Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kuduzda Korunma ve İmmünoprofilaksi Uygulamaları Dr. Cemal BULUT SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kuduzda Korunma ve İmmünoprofilaksi Uygulamaları Dr. Cemal BULUT SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji."— Sunum transkripti:

1 Kuduzda Korunma ve İmmünoprofilaksi Uygulamaları Dr. Cemal BULUT SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

2 1. Isırık ve virus girişi 2. Isırık bölgesi kaslarında çoğalma 3. Periferal sinir infeksiyonu ve retrograd taşınma 4. Virusun dorsal kök ganglionunda çoğalması ve beyine ulaşması 5. Beyin infekte 6. Virüsün beyinden göz, tükrük bezleri ve diğer dokulara sinirler aracılığı ile yayılması PATOGENEZ 8-22 mm /gün

3 Hayvandan insana Aerosol ile Oral İnsandan insana Bulaş yolları Shayam C, et al. JIACM 2006; 7(1): 39-46

4 Isırık Tırmalama Bütünlüğü bozulmuş derinin yalanması Mukozanın yalanması Bulaş yolları Shayam C, et al. JIACM 2006; 7(1): 39-46 Hayvandan insana

5 İnfekte yarasaların olduğu mağara İnfekte sinir dokusu ile çalışılan laboratuvar Bulaş yolları Shayam C, et al. JIACM 2006; 7(1): 39-46 Aerosol ile

6 Teorik olarakTeorik olarak İnfekte ineğin çiğ sütü İnfekte hayvanın etini yemek Bulaş yolları Shayam C, et al. JIACM 2006; 7(1): 39-46 Oral

7 Kornea transplantıKornea transplantı Solid organ transplantı Teorik olarakTeorik olarak İnfekte insan tarafından ısırılma İnfekte insanla öpüşme Bulaş yolları Shayam C, et al. JIACM 2006; 7(1): 39-46 İnsandan insana

8 Dünya Sağlık Örgütü CDC - ACIP TC Sağlık Bakanlığı ÖNERİLER

9 Sağlık Bakanlığı

10

11 Temas öncesiTemas öncesi Temas sonrasıTemas sonrası PROFİLAKSİ UYGULAMALARI

12 Veteriner hekimler Hayvan bakıcıları Kuduz laboratuarı çalışanları Kuduz olasılığı olan hayvanlarla sık temas eden kişiler Köpek kuduzunun yüksek olup, uygun tıbbi yaklaşımın verilemeyeceği bölgelere seyahat edenler Temas öncesi profilaksi Kimlere?

13 AŞI Kas içi (Deltoid) 0., 7., ve 21. (ya da 28.) günlerde toplam üç doz İntradermal uygulama Deltoid bölge üstüne 0., 7. ve 21.(ya da 28.) günlerde 0.1 ml Rapel doz Risk grubunda 2-3 yılda bir Temas öncesi profilaksi Nasıl?

14 Kuduz antikorları ölçümü Kuduz virüs veya aşı üretiminde çalışanlar gibi yüksek risk grubunda olanlarda her altı ayda bir Diğer risk gruplarında iki yılda bir RFFIT ile tam nötralizasyon 1/5 serum dilüsyon altında ise, bir doz rapel Temas öncesi profilaksi Nasıl?

15 Temas öncesi profilaksi uygulanmışsa; Kuduz immünglobulinine gerek yok 0. ve 3. günde olmak üzere toplam iki doz aşı Riskli Temas

16 Isırık Tüm vahşi ve evcil etobur hayvan ısırıkları, yeri ne olursa olsun kuduz için riskli Isırık dışı yaralar Açık yara Kesi Müköz membranların tükrük, salya ve diğer nöral doku gibi potansiyel infekte olabilecek materyalle teması ve tırmalama da riskli Riskli Temas

17 İnsan ısırıklarında (kuduz olmadığı sürece) Fare, sıçan, sincap, hamster, kobay, gerbil, tavşan, yabani tavşan Kuduz bir hayvanı beslemek, kan, idrar ve feçesle temas, pişmiş et ve sütünü yemek Kuduz hastasına rutin bakım yapan sağlık personeline müköz membran veya bütünlüğü bozulmuş deriye infeksiyöz materyal teması olmadıkça Rutin aşılanan kedi, köpek gibi hayvan ısırıklarında, hayvanın gözlenmesi şartı ile profilaksi gerekmez. Profilaksiye gerek yok Ne zaman?

18 Yara bakımı Aşı uygulanması Kuduz immünglobulini uygulanması Temas sonrası profilaksi Nasıl?

19 En önemli adım Tüm ısırık ve tırmık yaraları Bol akarsu ve sabunla hemen yıkanmalı Etanol, iyot solüsyonları Sutür atılmamalı Gerekiyorsa mutlaka yara çevresine Ig yapıldıktan sonra Temas sonrası profilaksi Yara Bakımı

20 Temas sonrası profilaksi Yara Bakımı Su & Sabun 15 dakika

21 0.,3., 7., 14. ve 28. günlerde toplam beş doz Temas sonrası olabildiğince erken Temas sonrası geçen süreye bakılmaz Kas içine Erişkinlerde deltoid bölgeye Küçük çocuklarda uyluk anterolateral bölgeye Gluteal bölgeye yapılmamalı Temas sonrası profilaksi Aşı Uygulaması

22 Tek dozda, bir kez İlk aşı dozu ile birlikte aynı gün veya bir hafta sonrasına kadar İyileşmeye başlamış bir yara bile olsa mutlaka yaranın etrafına uygulanmalı İlk aşı dozundan bir hafta sonra önerilmez Temas sonrası profilaksi Ig Uygulaması

23 DozuDozu İnsan kaynaklı için 20 IU/kg Heterolog için 40IU/kg Uygulama, anatomik olarak uygunsa yara çevresi ve içine yapılmalı Geri kalan miktar aşının yapıldığı ekstremiteden farklı bir ekstremiteye ve kas içine Eğer önerilen doz miktarı tüm yaraya uygulamak için yetersiz kalıyor ise steril serum fizyolojik ile 2-3 kat sulandırılarak miktarı arttırılabilir Temas sonrası profilaksi Ig Uygulaması

24 Deri testiDeri testi Heterolog serum proteinlerine karşı hipersensitivite 1/10 oranında seyreltilmiş 0.1 mL antiserum bilek- dirsek arası bölgeye intradermal olarak Fizyolojik tuzlu su ile kontrol intradermal enjeksiyon 15 dakika sonra antiserum uygulanan alanda çapın 6mm daha büyük olması, lokal ödem veya sistemik reaksiyon pozitif olarak kabul edilir. Negatif deri testi hipersensitivite reaksiyonu olmayacağı garantisi vermez Gelişebilecek anafilaktik reaksiyona müdahele edebilmek için adrenalin hazır bulundurulmalı Temas sonrası profilaksi Ig Uygulaması

25 Deri testiDeri testi DSÖ önermiyor Temas sonrası profilaksi Ig Uygulaması

26 Yan EtkiYan Etki Heterolog Ig ile total yan etki görülme oranı %1–6.1 Lokal ağrı ve hafif ateş Anafilaksi Anjiyonörotik ödem Nefrotik sendrom Jeneralize ürtiker Eritematöz döküntüler Eklem ağrısı Temas sonrası profilaksi Ig Uygulaması

27 Toplumun tüm kesimlerinin özellikle çocukların kuduz şüpheli temas durumunda yara bakımı konusunda eğitilmesi Bir sağlık kurumuna başvurması gerektiğini bilmesi Profilakside başarısızlık nedenleri Eğitim

28 Temin edilememesi Yara bölgesine yeterince uygulanmaması Sutür çevresine uygulanmaması Profilakside başarısızlık nedenleri Ig

29 Kuduz Aşıları Sinir dokusu SempleBPL Yenidoğan fare beyni Sinir Dokusu Dışı Ördek Embriyo Hücre Kültürü 1.Kuşak: HDCV 2.Kuşak: PCECV PVRVRVAPHKV

30 1.Kuşak: HDCV 2.Kuşak: PCECV PVCVRVAPHKV Hücre Kültürü Aşıları

31

32 Dünya Sağlık Örgütü

33 Kategori I: Sağlam derinin yalanması, dokunma ve hayvan besleme Öykü güvenilirse profilaksi gerekmez Kategori II: Kanamaya yol açmayan hafif tırmalama veya deride soyulma, çıplak deriyi dişleme Yalnızca Aşı Kategori III: Tek veya çok sayıda deriyi geçen ısırık veya tırmalama, bütünlüğü bozulmuş derinin yalanması, mukozanın tükürükle teması ve şüpheli yarasa teması Aşı ve Ig

34 DSÖ İntramusküler aşı İki farklı uygulama 2-1-10.,7.,21. günde 3 başvuru 0.,3.,7.,14. ve 28. günde 5 başvuru 1-1-1-1-1 0.,3.,7.,14. ve 28. günde 5 başvuru

35 DSÖ İntradermal aşı Aşı maliyetini % 60-80 azaltmakta

36 DSÖ İntradermal aşı 2-2-2-0-2 İki bölgeye 0.1 mL ID uygulama İki bölgeye 0.1 mL ID uygulama PVRV (Verorab) PCECV (Rabipur) 0.,3.,7., ve 28. günde

37 DSÖ

38 CDC HDCV 1-1-1-1 1 mL IM uygulama 0.,3.,7., ve 14. günde PCECV

39 ESSEN + RIG 43 HASTA ZAGREB 42 HASTA Koruyucu antikor yüzdesiELISA > 0.5 IU/mL 7. GÜN – ESSEN % 30 – ZAGREB % 53 30.GÜN – ESSEN % 90 – ZAGREB % 95 SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kuduz Aşı Merkezi Tulek et al. Int J Infect Dis, 2005

40 Te ş ekkür ederim


"Kuduzda Korunma ve İmmünoprofilaksi Uygulamaları Dr. Cemal BULUT SB Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları