Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Valonya – Türkiye’nin Avrupa’nın seçkin merkezlerine geçi ş noktası Semoy Valley – Province of Luxembourg.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Valonya – Türkiye’nin Avrupa’nın seçkin merkezlerine geçi ş noktası Semoy Valley – Province of Luxembourg."— Sunum transkripti:

1 Valonya – Türkiye’nin Avrupa’nın seçkin merkezlerine geçi ş noktası Semoy Valley – Province of Luxembourg

2 Source : IMD World Competitiveness Yearbook 2013 A ğ Yo ğ unlu ğ u– Km / Km² 500 milyonluk tüketici pazarının kalbinde Belçika Avrupa’nın en yoğun demiryolu ağına sahiptir.

3 100 den fazla Valon firması, Hızlı Tren ve altyapısı da dahil olmak üzere Avrupa demiryolu malzemelerinin yapımında büyük bir katkıya ve üstün bir rekabet gücüne sahiptir.! Başlıca uzmanlık alanları: 1.Vagon ve vagon parçaları: Kendinden hareketli makinalar, arazi lokomotifleri, motorlar Gövde ve şasiler Mühendislik, Danışmanlık, ARGE Aydınlatma, elektrik sistemleri, elektronik ve kontrol, sinyalizasyon çözümleri Kablolar (elektrik, mekanik) Couplings, debriyaj Boya Yedek parçalar (tekerlekler, boji,aks kutusu,tampon, rulman, kança, pencere, cam…) Otomotiv sektörü için iç donanım (ısıtma ve soğutma, koltuk, tekstil, aksesuarlar: kultablası, çöp kutusu,vs.

4 2. Altyapı: Demiryollarının bazı ürünleri: makaslar, balastlar, somunlar, ahşap/beton traversler, geçitler, vidalar, arka vitesler, raylar, hız kasisleri, yaylar, vs. Mühendislik, danışmanlık, arge Aydınlatma,güç sistemleri, kontrol araçları, elektronik sistemler (sinyalizasyon) Yazılım, ICT Tren yıkama sistemleri Kablolar (elektrik, mekanik) Tamir, bakım Güvenlık/kontrol: bariyerler, demiryollarında düz geçitler, ray sinyalizasyon ekipmanları (paneller, pilonlar) Demiryolu trafiği düzenlenmesi Tüneller,demiryolu hatları, köprüler ve istasyonların tasarım ve inşaat mühendisliği çalışmaları

5  200 ha lık bir «Aeropole alanı»  2013 te yolcu sayısı : 6.7 milyon  146 varı ş noktası;  Sabiha Gökcen’ten Pegasus ile günlük uçu ş lar. Source : http://www.charleroi-airport.com/http://www.charleroi-airport.com/ 500 milyonluk tüketici pazarının kalbinde Brussels South Charleroi Airport

6  Belçika’nın birinci ve Avrupa’nın 8nci kargo havaalanı  Amsterdam – Paris – Frankfurt üçgeninin merkezinde;  Geli ş me stratejisi hava kargo üzerine kurmu ş ilk Avrupa havalimanı;  Günde 24 saat, haftada 7 gün ula ş ılabilir;  TNT kargonun Avrupa merkezi Source : http://www.liegeairport.comhttp://www.liegeairport.com Liege Havalimanı 500 milyonluk tüketici pazarının kalbinde consumer market Liege Airport

7 Valonya’da havaalanı, uçak ve uzay endüstrileri için teknoloji sağlayan onlarca şirket önemli bir rol oynamaktadır. 1.Havaalanı ekipmanları: Giriş ve kontrol sistemleri Gözetim ve alan koruma Pist ve genel havalimanı aydınlatma Aydınlatma güvenliği Havalimanı ve uçak için HVAC çözümleri Bitki engelleyici yer kaplamaları ve vibrasyon azaltıcı kaplama Pist işaretleme ve yer kaplama

8 2. Uçak imalatı Skywin kümelenmesinde 50den fazla firma (www.skywin.be)www.skywin.be -Tasarım, mühendislik, modelleme, prototipler & simülasyon -Yüksek performanslı kompozit parçalar, balpeteği yapılar, kaplamalar -İnsansız hava aracı (sivil uygulamalar) -Karbon fiber çubuklar ve özel plastik parçaları -Hassas döküm ve makine ile işleme -Entegre devreler ve elektronik parçaları -Transfer boruları -Uçakta silah sistemleri -Şebeke senkronizasyonu -MRO -Yağlar -Helikopter rotorları -…

9 3. Uzay ekipmanı imalatı: Şebeke ve kritik altyapı gözlemleme Dahili bilgisayar sistemleri Teleskoplar ve diğer optik ve opto- mekanik ekipmanlar Tasarım, mühendislik ve simülasyon yazılımları Resim işleme Dünya gözlemleme uyduları: tasarım, montaj ve operasyon kontrolü Kara sistemleri çözümleri Uzay motorları üretim ve denemeleri …

10 Avrupa’nın 3ncü büyük iç limanı dahil olmak üzere 4 nehir limanı Bu 4 liman, Escaut-Meuse-Rhine rotası ve bu nehirleri birle ş tiren kanallar ile en önemli suyolları a ğ ına sahip kilit bir konumdadır. 500 milyonluk tüketici pazarının kalbinde Albert Canal - Liege

11 15 anahtar lojistik bölge Hedeflenen her hinterlant veya da ğ ıtılacak her ürün tipi içinValonya’da uygun bir lojistik bölgesi mevcuttur Her ta ş ıma ş ekli bulunmaktadır. Valonya en önemli limanlara ve ba ş lıca tüketici merkezlerine ba ğ lıdır. Source : Logistics in Wallonia 500 milyonluk tüketici pazarının kalbinde Athus container terminal

12 Sanayi ve teknoparkların mevcut alanı 2000 hektardan fazladır 230’tan fazla endüstri park 6,700 civarında firma 154,000 i ş imkanı Ardenne Logistics

13 7 tekno park Source : SPOW (Science parks of Wallonia) LIEGE SCIENCE PARK : Yüz ölçümü : 50 ha ( +/-60 ha) 1 üniversite 1 biyomedikal i ş merkezi 2 enkübatör 76 ş irket / 2,962 çalı ş an CREALYS (Namur) : Yüz ölçümü : 110 ha 6 enkübatör 11 i ş merkezi 105 ş irket / 1,765 çalı ş an QUALITIS (Enghien) : Yüz ölçümü : 18 ha 1 i ş ve inovasyon merkezi 1 telematik merkezi LOUVAIN-LA-NEUVE SCIENCE PARK : Yüz ölçümü : 231 ha 1 üniversite 4 enkübatör 5 i ş merkezi 165 ş irket / 5,150 çalı ş an INITIALIS (Mons): Yüz ölçümü : 25 ha (+25ha from 2013) 2 üniversite 1 i ş merkezi 2 e ğ itim merkezi 2 teknoloji enkübatörü 73 ş irket / 722 çalı ş an CHARLEROI AEROPOLE : Yüz ölçümü : 100ha 2 üniversite 4 ara ş tırma enstitüsü 2 technoloji platform 5 e ğ itim merkezi 175 ş irket / 4,075 çalı ş an NOVALIS (Marche-en-Famenne) : 2013’te kuruldu Yüz ölçümü : 10 ha 1 i ş merkezi

14 Belçika Avrupa’da en dü ş ük gayri menkul fiyatlarından birini sunuyor Source : DTZ – Selected Europe Prime Rents 2013 Q2 Sanayi ve teknoparkların mevcut alanı 2000 hektardan fazladır AxisParc – Mont Saint-Guibert

15 Hainaut Brabant Wallon Liège Namur Luxembourg 25 - 45 40 - 120 25 - 45 20 - 40 source : KNIGHT FRANK - Belgium Industrial Market report 2013 A RAZI FIYATLARI (€/ M 2) Sanayi ve teknoparkların mevcut alanı 2000 hektardan fazla Charleroi Aeropole

16 Teknik bilgi Focal XXL Amos

17 rekabet gücünü arttıran endüstriyel sektörler Rekabet merkezleri olarak faaliyet gösteren uzmanlık sektörleri: UÇAK & UZAY ENDÜSTR İ S İ GIDA SEKTÖRÜ MÜHEND İ SL İ K & GEL İŞ M İŞ MALZEMELER B İ YOTEKNOLOJ İ NAKL İ YAT & LOJ İ ST İ K ÇEVRE TEKNOLOJ İ LER İ Wandre cable-stayed bridge

18 BIOW İ N’ İ N HEDEFLER İ Üç öncelikli alanda yeni diyagnostik ve terapötik ürunlerini geli ş tirmek: kanser, enflamasyon ve beyin hastalıkları. Yeni biyomarkör, öngürücü model ve ilaç ta ş ıyıcı sistemlerini geli ş tirmek. Terapötik potansiyeli sahip olan yeni molekülerini tespit etmek. www.biowin.org Biyoteknoloji www.biowin.org Rekabet gücünü arttıran endüstriyel sektörleri, GSK

19 «LOGISTICS IN WALLONIA» 3 GELI Ş TIRME ALANI HEDEFLIYOR: Lojistik faaliyetlerinin yurtdı ş ı tanıtımı ve Avrupa çapında faaliyet gösteren da ğ ıtım merkezlerinin i ş letmesini; Spesifik konularda e ğ itim sa ğ lanması; Valonya’da nakliyat ve lojistik alanında hizmet veren kurumlarının birle ş tirilmesini www.logisticsinwallonia.be Nakliyat & Lojistik Rekabet gücünü arttıran endüstriyel sektörler © CTB Magemon in liège

20 MECATECH KÜMELENMESI’NIN 4 STRATEJIK HEDEFI: Yeni malzemeler ve yüzeyler, ve özellikle nanoteknolojilerin geli ş imi; Strüktürel teknolojiler; Mikroteknoloji ve mekatronik uygulamaları; Akıllı onarım ve bakım. www.polemecatech.be Mühendislik & Geli ş mi ş malzemeleri Rekabet gücünü arttıran endüstriyel sektörler SONACA - Charleroi

21 VALONYA’NIN UÇAK VE UZAY ENDÜSTRISINE YÖN VERECEK ÜÇ KONU GÜNDEMDE: Daha fazla kompozit malzemeler: metal parçaların yerinde, çevre dostu olan ve daha hafif ve kullanım süresi daha uzun olan kompozit malzemeler Pazarların ihtiyaçlarını kar ş ılamak için daha etkileyici çözümler Daha fazla uygulamalar ve hizmetler www.skywin.be Uçak ve uzay teknolojileri Rekabet gücünü arttıran endüstriyel sektörler SABCA - Charleroi

22 ÜÇ STRATEJIK YÖN: Bir inovasyon kültürünü geli ş tirmek, katkı de ğ eri yüksek olan ürünlerine odanlanmak. Ürünlerin entegrasyonu ve sürdürebilirli ğ ini hedeflenerek karlılı ğ ını arttırmak Ş irketlerin boyutu ve üretim kapasitelerini arttırmak www.wagralim.be Gıda sektörü Rekabet gücünü arttıran endüstriyel sektörler LUTOSA products

23 BU FAALIYET ALANLARINA ÖNCEL İ K TANIYACAKTIR : Sürdürebilen kimyasal uygulamalar ve malzemeleri (sürdürebilen yapı malzemeleri dahil) Enerji sektörü Her tür atıklar (özellikle Karbon Yakalama ve Saklama (CCS) www.greenwin.be Çevre Teknolojileri Rekabet gücünü arttıran endüstriyel sektörler

24 Eric Blétard Trade & Investment Councellor Wallonia Trade & Investment Agency Tel: 0212 293 93 50 Email: info@awex-istanbul.com


"Valonya – Türkiye’nin Avrupa’nın seçkin merkezlerine geçi ş noktası Semoy Valley – Province of Luxembourg." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları