Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SATRANÇ SATRANÇ ÇALIŞMALARI AÇILIŞLAR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SATRANÇ SATRANÇ ÇALIŞMALARI AÇILIŞLAR."— Sunum transkripti:

1 YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SATRANÇ SATRANÇ ÇALIŞMALARI AÇILIŞLAR

2 YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SATRANÇ AÇILIŞLAR Açılı ş,oyunun ba ş langıç evresidir.Bu evrede amaç kuvvetlerin oyun ortasındaki önemli mücadele için hazırlanmasıdır.

3 YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SATRANÇ AÇILIŞLAR Satranç açılı ş larında rastlantıya yer yoktur. Yanlı ş ve yeterince dü ş ünülmemi ş açılı ş hamleleri oyunu hızla çöküntüye götürebilir. İ yi bir satranç oyuncusu olabilmek için oyuncu açılı ş ları ö ğ renmeli ve denemelidir

4 YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SATRANÇ AÇILIŞLAR Açılı ş lar çok çe ş itli devam yollarından olu ş maktadır. Bunlara ait çok sayıda kitap yazılmı ş tır. Bu devam yollarını ezberlemeye çalı ş mak faydalı de ğ il,hatta zararlı olabilmektedir.

5 YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SATRANÇ AÇILIŞLAR Bundan dolayı her oyuncunun kendisine ait açılı ş sistemi olması daha faydalı olacaktır.

6 YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SATRANÇ AÇILIŞLAR Alekhin Açılışı Dört at açılışı Benoni Açılışı İngiliz Açılışı Merkez Açılışı Şah Gambiti Şah Hint Açılışı

7 YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SATRANÇ AÇILIŞLAR ALEKH İ N AÇILI Ş I

8 YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SATRANÇ AÇILIŞLAR ALEKHİN AÇILIŞI Alekhine savunmasının temeli beyaz piyonları kışkırtmaya dayanmaktadır BEYAZ. e4 SİYAH. Af6 8 7 6 5 4 3 2 1 abcdefgh

9 YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SATRANÇ AÇILIŞLAR ALEKHİN AÇILIŞI Bu açılışta siyahın amacı beyazın ilerlemiş piyonlarının yarattığı zayıflıklardan yararlanmaktır. Burada beyazın amacı ilerlemiş olan piyonların yarattığı alan avantajını kullanmaktır. Bu avantaj taşların daha hızlı ve rahat olarak manevra yapmasını sağlar. Siyahın etkin olabilmesi için beyazın oluşturmuş olduğu zayıf kareleri kullanması gerekli olacaktır. BEYAZ. e4 SİYAH. Af6 8 7 6 5 4 3 2 1 abcdefgh GERİ DÖN

10 YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SATRANÇ AÇILIŞLAR 4 AT AÇILI Ş I

11 YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SATRANÇ AÇILIŞLAR 4 AT AÇILIŞI BEYAZ e4 8 7 6 5 4 3 2 1 abcdefgh

12 YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SATRANÇ AÇILIŞLAR 4 AT AÇILIŞI BEYAZ e4 SİYAH e5 8 7 6 5 4 3 2 1 abcdefgh

13 YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SATRANÇ AÇILIŞLAR 4 AT AÇILIŞI BEYAZ e4 SİYAH e5 BEYAZ Af3 8 7 6 5 4 3 2 1 abcdefgh

14 YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SATRANÇ AÇILIŞLAR 4 AT AÇILIŞI BEYAZ e4 SİYAH e5 BEYAZ Af3 SİYAH Ac6 8 7 6 5 4 3 2 1 abcdefgh

15 YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SATRANÇ AÇILIŞLAR 4 AT AÇILIŞI BEYAZ e4 SİYAH e5 BEYAZ Af3 SİYAH Ac6 BEYAZ Ac3 8 7 6 5 4 3 2 1 abcdefgh

16 YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SATRANÇ AÇILIŞLAR 4 AT AÇILIŞI BEYAZ e4 SİYAH e5 BEYAZ Af3 SİYAH Ac6 BEYAZ Ac3 SİYAH Af6 8 7 6 5 4 3 2 1 abcdefgh GERİ DÖN

17 YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SATRANÇ AÇILIŞLAR BENON İ AÇILI Ş I

18 YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SATRANÇ AÇILIŞLAR BENONİ AÇILIŞI BEYAZ d4 8 7 6 5 4 3 2 1 abcdefgh

19 YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SATRANÇ AÇILIŞLAR BENONİ AÇILIŞI BEYAZ d4 SİYAH c5 8 7 6 5 4 3 2 1 abcdefgh

20 YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SATRANÇ AÇILIŞLAR BENONİ AÇILIŞI Benoni yarı açık e hattına baskı uygulamayı hedefleyen bir açılıştır. Bazı varyantlarda at ideal e5 karesine oturabilir ve karşı oyun sağlayabilir. 8 7 6 5 4 3 2 1 abcdefgh GERİ DÖN

21 YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SATRANÇ AÇILIŞLAR İ NG İ L İ Z AÇILI Ş I

22 YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SATRANÇ AÇILIŞLAR İNGİLİZ AÇILIŞI BEYAZ c4 8 7 6 5 4 3 2 1 abcdefgh GERİ DÖN

23 YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SATRANÇ AÇILIŞLAR MERKEZ AÇILI Ş I

24 YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SATRANÇ AÇILIŞLAR MERKEZ AÇILIŞI BEYAZ e4 8 7 6 5 4 3 2 1 abcdefgh

25 YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SATRANÇ AÇILIŞLAR MERKEZ AÇILIŞI BEYAZ e4 SİYAH e5 8 7 6 5 4 3 2 1 abcdefgh

26 YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SATRANÇ AÇILIŞLAR MERKEZ AÇILIŞI BEYAZ e4 SİYAH e5 BEYAZ d4 8 7 6 5 4 3 2 1 abcdefgh GERİ DÖN

27 YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SATRANÇ AÇILIŞLAR Ş AH GAMB İ T İ

28 YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SATRANÇ AÇILIŞLAR ŞAH GAMBİTİ BEYAZ e4 8 7 6 5 4 3 2 1 abcdefgh

29 YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SATRANÇ AÇILIŞLAR ŞAH GAMBİTİ BEYAZ e4 SİYAH e5 8 7 6 5 4 3 2 1 abcdefgh

30 YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SATRANÇ AÇILIŞLAR ŞAH GAMBİTİ BEYAZ e4 SİYAH e5 BEYAZ f4 8 7 6 5 4 3 2 1 abcdefgh GERİ DÖN

31 YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SATRANÇ AÇILIŞLAR Ş AH H İ NT AÇILI Ş I

32 YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SATRANÇ AÇILIŞLAR ŞAH HİNT AÇILIŞI BEYAZ d4 8 7 6 5 4 3 2 1 abcdefgh

33 YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SATRANÇ AÇILIŞLAR ŞAH HİNT AÇILIŞI BEYAZ d4 SİYAH Af6 8 7 6 5 4 3 2 1 abcdefgh

34 YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SATRANÇ AÇILIŞLAR ŞAH HİNT AÇILIŞI BEYAZ d4 SİYAH Af6 BEYAZ c4 8 7 6 5 4 3 2 1 abcdefgh

35 YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SATRANÇ AÇILIŞLAR ŞAH HİNT AÇILIŞI BEYAZ d4 SİYAH Af6 BEYAZ c4 SİYAH g6 8 7 6 5 4 3 2 1 abcdefgh

36 YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SATRANÇ AÇILIŞLAR ŞAH HİNT AÇILIŞI BEYAZ d4 SİYAH Af6 BEYAZ c4 SİYAH g6 BEYAZ Ac3 8 7 6 5 4 3 2 1 abcdefgh

37 YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SATRANÇ AÇILIŞLAR ŞAH HİNT AÇILIŞI BEYAZ d4 SİYAH Af6 BEYAZ c4 SİYAH g6 BEYAZ Ac3 SİYAH Fg7 8 7 6 5 4 3 2 1 abcdefgh GERİ DÖN


"YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN SATRANÇ SATRANÇ ÇALIŞMALARI AÇILIŞLAR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları