Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yeditepe Üniversitesi Bütünleşik Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yeditepe Üniversitesi Bütünleşik Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans"— Sunum transkripti:

1 Yeditepe Üniversitesi Bütünleşik Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans
Cultural Barriers & Marketing Communication Vize Sunumu Alev DEMİRKAN NİSAN 2010

2 KONU: Avrupa Birliği ülkesi olan ingitere, Almanya , İtalya , Fransa ve Hollanda nın Geert Hofstede in cultural dimensionları olan ; 1- Eşitlik – Hiyerarşi (POWER DISTANCE) = PDI 2- Bireycilik – Toplumculuk (INDIVIDUALISM) = IDV 3- MASCULINITY (MAS) = MAS 4- Belirsizlikten Kaçınma (UNCERTAINTY AVODIENCE) = UAI açısından değerlendirilmesi…

3 İNGİLTERE

4 1- Eşitlik – Hiyerarşi (POWER DISTANCE)
Hofstede yaptığı araştırmada güç aralığı değerini Ingiltere için 35 olarak bulmuştur.   Bu da Ingilizlerin oldukça eşitlikçi bir kültüre sahip olduklarını göstermektedir.  Bu Ne demektir? Bu düşük güç aralığının sonucunda İngilizler; Herkesin eşit derecede saygıyı hakettiğini düşünmektedir. Yöneticilerin alt kadrolarıyla rahatça iletişime geçmeleri söz konusudur. Gençler ebeveynleriyle rahatça iletişime geçmektedir.

5 2- Bireycilik – Toplumculuk (INDIVIDUALISM)
Bireysellik değerlendirmesinde Hofstede İngilterenin 89 puan gibi yüksek bir bireysellik derecesine sahip olduğunu saptamıştır.  Bu bireysellik düzeyi İngiltere’de çeşitli şekillerde gözlenmektedir.  Buna kendi özel yaşamına yönelmeyi örnek gösterebiliriz Buradan İngilizlerin kendi ihtiyaçlarını grubun ihtiyaçlarının üzerinde tuttuklarını anlıyoruz. Demir Leydi lakabıyla da tanınan İngiliz siyasetçi, eski başbakan  Margaret Thatcher der ki “there is no such thing as society”

6

7 3- MASCULUNITY (MAS) Hofstede’nin çalışmasında Ingiltere 66 puanla ortalama üstü bir erkeksiliğe sahip bulunmuştur.   Esasen Kraliçe Elizabeth in yönettiği ve kadın başbakanın zamanında büyük saltanat sürdüğü bu ülkede erkeksiliğin yüksek çıkması ilk bakışta biraz şaşırtıcı gibi görülebilir.  Ancak bu iki figüre baktığımızda ikisinin de çok erkeksi özelliklere sahip olduğu farkedilir.  Hatta Margaret Thatcher bu erkeksiliğini pekiştirmek için özel ders bile almıştır. Takma adı olan “Demir Lady” ise bu erkeksiliğin bir kanıtıdır.  

8 Bunun yanında Galler prensesi Diana feminen özellikleri çok olan bir figürdür Ve İngilizlerin sevgisini kazanmasındaki büyük faktörlerden biri de az bulunan bir özelliğe sahip olmasıdır.

9

10 4- Belirsizlikten kaçınma (UNCERTANITY AVODIENCE)
Belirsizlikten kaçınma konusunda İngilizler ısrarlı değildirler.  Hofstede Ingiltere için 35 gibi oldukça düşük bir belirsizlikten kaçınma düzeyi saptamıştır. İngiltere gibi az derecede belirsizlikten kaçınma gösteren topluluklar daha az duygusallık sergileme, duygularından kaçma eğilimindedirler.

11 5- HIGH / LOW CULTURES İngilizler tam anlamıyla Low Context kültür sahibidirler. Zamanla ilgili tutumlar , iki kültür arasındaki en ayırt edici özelliklerinden biridir. Low context kültürlerde zamanın tanımı daha planlanmış ve daha kompleks şekilde yapılmaktadır. Düşüncelerin özgürce açıklanabilmesine büyük önem verirler. Aynı zamanda low context kültürlere sahip olanlar kendi kültürlerini diğer kültürlerden daha üstün görürler.

12

13

14 ALMANYA

15 1- Eşitlik – Hiyerarşi (POWER DISTANCE)
Araştırmada güç aralığı değerini Almanya için 30 olarak bulunmuştur.   Bu da Almanların oldukça eşitlikçi bir kültüre sahip olduklarını göstermektedir. Yöneticiler çalışanlarıyla eşit seviyededir, Ama bu eşitlik çalışanın yöneticisine duyduğu saygıyı etkilememektedir. Bu durumdan çalışanın motivasyonu pozitif etkilenir.

16

17 2- Bireycilik – Toplumculuk (INDIVIDUALISM)
Bireysellik değerlendirmesinde Hofstede Almanyanın 62 puan gibi bir bireysellik derecesine sahip olduğunu saptamıştır.  Almanya gibi gelişmiş toplumlarda genelde bireyselcilik hakimdir. Devleti ya da herhangi bir sosyal grubu kendinden üstün tutma ise az gelişmiş veya gelişmekte olan toplumlarda daha yaygındır.

18 3- MASCULUNITY (MAS) Hofstede’nin çalışmasında Almanya 61 puanla ortalama üstü bir erkeksi kültür özelliklerine sahip bulunmuştur. Almanya ilk kadın başbakanı Angela Merkel bu özelliğini hafifletmeye başlamıştır. Almanyada maskülen toplum olarak çalışmaya ,güce , rekabete ve iddalı olmaya çok önem verilir. Almanya'nın ilk kadın başbakanı: Angela Merkel

19

20

21 4- Belirsizlikten kaçınma (UNCERTANITY AVODIENCE)
Belirsizlikten kaçınma konusunda Almanlar ısrarlıdırlar. Hofstede Almanya için 60 gibi ortalamanın üzerinde bir belirsizlikten kaçınma düzeyi saptamıştır. Belirsizlikten kaçınmanın yüksek olduğu kültürlerde, kurallara ve mutlak gerçeğe daha fazla gereksinim vardır. Farklı fikir ve davranışlar sergileyen kişi ve gruplara daha az tolerans vardır.  Yüksek belirsizlikten kaçınma gösteren topluluklar daha fazla duygusallık sergileme eğilimindedirler.

22 5- HIGH / LOW CULTURES Almanlar Low Context kültür sahibidirler.
Low context kültürlerde zamanın tanımı daha planlanmış ve daha kompleks şekilde yapılmaktadır. Low context kültürlerde yaşayan insanlar açıklıktan yanadırlar. Düşüncelerin özgürce açıklanabilmesine büyük önem verirler.

23 İTALYA

24 1- Eşitlik – Hiyerarşi (POWER DISTANCE)
Araştırmada güç aralığı değeri İtalya için ortalamaya yakın 45 olarak bulunmuştur.   Bu da İtalyanların orta derecede eşitlikçi bir kültüre sahip olduklarını göstermektedir. Otoriteyi kabul etme eğilimine sahiplerdir.

25 2- Bireycilik – Toplumculuk (INDIVIDUALISM)
Bireysellik değerlendirmesinde Hofstede İtalyanın 71 puan gibi bir bireysellik derecesine sahip olduğunu saptamıştır İtalyanlar bireyin herhangi bir sosyal gruptan üstünlüğüne inanmakta. Buna göre, topluma yönelik bütün yakıştırmalar onu meydana getiren bireylere ilişik olmalı.

26 3- MASCULUNITY (MAS) Hofstede’nin çalışmasında
Italya 62 puanla ortalama üstü bir erkeksiliğe sahip bulunmuştur.

27

28

29 4- Belirsizlikten kaçınma (UNCERTANITY AVODIENCE)
Belirsizlikten kaçınma konusunda Italyanlar oldukça ısrarlılar.  Hofstede Italya için 70 gibi ortalama üstü bir belirsizlikten kaçınma düzeyi saptamıştır. Bu özellik İtalyanın fazlaca savaş ve ekonomik değişimler gören eski kökenli bir devlet olmasına bağlanmaktadır. Bu değişimler İtalyanların bilinmeyene karşı korku beslemelerine neden olmuştur. Onlarda herşeyi merak etme duygusu uyandırmıştır.

30

31 FRANSA

32 1- Eşitlik – Hiyerarşi (POWER DISTANCE)
Araştırmada güç aralığı değerini Fransa için 65 olarak bulunmuştur.    Bu da Fransızların oldukça hiyerarşik bir kültüre sahip olduklarını göstermektedir. Yönetici - Çalışan arasında büyük bir hiyerarşi bulunmaktadır. Yöneticilerle halk arasında eşitsiz hak dağılımı vardır. Otorite kabul edilmektedir.

33 2- Bireycilik – Toplumculuk (INDIVIDUALISM)
Bireysellik değerlendirmesinde Hofstede Almanyanın 68 puan gibi bir bireysellik derecesine sahip olduğunu saptamıştır. Buradan Fransızların kendi ihtiyaçlarını grubun ihtiyaçlarının üzerinde tuttuklarını anlıyoruz. Buna göre birey kendini birey olarak tanımlar ve öyle varolur. Fransa gibi toplumlarda bireyler bağımsızdır ve kendi ayakları üzerinde dururlar.

34

35 3- MASCULUNITY (MAS) Hofstede’nin çalışmasında
Fransa 38 puanla ortalama altında bir erkeksi kültür özellikleri göstermektedir. Fransa gibi feminen kültürlerdede sevgiye,duygusal bağlılıklara, şevkate ve insan ilişkilerine çok önem verilmektedir.

36

37 4- Belirsizlikten kaçınma (UNCERTANITY AVODIENCE)
Belirsizlikten kaçınma konusunda Fransızlar oldukça ısrarlılar.  Hofstede Fransa için 80 gibi ortalama üstü bir belirsizlikten kaçınma düzeyi saptamıştır. Buradan Fransızların hiçbir konuda kuşkuya yer vermek istemediklerini anlıyoruz. Bu özellik genelde feminen toplumların bir göstergesidir.

38 5- HIGH / LOW CULTURES Fransızlar tam anlamıyla High Context kültür sahibidirler. Zamanla ilgili tutumlar , iki kültür arasındaki en ayırt edici özelliklerinden biridir. High context kültürlerde zamanın tanımı daha planlansız ve daha basit şekilde yapılmaktadır. High context kültürlerde yaşayan insanlar yakınlıktan yanadırlar.

39 HOLLANDA

40 1- Eşitlik – Hiyerarşi (POWER DISTANCE)
Araştırmada güç aralığı değeri Hollanda için ortalamaya yakın 35 olarak bulunmuştur.   Bu da Hollandalıların eşitlikçi bir kültüre sahip olduklarını göstermektedir. Yönetici – çalışan ilişkisinde otorite kabul edilmemektedir. Çalışanlar karar verme mekanizmasına katkıda bulunabilirler.

41

42 2- Bireycilik – Toplumculuk (INDIVIDUALISM)
Bireysellik değerlendirmesinde Hofstede Hollandanın 78 puan gibi bir bireysellik derecesine sahip olduğunu saptamıştır. Bu derece bize Hollanda halkının bireyselliğe önem verdiğini gösteriyor. Buradan Hollandalıların kendi ihtiyaçlarını grubun ihtiyaçlarının üzerinde tuttuklarını anlıyoruz. İnsanların kendilerine güvenleri çok yüksek

43 3- MASCULUNITY (MAS) Hollanda 10 puanla çok az bir erkeksiliğe sahip bulunmuştur. Bu sayı bize cinsiyet ayrımcılığın çok alt düzeyde olduğunu göstermektedir. Kadın erkek eşitliği vardır. Gay ve lezbiyen evlilikleri yapılıyor.

44 4- Belirsizlikten kaçınma (UNCERTANITY AVODIENCE)
Belirsizlikten kaçınma konusunda Hollandalılar ısrarlı değiller. Hollanda için 53 gibi ortalama bir belirsizlikten kaçınma düzeyi saptanırken, Bu sayı dünya ortalamasında 64 olmaktadır.

45

46 TEŞEKKÜRLER...


"Yeditepe Üniversitesi Bütünleşik Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları