Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Nazmi Zengin, Yasemin Durduran, Hamdi Arbağ, Sevda Yavuz, Ayfer Erdoğan NEÜ Meram Tıp Fakültesi ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ BİRİMİNDE ÇALIŞAN HAKLARI İLE İLGİLİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Nazmi Zengin, Yasemin Durduran, Hamdi Arbağ, Sevda Yavuz, Ayfer Erdoğan NEÜ Meram Tıp Fakültesi ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ BİRİMİNDE ÇALIŞAN HAKLARI İLE İLGİLİ."— Sunum transkripti:

1 Nazmi Zengin, Yasemin Durduran, Hamdi Arbağ, Sevda Yavuz, Ayfer Erdoğan NEÜ Meram Tıp Fakültesi ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ BİRİMİNDE ÇALIŞAN HAKLARI İLE İLGİLİ DENEYİMLER BİR TIP FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ

2

3 Çalışanlar 129 profesör 51 doçent 86 yardımcı doçent 7 ö ğ retim görevlisi 368 araştırma görevlisi 686 hemşire ve ebe 259 di ğ er sa ğ lık personeli Fizik koşullar Kapalı alan – 112 534 m 2 Açık alan - 85 411 m 2 Toplam 15 blok

4 ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENL İĞİ B İ R İ M İ

5 Yöntem MTFH Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi’nde 08.10.2012 - 30.09.2014 arasındaki kayıtlar incelendi Şikâyetlere uygulanan prosedürler, işleyiş süreci ve sonlanma biçimleri akodlanarak kaydedildi Betimlemede yüzdeliklerden yararlanıldı

6 Bulgular-1 Toplam başvuru sayısı - 69 2012 - 9 2013 - 20 2014 - 23

7 Bulgular-2 Başvuranlar % 54 erkek % 46 kadın % 63 doktor, % 15 hemşire % 75’i dahili bilimlerden % 25’i cerrahi bilimlerden En yüksek başvuru 2013 Şubat, 2014 Mart ayında

8 Bulgular-3 Şikayet nedenleri sözel şiddet - % 77 fiziksel şiddet - % 23 Başvuruların sonlandırılma biçimi ALO 113 ve Cumhuriyet Başsavcılığına bildirim % 73 Başvuruların % 27’sinde birim tarafından beyaz kod ile ALO 113’e bildirim yapıldı

9 Bulgular-4 Başvuruların %25’inde bildirim geri çekildi Geri çekme gerekçeleri - tutanak yazmaktan kaçınma - birimin hukuki destek verememesi

10 SORUN 1 Tıp Fakültelerine konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı desteği ? Başvurusu olan çalışanın kaydı Alo 113’e yapıldıktan sonraki süreç (başvuranın kaydının yapılıp yapılmadığı, kişinin aranıp aranmadığı vs.) web sayfasından sorgulanamamakta

11 SORUN 2 Tıp Fakültelerine hukuki destek ? Yönetmelik’te Bakanlık beyaz kod birimi ilgili personele ve yöneticilere rehberlik yaparak personelin hukuki yardım almasını sağlar” denmekte, oysa tıp fakültelerine ücretsiz hukuki destek verilmemekte

12 SORUN 3 Sağlık çalışanlarının birime bildirim yapma ve süreç konusundaki endişeleri? Başına kötü bir şey gelebileceği korkusu, iş yoğunluğundan takip etmede zorlanma, hukuksal destek sıkıntısı vs.

13 Öneriler Uyulması gereken kurallar panolara asılmalı Bilgilendirici ve uyarıcı broşürler sağlanmalı Tıp fakültesi hastanelerinde de kamu hastanelerindeki gibi çalışana hukuki destek verilmeli, adli takibi yapılmalı Sağlık çalışanına yönelik her türlü şiddetin cezasız kalmamalı ve cezai müeyyideler caydırıcı olmalı

14

15 Sevgide güneş gibi ol Öfkede ölü gibi ol Her ne olursan ol Ya olduğun gibi görün Ya göründüğün gibi ol Hz. Mevlana


"Nazmi Zengin, Yasemin Durduran, Hamdi Arbağ, Sevda Yavuz, Ayfer Erdoğan NEÜ Meram Tıp Fakültesi ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ BİRİMİNDE ÇALIŞAN HAKLARI İLE İLGİLİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları