Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Alanya Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Alanya Rehberlik ve Araştırma Merkezi"— Sunum transkripti:

1 Alanya Rehberlik ve Araştırma Merkezi
AİLE EĞİTİMİ Alanya Rehberlik ve Araştırma Merkezi Bu sunum ailelerin aile olma farkındalığını arttırmak ve sorumluluk bilincini geliştirmek için hazırlanmıştır.Uygulayıcıların sunum esnasında faydalanmaları için dipnotlar sunulmuştur.

2 HAYATTA UNUTULMAYACAK ANLAR VARDIR !!!
Alanya Rehberlik ve Araştırma Merkezi

3 Kendi hayatınızı hatırlayın…
İlk okula başladığınız gün… İlk evden ayrıldığınız gün… İlk askere gittiğiniz gün… İlk işe başladığınız gün… Evlendiğiniz gün.. Ve.. İlk anne- baba olduğunuz gün…. Kendi hayatınızı hatırlayın… Bu anlarla ilgili katılımcılardan geri dönüt alınarak katılımları sağlanabilir. Alanya Rehberlik ve Araştırma Merkezi

4 HAYATINIZDA NELER DEĞİŞTİ ?
Çocuklarınızı kendinizden daha fazla düşünmeye başladınız. Çocuğunuzun mutluluğu için her şeyi yapmaya hazırsınız Anne babanızı daha iyi anlamaya başladınız Sabırlı olmayı öğrendiniz Sorumluluklarınız değişti Anne baba olmayı öğrenmeye başladınız Anne baba olmaya başladınız maddesinde asla yapmam dediğiniz şeyleri yapıyor musunuz anne babanızın davranışlarını tekrarladığınız oluyor mu? Anne baba olmayı öğrenmeye başladık maddesinde karı koca rolü ile anne baba olma rolleri arasındaki farklılıklara vurgu yapılır. Alanya Rehberlik ve Araştırma Merkezi

5 Bekar Genç Yetişkinler (Evden ayrılış) Çocukların Evden Ayrılması
AİLE YAŞAM DÖNGÜSÜ Bekar Genç Yetişkinler (Evden ayrılış) Yeni Evli Çiftler Küçük Çocuklu Aileler Ergen Çocuklu Aileler Çocukların Evden Ayrılması İleri Yaştaki Aileler Hayatımızda ki yaşam döngüleri yeni roller almamızı gerektirir. Bazen aynı anda birden fazla rolü üstlenmemiz gerekebilir. Bu normal bir süreçtir.Anne babalık rolümüz başladığı andan itibaren yaşam boyu devam eder. Anne baba ayrıldığında karı koca rolleri biter ama anne baba rolleri devam eder. Alanya Rehberlik ve Araştırma Merkezi

6 Her değişiklik yeni bir uyum sürecidir.
Alanya Rehberlik ve Araştırma Merkezi

7 Alanya Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Değişikliklere Uyum Sağlamak İçin İlk Adım, Yeni Durumu Tanımaya Çalışmaktır Yeni durumu tanımak yeni sorumlukların bilincinde olmak anne babanın işini kolaylaştıracaktır. Ne ile karşılaşacağımızı bilirsek daha rahat tedbir alırız. Alanya Rehberlik ve Araştırma Merkezi

8 Alanya Rehberlik ve Araştırma Merkezi
AİLE OLMAK Çocuğun gelişmesine destek olmaktır. “Fiziksel gelişim Duygusal gelişim Sosyal gelişim Zihinsel gelişim Ahlak gelişimi Kişilik gelişimi Dil gelişimi” Gelişim bir bütündür. Burada bahsedilen gelişim alanlarının birbirini etkilediği vurgulanmalıdır. Ve gelişim alanları birer cümle ile örneklendirilmelidir. Örneğin Fiziksel gelişim –bedensel özelliklerin gelişimidir. Alanya Rehberlik ve Araştırma Merkezi

9 AİLE OLMAK Sevmektir, Olumlu model olmaktır, Tutarlı davranmaktır,
Bağımsız bir birey olmayı desteklemektir, Güvenmek ve güvenmesini sağlamaktır, İyi bir iletişim kurmaktır, AİLE OLMAK Her bir maddeyi uygun örnekle açıklayınız. Örneğin:tutarlılık Anne ve babanın herhangi bir konuda çocuğuna yönelik ortak karar ve tutum almasıdır. Anne ve babanın da bağımsız bireyler olduğu burada vurgulanmalıdır. Sağlıklı bireyler sağlıklı ebeveyn olabilir. Örneğin, uçaklarda acil durumlarda oksijen maskesini önce annenin takması istenir. Çünkü anneye bir şey olursa çocuğuna yardımcı olamayabilir. Alanya Rehberlik ve Araştırma Merkezi

10 Alanya Rehberlik ve Araştırma Merkezi
AİLE OLMAK Çocuğunun çözüm üretmesine destek olmaktır, Çocuğun karar verme becerisinin gelişmesine yardımcı olmaktır. Alanya Rehberlik ve Araştırma Merkezi

11 Karşımıza Çıkan Engeller
İletişim sorunları Ekonomik sorunlar Anne Baba tutumları Çevresel etmenler Alanya Rehberlik ve Araştırma Merkezi

12 Alanya Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Bu resim size ne anlatıyor sorusu sorularak gurubun üzerinde konuşması sağlanır. Alanya Rehberlik ve Araştırma Merkezi

13 Alanya Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Etkin dinlemeyi öğrenmek, Sen dili yerine ben dili kullanmak, Empatik davranmayı öğrenmek, Bireyi değil davranışı eleştirmek, Kıyaslama yapmamak… İletişim Kurarken Bu konuda iletişim becerileri kısaca anlatılacak ve ayrıntılı bilgi için velilerin okul psikolojik danışmanından destek alabilecekleri ifade edilecek. “Birlikte televizyon izlemek, iletişim kurulduğu anlamına gelmez.” Alanya Rehberlik ve Araştırma Merkezi

14 Ben Nelerden Hoşlanmam
Sürekli eleştirilmekten Dinlenilmemekten Başkaları ile karşılaştırılmaktan Alay edilmekten Etiketlenmekten (Lakap takılmasından) Yalnız bırakılmaktan... Burada katılımcılara “-siz nelerden hoşlanmazsınız?” sorusu sorularak farkındalıkları arttırılır. Hoşlanılmayan durumların sadece çocuk için değil tüm aile bireyleri için geçerli olduğu vurgulanır. Örneğin siz çocuklarınızı başkaları ile karşılaştırıyorsunuz peki çocuğunuz size “-Hasan’ın annesi yada babası senden daha başarılı” dese neler hissedersiniz sorusu guruba yönlendirilebilir. Ardından katılımcılara “-peki size nasıl davranılmasından hoşlanırsınız?” sorusu sorularak katılımcıların olumlu davranış modellerini fark etmesi sağlanır. Alanya Rehberlik ve Araştırma Merkezi

15 Karşımıza Çıkan Engeller
Ekonomik Sorunlar Aile içi çatışmalar çocuğu olumsuz etkiler. Ekonomik krizler her ailede farklı biçimlerde de olsa yaşanır. Ekonomik sorunlar zaman içinde düzelebilir ama çatışmaların çocuğumuz üzerindeki etkileri uzun vadede sıkıntı yaşamamıza neden olabilir. Ekonomik nedenlerle yaşadığımız krizlerde önceliklerimizi unutmamakta fayda vardır. Geleceğe bırakabileceğimiz en değerli mirasınız nedir?? Alanya Rehberlik ve Araştırma Merkezi

16 Karşımıza Çıkan Engeller
Anne- Baba Tutumları Otoriter anne baba Tutarsız anne baba İlgisiz anne baba Aşırı koruyucu anne baba Demokratik anne baba Otoriter Anne baba: çocuk her kurala uymak zorundadır. Katı ve sert bir disiplin uygulanır.Çocuğun hata yapmasına fırsat verilmez. Ana baba sürekli araştıran , çocuğun her işine karışan bir tavır sergiler.Aile çocuğun her hareketini izler mutlaka onun hareketlerinde kusur bulur, olaya müdahale eder doğrusunu !! çocuğa öğretir. Kısa vadede bu yöntemle çocuğun bir disiplin altına alındığı görülse de uzun vadede bu yöntem sağlıksız ve zararlıdır İlgisiz ve kayıtsız aile:Aile aşırı rahattır, çocuğun dünyasına girmek gibi bir kaygıları yoktur. Çocuğun sorumluklarından kaçma vardır. Ana baba çocuğa örnek bir model olamaz. Genellikle bu aile tipi davranış anne ve babada aynı anda görülmez. Çoğunlukla ailede çalışan fert hangisi ise ilgisiz aile davranışı onda görülür.Çok çocuklu ailelerde rastlanma ihtimali daha fazladır. Aşırı koruyucu aile:Bu aile tipi baskıcı otoriter aile ile karıştırılabilecek kadar benzer.Aralarındaki temel fark; bu aile tipinde şefkat, koruma güdüsü, disiplinin önünde gelir.Çocuğa gerektiğinden fazla özen ve kontrol gösterilir. Özellikle anneler bu tip bir tavır sergiler. Çocuğun kendi yapacağı ve yapması gereken işler bile koruyucu ebeveyn tarafından yapılır. Tutarsız aile yaklaşımı :Genellikle genç ebeveynlerde ve ilk çocuğun yetiştirilmesinde görülür.Eski- yeni çatışması olur ve ailenin çocuğa karşı tavırlarında tutarsızlıklar olur. Tutarsız davranmanın nedeni genellikle eşlerin çocuk yetiştirmeye farklı bakmaları ve bunu çocuğa yansıtmalarıdır. Bazen de eşler çocuk yetiştirme metotlarında değişiklik yapma hususunda farklı düşünürler bu da tutarsızlığa neden olur. Alanya Rehberlik ve Araştırma Merkezi

17 Demokratik Anne Baba Tutumu
Mükemmele en yakın aile tipidir. Hoşgörü yapılan her şeyi hoş görmek değildir. Belirli kurallar ve kısıtlamalar mutlaka vardır. Evde herkesin söz hakkı vardır. Çocukta kendini ifade edebilir. Duygu ve görüşlere saygı vardır. Konulan kurallar çocuğun seviyesine inilerek mantıklıca açıklanır. En zor ve sabır isteyen yöntemdir. Çocuk başıboş bırakılmaz.Yaşına uygun sorumluluklarla birey olması desteklenir. Alanya Rehberlik ve Araştırma Merkezi

18 Alanya Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Çocuğa verilen sorumluluk çocuk tarafından yerine getirilirken müdahaleden kaçınmalı ,çocuğun yaptığı iş anne babalar tarafından düzeltilmemelidir.Nasıl düzeltebileceği çocuğa anlatılabilir. Verilen bu sorumluluklar çocuğu hayata hazırlar. Demokratik Anne Baba tutumu çocuğun kendine güvenen, bağımsız bir kişilik geliştirmesine de yardımcı olur. Örneğin Havighurst’e göre; 0-2 yaş tuvalet eğitimi, yürüme; 2-6 yaş konuşma, kavram oluşturma, vicdan gelişimi, cinsiyet farklılaşması; 6-12 yaş benlik imgesi grup oyunları, cinsel rol kimliği, temel okul becerileri 12-20 yaş akran ilişkileri, cinsel rol oluşumu, fiziksel olgunlaşma, duygusal bağımsızlık, evliliğe hazırlık, mesleğe hazırlık Alanya Rehberlik ve Araştırma Merkezi

19 Bir Kelebeğin Hikayesi
Bir gün kırlarda gezintiye çıkan bir adam, kenara oturduğu otlardan birinin dalında küçük bir kozanın varlığını fark etti. Koza ha açıldı ha açılacak gibiydi. Adam, bunun bir kelebek kozası olduğunu tahmin ediyordu. Böyle bir fırsat bir daha ele geçmez diye düşündü; ve bir kelebeğin dünya yüzü gördüğü ilk dakikalara şahit olmak istedi. Alanya Rehberlik ve Araştırma Merkezi

20 Alanya Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Dakikalar dakikaları kovaladı, saatler geçmeye başladı ama henüz kelebeğin küçük bedeni o delikten çıkmadı ve kelebeğin dışarı çıkmak için çaba harcamaktan vazgeçmiş olabileceğini düşündü. Sanki kelebek elinden gelen her şeyi yapmış da artık yapabileceği bir şey kalmamış gibi geldi ona. Alanya Rehberlik ve Araştırma Merkezi

21 Alanya Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Bu yüzden, kelebeğe yardımcı olmaya karar verdi: cebindeki küçük çakıyı çıkarıp kozadaki deliği bir cerrah titizliğiyle büyütmeye başladı. Böylece bir-iki dakika içinde kelebek kolayca dışarı çıkıverdi. Fakat bedeni kuru ve küçücük kanatları buruş buruştu. Alanya Rehberlik ve Araştırma Merkezi

22 Alanya Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Adam kelebeği izlemeye devam etti; çünkü kanatlarının her an açılıp genişleyeceğini ve narin bedenini taşıyacak kadar güçleneceğini umuyordu ama bunlardan hiçbiri olmadı….. Kelebek, hayatının geri kalanını kurumuş bir beden ve buruşmuş kanatlarla yerde sürünerek geçirdi. Ne kadar denese de asla uçamadı… Alanya Rehberlik ve Araştırma Merkezi

23 Bazen hayatta tam olarak ihtiyaç duyduğumuz şey çabalardır.
Adamın bütün iyi niyetine ve yardımseverliğine rağmen anlayamadığı şey kozanın kısıtlayıcılığının ve buna karşılık kelebeğin daracık bir delikten dışarı çıkmak için gereken çabanın kelebeğin bedenindeki sıvıyı onun kanatlarına göndermek ve bu sayede kozanın kısıtlayıcılığından kurtulduğu anda onun uçmasını sağlamak için seçtiği bir yol olduğuydu. Bu gerçeği öğrendiğinde hayat boyu unutamayacağı bir şey de öğrenmişti : Bazen hayatta tam olarak ihtiyaç duyduğumuz şey çabalardır. Alanya Rehberlik ve Araştırma Merkezi

24 Aile Kurallarının Belirlenmesi
Tüm aile bireylerinin katıldığı bir toplantı yapılması Aile üyelerinin hepsinin beklentilerini dile getirmesi Beklentilerin karşılanabilirliğinin tartışılması Uygulanabilir kurallar belirlenmesi (Basitten karmaşığa doğru) Kuralların tüm aile bireyleri için geçerli olması Kurallara uyulup uyulmadığının denetlenmesi Aile kuralarının belirlenmesi önemlidir. Ve kuralların sadece çocuklar için olmadığı tüm aile üyeleri için olduğu vurgulamalıdır. Örn yalan söylememek bir kuralsa bu kural tüm aile üyeleri için geçerlidir çocuk anlamaz diye bu kural anne baba tarafından ihlal edilirse çocukta ihlal edecektir.kurallara uyulmaması durumunda uygulanacak yaptırımlar tüm aile üyeleri için geçerlidir. KURALLARIN UYULABİLİR OLMASI ÇOK ÖNEMLİDİR. Gelişim dönemlerine uygun kuralların belirlenmesi çocuğun gelişim dönemleri doğrultusunda değişiklikler yapılması önemlidir. Alanya Rehberlik ve Araştırma Merkezi

25 Karşımıza Çıkan Engeller
Çevresel Etmenler Yazılı ve görsel medya İnternet ve bilgisayar oyunları Yakın çevre (komşular ve akrabalar) Arkadaş çevresi Sosyal olanaklar (parklar , spor salonları vb.) Bu etmenlerden kaynaklanan sorunların aileyi ne kadar etkileyeceğine aile bireyleri karar verir.Anne –baba bilgisayar başında uzun vakit geçiriyorsa çocukta benzer bir talepte bulunacaktır. Yakın çevrenin eve olumsuz müdahalesi ise anne babanın uygun tutum geliştirmesi ile engellenebilir. Alanya Rehberlik ve Araştırma Merkezi

26 Alanya Rehberlik ve Araştırma Merkezi

27 Alanya Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Bilgenin Hikayesi Ülkenin birinde bilime ve bilgiye çok önem veren bir kral yaşarmış.Kral bilge insanları sarayında ağırlar ve onlarla uzun sohbetler edip yeni şeyler öğrenmekten keyif alırmış. Bir gün sarayın kapısına eski püskü kıyafetler içinde biri gelmiş. “ben bir bilgeyim kralın huzuruna çıkmak istiyorum.” demiş. Kralın huzuruna çıkmış kral ona bir kaç soru sorduktan sonra bir bilge olduğuna karar vermiş ve “seni sarayımda ağırlamaktan memnuniyet duyarım.” demiş. Bilge sarayda kalmaya başlamış. Gerçekten çok bilgili bir insan olduğu için yükselmiş ve bir süre sonra her konuda ona fikir danışmaya başlamış. Alanya Rehberlik ve Araştırma Merkezi

28 Alanya Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Bu durum sarayda yaşayan diğer bilgeleri rahatsız etmiş cehaletlerinden utanmışlar ve kıskanmışlar. “ne yapsak ta bu bilgeden kurtulsak” diye düşünmüşler. En sonunda “ona öyle bir soru soralım ki bilemeyip kralın gözünden düşsün ” demişler. Kralın huzuruna çıkıp “kralım yeni bilgenizi çok seversiniz bizde ona bir soru sormak isteriz eğer bilirse önünde saygı ile eğiliriz bilmezse ülkemizden gitmesini dileriz” demişler. Kral bilgeyi çağırmış ve “buyurun sorun” demiş. Bilgelerden biri öne çıkmış avuçlarını kapalı bir biçimde öne uzatmış. “avuçlarımın içinde bir kuş var sence bu kuş yaşıyor mu ölü mü ?” diye sormuş. Alanya Rehberlik ve Araştırma Merkezi

29 Ailenizin geleceği de sizin ellerinizde…..
Bilge de , “ o kuşun kaderi senin ellerinde , sıkarsan öldürürsün avuçlarını açarsan yaşatırsın” demiş….. Ailenizin geleceği de sizin ellerinizde….. Alanya Rehberlik ve Araştırma Merkezi

30 Alanya Rehberlik ve Araştırma Merkezi
TEŞEKKÜRLER Alanya Rehberlik ve Araştırma Merkezi


"Alanya Rehberlik ve Araştırma Merkezi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları