Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HCV; BULAŞ ve TEDAVİ Prof. Dr. Selim Gürel Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji B.D.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HCV; BULAŞ ve TEDAVİ Prof. Dr. Selim Gürel Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji B.D."— Sunum transkripti:

1 HCV; BULAŞ ve TEDAVİ Prof. Dr. Selim Gürel Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji B.D.

2 HCV Epidemiyoloji Ülkemizde; kan donörlerinde yapılan çalışmalarda %0.3-1.8, sık transfüzyon uygulanan hematolojik hastalığı olanlarda %6-18, hemodiyaliz hastalarında %14-61 oranında Anti-HCV pozitifliği var Organ transplantasyonunda %28-48 oranında HCV bulaşmakta En sık görülen Genotip 1b Uzun Ö, Viral Hepatitler: Epidemiyoloji, Güncel Bilgiler Işığında İnfeksiyon Hastalıkları,2002, s:564 Bozdayi M et al. Arch Virol, 2004

3 Parental yol ile bulaş HCV vakalarının 1/3 ila 2/3’sini oluşturmakta Perkutan temas: HCV ile infekte kan ve kan ürünlerinin transfüzyonu, kontamine iğne ve aletlerle temas Yeterli sterilize edilmemiş aletlerle dövme, piercing, sünnet yapılması HCV Bulaş Yolları(I) Thomas HC, Lemon S, Zuckerman AJ. Viral Hepatitis, 2005 p:407

4 Nozokomiyal: hemodiyaliz esnasında, sağlık çalışanlarına iğne batması sonucu, sağlık çalışanından hastaya cerrahi sırasında Cinsel yolla: mukozal hasar varlığında, çok eşlilik, uyuşturucu kullanımı Vertikal geçiş: Yüksek viremik anneden bebeğe (%4) HCV Bulaş Yolları(II) Thomas HC, Lemon S, Zuckerman AJ. Viral Hepatitis, 2005 p:407-417

5 HCV Bulaş Yolları(III) Sarılmak, kucaklamak, emzirmek, aynı çatal-bıçak gibi ortak mutfak malzemelerini kullanmakla, öksürmekle, hapşurmakla bulaşmaz Thomas HC, Lemon S, Zuckerman AJ. Viral Hepatitis, 2005 p:407-417

6 Uyuşturucu kullanım öyküsü 1990 öncesi kan ve kan ürünleri transfüzyonu veya organ transplantasyonu yapılmış olanlar Steril olmayan aletlerle dövme, piercing, manikür-pedikür yaptırmış olanlar Hemodiyaliz hastaları HCV hastasının kanı ile kontamine kişisel eşyalarının kullanımı (diş fırçası, jilet gibi) HCV Risk Grupları(I) Wong T, Lee SS. Hepatitis C: a review for primary care physicians, CMAJ 2006; 174: 649-659

7

8

9 HCV Enfeksiyonunun Doğal Seyri Wong T, Lee SS. Hepatitis C: a review for primary care physicians, CMAJ 2006; 174: 649-659 HCV ile karşılaşma Akut enfeksiyon Hastaların %50-85’inde kronik enfeksiyon görülmektedir Enfeksiyondan 20-30 yıl sonra, hastaların %2-20’sinde siroz gelişir Karaciğer yetmezliği veya karaciğer dekompanzasyonu (Hastaların %2-5’si / yıl) Hepatosellüler Korsinom (Hastaların %1-4’ü / yıl) Karaciğer nakliÖlüm Ortalama kuluçka süresi 6-8 haftadır Hastaların %15-50’si enfeksiyondan kurtulmaktadır

10 HCV İnfeksiyonunun Klinik Tanısı HCV %60-75 asemptomatik Semptomatik hastalarda; halsizlik, yorgunluk, iştah kaybı, karın ağrısı, sarılık, hafif hepatosplenomegali, makulopapüler döküntü, eklem ağrısı gibi spesifik olmayan bulgu ve belirtilere rastlanabilir. Wong T, Lee SS. Hepatitis C: a review for primary care physicians, CMAJ 2006; 174: 649-659

11 Hepatit C klinik nonspesifik semptomlar % Semptomatik hastaların çok azında hasta sarılık tablosu ile gelir. ALT artışından sonra en sık görülen şikayetler halsizlik, yorgunluk gibi nonspesifik semptomlardır.

12 HCV testi Kimlere Yapılmalı? Açıklanamayan anormal ALT düzeyi olan kişilerde Daha önce uyuşturucu kullanmış kişiler 1990 öncesi kan ve kan ürünleri almış, organ transplantasyonu yaptırmış kişiler Hemodiyaliz hastaları Karaciğer hastalığı olanlar HCV-pozitif kanla iğne batması ya da mukozal temas HCV-pozitif anneden doğan bebeklerde HIV hastalarında Hemofili hastalarında Strader DB et al. Diagnosis, Management, and Treatment of Hepatitis C Hepatology 2004: 39;1147-71

13 HCV İnfeksiyonunun Lab. Tanısı Biyokimyasal göstergeler Karaciğer enzimlerinde artış ( ALT, AST) Serolojik göstergeler Anti-HCV Moleküler tanı yöntemleri HCV-RNA RT-PCR Karaciğer biyopsisi Strader DB et al. Diagnosis, Management, and Treatment of Hepatitis C Hepatology 2004: 39;1147-71

14 HCV Enfeksiyonunda Karaciğer Biyopsisinin Rolü Klinik tanının doğrulanması Fibroz ve nekroenflamasyonun şiddetinin değerlendirilmesi 1,2 Olası konkomitan hastalıkların araştırılması (örn. alkolik KC hastalığı, NASH) 1,2 Tedavinin değerlendirilmesi 1 1.NIH Consensus Statement Online. Management of hepatitis C. 2. British Liver Trust Information Service. A guide to liver function tests.

15 HCV Tedavi amaçları  HCV’nin yok edilmesi (Virüsün eradikasyonu)  Hepatik inflamasyonu azaltmak  Kronik hepatitten siroza ilerlemeyi geciktirmek  HCC gelişme riskini azaltmak  KC tx gereksinimini azaltmak  Bulaşmayı engellemek  Yaşam kalitesini artırmak  Yaşam süresini uzatmak 1.Worman HJ. Hepatitis C: current treatment. 2. Peters MG ve ark. Medscape HIV/AIDS eJournal. 2002;8(1).

16 Kronik hepatit; histolojik aktivite (iltihap-nekroz)

17 Kronik hepatit: fibrozis – evre (“stage”) 1-4

18 Daha önce tedavi imkanı olmayan kronik hepatit C tedavisi günümüzde mümkün 19902006 Kalıcı Viral Yanıt % 1. McHutchison ve ark. N Engl J Med. 1998. 2. Poynard ve ark. Lancet. 1998. 3. Zeuzem ve ark. N Engl J Med. 2000. 4. Lindsay ve ark. Hepatology. 2001. 5. Fried ve ark. N Engl J Med. 2002. 6. Manns ve ark. Lancet. 2001. 7. Hadziyannis ve ark. Ann Intern Med. 2004.

19 Kronik HCV Tedavisi PEGİNTERFERON ALFA-2a (180 µg/hafta) + RİBAVİRİN (1000-1200 mg/gün iki doz) 24-48 hafta (Ribavirin  75 kg  1000 mg/gün) (Ribavirin > 75 kg  1200 mg/gün) PEGİNTERFERON ALFA-2b (1,5 µg/hafta) + RİBAVİRİN (800-1200 mg/gün iki doz) 24-48 hafta

20 TEDAVİ İÇİN GENEL GÖRÜŞ BİRLİĞİ OLAN HASTALAR Yaş >18 yıl ALT yüksek Karaciğer biyopsisinde belirgin fibrozis Klinik olarak kompanse karaciğer hastalığı Biyokimyasal parametreler -Hb ; erkek >13gr/dl, kadın >12gr/dl, PNL>1500 /ul, Plt >75000/ul, -kreatinin 3.4gr/dl Daha önce hepatit C için tedavi edilmemiş olmak Ciddi psikiyatrik sorunu olmamak Tedaviye istekli olmak ve uyum göstermek

21 HASTAYA GÖRE KARAR (“INDIVUDIALIZED”) Devamlı normal ALT’liler “relapser” veya “nonresponder” Biyopsi: Fibrozis yok veya çok hafif (Metavir <2) Akut C hepatitliler HIV koinfeksiyonlular 18 yaşından küçükler Ekstrahepatik hastalık (mikst kriyoglobulinemi- vaskülit) Diyaliz / böbrek yetersizliği hastaları Dekompanse siroz Karaciğer transplant hastaları Halen uyuşturucu ilaç ve alkol alma alışkanlığı olan aktif tedaviyi kabul eden hastalarda

22 MEVCUT TEDAVİ KONTRENDİKE Ciddi psikiyatrik hastalık (majör depresyon vb) Böbrek, kalb, akciğer transplant alıcıları İnterferon ve ribavirin ile alevlenen otoimmun hast. Tedavisiz tiroid hastalıkları (hipertiroidi, hipotiroidi) Gebelik ve yetersiz gebeliği önleyici tedbir Ciddi hipertansiyon ve/veya iskemik kalb hastalığı, kalb yetersizliği, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, kontrol edilemeyen diabetes mellitus 3 yaşın altında olmak İlaçlara karşı aşırı duyarlılık hali

23 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Genotip (1) Başlangıç Viral Yükü Yaş ALT Seviyesi Histoloji Irk Vücut Ağırlığı RBV dozu ABD veya ABD dışı Cinsiyet Tedaviye Yanıtı Etkileyen Faktörlerin Önemi Wald Ki-Kare Roche data on file

24 Anti-HCV pozitif Kantitatif HCV-RNA bak Eğer genotip 1 ise KC bx yap Portal fibrozisden fazlası varsa tedavi Fibrozis yok ise izle PEG İFN + RİBA 12.Haftada kantitatif HCV-RNA bak HCV-RNA 2 Log Düştüyse Ted.48 Haftaya Tamamla HCV-RNA 2 Log Düşmediyse Tedaviyi Durdur Kalitatif HCV-RNA 48.Haftada Bak (Tedavi Sonu Cevap) 72.Haftada HCV-RNA Bak (kalıcı Cevap İçin)

25 Anti-HCV pozitif Kantitatif HCV-RNA bak Eğer genotip 2-3 ise İsteğe Bağlı KC bx PEG İFN + RİBA 800 mg 24 Hafta 24.Haftada kalitatif HCV-RNA bak HCV-RNA (+) İse Tedavi başarısız HCV-RNA (-) İse 48.Haftada kalitatif HCV-RNA bak (Kalıcı Cevap İçin)

26 PegİFN-alfa 2a + ribavirin: Kalıcı cevap 66% 84% 0 20 40 60 SVR (%) 80 60% 100 n= 134 90 96 1. Zeuzem S, et al. J Hepatol 2005; 43: 250 2. Hadziyannis S, et al. Ann Intern Med 2004; 140: 346 Tüm hastalar Genotip 1 Genotip 2/3 48 hafta 24 hafta

27 %86 (n = 390) %67 (n = 261) SVR %14 (n = 63) %3 (n = 2) Kombine tedavide 12. Haftada Öngörebilme Tüm hastalar (N = 453) *HCV RNA negatif veya PCR’de ³2 log 10 düşüş. Erken Viral Yanıt*. Fried MW DDW 2001. Evet Hayır

28 0 20 40 60 80 100 Kalıcı yanıt(%) 87% 52% n=120n=82 Hızlı Viral Cevap kalıcı cevap için en önemli göstergedir Ferenci P, et al. J Hepatol 2005: 43: 425 RVR = HCV RNA <50 IU/mL 4.haftada HCV RNA <50 IU/mL 4.haftada ≥2 log drop in HCV RNA 4.haftada 10 30 50 70 90

29 4. ve 12. Haftalardaki cevaba göre kalıcı cevap oranları RVR 16% cEVR 42% pEVR 22% No EVR 20% SVR: 87% SVR: 5% SVR: 27% SVR: 68% PEGASYS 180  g/wk plus COPEGUS 1000/1200 mg/day for 48 weeks N=569 Marcellin P, et al. 58th AASLD 2007; Abstract 1308

30 Parsiyel cevaplılarda 72 haftalık tedavi daha faydalıdır SVR (%) 16% 44% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 n= 46 46 31 25 25 16 TeraVic-4 RBV 800 mg/day 33% 46% Berg et al. RBV 800 mg/day 52% 69% Ferenci et al. * RBV 1000/1200 mg/day 48 hafta 72 hafta Sánchez-Tapias JM, et al. APASL 2007; Abstract 0-196

31 Tedavisi güç hastalarda doz artırılması cevabı artırıyor SVR (%) VR = HCV RNA <50 IU/mL 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Fried M, et al. 57th AASLD 2006; Abstract 3350 PEG-IFN alfa 2a + RBV 47% 270  g + RBV 1600 mg 47 28% 180  g + RBV 1200 mg 46 36% 270  g + RBV 1200 mg 47 32% 180  g + RBV 1600 mg 47n= Treatment-naive, genotype 1, high viral load, weight >85 kg

32 Ribavirin Başlangıç dozu kalıcı cevap üzerine etkilidir Bunun yanında yüksek doz daha fazla yan etki demektir Yan etkiler oluşursa dozu azaltmadan devam etmek mümkün mü ?

33 RİBA dozu düşerse kalıcı cevapta azalır Reddy KR et al. Clin Gastroenterol Hepatol. 2007;5:124-129. 80 Total>80– 97>60 – 80 n = 427 245 81 68 33 SVR, % 0 20 40 60 Toplam RİBA Dozu % olarak 62 a 62 57 33 0 – 60 >97 67

34 Toplam RİBA dozu 13.haftadan sonra azaltılırsa 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 >97%>80-97% >60-80% 0-60 % n=325 ETR SVR Toplam RİBA dozu P= 0.0107 Reddy KR et al Clin Gastroenterol Hepatol 2007

35 Ribavirin Bu yüzden RİBA dozunu tedavi boyunca azaltmadan idame ettirmek oldukça önemlidir

36 ÖZET: Hepatit C Hepatit C – düşündüğünüzden daha sık! Non-spesifik semptomlar ; ALT bak Artmış ALT düzeyi; Anti-HCV testi Yüksek risk gruplarına özel dikkat göster! Akut C hepatiti mutlaka tedavi edilmeli Kronik Hepatit C Tedavisi mevcut ama zor, sabır ve deneyim gerektirir!


"HCV; BULAŞ ve TEDAVİ Prof. Dr. Selim Gürel Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji B.D." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları