Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AB’de Binalarda Enerji Performansı Direktifi (2002/91/EC)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AB’de Binalarda Enerji Performansı Direktifi (2002/91/EC)"— Sunum transkripti:

1 Enerji verimliliği, en az yakıtla en çok fayda sağlamak ve çevreyi korumaktır.

2 AB’de Binalarda Enerji Performansı Direktifi (2002/91/EC)
Avrupa Birliği’nde, CO2 yayılımının %40’ını gerçekleştiren 160 milyon bina, birliğin enerji talebinin %40’lık bölümünü oluşturmaktadır. Direktif, AB ülkelerinde mevcut ve yeni yapılacak binalarda enerjinin daha verimli kullanılması için belirli standartlar ve ortak bir denetleme ve değerlendirme oluşturma amacıyla 2003 yılında yürürlüğe girmiştir. Direktif aşağıdaki konularda düzenlemeler içermektedir. - Binaların enerji performansı için ortak metodoloji - Yeni binalar ve yenilenecek büyük ölçekli binalarda minimum enerji performansı şartı - Binalarda enerji sertifikalandırması - Merkezi sistem binalarda ısıtma giderlerinin tüketim ile ilişkili paylaşımı - Isıtma ve iklimlendirme sistemlerinin periyodik denetimleri

3 AB, 2007 Yılı Enerji Zirvesi Enerji Stratejisi Kararları
AB ‘nin hedefleri Politik Amaç Enerji güvenliği Çevre koruması Verimlilik Maliyet ve fiyat dengesi Dengeli enerji çeşitliliği „20/20/20“ 2020’ ye kadar %20 enerji tasarrufu 2020’ ye kadar %20 yenilebilir enerji oranı 2020’ ye kadar %20 CO2- tasarrufu (1990’a göre)

4 Türkiye Enerji Üretimi ve Enerji Tasarruf Potansiyeli
Enerji Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’nin enerji üretimi toplam ihtiyacın 1990 yılında %47’sini karşılarken, günümüzde yaklaşık %25‘ini karşılamaktadır. Binalarda %30, sanayide %20 ve ulaşımda %15 oranında enerji tasarrufu potansiyeli mevcut olup, yapılacak verimlilik artırıcı projelerle ülkemize yılda 7,5 milyar TL kazandırılabilir.

5 Türkiye Enerji Verimliliği Kanunu
Enerji Bakanlığı binalarda, endüstride ve ulaşımda enerjinin verimli ve çevreci olarak kullanılması için 02 Mayıs tarihinde Enerji Verimliliği Kanunu çıkarmıştır. Kanun, binalarda, endüstride ve ulaşımda enerji verimliliğinin artırılmasına, toplum genelinde enerji bilincinin geliştirilmesine ve yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılmasına yönelik uygulanacak usul ve esasları kapsamaktadır. İlgili Bakanlıklarca üzerinde çalışılan yönetmelikler tamamlanarak Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, halen geliştirme çalışmaları devam etmektedir. Kanun ve hazırlanan yönetmelikler yakın zamanda toplumumuzda etkisini hissettirecektir.

6 Türkiye Enerji Verimliliği Kanunu
Kanun esas itibari ile; Enerji tüketen cihazlarda minimum verimlilik koşulu getirmekte, Yapılar için Enerji Kimlik Belgesi öngörmekte, Binalar için Enerji Yöneticisi tanımlamakta, Endüstriyel işletmelerdeki enerji tasarrufuna yönelik önlemleri çeşitli teşvik modelleri ile desteklemekte, Bireysel sistemlerin uygulama alanlarını kısıtlamakta, Merkezi sistemlerde ısı pay ölçer kullanımını zorunlu hale getirmekte, Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını öngörmektedir.

7 Türkiye’de Doğalgaz Kullanımı
Türkiye‘de ilk kez 1988’de Ankara’da, daha sonra 1992 yılında İstanbul, Bursa, Eskişehir, İzmit’te kullanılmaya başlandı. Günümüzde doğalgaz 52 merkemizde kullanılmaktadır. Türkiye’de 2008 yılında 37,5 milyar m3 doğalgaz tüketilmiştir. 2008 yılında doğalgaz abone sayısı 7 milyon adeti geçmiştir. Doğalgaz kullanım oranları elektrik %56, sanayi %22 ve konut %22 şeklindedir.

8 Doğalgaz ve Verimlilik
Yanma veriminin diğer yakıtlara göre daha fazla olması ve yanmanın kontrol edilebilmesi nedeniyle doğalgaz ekonomik bir yakıttır ve kullanım konforu sağlar. Enerji maliyetleri ve çevre problemlerinin azaltılması; - Daha verimli ve çevreci ısıtma sistemleri ve - Yenilenebilir enerji sistemlerinin entegrasyonu ile sağlanabilir. Günümüzde yoğuşma teknolojisi ısıtma sistemlerinde verimlilik artışı için kullanılan en yaygın uygulamadır.

9 Yoğuşma Teknolojisi Isıtma sistemlerinde yoğuşma tekniği kullanılarak,
işletme koşullarına bağlı olarak klasik sistemlere göre %15-20’ye varan yakıt tasarrufu mümkün olabilmektedir. Yoğuşma tekniği ile sağlanan verimliliğe paralel sera gazları emisyonları da azaltıldığı için, çevre korunması bakımından da önemli bir adım atılmış olmaktadır. Yoğuşma tekniğinin prensip şeması

10 Yoğuşma Teknolojisi Örnek olarak 720 kW gücünde merkezi ısıtma doğalgazlı yoğuşmalı kazan, doğalgazlı klasik kazan ve kömür kazanı arasındaki yıllık yakıt masrafı ve CO2 emisyonları karşılaştırılması Yoğuşmalı Kazan Klasik Kazan Kömür Kazan Yakıt tipi Doğalgaz Mahal Isıtma: Kömür Mutfak ve Banyo : LPG Kazan kapasitesi 720 kW Kazan verimi % 106 % 92 % 70 Çalışma süresi 1600 (yıl/saat) 1600 (yıl/saat) Yakıt alt ısıl değeri 8250 kcal/m3 7000 kcal/kg (Kömür) 11000 kcal/kg (LPG) Yakıt fiyatı 0,72 TL/m3 0,56 TL/kg (Kömür) 3,41 TL/kg (LPG)

11 DOSİDER ve Faaliyetleri
Kuruluşu 1993, üye sayısı 23 (sektörün %95’i) DOSİDER’in temel kuruş amaçları arasında - uygulamada tüketicilerin doğru ve standartlara uygun, kaliteli hizmet ve malzeme almalarının sağlanması, - sektörün geliştirilmesi, - ortak sorunların çözüme kavuşturulması ve - standardizasyonun sağlanması gibi konular bulunmaktadır. DOSİDER, Tüketici El Kitabı ve Doğalgaza Geçiş Kılavuzu gibi yayınlarıyla ve düzenlediği çeşitli kampanya, seminer ve toplantılarda doğrudan tüketiciye ulaşarak, ülkemizde doğalgaz kültürünün geliştirilmesi, daha verimli, çevreci ve emniyetli doğalgaz kullanımı konularında katkı sağlamaktadır.

12 Dosider’in tüketiciler için enerji verimliliğini artıracak önerileri
* Satın alınan cihazın verimi konusunda bilgi istenmeli, yüksek verimli cihazlar tercih edilmelidir. Yoğuşmalı kazan veya kombi kullanarak ilave % 15-20’ye varan yakıt tasarrufu sağlanabilir. Termostatik radyatör vanası, oda termostatı, dış hava sıcaklığına göre çalışmayı sağlayan kontrol paneli gibi aksesuarlar kullanıldığında mahalin gereğinden fazla ısıtılması engellenir, böylece hem enerjiden tasarruf edilir, hem de istenilen oda sıcaklığı sağlanmış olur. Yakıt tüketimine etki eden en önemli faktörlerden biri oda sıcaklığıdır. Oda sıcaklığının 22 °C yerine 20 °C yerine olması yıllık yakıt maliyetlerini % 12 azaltır. Evin kullanılmayan bölümlerindeki radyatörler daha düşük sıcaklıkta tutulmalıdır. Radyatörlerin üstleri ve önleri dekoratif amaçlı kapatılmamalıdır. Odalar havalandırılırken radyatör vanaları kapatılmalıdır. Radyatör arkaları alüminyum folyo kaplı levhalarla yalıtılmalıdır. Evin havalandırılması kısa sürede yapılmalı, uzun süreli havalandırma enerji sarfiyatını arttırır. Güneşten yararlanmak için güney cephesindeki pencerelerin perdeleri gündüzleri açık olmalıdır. Geceleri ise tüm pencereler panjur, perde vb. ile kapatılmalıdır. Cihazın daha verimli ve güvenli çalışması için yıllık periyodik cihaz ve tesisat bakımı mutlaka yapılmalıdır. Kalorifer tesisatının borularına ve vanalarına yalıtım yapılmalıdır. Bilinçli ısı yalıtımı ile yapının ısı kayıpları büyük ölçüde azaltılabilir. Eski yapılarda ısıtma tesisatı ile ısıtma cihazları modernize edilmeli, yüksek verimli ve çevreci yeni teknolojilere geçilmelidir.

13 Dosider’in güvenli doğalgaz kullanımı önerileri
* Gaz dağıtım şirketlerince yetkilendirilmiş tesisat firmalarıyla çalışılmalıdır. Uygunluk belgeli, standartlara uygun malzeme seçilmelidir (CE,TSE). Standartlara uygun müstakil baca yoksa hermetik kombi kullanılmalıdır. Gaz firmaları tarafından onaylanmış paslanmaz çelik baca kullanılmalıdır. Rüzgarlı havalarda baca tepmesi olmaması, kuş, yağmur vb. girmemesi için baca şapkası gereklidir. Bacalı kombilerde baca sensörü standart olarak bulunmaktadır. Geri tepmelere karşı cihaz arızaya geçer. Bu durumda hemen yetkili servis çağırılmalıdır. 1 m3 doğalgazı yakmak için 10 m3 hava kullanılır. Bu nedenle bacalı cihazların bulunduğu mekanların havalandırılması çok önemlidir. Bu bakımdan bacalı cihazların bulunduğu mekandaki havalandırma menfezlerinin kesinlikle kapatılmaması gerekir. Cihazların yıllık periyodik bakımları mutlaka yaptırılmalıdır. Bakımlar sadece ilgili ürünlerin yetkili servislerince gerçekleştirilmelidir. Bacalar yılda en az bir defa itfaiyelere veya itfaiyelerin yetkilendirdiği firmalara temizletilmelidir. Elektrik tesisatı mutlaka topraklı olmalıdır. Tesisatta izinsiz tadilat yapılmamalı, kombi değişimlerinde gaz idaresinden onay alınmalıdır. Karbonmonoksit gazı kokusuz ve zehirli bir gazdır, doğrudan solunum yoluyla alınır ve kana karışarak zehirlenmeye neden olur, baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, bilinç bulanıklığı yapar. Fark edilince hasta hemen açık havaya taşınmalı, acil olarak 112 aranmalıdır. Doğalgaz kokusuz bir gaz olmasına rağmen herhangi bir kaçak ve sızıntıda fark edilebilmesi için kokulandırılır. Kaçak halinde sarımsak kokusuna benzer bir koku yayar. Konut ve iş yerinde doğalgaz kokusu hissedildiğinde; Sigara, kibrit, çakmak vb. kullanılmamalı, ateş yakılmamalı, Elektrikli cihaz çalıştırılmamalı, elektrik düğmelerine dokunulmamalı (açılıp/ kapatılmamalı), Bütün gaz vanaları (cihaz, ocak, sayaç) kapatılmalı, kapı, pencere açılarak ortam havalandırılmalı, Hemen 24 saat hizmet veren 187 nolu acil arıza telefonu aranmalıdır.

14 Mayıs 2009 Çeşitli Yakıtların Maliyet Karşılaştırması
(04 Mayıs tarihinde belirlenmiş KDV DAHİL birim fiyatlarla ) DOĞALGAZ KULLANILAN ŞEHİRLERDEKİ KONUTLARDA 1000 kcal / saat ISI İHTİYACI İÇİN GEREKLİ OLAN ÇEŞİTLİ YAKITLARIN MALİYET KARŞILAŞTIRMA TABLOSU Ucuzluk Sırası Yakıt Çeşidi İlgili Şirket Alt Isıl Değeri 04 Mayıs Tarihinde Birim Fiyatı Ortalama Verim En Ucuza Göre Yakıt Maliyeti 1 Doğalgaz Konut Eskişehir ESGAZ 8250 kcal/m3 0,671997 TL/m3 107% 100 Bursa BURSAGAZ 2 Kocaeli İZGAZ 0,713634 106 3 Doğalgaz Konut İstanbul İGDAŞ 0,72631 108 4 Ankara BAŞKENTGAZ 0,730414 109 5 Yerli Linyit Kömürü Soma Kısrakdere Manisa ELİ 4487 kcal/kg 0,33984 TL/kg 65% 153 6 İthal Sibirya Kömürü Portakal İstanbul HAKAN KÖMÜR 7000 kcal/kg 0,565000 163 7 Fuel-oil No: 4 Kalorifer Yakıtı İstanbul Avrupa SHELL 9875 kcal/kg 1,570000 80% 261 8 Elektrik Konut Türkiye TEDAŞ 860 kcal/kWh 0, TL/kWh 99% 325 9 Dökmegaz Konut LPG - Propan İstanbul İPRAGAZ-AYGAZ 11100 kcal/kg 2,957399 92% 330 10 Motorin İstanbul Avrupa 10256 kcal/kg 2,733728 84% 417 11 LPG 12 kg Ev Tüpü İstanbul 11000 kcal/kg 3,416667 90% 453

15 TEŞEKKÜR EDERİZ


"AB’de Binalarda Enerji Performansı Direktifi (2002/91/EC)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları