Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇOCUK KARACİĞER NAKLİNE MEDİKAL BAKIŞ Prof. Dr. Sema AYDOĞDU EgeÜTF Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme BD & Organ Nakli Merkezi Karaciğer Nakil.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇOCUK KARACİĞER NAKLİNE MEDİKAL BAKIŞ Prof. Dr. Sema AYDOĞDU EgeÜTF Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme BD & Organ Nakli Merkezi Karaciğer Nakil."— Sunum transkripti:

1 ÇOCUK KARACİĞER NAKLİNE MEDİKAL BAKIŞ Prof. Dr. Sema AYDOĞDU EgeÜTF Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme BD & Organ Nakli Merkezi Karaciğer Nakil Grubu - 2005

2 İnsanoğlunun Solid Organ Nakil Deneyimi Deneysel çalışmalar dışında Deneysel çalışmalar dışında 1954’de böbrek nakli ile başlar… 1954’de böbrek nakli ile başlar… 1963’de Thomas E Starzl 1963’de Thomas E Starzl Biliyer atrezili 3 yaşındaki bir çocuğa Biliyer atrezili 3 yaşındaki bir çocuğa Bir yıllık yaşam sağlayan ilk KC nakliyle Bir yıllık yaşam sağlayan ilk KC nakliyle Bu serüvene karaciğeri de katar… Bu serüvene karaciğeri de katar…

3 Karaciğer Nakli 1980’lerden sonra 1980’lerden sonra Cerrahi tekniklerin ve immunsüpresif Cerrahi tekniklerin ve immunsüpresif tedavilerin gelişmesi Bir yıllık sağ kalım oranlarının Bir yıllık sağ kalım oranlarının %50’lere varan oranlarda artması ve %80-90’lara ulaşmasıyla %80-90’lara ulaşmasıyla FDA: 1983’den itibaren FDA: 1983’den itibaren Klinik uygulanabilir bir tedavi yöntemi Klinik uygulanabilir bir tedavi yöntemi

4 Karaciğer Nakli Günümüzde Fulminan KC yetmezliği Fulminan KC yetmezliği Son dönem KC yetmezliği Son dönem KC yetmezliği Hepatoselüler kanser Hepatoselüler kanser KC kökenli metabolik KC kökenli metabolikhastalıkların En etkili En etkili En radikal tedavi yöntemi… En radikal tedavi yöntemi…

5 Karaciğer Nakli Yaşam kurtarıcı tedavi Yaşam kurtarıcı tedavimodeli Bir yıllık sağkalım Bir yıllık sağkalım % 80-90 Pahalı bir tedavi modeli… Pahalı bir tedavi modeli…

6 Karaciğer Nakil Sonrası Hasta Daha sağlıklı Daha sağlıklı Daha konforlu yaşar… Daha konforlu yaşar… Hastaneye bağımlıdır… Hastaneye bağımlıdır… Düzenli kontroller gerekli… Düzenli kontroller gerekli…

7 KC Nakil Programının Başarısı Etkileyen Etmenler Ekip anlayışı Ekip anlayışı Teknik donanım Teknik donanım Bilgi ve deneyim birikimi Bilgi ve deneyim birikimi Ailenin sosyo-ekonomik, kültürel durumu Ailenin sosyo-ekonomik, kültürel durumu Aile ekibin bir parçası Aile ekibin bir parçası

8 Ülkemizde Çocuk KC Nakilleri İlk çocuk KC nakli 1990’ların başlarında 1990’ların başlarında Haberal grubu öncülüğünde Haberal grubu öncülüğünde 13 nakil merkezimiz var... 13 nakil merkezimiz var... 4-5 merkez aktif 4-5 merkez aktif 151 çocuk nakli…… 151 çocuk nakli……

9 Merkez Nakil sayısı Tanılar Tanı sayısı Ege81(%54) Başkent29MetabolikKolestatikFulminan11115 İstanbul Çapa 24KolestatikFulminanMetabolik944 Akdeniz9 Biliyer atrezi WilsonKHF222 Hacettepe4 Çukurova4 Wilson22

10 Ülkemizde Çocuk KC Nakil Endikasyonları Biliyer atrezi Biliyer atrezi Wilson hastalığı Wilson hastalığı Fulminan hepatit Fulminan hepatit (%50 HAV inf.) (%50 HAV inf.) Kriptojenik siroz Kriptojenik siroz

11 Ülkemizde Çocuk KC Nakil Endikasyonları Biliyer atrezi Biliyer atrezi Çocukluk çağına özgü hastalık Organ kıtlığı Canlı vericili nakil zorunluluğu…

12 Biliyer Atrezi 8 aylık – 6 kg Organomegali + Asit !!!!

13 Ülkemizde Çocuk KC Nakil Endikasyonları Wilson hastalığı Wilson hastalığı OR geçişli Akraba evliliği oranımız yüksek (%20) Her KC hastalığında DÜŞÜN… İndeks vaka & Aile taraması zorunlu…

14 Ülkemizde Çocuk KC Nakil Endikasyonları Fulminan hepatit Fulminan hepatit %50 HAV inf. Aşı ile korunulabilir………… Geri kalanın çoğu WİLSON Kriptojenik (%10) Kriptojenik (%10) Tirozinemi + HCC Tirozinemi + HCC Her KC hastalığında düşün!!!! KC nakil merkezi ile izlem…

15 EgeÜTF Çocuk KC Nakil Programı Başlangıç Mart 1997 Başlangıç Mart 1997Kadavra Aralık 1999 Aralık 1999 Canlı vericili Çocuklarda başladı…… Toplam 404 nakil Toplam 404 nakil Çocuk nakilleri performansın %20-25 Çocuk nakilleri performansın %20-25

16 EgeÜTF Çocuk KC Nakil Programı 75 çocuğa 81 nakil(6 re-Tx) 75 çocuğa 81 nakil(6 re-Tx) Kadavra: 38(5 split) Kadavra: 38(5 split) Canlı: 43 Canlı: 43 Sol lateral segment: 41 Sağ lop: 2 Vericiler Vericiler Anne: 38 (%88) - Baba: 4 - Hala: 1 Anne: 38 (%88) - Baba: 4 - Hala: 1 Aktif bekleme listesi: 20 hasta Aktif bekleme listesi: 20 hasta

17 EgeÜTF Çocuk Nakilleri Yıllara Göre Dağılım 4 2 5 13 7 16 20 9 5

18 Nakil Tiplerinin Yıllara Göre Dağılımı

19 Bir hafta önce split KC nakli yapılan biliyer atrezili 1.5 yaşındaki çocuk

20 Hastaların Geldikleri Şehirler 41 13 10 322 1111 Ege İzmir, Balıkesir, Kütahya, Denizli, Aydın, Muğla, Uşak

21 Etiyolojik Dağılım Etiyolojik Dağılım Viral Kriptojenik Re-Tx Fulminan Otoimmün KC içi-dışı safra yolu hastalıkları Metabolik % 38 % 21 %12.5 % 10 % 7.5 % 6 % 5

22 EgeÜTF Çocuk KC Nakil Programı KC içi ve dışı safra yolu sorunlarının dağılımı Biliyer atrezi %62 Progressif familyal intrahepatik kolestaz (PFIC) %17 Kongenital hepatik fibrozis %17 Caroli hastalığı %4

23 EgeÜTF Çocuk KC Nakil Programı Metabolik sorunların dağılımı Tirozinemi tip-1 %35 Wilson hastalığı %47 Alfa-1 AT eksikliği %6 Glikojen depo hastalığı tip-1 %12

24 EgeÜTF Çocuk KC Nakil Programı Hastaların Nakil Öncesi Durumları Hastaların Hastaların %86’sıChild C Skor> 9 Ort.PELD skoru : 22 (1-53)

25 EgeÜTF Çocuk KC Nakil Programı Hastaların Nakil Anındaki Durumları Asit%86 Asit%86 Portal HT%71 Portal HT%71 Malnütrisyon%68 Malnütrisyon%68 Hepato-pulmoner send. %26 Hepato-pulmoner send. %26 Hepato-renal send. %10 Hepato-renal send. %10

26 Zamanlama Nedenleri Nedenlern% Dekompanzasyon Dekompanzasyon HCC Gelişimi HCC Gelişimi F u lminan Hepatit F u lminan Hepatit B ü y ü me Geriliği B ü y ü me Geriliği Kronik Rejeksiyon Kronik Rejeksiyon HPS gelişimi HPS gelişimi Sık Enfeksiyon Ge ç irme Sık Enfeksiyon Ge ç irme Kronik-Durdurulamayan Kronik-Durdurulamayan Kaşıntı Kaşıntı 441286431 15415107.553.61.21.2

27 EgeÜTF Çocuk KC Nakil Programı Nakil Tipleri Kadavra Kadavra n:38(%47) Yaş ort: Yaş ort: 10.3±4.9 yıl Safra yolu sorunları Safra yolu sorunları%40 Metabolik nedenler Metabolik nedenler%24 Canlı vericili Canlı vericili n:43(%53) Yaş ort: Yaş ort: 5.1±4.1 yıl Safra yolu sorunları Safra yolu sorunları%33 Metabolik nedenler Metabolik nedenler%18

28 EgeÜTF Çocuk KC Nakil Programı Komplikasyonlar İnfeksiyonlar%64 İnfeksiyonlar%64BakteriyelViralFungal Rejeksiyonlar%46 Rejeksiyonlar%46Akut-Kronik Cerrahi-teknik sorunlar%43 Cerrahi-teknik sorunlar%43Vasküler-Biliyer

29 EgeÜTF Çocuk KC Nakil Programı MORTALİTE 20 hasta ex (%28) 20 hasta ex (%28) 13 hastailk ay içinde 13 hastailk ay içinde 7 hastaort. 3 yıl içinde 7 hastaort. 3 yıl içinde Mortalitenin %50’si ilk haftada Mortalitenin %50’si ilk haftada Mortalitede cerrahi-teknik sorunlar önemli rol oynuyor………… Mortalitede cerrahi-teknik sorunlar önemli rol oynuyor…………

30 EgeÜTF Çocuk KC Nakil Programı Tüm Nakillerde Sağ Kalım

31 EgeÜTF Çocuk KC Nakil Programı Farklı Nakil Tiplerinde Sağ Kalım p>0.05

32 Karaciğer Nakil Öncesi ve Sonrası Büyüme - Gelişme KC nakil zamanı çocukların büyük kısmı orta veya ağır derecede büyüme geriliği gösterir… Merkezimizin sonuçlarına göre bu oran %70’dir…

33 KC nakil sonrası büyüme Ne zaman Ne kadar Nereye kadar hızlanır ?

34 Karaciğer Nakil Sonrası Büyüme - Gelişme Literatüre göre: Nakil sonrası sıklıkla ilk 6 ayda büyüme geriliği sürer… Büyüme ancak 6. aydan sonrahızlanır…

35 Karaciğer Nakil Sonrası Büyüme - Gelişme Hedef ölçülere ulaşma 6-24.ayveya6-36.ay arasında gerçekleşir… 7. yıla kadar uzayabilir…

36 Karaciğer Nakil Sonrası Büyüme - Gelişme KC nakil zamanı Yaş ne kadar küçükse Yaş ne kadar küçükse Büyüme o kadar hızlı ……… Büyüme o kadar hızlı ……… Süt çocukları çok şanslı !!! Süt çocukları çok şanslı !!! Adolesana yakınlar şansız… Adolesana yakınlar şansız… Nakil başarısında zamanlama çok çok önemli……

37 Karaciğer Nakil Sonrası Büyüme - Gelişme Pre-op büyüme geriliği Pre-op büyüme geriliği ne kadar ağırsa !!! Post-op büyüme hızı Post-op büyüme hızı o kadar düşük !!! Nakil tipi etkisiz………

38 KC Nakil Sonrası Büyümenin Sürdürülmesi Post-op 1. yıl

39 KC Nakil Sonrası Büyümenin Sürdürülmesi Post-op 2.yıl

40 EgeÜTF Çocuk KC Nakil Programı Boy SDS Değişimleri Nakil öncesi-3.4  -1.7 Nakil öncesi-3.4  -1.7 Nakil sonrası Nakil sonrası 6. ay -2.8  -1.7 12. ay -1.9  -1.4 24. ay -1.5  -0.9

41 Günümüzün en radikal Günümüzün en radikal En pahalı tedavilerinden biri olan En pahalı tedavilerinden biri olan Karaciğer Nakli Çocuklar için Sadece yaşam kurtarıcı Sadece yaşam kurtarıcı Modern bir tedavi olmanın ötesinde Modern bir tedavi olmanın ötesinde Daha konforlu ve sağlıklı bir yaşam Daha konforlu ve sağlıklı bir yaşamVE…

42 VE… Çocukluk çağının Çocukluk çağının olmazsa olmazı Büyümenin Büyümenindevamlılığınısağlayan Etkin bir tedavi Etkin bir tedaviyöntemidir.

43 Sonuçların başarısında Sonuçların başarısında en kritik kararlardan biri nakil zamanlamasıdır… Hastaların nakil merkezlerine Hastaların nakil merkezlerine dekompanzasyon oluşmadan gönderilmesi yaşamsal önemdedir…

44 Bu Yaklaşım; Nakil olan birey ve ailesi kadar Nakil olan birey ve ailesi kadar Nakil merkezinin performansını Nakil merkezinin performansınıVE Her şeyden önemlisi Her şeyden önemlisi Ülkemize maliyetini olumlu yönde Ülkemize maliyetini olumlu yöndeetkileyecektir……

45 SON SÖZ SON SÖZ Ülkemiz KC nakil programlarına çok kıymetli bilgi ve deneyimler kazandıran, bilime hizmet eden Tüm hastalarımıza Tüm hastalarımıza Kadavra ve canlı vericilerine Kadavra ve canlı vericilerine Onları destekleyen ailelerine Onları destekleyen ailelerine Bu alanda çalışan herkese Bu alanda çalışan herkese Merkezimize inanan tüm hekimlere Merkezimize inanan tüm hekimlere Özellikle KC nakil cerrahlarına Özellikle KC nakil cerrahlarına TEŞEKKÜRLERİMİ SUNARIM.


"ÇOCUK KARACİĞER NAKLİNE MEDİKAL BAKIŞ Prof. Dr. Sema AYDOĞDU EgeÜTF Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme BD & Organ Nakli Merkezi Karaciğer Nakil." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları