Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PİL KULLANIMI VE ATIK PİLLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PİL KULLANIMI VE ATIK PİLLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ"— Sunum transkripti:

1 PİL KULLANIMI VE ATIK PİLLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ
(TAP) Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği PİL KULLANIMI VE ATIK PİLLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ

2 TANIMLAR PİL NEDİR? Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren araç, bataryadır. Şarj edilmeyen primer hücrelerde kimyasal reaksiyon sonucu oluşan kimyasal enerjinin doğrudan dönüşümü ile üretilen elektrik enerjisi kaynağıdır. KURU PİL NEDİR?  Akıntı yapmaması için elektroliti soğurucu bir maddeyle kaplı pildir.

3 TANIMLAR PİL NELERDEN OLUŞUR?
Negatif elektrot ve pozitif elektrot ile iki elektrot arasında kimyasal reaksiyon sağlayan elektrolitten oluşur.

4 PİLLER KAÇA AYRILIR? Pilin içindeki elektrolit; Sıvı ise
ıslak hücreli piller Jel benzeri ise kuru hücreli piller olarak adlandırılır.

5 Piller tekrar şarj edilip edilmemelerine göre;
PİLLER KAÇA AYRILIR? Piller tekrar şarj edilip edilmemelerine göre; Primer piller (şarj edilemeyen) Sekonder piller (şarj edilebilen) piller olmak üzere ikiye ayrılır

6 PİLLER KAÇA AYRILIR? Şarj Edilebilir Pil: Şarj edilebilen ve birkaç defa kullanılabilen pildir I. Grup Piller: Nikel kadmiyum ve cıva oksit piller hariç olmak üzere diğer pillerdir. II. Grup Piller: Nikel kadmiyum ve cıva oksit pillerdir. Nikel Kadmiyum Pil: Şarj edilebilir sekonder hücrelerde kadmiyumla nikel hidroksit arasındaki kimyasal reaksiyon sonucu kimyasal enerjinin doğrudan dönüşümü ile üretilen elektrik enerjisi kaynağıdır. Cıva İçeren Piller: Cıva oksit elektrot içeren alkali-mangan, çinko-karbon ve cıva oksit piller gibi pillerdir. Düğme Pil: İşitme cihazları, saatler ve benzeri taşınabilir aletlerde kullanılan ve çapı yüksekliğinden fazla olan yuvarlak pillerdir.

7 PİLLER KAÇA AYRILIR? Genel olarak piller, kullanıldıktan sonra atılan (Non-rechargeable) ve tekrar şarj edilebilen (Rechargeable) piller olarak ikiye ayrılır. Kullanıldıktan sonra atılan (şarj edilmeyen) piller: Çinko-karbon pil - Düşük maliyetli - az enerji gerektiren uygulamalar için. Çinko-klorid – Çinko–karbon pilden biraz daha uzun ömürlüdür. Alkalin pil - Alkaline/manganez "uzun ömürlü" pillerdir , daha fazla güç ihtiyacı gerektiren uygulamalarda da kullanılabilir. Gümüş-oksit pil – Genelde işitme cihazlarında kullanılır. Lityum (Lithium) pil – Genelde dijital kameralarda kullanılır. Saat ve bilgisayar saatlerinde de kullanıldığı görülür.Çok uzun ömürlüdür, fakat pahalıdır. Merküri (Mercury) pil – Genelde dijital saatlerde kullanılır. Çinko-hava pil – Genel olarak işitme cihazlarında kullanılır. Isıl (Termal) pil – Yüksek sıcaklık depolar. Askeri uygulamalarda önem taşır.

8

9 PİLLER KAÇA AYRILIR? Şarj edilebilen (tekrar kullanılabilen) piller:
Kurşun-asit pil – Araçlar, alarm sistemleri ve kesintisiz güç ihtiyacı olan yerlerde kullanılır. Lityum-iyon– Oldukça yaygın olan türdür. Yüksek şarj yoğunluğu vardır. Dizüstü bilgisayar, cep telefonları, mp3 çalarlar ve daha bir çok taşınabilir dijital cihazlarda kullanılır. Lityum-iyon polimer pil – Lityum iyon pilin temel karakteristiklerini taşır, farkı daha az şarj yoğunluğu olmasıdır. Bu pilin kimyası üreticinin ihtiyacına göre kullanım yeri avantajı yaratabilmesidir. (Örneğin; ultra –ince pil) Sodyum-sülfür (NaS) pil Nikel-demir pil Nikel metal hibrid (Ni-MH) pil Nikel-kadmiyum pil - Li-Ion ve Ni-MH pil tiplerinin tüm uygulamalarında kullanılabilir. Bu pil, uzun şarj adedine sahiptir (1500 defanın üzerinde). Fakat diğer tiplere göre daha az enerji yoğunluğuna sahiptir. Ni-Cd piller eski teknolojide kullanılmakta olup, hafıza sorunlarına yol açmalarından dolayı yerini modern pillere bırakmaktadır. Sodyum-metal klorid pil /Nikel-Çinko pil /Erimiş tuz pili

10 ZARARLI MADDE İÇEREN PİLLER
Zararlı Madde İçeren Piller: a) Ağırlıkça % ’den fazla cıva (Hg) içeren piller b) Alkali-mangan piller hariç, pil başına 25 mg’dan fazla cıva (Hg) içeren piller c) Ağırlıkça % 0.025’den fazla cıva (Hg) içeren alkali-mangan piller d) Ağırlıkça % 0.025’den fazla kadmiyum (Cd) içeren piller e) Ağırlıkça % 0.4’den fazla kurşun (Pb) içeren pillerdir.

11 PİLİN KULLANIM ALANLARI Evlerde, işyerlerinde, ulaşımda, sanayide, motorlarda, elektronik cihazlarda, saatlerde, kameralarda, hesap makinelerinde, işitme aletlerinde, kablosuz telefonlarda, oyuncaklarda v.b kullanılır.

12 ATIK PİLLER NEREYE ATILMALI?
Ömürleri tükendikten sonra bir “atık” haline gelen pillerin, diğer evsel atıklardan ayrı olarak ATIK PİL KUTULARINA atılması gerekmektedir. Biriktirilen bu atık piller geçici depolama alanlarında depolandıktan sonra Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) tarafından toplanacaktır

13 PİL KULLANIMI Atık piller evsel atıklardan ayrı toplanmalı.
Atık piller, Pil ürünlerinin dağıtımını ve satışını yapan işletmeler veya belediye tarafından oluşturulan atık pil toplama noktalarına teslim edilmeli. Atık Piller,Ekolojik sisteme uyum sağlayabilecek şekilde kullanılmalı, paketlenmeli, depolanmalı, toplanmalı, taşınmalı ve bertaraf edilmelidir.

14 PİL KULLANIMI Piller yakılmamalı, denize atılmamalı ve toprağa gömülmemelidir. Piller, devamlı güneş ışığı alan yerlerde tutulmamalı,soğuk ve karanlık yerlerde saklanmalıdır. Bir aleti pil takılı iken 30 gün çalıştırmıyorsanız, pilleri aletin içinden çıkarınız. Aksi durumda pil sızmasından ve pilin kendi kendine deşarjından dolayı alet zarar görür.

15 PİL KULLANIMI Şarj edilmeyen piller ve özellikle lityum türleri kesinlikle şarj işlemine tabi tutulmamalıdır. Aksi takdirde aşırı ısınma, şişme, gaz çıkışı, alevlenme ve hatta patlama görülebilir.

16 ATIK PİL BERTARAFI Atık piller toplandıktan sonra toprak altına inşa edilmiş, geçirimsizlik koşulları sağlanmış, nemden ari ve meteorolojik şartlardan korunmuş, kapalı, sızdırmaz ve su geçirmez özellikli depolama alanlarına gömülür ve geri kazanımı yapılır veya ihracat yoluyla muhtemel olumsuz çevresel etkileri giderilir.

17 ATIK PİL GERİ DÖNÜŞÜMÜ Atık pil ve akümülatörler fiziksel ve/veya kimyasal işleme tabi tutarak hammadde veya ürün elde edilir

18 ATIK PİL TOPLAMA BİLİNCİNİN GELİŞMESİ İÇİN;
Okullara atık pil kutusu konulmalı. Televizyon ve yazılı basından faydalanılmalı, İnsanlar, hem özendirici, hem de mantığa hitap eden bir kampanya ile yönlendirilmeli, İlgili vatandaşlara genel kampanyada verilen malzemelerden daha bilimsel ve ayrıntılı bilgiler verilebilmeli, Pil ile ilgili bilgilendirici görsel dokümanlar hazırlanmalı, Çocuklar için pil/ atık pil konulu bir çizgi roman hazırlanmalı, (bunun için TAP broşüründe kullanılan “PİLDAŞ” karakterinin uygun olduğu düşünülmektedir) Toplama kutuları herkesin kolay ulaşabileceği yerlere konulmalı, ayrıca kutular dikkat çekmeli ve üzerlerinde uyarıcı bilgiler bulunmalıdır.

19 ATIK PİLİ KİM TOPLAR? Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin amacı, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek özelliklere sahip pil akümülatörlerinin üretiminin sağlanmasına ve bu ürünlerin doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortamlara verilmesinin önlenmesine, atık pil ve akümülatörlerin geri kazanım veya nihai bertarafı için toplama sisteminin kurulmasına ve yönetim planının oluşturulmasına ilişkin prensip, politika ve programları düzenlemektir. Atık pil ve akümülatörlerin çevreye zarar vermeden düzenli bir şekilde evsel katı atıklardan ayrı olarak toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanılması veya bertaraf edilmelerine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla pil ve akümülatör üreticileri ve ithalatçıları tarafından “Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği”-TAP kurulmuştur.


"PİL KULLANIMI VE ATIK PİLLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları