Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi"— Sunum transkripti:

1 Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi
KUDUZ KORUNMA VE KONTROL YÖNERGESİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü-2005 Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi

2 İnsanlarda Kuduz-1 Kuduz hastalığı, et yiyen hayvanların çoğunlukla tükürük bezlerinde bulunan ve salyadan yaraya bulaşan kuduz virüsünün meydana getirdiği viral bir ensefalittir Hastalığın rezervuarı pek çok vahşi ve evcil hayvan Özellikle gelişmekte olan ülkelerde kuduzun bulaşmasındaki en önemli aracılar köpeklerdir

3 İnsanlarda Kuduz-2 Kuluçka süresi;
Virüs miktarına Etkenin virülansına Yaranın merkezi sinir sistemine yakınlığına Bölgedeki sinir dokusunun sıklığına Yaranın büyüklüğüne Isırılan yerdeki koruyucu materyal veya elbise bulunmasına göre değişmektedir Kuluçka süresi genellikle 3 – 8 hafta En kısa 4 gün, en uzun 19 yıl olarak bildirilen vakalar vardır

4 İnsanlarda Kuduz-3 Köpek ve kedilerin kuduz hastalığını bulaştırması;
Hayvanlarda hastalık belirtileri oluşmadan 3-7 gün önce başlar Hastalık belirtilerinin bulunduğu sürece devam eder Klinik; Halsizlik Ateş Baş ağrısı İştahsızlık Bulantı Boğaz ağrısı Aşırı halsizlik gibi özgün olmayan prodromal semptomlarla, diğer ensefalitler gibi başlayabilir

5 İnsanlarda Kuduz-4 Hastanın ilk şikayetleri ısırılma bölgesinde ve o bölgenin iletimini sağlayan periferal sinir trasesinde gelişen hiperestezi, parestezi veya anestezi olabilir Enfeksiyonun ilerlemesi ile birlikte; Sinirlilik Aşırı hassasiyet Ateş Delirium İstemsiz kasılmalar Generalize konvülziyonlar Letarjinin takip ettiği manik periodlar Kuduzun karakteristik bulgusu olan sudan çekinme (hidrofobi-yutma ve hatta suyu görmeyle gelişen ağız, yutak ve farinks kaslarının istemsiz kasılması nedeniyle gelişir) Hastalığın bütün seyri genellikle 5-6 gün sürer ve ölümle sonuçlanır

6 İnsanlarda Kuduz-5 Kuduzun bu klinik tablosu 5 evrede değerlendirilebilir; 1. İnkübasyon dönemi 2. Prodromal semptomların ortaya çıkışı 3. Akut faz 4. Koma 5. Ölüm

7 Hayvanlarda Kuduz-1 Ülkemizde hastalığa yakalanabilen hayvanlar;
Vahşi hayvanlar: Evcil hayvanlar: Kurt Köpek Tilki Kedi Çakal Sığır Yaban Kedisi Koyun Kokarca Keçi Gelincik At

8 Hayvanlarda Kuduz-2 Prodromal dönem: Klinik semptomların başlamasından önce karakter veya yapı değişikliği Atak (saldırgan) dönem: Durup bitmek bilmeyen bir hareketlilik Sinirli ve saldırgan hareketler İnsanlara karşı olan korkusunu yitirme Dikkatini çeken her şeye karşı ısırma refleksi Yutak felci -yutkunma refleksi kaybı sonucu salivasyon artışı Işık ve sese karşı abartılı reaksiyonlar Paralitik (aptal) dönem: Ensefalit tablosunun ilerlemesi sonucu gelişen paralizi ile karakterize bir dönemdir Terminal dönem: konvulzif nöbetler koma hali solunumun durması Hayvan çoğunlukla klinik belirtilerin başlamasını izleyen 2-7 gün içinde ölür

9 KUDUZUN LABORATUVAR TEŞHİSİ-1
Kuduz hastalığı bulguları birçok olguda çok karakteristiktir. Bu nedenle teşhis, klinik bulgular yardımıyla yapılabilir Klinik teşhisin tam olarak yapılamadığı, durumlarda hastalığın teşhisi sadece laboratuvar muayeneleriyle olmaktadır

10 KUDUZUN LABORATUVAR TEŞHİSİ-2
Kuduz hastalığının laboratuar teşhisinde ülkemizde genellikle Dünya Sağlık Örgütünün de kabul ettiği 3 metottan yararlanılmaktadır: 1-Histopatalojik Muayene Metodu 2-Floresan Antikor Tekniği (FAT) 3-Deneme Hayvanı İnokulasyonu

11 KUDUZDA NUMUNE ALMA VE GÖNDERME USULLERİ
Büyük hayvanların (at, sığır, merkep, deve, büyük vahşi hayvanlar, koyun, keçi, v.b) yalnız kafaları Küçük hayvanlar (kedi, köpek, kuzu, oğlak, kokarca, v.b.) bir bütün halinde laboratuvara gönderilir Ulaşım kolaylığı bakımından küçük hayvanların da yalnız kafaları gerekli tedbirler alınarak gönderilebilir Tarım ve Köyişleri Bakanlığı taşra teşkilatlarından temin edilecek numune gönderme kapları içine konularak gönderilmelidir

12 KUDUZ PROFİLAKSİSİ Kuduz hastalığı mutlak öldürücü olduğundan, korunma ve hastalık etkeni ile karşılaşmayı takiben enfeksiyonun durdurulması büyük önem taşımaktadır Kuduz yönünden sürekli risk oluşturan işlerde çalışan kişilerde temas öncesi profilaksi Kuduz şüpheli temas durumlarında ise temas sonrası profilaksi

13 TEMAS ÖNCESİ PROFİLAKSİ
Kimlere uygulanmalıdır? Kuduz açısından yüksek riskli olan kişilere; Veteriner hekimler Hayvan bakıcıları Kuduz laboratuarı çalışanları Kuduz ihtimali olan hayvanlarla sık temas eden kişilere Köpek kuduzunun yüksek olduğu, buna karşın uygun tıbbi yaklaşımın verilemeyeceği bölgelere seyahat edenlere

14 TEMAS ÖNCESİ PROFİLAKSİ
AŞI UYGULAMA ŞEKLİ VE TAKVİMİ Kas içi veya intradermal uygulama: Deltoid bölgeye 0. 7. ve 21.(ya da 28.) günlerde toplam üç doz Rapel doz: Kuduz virüs veya aşı üretiminde çalışanlar gibi yüksek risk grubunda olanlarda her altı ayda bir Diğer risk gruplarında iki yılda bir kuduz antikorları ölçülür Eğer Rapid Fuorescent Focus Inhibition Test (RFFIT) ile tam nötralizasyon 1/5 serum dilüsyon altında ise, bir doz rapel önerilir Risk grubunda 2-3 yılda bir rapel yapılabilir Ancak bağışıklığı baskılananlarda antikor ölçümü gereklidir

15 TEMAS SONRASI PROFİLAKSİ
Kuduz şüpheli bir temas olup olmadığı Temasın niteliği değerlendirilmelidir

16 TEMAS SONRASI PROFİLAKSİ GEREKTİRMEYEN DURUMLAR
İnsan ısırıklarında kuduz olmadığı sürece Hayvan sağlığı ile ilgili kurumlar özel bir veri bildirmedikçe fare, sıçan, sincap, hamster, kobay, gerbil, tavşan, yabani tavşan ısırıklarında Kuduz bir hayvanı, Beslemek Kan, idrar ve feçesle temas Pişmiş et ve sütünü yemek Kuduz hastasına rutin bakım yapan sağlık personeline müköz membran veya bütünlüğü bozulmuş deriye infeksiyöz materyal teması olmadıkça Rutin aşılanan kedi, köpek gibi hayvan ısırıklarında, hayvanın gözlenmesi şartı ile

17 RİSKLİ TEMAS Tüm vahşi ve evcil etobur hayvan ısırmaları, yeri ne olursa olsun kuduz için risk oluşturur Isırık dışı yaralar: Açık yara Kesi Müköz membranların tükrük, salya ve diğer nöral doku gibi potansiyel enfekte olabilecek materyalle teması ve tırmalamalar da riskli olarak kabul edilir Temas sonrası profilaksi Yara bakımı Kuduz immünglobülini uygulaması Aşı yapılması basamaklarını kapsar.

18 TEMAS SONRASI PROFİLAKSİ
1. YARA BAKIMI: Tüm ısırık ve tırmık yaraları; Bol akarsu ve sabunla hemen yıkanmalı Arkasından iyot, povidone-iodine gibi virusidal ajanlar uygulanmalıdır Tüm hastalar tetanoz proflaksisi yönünden değerlendirilmelidir Derin ve geniş yaralanmalarda; Kozmetik faktörlerle enfeksiyon riski değerlendirilmelidir Kuduz profilaksisi gerekiyorsa, yara çevresine kuduz immünglobulini yapıldıktan sonra dikiş atılabilir.

19 TEMAS SONRASI PROFİLAKSİ
2. KUDUZ İMMÜNGLOBÜLİNİ UYGULAMASI Tek dozda ve bir kez uygulanır İlk aşı dozuyla birlikte aynı gün veya bir hafta sonrasına kadar uygulanabilir İlk aşı dozundan bir hafta sonra antikor yanıtı oluşacağından önerilmez Gecikmiş vakalarda geçen süreye bakılmaksızın kuduz immünglobülini uygulanır İnsan kaynaklı olanlar için 20 IU/kg Heterolog olanlarda 40 IU/kg

20 TEMAS SONRASI PROFİLAKSİ
2. KUDUZ İMMÜNGLOBÜLİNİ UYGULAMASI Anatomik olarak uygun ise yara çevresine ve yara içine yapılmalıdır Geri kalan miktar aşının yapıldığı ekstremiteden farklı bir ekstremiteye ve kas içine uygulanır Asla aşıyla aynı enjektörle ve aynı anatomik bölgeye yapılmaz At kaynaklı kuduz immünglobülini uygulanmadan önce test edilmelidir

21 KUDUZ İMMÜNGLOBÜLİNİ GEREKTİRMEYEN DURUMLAR
Kuduz şüpheli temas öncesi tam aşılama yapılanlar Daha önce kuduz şüpheli teması söz konusu olup bu şüpheli temas sonrasında, hücre kültür aşılarıyla tam aşılama yapılanlar Belge ile ispatlanmış, kuduz antikor titresi bulunanlar

22 TEMAS SONRASI PROFİLAKSİ
3. AŞI UYGULANMASI Temas sonrası olabildiğince erken başlanmalıdır Kuduzda kuluçka süresi çok değişken olduğundan, şüpheli temas sonrası geçen süreye bakmaksızın aşıya başlanır ve 28. günlerde toplam beş doz Daha önce tam doz aşılanmış veya temas öncesi tam doz profilaksi uygulanmış kişilerde temas sonrası 0. ve 3. günlerde iki doz kuduz aşısı

23 TEMAS SONRASI PROFİLAKSİ
3. AŞI UYGULANMASI Erişkinlerde deltoid bölgeye, kas içine uygulanır Küçük çocuklarda uyluk anterolateral bölgeye kas içine uygulanabilir Gluteal bölgeye enjeksiyon, antikor titresini düşürdüğü için asla yapılmamalıdır 10 günlük gözlem süresi içinde şüpheli temasa neden olan hayvanın kuduz olmadığı kanıtlanırsa, aşı uygulamasına son verilir

24 kimlere aşı uygulanmaz?
Aşılı hayvan tarafından ısırılma veya temas Bilinen ve halen sağlam bir hayvan tarafından 10 günden daha önce ısırılmış veya temas etmiş olanlar Fare gibi diğer küçük kemiriciler tarafından ısırılan veya teması olanlar Soğukkanlı hayvanlar tarafından ısırılanlar Kuduz veya kuduz şüpheli hayvanı besleyen, kan, idrar, dışkısı ile teması olan, etini ve sütünü pişirdikten sonra yiyenler Aşı ve immünglobulin yapılması risk oluşturup, 10 gün hayvanı gözleme alma seçeneği olan durumlar(ağır hastalık, malnütrisyon gibi). Kuduz olmayan insan ısırıkları Kuduz hastasına bakım yapan kişiler

25 KUDUZ İLE İLGİLİ SORUMLULUKLAR VE YASAL DÜZENLEMELER
Kuduz hastalığı ve Kuduz Şüpheli Temas bildirimini yapmak, kurumu ne olursa olsun bütün sağlık kuruluşları ve personelinin görevidir Bildirim, İl Sağlık Müdürlüğüne yapılmalıdır Kuduz Şüpheli Temas Vaka İnceleme Formu, il genelindeki Kuduz aşısı ve immünglobülini uygulayan hastane ve sağlık ocaklarında veya Kuduz ile ilgili oluşturulmuş özel birimlerde her hasta için bir tane olmak üzere doldurulacak ve numara verilerek dosyalanacaktır Bu formlar ay sonunda incelenerek, tedavisi tamamlanmış olanların icmali Kuduz Şüpheli Temas İzleme Formuna yapılarak İl Sağlık Müdürlüğüne, takip eden ayın en geç 7’sinde gönderilecektir

26 KUDUZ İLE İLGİLİ SORUMLULUKLAR VE YASAL DÜZENLEMELER
Kuduz Şüpheli Temas İzleme Formu İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürlüğünce icmali yapılarak, takip eden ayın en geç 20’sinde Form 017 ile beraber Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilecektir Kuduz Aşısı ve İmmünglobülin uygulamasına karar verme yetkisi hekime aittir Aşı ve immünglobülin uygulanması hekim denetimi ve sorumluluğunda Yönerge doğrultusunda yapılmalıdır

27 KUDUZ İLE İLGİLİ SORUMLULUKLAR VE YASAL DÜZENLEMELER
Hastaların tedavi protokollerine uyumu takip edilmelidir. Bu uyumu göstermeyen ve tedavilerini aksatan kişiler aranmalı, eğer hala aksatıyorlarsa hastanın kolluk kuvvetleri eşliğinde getirilmesi için ilgili birimlere resmi yazı yazılmalıdır (Umumi Hıfzısıhha Kanunu Madde 65) Kuduz Aşısı uygulamalarında her ne şekilde olursa olsun, ücret talep etmek ve aşıyı satmak kesinlikle yasaktır (Umumi Hıfzısıhha Kanunu Madde 96) Bölgede hayvan veya insanlarda Kuduz vakası görüldüğü durumlarda, İl Sağlık Müdürlüğü ve Tarım ve Köyişleri İl Müdürlüğü ortak olarak 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıta Kanunu ve tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği esas ve usullerine göre gerekli çalışmaları yapmalıdır.

28

29 KUDUZ ŞÜPHELİ TEMAS VAKA İNCELEME FORMU-1
Tarih : Form No : KİŞİNİN Adı ve Soyadı : Cinsiyeti : Baba Adı : Doğum Tarihi : Doğum Yeri : Sosyal güvencesi : Adresi : Telefon No. : Kişiye ulaşılamadığı zaman, haberleşilebilecek bir yakınının telefon no. : - Şüpheli Temas Tarihi : / / - Şüpheli Temas Tipi : ( ) Isırılma ( ) Tırmalama ( ) Açık Yaraya Temas ( ) Diğer - Şüpheli Temasa Neden Olan Hayvan : ( ) Köpek ( ) Kedi ( ) Vahşi Hayvan ( ) Diğer

30 KUDUZ ŞÜPHELİ TEMAS VAKA İNCELEME FORMU-2
- Hayvanın Mevcut Durumu : ( ) Kaçtı, tanınmıyor. ( ) Öldü veya öldürüldü. ( ) Sahipli, aşılı, gözlem altında. ( ) Sahipli, aşısız, gözlem altında. - Kişi daha önce herhangi bir zamanda şüpheli temasa maruz kaldı mı? ( ) Evet ( ) Hayır - Kişiye daha önce kuduz proflaksisi uygulanmış mı? ( ) Hayır ( ) Evet, şüpheli temas sonrası doz kuduz aşısı tarihinde uygulandı. ( ) Evet, şüpheli temas sonrası doz kuduz aşısı ve serum uygulandı. ( ) Evet, temas öncesi proflaksi amaçlı doz kuduz aşısı tarihinde uygulandı. - Kişinin devamlı kullandığı bir ilaç veya kronik hastalığı var mı? ( ) Evet ( )Hayır Yukarıda Verdiğim Bilgilerin Doğru Olduğunu Kabul Ediyorum. Hastanın veya Sorumlu Yakınının Adı ve Soyadı : Tarih : İmza :

31 KUDUZ ŞÜPHELİ TEMAS VAKA İNCELEME FORMU-3
- Kişiye “Kuduz Korunma ve Kontrol Yönergesi” göz önüne alınarak, uygulanan tedavi şeması nedir? ( ) Tedaviye gerek yok, önerilerde bulunuldu. ( ) Sadece yara bakımı ve tetanoz proflaksisi ( ) Daha önce tam doz aşılanan kişi, Yara bakımı+Tetanoz proflaksisi+ İki doz (0 ve 3. gün) aşı ( ) Yara bakımı+Tetanoz proflaksisi+Kuduz Ig+ Kuduz Aşısı ( ) Diğer -Uygulanan Tedavi Şeması : ( ) Yara Bakımı Yapıldı.

32 KUDUZ ŞÜPHELİ TEMAS VAKA İNCELEME FORMU-4
( ) Tetanoz Proflaksisi Yapıldı. Serum Uygulaması Tarih :...../...../ Serum Adı : Verilen miktar : IU 1. Doz aşı (0. gün) Tarih :...../...../ Aşı adı ve Seri No. : 2. doz aşı (3. gün) Tarih :...../...../ Aşı adı ve Seri No. : 3. doz aşı (7. gün) Tarih :...../...../ Aşı adı ve Seri No. : 4. doz aşı (14. gün) Tarih :...../...../ Aşı adı ve Seri No. : 5. doz aşı (28. gün) Tarih :...../...../ Aşı adı ve Seri No. : - Uygulanan tedavi şeması ile ilgili açıklamalar : Sorumlu Doktor Adı ve Soyadı : Diploma No. : Tarih : İmza :

33

34 KUDUZ ŞÜPHELİ TEMAS İZLEME FORMU DOLDURMA TALİMATI
Mükerrer bildirimlerin önlenmesi için tedavi takibinin yapıldığı kurum esas alınacak Sadece tedavi takibi sona ermiş vakalar bildirilecektir Tedavi takibi devam edenler ise tedavinin bittiği dönem içinde bildirilecektir Temasa maruz kalan kişi sayısı (A)= (B)+(C)+(D)+(E)+(F) olmalıdır

35 KUDUZ ŞÜPHELİ TEMAS İZLEME FORMU DOLDURMA TALİMATI
İki doz aşı uygulaması: daha önce tam aşılanmış olan kişilere, tekrar kuduz şüpheli temasa maruz kalması durumunda uygulanır Üç doz aşı uygulaması: Şüpheli temasa sebep olan hayvanın 10 günlük gözlemi sonucu kuduz olmadığının anlaşıldığı durumlarda uygulanır Beş doz aşı uygulaması: Hayvanın takibinin yapılmadığı veya kuduz olduğunun anlaşıldığı durumlarda uygulanır 2+1+1 şeması: Kuduz immünglobülininin bulunamadığı durumlarda uygulanır


"Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları