Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERP Kurumsal Kaynak Planlama ÜRETİM VE PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR DERSİ Doç. Dr. Selami ÖZCAN SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERP Kurumsal Kaynak Planlama ÜRETİM VE PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR DERSİ Doç. Dr. Selami ÖZCAN SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI."— Sunum transkripti:

1 ERP Kurumsal Kaynak Planlama ÜRETİM VE PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR DERSİ Doç. Dr. Selami ÖZCAN SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

2 İÇİNDEKİLER Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Malzeme İhtiyaç Planlama(MRP) Dağıtım Kaynakları Planlama(DRP) Bilgisayarla Bütünleşik Üretim (CIM) Kapasite İhtiyaç Planlama(CRP) Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM) Üretim Kaynakları Planlama(MRP II) Müşteri İlişkileri Yönetimi(CRM) Müşterek Ürün Ticareti (CPC) ERP Yazılımları SAP

3 ERP Nedir? ERP SİSTEMİ Kalite Yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi Stok ve Malzeme Yönetimi Muhasebe ve Finansman Yönetimi CRM- Müşteri İlişkileri Yönetimi Planlama Satış ve Pazarlama Nakliye & DağıtımSatış & Müşteri Hizmetleri TedarikçilerNakliye Üretim Nakliye Distribitör DağıtımMüşteriTüketici

4 ERP Nedir? ERP işletmenin amaçlarına ulaşabilmesi için ; ‘ İşletmenin bütün verilerini ve organizasyon iş süreçlerini Bilgi Teknolojileri (BT) vasıtasıyla tek bir sisteme dönüştüren bir yazılımdır.’ ERP, ‘kurumların tedarikten dağıtıma kadar tüm is süreçlerini bütünleşik bir bilgi yönetim sistemi desteğiyle yönetmesini sağlayan geniş kapsamlı ve modüler yapıya sahip yazılım paketidir.’ Sonuç olarak, ERP; işletmenin stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda müşteri taleplerini en uygun şekilde karşılayabilmek için farklı coğrafi bölgelerde bulunan tedarik, üretim, dağıtım ve mali kaynaklarının en etkin ve verimli bir şekilde planlanması, koordinasyonu ve kontrol edilmesi fonksiyonlarını bulunduran bir yazılım sistemidir.

5 ERP Entegrasyonu gerçekleştirmek için ERP sistemi bir çok bilgisayar donanım ve yazılım ürünlerini kullanır.

6 Sipariş Giriş Sistemi Üretim ve Dağıtım Sistemi Tedarik Sistemi Müşteriler Satışlar Muhasebe Üretim Çizelgeleme Nakliye Satıcı Envanter Müşteri VeritabanıÜretim VeritabanıTedarik Veritabanı ERP sistemleri ortak bir veritabanı kullanarak verileri depolar. Müşteri Tedarikçiler Ürünler Siparişler Satınalmalar Hammadde Geleneksel Bilgi Teknolojileri

7 ERP’nin en önemli özelliği, firmanın bütün departman ve fonksiyonlarını tek bir sistem içinde birleştirmeye çalışmasıdır. İhtiyaç ve beklentileri birbirinden farklı olan çok sayıda bölümün aynı bilgisayar sistemi içinde bir araya getirilmesi ve aynı bilgi tabanını paylaşması amaçlanmıştır.

8 Çalışanlar Raporlamala r Analizler- Veri Girişi İnsan Kaynakları Yönetimi Tedarikçiler/Satıcılar Finansal Uygulamalar Üretim Uygulamaları Material Tedariği İşletme Veritaba nı Müşteriler Satış ve Dağıtım Servis Planlama Müşteri Hizmetleri Hukuki Sorunlar Planlama &Bütçeleme Marka ve Promosyon Yönetimi Raporlamala r ERP Ne Yapar? ERP Nasıl Çalışır?

9 ERP işletmenin bütün fonksiyonlarının entegre olduğu, bütün verilerin tek bir veri tabanında toplandığı, yönetim ve karar alma mekanizmalarının sorunsuz işlediği bir sistem amaçlar….

10 ERP’nin Tarihsel Gelişimi MRP Malzeme İhtiyaç Planlama ( M aterial R equirement P lanning) MRP II Üretim Kaynakları Planlama ( M anufacturing R esource P lanning) DRP Dağıtım Kaynakları Planlama ( D istribution R equirements P lanning) CIM Bilgisayarla Bütünleşik Üretim ( C omputer I ntegrated M anufacturing) ERP Kurumsal Kaynak Planlama ( E nterprise R esource P lanning) CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi ( C ustomer R elationship M anagement) SCM Tedarik Zinciri Yönetimi ( S upply C hain M anagement) CPC Müşterek Ürün Yönetimi ( C ollaborative P roduct C ommerce)

11 ERP Gelişim Süreci 1960’lar- Sadece Envanter Kontrolü Devri 1970’ler- MRP ( malzeme miktarlarının ve zamanların hesaplamasını ) 1980’ler-MRPII (MRP sistemine pazarlama ve finans fonksiyonlarının eklenmesi) -DRP(MRP II ile birlikte dağıtım kanalları ve dağıtımın planlanması) -CIM( DRP ile birlikte ürün geliştirme(AR_GE) ve imalat faaliyetlerinin birleştirilmesi) 1990’lar- ERP(işletme genelinde bilgi entegrasyonunu gerçekleştiren bütünleşik bir yönetim sistemi) 2000’ler ERP II (ERP sistemine Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Müşterek Ürün Ticareti (CPC)gibi faaliyetlerin eklenmesi )

12 ERP’ye Neden İhtiyaç Duyulmuştur?

13 MRP- Malzeme İhtiyaç Planlama

14 Kapasite İhtiyaç Planlama(CRP) MRP tarafından hesaplanmış iş emirleri gerçekte atölyedeki iş yükünü belirler. CRP modülü kullanıcıya mevcut ve planlanan atölye yükünün kapasite ile karşılaştırılmasını vermekte, kullanıcıya üretimi dengelemesi ve iş gücü planlaması için temel oluşturmaktadır. CRP modülü; 1.Mevcut yerleşim düzeninin değerlendirilmesi ve yeni tasarımların yapılmasında, 2.Mevcut bir işi alabilmek için mevcut kapasitenin yeterli olup olmamasında, 3.Mevcut tesislerin yararlanma düzeyinin incelenmesinde, 4.Üretim hattı dengelemesinde, atıl kalan tesis kapasitesinin belirlenmesinde, 5.Üretim yönteminde yapılabilecek değişikliklerin kapasite kullanımına etkilerinin incelenmesinde ETKİLİ OLUR.

15 MRP II –Üretim Kaynakları Planlama

16 ERP-Kurumsal Kaynak Planlaması

17 Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM) Tedarik Zinciri Nedir? Bir tedarik zinciri, ürünlerin, tedarikçiler, üreticiler, toptancılar, dağıtımcılar, perakendeciler ve nihai olarak da tüketiciler arasındaki hareketini sağlayan ilişkiler ve bağlantılar bütünüdür. Mal ve hizmetlerin tedarik aşamasından, üretimine ve nihai tüketiciye ulaşmasına kadar birbirini izleyen tüm halkaları kapsar. İş süreçleri açısından bakıldığında, tedarik zinciri; satış süreci, üretim, envanter yönetimi, malzeme temini, dağıtım, tedarik, satış tahmini ve müşteri hizmetleri gibi pek çok alanı içine almaktadır. Tedarik Zinciri Yönetimi (Supply Chain Management) Nedir? Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM) müşteriye, doğru ürünün, doğru zamanda, doğru yerde, doğru fiyata tüm tedarik zinciri için mümkün olan en düşük maliyetle ulaşmasını sağlayan malzeme, bilgi ve para akışının entegre yönetimidir. Bir başka deyişle zincir içinde yer alan temel iş süreçlerinin entegrasyonunu sağlayarak müşteri memnuniyetini artıracak stratejilerin ve iş modellerinin oluşturulmasıdır.

18 18 “Müşteri ilişkilerini en iyi seviyeye ulaştırma amacıyla; elemanları, iş süreçlerini ve teknolojiyi en iyi şekilde kullanmaktır. Müşteri ile ilişkideki tüm iş fonksiyonlarının koordinasyonunu gerektirir.”. Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)

19 CRM CRM iş stratejileri, taktikler, süreçler, beceriler ve teknolojinin kesiştiği noktada yükseliyor. Bir iş disiplini, anlayış ve yaklaşım biçimi. Temeli, Müşteri Odaklılık. Tüm iş süreçleri, kuralları, ürün yapılanmaları hedef müşterinin etrafında şekilleniyor. 19 İzleme Ölçme StratejilerİşSüreçleri TeknolojiBeceriler TaktikAdımlar Bağlılık Planlar

20 CRM Zorunlu Kılan Gelişmeler 20 İletişim Teknolojileri İnsan Yaşamı Pazar Müşteri Özellikleri İş Süreçleri Firma Müşterisi FirmaTedarikçi Yeni İş Modeli SANAL İŞLETMEGPRSGSM Akıllı Kartlar (Smart) Internet Fiyat Bilgilerine Erişim Ürün / Hizmet Deneyimi Paylaşımı Modern ve Çeşitli Ödeme Şekil ve Erişim Noktaları Rekabet Nedeniyle Hizmet Kalitesi Beklentisi Sabırsız Seçeneği Çok Bilgili, Beklentisi Yüksek Pazara Giriş Engelleri Alçaldı Pasta Aynı, Rakip Çok Verimlilik Yetmiyor Karlılık Lazım Rekabet Avantajı / Uzmanlaşma / Odaklılık Karlılık Önlemleri: Süreç İyileştirme, Giderleri Kontrol, İzleme (KDS, HR, ErP, TQM) Sistem Otomasyonu (Satın alma, Faturalama,vs.) Müşteri Destek Hizmetleri (CC), Kontak Noktaları Kar Marjlarını Düşürme, Değer Zinciri Satış-Pazarlama Araçları (Müşteri Değeri, Çapraz Satış, Kişiye Özel Muamele)

21 21 CRM Teknolojileri Yönlendirme Uygulama Posta İletişim TelefonFaxe-PostaInternet İletişim Ağları Satış Müşteri Hizmetleri PazarlamaE-Ticaret Bilgi Yönetimi Diğer Teknik Altyapı Diğer Uygulamalarla Bağlantılar Veri Yapısı Veri Tabanları Müşteri Verileri Ürün ve Hizmet Verileri Kurumsal Kaynak Verileri

22 22CRM Strateji –Müşteriyi nasıl tanımlıyoruz? –Kilit Müşteriler Kimler? –Değişik Müşteri grupları için Yatırımları nasıl dağıtmalıyız? –Her Satış kanalımıza nasıl yatırım yapmalıyız? –Karlılığı garantiliyecek hedeflerimiz nelerdir? –Rakipler önemli müşterilerimizi çalarken fark ediyor muyuz? Çalmalarını nasıl önleriz?

23 23 Odaklaşma –Müşterilerimizi nasıl sınıflarız? –Müşteriler sınıflar arasında nasıl hareket ediyorlar? –En kolay bizi bırakacak müşteriler hangileri? –Kullanmamız gereken iletişim kanalı hangisi? –Kampanyalarımızdan beklediğimiz sonuçlar neler? –Müşterilerimizin istediği ürünler ve özellikler nelerdir? –Müşterilerimizin bizim için gelecekteki değerleri ne? –İyi Müşteriyi nasıl tanımlarız? –Müşteri edinirken yüksek değerde müşterilere mi yöneliyoruz?CRM

24 24 Verimli İşletme: –Kaynaklarımızı değişik müşteri sınıfları arasında nasıl paylaştırmalıyız? –Kaynaklarımızı satış kanalları arasında nasıl paylaştuırmalıyız? –Hangi kanal ve hizmetler daha çok kullanılıyor neden? –Gerekli hizmet seviyelerine ulaşabiliyor muyuz? –Hangi kapasitelere gereksinimizi var? –Sektördeki en iyi örneklerin verdiği dersler neler?CRM

25 25 Ölçümler –Kaç müşterimiz var? –Müşteri kaybı oranı nedir? –Hangi müşteriler sınıf değiştiriyor? –Ürün ve hizmetlerimizden memnuniyet nasıl? –Müşterimizin değeri artıyor mu, azalıyor mu? –Pazarlama stratejilerimizin getirileri hedeflerimizle çakışıyor mu? –Müşterilerimizle kaç kez ilişki kuruyoruz? –Özel müşteriler kaç kez bizimle ilişki kurdu?CRM

26 ERP ile Prosedür Uyumu Ürün Yaşam Çevrimi Yönetimi Tedarik Zinciri Yönetimi Müşteri İlişkileri Yönetimi Tedarikçi İşbirliği Tasarım Ortakları Tüketiciler ve Dağıtım Kanalları Müşterek Ürün Ticareti - Collaborative Product Commerce (CPC)

27 Müşterek Ürün Yönetimi- Collaborative Product Commerce (CPC) Müşterek Ürün yönetimi Kapsamlı bir girişimdir. Ürün tasarımından, ürün geliştirmeye, pazara ürünün tanıtılmasına kadar ürün ile ilgili bütün süreçleri ve çalışmaları kapsayan iç ve dış çevre ile ortak çalışmayı gerektiren bir yaklaşımdır. İşletme içerisinde sadece bir birimin kontrolünde olamayacak kadar kompleks bir süreçtir. Bu nedenle yönetilmesi ve koordinasyonu oldukça zordur ve herhangi bir işletme bu süreci kolaylıkla başaramaz. Düşük işletme gideri,ciro artışı, daha yüksek kalite geliştirme gibi faydaları vardır. En önemli katkısı ise zamanlılık ve pazardaki ürün ile ilgili yaşam çevriminin ve Pazardaki gelişmelerin tahmin edilebilirliğinin arttırılmasıdır.

28 ERP Gerekli midir? Niçin ERP? Yönetici, İşletmede nelerin olup bittiğini bilmek istiyorsa Zamandan tasarruf sağlamak istiyorsa, Maliyet kontrolü gerçekleştirmek istiyorsa, İşletme sermayesini azaltarak kontrol altında tutmak istiyorsa, Son teknolojileri işletme bünyesine katmak istiyorsa, Tedarik zincirindeki sorunları en aza indirmek istiyorsa, Artan müşteri beklentilerine cevap vermek istiyorsa, Rekabet edebilmek ve hayatta kalmak istiyorsa, ERP gereklidir.

29 Teknoloji Destek Maliyet 5 Stratejik ihtiyaç Fonksiyonellik Amaç: En uygun ERP paket programını seçmek Satıcı ERP Ürün Seçim Kriterleri Kurumsal Kaynak Planlama

30 ERP Seçim Sürecinde Nelere Dikkat Edilmelidir? ERP ürününün piyasadaki ünü İşletmenin tüm fonksiyonlarına cevap verebilen ve tüm prosedürleri kapsayabilen modül sayısı ‘Kişiselleştirme’ imkanları Satış Sonrası Destek(Servis) Yatırım Planı ve Bütçe Kurulumu yapan firmanın geçmiş deneyimleri Son teknolojik gelişmeleri içermesi

31 ERP kurulumunda başarı kriterleri Proje Yönetimi İş Süreçleri Geliştirme/yeniden yapılandırma Kullanıcı Eğitimleri Teknolojik altyapı Değişim Yönetimi ERP uygulamasına geçişte üst yönetim desteği İletişim ERP uygulamasındaki takım çalışması ERP Kurulumuna çalışanların dahil edilmesi ERP kurulumunda danışman desteği ERP uygulamasına geçiş amaçlarının net bir şekilde ortaya konulması

32 ERP Avantajları Kullanım Kolaylığı Birçok probleme karşı hazır çözümler İşletme fonksiyonlarının bütününün entegrasyonu Kişilere bağımlılığın ortadan kalkması Kurum içi bilgi paylaşımının kolaylığı Müşteri ve tedarikçi ilişkilerinde kolaylık Yeni teknolojilere otomatik adaptasyon sağlanması Test edilmiş bilgilerin/uygulamaların işletmeye transferi

33 ERP Dezavantajları Başarı işgücünün niteliği ve tecrübesine bağlıdır., İşe yeni alınan çalışan iş konusu ile mevcut KKP sistemi arasında bütünlük sağlayamayabilir. Bazı sistemlerdeki kişiselleştirmeler, KKP sisteminin yapısını değiştirebilir, ancak çoğu sistem genelde buna izin vermez. KKP sistemi tarafından önerilen, sanayi standardındaki bir yeniden mühendislik işlemi, şirketin rekabet gücü avantajının kaybına yol açabilir. KKP sistemi oluşturmak çok pahalı olabilir. KKP sistemleri genellikle özel iş akışları ve iş alanlarına adapte edilmesi zor sistemlerdir, bu da şirketlerin çeşitli kayıplarının ana kaynağıdır. Sistemi verimsiz ya da iyi kullanamayan bir departman ya da kullanıcı, diğer departmanları veya kullanıcılarıda olumsuz şekilde etkileyebilir. Departmanlar arasındaki hassas iç bilgilerin paylaşılması zorluğu nedeniyle, yazılımın verimliliği azalabilir.

34 Piyasadaki ERP Paketleri Ücretsiz veya Açık Kaynak Kodlu KKP Yazılımları o Compiere Compiere o OpenBravo OpenBravo o Adempiere Adempiere o Enterprise Model ERP Enterprise Model ERP o ERP5 ERP5 o GNU Enterprise GNU Enterprise o SQL Ledger SQL Ledger o OFBiz OFBiz o TinyERP TinyERP o Opentaps Opentaps

35 Piyasadaki ERP Paketleri Tescilli KKP Yazılımları ve Satıcıları (Dünyada) o SAP - SAP R/3, mySAP SAPSAP R/3mySAP o Oracle - PeopleSoft, Oracle e-Business Suite, JD Edwards EnterpriseOne OraclePeopleSoftOracle e-Business SuiteJD Edwards EnterpriseOne o INFOR - INFOR ERP LN (yeni versiyon Baan) INFORINFOR ERP LN (yeni versiyon Baan) o Microsoft - Microsoft Dynamics MicrosoftMicrosoft Dynamics o IFS - IFS Applications IFSIFS Applications o The Sage Group - Sage MAS 500 The Sage GroupSage MAS 500 o Lawson Software - Lawson Financials Lawson SoftwareLawson Financials o QAD - MFG/PRO QADMFG/PRO o Exact Software - Macola ERP Exact SoftwareMacola ERP o ABAS - abas ERP ABASabas ERP o IAS - IAS - Industrial Application Software, Canias ERP IASIAS - Industrial Application SoftwareCanias ERP o Epicor - Epicor Enterprise EpicorEpicor Enterprise o NetSuite - NetERP NetSuiteNetERP o SIV.AG - kVASy4 SIV.AGkVASy4

36 Piyasadaki ERP Paketleri Tescilli KKP Yazılımları ve Satıcıları (Türkiye’de) o LOGO YAZILIM - LBS LOGO YAZILIMLBS o CGI Group - AMS Advantage CGI GroupAMS Advantage o DINAMIK COZUM - DCAX DINAMIK COZUMDCAX o Intentia - Movex IntentiaMovex o Made2Manage Systems - Enterprise Business System Made2Manage SystemsEnterprise Business System o Ramco Systems - Ramco e.Applications Ramco SystemsRamco e.Applications o SunGard SunGard o SYSPRO - SYSPRO ERP software SYSPROSYSPRO ERP software o NETSIS

37 Systems Analysis and Program Development

38 SAP NEDİR? Merkezi Walldorf, Almanya'da bulunan, Avrupa'nın en büyük yazılım şirketidir 1972 yılında IBM’in 5 eski çalışanı tarafından kurulmuştur. SAP, Systems Analysis and Program Development kısaltmasıdır. SAP ayrıca bir sistem uygulama ürününün adıdır. Pek çok sistem modülünden oluşmaktadır. Örneğin ERP (Enterprise Resource Planning) entegre kaynak planlama sistemidir.

39 NEDEN SAP? Süreçlerin etkin ve verimli kurulumu/kontrolü Yeniliklere, değişime ve büyüme açık ortam Maliyetlerin düşürülmesi Performansın artırılması Kurumsal Ortak Kültür Simülasyon Yapabilme Özelliği İstemci/Sunucu Mimarisi Kullanımı Bütünleşik Sistem

40 NEDEN SAP ? ÖNCESİ SONRASI Fonksiyonların desteklenmesi Çoklu Sistemler ArayüzlüSistemler Arayüzlü Sistemler ErişilemeyenBilgi Erişilemeyen Bilgi 4Süreçlerin desteklenmesi 4Merkezi Sistem 4Bütünleşik Sistemler 4Tam Şeffaflık

41 NEDEN SAP ? Kurumsal Ortak Kültür Bütünleşik Sistem Uyarlanabilirlik Eşzamanlı Finansman, Lojistik ve İnsan Kaynakları Yönetimi Süreç ve Bilgi Konsolidasyonu Uluslararası Standardlara Uyumluluk Esnek ve Alternatif Uygulamalara Yatkınlık Yönlendirici Uyarı Sistemi Simülasyon Yapabilme Özelliği İstemci/Sunucu Mimarisi Kullanımı Parametrik Yapı Hızlı iletişim Kuvvetli Log Yönetimi Kapsamlı Yetkilendirme

42 KAYNAK YÖNETİ Mİ FİNANSMA N EKİPMAN İNSAN ERP SİSTEMİ FİNANS MODÜLLERİ LOJİSTİK MODÜLLER İNSAN KAYNAKLAR I ENTEGRASYONDİĞER SİSTEMLER Amaç; sistem içi entegrasyonda ve dış sistemlerle entegrasyonda en iyileme SAP ve İŞLETME YÖNETİMİ

43 ERİŞEBİLİR HIZLI GÜNCEL PAYLAŞILABİLİR GÜVENİLİR BÜTÜN DOĞRU TUTARLI EKSİKSİZ SAP’ın Anahtar Kelimeleri

44 YÖNETİM YAKLAŞIMLARI Yönetim Karar Desteği İçin Bilgi Doğru, hızlı,güvenilir entegre bilgi Dinamik parametreler Stratejik kararlarda maliyet gereksinimi Uyarı sistemleri Bilgi isteklerindeki değişiklikler değişiklikler Şirketin stratejik politikasındadeğişiklikler politikasındadeğişiklikler Teknolojik yenilikler Rekabetçi pazar baskısı Müşteri odaklı üretim Geleneksel maliyet hesaplama metotlarının yetersizlikleri Geleneksel maliyet hesaplama metotlarının yetersizlikleri Genel giderlerin uygun dağıtımı Aktiviteye dayalı maliyetlendirme Malzeme ve maliyet işlemlerinin paralel yürümesi

45 İnsan Kaynakları Muhasebe Maliyet Muhasebesi Proje Yönetimi Bakım Onarım Satış - Dağıtım ERP ERP – İŞLETME KAYNAKLARI YÖNETİMİ Malzeme Yönetimi TEMEL OLARAK SAP ERP’nin İÇERDİĞİ MODÜLLER

46 İnsan Kaynakları Malzeme Yönetimi Muhasebe Maliyet Muhasebesi Proje Yönetimi Bakım Onarım Satış - Dağıtım ERP ERP – MALZEME YÖNETİMİ Organizasyon yapısı Şirket Kodu / Üretim Yeri / Depo Yeri / Satınalma Organizasyonu Ana Veriler Temel Kavramlar / Malzeme Ana Verileri / Satıcı Ana Verileri Satınalma Süreci Satınalma Talebi / Teklif Talebi – Teklif / Onay Sistemi / Tedarik Kaynağının Belirlenmesi / Satınalma Siparişi / Çerçeve Sözleşme / Ödeme Koşulları Stok Yönetimi Mal Giriş İşlemleri / Malzeme Çıkış İşlemleri / Nakil Hareketleri / Hareketler Sonucu oluşan muhasebe belgeleri / Konsinye İşlemleri / Fason İşlemleri Malzeme İhtiyaç Planlaması Rezervasyon Oluşturulması / Planlama İşlemleri / Sonuçların Değerlendirilmesi Fatura Kontrolü Fatura Ön Kaydı / KDV’li Fatura Girişi / Sapmalar ve Blokaj Nedenleri Sayım İşlemleri Genel Sayım / Sürekli Sayım / Örnekleme Envanteri

47 ERP – MUHASEBE İnsan Kaynakları Malzeme Yönetimi Muhasebe Maliyet Muhasebesi Proje Yönetimi Bakım Onarım Satış - Dağıtım ERP Defteri Kebir Kayıt / Belge / Hesap / Ana Veriler / Düzenli İşlemler Müşteriler Kayıt / Belge / Hesap / Ana Veriler / Kredi Yönetimi / Stopaj Vergisi / Düzenli İşlemler Satıcılar Kayıt / Belge / Hesap / Ana Veriler / Stopaj Vergisi / Düzenli İşlemler Bankalar Girdiler / Çıkışlar / Ana Veriler / Düzenli İşlemler / Çek-Senet Muhasebesi / Online Ödeme Duran Varlıklar Yapılmakta Olan Yatırımların Aktifleştirilmesi / Transfer Kaydı / Duran Varlık Ana Verileri / Amortisman / Bilanço Yeniden Değerleme / Yıl Sonu Kapanışı Özel Defterler Planlama / Fiili Kayıt / Düzenli İşlemler Finansal Kiralama Muhasebesi Finansal Kiralama Sözleşmesi / Dönemselleştirme / Hata İşleme / Mutabakat

48 ERP – MALİYET MUHASEBESİ İnsan Kaynakları Malzeme Yönetimi Muhasebe Maliyet Muhasebesi Proje Yönetimi Bakım Onarım Satış - Dağıtım ERP Masraf Çeşitleri Muhasebesi Ana Veriler / Planlama / Fiili Kayıtlar / Bilgi Sistemi Masraf Yeri Muhasebesi Ana Veriler / Planlama / Fiili Kayıtlar / Dönem Sonu Kapanışı / Yıl Sonu Kapanışı / Bilgi Sistemi İç Siparişler Ana Veriler / Planlama / Bütçeleme / Fiili Kayıtlar / Dönem Sonu Kapanışı / Yıl Sonu Kapanışı / Bilgi Sistemi Aktivite Temelinde Maliyet Muhasebesi Ana Veriler / Planlama / Fiili Kayıtlar / Dönem Sonu Kapanışı / Bilgi Sistemi Ürün Masrafları Kontrolü Ürün Masrafları Planlaması / Masraf Taşıyıcısı Muhasebesi / Fiili Maliyet Hesaplaması / Malzeme Defteri Karlılık Analizi Ana Veriler / Planlama / Fiili Kayıtlar / Bilgi Sistemi Kar Merkezi Muhasebesi Ana Veriler / Planlama / Fiili Kayıtlar / Bilgi Sistemi Ortam Dönem Blokajı / Arşivleme

49 ERP – PROJE YÖNETİMİ İnsan Kaynakları Malzeme Yönetimi Muhasebe Maliyet Muhasebesi Proje Yönetimi Bakım Onarım Satış - Dağıtım ERP Temel / Ana Veriler WBS / Ağ Plan / Milestones / İş Yeri / Malzeme / Ekipman Proje Proje / Ağ Plan / WBS / Aktivite / Simülasyon / Versiyon Maliyet Muhasebesi ve Kontrol Bütçe / Plan / Fiili Kayıtlar / Dönem Sonu Kapanışı / Yıl Sonu Kapanışı İlerleme Teyit / İlerleme Analizi Kaynaklar Kapasite Planlaması / İş Gücü Planlaması Malzeme Rezervasyon / Planlama / MRP / Otomatik Malzeme Hareketleri Doküman Yönetimi Proje Metinleri / Ürün Ağaçları / Sınıflandırma / Değişiklik Yönetimi / Doküman Dağıtımı / Şikayetler / Genel Bildirimler

50 ERP – BAKIM ONARIM İnsan Kaynakları Malzeme Yönetimi Muhasebe Maliyet Muhasebesi Proje Yönetimi Bakım Onarım Satış - Dağıtım ERP Teknik Nesne Yönetimi Teknik Birim / Ekipman / Tesis / Seri Numaraları / Malzeme / Ürün Ağacı Bakım Onarım İşlemleri Bildirim / Sipariş / Kapasite Planlama / Teyit / Tamamlama / Tarihçe Planlı Bakım Onarım Bakım Planları / Termin Planlaması / Bakım Stratejileri / İş Planları ( Teknik Birim, Ekipman, Görev Listeleri ) / Değerlendirmeler

51 ERP – SATIŞ / DAĞITIM İnsan Kaynakları Malzeme Yönetimi Muhasebe Maliyet Muhasebesi Proje Yönetimi Bakım Onarım Satış - Dağıtım ERP Ana Veriler Muhatap / Ürünler / Koşullar / Anlaşmalar / Faturalama Terminleri Satış Dağıtım Desteği Satış Kampanyaları / Satış Etkinlikleri / Potansiyel Analizi / Satış Teklif Talebi / Teklif / Sipariş / Teslimat Planı / Sözleşme / Karşılanamayan sprş.işlemleri / Müşteri siparişi kontrolü Sevkiyat ve Nakliye Gönderilen teslimat / Çekme-Nakil / Ambalajlama / Yükle / Nakliye / Mal çıkış kaydı / Teslimat alındı teyidi / Faturalama / İletişim Faturalama Fatura Listesi-Belgesi / Prim / Gelir Realizasyonu Kredi Yönetimi Dış Ticaret / Gümrük Genel dış ticaret işlemleri / Yasaklar ve sınırlamalar / Yasal Kontrol / Ödeme Garantisi / Gümrük verileri

52 ERP – İNSAN KAYNAKLARI İnsan Kaynakları Malzeme Yönetimi Muhasebe Maliyet Muhasebesi Proje Yönetimi Bakım Onarım Satış - Dağıtım ERP İnsan Kaynakları Yönetimi Personel Ana Verileri / İşe Yerleştirme / Kariyer Planlaması / Haklar / Ödemeler Yönetimi / Personel Masrafları Planlaması / Bütçe Yönetimi / Şirket Emeklilik Şeması İK Zaman Yönetimi Vardiya Planlaması / Yönetim / Teşvik Ücreti / Zaman Çizelgesi Maaş Bordrosu Eğitim ve Toplantı Yönetimi Organizasyon Yönetimi

53 SAP ERP KAZANIMLAR Süreçlerin etkin ve verimli kurulumu/kontrolü Yeniliklere, değişime ve büyüme açık ortam Maliyetlerin düşürülmesi Performansın artırılması Kurumsal Ortak Kültür Simülasyon Yapabilme Özelliği İstemci/Sunucu Mimarisi Kullanımı Bütünleşik Sistem kurulumu sağlanmaktadır.

54

55

56

57 Dinlediğiniz için Teşekkürler


"ERP Kurumsal Kaynak Planlama ÜRETİM VE PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR DERSİ Doç. Dr. Selami ÖZCAN SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları