Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GLOBAL KRİZ ORTAMINDA BEYİN FIRTINASI TOPLANTISI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Four Seasons Hotel İSTANBUL 18 Ekim 2008.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GLOBAL KRİZ ORTAMINDA BEYİN FIRTINASI TOPLANTISI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Four Seasons Hotel İSTANBUL 18 Ekim 2008."— Sunum transkripti:

1 GLOBAL KRİZ ORTAMINDA BEYİN FIRTINASI TOPLANTISI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Four Seasons Hotel İSTANBUL 18 Ekim 2008

2 2/33 KATILIMCILAR Başkan Sayın Kemal UNAKITAN Maliye Bakanı Sn. Abdülkadir KONUKOĞLU Sn. Ahmet Nazif ZORLU Sn Ahmet EREN Sn. Ali KİBAR Sn. Arzuhan Doğan YALÇINDAĞ Sn. Asım ÖZGÖZÜKARA Sn. Elif BİLGİ ZAPPAROLİ Sn. Ergun ÖZEN Sn. Ersin ÖZİNCE Sn. Fatih DURAL Sn. Ferit ŞAHENK Sn. Halil EROĞLU Sn. Hamdi AKIN Sn. Hasan Basri AKTAN Sn. Mehmet BÜYÜKEKŞİ Sn. Mehmet Akif ULUSOY Sn. Mustafa BOYDAK Sn. Nevzat ÖZTANGUT Sn. Ömer Cihad VARDAN Sn. Paul DOANY Sn. Rifat HİSARCIKLIOĞLU Sn. Serdar KOYUTÜRK Sn. Suat BOYDAŞ Sn. Süreyya CİLİV Sn. Tahir UYSAL – YASED Sn. Tuğrul KUDATGOBİLİK Sn. Tuncay ÖZİLHAN Moderatör Sayın Mustafa UYSAL Vergi Konseyi Başkanı

3 3/33 ►Sürecin Yönetimi ve İzlenmesi ►Güven Sağlamaya Yönelik Öneriler ►Nakit Akışının Sağlanması ►Piyasa Mekanizmasının İşlerliğinin Aksamamasına Yönelik Tedbirler (Piyasalara Doping Yapılması-Kan Dolaşımının Sağlanması) ►Sosyal Yapıyı Koruyucu Önlemler ►Krizin Fırsata Dönüştürülmesi ANA HATLARIYLA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

4 4/33 SÜRECİN YÖNETİMİ VE İZLENMESİ-1 ►Kamu kesimi ve özel sektör temsilcilerinden oluşan, “Küresel Kriz Komitesi” ve Sekretaryanın kurulması ►Küresel krizin dış kaynaklı olduğu, ancak Türk reel ve finans sektörlerini etkileyeceği, kamuoyunun bu konuda doğru kaynaktan ve zamanında bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi ►Düzenleyici ve denetleyici kurullar arasındaki koordinasyonun sağlanması ►Bankalar ile reel sektör arasındaki sorunların çözülmesi için ortak platform kurulması ► Ekonomik Koordinasyondan Sorumlu Başbakan Yardımcılığı ► Ekonomi ile İlgili Sivil Toplum Kuruluşları ► Ekonomik Koordinasyondan Sorumlu Başbakan Yardımcılığı ► Ekonomi ile İlgili Sivil Toplum Kuruluşları ► Merkez Bankası ► BDDK ► SPK ► TMSF ► Ekonomik Koordinasyondan Sorumlu Başbakan Yardımcılığı ► Devlet Bakanlığı (Hazineden sorumlu) ► Maliye Bakanlığı ► BDDK ► Türkiye Bankalar Birliği ► Katılım Bankaları Birliği ► Reel sektör temsilcileri (TOBB, TİSK, TİM..) Alt Çözüm Önerileriİlgili Kuruluşlar

5 5/33 SÜRECİN YÖNETİMİ VE İZLENMESİ-2 ►Fikir alışverişi ve güvenin artması açısından bu tür toplantılara devam edilmesi ►Krizin daha iyi yönetilmesi için senaryo çalışmaları yapılması. ►Tüm kararlarda hep birlikte ortak aklı ortaya çıkartarak; proaktif, esnek ve hızlı davranılması. ►Tedbirlerin kısa ve uzun vadeli olarak ayrılması. Kısa dönemlilerin hızla hayata geçirilmesi. ►Bu çalışmaların Sayın Başbakan’a sunulması veya iletilmesi. ► Kamu ve sivil toplum kesimi ekonomik birimleri ► Ekonomik Koordinasyondan Sorumlu Başbakan Yardımcılığı ► Kamu ve sivil toplum kesimi ekonomik birimleri ► Maliye Bakanlığı Alt Çözüm Önerileriİlgili Kuruluşlar

6 6/33 GÜVEN SAĞLAMAYA YÖNELİK ÖNERİLER-1 ►IMF ile kriz döneminin özel şartlarını içeren esnek ve kredi teminini de içeren kapsamlı bir anlaşma yapılması ►IMF ile yeni bir stand-by antlaşması yerine, program sonrası gözetim antlaşması yapılması ►Kayıtlı Ekonomiyi Geliştirme Çalışmalarının sürdürülmesi ►Uluslararası rekabet dikkate alınarak tüm mevduata tam güvence verilmesi ►Bütçe disiplinini bozmadan harcama kararlarının değiştirilmesi böylece sağlanacak tasarrufla BSMV’nin kaldırılması. ► Devlet Bakanlığı (Hazineden sorumlu) ► Maliye Bakanlığı ► Devlet Bakanlığı (Hazineden sorumlu) ► Maliye Bakanlığı ► Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ► Bakanlar Kurulu ► Maliye Bakanlığı İlgili Kuruluşlar Alt Çözüm Önerileri

7 7/33 GÜVEN SAĞLAMAYA YÖNELİK ÖNERİLER-2 ►Mevduat güvencesi ortamında bankaların mevduat toplama adına faiz yarışına girmesinin engellenmesi ve bu bağlamda faizlere üst limitler getirilmesi. ►Borsada gün içi mevzuata aykırı açığa satış işlemlerinin önlenmesi. ►Tasarruf açısından ara seçimlerde popülist politikaların uygulanmaması ►2B yasasının yeniden gündeme getirilmesi ►YOİK çalışmalarının yeniden hızlandırılması. ► BDDK ► Türkiye Bankalar Birliği ► SPK ► İMKB ► Bakanlar Kurulu ► Maliye Bakanlığı ► Çevre ve Orman Bakanlığı ► Ekonomik Koordinasyondan Sorumlu Başbakan Yardımcılığı İlgili Kuruluşlar Alt Çözüm Önerileri

8 8/33 GÜVEN SAĞLAMAYA YÖNELİK ÖNERİLER-3 ►Devletin finans ve reel sektörün arkasında olması ve bu sektörlere elini uzatması ►Merkez Bankasının para politikasında herhangi bir oynama yapmaması ►Türkiye’nin dış borçlarının tam ve detaylı olarak dökümünün ve analizinin yapılması İlgili KuruluşlarAlt Çözüm Önerileri ► Ekonomik Koordinasyondan Sorumlu Başbakan Yardımcılığı ► Devlet Bakanlığı (Hazineden sorumlu) ► Maliye Bakanlığı ► BDDK ► Merkez Bankası ► Devlet Bakanlığı (Hazineden sorumlu) ► Merkez Bankası

9 9/33 NAKİT AKIŞININ GÜÇLENDİRİLMESİ-1 ►Reel sektörün global krizden olumsuz etkilenmemesi ve kredi kaynaklarına daha rahat ulaşabilmeleri için İstanbul Yaklaşımı benzeri özel nitelikli bir fon kurulması (Kredi garanti fonu vb) ►Türk vatandaşlarının ve şirketlerinin yurt dışında ve yurt içinde bulunan varlıklarının belli koşullar altında Türkiye’ye getirilmesi ve işletmelere dahil edilmesi, bu kaynakların yeniden Türk ekonomisine kazandırılması ►KOBİ’lere kredi desteği sağlanması, bankalar tarafından verilecek kredilerin faizlerinin bir kısmının devlet tarafından karşılanması ► Ekonomik Koordinasyondan Sorumlu Başbakan Yardımcılığı ► Devlet Bakanlığı (Hazineden sorumlu) ► Maliye Bakanlığı ► BDDK ► Türkiye Bankalar Birliği ► Katılım Bankaları Birliği ► Reel sektör temsilcileri (TOBB, TİSK, İşçi sendikaları, TİM..) ► Maliye Bakanlığı ► Maliye Bakanlığı ► Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ► Türkiye Bankalar Birliği ► Katılım Bankaları Birliği ► Reel sektör (TOBB, KOSGEB) Alt Çözüm Önerileri İlgili Kuruluşlar

10 10/33 NAKİT AKIŞININ GÜÇLENDİRİLMESİ-2 ►KOBİ’lerin finansmanı için, devletin de belli bir oranda garantisini ortaya koyacağı yüksek getirili özel KOBİ tahvilleri çıkartılması ►Merkez Bankası tarafından döviz depo piyasası işlem limitlerinin artırılması ►Merkez Bankası tarafından mevduat munzam karşılıkları oranlarının indirilmesi ► Maliye Bakanlığı ► Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ► SPK ► Türkiye Bankalar Birliği ► Katılım Bankaları Birliği ► Reel sektör (TOBB, KOSGEB) ► Merkez Bankası ► Merkez Bankası Alt Çözüm Önerileri İlgili Kuruluşlar

11 11/33 NAKİT AKIŞININ GÜÇLENDİRİLMESİ-3 ►Merkez Bankası tarafından disponibilite oranlarının düşürülmesi ►Mevduat faizleri üzerinden yapılan stopaj oranının vadeler itibariyle % 15’ten uzun vadeli mevduatlar için % 5’e kadar düşürülmesi ►%3 oranındaki KKDF kesintisinin geçici bir süreyle kaldırılması ► Merkez Bankası ► Bakanlar Kurulu ► Maliye Bakanlığı ► Bakanlar Kurulu ► Maliye Bakanlığı Alt Çözüm Önerileri İlgili Kuruluşlar

12 12/33 NAKİT AKIŞININ GÜÇLENDİRİLMESİ-4 ►BSMV’nin kaldırılması ya da oranın indirilmesi. Bununla beraber yurt dışındaki Off -Shore bankacılığının Türkiye’ye taşınması. ►Olası kredili bir IMF anlaşmasının odağının kamu finansmanı yerine cari işlemler açığı ve özel sektörün yüksek döviz borçlanmaları olması. Bu çerçevede alınacak IMF kredilerinin özel sektöre kullandırılması ►Menkul kıymet alım satımlarında uygulanan stopaj oranlarındaki yerli yabancı yatırımcı ayrımının kaldırılması ► Bakanlar Kurulu ► Başbakan Yardımcılığı ► Devlet Bakanlığı (Hazine Sorumlu) ► Maliye Bakanlığı ► BDDK ► Katılım Bankaları Birliği ► Devlet Bakanlığı (Hazineden Sorumlu) ► Devlet Bakanlığı (Dış Ticaretten Sorumlu) ► Maliye Bakanlığı ► Bakanlar Kurulu ► Maliye Bakanlığı Alt Çözüm Önerileri İlgili Kuruluşlar

13 13/33 NAKİT AKIŞININ GÜÇLENDİRİLMESİ-5 ►Kamu bankalarının, reel sektörün likidite ihtiyacını karşılayacak şekilde yönlendirilmesi ►Bankalarda toplanacak mevduatın reel sektöre kazandırılabilmesi için mevduatın belli bir oranının mutlaka reel sektöre kullandırılması ve vadesi gelmemiş kredilerin geri çağrılmaması için bir takım geçici tedbirlerin alınması ►Dünya Merkez Bankaları faiz indirimi kararı alırken, Merkez Bankası’nın da paralel çalışmayla faiz indirimi düşünmesi ►İşsizlik Fonunun çalıştırılması ve bu fondan küçük sanayicilerin yararlandırılması ► Kamu Bankaları ► Türkiye Bankalar Birliği ► Katılım Bankaları Birliği ► BDDK ► Merkez Bankası ► Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Alt Çözüm Önerileri İlgili Kuruluşlar

14 14/33 NAKİT AKIŞININ GÜÇLENDİRİLMESİ-6 ►KOBİ’lere destek amacıyla, KOSGEB bütçesinin artırılması ve desteklerinin verilmesinde bürokrasinin de azaltılması ►KOSGEB’e ve KOBİ’lere yönelik olarak yapılan 6 aylık süreli, faizsiz, 100 bin $ tutarındaki desteğin hem vade, hem tutar olarak artırılması ►Merkez Bankası’nın firmalara doğrudan uzun vadeli kredi açabilmesi sağlanmalıdır ►Bankaların yurt dışında tuttukları fonlarını yurt içine yönlendirmelerinin sağlanması ►Uzun vadeli proje kredilerine kriz dönemi aşılıncaya kadar devlet garantisinin sağlanması ► Maliye Bakanlığı ► Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ► Reel sektör (TOBB ve KOSGEB) ► Maliye Bakanlığı ► Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ► Türkiye Bankalar Birliği ► Katılım Bankaları Birliği ► Reel sektör (TOBB ve KOSGEB) ► Merkez Bankası ► Türkiye Bankalar Birliği ► Katılım Bankaları Birliği ► BDDK ► Devlet Bakanlığı (Hazineden sorumlu) Alt Çözüm Önerileri İlgili Kuruluşlar

15 15/33 Piyasa Mekanizmasının İşlerliğinin Aksamamasına Yönelik Tedbirler (Piyasalara Doping Yapılması-Kan Dolaşımının Sağlanması) -1 ►IMF ile yeni bir anlaşma yapılması düşünülüyorsa, IMF tarafından kabul edilmesi mümkün görülmeyecek bir takım önlemlerin henüz ortada bu yönde bir anlaşma yokken bir an önce alınması ►Hazineden Eximbank’a borç şeklinde kaynak aktarılması suretiyle Eximbank kaynaklarının ve limitlerinin arttırılması ►DFİF’den (Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu) ihracata yönelik kaynak aktarımı sağlanması ve DFİF’deki ihracat katkısının %1 olması. ►Mevcut vergi borçlarının tahsilatında taksitlendirmeye gidilmesi ► Devlet Bakanlığı (Hazineden sorumlu) ► Maliye Bakanlığı ► Devlet Bakanlığı (Dış Ticaretten Sorumlu) -Türk EXİMBANK ► Devlet Bakanlığı (Dış Ticaretten Sorumlu) -Türk EXİMBANK ► Devlet Bakanlığı (Dış Ticaretten Sorumlu) -Türk EXİMBANK ► Devlet Bakanlığı (Dış Ticaretten Sorumlu) -Türk EXİMBANK ► Maliye Bakanlığı Alt Çözüm Önerileriİlgili Kuruluşlar

16 16/33 Piyasa Mekanizmasının İşlerliğinin Aksamamasına Yönelik Tedbirler (Piyasalara Doping Yapılması-Kan Dolaşımının Sağlanması) -2 ►Bütçe açığı konusunda fazla ısrarlı olunmaması ►Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından alt işveren- taşeron kullanımıyla ilgili olarak çıkarılan son tebliğin gözden geçirilmesi ve taşeron kullanma şartlarının hafifletilmesi ►Büyümenin yavaşlayacağını düşünerek özellikle mikro reformlara yönelmek ►Yabancı sermayeli şirketlerin kar paylarının Türkiye’de bırakılmasının özendirilmesi için tedbir alınması ► Maliye Bakanlığı ► Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ► TİSK, İşçi Sendikaları ► Devletin İlgili Kurumları ► Maliye Bakanlığı Alt Çözüm Önerileriİlgili Kuruluşlar

17 17/33 Piyasa Mekanizmasının İşlerliğinin Aksamamasına Yönelik Tedbirler (Piyasalara Doping Yapılması-Kan Dolaşımının Sağlanması) - 3 ►Hisseleri borsada işlem gören şirketlere kendi hisselerini alma hakkı tanınması (Yeni TTK tasarısında yer alan hükmün hayata geçirilmesi) ►KVK’nın “örtülü sermaye müessesesi”ne ilişkin kısıtlayıcı hükümlerin 2010 sonuna kadar ertelenmesi ►Yurt dışı iştirak kazançlarının, belli bir tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmek şartıyla gelir ve kurumlar vergisinden müstesna tutulması ►Dampingli ithalatta yaşanacak olası artışa karşı tetikte olunması ► Maliye Bakanlığı ► Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ► SPK ► Maliye Bakanlığı ► Devlet Bakanlığı (Dış Ticaretten sorumlu) Alt Çözüm Önerileri İlgili Kuruluşlar

18 18/33 Piyasa Mekanizmasının İşlerliğinin Aksamamasına Yönelik Tedbirler (Piyasalara Doping Yapılması-Kan Dolaşımının Sağlanması) - 4 ►Yerli üretimin desteklenmesi ile ilgili olarak Kamu İhale Kanunu’nda yer alan yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden yerli istekliler lehine, % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hükmüne işlerlik kazandırılması ►Yurt dışı müteahhitlerin Türk Malı malzeme kullanmaları için özendirici tedbirlerin alınması ►IMF ile yapılacak bir anlaşma ile fon bulunamadığı takdirde, öncelikle kamu bankalarındaki kaynaklardan ve işsizlik fonundan yararlanarak, altyapı yatırımlarının arttırılması ve özellikle de inşaat sektörünün canlı tutulması için TOKİ’ye ilave kaynak aktarılması ►Enerji yatırımları özendirilerek ve daha fazla teşvik verilerek doğrudan yabancı sermaye girişinin devamının sağlanması ► Kamu İhale Kurumu ► Ekonomi Koordinasyonundan Sorumlu Başbakan Yardımcılığı ► Maliye Bakanlığı ► Devlet Bakanlığı (Hazineden sorumlu) ► Maliye Bakanlığı ► Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ► EPDK ► Devlet Bakanlığı (Hazineden sorumlu) Alt Çözüm Önerileriİlgili Kuruluşlar

19 19/33 Piyasa Mekanizmasının İşlerliğinin Aksamamasına Yönelik Tedbirler (Piyasalara Doping Yapılması-Kan Dolaşımının Sağlanması) -5 ►Yatırımların özendirilmesi amacıyla, selektif nitelikte veya özel proje bazında teşvik uygulanması. ►Finansal kiralama işlemlerinde üretimle ilgili tüm makine, ekipmanların KDV oranlarının tekrar % 1’e indirilmesi ►Tarımsal kredi faizlerinde iyileştirilmeye gidilmesi ► Maliye Bakanlığı ► Devlet Bakanlığı (Hazineden sorumlu) ► DPT Müsteşarlığı ► Maliye Bakanlığı ► Bakanlar Kurulu ► Maliye Bakanlığı Alt Çözüm Önerileriİlgili Kuruluşlar

20 20/33 Piyasa Mekanizmasının İşlerliğinin Aksamamasına Yönelik Tedbirler (Piyasalara Doping Yapılması-Kan Dolaşımının Sağlanması) -6 ►GAP bölgesine yönelik yabancı yatırımlarının özendirilmesi ►İhracatta yeni pazar arayışlarına hız verilmesi, Rusya ile olan gümrük sorunlarının bir an önce çözülmesi ►İhracatta geçici bir süre için KDV iade sisteminin basitleştirilmesi ► Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ► Maliye Bakanlığı ► Devlet Bakanlığı (Hazineden sorumlu) ► Devlet Bakanlığı (Dış Ticaretten Sorumlu) ► Devlet Bakanlığı (Gümrüklerden sorumlu) ► Maliye Bakanlığı İlgili KuruluşlarAlt çözüm Önerileri

21 21/33 Piyasa Mekanizmasının İşlerliğinin Aksamamasına Yönelik Tedbirler (Piyasalara Doping Yapılması-Kan Dolaşımının Sağlanması) - 7 ►KDV iade alacağının, ithalde ödenen vergi borçlarına mahsubuna ilişkin prosedürlerin hazırlanacak KDV Genel Tebliği ile net olarak belirlenmesi ►Şirket birleşmelerinin özendirilmesi ► Maliye Bakanlığı ► Devlet Bakanlığı (Gümrüklerden sorumlu) ► Maliye Bakanlığı ► Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İlgili KuruluşlarAlt çözüm Önerileri

22 22/33 Piyasa Mekanizmasının İşlerliğinin Aksamamasına Yönelik Tedbirler (Piyasalara Doping Yapılması-Kan Dolaşımının Sağlanması) - 8 ►Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki gerilemeye bağlı olarak elektrik ve doğalgaz zamlarının bir bölümünün geri alınması ►Özelleştirme ihalelerine 2009 yılında da devam edilmesi ►Bireysel Emeklilik ve Özel Birikim sigortalarında 10 yılı aşan tüm ödemelerde anapara üzerinden değil getiri üzerinden düşük oranlı vergi alınması ya da 10 yılı aşan ödemelerde istisna oranlarının yükseltilmesi ► EPDK ► Maliye Bakanlığı Alt Çözüm Önerileriİlgili Kuruluşlar

23 23/33 Piyasa Mekanizmasının İşlerliğinin Aksamamasına Yönelik Tedbirler (Piyasalara Doping Yapılması-Kan Dolaşımının Sağlanması) -9 ►Sanayi stratejisi politikası üzerine yapılan teşvik yasasına envanteri de dahil ederek “sanayi stratejisinin” hiç ara verilmeden yapılması ►Global kriz nedeniyle kayıt dışı ekonomi de gözardı edilmeden denetimlerin yavaşlatılması ►Son üç yılda ödenen muhtasar, SSK, elektrik faturaları gibi kalemlerde bu kriz döneminde, bir yıl için bunların toplamından % 25 indirim yapılması ► Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ► Maliye Bakanlığı ► Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ► Bakanlar Kurulu ► Maliye Bakanlığı Alt Çözüm Önerileriİlgili Kuruluşlar

24 24/33 Piyasa Mekanizmasının İşlerliğinin Aksamamasına Yönelik Tedbirler (Piyasalara Doping Yapılması-Kan Dolaşımının Sağlanması) -10 ►İşletmelerin bu dönemde yükünü artırabilecek hiçbir nam ve ad altında ek vergi yükünün getirilmemesi ve piyasayı rahatlatmak açısından önümüzdeki ay ödenecek olan geçici vergilerin de en az bir dönem ertelenmesi ►Konut yatırımlarının aksamadan sürdürülmesi açısından ister kamu bankalarındaki fonların, ister işsizlik fonlarının TOKİ'ye ya bankalar üzerinden veya doğrudan doğruya aktarılması ►Halka açılmayı cazip hale getirmek için halka açık şirketlere vergi istisnasının getirilmesi ► Maliye Bakanlığı ► Hazine Müsteşarlığı ► BDDK ► Türkiye Bankalar Birliği ► Katılım Bankaları Birliği ► TOKİ ► Bakanlar Kurulu ► Maliye Bakanlığı Alt Çözüm Önerileri İlgili Kuruluşlar

25 25/33 Piyasa Mekanizmasının İşlerliğinin Aksamamasına Yönelik Tedbirler (Piyasalara Doping Yapılması-Kan Dolaşımının Sağlanması) -11 ►İletişim vergilerinde indirime gidilmesi ►İhracatta lokomotif sektörlere yönelinmesi. ►Eski araçların hurdaya ayrılarak yeni araç alınması halinde ÖTV indiriminin yeniden getirilmesi ve bu doğrultuda hurda merkezlerinin kurulması Alt Çözüm Önerileriİlgili Kuruluşlar ► Bakanlar Kurulu ► Maliye Bakanlığı ► Devlet Bakanlığı (Dış Ticaretten Sorumlu) ► Maliye Bakanlığı ► Ulaştırma Bakanlığı

26 26/33 SOSYAL YAPIYI KORUYUCU ÖNERİLER-1 ►İşsizlikle ilgili özel bir arama konferansının yapılması ►Kriz döneminde mesleki eğitim seferberliği (Özellikle bilgisayar sektöründe) ►Kıdem tazminatlarının daha sağlıklı ödenmesi açısından işçi çıkartmaları esnasında, özellikle küçük sanayiciye fondan bir borçlanma imkanının verilmesi ►İşçi çıkarma yerine, yine belli bir süre, en azından üç aylık dönemler halinde SSK ve muhtasarların uzatılması ► Maliye Bakanlığı ► Vergi Konseyi ► Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ► Milli Eğitim Bakanlığı ► Devlet Bakanlığı (Hazineden Sorumlu) ► Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ► Maliye Bakanlığı ► Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Alt Çözüm Önerileriİlgili Kuruluşlar

27 27/33 SOSYAL YAPIYI KORUYUCU ÖNERİLER -2 ►Sosyal Güvenlik Yasası’nda bireysel emekliliğin bir kısmının zorunlu hale getirilmesi. ►İşçi çıkarmak yerine ücretlilere ücretinin bir kısmının hisse senedi olarak verilmesi. ►En az yatırımla genç nüfusun istihdamını sağlayabilecek iletişim ve çağrı merkezlerinin kurulmasının özendirilmesi. ► Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ► Maliye Bakanlığı ► SPK ► Maliye Bakanlığı ► Devlet Bakanlığı (Hazineden Sorumlu) Alt Çözüm Önerileriİlgili Kuruluşlar

28 28/33 KRİZİN FIRSATA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ -1 ►Özel sektörün körfez kökenli kaynaklarla (SWF-Refah Fonları) fonlanması, bu fonların devletin de ortak olacağı bir örgütlenme ile yeni yatırım fonu ve gelir ortaklığı veya reel büyüme hızına endeksli borçlanma araçları oluşturularak Türkiye’ye çekilmesi ►İç borcun yönetiminde de körfez kökenli kaynaklara yönelinmesi ve bu bölgeye has yatırım ve borçlanma ile ilgili mevzuatın bir an önce çıkarılması ►Silikon Vadisinin Kurulması ► Başbakan Yardımcılığı ► Devlet Bakanlığı (Hazineden Sorumlu) ► Maliye Bakanlığı ► SPK ► Maliye Bakanlığı ► Devlet Bakanlığı (Hazineden Sorumlu) ► Maliye Bakanlığı ► Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ► TÜBİTAK Alt Çözüm Önerileriİlgili Kuruluşlar

29 29/33 KRİZİN FIRSATA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ -2 ►İstanbul Finans Merkezinin kurulması ► Ekonomik Koordinasyondan Sorumlu Başbakan Yardımcılığı ► Devlet Bakanlığı (Hazineden Sorumlu) ► Maliye Bakanlığı ► Merkez Bankası ► BDDK ► Katılım Bankaları Birliği Alt Çözüm Önerileriİlgili Kuruluşlar

30 30/33 ►30 Ekim 2008 gün ve 27039 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi borçlarının taksitlendirilmesine yönelik Tahsilat Genel Tebliği ile, ►2008 yılı gelir ve kazançları için tahakkuk eden geçici vergi ve bu vergi ile birlikte ödenmesi gereken Damga Vergisi hariç olmak üzere 30 Ekim 2008 tarihine kadar 01 Eylül 2008 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş tüm vergi ve diğer tüm amme alacaklarının tahsili düşük faizli taksitlendirmeye konu edilmiştir. ALINAN TEDBİRLER -1

31 31/33 ►Türkiye’den sermaye kaçışına karşı bir önlem olarak Türklerin yurt dışındaki paralarının Türkiye’ye getirilmesi ve yurt dışı iştirak kazançlarının, belli bir tarihe kadar Türkiye’ye transfer edilmek şartıyla gelir ve kurumlar vergisinden müstesna tutulması amacıyla hazırlanan “Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunu” kabul edildi. ALINAN TEDBİRLER- 2

32 32/33 ►Bankacılık Kanununun 63. maddesiyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) verilen mevduat sigortası sınırını ve kapsamını belirleme yetkisi, Bakanlar Kuruluna devredilmiştir. Bu çerçevede Bakanlar Kurulu halen sadece gerçek kişilere ait 50 bin YTL’ye kadar mevduata sağlanan sigorta limitini belli bir rakama kadar yükseltebilecek veya sınırsız hale getirebilecektir. Kurul ayrıca, gerek görmesi halinde şirketlere ya da bankalara ait mevduatı da güvence kapsamına alabilecektir. Mevduat güvencesinin garantörü doğrudan Hazine olacaktır. TMSF mevcut yasa hükmünü kullanarak mevduat güvencesini sınırsız hale getirse dahi Fonun kaynak mevcudu yetersiz kalacağı ve güvence tartışmalı olacağı için Hazinenin garantörlüğü sağlanmıştır. ALINAN TEDBİRLER -3

33 33/33 ►Merkez Bankası, bankalar arası döviz piyasasında döviz likiditesinin akışkanlığının artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla, döviz depo piyasasındaki aracılık faaliyetlerine yeniden başlanmasına karar verdi. Merkez Bankası tarafından döviz depo piyasası işlem limitleri artırıldı. ►Küresel krizi yakından takip etmek ve yol haritası belirlemek amacıyla 'Kriz Takip Komitesi‘ kuruldu. ►Hisse senedi alım satımlarında uygulanan stopaj oranı %0’a indirilmek suretiyle yerli yabancı yatırımcı ayrımı kaldırıldı. ALINAN TEDBİRLER -4


"GLOBAL KRİZ ORTAMINDA BEYİN FIRTINASI TOPLANTISI ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Four Seasons Hotel İSTANBUL 18 Ekim 2008." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları