Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İDARENİN MALLARI VE KAMULAŞTIRMA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İDARENİN MALLARI VE KAMULAŞTIRMA"— Sunum transkripti:

1 İDARENİN MALLARI VE KAMULAŞTIRMA
İDARENİN MAL İHTİYACI KAMU HİZMETLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLEBİLMESİ İÇİN İDARENİN TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLARA İHTİYACI BULUNMAKTADIR.BU MALLAR OLMADAN KAMU HİZMETLERİNİN SUNULMASI DÜŞÜNÜLEMEZ. İDARENİN MAL İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI a)OLAĞAN USULLER DEVLET DÜZENİNİN OLAĞAN İŞLEDİĞİ ORTAMDA, DEVLETİN SAHİP OLDUĞU KAMU GÜCÜNE DAYANARAK MAL VE PARA EDİNMESİDİR.İDARENİN OLAĞAN PARA VE MAL ELDE ETMESİNE İLİŞKİN HUKUKTA ÖNGÖRÜLEN USULLER:

2 1)TABİİ OLARAK MAL EDİNİMİ 2)SATIN ALMA VE BAĞIŞ 3)BORÇLANMA 4)KAMUSAL YÜKÜMLÜLÜKLER GETİRME 5)BAYINDIRLIK FAALİYETLERİ SONUCUNDA KAZANMA 6)İDARİ SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİNDE MAL DEVRİ 7)DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI 8)KAMULAŞTIRMA 9)DEVLETLEŞTİRME 10)MİRAS YOLUYLA MAL EDİNME 11)PARA CEZALARI, MÜSADERE VE MÜLKİYETİN KAMUYA GEÇİRİLMESİ

3 b)OLAĞANÜSTÜ HALLER DEVLETİN OLAĞANÜSTÜ HALDE VATANDAŞLAR İÇİN GETİREBİLECEĞİ PARA, TAŞINIR MAL VE ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜKLERİNE HUKUKTA İSTİMVAL ADI VERİLMEKTEDİR.ANAYASADA BU TÜR PARA, MAL VE ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER BULUNMAKTADIR. KAMU MALI-KAMUSAL MAL KAVRAMLARI KAMU MALLARI:DEVLET VE DİĞER KAMU TÜZEL KİŞİLERİNİN UHDESİNDE BULUNAN TÜM MALLAR.KENDİ İÇİNDE KAMUSAL MAL VE KAMUNUN ÖZEL MALLARI OLARAK İKİYE AYRILIR. KAMUSAL MAL:KAMU TÜZEL KİŞİLERİNİN UHDESİNDE OLUP, KAMU HUKUKU KURALLARINA TABİ OLAN MALLAR.

4 KAMUNUN ÖZEL MALLARI:KAMU TÜZEL KİŞİLERİNİN UHDESİNDE BULUNUP, ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİNE TABİ TUTULAN MALLAR. KAMUSAL MAL-KAMUNUN ÖZEL MALI AYRIMI İDARENİN ELİNDEKİ MAL, KAMUSAL MAL NİTELİĞİNDE İSE, KAMU HUKUKU KURALLARINA TABİ OLUP, ÇIKAN UYUŞMAZLIKLAR DA İDARİ YARGIDA GÖRÜLECEKTİR.İDARENİN ELİNDEKİ MAL İDARENİN ÖZEL HUKUK MALI İSE, ÖZEL HUKUK HÜKÜMLERİNE TABİ OLUP, BU MALLARLA İLGİLİ UYUŞMAZLIKLAR DA ADLİ YARGIDA ÇÖZÜLECEKTİR. KAMUSAL MALIN TESPİTİ -KANUNİ BELİRLEME -İÇTİHADİ BELİRLEME

5 TAHSİS KAVRAMI TAHSİS İŞLEMİ:İDARENİN ELİNDEKİ BİR MALI KAMUSAL MAL STATÜSÜNE SOKAN VEYA BİR KAMUSAL MAL STATÜSÜNDEN DİĞER BİR KAMUSAL MAL STATÜSÜNE SOKAN BİR İŞLEMDİR. TAHSİS İŞLEMİNİN KALDIRILMASI KAMUSAL MALI KAMUSAL MAL STATÜSÜNDEN ÇIKARIP, İDARENİN ÖZEL MALI STATÜSÜNE SOKAN BİR İŞLEMDİR. KAMUSAL MALLARIN TASNİFİ 1)OLUŞUMLARI AÇISINDAN KAMUSAL MALLAR a)DOĞAL KAMUSAL MALLAR b)SUNİ KAMUSAL MALLAR

6 2)TAHSİS CİHETİNE GÖRE KAMUSAL MALLAR a)HİZMET MALLARI b)ORTA MALLARI c)SAHİPSİZ MALLAR KAMUSAL MALLARIN ÖZELLİKLERİ 1)KAMUSAL MALLARIN DEVİR VE FERAĞ EDİLMEZLİĞİ 2)KAMUSAL MALLARIN ZAMAN AŞIMI İLE İKTİSAP EDİLMEZLİĞİ 3)KAMUSAL MALLARIN ÖZEL HUKUK İŞLEMLERİNE KONU OLMAMASI 4)KAMUSAL MALLARIN KAMULAŞTIRILAMAZLIĞI 5)KAMUSAL MALLAR VERGİ GİBİ YÜKÜMLÜLÜKLERDEN MUAFTIR. 6)KAMUSAL MALLAR ÖZEL BİR KORUMAYA TABİDİR.

7 KAMUSAL MALLARDAN YARARLANMA MALLARIN TÜRÜNE GÖRE YARARLANMA BİÇİMLERİ a)İDARENİN ÖZEL MALLARINDAN YARARLANMA b)HİZMET MALLARINDAN YARARLANMA c)ORTA MALLARINDAN YARARLANMA ÖZEL-İSTİSNAİ YARARLANMA KAMULAŞTIRMA KAMU YARARININ GEREKTİRDİĞİ HALLERDE GERÇEK VE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNİN MÜLKİYETİNDE BULUNAN TAŞINMAZ MALLARIN, DEVLET VE KAMU TÜZEL KİŞİLERİNCE KAMULAŞTIRILMASINDA YAPILACAK İŞLEMLERİ, KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN HESAPLANMASINI, TAŞINMAZ MALIN VE İRTİFAK HAKKININ İDARE ADINA TESCİLİNİ, KULLANILMAYAN MALIN GERİ ALINMASINI,

8 İDARELER ARASINDA TAŞINMAZ MALLARIN DEVİR İŞLEMLERİNİ, KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER İLE BUNLARA DAYALI UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM USUL VE YÖNTEMLERİNİ DÜZENLER. KAMULAŞTIRMANIN TEMEL İLKELERİ a)KANUNLA DÜZENLENME b)DEVLET VE KAMU TÜZEL KİŞİLERİ TARAFINDAN YAPILMA c)KAMU YARARI AMACIYLA YAPILABİLİR. d)ANCAK ÖZEL MÜLKİYETTEKİ TAŞINMAZ MALLAR HAKKINDA YAPILABİLİR. e)GERÇEK DEĞERİN KURAL OLARAK PEŞİN VE NAKDEN ÖDENMESİ SURETİYLE YAPILIR.

9 f)YETERLİ ÖDENEK TEMİN EDİLMEDEN, KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNE BAŞLANILAMAZ. g)DEVLET ALACAKLARI İÇİN ÖNGÖRÜLEN EN YÜKSEK FAİZ UYGULAMASI. I)KISMİ KAMULAŞTIRMA USULÜ. KAMULAŞTIRMANIN AŞAMALARI 1)İDARİ AŞAMALAR a)KAMULAŞTIRMA İÇİN TEYERLİ ÖDENEĞİN TEMİN EDİLMESİ b)KAMU YARARI KARARININ ALINMASI c)KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZIN BELİRLENMESİ d)KAMULAŞTIRMA KARARININ ALINMASI VE TAPU SİCİLİNE ŞERH VERİLMESİ e)KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ

10 f)SATIN ALMA USULÜNÜN DENENMESİ 2)ADLİ AŞAMALAR a)İDARENİN, ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE MÜRACAATI b)MAHKEME TARAFINDAN MEŞRUHATLI DAVETİYE ÇIKARILMASI c)KAMULAŞTIRMA KARARINA KARŞI İDARİ DAVA AÇILMASI d)DURUŞMADA TARAFLAR ANLAŞMASI e)TARAFLAR ANLAŞAMAZ İSE, BEDELİN MAHKEME TARAFINDAN TESPİTİ f)KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN İDARECE BANKAYA YATIRILMASI VE TESCİL KARARI

11 YENİ İDARİ USULLER KAMULAŞTIRMADAN VAZGEÇME VE MALİKİN GERİ ALMA HAKKI
ACELE KAMULAŞTIRMA YENİ İDARİ USULLER BİLGİ EDİNME USULÜ HERKES, BİLGİ EDİNME HAKKINA SAHİPTİR. BİLGİ EDİNME USULÜNÜN KAPSAMI TALEP EDİLECEK BİLGİ VE BELGELER a)BİLGİ EDİNME USULÜNE KONU OLACAK BİLGİ b)BİLGİ EDİNME USULÜNE KONU OLACAK BELGE c)İSTENECEK BİLGİ VE BELGENİN NİTELİĞİ

12 d)ÖZEL ÇALIŞMA GEREKTİREN BİLGİLER e)YAYIMLANMIŞ VEYA KAMUYA AÇIKLANMIŞ BİLGİ VEYA BELGELER f)GİZLİ BİLGİLERİ AYIRARAK BİLGİ VEYA BELGE VERME g)YARGI DENETİMİ DIŞINDA KALAN İŞLEMLER h)İSTİHBARATA İLİŞKİN BİLGİ VEYA BELGELER İDARELERİN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ a)BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ b)BİLGİ VEYA BELGEYE ERİŞİM c)BAŞVURU ÜCRETLERİ d)BİLGİ VEYA BELGEYE ERİŞİM SÜRELERİ e)ERİŞİM SÜRESİNİN KESİLMESİ f)BAŞVURULARIN CEVAPLANDIRILMASI

13 BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI 1)DEVLET SIRRINA İLİŞKİN BİLGİ VEYA BELGELER 2)ÜLKENİN EKONOMİK ÇIKARLARINA İLİŞKİN 3)İSTİHBARATA İLİŞKİN 4)İDARİ SORUŞTURMAYA İLİŞKİN 5)ADLİ SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMAYA İLİŞKİN 6)ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ 7)HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİ 8)TİCARİ SIR 9)FİKİR VE SANAT ESERLERİ 10)KURUM İÇİ DÜZENLEMELER 11)KURUM İÇİ GÖRÜŞ, BİLGİ NOTU VE TAVSİYELER 12)TAVSİYE VE MÜTALAA TALEPLERİ 13)GİZLİLİĞİ KALDIRILAN BİLGİ VEYA BELGELER

14 BİLGİ EDİNMEDE BAŞVURU USULÜ 1)BAŞVURU DİLEKÇESİ -YAZILI BAŞVURU ŞARTI 2)BAŞVURULARIN KABULÜ VE DEĞERLENDİRİLMESİ a)BAŞVURU DİLEKÇELERİNİN KABULÜ VE YÖNLENDİRİLMESİ b)BAŞVURU DİLEKÇELERİNİN REDDİ c)GERÇEĞE AYKIRI BEYAN d)İSTENEN BİLGİ VEYA BELGELERİN BELİRİSİZLİĞİ e)BAŞVURU DİLEKÇELERİNİN DİĞER KURUM VE KURULUŞLARA YÖNLENDİRİLMESİ 3)BAŞVURULARIN CEVAPLANDIRILMASI a)İLGİLİ BİRİMCE CEVAP VERİLMESİ b)CEVAP ŞEKLİ

15 c)SOYUT VE TEKRAR BAŞVURULAR d)TALEBİN REDDEDİLMİŞ SAYILMASI İTİRAZ VE İTİRAZIN İNCELENMESİ 1)İTİRAZ USULÜ BİLGİ EDİNME İSTEMİ REDDEDİLEN BAŞVURU SAHİBİ, YARGI YOLUNA BAŞVURMADAN ÖNCE KARARIN TEBLİĞİNDEN İTİBAREN ON BEŞ GÜN İÇİNDE BİLGİ EDİNME VE DEĞERLENDİRME KURULA İTİRAZ EDEBİLİR.İTİRAZ YAZILI OLARAK YAPILIR.KURUM VE KURULUŞLAR, KURULUN İSTEDİĞİ HER TÜRLÜ BİLGİ VEYA BELGEYİ ON BEŞ GÜNÜ İÇİNDE VERMEKLE YÜKÜMLÜDÜRLER.KURUL, BU KONUDAKİ KARARINI OTUZ İŞ GÜNÜ İÇİNDE VERİR.

16 2)İTİRAZI DEĞERLENDİRECEK MERCİ İTİRAZI DEĞERLENDİRECEK MERCİİ,BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULUDUR. KAMU DENETÇİLİĞİ MÜESSESESİ VARLIK AMACI:KAMU HİZMETLERİNİN İŞLEYİŞİNDE BAĞIMSIZ VE ETKİN BİR ŞİKAYET MEKANİZMASI OLUŞTURMAK SURETİYLE, İDARENİN HER TÜRLÜ EYLEM VE İŞLEMLERİ İLE TUTUM VE DAVRANIŞLARINI; İNSAN HAKLARINA DAYALI ADALET ANLAYIŞI İÇİNDE, HUKUKA VE HAKKANİYETE UYGUNLUK YÖNLERİNDEN İNCELEMEK, ARAŞTIRMAK VE ÖNERİLERDE BULUNMAKTIR.

17 KURULUŞ VE GÖREVLER 1)KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNUN KURULUŞU a)TÜZEL KİŞİLİK VE ORGANLAR b)DENETÇİLERİN SEÇİMİ c)GÖREVE BAŞLAMA VE YEMİN d)GÖREV SÜRESİ e)GÖREVDEN ALINMA VE GÖREVİN SONA ERMESİ KURUMUN GÖREVLERİ 1)KURUM BİR ŞİKAYET ÜZERİNE HAREKETE GEÇEBİLECEKTİR. 2)KURUMUN GÖREV ALANINA, İDARENİN HER TÜRLÜ EYLEM VE DAVRANIŞI GİRMEKTEDİR. 3)KURUM YAPTIĞI ARAŞTIRMA NETİCESİNDE, İLGİLİ İDAREYE ÖNERİLERDE BULUNACAKTIR.

18 KURUMUN GÖREV ALANINA GİREN İDARELER a)MERKEZİ YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI b)MAHALLİ İDARELER, MAHALLİ İDARELERİN BAĞLI İDARELERİ, MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ c)DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR, KANUNLARLA KURULAN FONLAR d)KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİNİ HAİZ KURULUŞLARI, KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİNİ, SERMAYESİNİN YÜZDE ELLİSİNDEN FAZLASI KAMUYA AİT KURULUŞLAR İLE BUNLARA BAĞLI ORTAKLIKLAR VE MÜESSESELER. e)KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARI, KAMU HİZMETİ YÜRÜTEN ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ.

19 BAŞVURU VE İNCELEME USULÜ 1)ŞİKAYET HAKKI OLANLAR İDARENİN DAVRANIŞINDAN MENFAATİ İHLAL EDİLEN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER, ŞİKAYETTE BULUNMA HAKKINA SAHİPTİR. 2)BAŞVURU USULÜ a)ŞİKAYET DİLEKÇESİ b)ŞİKAYET DİLEKÇESİNİN DİLİ(TÜRKÇE) c)ŞİKAYET DİLEKÇESİNİN VERİLMESİ d)ŞİKAYET BAŞVURUSUNUN KAYDI VE TARİHİ e)İDARİ BAŞVURU YOLLARININ TÜKETİLMESİ f)ŞİKAYET BAŞVURU SÜRESİ(6 AY) g)DAVA AÇMA SÜRESİNİN DURMASI

20 3)İNCELEME VE ARAŞTIRMA a)ÖN İNCELEME b)İNCELEME VE ARAŞTIRMA İNCELEME VE ARAŞTIRMAYA ETKİ EDEN HALLER a)ŞİKAYETTEN VAZGEÇME b)ŞİKAYETE KONU TALEBİN İDARECE YERİNE GETİRİLMESİ c)ŞİKAYETÇİNİN ÖLÜMÜ VEYA TÜZEL KİŞİLİĞİN SONA ERMESİ d)İNCELENMEKTE OLAN ŞİKAYET HAKKINDA DAVA AÇILMASI

21 İNCELEME VE ARAŞTIRMA SONUCUNDA VERİLECEK KARARLAR a)KARAR TÜRLERİ (a)TAVSİYE KARARI (b)RET KARARI (c)KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA DAİR KARAR b)KARARA İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR (a)KARAR VERME SÜRESİ:EN GEÇ ALTI AY İÇİNDE (b)KARARLARDA YER ALACAK HUSUSLAR: -ŞİKAYET NUMARASI İLE KARAR NUMARASI VE TARİHİ -ŞİKAYETÇİNİN VE VARSA TEMSİLCİSİNİN ADI, SOYADI VE ADRESİ

22 -ŞİKAYET EDİLEN İDARE VE ADRESİ -ŞİKAYET KONUSU, HUKUKİ SEBEPLER VE İSTEMİN ÖZETİ -DOSYADAKİ BİLGİ VE BELGELERİN ÖZETİ -GEREKÇE -VERİLEN KARAR VE SONUÇ -ŞİKAYET KONUSUNA İLİŞKİN BAŞVURU YOLLARI, SÜRESİ VE BAŞVURULACAK MAKAM -İMZA VE MÜHÜR (c)KARARIN TEBLİĞİ (d)YENİDEN İNCELEME VE ARAŞTIRMA (e)KARARLARIN YAYINLANMASI

23 İDARENİN SORUMLULUĞU GENEL OLARAK SORUMLULUK KAVRAMI
UYULMASI GEREKEN BİR KURALA AYKIRI DAVRANIŞIN HESABINI VERME; TAZMİNATLA YÜKÜMLÜ TUTULMA; İŞLENMİŞ BULUNAN BİR SUÇUN CEZASINI ÇEKME ANLAMINA GELMEKTEDİR. İDARENİN HUKUKİ SORUMLULUĞU KAVRAMI GENİŞ ANLAMDA İDARİ SORUMLULUK:DEVLETİN MALİ SORUMLULUĞUNU İFADE EDER. DAR ANLAMDA İDARİ SORUMLULUK:İŞLEVSEL ANLAMDA İDARENİN KAMU HUKUKUNA TABİ FAALİYETLERDEN DOĞAN ZARARLARIN TAZMİNİNE YÖNELİK KURALLAR VE İLKELERİ İFADE ETMEKTEDİR.

24 İDARİ SORUMLULUĞUN GELİŞİMİ VE HUKUKİ TEMELİ TÜRK HUKUKUNDA:ÜLKEMİZDE İDARİ SORUMLULUĞUN GERÇEK ANLAMDA DOĞUŞU VE GELİŞİMİ CUMHURİYET DÖNEMİNDE ŞURAY-I DEVLET’İN DE FİİLEN ÇALIŞMAYA BAŞLADIĞI 1927 YILINDAN SONRA OLMUŞTUR. KUSUR SORUMLULUĞUNUN DOĞUŞU:1940’LI YILLARDAN SONRA KUSURSUZ SORUMLULUĞUN DOĞUŞU:1952 İDARİ SORUMLULUĞUN HUKUKİ TEMELİ a)NİMET VE KÜLFETLERDE EŞİTLİK İLKESİ b)İMKAN VE FIRSAT EŞİTLİĞİ İLKESİ

25 c)SOSYAL DEVLET İLKESİ d)HUKUK DEVLETİ İLKESİ
c)SOSYAL DEVLET İLKESİ d)HUKUK DEVLETİ İLKESİ *İDARENİN SORUMLULUĞUNUN TEMELİ HUKUK DEVLETİ İLKESİDİR. İDARİ SORUMLULUĞUN BAĞIMSIZLIĞI İDARİ SORUMLULUK, ÖZEL HUKUKTAN VE ADLİ YARGIDAN BAĞIMSIZ, KENDİNE ÖZGÜ İLKELERİ OLAN BİR SORUMLULUKTUR. İDARE HUKUKUNA SORUMLULUK TÜRLERİ A)KUSUR SORUMLULUĞU İDARE HUKUKUNDA KUSUR KAVRAMI HİZMET KUSURU OLARAK İFADE EDİLMEKTEDİR.HİZMET KUSURU, HİZMETİN KURULMASINDA, DÜZENLENMESİNDE YA DA

26 İŞLEYİŞİNDEKİ BİR BOZUKLUĞU, AKSAKLIĞI VE EKSİKLİĞİ İFADE ETMEKTEDİR
İŞLEYİŞİNDEKİ BİR BOZUKLUĞU, AKSAKLIĞI VE EKSİKLİĞİ İFADE ETMEKTEDİR. HİZMET KUSURUNUN ÖZELLİKLERİ (a)HİZMETİN KÖTÜ İŞLEMESİ (b)HİZMETİN GEÇ İŞLEMESİ (c)HİZMETİN HİÇ İŞLEMEMESİ HUKUKA AYKIRILIK-KUSUR İLİŞKİSİ KUSUR İLE HUKUKA AYKIRILIK ARASINDA HER ZAMAN DOĞRUDAN BİR İLİŞKİ BULUNMAMAKTADIR.HER KUSUR ZORUNLU OLARAK HUKUKA AYKIRILIĞI İFADE ETMEZ. KUSURUN İSPATI VE KUSUR KARİNELERİ İDARİ YARGILAMA USULÜNDE RE’SEN ARAŞTIRMA İLKESİ GEÇERLİDİR.

27 KUSURUN DERECELENDİRİLMESİ -BASİT KUSUR -AĞIR KUSUR HİZMET KUSURU-KİŞİSEL KUSUR AYRIMI HİZMET KUSURU:YÜRÜTÜLEN GÖREVDEN AYRILAMAYAN KUSURLAR. KİŞİSEL KUSUR:YÜRÜTÜLEN GÖREVDEN AYRILABİLİR NİTELİKTEKİ KUSURLAR. KUSURSURZ SORUMLULUK İDARENİN DAVRANIŞINDAN BİR ZARAR MEYDANA GELDİĞİNDE, İDARENİN HİÇBİR KUSURLU DAVRANIŞI OLMASA DA ZARARDAN SORUMLU TUTULMASINI İFADE ETMEKTEDİR.

28 KUSURSUZ SORUMLULUĞUN ÖZELLİKLERİ a)İKİNCİL OLMAZ ÖZELLİĞİ b)MAĞDUR İÇİN ELVERİŞLİLİK ÖZELLİĞİ c)ZARARIN ANORMAL VE ÖZEL OLUŞU d)ORJİNAL OLMA ÖZELLİĞİ KUSURSUZ SORUMLULUK İLKELERİ a)RİSK İLKESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK aa)RİSK SORUMLULUĞUNUN ÖZELLİKLERİ 1)ZARARIN OLAĞANÜSTÜ OLMASI 2)İDARİ FAALİYETTEN KAYNAKLANAN RİSKİN İSTİSNAİ(ÖZEL) OLMASI

29 bb)RİSK SORUMLULUĞUNA YOL AÇAN DURUMLAR (1)TEHLİKE BARINDIRAN EŞYALAR (2)TEHLİKELİ YÖNTEMLER (3)TEHLİKELİ DURUMLAR (4)MESLEKİ RİSKLER (5)KAMU HİZMETİNE GEÇİCİ OLARAK İSTİRAK EDİLMESİ (6)SOSYAL OLAYLAR (7)TERÖR EYLEMLERİ b)KAMU KÜLFETLERİ KARŞISINDA EŞİTLİK İLKESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK İDARENİN BÜNYESİNDE HERHANGİ BİR TEHLİKE BARINDIRMAYAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN ZARARLAR İÇİN UYGULANMAKTADIR.

30 ÖZELLİKLERİ: (a)İKİNCİL OLMA NİTELİĞİ (b)ZARARIN DAİMİ, ÖZEL VE ANORMAL NİTELİĞİ SORUMLULUĞU DOĞURAN HALLER 1)BAYINDIRLIK FAALİYETLERİNİN DAİMİ ZARARLARI 2)TİCARİ ZARARLAR 3)KULLANIM ENGELLERİ VE DİĞER KAYIPLAR 4)HUKUKA UYGUN İŞLEMLERDEN SORUMLULUK İDARENİN SORUMLULUĞUNUN ŞARTLARI 1)İDARİ DAVRANIŞ 2)ZARAR 3)İLLİYET BAĞI ŞARTLARININ GERÇEKLEŞMİŞ OLMSI

31 İDARİ DAVRANIŞ 1)İDARİ DAVRANIŞIN VARLIĞI İDARENİN SORUMLULUĞUNDA İLK ŞART, ORTADA İDAREYE ATFI KABİL ZARAR DOĞURUCU BİR DAVRANIŞ BULUNMAMALIDIR. 2)DAVRANIŞIN İDAREYE İSNADİYETİ SORUMLULUĞA YOL AÇAN DAVRANIŞIN, İDAREYE ATFEDİLEBİLİR, İAREYE İSNAT EDİLEBİLİR NİTELİKTE OLMASI GEREKİR. ZARAR ZARARIN VARLIĞI İDARENİN SORUMLULUĞU, ZARARIN VARLIĞINA BAĞLIDIR.ZARAR MEYDANA GELMEMİŞSE SORUMLULUK DA YOKTUR.

32 ZARARIN ŞARTLARI (a)ZARAR MEŞRU OLMALIDIR
ZARARIN ŞARTLARI (a)ZARAR MEŞRU OLMALIDIR. (b)ZARAR GERÇEKLEŞMİŞ VE KESİN OLMALIDIR. (c)ZARAR PARAYLA ÖLÇÜLEBİLİR OLMALIDIR. (d)ZARAR MADDİ VEYA MANEVİ OLABİLİR. İLLİYET BAĞI GERÇEKLEŞEN ZARARLA SORUMLULUĞUN BAĞLANDIĞI DAVRANIŞ ARASINDAKİ SEBEP-SONUÇ İLİŞKİSİDİR. İDARENİN SORUMLULUĞUNU ETKİLEYEN HALLER A)MÜCBİR SEBEP DAVALI İDARENİN YÜRÜTTÜĞÜ FAALİYETİN DIŞINDA CEREYAN EDEN, ÖNCEDEN ÖNGÖRÜLMESİ VE ÖNLENMESİ MÜMKÜN OLMAYAN NİTELİKTEKİ OLAYDIR.

33 1)MÜCBİR SEBEBİN ŞARTLARI (a)DIŞSALLIK (b)ÖNGÖRÜLEMEZLİK (c)ÖNLENEMEZLİK 2)MÜCBİR SEBEBİN SONUÇLARI İDARENİN SORMLULUĞU ORTADAN KALKAR:MÜCBİR SEBEP VARSA, İDARENİN HEM KUSURA DAYANAN SORUMLULUĞU, HEM DE KUSURSUZ SORUMLULUĞU ORTADAN KALKAR. BEKLENİLMEYEN HAL İDARENİN FAALİYETLERİ İÇİNDE VE SIRASINDA MEYDANA GELEN, ÖNGÖRÜLMESİ VE ÖNLENMESİ KABİL OLMAYAN OLAYLARDIR.

34 BEKLENİLMEYEN HALİN ŞARTLARI (a)İÇSELLİK (b)ÖNGÖRÜLEMEZLİK (c)ÖNLENEMEZLİK BEKLENİLMEYEN HALİN SONUÇLARI KUSURA DAYALI SORUMLULUK KALKAR,KUSURSUZ SORUMLULUK DEVAM EDER. ZARAR GÖRENİN DAVRANIŞI ZARAR GÖRENİN DAVRANIŞININ ŞARTLARI (a)MAĞDURUN GAYRİMEŞRU DURUMU (b)MAĞDURUN RİSKLERİ ÜSTLENMESİ (c)MÜTERAFİK DAVRANIŞ (d)ZARARIN MAĞDURUN DAVRANIŞINDAN KAYNAKLANMASI VE İDARENİN SORUMLULUĞUNUN TAMAMEN KALKMASI

35 (e)ZARARIN OLUŞUMUNA MAĞDURUN DAVRANIŞININ KATKI YAPMASI VE İDARENİN SORUMLULUĞUNUN KISMEN KALKMASI ZARAR GÖRENİN DAVRANIŞININ SONUÇLARI ZARAR GÖRENİN DAVRANIŞI, ZARAR İLE İDARENİN FİİLİ ARASINDAKİ İLLİYET BAĞINI TAMAMEN KESİYORSA İDARENİN HEM KUSURA DAYANAN HEM DE KUSURSUZ SORUMLULUĞU ORTADAN KALKAR.ZARAR GÖRENİN DAVRANIŞI YANINDA, İDARENİN DAVRANIŞI DA KATKIDA BULUNMUŞ İSE, ÖDENECEK TAZMİNAT MİKTARINDA, ZARAR GÖRENİN KUSURU ORANINDA İNDİRİM YAPILIR.

36 ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN DAVRANIŞI ZARARLA İLGİSİ BULUNAN FAALİYETİ YÜRÜTEN İDARE İLE HİÇBİR HUKUKİ İLİŞKİSİ OLMAYAN, İDARE İLE ARASINDA SÖZLEŞMEYE DAYANAN YAHUT STATÜSEL BİR BAĞLANTISI BULUNMAYAN GERÇEK KİŞİLERİ, ÖZEL HUKUK VEYA KAMU TÜZEL KİŞİLERİNİ İFADE ETMEKTEDİR. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN DAVRANIŞININ ŞARTLARI (a)ÜÇÜNCÜ KİŞİ FAİL (b)ÜÇÜNCÜ KİŞİ FİİLE ORTAK ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN DAVRANIŞININ SONUÇLARI ZARAR TAMAMIYLA ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN DAVRANIŞINDAN KAYNAKLANMIŞSA, İDARENİN SORUMLULUĞU TAMAME ORTADAN KALKAR.

37 ZARARI, İDARENİN DAVRANIŞI İLE ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN DAVRANIŞI BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRMİŞ İSE, İDARENİN KUSURA DAYALI SORUMLULUĞU KUSURU ORANINDA DEVAM EDER VE SORUMLULUK ARALARINDA PAYLAŞTIRILIR.ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN DAVRANIŞI, İDARENİN KUSURSUZ SORUMLULUĞUNA BİR ETKİ YAPMAZ, YANİ İDARENİN KUSURSUZ SORUMLULUĞU DEVAM EDER. ZARARIN TAZMİNİ İDARİ FAALİYETLERDEN BİR ZARAR MEYDANA GELMİŞSE, ZARARA UĞRAYAN KİŞİNİN İDAREDEN TAZMİNAT İSTEME HAKKI DOĞAR.SORUMLU KAMU TÜZEL KİŞİSİ, ZARARI TAZMİN ETMEZSE, BAŞVURULACAK YOL, İDARİ YARGIDA DAVA AÇMAKTIR.AÇILAN DAVADA, TAZMİNATIN HESABINDA BAZI TEMEL İLKELER BULUNMAKTADIR.

38 ZARARIN TAZMİNİNE İLİŞKİN İLKELER 1)NAKDEN TAZMİN İLKESİ 2)SORUMLULUK NİSPETİNCE TAZMİN İLKESİ 3)TALEPLE BAĞLILIK İLKESİ 4)TAM TAZMİN İLKESİ ZARARIN MİKTARININ TESPİTİNDE İLKELER 1)ZARARIN HESAPLANMA TARİHİ 2)TAZMİNATIN TÜRÜ 3)TAZMİNATTA FAİZ


"İDARENİN MALLARI VE KAMULAŞTIRMA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları