Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Gelişmiş Ekonomilerde Mali Baskınlık Problemi ve Finansal İstikrarsızlık Altında Geleneksel Olmayan Para Politikası Yeni Bir Para Politikası Aracı Olabilir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Gelişmiş Ekonomilerde Mali Baskınlık Problemi ve Finansal İstikrarsızlık Altında Geleneksel Olmayan Para Politikası Yeni Bir Para Politikası Aracı Olabilir."— Sunum transkripti:

1 Gelişmiş Ekonomilerde Mali Baskınlık Problemi ve Finansal İstikrarsızlık Altında Geleneksel Olmayan Para Politikası Yeni Bir Para Politikası Aracı Olabilir mi? Tolga Dağlaroğlu Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü Ekonometrik Araştırmalar Derneği (EAD) ve Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) tarafından düzenlenen “SDE-EAD Ekonometri Seminerleri Serisi” için hazırlanmıştır. Ankara, 12 Mart 2013

2 Sunumun İçeriği  Küresel krizi büyüten faktörlerin ortaya konulması. Bu faktörlerin para politikası uygulamasında yol açtığı sorunların değerlendirilmesi. Bilanço düzeltme (de- leveraging) sürecinde para politikasının etkinliğinin ortaya konulması  Sanayileşmiş ekonomilerde krizden çıkış için uygulanan “geleneksel olmayan” para politikasının nasıl işlediğinin ortaya konulması  Krizden çıkış sürecinde bu politikalarda tersine bir dönüşün nasıl gerçekleşeceğidir.

3 Krizi Büyüten Mekanizmalar: Kaldıraçlı İşlemler Banka 110080 (Borç)20%5 20 (sermaye) Banka 210090 (Borç)10%10 10 (sermaye)  Sermaye rasyosu: sermaye/varlıklar  Kaldıraç rasyosu: varlıklar/sermaye Aktifler Pasifler Sermaye rasyosu Kaldıraç rasyosu

4 Böylece kaldıraç L = A / (A-90) Bu oran hane halkının 100 $ değerindeki servetinin 90 $ kısmının kredi ile borçlanarak finanse ettiğini göstermektedir. Varlıklar/Sermaye 100 /10 Kaldıraç oranı 10$ AktiflerPasifler Varlıklar (evin değeri) 100Ev kredisi (mortagage) 90 Sermaye (equity) 10 AktiflerPasifler Menkul kıymet 100Borç 90 Sermaye (equity) 10 Kaldıraçlı İşlemler

5 Böylece kaldıraç L = Varlıklar / Sermaye (101 +D)/11 D=9.18 Finansal kurum 10 hedeflesin böylece banka 9 $ daha borçlanacak. Kısacası varlıkların değerindeki 1 $ artış bankanın borçlarını 9$ arttıracaktır. Kaldıracı 10 $ tutabilmek için AktiflerPasifler Menkul Kıymet 101Borç 90 Sermaye 11 Varlık Fiyatlarında 1% Artış

6 Böylece kaldıraç L = Varlıklar / Sermaye (110 +D)/11 D= 10 AktiflerPasifler Menkul Kıymet 110Borç 99 Sermaye 11 Pro - Cylical Görünüm

7 Menkul Kıymet Fiyatlarında Meydana Gelen Düşüşün Etkileri Böylece kaldıraç L = Varlıklar / Sermaye 109/10 =10.9 böylece kaldıracı 10 $ seviyesinde tutabilmek için varlıklarını 9 $ azaltacak hisse senedi fiyatlarındaki düşüş hisse senedi satışlarını tetikleyecek Aktifler Pasifler Menkul Kıymet 109Borç 99 Sermaye 10 AktiflerPasifler Menkul Kıymet 100Borç 90 Sermaye 10

8 Krizi Büyüten Mekanizmalar 1.Kaldıraçlı işlemler 2.Bilanço problemleri: İflas risk/belirsizlik  Fire sales  Mark-to-market  Margin call (de-leveraging) 3.Banka hücumlarının modern versiyonu (wholesale funding veya gölge bankacılık sistemi) Yatırımcı güvenini erozyona uğratan faktörler:  Kredi riskinin ve piyasadaki oynaklığın artması  Seri not düşürümleri ve benchmarks statüsünün kaybedilmesi  Repodan sağlanan fonlarda margin-call (haircut) yükselmesi

9 Bankaların Kaldıraç Oranı Not: Ağırlıklandırılmış maddi olmayan duran varlıkların Tier-1 sermaye’ye oranı Kaynak? IMF

10 Leverage: Pro-cyclical Vs. counter-cyclical Canlanma dönemlerinde kaldıraçlı işlemler Resesyon dönemlerinde kaldıraçlı işlemler Kaldıracın düzenlenmesi Bilançonun büyümesi Varlık fiyatlarının artması Bilançonun kuvvetlenmesi Kaldıracın düzenlenmesi Bilançonun küçülmesi Varlık fiyatlarının düşmesi Bilançonun zayıflaması

11 Kurum Toplam varlıklar/sermaye (Kaldıraç oranı) Mevduat ve kısa vadeli fonların/ toplam varlıklar (%) ABN Amro3378 Bank of America1273 Barclays3871 Bear Stearns3413 BNP Paribas2979 Citigroup1966 Credit Suisse2455 Deutsche Bank5380 Goldman Sachs2216 HSBC1774 JP Morgan Chase1368 Lehman Brothers3119 Merrill Lynch3229 Morgan Stanley3330 RBS2175 Société Générale3470 UBS5291 Avrupa Birliği bankaları (ortalama)3375 ABD bankaları (ortalama) (yatırım bankaları hariç) 1469 ABD yatırım bankaları (ortalama)3022 Kaynak: Noia., Carmine Di. Stefano Micossi., Jacopo Carmassi., Fabrizia Peirce.,(2009), “Keep it simple: Policy Responses to the Financial Crisis” The Centre for European Policy Studies,CEPS, CEPS Paperbacks, March 24, 2009 pp. (Brussels, The Centre for European Policy Studies, March 2009)

12 Neden Önemli The Wall Street Journal gazetesinde yer alan bir haberde Avrupa bankalarında kaldıraç oranı 35 olduğu ve aynı oranın Amerika Birleşik Devletleri’nin büyük bankalarında 55 olduğudur. Deutsche Bank için bu oran 50 dir. Bir başka ifade ile Deutsche Bank’ın yükümlülükleri € 2 trilyondur. Bu oran Alman ekonomisinin yüzde 80’den daha fazladır. Barclays PLC, nin yükümlülükleri ise £1.3 trilyon kaldıraç oranı ise 60’dır. Bir başka ifade ile bir bütün olarak İngiltere ekonomisinden daha büyüktür. The Wall Street Journal gazetesinde yer alan bir haberde Avrupa bankalarında kaldıraç oranı 35 olduğu ve aynı oranın Amerika Birleşik Devletleri’nin büyük bankalarında 55 olduğudur. Deutsche Bank için bu oran 50 dir. Bir başka ifade ile Deutsche Bank’ın yükümlülükleri € 2 trilyondur. Bu oran Alman ekonomisinin yüzde 80’den daha fazladır. Barclays PLC, nin yükümlülükleri ise £1.3 trilyon kaldıraç oranı ise 60’dır. Bir başka ifade ile bir bütün olarak İngiltere ekonomisinden daha büyüktür. Kaynak: The Wall Street Journal.,(2008), “European Banks: Too Big to Rescue” September 22,2008

13 ABD Sub-Prime Krizinin Diğer Piyasalara Yeni Kanallardan Bulaşması: Banka Hücumlarının Modern Versiyonu  Piyasa likiditesi (market liquidity): Varlıkların fiyatlarında önemli bir değişme olmaksızın rahatlıkla işlem görebilmesidir.  Fonlama likiditesi (funding liquidity): Ödeyebilme gücüne sahip ekonomik birimlerin yükümlüklerini yerine getirebilmek için piyasadan borçlanabilme imkanına sahip olması anlaşılmaktadır.  İflas riski (default risk) veya sistemik risk 12

14 De-leveraging ve Margin Call: Likidite Spirali Fiyatların ekonomik temellerden uzaklaşması Yüksek margin ve mevcut pozisyonlardan zarar edilmesi Finansal kurumlar için fonlama problemlerinin yaşanması Pozisyon azaltmaları İlk kayıplar

15 Banka Hücumlarının Modern Versiyonu 5 Y Bono Spreadleri ve Margin- Call Bankaların Hisse Senedi Fiyatlarının Ekonomik Temellerden Uzaklaşması* Kaynak: IMF (*).Banka hisselerinin maddi olmayan durağan varlıkların değerine oranı

16 Margin/Haircut Ocak-Mayıs 2007 Nisan 2008 Tahvil Yatırım yapılabilir Seviyedeki % 0-3% 3-7 Yüksek riskli % 10-15% 25-40 Kaldıraçlı Krediler Senior % 10-12% 15-20 II lien % 15-20% 20-30 Mezzanine % 18-25% 35+ ABS ve CDO AAA % 2-4% 15 AA % 4-7% 20 BBB % 10-20% 40-70 Hisse senedi % 50% 100 Kaynak: Citigroup, IMF

17 Banka Hücumlarının Modern Versiyonu Kaynak: IMF

18 Bilanço Problemlerinin Ülkelerin, Bankaların Risklilik Düzeyine ve Reel Ekonomiye Yayılması Kaynak: International Monetary Fund., (2012), “World Economic and Financial Surveys: Global Financial Stability Report The Quest for Lasting Stability: Sovereigns, Banks, and Emerging Markets: Detailed Analysis and Policies (Washington DC: International Monetary Fund, April, 2012)

19 Bozulan Mali Yapı ve Risk Primleri: Fiscal Dominance Versiyon 2.0 Mali Denge (GSYİH’nın %) Kamu Kağıtlarının Getirileri (%) 18

20 2012-2013 Arası Banka Kredilerinde Ülke Grupları Bazında Meydana Gelen Tahmini Azalış (2011 yılının GSYİH’nın yüzdesi) Kaynak: IMF

21 Deflasyon, Debt-Deflation & Default = Stag-deflasyon Reel borçlarında artış Daha fazla tasarruf Talepte azalma Fiyatların düşmesi Kaynak: IMF

22 Stag-Deflasyon PMI Endeksleri Reel Özel Tüketim (Yıllıklandırılmış çeyrek dönemler itibariyle % ∆) Kaynak: IMF

23 Stag-Deflasyon Hisse Senedi Piyasaları (2007=100) Kredi Koşullarında Sıkılaşma Kaynak: IMF

24 Stag-Deflasyon Finansal Olmayan Firmaların ve Hane Haklarının Kredi Büyümesi (Yıllıklandırılmış çeyrek dönemler itibariyle % ∆) Deflasyon Kırılganlık Endeksi Kaynak: IMF

25 Euro Bölgesi CDS Spread

26 Bankalararası Para Piyasalarında Risk Primleri

27 Tüketici Kredilerine Dayalı Menkul Kıymetleştirmedeki Risklilik Düzeyi Kaynak: IMF

28 IS-LM Modelinin Geri Dönüşü mü? Y = C (Y-T, güven) + I ( i+ risk primi, Y) + G M/P = L( i, Y) Güvenin azalması Risk primlerinin artması

29 Faiz oranları,i Çıktı,Y LM IS Y’ A’ Y i’ A i IS’ Risk primlerinin artması Güvenin azalması

30 i Y LM IS A 0 Y’ A’ IS' LM’ Likidite Tuzağı LM’’ A’’

31 Gelenksel ve Geleneksel Olmayan Para Politikası GelenekselPara politikası araçları Basiretli (Prudential) politika araçları  Enflasyon odaklıdır.  Dolaylı bir biçimde finansal durumu ve Varlık fiaytlarını etkileme yaklaşımı vardır  Politika faiz oranı  Zorunlu rezervler  Sermaye yeterliliği  Likidite zorunluluğu Geleneksel olmayanMerkez bankası bilançosu araçları Yurtiçi finansal piyasalara müdahale Döviz piyasalarına müdahale  Enflasyondan ziyade niceliksel büyüklüklere odaklanılması söz konusudur.  Finansal piyasalara doğrudan müdahele söz konusudur.  Bankalararası para piyasası  Kamu menkul kıymetlerinin işlem gördüğü piyasalar  Kredi piyasaları (varlığa dayalı menkul kıymetler)  Konut kredisi piyasası  Döviz kurlarına müdahale  Döviz rezervlerinin arttırılması  Döviz swap anlaşması Kaynak: Hannoun, Hervé.,(2010), “The Expanding Role of Central Banks Since The crisis: What Are the Limits? 150 th Anniversary of the Central Bank of the Russian Federation Moscow, 18 June 2010 (Basel: Bank for International Settlements, June 2010 ), pp. 2

32 Kısa Vadeli Nominal Politika Faiz Oranları Sıfır Sınırına Yaklaştığında “Geleneksel Olmayan” Para Politikası Enflasyon beklentilerindeki düşme nedeniyle reel faizlerinde düşmesi Aktarım mekanizmasının işlememesi Lehman’ın 2008 de batmasıyla birlikte sistematik olarak finansal kurumlar açısından sermaye yeterlilik rasyosu ile ilgili kuşkular bunun bir yansıması olarak repo piyasasında baskının artması Securitization piyasasının çökmesi Kısa vadeli nominal faiz oranları Kaynak: IMF

33 Kriz Süresince Uygulanan Para Politikalarına Bakış Sistemik likidite gevşetme – Merkez bankaları kendilerinden yapılacak standart likiditeye erişme programlarına ulaşımı, araçlarla destekleyerek kolaylaştırmış aynı zamanda da bu araçların miktarını ve merkez bankası varlıklarının süresini uzatmıştır. Banka rezervleri tandem vazifesi ile artmıştır. Sistemik likidite gevşetme – Merkez bankaları kendilerinden yapılacak standart likiditeye erişme programlarına ulaşımı, araçlarla destekleyerek kolaylaştırmış aynı zamanda da bu araçların miktarını ve merkez bankası varlıklarının süresini uzatmıştır. Banka rezervleri tandem vazifesi ile artmıştır. Uzun vadeli devlet kağıtlarının alınması – Bu politikadan beklenen fayda uzun vadeli faiz oranlarının düşmesi ve böylece uzun vadeli sermaye piyasalarındaki stresin ortadan kaldırılmasıdır. Bu politika merkez bankasının uzun vadeli varlıklarının arttırırken, merkez bankası sterilizasyon işlemine başvurmamakta ve böylece banka rezervlerini arttırmaktadır. Uzun vadeli devlet kağıtlarının alınması – Bu politikadan beklenen fayda uzun vadeli faiz oranlarının düşmesi ve böylece uzun vadeli sermaye piyasalarındaki stresin ortadan kaldırılmasıdır. Bu politika merkez bankasının uzun vadeli varlıklarının arttırırken, merkez bankası sterilizasyon işlemine başvurmamakta ve böylece banka rezervlerini arttırmaktadır. Özel sektöre ait menkul kıymetlerin alınması – Bu politika ile makro ekonomik açıdan kilit öneme sahip piyasalarda kredi hacminin arttırılması amaçlanmıştır. Pratik olarak menkul kıymet satın alınmasında merkez bankaları sterilizasyon işlemine başvurmamışlar, bu yolla banka rezervlerinin arttırılmasını amaçlamışlardır. Özel sektöre ait menkul kıymetlerin alınması – Bu politika ile makro ekonomik açıdan kilit öneme sahip piyasalarda kredi hacminin arttırılması amaçlanmıştır. Pratik olarak menkul kıymet satın alınmasında merkez bankaları sterilizasyon işlemine başvurmamışlar, bu yolla banka rezervlerinin arttırılmasını amaçlamışlardır. Döviz piyasalarına likidite desteği –Bu işlemi, piyasalara döviz likiditesi vererek, yani rezervlerini azaltarak, swap işlemleri ya da diğer türev araçlarla gerçekleştirmişlerdir. Bu müdahalelerde amaç döviz kurlarının seviyesini etkilemek değildir. Döviz piyasalarına likidite desteği –Bu işlemi, piyasalara döviz likiditesi vererek, yani rezervlerini azaltarak, swap işlemleri ya da diğer türev araçlarla gerçekleştirmişlerdir. Bu müdahalelerde amaç döviz kurlarının seviyesini etkilemek değildir.

34 Politika Faiz Oranları Sıfıra Yaklaştığında “Unconventional Monetary Policy” Nedir?  Niceliksel gevşeme (Quantitative easing) politikası Q (GDP,enflasyon, risk primi: Ted, Libor-OIS)  Kredi gevşemesi (Credit easing) politikası TALF,CPFF,TSLF, vs.

35 Geleneksel Olmayan Para Politikası Uygulamaları 1.Faiz oranlarının düşük seviyelerde tutulacağının tahahhüd edilmesi 2.Merkez bankasının bilançosunun büyümesi (Quantitative Easing, QE ve Credit Easing, CE) 3.CE ve QE politikası sonucu geleneksel olmayan menkul kıymetlerin alınması merkez bankası bilançosunun aktif ve pasif tarafının büyümesi  AAA-A Varlığa Dayalı Menkul kıymetlere garanti verilmesi  Hanehalkı ve şirketlere doğrudan borç verilmesi

36 Rezerv yaratımı: QE QE Stratejisi Mevcut Durum: Bankaların rezervlerin menkul kıymet satın alarak arttırmak. Repo imkanı ile likidite sağlanması ve böylece bankalararası para piyasası faiz oranlarının düşürülmesi. Bunun için FED, BOE, BOJ ve bazı EME’s GSE (Government Sponsored Enterprises) tahvilleri, mortgage dayalı menkul kıymetlerin ve hazine tahvillerinin satın alınması. Amaç: Piyasaya uzun vadeli fon imkanı sağlama ve uzun vadeli getiri eğrilerini düşürmek Rezerv arzı i Rezervler Kaynak: Vincent Reinhart.,(2009), “Some comments on Quantitative Easing (Q.E.)” At the IMFseminar, "Japan's Policy Response to Its Financial Crisis: Parallels with the United States Today"(Washington DC: International Monetary Fund; March 19, 2009).

37 Merkez Bankalarının Bilançosu (GSYİH’nin %) Kaynak: IMF ve Ülkelerin Merkez Bankaları

38 ECB’den Borçlanma Kaynak: IMF

39 ECB’nin SMP Çerçevesinde Tahvil Alımları (milyar,€) ECB Tahvil Alımları ve İflas Riski Kaynak: IMF,Ülkelerin Merkez Bankaları ve Datastream

40 Bilanço Politikalarının Maliyetleri ve Riskleri Merkez bankasının bağımsızlığını tehlikeye atmaktadır. Merkez bankasının bağımsızlığını tehlikeye atmaktadır. Merkez bankası bilançosunun finansal risk ile karşı karşıya kalmasına neden olmaktadır. Merkez bankası bilançosunun finansal risk ile karşı karşıya kalmasına neden olmaktadır. Bilanço politikaları kredi enstrümanlarının göreli fiyatlarını çarpıtmaktadır. Bilanço politikaları kredi enstrümanlarının göreli fiyatlarını çarpıtmaktadır. Büyük çaplı likidite desteği bankaları para piyasasından kovmaktadır: Atıl rezervler ve bankaların merkez bankasından kolay likiditeye ulaşma imkanı bankaların para piyasasını terk etmelerine neden olmaktadır. Büyük çaplı likidite desteği bankaları para piyasasından kovmaktadır: Atıl rezervler ve bankaların merkez bankasından kolay likiditeye ulaşma imkanı bankaların para piyasasını terk etmelerine neden olmaktadır.

41 Geleneksel Olmaya Para Politikalarından Çıkış Stratejileri 1. Kriz süresince alınan önlemleri bir takım operasyonel değişikliklerle son verilmesi. 2. Atıl rezervlerin (excess reserves) absorbe edilmesi 3. Uzun vadeli menkul kıymetlerin yönetilmesi ve satılması

42 Geleneksel Olmaya Para Politikalarından Çıkış Stratejileri (1): Operation Twist “Piyasadan utanma” nın azaltılmasına yönelik önlemler – Kriz süresince bazı merkez bankaları piyasaya likidite desteği sunmasına rağmen bankalar bu imkana “ piyasadan utanma” nedeniyle başvurmamışlardır. “Piyasadan utanma” nın azaltılmasına yönelik önlemler – Kriz süresince bazı merkez bankaları piyasaya likidite desteği sunmasına rağmen bankalar bu imkana “ piyasadan utanma” nedeniyle başvurmamışlardır. BoE bu imkana başvuran bankaları açıklamamıştır. Fed’de benzer bir şekilde ihale yöntemi ile gerçekleştirilen likidite desteğinde işlemi geçekleştirdiği kurumları açıklamamıştır. BoE bu imkana başvuran bankaları açıklamamıştır. Fed’de benzer bir şekilde ihale yöntemi ile gerçekleştirilen likidite desteğinde işlemi geçekleştirdiği kurumları açıklamamıştır. Yüksek kaliteli menkul kıymetlerin teminat olarak kabul edilmesi – Likiditeye yönelik yeni düzenlemeler bankaların daha yüksek likidite tutmalarına ve likiditeyi daha aktif bir şekilde yönetmelerine neden olabilmektedir. Merkez bankalarının bankalara likidite desteği kapsamında teminat olarak kabul ettiği yüksek kalitedeki menkul kıymet tabanını genişletmesi. Yüksek kaliteli menkul kıymetlerin teminat olarak kabul edilmesi – Likiditeye yönelik yeni düzenlemeler bankaların daha yüksek likidite tutmalarına ve likiditeyi daha aktif bir şekilde yönetmelerine neden olabilmektedir. Merkez bankalarının bankalara likidite desteği kapsamında teminat olarak kabul ettiği yüksek kalitedeki menkul kıymet tabanını genişletmesi. Açık piyasa işlemlerine taraf olan finansal kurumların sayısının arttırılması – Krizden önce merkez bankaları APİ’yi sınırlı sayıda kurumla gerçekleştiriyordu. Kriz döneminde bu piyasa bu sebepten ötürü çökmüştür. Açık piyasa işlemlerine taraf olan finansal kurumların sayısının arttırılması – Krizden önce merkez bankaları APİ’yi sınırlı sayıda kurumla gerçekleştiriyordu. Kriz döneminde bu piyasa bu sebepten ötürü çökmüştür.

43 Geleneksel Olmaya Para Politikalarından Çıkış Stratejileri (2): Atıl rezervlerin absorbe edilmesi Piyasalar normale döndüğünde merkez bankaları mevcut likidite imkanlarına ilişkin parametreleri sıkılaştırması örneğin likidite imkanlarının vadesinin kısaltılması, likidite operasyonlarının sıklığının azaltılması – Atıl rezervlerin absorbe edilmesi gerekmektedir. Çünkü bu durum fiyat istikrarını tehdit etmektedir. Piyasalar normale döndüğünde merkez bankaları mevcut likidite imkanlarına ilişkin parametreleri sıkılaştırması örneğin likidite imkanlarının vadesinin kısaltılması, likidite operasyonlarının sıklığının azaltılması – Atıl rezervlerin absorbe edilmesi gerekmektedir. Çünkü bu durum fiyat istikrarını tehdit etmektedir. Uzun vadeli menkul kıymet ihracı ile atıl rezervlerin absorbe edilmesi farklı operasyonel araçları gerekli kılmaktadır – İkincil piyasada büyük çaplı uzun vadeli menkul kıymet satılması piyasayı bozmaktadır. Bundan dolayı merkez bankaları: Uzun vadeli menkul kıymet ihracı ile atıl rezervlerin absorbe edilmesi farklı operasyonel araçları gerekli kılmaktadır – İkincil piyasada büyük çaplı uzun vadeli menkul kıymet satılması piyasayı bozmaktadır. Bundan dolayı merkez bankaları: o Ters repo işlemleri düzenleyebilir. o Kendisi menkul kıymet ihraç edebilir. o Vadeli mevduat kabul edebilir. Göreceli olarak daha az likittir, bankacılık sektörü dışındaki kurumlara bu imkandan yararlanma imkanı verilmemelidir. o Merkez bankası yeni yüksek politika faiz oranlarına yakın oranlarda piyasada kısa vadeli faiz oranlarında istikrarı sağlamalı bunun için aynı zamanda rezerv oranlarını da yükseltmelidir.

44 Geleneksel Olmaya Para Politikalarından Çıkış Stratejileri (3):Uzun vadeli menkul kıymetlerin yönetilmesi ve satılması Merkez bankası açısından bu menkul kıymetlerin yönetilmesi önemlidir.Çünkü: Merkez bankası açısından bu menkul kıymetlerin yönetilmesi önemlidir.Çünkü: 1. Politika hedefleri açısından – Merkez bankalarının politika hedefleri fiyat istikrarı, finansal istikrar ve ödemeler sisteminin sağlıklı bir şekilde işlemesidir. 2. Risk yönetimi açısından – Bu menkul kıymetlerin değerinde meydan gelecek düşüşler merkez bankasının finansal durumunu tehlikeye sokabilir. 3. Merkez bankasının spesifik kredi piyasalarını desteklemesi merkez bankasının standart politika hedefleri arasında yer almamaktadır.Çünkü bu işlemlerin yarı mali (quasi-fiscal) yapısı mevcuttur. Örneğin ABD hazinesi TARP programı kapsamında TALF işlemlerinden $ 20 milyar zarar etmiştir. 4. Bu varlıkların satılmasına karar verilirken bu menkul kıymetlerin fiyatı kadar önemli iki değişkenin volatilitesi önemlidir. LIBOR-OIS ve TED spread

45 Teşekkür ederim.


"Gelişmiş Ekonomilerde Mali Baskınlık Problemi ve Finansal İstikrarsızlık Altında Geleneksel Olmayan Para Politikası Yeni Bir Para Politikası Aracı Olabilir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları