Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yüksek Lisans Tezi Ödülü Seçici Kurul Üyeleri Prof. Dr. Orhan İÇÖZ Prof. Dr. Füsun İSTANBULLU DİNÇER Prof. Dr. Mehmet YEŞİLTAŞ Prof. Dr. Özkan TÜTÜNCÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yüksek Lisans Tezi Ödülü Seçici Kurul Üyeleri Prof. Dr. Orhan İÇÖZ Prof. Dr. Füsun İSTANBULLU DİNÇER Prof. Dr. Mehmet YEŞİLTAŞ Prof. Dr. Özkan TÜTÜNCÜ."— Sunum transkripti:

1

2

3 Yüksek Lisans Tezi Ödülü Seçici Kurul Üyeleri
Prof. Dr. Orhan İÇÖZ Prof. Dr. Füsun İSTANBULLU DİNÇER Prof. Dr. Mehmet YEŞİLTAŞ Prof. Dr. Özkan TÜTÜNCÜ Prof. Dr. Metin KOZAK Doç. Dr. Ebru GÜNLÜ Yrd. Doç. Dr. Dilek ACAR GÜREL

4 Yüksek Lisans Tezi Teşvik Ödülü
Tezin Başlığı: Diasporaların Anavatan Ziyaretleri: Almanya Türk Federasyon Türkiye Kültür Gezisi 2013 Üzerine Bir Alan Araştırması Emrullah TÖREN Anadolu Üniversitesi Danışman: Prof. Dr. Nazmi KOZAK

5 En İyi Yüksek Lisans Tezi Ödülü
Tezin Başlığı: Türkiye’de Turizm Pazarlaması Alanyazınının Gelişim Süreci ( ) Gözde TÜRKTARHAN Anadolu Üniversitesi Danışman: Prof. Dr. Nazmi KOZAK

6 Prof. Dr. Necdet HACIOĞLU Prof. Dr. Öcal USTA Prof. Dr. Alp TİMUR
Doktora Tezi Ödülü Seçici Kurul Üyeleri Prof. Dr. Necdet HACIOĞLU Prof. Dr. Öcal USTA Prof. Dr. Alp TİMUR Prof. Dr. Metin KOZAK Prof. Dr. Mithat Zeki DİNÇER Prof. Dr. Hasan Işın DENER Prof. Dr. Bahattin RIZAOĞLU Yrd. Doç. Dr. Çağıl Hale ÖZEL

7 Doktora Tezi Teşvik Ödülü
Tezin Başlığı: Türkiye’de Turizm Tesislerinde Evrensel Tasarım İlkeleri Üzerine Bilgi Geliştirilmesi, İstanbul Örneğinde İrdeleme Selin YILDIZ Yıldız Teknik Üniversitesi Danışman: Prof. Dr. Çiğdem POLATOĞLU

8 En İyi Doktora Tezi Ödülü
Tezin Başlığı: Turistlerin Otellere Dağıtım Problemine Bir Çözüm Önerisi ve Alanya’da Bir Uygulama Kenan KARAGÜL Süleyman Demirel Üniversitesi Danışman: Prof. Dr. İbrahim GÜNGÖR

9 Bildiri Ödülü Seçici Kurul Üyeleri
Prof. Dr. Osman Avşar KURGUN Prof. Dr. Cevdet AVCIKURT Prof. Dr. İge PIRNAR Prof. Dr. Mustafa TEPECİ Yrd. Doç. Dr. Gül ERBAY ASLITÜRK Yrd. Doç. Dr. Hilmi Rafet YÜNCÜ Yrd. Doç. Dr. Emre Ozan AKSÖZ

10 Bildiriler Kategorisinde Finale Kalanlar
Türkiye’de Lisansüstü Turizm Tezlerinin Bibliyometrik Profili ( ) Hatice GÜÇLÜ NERGİZ Annals of Tourism Research Dergisinde 2004 – 2013 Yılları Arasında Yayımlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi Burcu KAYA Konaklama İşletmelerinde İş Kontrol Odağı Analizi H. Kader ŞANLIÖZ ÖZGEN, Sonay KAYGALAK, S. Seda TÜRKSOY, S. Emre DİLEK, Özkan TÜTÜNCÜ Türkiye’yi Ziyaret Eden Turistlerin Gıda Güvenliği Algılamaları Üzerine Bir Araştırma Miray KILIÇALP, Osman Nuri ÖZDOĞAN

11 Bildiriler Kategorisinde Finale Kalanlar
Arkeolojik SİT Alanlarına Yönelik E-Yorumların İçerik Analizi Özlem KÖROĞLU, Gülhan CEVİZKAYA, İbrahim Halil KAZOĞLU, Hilmi AR, Onur ERASLAN, Fatih AYDOĞMUŞ, Övgü AÇIKSÖZLÜ Turizm Konulu Yüksek Lisans Tezlerinin Bibliyometrik Özellikleri ( ) Arzu TURAN Katılımcıların Demografik Özelliklerinin Farklı Etkinliklere Katılım Güdüleri Açısından Karşılaştırılması Ceyda LALE, Ebru GÜNLÜ Türkiye’de Turizm Alanyazınının İncelenmesi: “Sistematik Türkiye Turizm İşletmeciliği Bibliyografyası ( )” Üzerine Bir İnceleme Gözde TÜRKTARHAN

12 Bildiriler Kategorisinde Finale Kalanlar
Turizm Pazarlamasında Göstergebilim: Bir Turistik Tanıtım Görselinin Göstergebilimsel Analizi Kübra AŞAN Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi Üzerine Bir Atıf İncelemesi Seher GEYİK Bir Makale Yayım Sürecinin Yayın Etiği Açısından Değerlendirilmesi Serhat Adem SOP Diaspora Turizmi: Balkanlara Seyahat Edenler Üzerinde Sosyolojik Bir Araştırma Sonay KAYGALAK, S. Emre DİLEK, Ebru GÜNLÜ Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nin Süreli Yayın Olarak Gelişiminin Sözlü Tarih Yöntemiyle İncelenmesi Çağıl Hale ÖZEL

13 Bildiriler Kategorisinde Finale Kalanlar
Termal Otelcilik Sektöründe Gelecek On Yılda Pazarlama: Nitel Bir Araştırma Ercan TUTAN, Yasin ÖZASLAN Sürdürülebilir Turizm Çerçevesinde Gönüllü Turizmi ve Permakültür İlişkisi: Permakültür Çiftik ve Köy Uygulamaları Hilmi AR, Sabriye ÇELİK UĞUZ Orta Asya’dan Cumhuriyet Dönemine Türk Mutfağındaki Yemeklerin Değişimi: Yazılı Kaynaklar Üzerinden Bir Değerlendirme Osman GÜLDEMİR Kongre ve Toplantı Otellerinin Rekabet Stratejileri: İzmir Örneği Sami Sonat ÖZDEMIR Seyahat Acentalarında Müşteri Değerinin Oluşturulmasında Veri Tabanlı Pazarlamanın Kullanımına Yönelik Bir Araştırma Ülker ERDOĞAN ARACI, Nilüfer KOÇAK

14 En İyi Bildiri Ödülü Çağıl Hale ÖZEL Anadolu Üniversitesi
Bildirinin Başlığı: Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nin Süreli Yayın Olarak Gelişiminin Sözlü Tarih Yöntemiyle İncelenmesi Çağıl Hale ÖZEL Anadolu Üniversitesi

15

16 Disiplinlerarası Bildiriler Seçici Kurul Üyeleri
Dr. Mehmet ÖZDEMİR Prof. Dr. Muammer TUNA Doç. Dr. Osman Nuri ÖZDOĞAN Doç. Dr. Osman Eralp ÇOLAKOĞLU Doç. Dr. Abdullah TANRISEVDİ Doç. Dr. Hacer HARLAK Yrd. Doç. Dr. Mehmet Han ERGÜVEN Fehmi KÖFTEOĞLU Gülay KAYACAN

17 Finale Kalan Bildirilerin Yazarları
Konaklama İşletmeleri Yöneticilerinin Otel Değerlendirme Sitelerine Yönelik Tutumları Murat YETKİN, Engin ÜNGÜREN Bireylerin Kişilik Özelliklerinin Sosyal Sorumlu Davranan Turizm İşletmelerine Yönelik Niyetleri Üzerindeki Etkisi M. Emin AKKILIÇ, Fatih KOÇ, Volkan ÖZBEK, İlbey VAROL Otel Yöneticilerinin A Tipi ve B Tipi Kişilik Özeliklerinin Karar Vermelerine Etkisi Edip ÖRÜCÜ, Hakan BOZ Akademik Kişiliği ve Yayınları ile Çelik Gülersoy’un Turing’e Katkılarının İncelenmesi Aysel YILMAZ Turizm Ana Politikaları (1977 – 1981): Tarihsel Bir Bakış Arzu TURAN

18 Finale Kalan Bildirilerin Yazarları
Seyyahların Notlarında İlk Görüş: İstanbul Tasvirleri Ayşegül KUTLUK, Cevdet AVCIKURT XVII., XVIII. ve XIX. Yüzyıl Fransız Gezginlerin Gözüyle Türk Kadını Serpil GÜRER Türkiye’de Sağlık Turizminin Gelişmesi için Finansal Bir Model Önerisi İrfan KALAYCI, Hatice ÖZYURT Marmaris’te Turizmin Ortaya Çıkardığı Sosyo-Kültürel Etkilerin Sözlü Tarih Yöntemiyle İncelenmesi Çağıl Hale ÖZEL Uludağ Büyük Otel Zeynep TUNA ULTAV, Gökçeçiçek SAVAŞIR

19 Finale Kalan Bildirilerin Yazarları
Expo 2020 Aday Ülke Tanıtım Videolarının Göstergebilimsel Analizi Ayşe Pelin İNAN, Taki Can METİN, Gözde ÖZDEMİR Kongre Deneyimsel Değerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Ayşe ÇELİK Turizm Enformasyon Bürolarının Kuruluş Yeri ve Görsel Etkinlikleri Üzerine Bir Tartışma. Dünyanın Çeşitli Ülkelerinden ve Türkiye’den Örnekler Barış ERDEM, Ozan ÖZOK, Şakir CENGİZOĞLU, Muammer AKTEN Büyük Otel’in İşletmecilik Tarihinin Ürün Farklılaştırma Bağlamında İncelenmesi Gözde TÜRKTARHAN, Çağıl Hale ÖZEL Çağdaş Kent Eskişehir’in Pazarlanmasında Öne Çıkan Unsurlar İlknur BİLGEN, Adnan KARA

20 Finale Kalan Bildirilerin Yazarları
Eskişehir’deki Konaklama İşletmelerine İlişkin Sanal Tüketici Yorumlarının Değerlendirilmesi: TripAdvisor Örneği Volkan GENÇ Kalite Yönetim Sistemi Ölçeğinin Kar Amacı Gütmeyen Konaklama İşletmelerine Uyarlanması Özkan TÜTÜNCÜ, Yılmaz AKGÜNDÜZ, İpek AYDIN

21 Murat YETKİN ve Engin ÜNGÜREN
En İyi Bildiri Ödülü Bildirinin Başlığı: Konaklama İşletmeleri Yöneticilerinin Otel Değerlendirme Sitelerine Yönelik Tutumları Murat YETKİN ve Engin ÜNGÜREN Üniversitesi

22 Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi
25. Yıl Özel Ödülü Bildirinin Başlığı: Uludağ Büyük Otel Zeynep TUNA ULTAV ve Gökçiçek SAVAŞIR İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi

23 Çelik Gülersoy Özel Ödülü

24 Çelik Gülersoy Özel Ödülü
Tezin başlığı: Doğa Deneyimleri Açık Alan Rekreasyon Güdüleri ve Tatil Aktivite Tercihleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Kübra AŞAN Anadolu Üniversitesi


"Yüksek Lisans Tezi Ödülü Seçici Kurul Üyeleri Prof. Dr. Orhan İÇÖZ Prof. Dr. Füsun İSTANBULLU DİNÇER Prof. Dr. Mehmet YEŞİLTAŞ Prof. Dr. Özkan TÜTÜNCÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları