Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ. PROBLEM NEDİR? Amaçları zedeleyen, bozan, istenilen şartlarda ürün/hizmet sunumunu engelleyen, ürün/hizmetin birbiriyle tutarlı,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ. PROBLEM NEDİR? Amaçları zedeleyen, bozan, istenilen şartlarda ürün/hizmet sunumunu engelleyen, ürün/hizmetin birbiriyle tutarlı,"— Sunum transkripti:

1 PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ

2 PROBLEM NEDİR? Amaçları zedeleyen, bozan, istenilen şartlarda ürün/hizmet sunumunu engelleyen, ürün/hizmetin birbiriyle tutarlı, uyumlu olmasını önleyen olaylara denir.

3 Bir Problemin Yapısında Neler Vardır? Amaç Karar verici ya da vericiler Kısıtlar En az iki alternatif çözüm

4 Bilimsel Problem Çözme Basamakları Neler Olmalıdır? Problemi belirle Problemi formüle et Çözüm alternatifler üret Çözümü uygula Sonuçları değerlendir

5 BEYİN FIRTINASI NEDİR? Fikirlerin, problemlerin, algıların, soruların veya sonuçların bir listesini hazırlamak amacıyla bir ekibin yaratıcı düşüncesini ortaya çıkartmak ve tam katılımı sağlamak için kullanılan tekniktir.

6 BEYIN FIRTINASI SEANSINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Takımın bütün üyeleri teşvik edilmeli, hiç bir düşünce ve fikir atlanmamalıdır, Tartışılmamalı, tartışma seans bitiminde gerçekleştirilmelidir, Takım üyeleri birbirlerinin üzerinde yargı veya kritikte bulunmamalıdır,

7 Her fikir tam ifade edildiği gibi yazılmalıdır, Bütün fikirler takım üyelerinin görebileceği bir yere yazılmalıdır, Yönlendirilmiş beyin fırtınasında üyeler her turda bir fikir ile yer almalıdırlar.

8 Beyin fırtınası ile belirlenen fikirlerin en önemlilerini takımdaki herkesin eşit katılımına başvurarak tespit etmek için kullanılan tekniktir. Çoklu Oylama Nedir?

9 Nominal Grup Tekniği Nedir? Takım üyeleri arasında görüş birliği sağlamak için kullanılan puanlama tekniğidir.

10 NOMİNAL GRUP TEKNİĞİ

11 Sebep Sonuç Diyagramı Nedir? Herhangi bir problemi doğuran ya da etkileyen sebep ve faktörleri belirlemek amacıyla kullanılan tekniktir.

12 SEBEP- SONUÇ DİYAGRAMI Potansiyel sebepler ana gruplara ve alt gruplara ayrılır. Görüntüsünden dolayı buna “Balık Kılçığı” adı da verilir. Sonuç Malzeme EkipmanPersonel Metot

13 KATEGORİ SONUÇ Seviye 3 Alt Sebep Seviye 1 Alt Sebep Seviye 2 Alt Sebep

14 Kuvvet Alan Analizi Nedir? Bir sorunun çözümünü destekleyen ve engelleyen güçlerin ortaya çıkartılarak pozitif etkenlerin güçlendirilmesi negatif etkenlerin yok edilmesi veya zayıflatılması için kullanılan tekniktir.

15 KUVVET ALAN ANALİZİ + - ÖRNEK SORUN: Toplum Önünde Konuşamamak İDEAL DURUM: Her durumda güvenli, net ve güzel konuşabilmek

16 AKIŞ ŞEMASI NEDİR?

17 Bir süreçteki bütün aşamaların grafiksel olarak sembollerle gösterilmesidir.

18 Benzerlik Diyagramı Nedir? Pek çok fikir, görüş, konu veya faaliyet içinde temel olanları bulmak,onları gruplandırmak ve organize etmeyi amaçlayan tekniktir.

19 Mekanizma Eksikliği İç denetim eksik Hayata geçmeyen prosedürler için yaptırım yok Prosedürler ilgili birimlerde anlatılmadan dosyalanıyor Yönetimin İnançsızlığı Yönetim konuya ilgisiz Yönetimin kendisi prosedürlere uymuyor Üst yönetimin desteği yetersiz Yazılım Hatası Prosedürler yeterince açık yazılmıyor İşe uygun prosedürler yazılmadı Prosedürler çok kapsamlı Prosedürler direkt olarak çalışanların katkılarıyla hazırlanmadı Motivasyon Yetersizliği Motivasyon eksik Ödül mekanizması yok Düşük ücretler İş yükü fazla Ciddiye alınmıyor Prosedürleri hazırlayanlara gereken önem verilmiyor Prosedürlerin hayata geçirilememesi Eğitim Yetersizliği Önceden gerekli eğitimler verilmedi Verilen eğitimler yetersiz kaldı Eğitimden herkes eşit oranda faydalanamadı Prosedürlerin ne işe yaradığı bilinmiyor ISO 9000 anlaşılamadı İşleri kolaylaştıracağına olan inanç eksik Kalite Biriminin Yeterince Tanıtılmaması Kalite biriminin işleri yanlış algılandı Kalite çalışmaları ek bir iş olarak görüldü Kalite birimi çalışanları diğer çalışanlarla yeterince iyi diyalog içinde değil

20 İlişki Diyagramı Nedir? Bir grup fikir arasındaki itici güçler ve sonuçlarının incelenmesi amacıyla kullanılan tekniktir.

21 İLİŞKİ DİYAGRAMI Bir grup fikir arasında mantık ilişkileri kurarak, sebeplerin ve sonuçların anlaşılmasını sağlayan tekniktir. ÖRNEK Moral bozukluğu probleminin sebepleri arasındaki ilişki diyagramı 2 Taktir eksikliği G1 Ç2 1 Etkin ve adil olmayan yöneticiler G0 Ç4 3 Çalışanların katılmaması, değerlendirilmemesi G3 Ç1 6 Çalışanların yorgunluğu, bıkkınlığı G4 Ç0 5 Hayal kırıklığına yol açan sistemler/problemler G2 Ç2 4 Çalışma arkadaşları arasında sürtüşme G2 Ç1 İTİCİ GÜÇ ANA SEBEP SONUÇ

22 AĞAÇ DİYAGRAMI NEDİR? Belli bir hedefe ulaşmak amacıyla, yapılması gereken işlerin bir haritasını çıkarmaya yarayan tekniktir.

23 ÖRNEK NEDEN- NEDEN AĞAÇ DİYAGRAMI Hastanede tekerlekli sandalye yetersizliği Servislere geri getirilmemesi Sık Sık Kırılması Biyomedikal Müh. Becerikli değil Sandalyelerin kötü kaliteli olması Yöntem Belirsiz Kimin sorumlu Olduğu belli değil Sonuçlardan Habersiz olma Sorumlu yöneticiler Yetkili değil Şikayetler onlara ulaşmıyor Yönetim Önemsemiyor HEDEF ARA HEDEFLER ALT HEDEFLER Problem Neden

24

25 ÖRNEK NASIL-NASIL AĞAÇ DiYAGRAMI Kullanıma hazır tekerlekli sandalye sayısını arttır Geri dönüş sistemini oluştur. Tamirciyi tekrar eğit Acil durumlar için stok tut Eğit; deneme yap Metodu iyileştir Metot oluştur Sonuçları izle Çözüm Nasıl?

26 ÖRNEK 1.AşamaHedef belirleyin Prosedürleri hayata geçirmek 2. AşamaAra hedeflerinizi belirtin Yönetimin desteğinin sağlanması Kalite biriminin tanıtılması Prosedürleri hayata geçirmek Personelin eğitilmesi Motivasyonun sağlanması Mekanizma kurulması HedefYöntemler-Alt hedefler

27 3.Aşama Ara hedefleri detaylandırın. Prosedürleri Hayata geçirmek Mekanizma Kurulması Prim Zorunlu Eğitim Küçük Gruplar Denetim Sıklığı Yönetimin desteğinin Sağlanması Hedefler Ara Hedef Alt Hedef Personelin eğitilmesi Ödül/ceza Sorumluların Katılımı Yönetici Eğitimi Motivasyonun Sağlanması Nasıl?

28 ÖNCELİK MATRİSLERİ NEDİR? Opsiyonların ağırlığını ölçmek, işlerin, konuların veya alternatif ÇÖZÜMLERİN, bilinen kriterlere göre önceliklerini belirlemek için kullanılan tekniktir.

29 ÖRNEK Önemli haberleri, çalışanlara en iyi şekilde iletmenin yolunu belirleme. Alternatif Çözümler : 1. Çalışanın evine postala 2. Maaş çekine ekle 3. Kurumda değişik panolara as 4. Bilgisayar aracılığı ile bağlantı kur

30 BİLİNEN KRİTERLER A : Maliyet B : Kabul edilebilirlik C : Uygulama kolaylığı D : Zaman

31 Kriter 1 : Eşit ölçüde önemli 5 : Daha fazla önemli 10 : Çok daha fazla önemli 1 / 5 : Daha az önemli 1 / 10 : Çok daha az önemli

32 A Kriteri : Maliyet Alternatifler 1 : Eşit maliyette 5 : Daha ucuz 10 : Çok daha ucuz 1 / 5 : Daha pahalı 1 / 10 : Çok daha pahalı Alternatifler

33 B Kriteri : Kabul edilebilirlik Alternatifler 1 : Eşit ölçüde kabul edilebilir 5 : Daha fazla kabul edilebilir 10 : Çok daha fazla kabul edilebilir 1 / 5 : Daha az kabul edilebilir 1 / 10 : Çok daha az kabul edilebilir Alternatifler

34 C Kriteri : Uygulama Kolaylığı Alternatifler 1 : Uygulaması eşit ölçüde kolay 5 : Uygulaması daha kolay 10 : Uygulaması çok daha kolay 1 / 5 : Uygulaması daha zor 1 / 10 : Uygulaması çok daha zor Alternatifler

35 D Kriteri : Zaman Alternatifler 1 : Eşit zamanda iletişim sağlar 5 : Daha kısa zamanda iletişim sağlar 10 : Çok daha kısa zamanda iletişim sağlar 1 / 5 : Daha uzun zamanda iletişim sağlar 1 / 10 : Çok daha uzun zamanda iletişim sağlar Alternatifler

36 Kriterler Alternatifler SONUÇ: 2. Alternatif (maaş çekine ekle ) seçilebilir 4. Alternatif de ( bilgisayar aracılığıyla bağlantı kur ) 2. ye çok yakın değerlendirilmektedir.


"PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ. PROBLEM NEDİR? Amaçları zedeleyen, bozan, istenilen şartlarda ürün/hizmet sunumunu engelleyen, ürün/hizmetin birbiriyle tutarlı," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları