Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ATLETİZM HAKEM KURSUNA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ATLETİZM HAKEM KURSUNA"— Sunum transkripti:

1 ATLETİZM HAKEM KURSUNA
HOŞGELDİNİZ. 20/05/2007 TRABZON

2 ATLETİZM HAKEM SEMİNERİNE KATILAN TÜM
ATLETİZM HAKEMLERİNE BAŞARILAR DİLERİM. MEHMET TERZİ ATLETİZM FEDERASYONU BAŞKANI

3

4 A T L E T İ Z M YARIŞMA KURALLARI
2007

5

6

7

8

9

10 Nüfus cüzdanı fotokokpisi
HAKEMLİĞE MÜRACAT GSİM. Dilekçe Nüfus cüzdanı fotokokpisi 2 Vesikalık resim Sağlık raporu (sağlık ocağından) Federasyon’ca belirlenen müracat ücreti. İl müdürlüğünde kalacak şeffaf dosya

11 SINAV KOMİSYONLARI MHK. En az 2 üye İl müdürlüğünden spor şb . Müdürü
O ilin il temsilcisi İl hakem kurulu başkanı

12 YARIŞMA DİREKTÖRÜ : Yarışma öncesi ve yarışma sırasında teknik açıdan planlamayı yapar. Saatli programın hazırlanmasına yardımcı olur. Tüm görevlilerle irtibat halinde olarak, programın zamanında uygulanmasını sağlar.

13 YARIŞMA MENAJERİ (Türkiye’deki yarışmalarda atanmaz, görevlerini Yarışma Direktörü üstlenir) :
Yarışmanın yönetiminden sorumludur. Hakemlerin görev yerlerine gelip gelmediklerini kontrol eder. Kurallara uymayan hakemleri görevden alabilir, yerlerine yenilerini atayabilir. Saha Komiseri ile işbirliği içinde, yarışma alanına yarışmacılar, hakemler ve diğer görevlilerin girmemesini sağlar.

14 TEKNİK DİREKTÖR : Yarışma alanının teknik olarak yarışmalara hazırlanmasını sağlar. Sektörlerin, araç ve gereçlerin kurallara uygun olmasından sorumludur. Atmalarda kullanılan aletlerin ölçü ve ağırlıklarını kontrol ederek ilgili sektörlere çıkarılmalarını sağlar.

15 SUNUM DİREKTÖRÜ : Yarışmaların zevkle izlenmesi için gerekli düzenlemeleri yapar ve bununla ilgili ekibi idare eder. Yarışmacıların takdimi, ödül törenlerinin düzeni, tören ve yarışma esnasında çalınacak müziğin seçiminden sorumludur. Yarışma Direktörü ile koordinasyon içinde çalışır.

16 İTİRAZ JÜRİSİ : Üç, beş veya yedi üyeden oluşur. İçlerinden biri jüri başkanlığını, biri de jüri sekreterliğini üstlenir. Gerekirse sekreter, jüri üyeleri dışından atanabilir. Ana görevi, prosedüre uygun olarak yapılan itirazları görüşmek ve karara bağlamaktır. İtiraz konusuyla ilgili her türlü video, fotoğraf ve diğer kanıtları değerlendirebilir, başhakem ve hakemlerin görüşünü alabilir. Jürinin kararı kesindir, değiştirilemez.

17 İtiraz prosedürü : İtiraz, önce atlet veya temsilcisi tarafından başhakeme sözlü olarak yapılır. Atlet temsilcisi, yarışma sonucunun resmi olarak ilan edilmesinden sonra 30 dakika içinde İtiraz Jürisi’ne dilekçe ile itiraz edebilir. Jüriye yapılan itiraza 100 Amerikan doları veya eşdeğeri depozito eşlik eder, itirazın reddi halinde depozito iade edilmez.

18 BAŞHAKEM : Sorumluluğundaki sektörde kuralların yerine getirilmesini sağlar. Kurallarda yer almayan konularda karar verir. Anlaşmazlıkları çözer, itirazları karara bağlar. Sonuç çizelgesini kontrol eder ve imzalar. Gerekli görürse bir yarışı geçersiz sayabilir, tekrar ettirebilir. İhtar ve ihraç yetkisine sahiptir.

19 ÇAĞRI ODASI BAŞHAKEMİ :
Çağrı Odası’ndaki düzenlemelerden sorumludur. Gerekli kontrollerin kurallara uygun şekilde yapılmasını sağlar.

20 Çağrı Odası’nda yapılan kontroller :
- Yarışmacıların çıkış listesine uygunluğu - Göğüs numaraları - Yarışma giysileri (Resmi formalar) - Reklamlar - Ayakkabılar (Çivi sayıları, boyutları)

21 Çağrı Odası’ndan yarışma alanına sokulmasına izin verilmeyecek malzemeler :
- Atma aletleri - Elektronik cihazlar; video, kasetçalar, radyo, CD, telsiz vericisi, mobil telefon ve benzeri.

22 LİDER : Sektöründeki hakemler arasında görev bölümü yapar.
Derecelerin kurallara uygun şekilde tespit edilmesini sağlar. Sonuçların kayıtlara doğru olarak geçirilmesini gözetir.

23 YARDIMCI HAKEM : Başhakemin yardımcısıdır; faullü veya kurallara aykırı durumları gözlemler, doğru kararı verebilmesi için gözlemini başhakeme aktarır. Karar yetkisi yoktur. Düz ve engelli koşularda, bayrak yarışlarında, yürüyüş yarışlarında görev yapar. Hatayı, sarı bayrak kaldırarak veya yarışma öncesi belirlenmiş başka bir güvenilir yöntemle başhakeme işaret eder.

24 KOŞULAR

25 Olimpik branşlar: Kısa mesafe : 100m, 200m, 400m Orta mesafe : 800m, 1500m Uzun mesafe : 5000m, 10000m, Maraton Engelli koşular : 100mE, 110mE, 400mE, mE Bayrak yarışları : 4x100m, 4x400m

26 Koşular çıkış hakeminin komutlarıyla başlar;
alçak çıkışlı (takozdan çıkılan) koşular - Yerlerinize - Dikkat - Tabanca sesi yüksek çıkışlı koşular

27 Alçak çıkışlı koşular :
100m, 200m, 400m 100m engelli, 110m engelli, 400m engelli 4x100m, 4x400m “Yerlerinize” komutuyla atlet, 5cm’lik çıkış çizgisinin gerisindeki takoza oturur; en az bir dizi ve her iki el yerle, her iki ayağı takozla temas halinde olmalıdır. “Dikkat” komutunda her iki elin yerle, her iki ayağın takozla teması kesilmeden çıkış pozisyonu alınır.

28 Tabanca sesinden önce çıkış hareketine başlayan atlet “hatalı çıkış” yapmış olur.
Yarıştaki ilk hatalı çıkışta, hatalı çıkışı yapan atlet(ler)in kulvarındaki numara küpündeki sarı markör kaldırılır. Aynı zamanda, bir veya daha çok Çıkış Hakemi Yardımcısı tarafından tüm yarışmacılara sarı kart gösterilir. Sonraki hatalı çıkışlarda, hatalı çıkışı yapan atlet(ler), numara küpündeki kırmızı markör kaldırılırak veya kırmızı kart gösterilerek diskalifiye edilir.

29 Çoklu branşlarda kendi ikinci hatalı çıkışını yapan yarışmacı diskalifiye edilir.
Yarışmacılardan kaynaklanmayan bir hatalı çıkıştan sonra tüm yarışmacılara bir yeşil kart gösterilir. Hatalı çıkışı tespit etmek ve atletleri geri çağırmak, Geri Çağırma Hakemleri’nin sorumluluğundadır.

30 Çıkış Hakemi Yardımcısı, yarışmacıların doğru seride ve doğru kulvarda olduklarını, göğüs numaralarını doğru taktıklarını kontrol eder. Yarışmacıları kulvarlarına, çıkış çizgisinin yaklaşık üç metre gerisine yerleştirir. Bayrak yarışlarında stafetin hazır olmasından sorumludur. Çıkışla ilgili prosedür, Çıkış Koordinatörü tarafından yürütülür. Çıkış ekibinin görev dağılımını Çıkış Koordinatörü yapar.

31 ZAMAN ÖLÇME YÖNTEMLERİ :
1. MANUEL 2. TAM OTOMATİK 3. ÇİP (sadece kısmen veya tamamen stadyum dışında yapılan yarışlarda)

32

33 KOŞULARDA DERECELERİN TESPİTİ

34

35 Zaman, yarışmayı başlatan tabancanın alevi veya dumanı görüldüğü andan, yarışmacının başı, boynu, kolu, bacağı, el ve ayakları dışında, gövdesinin bir parçası, varış çizgisinin iç kenarına dik olarak indiğini varsaydığımız düzleme temas ettiği ana kadar tutulur.

36

37 - Pistin dış kulvarından en az beş metre mesafede
SAAT HAKEMLERİ; - Pistin dış kulvarından en az beş metre mesafede - Yükseltilmiş bir platformda - Yarışmacı sayısının gerektirdiği sayıda (Üç saatle tespit edilmemiş bir derece, rekor kabul edilmez!) SAA

38 MANUEL ZAMANLAMA 11.00 = 11.0 11.01 = 11.1 11.09 = 11.1 11.10 = 11.1 11.11 = 11.2

39 26.49 = 58.85 = 1:47.12 = 3:55.77 = 8:59.91 = 26.5 58.9 1:47.2 3:55.8 9:00.0

40 Kısmen veya tamamen stadyum dışında yapılan yarışlarda, okunan zaman bir sonraki tam saniyeye çevrilir. Avrasya Maratonu’nda 2:15:27.31 = 2:15:28 Büyük Atatürk Koşusu’nda 44:37.83 = 44:38 Ömer Besim Kır Koşusu’nda 32:16.01 = 32:17

41 Her yarışın birincisine üç saat tutulmalıdır, çoklu branşlarda her yarışmacıya üç saatin tutulması gerekir. Resmi derece aşağıdaki şekilde ilan edilir; - Üç saatin mutabık olduğu derece, - Üç saatten biri farklıysa, mutabık olan ikisi, - Üç saatin üçü de farklıysa, ortadaki değer, - İki saat tutulduysa, mutabık oldukları derece, - İki saat farklıysa, kötü derece, - Tek saat tutulduysa, tutulan derece

42 A B C : 11.2 : 11.6 : 11.9 : 12.2 : 12.4

43 Aynı yarış içinde çok sayıda rekor kırmak mümkündür ama ;
-Atlet, yarışın asıl mesafesini tamamlamalı, -Ara derece, tam otomatik zamanlama sistemi ile tutulmadıysa, üç saat tarafından tespit edilmiş olmalı -Örneğin; m yarışı içinde 5000 m geçiş zamanı rekor olabilir.Bu rekorun kabul edilebilmesi için önceden yarışma direktörüne yazılı olarak bilgi verilmelidir.

44 RÜZGAR ÖLÇÜMÜ : 100m : 10 saniye
200m : Yarışın lideri düzlüğe girdiği andan itibaren 10 saniye 100m engelli : 13 saniye 110m engelli : 13 saniye Rüzgarölçer, varış çizgisine 50 metre mesafede, 1. kulvarın dışına yerleştirilir.

45 Atletin arkasından 2 metre/saniye’den hızlı esen rüzgarın yardımıyla elde edilen derece rekor olarak kabul edilmez. + 2.0 m/sn : Rekor geçerli + 2.1 m/sn : Rekor geçersiz

46 Rüzgarölçer, rüzgar hızını yüzdelik olarak gösteriyorsa, bu değer pozitif yönde ondalığa yükseltilir. m/sn = m/sn m/sn = m/sn m/sn = m/sn m/sn = m/sn

47 KULVAR İHLALLERİ : Tamamı kulvarlarda koşulan
100m, 200m, 400m, 100m engelli, 110m engelli, 400m engelli, 4x100m bayrak ve ikinci adamların ilk virajdan sonra iç kulvara geçtikleri 4x400m bayrak yarışlarında, - virajda kendi kulvarının solundaki kulvara geçen veya kulvar çizgisine basan virajda sağındaki kulvara geçerek veya düzlükte kulvar değiştirerek başka bir yarışmacıya engel olan atlet diskalifiye edilir.

48 Başka bir yarışmacı tarafından kendi kulvarının dışına itilen ve bundan bir avantaj sağlamayan yarışmacı diskalifiye edilmez. Virajda sağındaki kulvara geçerek veya düzlükte kulvar değiştiren ancak başka bir yarışmacıya engel olmayan atlet diskalifiye edilmez. Bu istisnaların dışında Başhakem, yardımcı hakemin raporunu yeterli bulursa, kendi kulvarı dışında koşan yarışmacıyı diskalifiye edecektir. Yarışma sonuçlarında diskalifikasyona ilişkin kuralın maddesi belirtilir.

49 İlk 100 metresi kulvarlı koşulan 800 metre yarışlarında da kulvar ihlallerine ilişkin hükümler geçerlidir. Kulvarlı başlayan 800 metrede, ilk virajın sonundaki işaretli çizgiden önce iç kulvara geçen atlet diskalifiye edilir.

50 800 metre ve daha uzun mesafeli yarışlarda, Tur Lideri tarafından görevlendiren hakem,
yarışın liderinin kalan turlarını tur panosunda gösterir. Tur sayısı, yarışın lideri, varış çizgisi ile son bulan düzlüğe girerken değiştirilir. 1500 metreden uzun yarışlarda, tur hakemleri her yarışmacının turlarını kaydetmeli ve uygun olan her turda kalan turunu yarışmacıya manuel olarak bildirmelidir. Son tura giren her atlet, bir çan çalınarak uyarılır.

51 TUR KONTROL HAKEMLERİ Bitiş çizgisinde, kalan turların gösterilmesini sağlayan tur sayacı cihazı bulundurulacaktır. Tur saymakla görevli hakem, yarışmanın birinci sporcusu turun son düzlüğüne girdiğinde sayaç görülecek şekilde ve sporcu bitiş çizgisini geçerken tur sayacı değiştirilecektir.

52 Seçme ve final şeklinde yapılan yarışlarda, herhangi bir turun son serisi ile sonraki turun ilk serisi veya final arasında olması gereken en az süreler; 200 metreye kadar (200m dahil) 45 dakika 200 metrenin üzeri, 1000 m’ye kadar 90 dakika 1000 metre ve üzeri Aynı gün değil

53 ENGELLİ KOŞULAR : (100m engelli, 110m engelli, 400m engelli)
- Yarışın tamamı kulvarlı koşulur, - Her kulvarda 10 engel yer alır, - Atlet tüm engellerin üzerinden geçmelidir. - Bacağı engel düzleminin altından geçen, - Başka kulvardaki engeli atlayan, - Engeli kasten deviren yarışmacı diskalifiye edilir.

54

55

56 Engel yükseklikleri : Bayanlar 100m engelli : 84 cm
Erkekler 110m engelli : 106,7 cm Bayanlar 400m engelli : 76,2 cm Erkekler 400m engelli : 91,4 cm

57

58

59 Havuz engelli koşular (steeplechase) :
- Her turda 4 kuru ve 1 sulu engel yer alır, - Atletler çıkıştan sonra, varış çizgisini ilk kez geçene dek engeller kaldırılır, - 3000m engelli yarışında 28 kuru ve 7 sulu engel bulunur, - Engel yükseklikleri bayanlarda 76.2cm, erkeklerde 91.4cm’dir.

60

61

62

63 Yarışmacı, engelleri herhangi bir şekilde; üzerine basmadan veya basarak, eliyle tutunarak, hatta üstüne oturarak geçebilir.

64

65 Su engelinde yarışmacı, suyun üzerinden atlamalı veya içinden geçmeli, havuzun ön tarafından çıkmalıdır. Havuzun kenarlarına basan atlet, diskalifiye edilir.

66 BAYRAK KOŞULARI

67

68 - Tüm koşucular kendi kulvarlarında koşarlar,
- Bayrak değiştirme alanı, pisti enine kesen 5cm’lik çizgilerle belirlenmiştir, - 4x100 metrede bayrak alacak atlet, hız alma koşusuna değiştirme alanının en çok 10 metre gerisinden başlayabilir, - Bayrak, 20 metrelik değiştirme alanında el değiştirmelidir,

69

70 Değiştirme alanında olabilecek hatalar için bayrağın pozisyonu gözlemlenmelidir,
Bayrak değişimi, alan sporcu bayrağa temas ettiği anda başlar, sadece alan koşucunun elinde olduğu anda tamamlanır,

71

72 - Bayrak, yarış boyunca elde taşınmalıdır,
- Bayrak yere düşerse, düşüren atlet tarafından yerden alınmalıdır, - Atlet, düşen bayrağı almak için kulvarından ayrılabilir, ancak yarış mesafesini kısaltamaz, - Bayrağı takım arkadaşına veren atlet, pisti hiçbir yarışmacıyı engellemeden terketmelidir, - Rakibini engelleyen, takım arkadaşını iten atletin takımı diskalifiye edilir.

73

74 4x400 metrede, - İlk turun tamamı ve ikinci turun ilk virajı kulvarlı koşulur, - İkinci koşucu kendi kulvarlarında bayrak almasına karşın, hız alma mesafesi kullanamaz, - Üçüncü ve dördüncü koşucular, varış çizgisinin 10m gerisindeki değiştirme alanı başlangıcında, hakem nezaretinde, takım arkadaşlarının 200m geçiş sırasında sıralanırlar, bayrak alana kadar pozisyonlarını değiştiremezler.

75 YOL KOŞULARI : - Maraton (42km 195m) - Yarı maraton (21km 100m)
- 10km, 15km, 20km, 25km, 30km, 100km - Yol bayrak yarışları

76

77 - Çıkış ve varışta su ve diğer uygun içecekler
- 10km’ye kadar (10km dahil) yarışlarda, hava koşulları gerektiriyorsa, 2-3 km’de bir içecek ve sünger istasyonu - 10km’den uzun yarışlarda her 5 km’de bir beslenme istasyonu, beslenme istasyonlarının yarı yoluna veya hava koşulları gerektiriyorsa daha sık olarak su ve sünger istasyonu

78 KIR KOŞULARI (KROS) : - Çim veya toprak zemin
- Bir turu 1750m – 2000m olan parkur

79

80

81

82

83 Kır koşularında puanlama :
1. A 4. A 7. A 10. B 2. B 5. B 8. C 11. B 3. C 6. C 9. A 12. C “3+1” (3 atlet puana tabi, 1 atlet yedek) 1. A takımı (9) = 12 puan 2. C takımı (12) = 17 puan 3. B takımı (11) = 17 puan

84

85 A T M A L A R

86 GÜVENLİK !!! - Atış alanındayken sektöre arkanı dönme !
- Atma aletini atış alanından geriye atma, taşı ! - Tüm atışlar hakem kontrolünde olmalı, - Isınma atışları, yarışma sırasında ve hakem kontrolünde yapılmalı, - Yarışma başladıktan sonra atma aletleri ısınma amaçlı kullanılmamalı.

87 Atmalarda kullanılmasına izin verilen koruyucu malzemeler :
Bandaj : Çekiç (parmaklarda) (iki veya daha fazla parmak birlikte bandajlanamaz) Eldiven : Çekiç (parmaklar kesik) Dirseklik : Cirit Bileklik : Gülle Kemer : Hepsi Toz : Hepsi (ellere) + çekiçte eldivene, güllede boyuna

88 Yarışta sekizden fazla atlet varsa;
- her atlete üç hak verilir, - geçerli en iyi performansı elde eden sekiz atlete üç hak daha verilir. (Sekizincilikte beraberlik var ise, Kurala uygun şekilde bozulur.) Yarışta sekiz veya daha az atlet varsa, her atlete altı hak verilir.

89 Her iki durumda da son üç hak için yarışma sırası, ilk üç hak sonundaki sıralamanın tersi olacaktır.
İlk üç atışlar sonunda Yeni sıra 1. Ahmet 2. Mehmet 17.42 3. Ali 4. Veli 3. 2. 1. 4. 4. 1. 2. 3.

90 Olimpiyatlar, Dünya ve kıta şampiyonaları, kıta ve grup oyunları için zorunlu, diğer yarışmalarda tercihe bağlı olarak; Son haklar için yarışma sırası, beşinci hakların sonundaki sıralamanın tersi olacaktır.

91 Aynı atletin birbirini izleyen iki atışı için
ATIŞ SÜRESİ ; Sektör atışa hazırlandıktan sonra Lider tarafından yapılan çağrıdan itibaren 1 dakika Aynı atletin birbirini izleyen iki atışı için 2 dakika

92 - Süresi içinde atış hareketine başlamayan atlet faul yapmış sayılır.
- Atış hareketine başlayan atlet, süresi içinde olmak şartıyla, durup tekrar atışa başlayabilir. - Yarışmacının görebildiği bir konumda zaman göstergesi olmalıdır. - Sürenin dolmasına 15 saniye kala sarı bayrak kaldırılır ve süre dolana dek havada tutulur.

93 - Çemberden yapılan atışlarda, atlet çembere herhangi bir yerinden girebilir.
- Atlet atıştan sonra çemberi terkederken, çember dışıyla ilk teması çapın gerisine olmalı; çemberden kurala uygun ayrılmayan atletin o denemesi faul olarak kaydedilir, - Atış yaparken çemberin üstüne veya dışına temas edilmesi fauldür, - Atma aleti yere düşmeden çemberin, ciritte koşuyolunun, terkedilmesi fauldür. - Güllenin, diskin, çekicin kafasının, ciritin ucunun yerle ilk temasının atış açısı çizgisiyle veya atış açısı çizgisinin dışıyla olması fauldür.

94 Atışın tamamlanması için, atma aletinin atış alanında herhangi bir cisme çarpmadan yere düşmüş olması gerekir, aksi takdirde atlete bir hak daha verilir.

95 Atma aletleri organizatör tarafından sağlanır ve yarış sektörüne Teknik Direktör tarafından kontrol edildikten sonra çıkarılır. Atletlerin kendi atma aletlerini yarışa sokmalarına izin verilir; kişisel atletler yarıştan önce Teknik Direktör’e teslim edilmelidir. Yarışa kabul edilen ve sektöre çıkarılan kişisel atma aletleri, tüm yarışmacılar tarafından kullanılır.

96 Gülle atma ; - Çemberden yapılır, - Sabit pozisyondan başlanır,
- Gülle omuz üzerinden tek kolla itilir, - Omuz hizasından aşağıya düşürülmemelidir, - Ölçüm, güllenin yerde açtığı çukurun çembere en yakın izi ile çarpma takozunun iç kenarı arasında yapılır, - Ölçümde çelik metre, çemberin merkezinden geçecek şekilde tutulmalıdır.

97

98

99 Yarışmacının çemberin ve çarpma takozunun iç kenarına temas etmesi faul değildir.

100 Gülle atma çember çapı 2.135m Erkekler gülle ağırlığı 7.26kg
Gülle atma atış açısı ° Gülle atma çember çapı 2.135m Erkekler gülle ağırlığı 7.26kg Bayanlar gülle ağırlığı 4kg Genç bayanlarda gülle ağırlığı :4 kg Genç erkeklerde gülle ağırlığı : 6 kg. Yıldız bayanlarda gülle ağırlığı :3 kg Yıldız erkeklerde gülle ağırlığı : 4 kg 15 yaş altı bayanlar :3 kg 15 yaş altı erkekler :3 kg

101 Disk atma ; - Çemberden yapılır, - Güvenlik kafesi kullanılır,
- Sabit pozisyondan başlanır, - Ölçüm, diskin yerde açtığı çembere en yakın iz ile çemberin iç kenarı arasında yapılır, - Ölçümde çelik metre, çemberin merkezinden geçecek şekilde tutulmalıdır.

102

103 Erkekler disk ağırlığı 2kg Bayanlar disk ağırlığı 1kg
Disk atma atış açısı ° Disk atma çember çapı 2.50m Erkekler disk ağırlığı 2kg Bayanlar disk ağırlığı 1kg Genç bayanlarda disk ağırlığı : 1 kg Genç erkeklerde disk ağırlığı : 1.5 kg Yıldız bayanlarda disk ağırlığı : 1 kg Yıldız erkeklerde disk ağırlığı : 1 kg 15 yaş altı bayanlar : 1 kg 15 yaş altı erkekler : 1kg

104 Çekiç atma ; - Çemberden yapılır, - Güvenlik kafesi kullanılır,
- Sabit pozisyondan başlanır, - Ölçüm, çekicin kafasının yerde açtığı çembere en yakın iz ile çemberin iç kenarı arasında yapılır, - Ölçümde çelik metre, çemberin merkezinden geçecek şekilde tutulmalıdır.

105

106

107

108 - Sağ elini kullanan sporcu atış yaparken kafesin sol kapısı, sol elle atış yapılırken sağ kapısı kapatılır. - Çekiç atıldığında kafesin kapısına çarpıp açı içine düşerse, bu bir faul değildir, - Atlet atış için hazırlık dönüşlerini yaparken çekiç, çemberin içinde veya dışında yere veya çembere temas ederse, bu bir faul değildir. Atlet isterse, süresi içinde durup atışa tekrar başlayabilir. - Atış esnasında çekiçin kafası ile tel kısmı ayrılırsa, yarışmacıya bir hak daha verilir.

109 Çekiç atma atış açısı ° Çekiç atma çember çapı 2.135m Erkekler çekiç ağırlığı 7.26kg Bayanlar çekiç ağırlığı 4kg

110 Cirit atma ; - Cirit koşularak veya durarak atılabilir,
- Tutamaktan tutulur, omuz veya ciriti fırlatan kolun üst bölümü üzerinden atılır, - Yarışmacı, cirit elinden çıkana dek, sırtı atış yönüne bakacak şekilde ekseni etrafında dönemez, - Atletin koşuya başladıktan sonra koşuyolunu sınırlayan çizgilere teması bir fauldür, - Ciritin metal ucunun yerle ilk teması açı çizgisi veya açı çizgisinin dışıyla olması fauldür.

111

112

113 - Ölçüm, ciritin ucunun yerde bıraktığı koşuyoluna en yakın iz ile koşuyolunu atış alanına doğru sınırlayan 7cm’lik yayın iç kenarı arasında yapılır, - Ölçümde çelik metre, atış yayının 8 metre gerisinden işaretli merkezden geçecek şekilde tutulmalıdır.

114 - Koşuyolu en çok 36. 5 metre uzunluğunda olmalıdır. Koşusuna 36
- Koşuyolu en çok 36.5 metre uzunluğunda olmalıdır. Koşusuna 36.5 metreden daha uzun mesafeden başlayan atletin denemesi geçerli sayılmaz, faul olarak kaydedilir. - Ciriti atış anında veya havadayken kırılan atlete bir hak daha verilir.

115 Cirit atma atış açısı 29° Erkekler cirit ağırlığı 800gr Bayanlar cirit ağırlığı 600gr

116 ATLAMALAR

117 UZUN VE ÜÇADIM ATLAMA : Yarışta sekizden fazla atlet varsa;
- her atlete üç hak verilir, - geçerli en iyi performansı elde eden sekiz atlete üç hak daha verilir. (Sekizincilikte beraberlik var ise, Kurala uygun şekilde bozulur.) Yarışta sekiz veya daha az atlet varsa, her birine altı hak verilir. Her iki durumda da son üç hak için yarışma sırası, ilk üç hak sonundaki sıralamanın tersi olacaktır.

118

119 1. Ayşegül 13.21 2. Fatma 12.82 3. Mukadder 12.76 4. Tuğba 5. Sevgi 6. Nurdem 11.17 7. Zeynep 11.02 8. Neslihan NM ( X – X ) 9. Meryem NM ( X X X ) 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1 -

120 Olimpiyatlar, Dünya ve kıta şampiyonaları, kıta ve grup oyunları için zorunlu, diğer yarışmalarda tercihe bağlı olarak; Son haklar için yarışma sırası, beşinci hakların sonundaki sıralamanın tersi olacaktır.

121 Aynı atletin birbirini izleyen iki atlayışı için
ATLAYIŞ SÜRESİ ; Sektör atlayışa hazırlandıktan sonra Lider tarafından yapılan çağrıdan itibaren 1 dakika Aynı atletin birbirini izleyen iki atlayışı için 2 dakika

122 - Süresi içinde koşusuna başlamayan atlet faul yapmış sayılır.
- Koşuya başlayan atlet, süresi içinde olmak şartıyla durup, geri dönebilir ve atlayışa tekrar başlayabilir. - Yarışmacının görebildiği bir konumda zaman göstergesi olmalıdır. - Sürenin dolmasına 15 saniye kala sarı bayrak kaldırılır ve süre dolana dek havada tutulur.

123 Yarıştan önce havuza deneme koşuları ve atlayışları yapılabilir, ancak yarış başladıktan sonra denemeye izin verilmez.

124 Geçerli tüm atlayışlar, yarışmacının kumda bıraktığı basma tahtasına en yakın iz ile basma tahtası veya uzantısı arasında ölçülür.

125

126

127

128 Macunda iz varsa, atlayış faul olarak kaydedilir.

129 - Koşarken veya atlama esnasında basma tahtasından ilerideki bir noktaya vücudunun herhangi bir kısmı temas eden, - Basma tahtasının uçlarının dışarısından sıçrayan, - Düşüş esnasında kum havuzunda bıraktığı basma tahtasına en yakın izden daha geride ve havuz dışında bir yere temas eden, - Atlayış sonucunda kum havuzunda bıraktığı basma tahtasına en yakın izden daha geriden havuzdan çıkan, - Koşu veya atlayış anında takla atan sporcuların atlayışları geçersiz sayılır; faul kaydedilir.

130 Basma tahtasına varmadan önce sıçrayan sporcuların atlayışları geçerlidir.
Atletin, basma tahtasından önce, koşuyolunu sınırlayan 5cm’lik çizgilere veya bu çizgilerin dışına basması veya bir süre koşuyolunun dışında koşması bir faul değildir.

131 Üçadım atlamada atlayış esnasında atletin “sallanan” ayağının yerle temas etmesi faul değildir.

132 Rüzgar ölçümü : Rüzgar ölçme aleti, basma tahtasına 20 metre ve koşuyoluna en çok 2 metre mesafeye yerleştirilir.

133 Uzun atlamada yarışmacı basma tahtasından 40 metre, üçadım atlamada 35 metre uzaklıktaki, koşuyolu kenarında bulunan işaretli noktayı geçtiği anda 5 saniyelik bir süre için rüzgar ölçülür. Yarışmacı, 40 veya 35 metreden daha kısa bir mesafe koşarak atlayışını gerçekleştirecekse, rüzgar hızı yarışmacı koşmaya başladığı andan itibaren 5 saniye süreyle ölçülmelidir.

134 Atletin arkasından 2 metre/saniye’den hızlı esen rüzgarın yardımıyla elde edilen derece rekor olarak kabul edilmez. + 2.0 m/sn : Rekor geçerli + 2.1 m/sn : Rekor geçersiz

135 Rüzgarölçer, rüzgar hızını yüzdelik olarak gösteriyorsa, bu değer pozitif yönde ondalığa yükseltilir. m/sn = m/sn m/sn = m/sn m/sn = m/sn m/sn = m/sn

136 Koşuyolu genişliği 1.22 metre
Koşuyolu uzunluğu en az 40 metre Kum havuzu genişliği en az 2.75 metre en çok 3 metre Basma tahtasının kum havuzuna uzaklığı Uzun atlamada 1 – 3 metre Üçadım atlamada 11 metre metre

137 YÜKSEK VE SIRIKLA ATLAMA :
- Lider, yarışın başlangıç yüksekliğini ve çıta yükselme aralıklarını ilan eder. - Yarıştan önce Lider her atlete, yarışa başlamak istediği yüksekliği sorar ve yarışma sekreterine kaydettirir. - Yarışmacılar, yarıştan önce Lidere bildirdikleri başlama yüksekliklerini yarış devam ederken değiştirebilirler. - Atletler yarıştan önce deneme koşuları ve atlayışları yapabilirler, yarış başladıktan sonra denemeye izin verilmez.

138

139 Hakemler, yarış boyunca çıtayı, her atlayışta aynı yüzü öne, aynı yüzü üste gelecek şekilde yerleştirmelidirler. Çıta her yükseltilişinde, yükseklik kontrol edilmelidir.

140

141

142

143 Birbirini izleyen üç atlayışında hata yapan yarışmacı elenir.
Buna göre, atletler her yükseklikte üç deneme yapabilirler. Yarışmacı, herhangi bir yüksekliği hiç denemeden veya bir hatalı atlayıştan sonra veya iki hatalı atlayıştan sonra pas geçebilir. Yarışmacı, pas geçtiği bir yükseklikte deneme yapamaz.

144

145 ! 1.90 1.93 1.96 1.99 İlker 0 X X – X Metin – – X – X X
İlker X X – X Metin – – X – X X Kemal – 0 X X X !

146

147 Yarışta tek atlet kalmadıkça;
- çıta yükselme aralığı hiçbir zaman, yüksek atlamada 2cm, sırıkla atlamada 5cm’den daha az olamaz, - çıta yükselme aralığı artamaz.

148 X X

149 Yarışta tek atlet kaldığında;
çıta, yarışmacının istediği yüksekliğe çıkarılır.

150 ATLAYIŞ SÜRELERİ : Yüksek Sırık 3’ten fazla yarışmacı 1 dk 1 dk
Birbiri ardına atlayışlar dk dk

151 Yüksek atlamada çıta ile dikmeler arasında en az 1cm, dikmeler ile minder arasında en az 10cm boşluk kalması sağlanmalıdır.

152 Yüksek atlamada yarışmacı;
- çift ayakla sıçrarsa, - atlayışını yaptıktan sonra çıta düşerse, - atlayışını yapmadan önce dikmelerin arasından veya dışından dikmelerin yakın kenarının düşey düzleminin ötesine temas ederse, atlayış geçersiz sayılır, yarışma cetveline faul olarak kaydedilir.

153 Yarışmacının ayağı, sıçrayış sırasında mindere değer ve hakemler bu durumun yarışmacıya bir avantaj sağlamadığına karar verirse, atlayış geçerli sayılacaktır. Lider, çıtanın rüzgar ya da başka bir harici güç nedeniyle düştüğünü belirleyebilir; bu durumda kendi görüşüne göre çıta, yarışmacı üzerinden geçtikten sonra düştüyse atlayışı geçerli sayabilir veya atlayış tamamlanmamış ise atlete yeni bir hak verebilir.

154 Yüksek atlamada koşuyolu uzunluğu en az 15 metre olmalıdır.
Yarışmacılar, koşu ve sıçrama esnasında kendilerine yardımcı olabilecek, organizatörler tarafından sağlanmış bir veya iki markörü kullanabilirler. Eğer markör sağlanmamışsa, yarışmacılar bu amaç için yapışkan bant kullanabilirler, ancak tebeşir ya da benzer maddeler kullanılmasına izin verilmez.

155 Sırıkla atlamada, yarışmacılar dikmelerin, düşme alanı yönünde 80 cm’den daha fazla olmamak kaydıyla, hareket ettirilmesini isteyebilir. Lider, yarışma öncesinde yarışmacılara, dikmeleri istedikleri konumu sorar ve yarışma sekreterine kaydettirir. Yarışmacı dikme pozisyonlarında değişiklik yapmak isterse, bu durumu dikmeler başlangıçtaki isteğine göre yerleştirilmeye başlanmadan önce Lidere bildirmelidir. Aksi takdirde sporcunun atlayış süresi başlatılmış olacak, dikmelerin yeni pozisyona getirilmesi esnasında süre işleyecektir.

156

157 Sırıkla atlamada yarışmacı;
- atlayışını yaptıktan sonra çıta düşerse, - atlayışını yapmadan önce vücudunun herhangi bir kısmı ya da sırığıyla dikmelerin arasından veya dışından kazanın düşey düzleminin ötesine temas ederse , - ayakları yerden kesildikten sonra ellerinin yerini değiştirir veya yukarıdaki elini daha üstteki bir noktaya götürürse, - havadayken düşmekte olan çıtayı elleriyle yerine yerleştirirse, atlayış geçersiz sayılır, yarışma cetveline faul olarak kaydedilir.

158

159 Dikmelerin ve çıtanın ters yönünde düşüyor olmadıkça, sırığa dokunulmasına izin verilmez.
Dikmeler ve çıta yönünde düşmekte olan bir sırığa dokunulursa ve Başhakemin görüşünde sırığa dokunulmaması halinde çıtayı düşürme ihtimali varsa, çıta yerinde kalsa dahi atlayış geçersiz sayılır; faul olarak kaydedilir. Atlayış sırasında yarışmacının sırığı kırılırsa, hata sayılmaz ve yeni bir hak verilir.

160 Yarışmacıların, yarışma esnasında daha iyi tutunabilmek için eller veya sırık üzerine bir takım maddeler sürmesine izin verilir. Açık yaraların kapatılması dışında, yarışmacıların el veya parmaklarını bandajlamalarına izin verilmez.

161 Yarışmacılar, yarışma sırasında kendi özel sırıklarını kullanabilirler.
Atma aletlerinde olduğunun aksine, kişisel bir sırığı diğer yarışmacılar kullanamazlar.

162 Sırıkla atlamada koşuyolu uzunluğu en az 40 metre olmalıdır
Sırıkla atlamada koşuyolu uzunluğu en az 40 metre olmalıdır. Koşuyolu genişliği ise 1.22 metre olup, 5cm’lik çizgilerle sınılanmıştır. Yarışmacının, koşu esnasında koşuyolunun dışına basması veya dışında koşması faul değildir.

163 YÜRÜYÜŞ

164 Yürüyüş, ayaklar ve zemin arasındaki temasın insan gözüyle görülür bir kesintiye uğramadan, sürekli adım atılmasıdır. Dayanma ayağı, zeminle ilk temastan zemine dik pozisyona geldiği ana kadar dik kalacaktır (dizden bükülmeyecektir).

165 YARIŞMA KURALLARI Yolda yapılan bir yürüyüş yarışmasında lider dahil en az 6 hakem En fazla 9 hakem görev yapar. Pistte yapılan bir yürüyüş yarışmasında ise lider dahil 6 yürüyüş Hakemi görev yapar. Görevli yürüyüş hakemleri eğer daha önceden tayin edilmemişse İçlerinden bir tanesini lider hakem yaparlar.Yarışmacıyı diskalifiye Etme yetkisi lider hakemdedir. Lider hakem tamamı pistte veya yolda yapılan bir yarışmanın son 100 mt.de sporcunun daha önceden ihtar alıp almadığına bakmak- Sızın yürüyüş kuralını ihlal eden sporcuyu diskalifiye etme yetkisine sahiptir.

166 Yürüyüş ihtar hakemleri yarışma esnasında birbirleriyle konuşmamak ve birbirlerinden bağımsız karar vermek zorundadırlar. Yarışmacıya diskalifiye edildiğini bildirmek yarış sırasında mümkün olmadıysa,bu durum yarışmacıya yarışmayı tamamladıktan sonra Mümkün olan ilk anda bildirelecek- tir. Bildirimin yapılmamış olması diskalifiye olan yarışmacının durumunu değiştirmez. İdeal bir yürüyüş yarışmasının parkuru yol yarışmalarında tur’u en çok 2,5 km. en az ise 2 km.olmalıdır.Eğer stadyumda başlayıp-biten bir yarışma ise,parkur satadyumda mümkün olduğunca yakın olmalıdır.

167

168 Yürüyüş tekniği, sadece özel eğitim görmüş yürüyüş hakemleri tarafından gözlemlenir.
Yürüyüş hakemi, yürüyüşün tanımına ters düşme ihtimali olan atlete sarı uyarı levhası gösterir.

169 Yürüyüş hakemi, yürüyüş tanımına ters düşen atlet için ihtar kartı doldurup, Lidere gönderir.
Üç ayrı hakemden birer ihtar alan yürüyüşçü, Lider tarafından kırmızı levha gösterilerek diskalifiye edilir.

170 Yürüyüş hakemi, sadece yürüyüş tekniğine ilişkin hatalar ile ilgilenir.
Yarışmacıların birbirlerine faullü davranışları ve parkur ihlalleri, yardımcı hakemler tarafından gözlemlenir.

171 ÇOKLU YARIŞMALAR

172 HEPTATLON (Bayanlar) DEKATLON (Erkekler) Birinci gün
100m engelli, yüksek, gülle, 200m İkinci gün Uzun, cirit, 800m DEKATLON (Erkekler) Birinci gün 100m, uzun, gülle, yüksek, 400m İkinci gün 110m engelli, disk, sırık, cirit, 1500m

173 - İki yarış arası 30 dakika
- İki gün arası 10 saat - Kulvarlar, atış/atlayış sıraları kurayla - Son branşta liderler aynı seride

174 Herhangi bir branşta çıkış veya deneme yapmayan yarışmacı, sonraki branşlara katılamaz.
Sonuç çizelgesinde yarışı terk ettiği belirtilir. (DNF)

175 - Uzun atlamada ve atmalarda yarışmacılara üçer deneme yapma hakkı tanınır,
- Koşularda her yarışmacıya üç saat hakemi derece tutar, - Koşularda iki hatalı çıkış yapan yarışmacı diskalifiye edilir, - Yüksek atlamada çıta, yarışma boyunca 3’er cm, sırıkla atlamada ise 10’ar cm yükseltilir.

176 Elde edilen bir derecenin rekor olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki iki koşuldan en az birinin yerine gelmesi gerekir: - Rüzgarın herhangi bir yarışmada +4m/sn’den hızlı esmemiş olması, - Rüzgar ölçülen branşların rüzgar ortalamasının 2m/sn’den fazla olmaması.

177 Örnek Bir dekatlon yarışmasında ölçülen rüzgar hızları şöyledir; 100m : m/sn Uzun : m/sn 110m eng : – 1.8 m/sn (+2.1) + (+4.3) + (-1.8) = +4.6 4.6 / 3 = 1.53 = m/sn

178 Toplam puanı en yüksek olan atlet yarışı kazanır.
Puan eşitliği halinde, berabere kalan atletlerden, daha fazla yarışmada rakibinden yüksek puanı bulunan sporcu öne geçer. Beraberlik bozulmazsa, herhangi bir yarışmada en yüksek puanı alan yarışmacı önde yer alır.

179 Salih Selahattin !

180 SALON YARIŞMALARI

181 - Pist çevresi 200 metre - 60 metre / 60 metre engelli - Erkekler heptatlon / Bayanlar pentatlon - Uzun atmalar yok - Rüzgar ölçümü yok

182 YARIŞMA SONUÇLARININ KAYDI ALAN YARIŞMALARINDA BERABERLİKLERİN ÇÖZÜMÜ
ve ALAN YARIŞMALARINDA BERABERLİKLERİN ÇÖZÜMÜ

183 10.41 = 26.02 = 1:45.50 = 3:59.91 = 8:21.00 = 10.5 26.1 1:45.5 4:00.0 8:21.0

184 X 8:21.- 8:21.0

185 Kısmen veya tamamen stadyum dışında yapılan yarışlarda (yol koşusu, kros, yürüyüş)
44:37.84 = 32:16.01 = 28:59.32 = 44:38 32:17 29:00

186 : 11.2 : 11.3 : 11.6 : 11.7 : 11.9

187 A B C : 54.2 : 54.6 : 54.9 : 55.3 : 55.6

188 A B C : 10.5 : 10.6 : 10.6 : 10.9 : ?

189 Atmalarda ve yatay atlamalarda,
atılan veya atlanılan mesafe bir tam santimetre olarak ölçülmemişse, ölçülen değerin altındaki en yakın santimetre olarak kaydedilir.

190 46.52,7 = 13.21,2 = 76.99,9 = 53.67,0 =

191 Atmalarda ve yatay atlamalarda iki veya daha çok yarışmacı arasında beraberlik varsa;
en iyi ikinci derecelere bakılır. Beraberlik devam ediyorsa, en iyi üçüncü derecelere, ….

192 A X X X B X – X C X X 1. C 46.61 2. B 46.61 3. A

193 Beraberlik bozulamazsa,
eğer bu beraberlik birincilik sırasında oluşmuşsa, berabere kalan yarışmacılar beraberlik bozulana dek, yarışma sıralarında atış yaparlar. Birincilik dışındaki beraberlikler için baraj atışı yapılmaz; berabere ilan edilir.

194 A X X X X B X X X 7 A B 8 15.40 17.01 : : X

195 Atletin derecesi, yarışma boyunca elde ettiği en iyi performanstır;
Baraj atışı yapan bir atlet, ilk 6 hakkındakinden daha iyi bir derece elde ederse, yarışma sonucu olarak bu derece ilan edilir.

196 19.65 6 NM - 18.72 4 NM - 18.72 3 NM - 17.74 1 18.94 5 17.74 2

197 NM 1 74.37 6 80.24 8 72.91 4 78.15 7 NM 2 74.37 5 68.42 3

198 Sekiz veya daha az atletin yer aldığı yarışlarda, ilk üç haklarda geçerli atış/atlayış yapamamış birden fazla atlet varsa, bu atletler diğer üç haklarını diğer yarışmacılardan önce ve orijinal sıralarında kullanırlar.

199 Yüksek atlama ve sırıkla atlamada beraberliğin ortaya çıktığı yükseklikte, en az sayıda atlayış yapmış olan yarışmacı, bir üst sıraya yükseltilir. A X0 XXX B XX XXX C – XX0 XXX 2. 1. 3.

200 Beraberlik devam ediyorsa, geçilen son yükseklik dahil olmak üzere, yarışın başlangıcından itibaren en az hatalı atlayış yapan yarışmacı bir üst sıraya yükseltilir. A X0 XXX B XX0 X0 XXX C X0 X0 XXX 1. 3. 2.

201 A X X0 X0 XXX B XX X0 X0 XXX C X0 X0 XXX D – – X0 XXX 3. 4. 2. 1.

202 A XX XXX B X0 XXX C X XXX 2. 3. 1.

203 Beraberlik hala bozulmamışsa, birincilik için beraberlik varsa, berabere kalan yarışmacılar, atlayışa devam etme haklarını kaybettikleri en düşük yükseklikte beraberliği bozmak için birer atlayış yaparlar; durum değişmezse, berabere durumdaki atletler atlayışta başarılılarsa yükseltilmek, başarısızlarsa alçaltılmak üzere çıta, yüksek atlamada 2 cm ve sırıkla yüksek atlamada 5 cm olmak üzere yükseltilir veya alçaltılır.

204 A X X0 X0 XXX B XX0 X0 XXX 4.90 A B 4.85 4.90 4.95 X : 4.95 : 4.90 X

205 A X X– XX B X XX– – X C X XXX … berabere kalan yarışmacılar, atlayışa devam etme haklarını kaybettikleri en düşük yükseklikte … Baraj atlayışları 4.70 ile başlar

206 2.25 3 4 2.29 1 2.29 2 2 2.25 3 4 2.29 2 2 2.25 6

207 1. Metin 2.21 2. Kemal 2.19 2. İlker 2.19 2. Umut 2.19 2. Erhan 2.19 2. Aziz 2.19 7. İlhan 2.19 8. Hakan 2.17

208 M.H.K. 1.Federasyon başkanının teklifi yönetim
kurulunun onayı ile seçilir. Federasyon başkanına bağlıdır. Kurulun başkanı Federasyon başkanıdır. En az 7 en fazla 9 üyeden oluşur. 2.MHK aranacak şartlar. Uluslar arası, ulusal hakem olmak. En az lise ve dengi okul mezunu olmak. Federasyon ceza yönetmeliğine göre altı aydan veya son üç yıl içerisinde toplam 1 yıl yarış- malardan men veya hak mahrumiyeti almamış olmak

209 3. Merkez hakem kurulunun görev ve yetkileri.
IAAF yarışma kurallarıyla ilgili değişiklik ve yorumları yerel hakemlere kurs ve seminer- lerle duyrulmasını sağlamak. Hakem sınavında başarılı olanların lisansını vermek. Hakem sicil kayıtlarını tutmak Hakemlik terfi sınavlarını yapmak. Sınav sorularını hazırlamak.

210 Yarışmalarda hakemleri denetlemek – denetlettir-
Hakemler hakkında dilekçeleri inceleyip cevaplamak. Yarışmalarda görülen noksanlıklarla ilgili yetkililere telkinlerde bulunmak. Hakem kıyafetlerini belirlemek. Kurs hocası ve gözlemciler yetiştirmek. Gerekli görülen ve müracat edilen illerde kurs açmak.

211 Hakemlerin bilgi ve becerilerini geliştirmek için
seminer düzenlemek. Yabancı hocalarla beraber seminer düzenlemek. Uluslararası yarışmalara katılacak hakemlerin tesbitini yapmak. Tüm yarışmaların sağlıklı yapılması için önlem almak.

212 MHK. İL HAKEM KURULLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
İl hakem kurullarının çalışmasını denetlemek. İl hakem kurullarının karalarını incelemek.Sonuca bağlamak. İl hakem kurullarındaki anlaşmazlıkları inceleyip sonuca bağlamak. Görevinde yetersiz il hakem kurullarının durumunu incelemek.

213 İl hakem kurullarında aranacak şartlar
İl hakem kurullarına girecekler MHK. Aranan şartların aynısı bunlar içinde geçerlidir.

214 İl hakem kurulunun görev ve yetkileri.
Federasyon ve MHK. Tarafından verilen görevleri yapmak. İhtiyaca göre hakem kursu açılması için istekte bulunmak. MHK.izni ile seminer veya konferanslar düzenlemek.

215 Hakem sicil dosyalarını tutmak.
Görevli hakemleri gözlemcileri denetlemek. 1 Ekim – 30 Kasım arası seminer ve faal hakemleri belirlemek. MHK. Yetki verdiği taktirde Federasyon yarışmalarının hakemlerini belirlemek MHK.’ ye bilgi vermek.

216 İhtilaflı yarışmaların sonuçlarını incelemek karar
vermek veya çözemediğini MHK. bildirmek. Hakem kıyafetlerini takip etmek. Hakemlerin yarışmalardaki tutum ve davranışlanı takip etmek gerekli uyarıları yapmak,uymayan- ları disiplin kuruluna sevk etmek. Aday hakemleri il hakemliğine terfi ettirmek.

217 HAKEM LİSANSININ İPTALİ
Hakemin istifa etmesi Hakem olabilme şartlarından birini kaybetmesi. Hakem tarafsızlığını zedelemesi. Haysiyet kırıcı ve hakemliğe yakışmayan davranış larda bulunduğunun tesbit edilmesi. Sporcular,Yöneticiler,Hakemler ve kurumlar hakkında olumsuz beyanat vermek. MHK. İle il hakem kurullarının vermiş olduğu gö- revleri yapmamak,yıllık gelişim seminerlerine katılmamak.Bu konuda MHK. Kararının Federasyon yönetim kurulu tarafından onanması gerekir.

218 Herhangi bir nedenle hakemlik görevine ara vermek istiyorsunuz
Herhangi bir nedenle hakemlik görevine ara vermek istiyorsunuz.Bunun için il müdürlüğüne dilekçe ile müracat etmek durumundasınız. Hakemliğe en az 2 yıl ara verdiniz yine dilekçe vererek açılacak bir seminere katılarak başarılı olmak durumundasınız.

219 ATLETİZM YARIŞMA KURALLARI
Atletim yarışma kuralları , IAAF atletizm yarışma kurallarına göre yönetilir.Bütün yarışmaları lisanslı ,vizeli atletizm hakemleri tarafından yönetilir. Hakem vizeleri 1 EKİM -30 KASIM tarihleri arasında yapılır. İl hakem kurulları seminerlerini bu tarih arasında yapmak durumundadır .

220 YARIŞMA KATEGORİLERİ Erkek – Bayan kategorileri
15. Yaş altı : daha küçükler Yıldızlar : yaş Gençler :18.19 yaş 23 yaş altı : yaş Büyükler :20 yaş ve daha büyükler

221 YARIŞMA ÇEŞİTLERİ Resmi yarışmalar :Türkiye Atletizm Federasyonu
ve izin verdiği kurum ve kuruluşlarca TMOK ve GSGM bağlı birimlerce düzenlenen yarışmalardır Özel yarışmalar :Resmi faliyetlere engel olmamak ve lisanslı faal hakemlerce yönetilmek şartıyla Federasyonun izni ile yapılan yarışmalardır. Uluslararası yarışmalar :IAAF üyesi Federasyonlar ca yetki verdiği makamlarca düzenlenen yarış- malardır.

222 Okul yarışmaları :İlk.Orta ve Üniversitelerce
düzenlenen yarışmalardır. İzne bağlı yarışmalar :Spor kulüpleri,kurum ve kuruluşlar fertler yapacakları yarışmalar için Atletizm Federasyonundan izin almak zorunda dır.

223 YARIŞMALARA KATILIM ŞARTLARI
Puanlı yarışmalarda sporcuların isimleri ve branş- ları yazılı listeler yarışmalardan bir gün önce yarışma statüsünde belirtilen teknik toplantıda teknik sorumluya vermek zorundadır. Bu belgeler GSİM tarafından onaylanmış olma- sı gerekir. Sporcular yarışmaya girerken lisanlarını yanla- rında bulundurmak zorundadırlar. Lisanlar yarışma sonuna kadar sektör hakem- leri tarafından tutulur.

224 REKOR DENEME YARIŞMALARI
Yarışma tarihinden en az 15 gün önce müracat edilmeli.Teknik kurul tarafından uygun görülürse MHK. Gözlemci,yarışmayı yapacak hakem,sağlık ekibi,alet ve malzemelerin kurallara uygunluğu kaydıyla yarışma yapılır. Ferdi yarışmalarda en az 3 sporcu katılımı olmalıdır. Bayrak takım yarışmasında en az 2 takım katılmalıdır.

225 PROTESTOLU YARIŞMACI Herhangi bir sporcuya teknik toplantıda veya yarışma esnasında yapılacak itiraz sonrasında Federasyonca görevlendirilen Teknik Delegenin kararı ile adı geçen sporcu protestolu olarak yarıştırılır. Bu konuda itiraz konusu daha sonra Federasyon Teknik Kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.

226 YABANCI UYRUKLU SPORCULAR
IAAF Kurallarına uygun olmak kaydı ile Atletizm Federasyonu sporcu lisansı Tescil,Vize ve taran- sfer talimatı hükümlerine uygun olarak yarış- malara katılabilirler.

227 İYİ BİR ATLETİZM HAKEMİ OLMAK İÇİN ;
1- Zamanında yarışma yerinde ol, 2- Hakem Yönetmeliğine uygun giyin, 3- Her yarışı ciddiye al, 4- Görev yaptığın sektörün yarışma kurallarını bil, 5- Yarışmadan önce kuralları gözden geçir,

228 6- Yarışma anında konsantrasyonunu kaybetme,
7- Kararını çabuk ver, tereddütte kaldığın izlenimi yaratma, 8- Diğer hakemlerle işbirliği yap, 9- Kararını paylaşmadığın hakemle tartışma, konuyu üst makama götür, 10- Tüm atletler için eşit şartlarda bir yarışma sağla,

229 11- Gerektiğinde atletin yaptığı hatayı kendisine açıkla,
12- Atletlere, antrenörlere ve seyircilere karşı saygılı ol, 13- Atlet psikolojisini anlamaya çalış, 14- Diktatör değil, diplomat ol, 15- Ciddiyetten ve profesyonellikten uzak hareketlerde bulunma,

230 16- Adil ve dürüst ol, 17- Her zaman sakin ol, 18- Yarışma yerinde sigara içme, 19- Toplantı ve seminerleri izle, 20- Gülümse.

231 HAKEMLİK KARİYERİNİZDE
BAŞARILAR


"ATLETİZM HAKEM KURSUNA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları