Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Şizofreni Bölüm 11.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Şizofreni Bölüm 11."— Sunum transkripti:

1 Şizofreni Bölüm 11

2 Klinik Belirtiler Pozitif belirtiler Biçimsel düşünce bozukluğu
Konuşmada düzensizlik (organizasyon boz.) Konuşmada dağınıklık (düşüncelerde kopuk) Çağırışımlar gevşek (bir konuda kalma güç) Sf.274 (örnek diyaloglar okunabilir)

3 Pozitif Belirtiler-Sanrılar
Gerçeğe aykırı algılar-içgörüsüzlük Schneideryen sanrılar Dışsal bir şeyden gelen beden duyumları Aklına yerleştirilme Düşüncelerin yayınlanması Düşüncelerin çalınması Duyguların kontrol edilmesi Davranışların dışsal yönlendirilmesi İtkilerin dayatılması Sf.275’deki örnekler okunabilir

4 Pozitif Belirtiler-Varsanı ve Diğer Algı Bozuklukları
Varsanı: Dışsal bir uyaran olmadığı halde duyusal yaşantıların olması % 74 işitsel varsanı

5 Negatif Belirtiler Avolisyon-istek ve enerjinin azalması Enerji azlığı
Günlük faaliyet azlığı Kendine bakımın düşmesi

6 Negatif Belirtiler Alogi-Düşünce ve Konuşma Fakirliği Örnek (sf.276)

7 Negatif Belirtiler Anhedoni-Haz Alamama Haz alma yaşantısının yokluğu

8 Negatif Belirtiler Duygulanım küntlüğü
Hemen hiçbir uyarıcı duygusal tepkiye yol açmaz. Boş bakabilir Yüz kasları sarkık, gözleri cansızdır Araştırma: Film izleme; normallere göre duygu miktarı aynı; fizyolojik uyarılma daha fazla.

9 Negatif Belirtiler Asosyallik Sınırlı arkadaşlık Sınırlı sosyal beceri
Sosyalliğe ilgi azlığı

10 Diğer Belirtiler Katotonik hareketsizlik Mum esneklği
Uygunsuz duygulanım

11 Kavramın Tarihçesi Dementia paraecox (erken bunama)
Kraepelin----zihinsel zayıflık Bleuler Erken başlangıç şart değil/bunama???? Şizofreni terimini önermiş

12 DSM-IV Şizofreni Şizoafektif bozukluk (duygu durum boz. ortak tablo)
Belirtiler en az 6 ay sürmeli Prodromal devre (aktif evre öncesi) Rezidüel devre (aktif evre sonrası)

13 DSM-IV-Alt Tipler Dezorganize şizofreni Konuşma dağınık
Duygulanım düz veya değişken Gülme ve ağlama nöbetleri Davranışlar düzensiz (ayağına kurdele bağlamak) Hijyen geriler, dış görünüş tamamen ihmal edilir.

14 DSM-IV-Alt Tipler Katotonik Şizofreni
Motor belirtiler—hiç hareketsiz----çok hareketli Tepkisiz olsalar da olanları kaydedebilirler Durmadan dolaşıp anlamsızca konuşabilir

15 DSM-IV-Alt Tipler Paranoid şizofreni Büyüklenme sanrıları
Kıskançlık sanrıları Etkilenme sanrıları Kavgacı, ajite, şiddete yönelimlidirler Daha dikkatli ve konuşkandırlar Düşünce süreçleri parçalanmamıştır

16 DSM-IV-Alt Tipler Alt tipler arasında binişmeler yaygındır, ayırt etmek zordur----- Ayrışmamış tip Rezidüel tip (tanı ölçütlerin tam değil ama bazı göstergeler devam ediyor)

17 DSM-IV-Alt Tipler Son dönem çalışmalar 3 boyutun varlığına işaret ediyor: Pozitif Negatif Düzensiz (davranış ve konuşma)

18 Oluş nedenleri Kalıtım Araştırmaları Aile araştırmaları
İkiz araştırmaları Evlat edinme araştırmaları

19 Aile Araştırmaları Tek ebeveyn--risk %12.5-13.8
Her iki ebeveyn--risk %35-46

20 İkiz Araştırmaları Çift yumurta ikizleri--%10-14
Tek yumurta ikizleri--%61-65

21 Evlat Edinme Araştırmaları
Ana-babası şizofren olan ve başka ailede yetişen çocukların şizofreni spektrum bozukluk gösterme oranı yüksek bulunmuştur.

22 Sonuç: Genetik risk kanıtlanmıştır. Tek başına neden değildir.
Geçişin türü ve biçimi aydınlatılamamıştır. Polijenik kalıtımsal geçişi savunanlar vardır. 6. 8. ve 10. kromozomlar üzerinde durulmaktadır.

23 Biyokimyasal Faktörler
Dopamin Varsayımı Nöroleptik---DA2 reseptörü ilişkisi DA2’nin yoğun gözlenmesi Açıklık kazanmamış, varsayım yetersiz kalmış

24 Noradrenalin Artışa dikkat çekilmiş ancak kanıtlanamamış.

25 Serotonin ve Glutamat Uzun süre araştırılmış ancak bulgular çelişkilidir.

26 Sonuç Çok sayıda biyokimyasal araştırmaya karşın;
hala önerilen varsayımlar kanıtlanmamış ve gelişme sağlanamamış. (Kety’nin radyo örneği---marker’lara yönelme)

27 Beyinde Yapısal ve İşlevsel Bozukluklar
Gri cevherde, sulkuslarda Ön beyin korteksinde Orbitofrontal, Mesiotemporal beyin dokusunda eksilmeler 3 ventrikülde büyüme ve genel beyin oylumunda küçülme

28 Doğum Travması, Virüsler
Öncesi, sırası, sonrası beyin travmalarında risk artıyor Enflüenza virüsü (henüz aydınlatılamadı)

29 Bilgi İşlemede Bozukluk Varsayımı
Şizofreni nöro-gelişimsel bir bozukluk mu?

30 Bilgi İşlemede Bozukluk Varsayımı
Girdi ayarlamasında yetersizlik Fazla girdinin ayrıştırılamaması Depolanarak gerektiğinde kullanılamaması

31 Bilgi İşlemede Bozukluk Varsayımı
Son yıllarda nörofizyolojik temelli bilgi işleme öne çıkmıştır. Örn. eyleme yönelik bir isteğin başlatılması ve eyleme geçirilmesinde bozukluluk Yani “fronstriatal” bir patoloji---frontal lob yetmezliği

32 Bilgi İşlemede Bozukluk Varsayımı
P-50-P300 Eksiklik sendromu Duygulanımda kısıtlanma; duygusal tepkilerde azalma Konuşmada fakirleşme (alogia) İstekli eylem ekisikliği Zevk alamama (anhodenia)

33 Bilgi İşlemede Bozukluk Varsayımı
Bilişsel-ölçüm (cognitive dysmetria) Frontal lobda küçülme Talamusun algıları süzme ve ayıklama işlevinde bozukluk Prefrontal korteks ve serebellum arasındaki devrede bozukluk

34 Psikolojik Stres ve Şizofreni

35 Psikolojik Stres ve Şizofreni
Sosyal sınıf ve şizofreni Düşük SED-----Yüksek oranda şizofreni Yorumlamak güç???

36 Psikolojik Stres ve Şizofreni
Sosyojenik hipotez Aşağılayıcı muamele görme Düşük eğitim düzeyi Fırsat eşitliğinin olmaması Daha fazla stres faktörü Gebelik döneminde kötü beslenme

37 Psikolojik Stres ve Şizofreni
Sosyal eleme kuramı Şehrin fakir bölgelerine kayma Sosyal baskının az olacağı yerlere kaçma

38 Psikolojik Stres ve Şizofreni
Sonuç Araştırmalar her zaman desteklememekte Dohrenwend ve ark. (1992) Sosyal sınıf önemli bir stres kaynağı olmakla beraber etkisinin nasıl olduğu bilinememektedir.

39 Aile ve Şizofreni Şizofrenojenik anne
Diğerlerinin duygularına karşı duyarsız Aşırı koruyucu Cinselliğe karşı katı Yakınlıktan korkan Sonuç: Araştırmalardan destek gelmemiş

40 Aile ve Şizofreni Gözlenen örüntü Yüksek düzeyde çatışma
İletişimde tutarsızlık Neden-sonuç??? Şizofren bir çocuğa sahip olmanın doğurguları mı???

41 Aile ve Şizofreni YÜKSEK DUYGU DIŞA VURUMU- EXPRESSED EMOTION –eleştirel ifadeler- olan ailelerde %58 hastaneye geri dönüş Hem neden sonuç ilişkisi hem de döngüsellik olabilir

42 Yüksek Risk Faktörleri
Bazı çalışma sonuçları: Negatif belirtiler---hamilelik, doğum komplikasyonu Pozitif belirtiler---aileden ayrılma, kuruma yerleştirilme

43 Şizofreni Tedavileri Şok ve psikocerrahi EKT düşük etki, vazgeçilmiş
Prefrontal lobotomi— (saldırganlık azalmış ancak zihinsel becerilerde azalmaya neden olmuş; yeni ilaçların saldırganlığı azalmasıyla birlikte terk edilen bir yöntem olmuş!)

44 İlaç tedavileri Antipsikotikler Fenotiazin Klorpromozin, Risperidon
Ekstrapiramidal yan etkiler Tardiv diskinezi Klorpromozin, Risperidon Daha az motor işlev. Yan etkisi Negatif belirtiler üzerinde etkili Ancak bağışıklık sistemi bozulabiliyor

45 Psikolojik Tedaviler Psikodinamik tedavi
Sullivan—yavaş, tehdit edici olmayan bir ilişki kurabilmek Göz temasını zorlamamak, güven, destek Sabırlı ilişki Hafif düzeyde vakalar için olabilir, hatta Sullivan ve diğer analistlerin vakaları DSM-IV’deki şizofreni ölçütünü karşılamıyor!!!

46 Aile Tedavisi Hasta ve ailenin katıldığı terapi oturumları
Olumlu/olumsuz duyguları, eleştirel, aşırı koruyucu tarzın Yapıcı, empatik, sorunları birlikte çözücü

47 Davranış tedavisi Günlük yaşam becerileri Sosyal beceriler Rol oynama

48 Bilişsel tedavi Tek başına davranışçı tedavilerden yarar gözlenmiş, ancak bilişsel müdahalenin önemi ortaya çıktığı için Bilişsel Davranışçı bir program çok daha yararlı olabilir


"Şizofreni Bölüm 11." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları