa EMRO: East Mediterranian PAHO: Pa American SEARO:South-East Asia WPRO: Western Pasific Region

6 Bölgelere ve Cinsiyete Göre Kanser Olguları

7 2006 Yeni Kanser Olguları, ABD
720,280 679,510 Prostat %33 Akciğer & bronş %13 Kolon & rektum %10 Mesane %6 Derinin melanomu %5 Non-Hodgkin lenfoma %4 Karaciğer %3 Oral kavite %3 Lösemi %3 Pankreas %2 Diğer %18 % Meme % Akciğer & bronş % Kolon & rectum % Rahim % Non-Hodgkin lenfoma % Derinin melanomu % Tiroid % Over % Mesane % Pankreas % 22 Diğer Source: American Cancer Society, 2006.

8

9 TÜRKİYE’DE KADINLARDA EN ÇOK GÖRÜLEN
ON KANSER TÜRÜ,1999 ORGANLAR Sayı % İNSİDANS (YÜZBİNDE) 9.919 100 30.38 Meme 2.390 24,1 7.32 Mide 693 6,99 2.12 Deri 684 6,90 2.10 Yumurtalık 556 5,61 1.70 Kolon 419 4,22 1.28 Akciğer 404 4,07 1.24 Kemik iliği 391 3,94 1.20 Rektum 381 3,84 1.17 Beyin 349 3,52 1.07 Serviks 310 3,13 0,95 Diğerleri 3342 33,69 10.24 Kaynak:

10 TÜRKİYE’DE ERKEKLERDE EN ÇOK GÖRÜLEN
ON KANSER TÜRÜ,1999 ORGANLAR Sayı % İNSİDANS (YÜZBİNDE) 16023 100 48.30 Akciğer 4 707 29,38 14.39 Mide 1 315 8,21 3.96 Mesane 1 165 7,27 3.51 Larenks 900 5,62 2.71 Prostat 836 5,22 2.52 Deri 804 5,02 2.42 Kemik iliği 573 3,58 1,73 Kolon 558 3,48 1.68 Beyin 545 3,40 1.64 Rektum 452 2,81 1.36 Diğerleri 4 169 26,02 12.57 Kaynak:

11 Vincent Van Gogh

12 Dünyada kanser ölümlerinde ilk beş..
Akciğer Mide Karaciğer Kolon Meme Meme Akciğer Mide Kolon-rektum Serviks Akciğer Mide Karaciğer Kolon-rektum Ösafagus (Prostat)

13 Kanser Ölümleri Tahminleri, ABD, 2006
Erkek 291,270 Kadın 273,560 Akciğer & bronş %31 Kolon & rektum %10 Prostat %9 Pankreas %6 Lösemi %4 Karaciğ.&İntrahep.kan. % 4 Ösafagus %4 Non-Hodgkin lenfoma %3 Mesane %3 Börek %3 Diğer %23 %26 Akciğer & bronş %15 Meme %10 Kolon & rektum % 6 Pankreas %6 Over %4 Lösemi % Non-Hod. lenfoma %3 Rahim % Multiple myeloma % Beyin/DSS % Diğer Lung cancer is, by far, the most common fatal cancer in men (31%), followed by colon & rectum (10%), and prostate (9%). In women, lung (26%), breast (15%), and colon & rectum (10%) are the leading sites of cancer death. DSS=Diğer sinir sistemi Kaynak: American Cancer Society, 2006.

14

15 Türkiye’de Kadın ve Erkeklerde Ölüm Nedeni Olarak Bildirilen İlk Beş Kanser (1999)
Sıra no Erkek Kadın Tanı n % 1 Trakea, bronş, akciğerin malign tümörleri 6292 41.1 1154 14.9 2 M ide kanseri 1370 9.0 Meme kanseri 1059 13.7 3 Prostat kanseri 968 6.3 Mide kanseri 774 10.0 4 Barsak kanseri 910 5.9 654 8.5 5 Lösemi 695 4.6 469 6.1 6 Diğer 5062 33.1 3621 46.8 TOPLAM 15297 100.0 7731 *Barsak kanserine bağlı ölümler olarak ince ve kalın barsak kanserine bağlı tüm ölümler alınmıştır. Kaynak: Devlet İstatistik Enstitüsü, Seçilmiş 150 Neden, Cinsiyet ve Yaş Gruplarına Göre Ölümler 1999, Yayımlanmamış Veri

16 Ulusal Hastalık Yükü Çalışması, 2000, Türkiye

17 Kanser Ölümleri, Türkiye, 2005

18

19 Kanser Kontrolünde DSÖ Yaklaşımı
Sürveyans Sağlıklı Populasyon Koruma Erken Tanı Tedavi Riske Maruziyet Tanı Tedavi Erken Evre İleri Evre Palyatif Tedavi Ölüm on

20 Erken Tanı Erken tanı ile kanserler 1/3 oranında azaltılabilir.
Erken tanı halinde yapılan tedavi daha etkindir. Halk eğitimi: Belirtilerin tanınması Sağlık personeli eğitimi/duyarlılığın arttırılması 3) Taramalar Meme, serviks, ağız, larinks, kolon, rektum ve deri.

21 Tarama Semptomsuz insanlarda morbidite ve mortaliteyi azaltmak amacıyla hastalığın daha erken dönemde aranması; Fizik bakı, testler, vb. prosedürler Kanser tanısı değil, kanser olasılığı Ölçüm: Nedene özel mortalite azalması

22 Meme Kanserinde Tarama
Kendi kendine meme muayenesi Memenin fizik muayenesi Mammografi MRI Meme kanseri her beş kadın kanserinden biri; sekizde bir yaşam boyu gelişme riski var. 1 ile 7 yıl arasında bir preklinik saptanabilen bir fazı var. Erken tanı, memede cerrahisinde büyük bir dzütlmeye gerektirmez. Adjuvan terapi gereksinimini ve komplikasyonları azaltır. Doğrganlık davranışındaki değişiklikler meme kanserindeki artışın en önemli sorumlusu. Mammografiden önce başlamıştır. Insitu karsinomanın çoğalmasından mammogarfi sorumlu. 1980ler sonrasında insidans artsa da ölümlülük sabit ya da azalıyor. Gustav Klimt

23 Meme Kanserinde Tarama
Mammografi ile yaş grubu kadınlarda yapılan tarama ile meme kanseri mortalitesinde %15-25 arasında azalma elde edileceğine dair yeterli kanıt bulunmaktadır. (IARC) Meme fizik bakısı ile/ya da değil, Pozitif ya da şüpheli bulguları olanları izlemi ile. Ulusal Kanser Kontrol Programı kendi kendine meme muayenesi ve memenin fizik bakısını tarama stratejisi olarak önermemeli. (WHO) MR tarama: BRCA-1 veya BRCA-2 taşıyıcılarında; yoğun meme dokusu olanlarda önerilebilir.

24 Meme Kanseri Taramasında Kuzey Avrupa Deneyimi
472 kadın taranmalı 1 kadını kurtarmak için

25 Servis Kanserinde Tarama
Sitoloji taramasına dayanır. Kuzey ülke deneyimleri: Toplum tabanlı taramalarla mortalitede %60; insidansta %80 azalma Pap-smear testi Yüksek seçicilik Uzun süreli deneyim birikimi Bilgisayar destekli değerlendirmeye uygunluk Alternatif yöntemler Asetik asit ile vizüel inspeksiyon (VIA) Lugol iodine solüsyonu ile vizüel inspeksiyon (VILI) HPV testi Liquid based cytology (LBC): Son veriler yüksek duyarlılığı desteklemiyor. + Leyzonların kolay tedavisi +Düşük maliyet

26

27 Servis Kanseri Taramasında İngiltere Deneyimi

28 Kolorektal Kanserlerde Tarama
Gaitada gizli kan Dijital rektal muayene Rijit ya da fleksible sigmoisdoskopi Radyografik baryum kontrast çalışmalar Kolonoskopi

29 Kolorektal Kanserlerde Tarama: Gaitada gizli kan
Cochrane Review Group/Metaanaliz: %16’lık bir mortalite risk azalması (RR:0.84; GA:0,78-0,90) Seçicilik yetersizliği Rehidrate testlerde belirgin Duyarlılık yetersizliği Adenomlarda (%20-30 adenom, %2-10 kanser) Kolonoskopilerle yanlış pozitiflik artıyor.

30 Kolorektal Kanser Taraması: Sigmoidoskopi
Fleksible sigmoidoskopi Beş yılda bir İlk aşama tarama aracı Kaiser çalışmasında; sigmoidoskopinin distal kolorektal kanser insidansını %59 azaltıldığı Selby JV, Friedman GD, Quesenberry CP, Jr., et al. (1992). A case-control study of screening sigmoidoscopy and mortality from colorectal cancer. N Engl J Med 326: ABD’ndeki bir kohort çalışmada, fleksible sigmoidoskopi ile yapılan taramanın kolorektal kanser mortalitesini %50 ve insidansını %44 azaltığı Newcomb PA, Norfleet RG, Storer BE, et al. (1992). Screening sigmoidoscopy and colorectal cancer mortality. J Natl Cancer Inst 84: Screening with primary sigmoidoscopy is encouraged in Scandinavian countries and in the UK. In the USA, annual FOBT or sigmoidoscopy every 5 yars or colonoscopy every 10 years is recommended. New guidelines in the USA also include the use of virtual colonoscopy every 5 years. Two case-control studies suggest that regular screening of those >50 years with sigmoidoscopy decreases mortality. This type of study is prone to selection biases. A quarter to a third of polyps can be discovered with the rigid sigmoidoscope; half are found with a 35-cm flexible scope and two-thirds to three-quarters are found with a 60-cm scope. Diagnosis of adenomatous polyps by sigmoidoscopy should lead to evaluation of the entire colon with colonoscopy and/or barium enema. The most efficient interval for screening sigmoidoscopy is unknown, but 5 years is often recommended. Case-control studies suggest that intervals of up to 15 years may confer benefit.

31 Kolorektal Kanser Taraması: Kolonoskopi
Çekuma kadar total endoskopik değerlendirme Negatif bir kolonoskopiden sonraki beş yılda bir kanser bulma şansı çok düşük. Lieberman DA, Weiss DG, Harford WV, et al. (2007). Five-year colon surveillance after screening colonoscopy. Gastroenterology 133: Kitle taramalarına uygun değil Uyum sorunu Pahalı Olası kompkikasyonlar (barsak perforasyonu gibi) Kolonoskopi ve polipektominin kolorektal kanser insidans ve mortalitesini azalttığına dair randomize kontrollü çalışmalardan gelen indirekt kanıtlar var. ABD’ndeki Ulusal Polip Çalışması: Kolonoskopiye bağlı olarak kolorektal kanserlerinde %75lik bir insidans azalması. Winawer SJ, Zauber AG, Fletcher RH, et al. (2006). Guidelines for colonoscopy surveillance after polypectomy: a consensus update by the US Multi-Society Task Force on Colorectal Cancer and the American Cancer Society. Gastroenterology 130: One-time colonoscopy detects ~25% more advanced lesions (polyps > 10 mm, villous adenomas, adenomatous polyps with high-grade dysplasia, invasive cancer) than one-time FOBT with sigmoidoscopy. Colonoscopy is well suited to screening subjects at high risk, such as those with ulcerative colitis or family predisposition. Perforation rates are 3/1000 for colonoscopy and 1/1000 for sigmoidoscopy. Debate continues on whether colonoscopy is too expensive and invasive for widespread use as a screening tool in standard-risk populations. DRE and barium enema are both insensitive as screening tools.

32 Kolorektal Kanser Taraması: Diğer Yöntemler
Gaitada; Kolorektal kanser biyomarkerlerı Abnormal DNA Virtual Kolonoskopi (Computerize tomografik kolonoskopi-CTC) Pahalı Düşük doz radyasyon Barsak hazırlığı Polip vb saptandığında kolonoskopi gerekliliği ABD’nde yapılan bir çalışmada 50 yaş üzeri 2600 asemptomatik erkek ve kadında CTCnin duyarlılığı büyük adenımlarda ve 1cm çaptan büyük kanserlerin saptanmasında optik kolonoskopi ile eşit bulunmuş. Winawer SJ, Zauber AG, Fletcher RH, et al. (2006). Guidelines for colonoscopy surveillance after polypectomy: a consensus update by the US Multi-Society Task Force on Colorectal Cancer and the American Cancer Society. Gastroenterology 130:

33 Taramalar ile ilgili sorunlar
Kazanılmış süre ile ilgili taraf tutma (Lead Time Bias) Preklinik dönemin uzunluğu ile ilgili taraf tutma(Lenght Bias) Tarama grubunun seçimi ile ilgili taraf tutma (Selection bias)

34 Kazanılmış süre ile ilgili taraf tutma (Lead Time Bias)
Taranan X X Taranmayan Lead time bias, bir test hastalığın doğal seyrini etkilemediği zaman ortaya çıkar. Hasta daha erken bir dönemde tanı almış olur. Bu durumda, sağkalım süresi uzamış gibi görünse de, yaşam aslında gerçekte uzamamıştır. Tarama testi ile sadece kişinin hasta olarak yaşadığı , bunun farkında olduğu dönem uzamıştır. X X Başlangıç Tarama Belirtiler Ölüm Sağkalım süresi

35 Preklinik dönemin uzunluğu durumunda taraf tutma(Lenght Bias)
Taramada; Sık yapılan Yavaş büyüyen Daha az agresif , kanserlerin saptanmasında Overdiyagnoz / Yalancı hastalık Length-biased sampling occurs when slow-growing, less aggressive cancers are detected during screening. Cancers diagnosed due to the onset of symptoms between scheduled screenings are on average more aggressive, and treatment outcomes are not as favorable. An extreme form of length bias sampling is termed overdiagnosis, the detection of "pseudo disease." The reservoir of some undetected slow-growing tumors is large. Numerous uncontrolled trials and retrospective series have documented the capacity of mammography to diagnose small, early-stage breast cancers, including those that have a favorable clinical course.[3] These trials also show that cancer-related survival is better in screened women than in nonscreened women. These comparisons are susceptible, however, to a number of important biases: Many of these tumors fulfill the histologic criteria of cancer but will never become clinically significant or cause death. This problem is compounded by the fact that the most common cancers appear most frequently at ages when competing causes of death are more frequent. Hızlı büyüyen tümörler, hızla bir preklinil evreden geçeceklerinden taramalarda daha az rastlanabileceklerdir. Bu nedenle, sık yapılmayan taramalarda iyi gidişli bir çok yavaş büyüme gösteren tespit edilecektir. Bunun bir sonraki aşaması yalancı hastalık Length bias: Mammography detects a cancer while it is preclinical, and preclinical durations vary. Cancers with longer preclinical durations are more likely to be detected by screening; these cancers tend to be slow growing and to have good prognoses, irrespective of screening. Overdiagnosis bias: An extreme form of length bias; screening may find cancers that are very slow growing and that would never have become manifest clinically. Because the extent of these biases is never clear in any particular study, one must rely on randomized controlled trials to assess the benefits of screening. (Refer to the Effect of Screening on Breast Cancer Mortality section of this summary for more information.)

36 Tarama grubunun seçimi ile ilgili taraf tutma (Selection bias)
Taramaya katılan/gönüllü kişiler, taramanın uygulandığı toplumun genelinden farklı olabilir. Daha sağlığına meraklı kişiler Sağlıklı gönüllü etkisi Selection bias must be considered in assessing the results of any screening effort. The population most likely to seek screening may differ from the general population to which the screening test might be applied. The individuals screened may have volunteered because of a particular risk factor not found in the general population, such as a strong family history. In general, volunteers for studies are more health conscious and likely to have a better prognosis or lower mortality rate, irrespective of the screening result. This is termed the healthy volunteer effect

37 Toplum taramaları, diğer tıbbi girişimlerden farklıdır.
Hastalık belirtileri olmayan kişilere fayda sağlayacağı düşüncesi ile uygulanır.

38 Günlük tıbbi uygulamalar ile taramalar arasında etik anlamda bir farklılık olduğuna inanıyoruz. Eğer bir hasta bir hekime yardım istemek için başvurursa, hekim elinden gelenin en iyisini yapar. Ama hekim bir tarama başlatırsa, farklı bir konumdadır. Bizim bakış açımızdan, taramanın, boyutu ölçüsünde, hastalığının doğal seyrini değiştirdiği hakkında kesin kanıt bulunmalıdır. Cochrane AL, Holland WW. Validation of screening procedures. Br Med Bull 1971; 25:3-8.

39 Kişiler fayda görecekleri yönünde kesin bir kanıt olmadıkça taramanın olası zarar ve zorluklarına maruz bırakılmamalıdırlar. Ne yazık ki, taramaların genellikle yararlı olduğu varsayılmaktadır. Black WC. Overdiagnosis: a underrecognized cause of confusiion and harma in cancer screening. J Natl Cancer Inst 2000; Marcus PM, Bergstralh EJ, Fagerstrom RM et al. Lung cancer mortality in the Mayo lung project: impact of extended follow-up. J Natl Cancer Inst 2000; 92:

40 Taramaların; Faydaları Zararları
Tarama sonrasında tanı olan bazı kişiler için daha iyi bir prognoz Erken evre kanser tanısı ile daha az radikal tedaviler ile kür şansı Negatif test sonuçları olanlar için rahatlama Prognozun değişmediği durumlarda daha uzun hastalıklılık süresi Tartışmalı abnormalitelerde fazladan tedavi riski Yanlış negatif test sonuçları olanlar için yanlış rahatlama Hatalı pozitif sonuçları olanlar için anksiyete

41 Sağlıkta Eşitsizlik Alanlarından Biri: Taramalar
Araştırmalar, mammmografi sıklığının zenginlikle bağlantısını açıkça ortaya koymaktadır.

42 Finlandiya, Hollanda , İsveç ve Lüksemburg’ta %85 ve üzerinde bir kapsama
Düşük gelirli ülkelerde ise %5 ve altında değerler Araştırmadaki 66 ülkenin bu yaş grubu kadınlarının %22’si son üç yılda mamografi yaptırmışlardır. 27 Avrupa Birliği ülkelerinin çoğunda mamografi ile tarama programları mevcut. Hedef yaş grubu En genç 40 yaş; Hollanda’da en yaş grubu 75. 2-3 yıllık intervallerle

43 Rusya Federasyonunda yüksek gelir durumundaki kadınlar düşük gelir durumundaki kadınlara göre 7 kez daha Hollanda , Avusturya ve Belçikada eşit Kazakistan ve Portekizde de durum öyle ama prevalans düşük

44 Meme kanseri, her yıl 1,1 milyon yeni olgu ile kadınlarda kanserlerin %23’ünü oluşturan en sık görülen kanser türlerinden. Her yıl kadının ölümünden sorumlu, bu değer tüm kadın ölümlerinin %1,6sından fazla. Ölümlerin büyük bölümü düşük ve orta gelirli ülkelerde izleniyor.

45 Servikal kanser ve fakirlik..

46

47

48 Dünya Nüfus Piramidi 2008: 6,732,000,000 2030: 8,282,000,000

49 Yüksek, Orta ve Düşük Gelirli Ülkelere Göre Kanser Ölümleri
7,4 den 11,8’e kanser ölümleri artacak. World Health Statistics 2008, WHO

50 Kanser Ölümleri: 2004 ve 2030 Karşılaştırması

51 Ülkemizde Kanser kayıt merkezleri projesi : 1992
2006: Ankara, Antalya, Samsun, Erzurum, Trabzon, Izmir, Edirne ve Eskisehir. Kanser Erken Tanı ve Tarama Merkezleri (KETEM) 2008: 83 ilde KETEM Toplum tabanlı taramalar: Serviks kanseri ve meme kanseri

52 Teşekkür ederim.


"Kanser Epidemiyolojisi: Erken Tanı ve Taramalarda Yenilikler" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları