Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YETİŞKİN EĞİTİMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YETİŞKİN EĞİTİMİ."— Sunum transkripti:

1 YETİŞKİN EĞİTİMİ

2 KONUNUN GENEL AMACI Katılımcıların, yetişkin eğitimi, işyerlerinde sağlık ve güvenlik eğitimleri ve bu eğitimler sırasında gerekli olan iletişim becerileri hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olmaktır.

3 ÖĞRENME HEDEFLERİ Bu dersin sonunda katılımcılar; Yetişkin eğitiminin özellikleri ve tekniklerini tanımlar. İşyerinde verilecek eğitimlerin kimler tarafından, nasıl ve hangi sıklıkla verileceğini belirler. İşyerinde etkili bir iletişim süreci için gerekenleri belirtir.

4 KONUNUN ALT BAŞLIKLARI
Yetişkin eğitiminin özellikleri ve teknikleri Eğitim kurumlarının ve eğiticilerin nitelikleri Eğitimin niteliği ve periyodu Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ve mesleki eğitimi İşyerinde etkili bir iletişim süreci ile ilgili temel kavramlar İlgili mevzuat

5 EĞİTİM Bireyin yaşadığı toplumda; yeteneğini, tutumlarını ve olumlu değerdeki diğer davranış biçimlerini geliştirdiği süreçler topluluğudur Bir eğitimcimiz de eğitimi, “Bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve amaçlı olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir” biçiminde açıklıyor. SAĞLIK “Yalnızca hastalık ve sakatlığın olmayışı değil bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik durumudur.” (WHO) Sağlığın pozitif yönü, “Tam bir iyilik hali” şeklinde ifade dilmektedir.

6 ÖĞRENME «Bireyin çevresiyle etkileşimde bulunarak geçirdiği yaşantılarının ürünü olan; «kalıcı izli davranış değişikliğidir.» 1.Yaşantı ürünüdür 2. Çevreyle etkileşim sonucu oluşur 3. Kalıcı ve izlidir 4. Davranış değişikliği vardır

7 SORUN

8 ÇÖZÜM (HEDEF)

9 ÖĞRETME

10 SONUÇ

11 Daha önceden bilmediğiniz bir şeyi bildiğinizi gösterdiğinizde,
• Daha önceden yapamadığınız bir şeyi yapabildiğinizde, • Bir durum karşısında farklı bir tutum içinde olabildiğinizde; Öğrenme gerçekleşir

12 Eğitim (ömür boyu devam eden) bir süreçtir,
Eğitim sürecinde, bireyin davranışlarının istenilen yönde değiştirilmesi amaçlanır, Kişinin davranışlarındaki değişme kasıtlı olarak gerçekleştirilir, Eğitim sürecinde bireyin kendi yaşantıları esastır.

13

14 YETERLİLİK

15 İyi bir öğrenme sağlamak için eğitimci rolü
İnsanların öğrenmesine yardımcı olun Katılımcı odaklı bir eğitmen olun Ara verin, egzersiz yaptırın COŞKULU olun COŞKU verin Fark ettirmeden aynı bilgiye geri dönün Tekrarlayın Katılımcıya kendini iyi hissettirin, güven artırın.

16 ‘’Önce Bütünü Göster İYİ BİR ÖĞRENME İÇİN Sonra Parçala
Daha Sonra Parçaları Katılımcıya Toplat.’’ • İlgi Uyandır • Bilgi ver • Bilgiyi İşle • İşte bu! Dedirt… ŞAŞIRT • Uygula, Uygulat • Değerlendir

17

18

19 ANDROGOJİK YAKLAŞIM 1. KENDİNİ ALGILAMADIR
Pedagojideki baskın öğretmen rolü kalkar, paylaşım gelir. Kişi kendi eğitim ihtiyacı ve sürecinin sorumluluğunu alır 2. DENEYİMLER Yetişkinlerin zengin deneyimleri öğrenme için zengin bir kaynak oluşturur ve eğitimleri bunun üzerine kurgulanır 3. İÇERİĞİN SEÇİMİ Her şeye eğitici karar vermez, içerik ve yöntem katılımcı gereksinimlerine göre belirlenir 4. SORUN MERKEZLİ Yetişkinler var olan sorunlarına hemen kullanacağı çözümler sunan, konu değil sorun merkezli eğitimler isterler

20

21 YETİŞKİN EĞİTİMİNİN 4 ANA ÖZELLİĞİ
Yetişkin Eğitimi deneyimlerine dayalı olarak yapılmalıdır Öğrendiklerini uygulama ve yaşantısı ile olan ilgisini görme fırsatı verilmelidir Kişisel katılım göz önünde tutulmalıdır. Öğrenme süresine faal olarak katılmalıdır (program-değerlendirme) Yetişkin eğitimi öğretmenden öğrenene doğru giden pasif bir bilgi iletişimi değildir Yetişkinler kendilerinden bekleneni bilmelidirler.

22 YETİŞKİNLER NASIL ÖĞRENİR?
Eğitimin kendi konularıyla bağlantılı olmasını, Eğitime etkin olarak katılmayı, Değişik yöntemler uygulanmasını, Olumlu geribildirim verilmesini, Özgün birer birey olarak görülmek isterler Ayrıca Yetişkinlerin ; Kişisel kaygıları vardır, Güvenli bir ortama gereksinim duyarlar, Özgüvenlerini korumak isterler, Beklenti düzeyleri yüksektir, Bireysel gereksinimleri dikkate alınmalıdır

23 1. Bilinmeyenden korkma, KATILIMCI ENGELLERİ 2. Gülünç olma korkusu,
ÖĞRENMEYİ ENGELLEYEN FAKTÖRLER KATILIMCI ENGELLERİ 1. Bilinmeyenden korkma, 2. Gülünç olma korkusu, 3. Güvensizlik ve sosyal açıdan yetersiz olma korkusu, 4. Öğrenmeye karşı olumsuz tutum, 5. Eğitimin sağlayacağı yarardan emin olmama, 6. Zihinsel ve fiziksel eksiklikler, 7. Ev yaşamından kaynaklanan engeller 8. Vardiya çalışması, 9. Vücut yorgunluğu, 10. Ulaşım zorluğu, 11. Ekonomik yetersizlik.

24 EĞİTİCİ ENGELLERİ 1.Eğitmenin sözcüklere boğulması,
ÖĞRENMEYİ ENGELLEYEN FAKTÖRLER EĞİTİCİ ENGELLERİ 1.Eğitmenin sözcüklere boğulması, 2.Eğitmenin anlatılanları karıştırması, 3.Eğitmenin grubun algı hızını fark edememesi, 4.Eğitmenin konuya ilgi uyandıramaması, 5.Eğitmenin bedensel ve ruhsal rahatsızlıkları, 6.Eğitmenin beden dilini iyi kullanamaması, 7.Eğitmenin liderlik vasfının olmaması,

25 İşverenler Personel Eğitimlerini; 1. İşgücü kaybı 2. Zaman kaybı
3. Para kaybı 4. Gereksiz 5. Kolay ulaşılamayan 6. Angarya 7. Pahalı …. bir iş olarak düşünürler ÖĞRENMEYİ ENGELLEYEN FAKTÖRLER

26 1.Fiziksel çevredeki rahatsızlıklar, a)Havalandırma b)Nem, c)Gürültü,
ÖĞRENMEYİ ENGELLEYEN FAKTÖRLER ORTAM ENGELLERİ 1.Fiziksel çevredeki rahatsızlıklar, a)Havalandırma b)Nem, c)Gürültü, d)Aydınlatma, e)Sıcak-soğuk, 2.Eğitim ortamı, materyaller ve oturma düzeni, a)Masa ve koltuk düzeni, b)Oturma düzeni ve katılımcı sayısı,

27 İLETİŞİM SÜRECİ

28 Sınıflandırma Toplumsal İlişkiler Sistemi Olarak Kişilerarası iletişim
Grup iletişimi Örgütsel iletişim Toplumsal iletişim Kullanılan Kodlara Göre Sözlü iletişim Sözsüz iletişim Yazılı İletişim Kullanılan Kanallara ve Araçlara Göre Görsel iletişim İşitsel iletişim Dokunma ile İletişim Telekomünikasyon Kitle iletişimi Zaman ve Mekana Göre Yüzyüze iletişim Uzaktan iletişim

29 “Bazen Bir Hareket Bin Söze Bedeldir.”
Beden dilini doğru çözebilen insanlar iletişim bilgi ve becerisini kazanmıştır.

30 “İş hayatında da başarılı olmak isteyen insanlar, iletişim kurduğu kişilerin söyledikleri ile yüzü, eli, kolu ve bedeniyle yaptıklarını da hissetmelidir.”

31 ETKİLİ BİR İLETİŞİMİN ÖNCELİKLERİ
İçtenlik “Samimiyetin lisanı yoktur.Samimiyet kabili izah değildir. O, gözlerden ve nasiyelerden anlaşılır.” Atatürk Alçakgönüllülük “Dolu başaklar olgunlaştıkça boyunlarını bükerler; boş başaklar ise dimdik durur.” Montaigne Ön yargısızlık “Ne hazin bir çağda yaşıyoruz. Bir ön yargıyı yıkmak, atomu parçalamaktan daha zor.” Albert Einstein

32 İYİ BİR İLETİŞİM İÇİN; İnsana değer ver İlk saniye ve isme dikkat!
Benzerlikleri ön plana çıkar İnsanları olduğu gibi kabul et Gülümse Sıkı tokalaş Farklılıkları hoş gör Eleştirme ve suçlama Sakin ol!

33 KENDİNİ YENİLE !!! Fiziksel olarak (sağlıklı) Sosyal olarak (tanışma)
Zihinsel olarak (kitap)

34 İletişim Teknikleri İletişimde önemli ve önemsiz sözcükler En önemsiz sözcük :Ben En önemli sözcük :Biz En önemli iki sözcük :Teşekkür ederim. En önemli üç sözcük :Her şey affedilebilir En önemli dört sözcük :Bu konu hakkındaki fikriniz En önemli beş sözcük :Çok iyi bir iş yaptınız En önemli altı sözcük :Seni daha da iyi anlamak istiyorum

35 Beden dili: Duygu ve düşüncelerimizin yansımasıdır
İletişim Teknikleri Beden dili: Duygu ve düşüncelerimizin yansımasıdır İnsanların yüz yüze kurdukları ilişkide; Sözcükler %10 Ses tonu %30 Beden dili %60 önem taşır

36 her şeyini kaybedersin.
Sabırlı, ümitli ve gayretli ol !!! Ümidini kaybedersen her şeyini kaybedersin.

37 Etkili Sunuş Beden dili Göz teması Görünüm Beden hareketleri Duruş
Jestler Mimikler Sesin etkili kullanımı

38 Grup Dinamiklerini Kullanın Gözlemleyin , İzleyin
Öğrenme –Eğlenme ile ilgili Denge Hız –Her 8 dk. bir hızınızı değiştirin İnsanlara nasıl öğreneceklerini öğretmek ÖĞRENMEYİ –ÖĞRETME Etkin Öğrenme Eğitim materyali olmasaydı bile aynı sunumu yapabilmeli

39 Sunum sırasında coşkulu olun Beden dilini iyi kullanın Sınıfta dolaşın
TAVSİYE Sunum sırasında coşkulu olun Beden dilini iyi kullanın Sınıfta dolaşın Sınıfta U düzeni 0luşturun Uygun görsel-işitsel araçları kullanın

40 TAVSİYE Plana göre hareket edin Kişisel düzeyde iletişim kurun
Bilinen sözcükleri ve ifadeleri kullanın Yeni terimleri açıklayın Göz teması kurun Sesinizi yeterince yüksek tutun Sesinizin; Tonunu Perdesini Hacmini Vurgusunu iyi ayarlayın Tekdüze ses çok güzel uyutur.

41 *Bir sonraki başlığa geçmeden konuyu bir alıştırmaya veya
TAVSİYE Konular arasında yumuşak geçişler yapın Kısa bir özet yaparak, Bir dizi soru sorarak, *Bir sonraki başlığa geçmeden konuyu bir alıştırmaya veya uygulama çalışmasına başlayarak. İyi örnek olun Giysi Görünüm Organizasyon Tavırlar Zamanlama

42 TAVSİYE Çeşitli düzeylerde sorular sorun
Sunum sırasında Katılımcılara olumlu geribildirim verin Örneğin: "Çok iyi bir nokta, İlker!" "Bu öyküyü bizimle paylaştığın için teşekkürler" "Ayşegül mükemmel bir karşılaştırma yaptı!" Katılımcılara olabildiğince sık adlarıyla hitap edin Olumlu yönde mizah kullanın

43 *Sürekli kullanıldığında rahatsız edici hale gelen
Bunları asla yapmayın "Tamam, şimdi..." “Evet, ama..” "Bu açık mı?" “Size pek katılmıyorum..” "Ne dediğimi anlıyor musunuz?" Eller cepte bir ileri bir geri arşınlamak, Topuklar üzerinde sallanmak, vb. *Sürekli kullanıldığında rahatsız edici hale gelen tekrarlayıcı sözcüklerden, tabirlerden jestlerden kaçının

44 Etkili Sunuş Her sunumda 3 bölüm vardır; 1 - GİRİŞ İlgi uyandırmak
Öğrenmeye hazırlamak için 2 - AYRINTILAR Görsel-işitsel araçlar ile destekleme Gösterimler (demonstrasyon) Küçük grup çalışmaları Soru sorma tekniklerine dikkat 3 - ÖZETLEME

45 SUNUMA GİRİŞ İlk birkaç dakika çok önemlidir. Giriş bölümü;
İlgi çekici olmalı ve sonradan verilecekler için gurubu hazırlayın Beklentilerinizi anlamalarını sağlayın Olumlu bir eğitim atmosferi yaratın

46 Çeşitli giriş tekniği vardır
Dersin amaçlarını gözden geçirmek Konu hakkında bir dizi soru sormak Önceki bir konuyla bağlantı kurmak Kişisel deneyimleri paylaşmak Konuyu gerçek yaşam deneyimlerine bağlamak Olgu çalışması / problem çözme etkinliği kullanmak Uygun görsel-işitsel araçların kullanılması Uygun slogan, resim vb kullanmak Kışkırtıcı ifadeler kullanmak

47 SORU SORMA Bir konuya giriş yapmak için Konu karmaşık olduğunda
Görsel-işitsel araçlar ile desteklenmiş eğitimin etkisini artırmak için, Beyin fırtınası başlatmak için Tartışma ortamı yaratmak için

48 SORU SORMA TEKNİKLERİ Soruyu tüm gruba yöneltin
"Lütfen biriniz niçin .... yaptığımızı söyleyebilir mi?" olumsuz tarafı aynı kişilerin konuşması Soruyu katılımcıya isim vererek sorun "İbrahim, eğer yaparsak neler olabileceğini söyler misin?" olumsuz yanı  diğerleri soruyu dinlemeyebilirler Soruyu sorun, duraklayın ve sonra belli bir katılımcıya yöneltin En önemli eksiği yönelttiğiniz katılımcı soruyu kaçırabilir

49 SORU SORMA TEKNİKLERİ Aynı tip soru sormaktan kaçının
Üç tekniğin hepsini bir arada kullanın Sorarken adıyla hitap edin Güdümleyicidir Etkin katılım sağlar Katılımcıya doğru yanıtını tekrarlatın diğerlerinin de yanıtı duymasını sağlayın

50 SORU SORMA TEKNİKLERİ Doğru yanıtları destekleyerek ödüllendirin
Katılımcının ilgisi devam eder Diğerleri de öğrenir "Ben bile daha iyi açıklayamazdım!" "Çok güzel bir cevap, Ali!" "Bunu ifade ediş biçimini beğendim, Ayşe." "Mükemmel bir düşünme tarzı, Engin."

51 Verilen yanıt kısmen doğruysa;
Doğru bölümü onaylayın Yanlış bölümü düzeltin veya Öncekiyle ilgili başka soru sorun O katılımcıya Bir başkasına Örnekler: "Yanıtının ilk bölümüne katılıyorum; ama .....yı açıklayabilir misin?" "Neredeyse doğru! Leyla, Veysel'e biraz yardım edebilir misin?"

52 Katılımcının yanıtı hatalı ise,
Eleştirel bir tavır sergilemeyin Yumuşak bir tavırla kullanın Katılımcıyı doğru yanıta götürmek için soruyu başka sözcüklerle yeniden ifade edin Örnekler: "Üzgünüm, Mehtap, bu doğru değil. Duruma farklı bir açıdan bakalım. Mesela..." "İstediğim aslında bu değildi. Bir önceki derste konuştuklarımızı anımsayalım. Demet, bu durumun kan basıncı üzerine olan etkilerini düşün. Şimdi, eger..." "Temel, soruyu başka bir biçimde sorayım. ....yı ayarlamaya çalışırken ne olabilir?“

53 Katılımcılar soru sorarsa;
Soruyu yanıtlayın Soruya başka bir soruyla karşılık verin

54 Katılımcılarda gelen sorularda;
Yanıtı bilmediğinizi itiraf edin Sorunun konuyla ilgisi olmadığını düşünüyorsanız, tartışmayı esas noktaya çekin

55 KÜÇÜK GRUP ÇALIŞMALARI
Çeşitli zamanlarda 4-6 kişilik küçük gruplar yapılabilir Herhangi bir sorunu çözmek için çözmek için, Olgu çalışmaları yapmak için Oynanacak rolleri hazırlamak için En sonunda gurup çalışmaları bütün guruba sunulur

56 Küçük grup etkinliklerinin olumlu yanları
Katılımcılara birbirinden öğrenme olanağı sunar Etkin katılımı sağlar Beyin fırtınası oluşturulabilir Katılımcılar birbirini tanıdıkça ekip çalışması atmosferi doğar Farklı bakış açıları ortaya konabilir *Katılımcıların hep aynı grupta olmamalarına özen gösterin. Küçük gruplar farklı yollarla oluşturulabilir.

57 Gurup Tartışması Fikirlerin Düşüncelerin Soruların Yanıtların Katılımcılar tarafından geliştirildiği bir eğitim tekniğidir. Eğitimin sonunda yapılır. *Gurup tartışmasında Eğitmen kolaylaştırıcı (facilitator) rolündedir ve tartışma geliştikçe Katılımcıları yönlendirir.

58 Tartışmada tek bir katılımcının baskın olmasına engel olun
Tartışma, ana fikirlerin bir özetiyle bitirilmelidir.

59 BİR SUNUMU ÖZETLEMEK Özet; bir sunumun içeriğini güçlendirmek ve ana noktaları tekrarlamak için yapılır Genel olarak özet sunumun sonunda verilir Ancak ara özetler de verilebilir Bir özet; Kısa olmalıdır Ana noktaları toparlamalıdır Katılımcıların de etkin katılımını sağlamalıdır

60 Özet teknikleri Soru sormalarını isteyin
Sunumun ana noktalarıyla ilgili soru sorun Alıştırma veya test çözün Tartışma ortamı yaratın Ana noktaları oyun içinde tekrarlatın (Karşılıklı sorular sorarak oyun oynanabilir)

61 *ÖZET İnteraktif eğitim teknikleri, katılımcıları öğrenme sürecine etkin olarak dahil etmek için çeşitli eğitim yöntemlerinin ve sunum becerilerinin kullanılmasını gerektirir Çeşitli eğitim yöntemlerini kullanarak, heyecan verici, canlı bir sunumla ilgiyi ayakta tutabilen bir eğitmen, ders hedeflerine ulaşmada katılımcılara daha fazla yardım edebilir.

62 İnteraktif eğitim yöntemlerine sınıf dersleri ve gösterimler (demonstrasyon) yanında, oyunlaştırmalar, beyin fırtınası, olgu(vaka) çalışmaları ve grup tartışmaları gibi küçük grup etkinlikleri dahildir Tüm bu yöntemlerde Katılımcıların dikkatini toplayabilmek ve etkin katılım sağlayabilmek için etkili sunum becerileri gereklidir Usta bir eğitmen, etkili bir sunum yaparken belirtilen çeşitli yöntemleri birarada kullanır.

63 MEVZUAT Hoş geldiniz ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

64 MADDE 5 – (1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili;
a) Programların hazırlanması ve uygulanmasını, b) Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini, c) Çalışanların bu programlara katılmasını, ç) Program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesini sağlar

65 MADDE 6 – (1) İşveren, çalışanlarına asgari Ek-1’de belirtilen konuları içerecek şekilde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlar. (2) İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlar. (3) Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler ayrıca verilir. (4) Birinci fıkraya göre verilen eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır

66 Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.
b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa. c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa.

67 (5) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe dönüşünde çalışmaya başlamadan önce, kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ilave eğitim verilir. (6) Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara, tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir

68 MADDE 13 – (1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri;
a) İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri tarafından, b) İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri, üniversiteler, kamu kurumlarının eğitim birimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından,

69 MADDE 15 – (1) Düzenlenen eğitimler belgelendirilir ve bu belgeler çalışanların özlük dosyalarında saklanır. Eğitim sonrası düzenlenecek belgede, eğitime katılan kişinin adı, soyadı, görev unvanı, eğitimin konusu, süresi, eğitimi verenin adı, soyadı, görev unvanı, imzası ve eğitimin tarihi yer alır. (2) Eğitimlerin işyeri dışındaki bir kurum tarafından verilmesi durumunda bu kurumun unvanı da düzenlenen sertifikada yer alır.

70 EĞİTİM KONULARI TABLOSU
Genel konular a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, c) İşyeri temizliği ve düzeni, ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar 2. Sağlık konuları Meslek hastalıklarının sebepleri, b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, ç) İlkyardım

71 EĞİTİM KONULARI TABLOSU
3. Teknik konular Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, b) Elle kaldırma ve taşıma, c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı, d) Ekranlı araçlarla çalışma, e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması, g) Güvenlik ve sağlık işaretleri, ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı, h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, ı) Tahliye ve kurtarma

72

73 Aşağıdakilerden hangisi işverenin sorumlulukları arasında yer almaz?
Eğitimlerin belgelendirmesinin yapılmaması B) Verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin etmek C) Eğitimlerin düzenlenmesini, çalışanların bu programlara katılmasını sağlamak D) Çalışanları, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek,

74 Aşağıdakilerden hangisi işverenin sorumlulukları arasında yer almaz?
Eğitimlerin belgelendirmesinin yapılmaması B) Verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin etmek C) Eğitimlerin düzenlenmesini, çalışanların bu programlara katılmasını sağlamak D) Çalışanları, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek,

75 Eğitimleri özellik arz eden işçiler arasında hangisi yer almaz?
Eski hükümlü B) Kadınlar C) Terör mağduru D) Artı yaş gurubundaki işçiler

76 Eğitimleri özellik arz eden işçiler arasında hangisi yer almaz?
Eski hükümlü B) Kadınlar C) Terör mağduru D) Artı yaş gurubundaki işçiler

77 Eğitim programlarının belirlenmesinde aşağıdaki hususlardan hangisine bakılmaz?
Eğitim programları, eğitimin amacına uygun hazırlanır. B) Genel eğitim planına uygun olarak bir Yıllık Eğitim Programı hazırlanır. C) İşçilerin veya sağlık ve güvenlik işçi temsilcisinin görüşleri alınır. D) Eğitim düzenleyen kurumun özelliğine uygun hazırlanır.

78 Eğitim programlarının belirlenmesinde aşağıdaki hususlardan hangisine bakılmaz?
Eğitim programları, eğitimin amacına uygun hazırlanır. B) Genel eğitim planına uygun olarak bir Yıllık Eğitim Programı hazırlanır. C) İşçilerin veya sağlık ve güvenlik işçi temsilcisinin görüşleri alınır. D) Eğitim düzenleyen kurumun özelliğine uygun hazırlanır.

79 Eğitim programlarının belirlenmesinde aşağıdaki hususlardan hangisine bakılmaz?
Eğitim programları, eğitimin amacına uygun hazırlanır. B) Genel eğitim planına uygun olarak bir Yıllık Eğitim Programı hazırlanır. C) İşçilerin veya sağlık ve güvenlik işçi temsilcisinin görüşleri alınır. D) Eğitim düzenleyen kurumun özelliğine uygun hazırlanır.

80 İşyerlerinde çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri için aşağıdaki belirtilenlerden hangisi yanlıştır? A) Çalışanlar işyerinde düzenlenecek olan eğitimlere katılmak ve bu konudaki prosedürlere uymakla yükümlüdürler B) Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılmaz C) Sağlık ve güvenlik ile ilgili özel görevi bulunan çalışanlar ve temsilcileri özel olarak eğitilmelidir D) Özel önlem alınmasını gerektiren alanlarda çalışanlara özel eğitim verilir

81 İşyerlerinde çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri için aşağıdaki belirtilenlerden hangisi yanlıştır? A) Çalışanlar işyerinde düzenlenecek olan eğitimlere katılmak ve bu konudaki prosedürlere uymakla yükümlüdürler B) Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılmaz C) Sağlık ve güvenlik ile ilgili özel görevi bulunan çalışanlar ve temsilcileri özel olarak eğitilmelidir D) Özel önlem alınmasını gerektiren alanlarda çalışanlara özel eğitim verilir

82 Aşağıdakilerden hangisi yetişkinin eğitim programına katılımını engelleyen dış engellerden değildir?
a. Ekonomik yetersizlik b. Vardiya çalışması c. Vücut yorgunluğu d. Zihinsel ve fiziksel eksiklikler

83 Aşağıdakilerden hangisi yetişkinin eğitim programına katılımını engelleyen dış engellerden değildir?
a. Ekonomik yetersizlik b. Vardiya çalışması c. Vücut yorgunluğu d. Zihinsel ve fiziksel eksiklikler

84 Aşağıdakilerden hangisi yetişkinlerde öğrenme güdülerinden sayılamaz?
a. Meslek Güdüleri b. Toplumsal Aktarım c. Sosyal İlişki d. Kişisel Gelişme

85 Aşağıdakilerden hangisi yetişkinlerde öğrenme güdülerinden sayılamaz?
a. Meslek Güdüleri b. Toplumsal Aktarım c. Sosyal İlişki d. Kişisel Gelişme

86 Aşağıdakilerden hangisi yetişkinlerin tecrübeleri açısından uygulanacak eğitim metodlarından sayılamaz? a. Taklit etme,Kopyalama b. Faaliyet projeleri c. Beceri uygulama deneyleri d. Grup terapisi

87 Aşağıdakilerden hangisi yetişkinlerin tecrübeleri açısından uygulanacak eğitim metodlarından sayılamaz? a. Taklit etme,Kopyalama b. Faaliyet projeleri c. Beceri uygulama deneyleri d. Grup terapisi

88 SINAVDA BAŞARILAR


"YETİŞKİN EĞİTİMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları