Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HASTA HAKLARI VE UYGULAMALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HASTA HAKLARI VE UYGULAMALARI"— Sunum transkripti:

1 HASTA HAKLARI VE UYGULAMALARI
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU Ordu İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı HASTA HAKLARI VE UYGULAMALARI Hatice PAK EBE

2 Halk İçinde Muteber Bir Nesne Yok Devlet Gibi,
Olmaya Devlet Cihanda Bir Nefes Sıhhat Gibi….

3 HASTA HAKLARININ TARİHÇESİ
BABİL KRALI HAMMURABİ (M.Ö ) 3.800 yıl önce hazırlanan Hammurabi kanunlarında, hastalara zarar verenlere şiddetli cezalar öngörülmüştür. Meselâ: ‘Hekim, bronz neşter ile tehlikeli bir yara açarak birisini öldürür veya gözünü harap ederse, o hekimin iki eli kesilir.’ ‘Neşter ile tehlikeli bir yara açarak bir esiri öldürürse, yerine bir esir verecektir.’ Bu yaklaşım, Mezopotamya geleneğindeki, zayıfı ve ezileni koruma kültürüne dayanmaktadır. Bununla birlikte, bu cezalar üst sınıflara karşı işlendiğinde daha ağır, alt sınıf veya kölelere karşı işlendiğinde ise daha hafif uygulanırdı.

4 ESKİ MISIR ve ESKİ HİNT Eski Mısır’da da hastaya zarar veren hekim cezalandırılırdı. Benzer şekilde Eski Hint’te hastaya zarar veren ve Bilirkişi Heyetlerince yetersizliğine karar verilen Hekime, para cezasından parçalanarak öldürülmeye kadar değişen cezalar verilirdi

5 ANTİK İYONYA (M. Ö 460-370) İyonya’ lı Hipokrat M. Ö. 5
ANTİK İYONYA (M.Ö ) İyonya’ lı Hipokrat M.Ö. 5. yy’da, hastanın sırlarına saygı hakkını da gündeme getirmiştir. ROMA Roma Hukukundan itibaren tedâvi maksatlı dahi olsa, hastaya zarar verilmemesi hakkı korunagelmiştir.

6 ORTAÇAĞ ve İSLAM MEDENİYETİ
Orta Çağ’da, Batı’da akıl hastası, cüzzamlı ve benzeri hastalar toplumdan tecrit edilmekteydi. Meselâ, 14. yüzyılda Avrupa’da ‘veba salgını sebebi’ diye başka ırktan insanlar diri diri yakılırken, Bursa’daki hastahanelerde din, ırk farkı gözetilmeden hastaların tedâvileri yapılıyordu. Peygamberimiz’in (sas) Vedâ Hutbesi’nde açıkça ortaya konan İnsan Hakları, ancak 1948’de, “İnsan Hakları Evrensel Beyannâmesi” şeklinde kaleme alınmıştır. Kur’an’da ve bu beyannâmede belirtildiği üzere ‘Yaşamak’ en temel haktır. Yaşama Hakkını korumak için şifa arama, hasta için bir hak olarak belirir ki, bunun adı ‘Hasta Hakları’ dır

7 YAŞAMA HAKKI Yaşamak; yalnız soluk almak, kalbin çarpması, bedenin fizyolojik süreçlerinin işlemesi anlamına gelmez, “Sağlıklı Yaşama Hakkı” ile bütünlenir ve varolur.

8 SAĞLIK HİZMETİNDEN YARARLANAN KİŞİ
Bir numara değil, bir İNSAN Herhangi bir insan değil, bir KİŞİ Herhangi bir kişi değil, bir HASTA Herhangi bir hasta değil, özel bir BİREY, Bir KİMLİK, bir MÜŞTERİ değil, Sağılacak İNEK, yolunacak KAZ değil, Kandırılacak ÇOCUK değil!. HERHANGİ BİRİMİZ YA DA ÇOK SEVDİĞİMİZ YAKINIMIZ OLABİLİR

9 SAĞLIĞIN BOZULMASI, HASTALIK NEDİR?
İçinde bulunduğu ortamın, koşulların ve diğer birçok nedenin etkisiyle ortaya çıkan; Bedenin sağlıklılığını, Ruhsal iyilik halini ve Toplumsal-Sosyal düzenini bozarak İnsanı; “Olağan, Sağlıklı, Normal ” durumundan ayıran GEÇİCİ BİR DURUM ÇÖZÜLMESİ GEREKEN BİR SORUNDUR.

10 “Tanı ve tedavi hizmetleri” “Hastalık Hizmeti” dir.
Günümüzde “Sağlık Hizmeti” denilince “Tanı ve tedavi hizmetleri” biraz da, “Rehabilitasyon hizmetleri ” anlaşılmaktadır. Oysa “Tanı ve Tedavi hizmetleri” “Sağlık Hizmeti” değil “Hastalık Hizmeti” dir.

11 HASTA HAKLARI Tıbbi yardım talep eden ve bu amaçla Sağlık Kuruluşuna başvuran insanların, o Sağlık Kuruluşunda kendisine verilen bütün hizmet süreci içerisinde haklarının korunması adına yapılan uygulamaların tamamıdır. .

12 EN ÇOK SEVDİKLERİMİZİN DE
HASTA HAKLARI ASLINDA EN ÇOK SEVDİKLERİMİZİN DE HAKLARIDIR. BİR GÜN BİZ DE HASTA VEYA YAKINI OLABİLİRİZ.

13 HASTA HAKLARININ AMAÇLARI NELERDİR?
Hastalara sağlık hizmetlerinden tam olarak yararlanma konusunda yardım etmek, Hastalarla sağlık çalışanları arasındaki ilişkiyi desteklemek ve geliştirmek, Hastaların sağlık hizmeti sürecine aktif katılımını cesaretlendirmek

14 Hasta eğitimini genel bir uygulama haline getirerek Sağlık Hizmeti etkinliğini artırmak,
Hasta Hakları ile ilgili düzenli başvuru mekanizmaları oluşturarak Sağlık Hizmeti ortamında otokontrol sağlamak, Hasta-Hekim ilişkisinde edilgen modeli değiştirerek Sağlık Hizmetlerinin insancıllaştırılmasını sağlamak.

15 Bütün toplumu ve Sağlık Çalışanlarını
Hasta Hakları konusunda bilinçlendirmek, Hasta Hakları ihlallerini en aza indirmek, Sağlık hizmetlerinin Hasta Haklarına uygun verilmesini sağlamaktır.

16 HASTA HAKLARI NELERDİR?
1. Sağlık hizmetlerinden Adalet ve Hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde faydalanma hakkı

17 2. Bilgi Talep Edebilme Hakkı

18 3. Bilgi Verilmemesini İsteme Hakkı

19 4. Mahremiyete Saygı Gösterilmesi ve Bunu Talep Hakkı

20 5. Kayıtları İnceleme ve Kayıtların Düzeltilmesini Talep Etme Hakkı

21 6. Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme Hakkı
Temel bir gün ameliyat olacakmış. Doktorlar maskeyi takınca Temel: « Boşuna maske takmayın, hepinizi tanıyorum demiş.» :))

22 7. Tedaviyi Reddetme ve Durdurma Hakkı

23 8. Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme Hakkı

24 9. Öncelik Sırasının Belirlenmesini İsteme Hakkı

25 10. Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi ve Bakım İsteme Hakkı

26 11. Rıza ve İzin Hakkı

27 12. Tıbbi Araştırmalarda Rıza Alınması Hakkı

28 13. Güvenliğin Sağlanması Hakkı

29 14. İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi ve Ziyaret Hakkı

30 15. Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme ve Dini Hizmetlerden Faydalanma Hakkı

31 16. Ötenazi Yasağı

32 17. Müracaat, Şikayet ve Dava hakkı

33 HASTA SORUMLULUKLARI 1.Bilgi Verme:
Hasta, hekimine mevcut şikayetleri, geçirdiği hastalıklar, hastaneye yatırılıp yatırılmadığı, uygulanan tedaviler, kullandığı ilaçlar ve sağlığı ile ilgili konularda doğru ve tam bilgi vermekle sorumludur. Hasta, tedavi esnasında ve sonrasında durumunda meydana gelen, beklenilmeyen değişiklikleri bildirmelidir. Yapılacak işlemler ile ilgili olarak kendisinden beklenenleri doğru olarak anlayıp anlamadığını bildirmelidir.

34 3. Planlanan Tedaviyi Reddetme:
2. Önerilere Uyma: Hasta, öngörülen tedavi planına uymak ve yetkili doktorun talimatları doğrultusunda hemşireler ve ilgili sağlık personelinin bakım planını yerine getirmesini kabullenmekle de yükümlüdür. 3. Planlanan Tedaviyi Reddetme: Hasta, tedaviyi reddetme ya da doktorunun talimatlarına uymaması halinde doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

35 4. Tetkik ve Tedavi Giderleri:
Hasta, sosyal güvenlik kurumu ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır. Hasta, sağlık kuruluşuna başvururken kimliğini yanında bulundurmalıdır. Hasta, tedavi nedeni ile yapılan uygulamalar için ödemesi gereken miktarı (özel oda farkı, refakatçi ücreti, katkı payı vb.) kurumun belirlediği süre içerisinde ödemekle yükümlüdür.

36 5. Sağlık Kuruluşu Kural ve Uygulamaları:
Hasta, tedavi ve davranışı ile ilgili, bulunduğu sağlık kuruluşu kural ve uygulamalarına uymalıdır 6. Saygı Gösterme: Hasta, diğer hastalar ile hastane personelinin haklarını dikkate almak zorundadır. Hasta, sağlık kuruluşu içindeki hastaları tehlikeye sokan gürültü, duman ve ziyaretçi sayısının fazlalığı gibi durumlarda sağlık kuruluşu yönetiminin alacağı tedbirlere uymalıdır. 7. Bulaşıcı Hastalık Hali: Bulaşıcı hastalık şüphesi ya da teşhisi olan hasta, yetkili doktorunun çıkmasında sakınca olmadığını belirtir izni olmadıkça yasal nedenlerden dolayı taburcu olmayı talep edemez.

37 9. Hasta Ziyaretçisi: 8. Uygunsuz Talep:
Hasta, yetkili doktorunca uygun görülmeyen ve tedavi planında bulunmayan herhangi bir ilacın verilmesini ya da uygulama yapılmasını talep etmemelidir. 9. Hasta Ziyaretçisi: Hastalar ziyaretçilerini, sağlık kuruluşu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde kabul etmelidir. 10. Tazmin Sorumluluğu: Hastadan, kusurlu kullanım veya kasıtlı olarak sağlık kuruluşunun demirbaş veya sarf malzemelerine verdiği zarar ve ziyan tazmin edilir.

38 HASTA HAKLARI UYGULAMASI ÇALIŞANLARA NE KAZANDIRDI?
Bilinçli çalışan, Barışçıl ortamda çalışma imkanı, Her şikayetten savunma alınmasını önleme,

39 Eksikliklerin daha sağlıklı tespit edilebilmesi,
Sorumluluklarını bilen hastalara hizmet verme.

40 EN BÜYÜK KAZANIM

41 Hasta Hakları Uygulamasının Gelişimi İçin Neler yapıldı?
Hasta Hakları Uygulaması Değerlendirme Bölge Toplantıları Ulusal Hasta Hakları Sempozyumu “Türkiye’de Hasta Hakları Uygulamalarının Yaygınlaştırılması” (AB Projesi)

42 Oluşturulan Birimler Hasta Hakları Şubesi
Hasta Hakları İl Koordinatörlükleri Hasta Hakları Kurulları Hastane Hasta Hakları Birimleri

43 Hasta Hakları Kurulu Başkan (Baştabip Yardımcısı),
Hasta Hakları Birim Sorumlusu, Hakkında başvuruda bulunulan personelin birim sorumlusu, Sivil toplum kuruluşu temsilcisi, Varsa hastanın avukatı, sendika temsilcisi, Bir vatandaş, İl Genel Meclisi Üyesinden oluşur.

44 Hasta Hakları Birimi İllerde tüm Kamu Hastaneleri, Diş Hastaneleri ve İlçelerdeki Hastanelerde "Hasta Hakları Birimi" kurulur. Birim, Hasta Hakları Kurul Başkanı olan Başhekim Yardımcısına bağlı olarak faaliyet gösterir.

45 Hasta Hakları Birim Sorumlusu
Sosyal hizmet uzmanı, Psikolog, Halkla ilişkiler uzmanı, Hemşire (fakülte mezunu) Valiliğin teklifi Bakanlığın onayı ile görevlendirilir veya görevden alınır. Bu görev son düzenleme ile Genel Sekreterliklerin yetkisine verilmiştir.

46 Hasta Hakları Sisteminde, şikayet, istek ve önerilerin yetkililere iletilmesi için 3 yol var…
Hastanelerdeki «HASTA HAKLARI» birimlerine şahsen, «ALO 184 SABİM» hattını arayarak, İnternetten adresine başvurabilirsiniz.

47 HASTA HAKLARI UYGULAMASI SİSTEMİ

48 HASTA HAKLARI UYGULAMASI SİSTEMİ

49

50 Hasta Hakları İhlal Sebepleri
Hastaya ve Yakınlarına Bağlı Nedenler Sağlık Kurumu ve Sağlık Personeline Bağlı Nedenler Sağlık Sistemi ve Sağlık Giderlerinin finansman yönetimine bağlı Nedenler

51 Hastaya ve Yakınlarına Bağlı Nedenler
Hastaların Hakları Konusunda Bilgi Sahibi Olmaması Toplumsal Bilgi Birikiminin Yetersiz Oluşu Bir İhlal Durumunda Hastaların Hangi Makama Şikayet Edeceklerini Bilmemeleri Haksızlığa Uğradıklarında Sonuç alabileceklerine Yönelik Umutları Azdır Hekimlere Karşı Olan Geleneksel Minnettarlık Hissi

52 Yatan Hasta İle İlgili Nedenler
Kol Bandı Takmaktan Utanmaları Yaşlı Hastaların Doğum Günü Detaylarını Bilmemeleri Başkalarına Ait Kol Bantlarını Kullanmaları Kimlik Belirleyicileri Örten Kıyafetler Giymeleridir.

53 Sağlık Çalışanı İle İlgili Nedenler
İlaç Hataları Transfüzyon Hataları Test Hataları Yanlış Hasta Prosedürleri Hasta Yoğunluğu Personelin Bilgi Eksikliği Hata Yapma Sonucunda Ortaya Çıkan İhlaller Kasıt İle Ortaya Çıkan İhlaller Bebeklerin Yanlış Aileye Verilmesi Gibi Sonuçlara Neden Olmaktadır.

54 Sağlık Kuruluşuna Bağlı Nedenler
Sağlık Kuruluşunun Fiziki Kapasitesinin Yetersiz Oluşu Nöbet Sistemi Uygulaması Sevk Sistemi İle İlgili Yaşanan Problemler Teknoloji Yetersizliği Hasta Merkezli Örgüt Politikasının Oluşturulamaması Hasta Merkezli Sağlık Hizmeti Anlayışına ulaşılamaması, Sağlık Kurumunun Yapısı, Örgüt Kültürü ve Yönetim.

55 Sağlık Sistemi ve Finansman Yönetimi İle İlgili Sorunlar
Özel Muayenehaneler Kaynak İsrafı Hastanelerde Rehin Kalma Vakaları Hastaların Hekim Seçme ve Sağlık Kuruluşu Seçme Hakkı Kısıtlanmaktadır.

56 2011 YILI HASTA HAKLARI İSTATİSTİKLERİ
2011 yılında Kamu Hastane ve Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerine başvuru yapılmış olup, bunlardan ’ sı Hasta Hakları Birimleri tarafından yerinde çözülmüştür.

57 Cinsiyete Göre Dağılımı
2011 Yılında Hasta Hakları Kurulunda görüşülen başvurunun % 57’ si erkeklere aittir.

58 Yaşa Göre Dağılımı

59 Eğitim Durumu

60 Meslek Durumu

61 Başvuruların Birimlere Göre Dağılımı

62 Konularına Göre Dağılımı

63 Sonuçlanma Durumu

64 Hakkında Başvuru Yapılan Çalışan

65

66 14 bin kişi yanlışlıkla ameliyat oldu
Deprem Dede'nin hastalığına yakalanan 14 bin kişi yanlışlıkla ameliyat oldu! 9 yılda tanı koyuyoruz, 14 bin hastayı da yanlış ameliyat yapıyoruz! 29 Ekim 2012 Pazartesi 14:34 Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi Romatoloji Anabilim Dalı öncülünde Türkiye genelinde gerçekleştirilen 400 hastanın incelendiği araştırmada romatoloji hastalarında 9 yıllık tanı gecikmesi saptandı. Araştırmada hastanelerde Ahmet Mete Işıkara ve rahmetli Suna Pekuysal'ın yakalandığı, Türkiye'de sayıları 200 bini bulan Ankilozan Spondilitli (AS) hastaların yüzde 33'üne bel fıtığı tanısı konduğu, yüzde 7'sinin ise (14 bin) yanlışlıkla bel fıtığı ameliyatı geçirdiği ortaya çıktı. Çalışmada Amerika'da çalışan 4 bin romatoloğa dağıtılan "Clinical Highlights for the Rheumatologist" adlı dergide yayınlandı. Sağlık Muhabirleri Derneği (SMD) İzmir Temsilciliği'nin düzenlediği 'Yuvarlak Masa' toplantısına katılan Türkiye Romatoloji Derneği Başkanı Prof.Dr. Nurullah Akkoç, Türkiye'deki romatoloji uzmanı sayısının yeterli olmadığına dikkat çekti. Romatoloji uzmanına başvuran AS'li hastaların daha erken tanı aldığına dikkat çeken Akkoç, "Türkiye, romatoloji uzmanı sayısı bakımından Avrupa'nın en fakir ülkesidir. Ülkemizde 200'ün altında romatolog var. Romatoloji alanında 1 milyon kişiye düşen romatolog sayısı Fransa'da 43, Estonya'da 28, Lüksemburg'da 27, Yunanistan'da 23 iken Türkiye'de 2'dir" dedi. Türkiye Romatoloji Derneği Başkanı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Nurullah Akkoç

67 SONUÇ OLARAK ARZU ETMEDiĞİMİZ
Ölüm Yaralanma Meslek hastalığı Kayıp işgünü Motivasyon kaybı Verimlilik kaybı Hizmet kalitesinin azalmasıdır.

68 Mesleki Uygulamalardan Doğan Sorumluluklar
1) Cezai sorumluluk 2) Hukuki sorumluluk 3) İdari sorumluluk 4) Mesleki sorumluluk

69 Ceza Hukukunda Kusurluluk
1) CEZAİ SORUMLULUK Ceza Hukukunda Kusurluluk a- Taksir (ihmal, savsaklama) b- Kasıt (amaçlama)

70 Dikkatsizlik veya Tedbirsizlik
“Dikkatsizlik” yapılmaması gerekeni yapma; “Tedbirsizlik” önlenebilir bir tehlikenin önlenmesinde gösterilen kusurluluğu ifade eder. Sağlık Çalışanından beklenen aşırı bir dikkat göstermesi ve önlem alması değil, normal bir dikkat göstermesi ve tedbir almasıdır.

71 Meslekte Acemilik A- Sağlık Çalışanının, mesleği veya uzmanlığı ile ilgili olarak kabul edilmiş olan bilgileri,uygulamaları bilmesi benimsemesi ve buna uyması zorunludur. B- Kendini tıbbın gelişmesi düzeyinde yetiştirmesi gerekir.

72 2) HUKUKİ SORUMLULUK Özel Hukuk'ta her türlü kusur “haksız fiil” sayılır ve kusurlu olan kişi bu zararı ödemekle yükümlüdür. Tazminat Davası olarak bilinen bu davanın açılması ve zararın ispatı davacı hasta veya yakınına düşer (Borçlar Kanunu, md).

73 3) İDARİ SORUMLULUK Kamu veya Özel Kurum içi yapılan soruşturmadır. “Disiplin” konusu; 657 sayılı yasanın 7. bölümünde ( maddeler) ele alınmıştır. Uyarı, maaş kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması, kurumdan ihraç gibi cezaları içerir. Üniversitede, 2547 sayılı “Yüksek Öğretim Kanunu”(YÖK) ve bununla ilişkili olarak “Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği” önem taşımaktadır.

74 Meslek Odası, Uzmanlık Dernekleri vb. sivil yapılar açısından;
MESLEKİ SORUMLULUK Meslek Odası, Uzmanlık Dernekleri vb. sivil yapılar açısından; Kamu Kurumlarında görevlilerin, İdareyi ilgilendiren konular dışındaki mesleki ve etik davranışlarından doğan sorunları açısından önem taşır.

75 TTB Disiplin Yönetmeliği
Disiplin Yönetmeliği’nde hekimlik uygulamaları ile ilgili olarak öngörülen, hekimlerin disiplin suçu olarak kabul edilen kusurlu eylemleri şunlardır: 1- Deontolojiye Aykırı Davranmak, 2- Yasa ve Tüzüklere Uymamak, 3- Haksız Çıkar Sağlamak, 4- Hasta Haklarını İhlal Etmek.

76 Hasta Haklarını İhlal Etmek
1. Hasta Sırlarını Açıklamak 2. Yaşam ve Sağlığa Saygı ve Özen Göstermemek 3. Gerçek Dışı Rapor ve/veya Belge Düzenlemek 4. Birden Fazla Yerde Serbest Hekimlik Yapmak 5. Acil Hastaya Bakmamak 6. Mesleki Bilgi ve Becerilerini İnsan Onuruna Aykırı Biçimde Kullanmak 7. Bilimselliği Kanıtlanmamış Yöntemlerle Tedavi Yapmak (İzinsiz Araştırma Yapmak)

77 8. Bilim Dışı Aldatıcı Nitelikte Tanı ve Tedavi Uygulaması Yapmak (Şarlatanlık Yapmak)
9. Tıbbi Etik İhlali Yapmak 10. Tıbbi İhmal ve/veya Hata Yapmak 11. Yasal Sürenin Üzerindeki Gebeliği Sonlandırmak 12. Yasa Dışı Organ Nakli Ameliyatı Yapmak 13. Cinsel Tacizde Bulunmak

78 DÜNYADA HASTA HAKLARI Nuremberg Kanunları (2.Dünya Savaşı)
Helsinki Deklerasyonu (1963) Lizbon Bildirgesi (1981) Amsterdam Bildirgesi (28-30 Mart 1994) Bali Bildirgesi (Eylül 1995) Çocuk Hastaların Hakları Bildirgesi (22-26 Ekim 1996) Varşova Toplantısı(7-8 Kasım 1996) İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi (Kasım 1996) Hasta Haklarına İlişkin Avrupa Statüsü (Ana Sözleşmesi) (Kasım 2002).

79 ÜLKEMİZDE HASTA HAKLARI
Anayasa (56.Madde) Tıbbi Deontoloji Tüzüğü (1960) Hasta Hakları Yönetmeliği( ) Hasta Hakları UygulamaYönergesi ( ) ile düzenlenmiştir. Mevzuatımızda, hasta hakları açısından herkes tarafından bilinen, uygulanan veya talep edilen ayrıntılı ve net kurallar yoktur Birçoğu genel hukuksal düzenlemelerle belirlenir.

80 Tıbbi uygulama hatalarında olması gereken temel yaklaşımlar:
1- Kötü sağlık hizmetinden dolayı oluşacak zararlarda, hastaların zararlarının kısa sürede tespit edilip karşılayacak bir kamusal  fon vb. yapının oluşturulması, hasta ile sağlık personelinin karşı karşıya getirilmeksizin ve kusur karşılığı olmaksızın zararın karşılanması, 2- Sağlık hizmetinin kötü işlemesinden dolayı doğacak bütün zararların bu kamusal fon tarafından karşılanması, kamu hizmetlerinde kesinlikle özel sigorta kuruluşları aracılığı ile sigortacılığın söz konusu edilmemesi,

81 3- Kamusal fonun gelir kaynaklarının Hekimlerden ya da diğer Sağlık Personelinin ücretlerinden değil, Sağlık Kuruluşlarının ödeyeceği bir biçimde oluşturulması, kişilerin değil Kurumların risklerinin güvence altına alınması, 4-  Kamusal fonun yanı sıra kötü işleyen Sağlık Hizmetlerinin nedenlerini araştırarak tekrar etmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayıcı Ulusal bir organizasyonun yapılması,

82 5- Kast ve ağır kusur halleri dışında Sağlık Personeline yönelik tazminatın vb. benzeri yaptırımların ortadan kaldırılması, 6- Hekimlerin ve diğer Sağlık Personelinin yetiştirilmesinde ihtiyaca yönelik nitelikli, mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim sisteminde bulunan  sorunların hızla çözülmesi, sürekli mesleki gelişim/eğitim olanaklarının kamusal bir fon üzerinden, meslek örgütünün düzenlemesinde güvence altına alınması ve geliştirilmesidir.

83 Umudu Olanın Her Şeyi vardır Demektir.
Sağlığı Olanın Umudu Umudu Olanın Her Şeyi vardır Demektir.

84 TEŞEKKÜRLER…


"HASTA HAKLARI VE UYGULAMALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları