Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ."— Sunum transkripti:

1 PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ

2 PROBLEM NEDİR? Amaçları zedeleyen, bozan, istenilen
şartlarda ürün/hizmet sunumunu engelleyen, ürün/hizmetin birbiriyle tutarlı, uyumlu olmasını önleyen olaylara denir. PROBLEM NEDİR?

3 Bir Problemin Yapısında Neler
Vardır? Amaç Karar verici ya da vericiler Kısıtlar En az iki alternatif çözüm

4 Bilimsel Problem Çözme Basamakları Neler Olmalıdır?
Problemi belirle Problemi formüle et Çözüm alternatifler üret Çözümü uygula Sonuçları değerlendir

5 BEYİN FIRTINASI NEDİR? Fikirlerin, problemlerin, algıların, soruların veya sonuçların bir listesini hazırlamak amacıyla bir ekibin yaratıcı düşüncesini ortaya çıkartmak ve tam katılımı sağlamak için kullanılan tekniktir.

6 BEYIN FIRTINASI SEANSINDA UYULMASI
GEREKEN KURALLAR Takımın bütün üyeleri teşvik edilmeli, hiç bir düşünce ve fikir atlanmamalıdır, Tartışılmamalı, tartışma seans bitiminde gerçekleştirilmelidir, Takım üyeleri birbirlerinin üzerinde yargı veya kritikte bulunmamalıdır,

7 Her fikir tam ifade edildiği gibi yazılmalıdır,
Bütün fikirler takım üyelerinin görebileceği bir yere yazılmalıdır, Yönlendirilmiş beyin fırtınasında üyeler her turda bir fikir ile yer almalıdırlar.

8 Çoklu Oylama Nedir? Beyin fırtınası ile belirlenen
fikirlerin en önemlilerini takımdaki herkesin eşit katılımına başvurarak tespit etmek için kullanılan tekniktir.

9 Nominal Grup Tekniği Nedir?
Takım üyeleri arasında görüş birliği sağlamak için kullanılan puanlama tekniğidir.

10 NOMİNAL GRUP TEKNİĞİ

11 Sebep Sonuç Diyagramı Nedir?
Herhangi bir problemi doğuran ya da etkileyen sebep ve faktörleri belirlemek amacıyla kullanılan tekniktir.

12 SEBEP- SONUÇ DİYAGRAMI
Potansiyel sebepler ana gruplara ve alt gruplara ayrılır. Görüntüsünden dolayı buna “Balık Kılçığı” adı da verilir. Personel Ekipman Sonuç Malzeme Metot

13 KATEGORİ KATEGORİ SONUÇ KATEGORİ KATEGORİ Seviye 2 Alt Sebep Seviye 1

14 Kuvvet Alan Analizi Nedir?
Bir sorunun çözümünü destekleyen ve engelleyen güçlerin ortaya çıkartılarak pozitif etkenlerin güçlendirilmesi negatif etkenlerin yok edilmesi veya zayıflatılması için kullanılan tekniktir.

15 KUVVET ALAN ANALİZİ + - ÖRNEK SORUN: Toplum Önünde Konuşamamak
İDEAL DURUM: Her durumda güvenli, net ve güzel konuşabilmek

16 AKIŞ NEDİR? ŞEMASI

17 Bir süreçteki bütün aşamaların
grafiksel olarak sembollerle gösterilmesidir.

18 Benzerlik Diyagramı Nedir?
Pek çok fikir, görüş, konu veya faaliyet içinde temel olanları bulmak,onları gruplandırmak ve organize etmeyi amaçlayan tekniktir.

19 Prosedürlerin hayata geçirilememesi
Eğitim Yetersizliği Önceden gerekli eğitimler verilmedi Verilen eğitimler yetersiz kaldı Eğitimden herkes eşit oranda faydalanamadı Prosedürlerin ne işe yaradığı bilinmiyor ISO 9000 anlaşılamadı İşleri kolaylaştıracağına olan inanç eksik Kalite Biriminin Yeterince Tanıtılmaması Kalite biriminin işleri yanlış algılandı Kalite çalışmaları ek bir iş olarak görüldü Kalite birimi çalışanları diğer çalışanlarla yeterince iyi diyalog içinde değil Mekanizma Eksikliği İç denetim eksik Hayata geçmeyen prosedürler için yaptırım yok Prosedürler ilgili birimlerde anlatılmadan dosyalanıyor Motivasyon Yetersizliği Motivasyon eksik Ödül mekanizması yok Düşük ücretler İş yükü fazla Ciddiye alınmıyor Prosedürleri hazırlayanlara gereken önem verilmiyor Yazılım Hatası Prosedürler yeterince açık yazılmıyor İşe uygun prosedürler yazılmadı Prosedürler çok kapsamlı Prosedürler direkt olarak çalışanların katkılarıyla hazırlanmadı Yönetimin İnançsızlığı Yönetim konuya ilgisiz Yönetimin kendisi prosedürlere uymuyor Üst yönetimin desteği yetersiz

20 İlişki Diyagramı Nedir?
Bir grup fikir arasındaki itici güçler ve sonuçlarının incelenmesi amacıyla kullanılan tekniktir.

21 İLİŞKİ DİYAGRAMI ÖRNEK
Bir grup fikir arasında mantık ilişkileri kurarak, sebeplerin ve sonuçların anlaşılmasını sağlayan tekniktir. ÖRNEK  Moral bozukluğu probleminin sebepleri arasındaki ilişki diyagramı 2 Taktir eksikliği G1 Ç2 İTİCİ GÜÇ ANA SEBEP 3 Çalışanların katılmaması, değerlendirilmemesi G3 Ç1 1 Etkin ve adil olmayan yöneticiler G0 Ç4 4 Çalışma arkadaşları arasında sürtüşme G2 Ç1 6 Çalışanların yorgunluğu, bıkkınlığı G4 Ç0 5 Hayal kırıklığına yol açan sistemler/problemler G2 Ç2 SONUÇ

22 DİYAGRAMI AĞAÇ NEDİR? Belli bir hedefe ulaşmak amacıyla,
yapılması gereken işlerin bir haritasını çıkarmaya yarayan tekniktir.

23 NEDEN- NEDEN AĞAÇ DİYAGRAMI
ÖRNEK  NEDEN- NEDEN AĞAÇ DİYAGRAMI HEDEF ARA HEDEFLER ALT HEDEFLER Sık Sık Kırılması Sandalyelerin kötü kaliteli olması Biyomedikal Müh. Becerikli değil Problem Hastanede tekerlekli sandalye yetersizliği Yöntem Belirsiz Servislere geri getirilmemesi Kimin sorumlu Olduğu belli değil Neden Sonuçlardan Habersiz olma Yönetim Önemsemiyor Sorumlu yöneticiler Yetkili değil Neden Şikayetler onlara ulaşmıyor Neden

24

25 NASIL-NASIL AĞAÇ DiYAGRAMI
ÖRNEK NASIL-NASIL AĞAÇ DiYAGRAMI Metot oluştur Eğit; deneme yap Geri dönüş sistemini oluştur. Çözüm Sonuçları izle Kullanıma hazır tekerlekli sandalye sayısını arttır Metodu iyileştir Tamirciyi tekrar eğit Nasıl? Acil durumlar için stok tut Nasıl?

26 1.Aşama Hedef belirleyin
ÖRNEK  1.Aşama Hedef belirleyin Prosedürleri hayata geçirmek 2. Aşama Ara hedeflerinizi belirtin Hedef Yöntemler-Alt hedefler Prosedürleri hayata geçirmek Personelin eğitilmesi Motivasyonun sağlanması Kalite biriminin tanıtılması Yönetimin desteğinin sağlanması Mekanizma kurulması

27 3.Aşama Ara hedefleri detaylandırın.
Alt Hedef Zorunlu Eğitim Prosedürleri Hayata geçirmek Personelin eğitilmesi Küçük Gruplar Nasıl? Prim Motivasyonun Sağlanması Ödül/ceza Denetim Sıklığı Mekanizma Kurulması Sorumluların Katılımı Yönetimin desteğinin Sağlanması Yönetici Eğitimi Nasıl?

28 ÖNCELİK MATRİSLERİ NEDİR?
Opsiyonların ağırlığını ölçmek, işlerin, konuların veya alternatif ÇÖZÜMLERİN, bilinen kriterlere göre önceliklerini belirlemek için kullanılan tekniktir.

29 ÖRNEK Önemli haberleri, çalışanlara en iyi şekilde iletmenin yolunu belirleme.  
Alternatif Çözümler : 1. Çalışanın evine postala 2. Maaş çekine ekle 3. Kurumda değişik panolara as 4. Bilgisayar aracılığı ile bağlantı kur

30 BİLİNEN KRİTERLER B : Kabul edilebilirlik C : Uygulama kolaylığı
A : Maliyet B : Kabul edilebilirlik C : Uygulama kolaylığı D : Zaman

31 Kriter Kriter : Eşit ölçüde önemli : Daha fazla önemli : Çok daha fazla önemli 1 / 5 : Daha az önemli 1 / 10 : Çok daha az önemli

32 A Kriteri : Maliyet Alternatifler Alternatifler : Eşit maliyette : Daha ucuz : Çok daha ucuz 1 / 5 : Daha pahalı 1 / 10 : Çok daha pahalı

33 B Kriteri : Kabul edilebilirlik
Alternatifler Alternatifler : Eşit ölçüde kabul edilebilir : Daha fazla kabul edilebilir : Çok daha fazla kabul edilebilir 1 / 5 : Daha az kabul edilebilir 1 / 10 : Çok daha az kabul edilebilir

34 C Kriteri : Uygulama Kolaylığı
Alternatifler Alternatifler : Uygulaması eşit ölçüde kolay : Uygulaması daha kolay : Uygulaması çok daha kolay 1 / 5 : Uygulaması daha zor 1 / 10 : Uygulaması çok daha zor

35 D Kriteri : Zaman Alternatifler Alternatifler : Eşit zamanda iletişim sağlar : Daha kısa zamanda iletişim sağlar : Çok daha kısa zamanda iletişim sağlar 1 / 5 : Daha uzun zamanda iletişim sağlar 1 / 10 : Çok daha uzun zamanda iletişim sağlar

36 Kriterler Alternatifler SONUÇ: 2. Alternatif (maaş çekine ekle ) seçilebilir 4. Alternatif de ( bilgisayar aracılığıyla bağlantı kur ) 2. ye çok yakın değerlendirilmektedir.


"PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları