Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Levent Özberk İ nş. Yük. Müh. Analiz Mühendislik www.istinatduvari.comwww.istinatduvari.com - www.analizmuhendislik.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Levent Özberk İ nş. Yük. Müh. Analiz Mühendislik www.istinatduvari.comwww.istinatduvari.com - www.analizmuhendislik.com."— Sunum transkripti:

1 Levent Özberk İ nş. Yük. Müh. Analiz Mühendislik www.istinatduvari.comwww.istinatduvari.com - www.analizmuhendislik.com

2

3

4 DIN 4124 e göre şevli kazılarda her 3 mt de 1.5 mt lik şev verilmelidir. Kohezyonsuz veya yumuşak kohezyonlu bir zeminde 45 o Katı yada orta katı kohezyonlu bir zeminde 60 o Yumuşak kayaçta 80 o Sert kayaçta 90 o ye kadar şevler yapılarak kazı yapılabilir.

5

6

7 Yatay Kaplamalı Temel Çukurları

8 Kalas Kalınlı ğ ı 567 Max kazı derinli ğ i (m) H 33455 Max. yatay kaplama açıklı ğ ı L 1 1.71.9 2.1 Max. yatay kaplama konsolu L 2 0.5 Max. gö ğ üsleme açıklı ğ ı L 3 0.7 (1.0) 0.7 (1.0) 0.65 (0.95) 0.6 (0.90) 0.6 (0.90) Max. gö ğ üsleme konsolu L 4 0.3 (0.4) 0.3 (0.4) 0.3 (0.4) 0.3 (0.4) 0.3 (0.4) Max. gö ğ üsleme alt konsolu L u 0.6 (0.8) 0.6 (0.8) 0.55 (0.75) 0.5 (0.7) 0.5 (0.7) Max. destek burkulma boyu S k 1.55 (1.95) 1.45 (1.80) 1.40 (1.70) 1.35 (1.60) 1.25 (1.45) Max. destek kuvveti (kN) 34 (49) 38 (54) 39 (57) 40 (60) 44 (66) Yatay ahşap kaplama boyutları (..) içerisindeki de ğ erler 12*16 cm kesitli kuşak ve Ø10 cm çaplı destek içindir

9 Düşey ahşap kaplama boyutları

10 Kalas Kalınlı ğ ı 567 Max kazı derinli ğ i (m) H 33455 Max. konsol uzunlu ğ u L 0 0.50.6 0.7 Max. mesnet açıklı ğ ı L 2 1.61.8 2.0 Max. alt konsol uzunlu ğ u L u 11.2 1.4 Max. kuşak mesnet açıklı ğ ı L 2 1.8 (2.5) 1.5 (2.0) 1.3 (1.8) 1.2 (1.7) 1.15 (1.6) Max. kuşak konsol uzunlu ğ u L 3 0.9 (1.25) 0.75 (1.0) 0.65 (0.9) 0.60 (0.85) 0.55 (0.8) Max. destek burkulma boyu S k 1.7 (2.0) 1.4 (1.7) 1.2 (1.4) 1.0 (1.1) 0.85 (0.9) Max. destek kuvveti (kN)5.6 (7.8) 7.0 (9.3) 7.5 (10.4) 8.4 (11.4) 8.9 (12.15) Düşey ahşap kaplama boyutları (..) içerisindeki de ğ erler 20*20 cm kesitli kuşak ve Ø 14 cm çaplı destek içindir

11 E ğ ik destekli iksa yapısı

12 Temel çukuru kazısında, çukur duvarlarında deplasman oluşmadan payandaların koyulması gerekir. Yine kazı esnasında koyulan kaplamalarda büyük bir e ğ ilme gerilmesi oluşmadan payandalarla desteklenmelidir.

13 Ahşap palplanş Betonarme palplanş Çelik palplanş

14 Ahşap palplanş 3 mt kadar olan kazılarda kullanılabilir Genellikle hendek kazılarında kullanılırlar Alt ucundaki pahların çakma sırasında bir önceki çakılmış palplanşa yanaşma sa ğ lamaktadır

15 Betonarme palplanş Lamba zıvana birleşimli prefabrike elemanlardır. Çalışma yükleri yanında çakma ve taşınma sırasındaki gerilmelerde dikkate alınmalıdır. Birleşim yerlerinin temizlenip enjeksiyonlanmasıyla suya karşı geçirimsizlik elde edilebilir

16 Çelik palplanş Derin kazılarda kullanılabilirler Tekrar tekrar kullanılma imkanları vardır. Kaynakla kolayca kesilebilir yada parça ile uzatılabilirler. Taşıma gücü zayıf zeminlerde bile sorunsuz uygulanabilirler. Sızdırmaz yada az sızdırmalıdırlar. E ğ ilme momenti daha yüksek oldu ğ u için genellikle Z kesitten imal edilirler.

17 1.2 ~ 2.4 m aralıkla H veya I profiller yerleştirilip araları kalasla doldurulur. Yeraltı suyunun yüksek oldu ğ u yerlerde kullanılması tavsiye edilmez. Profil zemine çakılamıyorsa yerleri önceden kazılarakta yerleştirilebilirler.

18 Kalaslar her iki uçta flanş genişli ğ inin en az 1/5 kadar uzunlukta mesnetlenmelidir. Kendini tutabilen zeminlerde kemerleme etkisinden yararlanılarak sık aralıklarla kalas yerleştirilmeden kazı yapılabilir.

19 Fore Kazıklar Kesişen fore kazıklar Yan yana duran betonarme fore kazıklar

20 Fore Kazıklar

21 Diyafram Duvarlar Diyaframı Duvarın Yapım Aşamaları Diyafram duvarın yapılaca ğ ı hat boyunca bir rehber duvar oluşturulur. 4~8 m uzunluk ve 0.5~1 m genişli ğ inde ano-ano kazısı yapılır (2-3-4) Kazı esnasında yo ğ unlu ğ u 1.1-1.2 gr/cm 3 civarında olan bentonit (şişen kil) çamuru ile doldurulur. Kazı esnasında kepçenin çıkaramadı ğ ı zemin artıkları, bentonit çamurunun yo ğ unlu ğ u sayesinde yukarı çıkar Hendek başlangıç ve bitişine genellikle çelik borular düşey olarak yerleştirilir. Çamur dolu hende ğ e hazır donatı indirilir. Hende ğ in tabanına indirilen Tremi isimli boru ile hendek içerisine beton basılır. Beton basımı sırasında dışarı çıkan bentonit çamuru toparlanır. Bu çamur temizlenip tekrar kullanılabilir. Diyafram duvarın üstten görünüşü

22 Ankrajlı Kazıklar

23 Zemin ankrajı enjeksiyon tipleri Tip A: Basınçsız enjeksiyon Tip B: Basınçlı enjeksiyon Tip C: Geciktirilmiş enjeksiyon Tip D: Genleştirilmiş kafa enjeksiyonu

24 Ankrajlı Kazıklar Yapım aşamaları

25 Ankrajlı Kazıklar Olası hasar durumları

26 Birand, Altay, Duvarlar, Teknik Yayınevi, Ankara 2006 Bowles, J. E., Foundation Analysis And Design, McGraw-Hill International Edition,1997 FWHA, Ground Anchor And Anchored Systems iCad İ stinat Duvarı Yazılımları, Levent Özberk, Analiz Mühendislik - www.istinatduvari.comwww.istinatduvari.com Özden, Kemal, Betonarme İ stinat Duvarları ve Perdeleri Uzuner, Bayram Ali, Çözümlü Problemlerle Temel Zemin Mekani ğ i, Trabzon 2007 Yıldırım, Sönmez, Zemin İ ncelemesi ve Temel Tasarımı, Birsen Yayınevi, İ stanbul 2009


"Levent Özberk İ nş. Yük. Müh. Analiz Mühendislik www.istinatduvari.comwww.istinatduvari.com - www.analizmuhendislik.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları