Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GNSS’TE ÖLÇÜ TEKNİKLERİ Yrd. Doç.Dr. Ayhan CEYLAN Yrd. Doç.Dr. İsmail ŞANLIOĞLU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GNSS’TE ÖLÇÜ TEKNİKLERİ Yrd. Doç.Dr. Ayhan CEYLAN Yrd. Doç.Dr. İsmail ŞANLIOĞLU."— Sunum transkripti:

1 GNSS’TE ÖLÇÜ TEKNİKLERİ Yrd. Doç.Dr. Ayhan CEYLAN Yrd. Doç.Dr. İsmail ŞANLIOĞLU

2 GNSS ile Konum Belirleme GNSS ile Konum Belirleme – Doğruluk Ölçütleri – Tek Nokta Konum Belirleme – Diferansiyel GPS (DGPS) – Statik (Durağan) Ölçme Statik Statik Hızlı Statik Hızlı Statik – Hareketli (Kinematik) Ölçme – Anlık, Gerçek Zamanlı Ölçme (Real Time) Sunu Listesi

3 GNSS İLE BAĞIL (Relative) KONUM BELİRLEME

4 Bütün GNSS ölçü teknikleri diferansiyel teknikleri kullanır. Bu şu demektir; referans olarak kabul kabul edilen koordinatı belli sabit bir noktadan koordinatı bilinmeyen ölçülmek istenen gezici noktaya bir baz doğrusu ölçülür. Bu işlem iki yöntemle gerçekleştirilir. 1. Sonradan veri işleyerek (Post-processing): Bu yöntemde GNSS uydularından elde edilen ham datalar alıcıda kaydedilir ve ofis ortamında yazılım kullanarak işlenir. 2. Gerçek zamanda, anlık veri işleyerek: Bu yöntemde arazide çalışılırken veri toplanır ve aynı anda veri işlenerek yeterli hassasiyette doğru koordinat üretilir. GNSS Ölçmeleri

5 Statik (Durağan)& Hızlı Statik GNSS Ölçü Yöntemi

6 1. Uzun bazların ölçülmesinde kullanılır. 2. Bu teknik ile bazlar 5mm + 1 ppm hassasiyetinde ölçülebilir. 3. Ölçü süresi; en az 1 saat ve daha fazla. 4. Baz uzunluğuna bağlı, orantılı bir şekilde olarak ölçü süresi artırılır. 5. 20 km’nin üzerindeki bazların ölçülmesinde kullanılır. Statik (durağan) Ölçü Yöntemi

7 Uygulama alanları: Çok geniş arazilerde jeodezik kontrol ağların ölçümü Ulusal ve Kıtasal ağların ölçümü Tektonik hareketin izlenmesi Güçlü yer hareketlerinin (Deprem, fay hattı volkanizma, heyelan) izlenmesi Yüksek doğruluk gerektiren özel ölçmeler Statik (durağan) Ölçü Yöntemi

8

9 Hızlı Statik Ölçme Yöntemi

10 1. 20 km’nin altındaki kısa bazların ölçülmesinde kullanılır. 2. Bu teknik ile bazlar 5-10 mm + 1 ppm hassasiyetinde ölçülebilir. Uygulama alanları: Kontrol ölçmeleri Kontrol ağının sıklaştırılması Hassas poligon ölçümü, yerel ağların ölçülmesinde kısa bazlar için yüksek doğruluk arzu edildiğinde kullanılmaktadır. Statik ölçmeye karşın avantajları; Kolay, hızlı, etkili, ekonomik, fakat sadece kısa bazların ölçülmesinde kullanılmaktadır. Hızlı Statik Ölçme Yöntemi

11

12 Ref 1 4 5 6 7 3 1 1 Referans and 1 Gezici İki Alıcı Kullanarak Hızlı statik Yöntem 8 Rover Reference2

13 Ref 1 4 5 6 7 3 2 1 İki Alıcı Kullanarak Hızlı statik Yöntem Alıcının 2. Referansa taşınması ve 1 Gezici Ref2 Reference Rover

14 Ref 1 4 5 6 7 3 2 1 İki Alıcı Kullanarak Hızlı statik Yöntem Rover Reference Rover Reference Rover ReferenceRef2 6 7 Rover 7 1 Reference Rover 2 1 Reference Rover 1 Referans and 1 Gezici (Kurbağa Atlaması)

15 Hareketli (Kinematik) Ölçme Yöntemleri

16 Kinematik (Hareketli) Ölçme Yöntemi 1. Dur-Git Yöntemi (Stop & Go) Sürekli Hareketli (Continous Kinematic) Havada Hareketli (Kinematic on the fly)

17 Kinematik (Hareketli) Ölçme Yöntemi Bu hareketli ölçme yöntemlerinde aşağıdaki üç teknikten biri kullanılarak taşıyıcı faz başlangıç belirsizliği (ambiguity) çözülür. 1. Koordinat bilinen bir noktada statik başlangıç çevrimi (static initialization) 2. Koordinat bilinmeyen bir yerde statik başlangıç çevrimi 3. Havada hareket halinde başlangıç çevrimi (on the fly initialization)

18 Statik aralıklı kinematik ölçme yöntemidir. Bu teknik ile bazlar 10-20 mm + 1 ppm hassasiyetinde ölçülebilir Dur Modu Ölçüye başlamadan önce ilk iki teknikten birisi ile taşıyıcı faz başlangıç belirsizliğinin çözülmesi gerekir. Gezici Başlangıç Çevrimi Ref. Station Dur-Git Ölçme Yöntemi

19 Rover Initialized Ref. Station 2 3 5 Git Modu Git Modu Taşıyıcı faz başlangıç belirsizliğini çözmek için kafi derecede veri toplanınca kullanıcı alıcısını gezdirmeye başlayabilir. Dur-Git Ölçme Yöntemi Alıcının ölçü boyunca sürekli en az 4 uyduya kilitlenmesi gerekir. Ziyaret edilen her bir noktada en az 1 epokluk veri yeterlidir. Uyduya kilit kaybı yaşanırsa gezici alıcı yeniden başlangıç çevrimi yapmalıdır. Uygulama alanları Açık arazide detay ve mühendislik ölçmelerinde Gezici Başlangıç Çevrimi 3 2 1 4

20 Sürekli Hareketli Ölçme Yöntemi (Continuous Kinematic) Ölçü hassasiyeti 10-20mm + 1 ppm Dur Modu Gezici alıcı ilk önce başlangıç çevrimi yapmalarıdır. Gidiş Modu Taşıyıcı faz başlangıç belirsizliğini çözmek için kafi derecede veri toplanınca kullanıcı alıcısını gezdirmeye başlayabilir.

21 23 : 10 :22 23 : 10 :24 23 : 10 :26 23 : 10 :27 23 : 10 : 28 23 : 10 :30 23 : 10 :12 23 : 10 :14 23 : 10 :16 23 : 10 :18 23 : 10 : 20 23 : 10 :18 23 : 10 : 20 Gidiş Modu Alıcının ölçü boyunca sürekli en az 4 uyduya kilitlenmesi gerekir. Ziyaret edilen her bir noktada en az 1 epokluk veri yeterlidir. Uyduya kilit kaybı yaşanırsa gezici alıcı yeniden başlangıç çevrimi yapmalıdır. Gezici alıcı belirli bir zaman aralığında veri kaydı yaparak koordinat üretir. Sürekli Hareketli Ölçme Yöntemi (Continuous Kinematic)

22 Havada Hareketli (Kinematic on the Fly) Ölçme Yöntemi Ölçü hassasiyeti 10-20mm + 1 ppm Gidiş Modu Bu teknik statik başlangıç çevrimine ihtiyaç duymaz Hareket halinde iken gezici alıcı L1 &L2 frekansları her ikisi üzerinden en az 5 uyduya ölçü süresince kilitli kalmalı ki taşıyıcı faz başlangıç belirsizliği çözülsün.

23 23 : 10 :22 23 : 10 :24 23 : 10 :26 23 : 10 :27 23 : 10 : 28 23 : 10 :30 23 : 10 :12 23 : 10 :14 23 : 10 :16 23 : 10 :18 23 : 10 : 20 23 : 10 :08 23 : 10 : 10 Uydulardan gelen sinyal bir engelle karşılaşınca kilit kaybı yaşanacaktır. Engel kalkınca gezici alıcı L1 &L2 frekansları her ikisi üzerinden tekrar en az 5 uyduya kilitlenir. Böylelikle uyduları izleme kısa bir süre içinde devam edecektir. Havada Hareketli (Kinematic on the Fly) Ölçme Yöntemi

24 Bu teknik en az uydu sayısının (5) gerekli olduğu noktalarda konum hesaplanmasına olanak verir. 23 : 10 :5523 : 10 :54 23 : 10 :53 23 : 10 :52 23 : 10 : 51 23 : 11 :00 23 : 10 :59 23 : 10 :58 23 : 10 :57 23 : 10 : 56 23 : 11 :02 23 : 11 : 01 23 : 10 :22 23 : 10 :24 23 : 10 :26 23 : 10 :27 23 : 10 : 28 23 : 10 :30 23 : 10 :12 23 : 10 :14 23 : 10 :16 23 : 10 :18 23 : 10 : 20 23 : 10 :18 23 : 10 : 20 Havada Hareketli (Kinematic on the Fly) Ölçme Yöntemi

25 Anlık, Gerçek Zamanlı Hareketli (Real Time Kinematic) Ölçme Yöntemi 1. Gerçek Zamanlı Kod ölçüsü 2. Gerçek Zamanlı Faz Ölçüsü Sonradan veri işleme gerektirmez. Sonuçlar hemen elde edilebilir. Çift frekanslı alıcı ve her iki alıcıda sinyal iletişimini sağlayan radyo modeme ihtiyaç vardır. İki modda çalışır RT-Receiver Format RT-Standard Format RT-Standard Format

26 B A Gerçek Zamanlı Hareketli Ö. Y.

27 Real-Time Survey

28

29 Baz UzunluğuUyu Sayısı GDOP Gözlem Süresi Doğruluk 20 - 50 Km 50 - 100 Km > 100 Km 2 - 3 hr min. 3 hr min. 4 hr 5 mm + 1 ppm Statik yöntemde Hızlı Statik yöntemde Baz UzunluğuUydu Sayısı GDOP Gözlem Süresi Accuracy 0 - 5 Km 5 - 10 Km 10 - 20 Km 5 - 10 min 10 - 15 min 10 - 30 min 5 - 10 mm + 1 ppm 444444 555555 444444 666666 Baz Doğruluğu ve Gözlem Süreleri

30 Ölçü tipiKayıt Aralığı Statik Hızlı Statik Dur Git Kinematik Havada kinematik 10 sec 5 - 10 sec 1 - 5 sec 0.1 sec or more Tavsiye Edilen Kayıt Aralıkları


"GNSS’TE ÖLÇÜ TEKNİKLERİ Yrd. Doç.Dr. Ayhan CEYLAN Yrd. Doç.Dr. İsmail ŞANLIOĞLU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları