Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Şizofreni Bölüm 11 1. Klinik Belirtiler  Pozitif belirtiler  Biçimsel düşünce bozukluğu  Konuşmada düzensizlik (organizasyon boz.)  Konuşmada dağınıklık.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Şizofreni Bölüm 11 1. Klinik Belirtiler  Pozitif belirtiler  Biçimsel düşünce bozukluğu  Konuşmada düzensizlik (organizasyon boz.)  Konuşmada dağınıklık."— Sunum transkripti:

1 Şizofreni Bölüm 11 1

2 Klinik Belirtiler  Pozitif belirtiler  Biçimsel düşünce bozukluğu  Konuşmada düzensizlik (organizasyon boz.)  Konuşmada dağınıklık (düşüncelerde kopuk)  Çağırışımlar gevşek (bir konuda kalma güç)  Sf.274 (örnek diyaloglar okunabilir) 2

3 Pozitif Belirtiler-Sanrılar  Gerçeğe aykırı algılar-içgörüsüzlük  Schneideryen sanrılar  Dışsal bir şeyden gelen beden duyumları  Aklına yerleştirilme  Düşüncelerin yayınlanması  Düşüncelerin çalınması  Duyguların kontrol edilmesi  Davranışların dışsal yönlendirilmesi  İtkilerin dayatılması  Sf.275’deki örnekler okunabilir 3

4 Pozitif Belirtiler-Varsanı ve Diğer Algı Bozuklukları  Varsanı: Dışsal bir uyaran olmadığı halde duyusal yaşantıların olması  % 74 işitsel varsanı 4

5 Negatif Belirtiler  Avolisyon-istek ve enerjinin azalması  Enerji azlığı  Günlük faaliyet azlığı  Kendine bakımın düşmesi 5

6 Negatif Belirtiler  Alogi-Düşünce ve Konuşma Fakirliği Örnek (sf.276) 6

7 Negatif Belirtiler  Anhedoni-Haz Alamama  Haz alma yaşantısının yokluğu 7

8 Negatif Belirtiler  Duygulanım küntlüğü  Hemen hiçbir uyarıcı duygusal tepkiye yol açmaz.  Boş bakabilir  Yüz kasları sarkık, gözleri cansızdır Araştırma: Film izleme; normallere göre duygu miktarı aynı; fizyolojik uyarılma daha fazla. 8

9 Negatif Belirtiler  Asosyallik  Sınırlı arkadaşlık  Sınırlı sosyal beceri  Sosyalliğe ilgi azlığı 9

10 Diğer Belirtiler  Katotonik hareketsizlik  Mum esneklği  Uygunsuz duygulanım 10

11 Kavramın Tarihçesi  Dementia paraecox (erken bunama)  Kraepelin----zihinsel zayıflık  Bleuler  Erken başlangıç şart değil/bunama????  Şizofreni terimini önermiş 11

12 DSM-IV  Şizofreni  Şizoafektif bozukluk (duygu durum boz. ortak tablo)  Belirtiler en az 6 ay sürmeli  Prodromal devre (aktif evre öncesi)  Rezidüel devre (aktif evre sonrası) 12

13 DSM-IV-Alt Tipler  Dezorganize şizofreni  Konuşma dağınık  Duygulanım düz veya değişken  Gülme ve ağlama nöbetleri  Davranışlar düzensiz (ayağına kurdele bağlamak)  Hijyen geriler, dış görünüş tamamen ihmal edilir. 13

14 DSM-IV-Alt Tipler  Katotonik Şizofreni  Motor belirtiler—hiç hareketsiz----çok hareketli  Tepkisiz olsalar da olanları kaydedebilirler  Durmadan dolaşıp anlamsızca konuşabilir 14

15 DSM-IV-Alt Tipler  Paranoid şizofreni  Büyüklenme sanrıları  Kıskançlık sanrıları  Etkilenme sanrıları  Kavgacı, ajite, şiddete yönelimlidirler  Daha dikkatli ve konuşkandırlar  Düşünce süreçleri parçalanmamıştır 15

16 DSM-IV-Alt Tipler  Alt tipler arasında binişmeler yaygındır, ayırt etmek zordur-----  Ayrışmamış tip  Rezidüel tip (tanı ölçütlerin tam değil ama bazı göstergeler devam ediyor) 16

17 DSM-IV-Alt Tipler  Son dönem çalışmalar 3 boyutun varlığına işaret ediyor:  Pozitif  Negatif  Düzensiz (davranış ve konuşma) 17

18 Oluş nedenleri  Kalıtım Araştırmaları  Aile araştırmaları  İkiz araştırmaları  Evlat edinme araştırmaları 18

19 Aile Araştırmaları  Tek ebeveyn--risk %12.5-13.8  Her iki ebeveyn--risk %35-46 19

20 İkiz Araştırmaları  Çift yumurta ikizleri--%10-14  Tek yumurta ikizleri--%61-65 20

21 Evlat Edinme Araştırmaları  Ana-babası şizofren olan ve başka ailede yetişen çocukların şizofreni spektrum bozukluk gösterme oranı yüksek bulunmuştur. 21

22 Sonuç:  Genetik risk kanıtlanmıştır.  Tek başına neden değildir.  Geçişin türü ve biçimi aydınlatılamamıştır.  Polijenik kalıtımsal geçişi savunanlar vardır.  6. 8. ve 10. kromozomlar üzerinde durulmaktadır. 22

23 Biyokimyasal Faktörler  Dopamin Varsayımı  Nöroleptik---DA2 reseptörü ilişkisi  DA2’nin yoğun gözlenmesi  Açıklık kazanmamış, varsayım yetersiz kalmış 23

24 Noradrenalin  Artışa dikkat çekilmiş ancak kanıtlanamamış. 24

25 Serotonin ve Glutamat  Uzun süre araştırılmış ancak bulgular çelişkilidir. 25

26 Sonuç  Çok sayıda biyokimyasal araştırmaya karşın; hala önerilen varsayımlar kanıtlanmamış ve gelişme sağlanamamış.  (Kety’nin radyo örneği---marker’lara yönelme) 26

27 Beyinde Yapısal ve İşlevsel Bozukluklar  Gri cevherde, sulkuslarda  Ön beyin korteksinde  Orbitofrontal, Mesiotemporal beyin dokusunda eksilmeler  3 ventrikülde büyüme ve genel beyin oylumunda küçülme 27

28 Doğum Travması, Virüsler  Öncesi, sırası, sonrası beyin travmalarında risk artıyor  Enflüenza virüsü (henüz aydınlatılamadı) 28

29 Bilgi İşlemede Bozukluk Varsayımı  Şizofreni nöro-gelişimsel bir bozukluk mu? 29

30 Bilgi İşlemede Bozukluk Varsayımı  Girdi ayarlamasında yetersizlik  Fazla girdinin ayrıştırılamaması  Depolanarak gerektiğinde kullanılamaması 30

31 Bilgi İşlemede Bozukluk Varsayımı  Son yıllarda nörofizyolojik temelli bilgi işleme öne çıkmıştır.  Örn. eyleme yönelik bir isteğin başlatılması ve eyleme geçirilmesinde bozukluluk  Yani “fronstriatal” bir patoloji---frontal lob yetmezliği 31

32 Bilgi İşlemede Bozukluk Varsayımı  P-50-P300  Eksiklik sendromu  Duygulanımda kısıtlanma; duygusal tepkilerde azalma  Konuşmada fakirleşme (alogia)  İstekli eylem ekisikliği  Zevk alamama (anhodenia) 32

33 Bilgi İşlemede Bozukluk Varsayımı  Bilişsel-ölçüm (cognitive dysmetria)  Frontal lobda küçülme  Talamusun algıları süzme ve ayıklama işlevinde bozukluk  Prefrontal korteks ve serebellum arasındaki devrede bozukluk 33

34 Psikolojik Stres ve Şizofreni 34

35  Sosyal sınıf ve şizofreni  Düşük SED-----Yüksek oranda şizofreni  Yorumlamak güç??? 35

36 Psikolojik Stres ve Şizofreni  Sosyojenik hipotez  Aşağılayıcı muamele görme  Düşük eğitim düzeyi  Fırsat eşitliğinin olmaması  Daha fazla stres faktörü  Gebelik döneminde kötü beslenme 36

37 Psikolojik Stres ve Şizofreni  Sosyal eleme kuramı  Şehrin fakir bölgelerine kayma  Sosyal baskının az olacağı yerlere kaçma 37

38 Psikolojik Stres ve Şizofreni  Sonuç  Araştırmalar her zaman desteklememekte  Dohrenwend ve ark. (1992)  Sosyal sınıf önemli bir stres kaynağı olmakla beraber etkisinin nasıl olduğu bilinememektedir. 38

39 Aile ve Şizofreni  Şizofrenojenik anne  Diğerlerinin duygularına karşı duyarsız  Aşırı koruyucu  Cinselliğe karşı katı  Yakınlıktan korkan  Sonuç: Araştırmalardan destek gelmemiş 39

40 Aile ve Şizofreni  Gözlenen örüntü  Yüksek düzeyde çatışma  İletişimde tutarsızlık  Neden-sonuç???  Şizofren bir çocuğa sahip olmanın doğurguları mı??? 40

41 Aile ve Şizofreni  YÜKSEK DUYGU DIŞA VURUMU- EXPRESSED EMOTION – eleştirel ifadeler- olan ailelerde  %58 hastaneye geri dönüş  Hem neden sonuç ilişkisi hem de döngüsellik olabilir 41

42 Yüksek Risk Faktörleri  Bazı çalışma sonuçları:  Negatif belirtiler---hamilelik, doğum komplikasyonu  Pozitif belirtiler---aileden ayrılma, kuruma yerleştirilme 42

43 Şizofreni Tedavileri  Şok ve psikocerrahi  EKT düşük etki, vazgeçilmiş  Prefrontal lobotomi— (saldırganlık azalmış ancak zihinsel becerilerde azalmaya neden olmuş; yeni ilaçların saldırganlığı azalmasıyla birlikte terk edilen bir yöntem olmuş!) 43

44 İlaç tedavileri  Antipsikotikler  Fenotiazin  Ekstrapiramidal yan etkiler  Tardiv diskinezi  Klorpromozin, Risperidon  Daha az motor işlev. Yan etkisi  Negatif belirtiler üzerinde etkili  Ancak bağışıklık sistemi bozulabiliyor 44

45 Psikolojik Tedaviler  Psikodinamik tedavi  Sullivan—yavaş, tehdit edici olmayan bir ilişki kurabilmek  Göz temasını zorlamamak, güven, destek  Sabırlı ilişki  Hafif düzeyde vakalar için olabilir, hatta Sullivan ve diğer analistlerin vakaları DSM-IV’deki şizofreni ölçütünü karşılamıyor!!! 45

46 Aile Tedavisi  Hasta ve ailenin katıldığı terapi oturumları  Olumlu/olumsuz duyguları, eleştirel, aşırı koruyucu tarzın  Yapıcı, empatik, sorunları birlikte çözücü 46

47 Davranış tedavisi  Günlük yaşam becerileri  Sosyal beceriler  Rol oynama 47

48 Bilişsel tedavi  Tek başına davranışçı tedavilerden yarar gözlenmiş, ancak bilişsel müdahalenin önemi ortaya çıktığı için Bilişsel Davranışçı bir program çok daha yararlı olabilir 48


"Şizofreni Bölüm 11 1. Klinik Belirtiler  Pozitif belirtiler  Biçimsel düşünce bozukluğu  Konuşmada düzensizlik (organizasyon boz.)  Konuşmada dağınıklık." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları