Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜBİTAK ARAŞTIRMA VE BURS DESTEK PROGRAMLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜBİTAK ARAŞTIRMA VE BURS DESTEK PROGRAMLARI"— Sunum transkripti:

1 TÜBİTAK ARAŞTIRMA VE BURS DESTEK PROGRAMLARI
B. Tunga YILMAZ

2 TÜBİTAK Araştırma Destekleri
ARDEB BİDEB TEYDEB Girişimcilik ve Yenilikçilik Destekleri

3 TÜBİTAK Araştırma Destekleri
ARDEB: 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Program 1002 Hızlı Destek Programı 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 1007 Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Program 1008 Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı

4 TÜBİTAK Araştırma Destekleri
1010 Evrensel Araştırmacı (EVRENA) Programı 1011 Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı (UBAP) 1301 Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Ağları Ve Platformları Kurma Girişimi Projeleri (İŞBAP) 3501 Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı (Kariyer Programı)

5 TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleri
BİDEB: 2211 Yurtiçi Doktora Burs Programı 2214 A Yurtdışı Araştırma Burs Programı 2214 B Müşterek Doktora Bursu 2217 Lisansüstü Yaz Okulu ve Benzeri Etkinlikleri Destekleme Programı 2218 Yurtiçi Doktora Sonrası Burs Programı 2219 Yurtdışı Doktora Sonrası Burs Programı

6 TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleri
2223 Yurtiçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı 2224 Yurtdışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Destek Programı 2228 Son Sınıf Lisans Öğrencileri Lisansüstü Burs Programı 2237 Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı

7 TÜBİTAK TEYDEB 1505 Üniversite – Sanayi İşbirliği Destek Programı
1512 Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı 1513 Teknoloji Transferi Ofisi Destek Programı

8 TÜBİTAK Girişimcilik ve Yenilikçilik Destek Programı
2238 Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışmaları Programı 2239 Girişimcilik ve Yenilikçilik Eğitim ve Araştırma Faaliyetlerini Destek Programı 2240 Girişimcilik ve Yenilikçilik Etkinliklerini Destekleme Programı Girişimcilik Programları – Mini MBA Destek Programı ?

9 BİDEB DESTEK PROGRAMLARI
2211 YURT İÇİ DOKTORA BURS PROGRAMI: Üniversitelerin lisans sonrası ya da yüksek lisans sonrası doktora programına kayıtlı öğrencilere karşılıksız burs verilir. Doğrudan Bursiyerlik ve Normal Bursiyerlik olarak 2 çeşidi vardır.

10 Doğrudan Bursiyerlik Programı:
TÜBİTAK Yurt İçi Lisans Burs Programı ile Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programları kapsamında desteklenen bursiyerlerden, öğrenimlerini 2547 sayılı Kanunun 44’üncü maddesinde belirtilen azami sürelerde bitirerek hiç ara vermeden alanlarında doktora eğitimlerine devam edenlerin, ilgili 2211-Yurt İçi Doktora Burs Programları için başvuru koşullarındaki T.C. vatandaşlığı ve mezuniyet not ortalaması hariç, mezun oldukları yıl geçerli olan diğer başvuru koşulları aranmaksızın, doğrudan yurt içi doktora bursiyeri olabilirler.

11 BAŞVURU KOŞULLARI: T.C. vatandaşı olmak
Lisans/yüksek lisans öğrenimi sırasında TÜBİTAK bursiyeri olup başarısızlık, yükümlülüklerini yerine getirmeme, kural ihlali, burstan feragat etme gibi bir nedenle bursu kesilmeksizin (lisans programlarını azami yedi yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları azami dokuz yıl, yüksek lisans programını azami üç yıl içinde) başarı ile tamamlayarak mezun olmak Mezun olduğu üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, lisans öğrenimini en az 3.00/4 veya 76.66/100 ve yüksek lisans öğrenimini en az 3.20/4 veya 81.33/100 ağırlıklı genel not ortalaması ile bitirmiş olmak (Yüksek lisansa eşdeğer diploma veren lisans programlarından mezun olanların notları, sadece lisans mezuniyet notu olarak değerlendirilir.)

12 BAŞVURU KOŞULLARI: Lisans / yüksek lisans öğrenimini başarı ile tamamlayıp hiç öğretim dönemi atlamadan lisans / yüksek lisans öğrenimi gördüğü bölümde - bilim dalında lisans sonrası / yüksek lisans sonrası doktora öğrenimine başlamış olmak Doktoraya kayıt yaptırdığı dönemde bursiyerlik başvurusu yapmış olmak.

13 NORMAL BURSİYERLİK BURS PROGRAMI:
Türkiye’de Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimlerde doktora yapmakta olan başarılı öğrencileri destekleyerek genç bilim insanlarının yetişmesine ve ülkemizde lisansüstü eğitim ve araştırma olanaklarının gelişmesine yardımcı olmaktır.

14 BAŞVURU KOŞULLARI: Bu programa kamuda ya da özel sektörde çalışanlar da dâhil olmak üzere belirlenen genel ve özel koşulları sağlayan tüm doktora öğrencileri başvuru yapabilirler. GENEL KOŞULLAR:  Bu program kapsamında başvuru yapacak olanların aşağıdaki genel koşulları sağlaması gerekmektedir: T.C. vatandaşı olmak Daha önce doktora yapmamış olmak Doktora derecesi veren bir programdan kabul almış olmak Daha önce bu programdan doktora bursu almamış olmak,(Daha önce burs alıp, her hangi bir sebeple iade edenler başvuru yapamazlar. Ancak hiç burs ödemesi almadan bursiyerlik hakkından vazgeçenler başvuru yapabilirler.).

15 BAŞVURU KOŞULLARI: ÖZEL KOŞULLAR:
Başvuru yılının ilk günü itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak Mezun olduğu üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, lisans öğrenimini en az 2,75/4 veya 70,83 /100 ve (yapmışsa) tezli yüksek lisans öğrenimini en az 3,20/4 veya 81,33/100 ağırlıklı genel not ortalaması ile bitirmiş olmak, (Ülke dışında öğrenim görüp de transkriptleri dörtlük ya da yüzlük sisteme göre düzenlenmemiş olanlar, bursiyer adayı seçilmeleri halinde başvuru sırasındaki beyanlarını transkripti düzenleyen üniversitece hazırlanmış her bir notun karşılığını gösteren dönüşüm tablosunun orijinali ile ispatlamalıdırlar. Belge alınamadığı durumlarda BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından kabul edilen dönüşüm tablosu esas alınır .

16 BAŞVURU KOŞULLARI: Geçerli Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puanı, kayıt yaptırılan bölümün/programın gerektirdiği puan türünde en az 80,00 olmak Ülkemizde I. Maddede sayılan alanlardan birindeki bir doktora programına kayıtlı olmak, (özel öğrenci statüsünde olanlar, eğitiminin 7. yarıyılı ve sonrasında bulunanlar, diş hekimlikleri hariç klinik tıp bilimleri alanlarında doktora yapanlar başvuru yapamaz.)

17 2213 YURT DIŞI DOKTORA BURS PROGRAMI
2214- A YURT DIŞI ARAŞTIRMA BURS PROGRAMI: Doktora Sırası Araştırma Bursu İçin Başvuru Koşulları T.C. Vatandaşı Olmak Ülkemizde bir doktora programına kayıtlı olup yeterliliği almak Araştırmanın yürütüleceği üniversite/araştırma kurumu tarafından davet edilmiş olmak Planlanan çalışmada kullanılacak yabancı dili çalışmalarını yürütebilecek düzeyde bildiğini belgelendirmek Programdan son üç yıl içinde yararlanmamış olmak Son üç yıl içinde YÖK Yurtdışı Araştırma Bursu almamış/almıyor olmak

18 2214-B YURTDIŞI MÜŞTEREK DOKTORA BURS PROGRAMI:
Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında Türkiye’de bir doktora programına kayıtlı Türk öğrencilerin yurtdışındaki üniversitelerde ortak doktora protokolleri kapsamında yapacakları doktora eğitimleri/çalışmaları için destek verilmektedir.

19 Başvuru Koşulları: Yurt Dışı Müşterek Doktora Burs Programı’na, doktora programına kayıtlı olduğu üniversitenin ortak doktora protokolü imzaladığı yurt dışındaki üniversiteye eğitim amaçlı gidecek doktora öğrencisi adaylar başvurabilir. T.C. vatandaşı olmak Üniversitelerimizden birinde bir doktora programına kayıtlı olmak Gidilecek Üniversite ile Türkiye’deki Üniversite arasında Ortak Doktora Protokolü imzalanmış olması Planlanan çalışmada kullanılacak yabancı dili, araştırmayı yürütebilecek düzeyde bildiğini belgelendirmek YÖK Yurt Dışı Doktora veya Araştırma Bursu almamış/almıyor olmak.

20 Destek Özellikleri Araştırma Bursu için en fazla 12; müşterek doktora programı için 24 ay. ABD için aylık en fazla 1500 $ Avrupa Ülkeleri için aylık en fazla EURO Ödemeler üç ayda bir yapılır Gidiş – dönüş yol giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanır.

21 TÜBİTAK 2217 Lisansüstü Yaz Okulu ve Benzer Etkinlikleri Destekleme Programı:
Lisansüstü öğrencilere ve genç araştırmacılara bilim ve teknolojideki güncel gelişmelerin aktarılması ya da yaygın kullanılması gereken tekniklerin öğretilmesi amacıyla yurt içinde kurum / kişilerce düzenlenmesi planlanan lisansüstü düzeydeki kurslara destek sağlanır. Başvuru Tarihleri: Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım Önemli: Düzenleme Kurulu Başkanının Üniversite ve/veya araştırma kurumlarında görevli etkinlik konusunda yetkin, yardımcı doçent, doçent veya profesör unvanına sahip öğretim üyesi veya araştırma kurumlarında çalışan, en az 10 yıllık mesleki deneyime sahip araştırmacı olması gerekmektedir. Düzenleme Kurulu’nun yetkin bilim insanlarından ve farklı Üniversite/Kurum/Kuruluşlardan oluşması gerekir.

22 TÜBİTAK 2217 Lisansüstü Yaz Okulu ve Benzer Etkinlikleri Destekleme Programı:
2012 yılı için etkinlik desteği üst sınırı; Ulusal nitelikli etkinlikler için ,00 TL Uluslararası katılımlı nitelikli etkinlikler için ,00 TL Uluslararası nitelikli etkinlikler için ,00 TL olarak belirlenmiştir. Destek Kalemleri üst limitleri; Öğretim Üyesi Yol Gideri: 200 TL (kişi/gidiş-dönüş) Genç Araştırmacı Yol Gideri: 100 TL (kişi/gidiş-dönüş) Konaklama ve İaşe Gideri: 100 TL (kişi/gün) Ders ücreti: 65 TL (kişi/saat) brüt

23 2218-YURT İÇİ DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMA BURS PROGRAMI:
Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında doktorasını ya da Tıbbi Bilimlerde doktora veya uzmanlığını almış, üniversitelerimizde / araştırma kuruluşlarımızda doktora / uzmanlık sonrası araştırma yapacak / yapıyor olan genç araştırmacılara karşılıksız burs verilecektir.

24 Başvuru Koşulları: T.C. Vatandaşı olmak
Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında doktorasını ya da Tıbbi Bilimlerde doktora veya uzmanlığını tamamlamış olmak ya da son başvuru tarihi itibariyle doktorasını bitirmesine en çok 4 ay kalmış olmak Araştırmasını yapacağı kuruluşça kabul edilmiş olmak Planlanan çalışmada kullanılacak yabancı dili araştırmayı yürütecek düzeyde bildiğini belgelendirmek Ücretli olarak bir kuruluşta çalışıyorsa, doktora/uzmanlık sonrası araştırmasını, çalışmakta olduğu kuruluşun bulunduğu ilden başka bir ilde yapacak/yapıyor olmak Doktora/uzmanlık sonrası araştırmasını, doktorasını/uzmanlığını almış olduğu üniversitenin dışında ve başka bir ilde bulunan üniversitede, başka bir danışmanla birlikte yapacak/yapıyor olmak,

25 Başvuru Koşulları: Bu programdan toplam iki yıl yararlanılması halinde, bursun bittiği tarihten sonra üç yıl geçmiş olması, (bursdan yararlanma süresi toplamda iki yılı aşmamak üzere, çalışmasını farklı kurumlarda, farklı danışmanlarla yapmak kaydıyla üç yıllık süreyi beklemeden, birden fazla başvuru yapılabilir) Aynı anda TÜBİTAK’ın herhangi bir programından bursiyer olarak (BİDEB, proje bursiyerliği vb.) veya TÜBİTAK tarafından desteklenen herhangi bir projeden malî olarak desteklenmiyor olmak Bu programdan daha önce yararlanmış adaylar için; kendisine tahsis edilen burs süresi kadar yurt içinde ilgili bir işte çalışmış olmak. Burs Süresi en çok 24 aydır. Aylık burs miktarı; başka bir yerden geliri olmayanlar için TL/ay, başka bir yerden geliri olanlar için 1000 TL/ay'dır. Burslar, her ay sonunda bursiyerlerin banka hesaplarına yatırılır.

26 2219 YURT DIŞI DOKTORA SONRASI ARAŞTIRMA BURS PROGRAMI:
Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında doktorasını ya da Tıbbi Bilimlerde doktora veya uzmanlığını almış ve yurt dışında araştırmalar yapacak olan bilim insanlarını desteklemektedir.

27 Başvuru Koşulları: T.C. Vatandaşı olmak
Doktora veya tıpta uzmanlık derecesini almış olmak, ya da doktora tez sınavında başarılı olduğunu belgelendirmek Planlanan çalışmada kullanılacak yabancı dili araştırmayı yürütecek düzeyde bildiğini belgelendirmek Araştırmanın yürütüleceği kuruluşça davet edilmiş olmak Bu programdan ve TÜBİTAK’ın yurt dışı araştırma burslarının herhangi birinden son üç yıl içinde toplamda 12 aydan fazla süreyle yararlanmamış olmak Doktorasını yurt dışında yapanlar için YÖK’ten denklik belgesi almış olmak Son üç yıl içinde YÖK Yurt Dışı Araştırma Bursu almamış/almıyor olmak.

28 Başvuru Koşulları: TÜBİTAK’ın herhangi bir araştırma projesinde yürütücü olarak görev yapanlar projeleri sonuçlanmadan bu programdan yararlanamaz. TÜBİTAK’ın herhangi bir araştırma projesinde araştırmacı olarak çalışanlar ise proje yürütücüsünün yazılı izni olmadan programa başvuramaz.  TÜBİTAK Başkanlık Birimlerinde görev yapanlar bu programa başvuramazlar. Burs süresi, 12 ayı aşmamak koşuluyla, adaya TÜBİTAK tarafından tahsis edildiği bildirilen süre kadardır. Aylık burs miktarı Avrupa ülkeleri için en fazla 1900 Avro, Diğer ülkeler için en çok 2000 Amerikan doları olup, araştırmanın yapılacağı yöredeki yaşam giderleri göz önünde bulundurularak saptanır. Ödemeler üçer aylık dönemlerde yurt içinde veya yurt dışında yapılır. Gidiş-dönüş yol giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanır.   Araştırmacı yurt içinde veya dışında başka bir kuruluştan destek aldığı takdirde TÜBİTAK'a bilgi vermekle yükümlüdür. Kısmi destek sağlanmış bursiyerlere TÜBİTAK tarafından verilecek destek ayrıca belirlenir.

29 TÜBİTAK 2221 Konuk Bilim İnsanı Destekleme Programı:
Yurt dışındaki üniversitelerde ve/veya araştırma kuruluşlarında çalışmakta olan bilim insanlarının üniversitelerimiz, kamu veya özel sektör kurum ve kuruluşlarında araştırmalara katılmak, teknolojik yenilikler getirmek, seminerler, konferanslar, dersler vermek üzere Türkiye’ye getirilmesi, davet edilmesi için destek verilir. Koşullar: Üniversitelere konuk edilecek bilim insanının doktora veya eşdeğer bir dereceye, özel sektör veya kamu kurum ve kuruluşlarının davet edeceği araştırmacının doktora derecesine veya en az 5 yıllık bir iş deneyimine sahip olması Konuk Bilim İnsanının Türkiye’deki programının en az bir haftalık olması. (Sadece bir seminer vermek üzere yapılan davetler destek kapsamı dışındadır).

30 TÜBİTAK 2221 Konuk Bilim İnsanı Destekleme Programı:
DESTEK BİÇİMİ – ÖDEME ŞEKLİ Davet edilen bilim insanının Türkiye’ye geliş-dönüş yol masrafları karşılanabilir. 4 haftaya kadar olan ziyaretlerde konuk bilim insanına gündelik ödenebilir. Uzun süreli (3–12 ay arası) ziyaretlerde konuk bilim insanının aylık yaşam giderlerine katkıda bulunmak üzere aylık en fazla 3.000,00 ABD Doları karşılığı TL destek verilebilir. Destek miktarları BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından belirlenir; uygun görülmesi ve talep edilmesi durumunda ise sağlık sigortası giderleri de kısmi olarak ödenebilir. Başvurular her ayın son işgünü mesai saati bitimine kadar “online” olarak yapılır ve takip eden ilk grup toplantısında değerlendirilir.

31 TÜBİTAK 2223 Yurtiçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı
Yılda 6 kere başvuru (Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim, Aralık) Etkinliğin başlama tarihi ile ilgili başvuru dönemine ait SON başvuru tarihi arasında en az 45, en çok 240 günlük bir süre olması gerekmektedir. DESTEK KAPSAMI: Katılımcı desteği: Türkiye’de gerçekleştirilecek Ulusal, Uluslararası Katılımlı ve Uluslararası Kongre, Sempozyum, vb. etkinliklere katılacak ve etkinlikte bildiri/poster sunumu yapacak olan genç araştırmacıların (35 yaş ve altı) yol, konaklama ve iaşe giderlerine kısmi destek sağlanır. Organizasyon desteği: Düzenlenen etkinliğin promosyon amaçlı olmayan poster, bildiri kitabı, özet kitabı, CD yazım basımı, web sayfası tasarımı ve etkinlikte sunulan bildiri/posterleri içeren taşınabilir bellek çubuğu (En fazla 4GB hafızaya sahip) giderlerine kısmi destek sağlanır.

32 TÜBİTAK 2223 Yurtiçi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı
Etkinlik desteği üst sınırı; Ulusal nitelikteki etkinlikler için ,00 TL Uluslararası katılımlı nitelikteki etkinlikler için ,00 TL Uluslararası nitelikteki etkinlikler için ,00 TL olarak belirlenmiştir. Katılımcı Desteği üst sınırı: Konaklama ve iaşe:100 TL(Kişi/Gün) Yol: 125 TL(Gidiş/Dönüş) Önemli: Desteklenmesi önerilen araştırmacıların; 35 yaşını aşmamış olmasına, yurt içinden, çalıştığı il dışında bir etkinliğe katılıyor olmasına ve etkinlikte bildiri veya poster sunumu yapacak olması Desteklenmesi önerilen araştırmacıların dağılımlarının üniversite veya araştırma kuruluşlarına göre dengeli olmasına (Destek istenen araştırmacı sayının %20’ den fazlası aynı kurumdan olmamalıdır

33 2224 YURT DIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILMA DESTEĞİ PROGRAMI:
Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında doktorasını ya da Tıbbi Bilimlerde doktora veya uzmanlığını almış ve yurt dışında araştırmalar yapacak olan bilim insanlarına Türkiye’den yurt dışı bilimsel etkinliklere katılmaları için kısmi destek verilecektir.

34 BAŞVURU KOŞULLARI: Kongre Konferans Desteği İçin Başvuranlar:
T.C. vatandaşı olmak Katılmak istenilen etkinliğin hakemli veya son 10 yıldır düzenli yapılıyor olması Araştırmacının bilim alanı ile ilgili önemli kabul edilen uluslararası konferans vb. Olması En az 10 dakikalık sözlü sunum için kabul edilmiş olmak (Poster sunumu destek kapsamı dışındadır) En az Lisansüstü eğitim görüyor/görmüş olmak Etkinlikte bildiriyi sunacak tek kişi olmak (ilk yazar sunmuyorsa sunacak olan diğer yazara imzalı yazı vermesi koşuluyla destek verilebilir.) Bu programdan son 2 yıl içinde ( gün/ay/yıl ) yararlanmamış olmak. 

35 BAŞVURU KOŞULLARI: Yaz / Kış Okulu Desteği İçin Başvuranlar:
T.C. vatandaşı olmak İleri düzeydeki teorik ve pratik bilgilerin öğretildiği yurt dışındaki yaz/kış okuluna kabul edilmiş olmak (NATO-ASI ve ARW ’ler program kapsamı dışındadır.) Lisansüstü eğitim görüyor olmak Bu programdan son 2 yıl içinde ( gün/ay/yıl ) yararlanmamış olmak Tez alanı ile ilgili bir yaz /kış okuluna gidiyor olmak

36 BAŞVURU KOŞULLARI: «TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerde çalışanlar projelerinde seyahat desteği var ise proje çalışmalarının sunulabileceği yurt dışı bilimsel toplantılara katılmak için bu programdan yararlanamazlar.» DESTEK MİKTARI: Kongre desteği:  Avrupa ülkeleri için en fazla ABD Doları karşılığı TL Avrupa dışındaki Amerika ve Uzak Doğu ülkeleri için en fazla ABD Doları karşılığı TL   Yaz /Kış Okulu desteği:  Bir aya kadar olan etkinliklerde en fazla 1500 ABD Doları karşılığı TL. 2 ay ve üzeri etkinliklerde en fazla 3000 ABD Doları karşılığı TL. ve uçak bileti ücreti verilecektir.

37 TÜBİTAK 2233 Doktora Öğrencileri İçin Yurt İçi Araştırma Burs Programı:
Başvuru Koşulları: T.C. Vatandaşı olmak Ülkemizde bir doktoraya kayıtlı olup doktora yeterliliğini almış olmak Araştırmanın yürütüleceği üniversite/araştırma kurumundan davet edilmiş olmak Araştırmasını, doktorasını yapmakta olduğu üniversitenin dışında başka ilde ve başka bir danışmanla birlikte yapmak TÜBİTAK’ın başka bir programından bursiyer veya mali olarak desteklenmemek Programdan yararlanmamış olmak Doktora tezi ile ilgili bir konuda araştırma yapıyor/yapacak olmak

38 TÜBİTAK 2234 Bilimsel İşbirliğine Yönelik Etkinlikleri Destekleme Programı
2234-A Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Ağları ve Platformları Kurma Girişimi Toplantılar: Belirli bir konuda ortak çalışma yapmak için araştırmacıların belli zaman aralıklarıyla bir araya gelerek bilimsel ve teknolojik gelişim sağlayacak politikaların geliştirilmesi ve yol haritalarının oluşturulmasına yönelik bir ağ veya platform kurmasına olanak sağlamak amacıyla yapılan toplantı ve/veya çalıştaylara destek verilmektedir. Bu program kapsamında yapılan başvurularda bir yıl içerisinde en çok iki toplantı ve/veya çalıştay desteklenir. Toplantı ve/veya çalıştay süresi 6 günü geçemez.

39 DESTEK MİKTARI - ÖDEME ŞEKLİ:
Türkiye’de düzenlenecek toplantı/çalıştaylara katılacak olan katılımcıların yol ve konaklama giderleri ile toplantıların temsil ağırlama ve organizasyon giderleri karşılanır. Düzenlenen etkinliklerin promosyon amaçlı olmayan poster, kırtasiye ve yazım-basım giderlerine kısmi destek sağlanır. Desteğin üst sınırı tüm masraflar dâhil TL olarak belirlenmiştir. Bu programa başvurular, etkinlik tarihinden en geç 1 ay önce yapılmalıdır. Başvurular, üç aylık dönemler (Mart, Ekim, Haziran, Aralık) halinde yapılır ve değerlendirilir. Dönemlerin son başvuru tarihleri önceden ilan edilir.

40 TÜBİTAK 2234 Bilimsel İşbirliğine Yönelik Etkinlikleri Destekleme Programı
2234-B: Uluslararası İşbirliğinin Geliştirilmesine Yönelik Olarak Yapılacak Bilimsel İşbirliği Toplantıları, Çalıştaylar ve Benzeri Etkinlikler: Türkiye’de yerleşik Üniversiteler/Araştırma Kuruluşları tarafından Türkiye’de düzenlenen uluslararası katılımlı, bilim insanları arasında yoğun görüşme ve bilgi alışverişinin yapıldığı bilimsel işbirliğini artırmaya yönelik, belirli bir amacı (ortak araştırma projeleri belirleme vb.) olan bilimsel işbirliği çalıştay/toplantı düzenleme ve yurt dışında yapılan benzer toplantılara katılım desteği verilmektedir. Önemli: Toplantılara, toplantı ve/veya çalıştayları düzenleyen Türkiye’deki Kamu Kurum/Kuruluşlarında daha önce ortak çalışmalar yapmış olan en az üç öğretim üyesinden/araştırmacıdan oluşan araştırma grupları tarafından başvuru yapılması, Düzenlenecek / Katılınacak toplantı veya çalıştayların, bilim insanları arasında yoğun görüşme ve bilgi alışverişinin yapıldığı bilimsel işbirliğini artırmaya yönelik ortak araştırma projeleri belirleme vb. gibi belirli bir amacının olması gerekir.

41 Destek Kapsamı: Bu program kapsamında yapılan başvurularda bir yıl içerisinde en çok iki toplantı ve/veya çalıştay desteklenir. Toplantı ve/veya çalıştay süresi 6 günü geçemez. Yurt dışında düzenlenen toplantılara katılım desteği talep edilmesi halinde bir yıl içinde yol ve ikamet süresi dâhil olmak üzere en fazla toplam 30 kişi/günlük katılım desteği verilir. Bir araştırmacı katılım desteği en çok 6 gün ile sınırlıdır. Türkiye’de düzenlenecek toplantılara/çalıştaylara katılacak olan katılımcıların yol ve konaklama giderleri ile toplantıların temsil ağırlama ve organizasyon giderleri karşılanır. Düzenlenen etkinliklerin promosyon amaçlı olmayan poster, kırtasiye ve yazım-basım giderlerine kısmi destek sağlanır. Bu etkinlikler için yurt dışından gelecek katılımcılara yol ve 150 TL gündelik ödenebilir. Gündelik ödemesi yapılan katılımcıların ayrıca konaklama giderleri karşılanmaz. Desteğin üst sınırı tüm masraflar dâhil TL olarak belirlenmiştir.

42 TÜBİTAK Girişimcilik ve Yenilikçilik Destek Programı:
2238 Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışmaları Programı: Lise Düzeyi Yenilikçilik Yarışması Üniversite Düzeyi Girişimcilik Düzeyi Genel Kategori (Tüm Sektörler) Teknoloji Kategorisi Sosyal Girişimcilik Kategorisi Destekler: Özendirme Ödülü Rehberlik Desteği Yurtdışı Ziyaret Desteği

43 2239 Girişimcilik ve Yenilikçilik Eğitim ve Araştırma Faaliyetlerine Destek Programı:
Programın Amaçları: Öğrencileri girişimcilik ve yenilikçilik alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek Yurt içinde teorik ve uygulamalı kurs, sertifika ve benzer programların düzenlenmesine destek olmak Öğretim üyelerinin yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik yurt içi ve yurt dışında düzenlenen benzer programlara katılım sağlamak;

44 2239 Girişimcilik ve Yenilikçilik Eğitim ve Araştırma Faaliyetlerine Destek Programı:
Girişimciliğe yönelik eğitimciler yetiştirilmesini sağlamak Vaka çalışmaları ile girişimcilik örnekleri geliştirmek ve yeni bir ders müfredatı oluşturmak Örgün ve uzaktan eğitime yönelik eğitici oyun programlarının geliştirilmesine destek sağlamak.

45 2239 Girişimcilik ve Yenilikçilik Eğitim ve Araştırma Faaliyetlerine Destek Programı:
Desteklenen Faaliyetler: Yurt içi kurs ve sertifika ve benzeri programları düzenleme Yurt dışı kurs ve benzeri programlara katılım Teknogirişim Sermaye Desteğini kazananların yurt dışı kurs / eğitim programlarına katılımı Eğitim içeriklerinin tasarlanması ( Ders içeriklerinin ve yöntemlerinin geliştirilmesi) ve Eğitici Oyun Programlarının geliştirilmesi

46 2240 Girişimcilik ve Yenilikçilik Hareketlerini Destekleme Programı:
Girişimcilik ve yenilikçilik alanlarında yurt içinden ve yurt dışından uzmanların davet edilmesine, seminer, toplantı ve çalıştayların düzenlenmesine ve öğrenci toplulukları ile kulüplerin faaliyetlerine destek sağlamaktır. Bu amaçla, program kapsamında aşağıdaki faaliyetler desteklenir. Yurt Dışından Uzman Daveti: Yurt dışındaki uzmanların, girişimcilik ve yenilikçilik alanlarındaki birikimlerinden yararlanmak amacıyla Türkiye’ye getirilmeleri için destek sağlanır. Yurt İçi Etkinliklerin Düzenlenmesi: Girişimcilik ve yenilikçilik alanlarında yurt içindeki bilim insanları, uzmanlar veya öğrenci toplulukları tarafından düzenlenen seminer, çalıştay ve yarışmalar için destek sağlanır.

47 2240 Girişimcilik ve Yenilikçilik Hareketlerini Destekleme Programı:
Yurt Dışından Uzman Daveti için; Seminer Ücreti Aylık Destek Yol Parası Sağlık Sigortası Giderleri Yurt İçi Etkinliklerin Düzenlenmesi için; Katılımcı Desteği Organizasyon Desteği


"TÜBİTAK ARAŞTIRMA VE BURS DESTEK PROGRAMLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları