Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 GÜÇ ELEKTRONİĞİ Doç. Dr. Nurettin ABUT Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü GÜÇ ELEKTRONİĞİ Doç. Dr. N. ABUT Dr.N.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 GÜÇ ELEKTRONİĞİ Doç. Dr. Nurettin ABUT Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü GÜÇ ELEKTRONİĞİ Doç. Dr. N. ABUT Dr.N."— Sunum transkripti:

1

2 1 GÜÇ ELEKTRONİĞİ Doç. Dr. Nurettin ABUT Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü GÜÇ ELEKTRONİĞİ Doç. Dr. N. ABUT Dr.N. Abut KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GÜÇ ELEKTRONİĞİ GENEL KAPSAM

3 2 BÖLÜM-2 YARIİLETKEN DEVRE ELEMANLARI 2.1.YARIİLETKEN Jn=A  T  e-B/T  A/cm2  (2.1) A:Katot malzemesine bağlı bir katsayı, T: Katot yüzeyinin mutlak sıcaklığı  K , B=e.W/K şeklinde malzemeye bağlı bir ısıl katsayı olup e=1,6x10-19  C  olarak elektronun yükü, W=1…6 [eV] değeri arasında çıkış enerjisi, K=1,38x10-23  Joule/  K  olarak Boltzmann sabitidir. Dr.N. Abut KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GÜÇ ELEKTRONİĞİ YARIİLETKENLER

4 3 YARIİLETKEN DEVRE ELEMANLARI 2.1.YARIİLETKEN foto elektronik emisyon Wp=h  f=h  c/  Joule  (2.2) Wp:Bir fotonun taşıdığı enerji, h: 6,62x10-34  Joule.s  olarak Planc sabiti, f:Elektro magnetik dalganın frekansı  Hz , :Dalga boyu  m , c: 3x108  m/s  olarak ışık hızıdır. Dr.N. Abut KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GÜÇ ELEKTRONİĞİ YARIİLETKENLER

5 4

6 5

7 6

8 7

9 8 Dr.N. Abut KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GÜÇ ELEKTRONİĞİ DİYOT

10 9

11 10 Dr.N. Abut KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GÜÇ ELEKTRONİĞİ DİYOT Yayılım oyuk-akım yoğunluğu J p ; (2.4) şeklinde tanımlanabilir. Burada; Dp:oyuklar (elektronlar için Dn) için difüzyon sabiti  m2/s  dır. Toplam oyuk akımı veya difüzyon akımı;

12 11 Dr.N. Abut KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GÜÇ ELEKTRONİĞİ DİYOT Toplam oyuk akımı veya difüzyon akımı; (2.5) dır. Burada;  p : oyuk hareket kabiliyeti  cm 2 /Vs  Genel anlamda bir iyonun hareket kabiliyeti olan  ; v, hız  cm/s  ve , elektriksel alan  V/cm  olmak üzere 1 [V/cm]’lik bir elektriksel alanda, bu iyonun kazanabildiği  =v/  hızıdır.

13 12 Dr.N. Abut KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GÜÇ ELEKTRONİĞİ DİYOT Toplam elektron akımı ise; (2.6) olur. Burada;  n : elektron hareket kabiliyeti  cm 2 /Vs  dır. (Silisyum eklemi için 300  K  de 1500  cm 2 /Vs , germanyum için ise yaklaşık 3900  cm 2 /Vs  değerindedir). Her zaman,  n  p dır. Eklem bölgesinde, yük akışının ters yönünde, Şekil 2.5.(c) de görüldüğü gibi; (2.7) ile tanımlanabilen ve uzay yükü bölgesi potansiyeli de denen bir gerilim oluşur ve bir akım akar.

14 13 Dr.N. Abut KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GÜÇ ELEKTRONİĞİ DİYOT

15 14 Dr.N. Abut KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GÜÇ ELEKTRONİĞİ DİYOT

16 15 Dr.N. Abut KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GÜÇ ELEKTRONİĞİ DİYOT ve soğutucu profili

17 16 Dr.N. Abut KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GÜÇ ELEKTRONİĞİ DİYOT Diyot Denklemi; diyot iletime kutuplandığında, teorik olarak; (2.10) şeklinde bir akım akar. Burada; I S, diyot tıkama doyma akımı  A , V :Diyotun iletime girmesini sağlayacak eşik gerilimi  V ,  : Yarıiletken malzemeye bağlı bir sabit (Silisyum için normal akımda  2 alınabilir) tir. Diyot I A akımı, yaklaşık; (2.11) şeklinde değişir. V A >  V ise, I A > 0 olur.

18 17 Dr.N. Abut KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GÜÇ ELEKTRONİĞİ DİYOT Eşdeğer devresi

19 18 Dr.N. Abut KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GÜÇ ELEKTRONİĞİ DİYOT Eşdeğer devresi

20 19 Dr.N. Abut KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GÜÇ ELEKTRONİĞİ DİYOT Eşdeğer devresi

21 20 Dr.N. Abut KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GÜÇ ELEKTRONİĞİ GENEL KAPSAM

22 21 Güç Elektroniği Dr. Nurettin ABUT Teşekkürler!!


"1 GÜÇ ELEKTRONİĞİ Doç. Dr. Nurettin ABUT Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü GÜÇ ELEKTRONİĞİ Doç. Dr. N. ABUT Dr.N." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları