Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖĞRETİM YAZILIMI GELİŞTİRME

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖĞRETİM YAZILIMI GELİŞTİRME"— Sunum transkripti:

1 ÖĞRETİM YAZILIMI GELİŞTİRME
Bu şablon bir grup ayarında eğitim malzemesi sunmak için başlangıç dosyası olarak kullanılabilir. Bölümler Bölüm eklemek için slaydı sağ tıklatın. Bölümler slaytlarınızı düzenlemenize veya birden çok yazar arasındaki işbirliğini kolaylaştırmanıza yardımcı olabilir. Notlar Teslim notları veya izleyicilere ek bilgi sağlamak için Notlar bölümünü kullanın. Sununuz sırasında Sunu Görünümü'nde bu notları görüntüleyin. Yazı tipi boyutuna dikkat edin (Erişilebilirlik, görünürlük, video kaydı ve çevrimiçi üretim için önemlidir) Birlikte kullanılan renkler Grafiklere, çizelgelere ve metin kutularına özellikle dikkat edin. Katılımcılar, siyah ve beyaz veya gri tonlamalıyazdırabilir. Tümüyle siyah ve beyaz ve gri tonlamalıyazdırırken renklerinizin uygun olacağından emin olmak için bir sınama baskısı çalıştırın. Grafikler, tablolar ve çizimler Basit tutun: Mümkünse, tutarlı ve dikkat dağıtmayan stiller ve renkler kullanın. Tüm grafikleri ve tabloları etiketleyin.

2 İÇERİK Çoklu ortam öğrenme kuramları Gestalt tasarım ilkeleri

3 Farklı bilgi formları? Kelimeler Diyagramlar Haritalar Resimler
Slaytlar Video Film Fotoğraf Grafik Animasyon Ses Sayı Kavram haritaları

4 Tasarımcı, Öğrenene ileri/geri gitme İstenilen noktaya gitme İstenilen yerden başlama İstenmeyen ses veya görüntü öğelerini geçebilme Farklı dil, font, yardımcı karakter seçimlerini yapabilme

5 Öğretim yazılımları Öğrenmenin gerçekleştiği ya da gerçekleşmesinin umulduğu fiziksel çevrenin düzenlenmesi “öğretim tasarımı”dır. Okullarda, derslerde, evde… uzaktan öğretimi gerçekleştirmek için hazırlanmış olan materyallere öğretim yazılımları denir.

6 Çoklu Ortam Öğrenme Kuramı
Çoklu ortam ilkesi Uzamsal yakınlık ilkesi Zamansal yakınlık ilkesi Tutarlılık (mantıklılık) ilkesi Modalite İlkesi Gereksizlik İlkesi Bireysel farklılıklar ilkesi

7 Çoklu ortam ilkesi 1- Çoklu ortam ilkesi (multimedia principle): Ögrenenler, resim ve sözcüklerin birlikte sunulduğu öğrenme ortamlarında, sadece sözcüklerden oluşan öğrenme ortamlarına göre daha iyi öğrenirler. Mayer’e göre bir şey öğretilmek istendiğinde resimlerle desteklenirse öğrenme daha iyi gerçekleşir.

8 Uzamsal yakınlık ilkesi
2- Uzamsal yakınlık ilkesi (spatial contiguity principle): Öğrenenler, ilişkili sözcük ve resimlerin sayfa (ya da ekran) üzerinde birbirine yakın olduğu ortamlarda, uzak olduğu ortamlara göre daha iyi öğrenirler.

9

10 Zamansal yakınlık ilkesi
3- Zamansal yakınlık ilkesi (temporal contiguity principle): Öğrenenler, birbiriyle ilişkili sözcük ve resimlerin aynı anda sunulduğu ortamlarda, sunulduğu ortamlara göre daha iyi öğrenirler.

11 Tutarlılık (mantıklılık) ilkesi
4- Tutarlılık (mantıklılık) ilkesi (coherence principle): Öğrenenler, konu ile ilgisi olmayan sözcük, resim ve seslerin ortamın dışında tutulduğu durumlarda daha iyi öğrenirler.

12

13 Modalite ilkesi 5- Modalite ilkesi (modality principle): Öğrenenler grafik ve seslendirilmiş sözcükler ile (anlatım) daha iyi öğrenirler. E-öğrenme ortamlarında sesli anlatım

14 M kul Etkili

15 Gereksizlik ilkesi 6- Gereksizlik ilkesi (redundancy principle):
Ögrenenler, grafik ve sesli anlatımın (narration) birlikte sunulduğu ortamlarda, grafik, sesli anlatım ve yazılı sözcüklerin (on-screen text) birlikte sunulduğu ortamlara göre daha iyi öğrenmektedirler. Gereksiz çoklu ortam kullanımı. Dikkat!!! Üç öğeye birden odaklanma problemi!

16

17 Bireysel farklılıklar ilkesi
7- Bireysel farklılıklar ilkesi (individual differences principle): Öğrenciler resmi dilden çok sözlü sohbet (conversational ) şeklindeki yardımlarla daha iyi öğrenmektedirler. Etkileşimde oldukları varlık, ne kadar insana benzerse o kadar öğrenmek için çaba sarf ettikleri görülmektedir.(Gerçek insan sesi, görüntüsü gibi…) Bu bilgilerle tasarlanan pedegojik agents – on-screen karakterler daha etkili sonuç vermektedir.

18 Ek…. Parçalayın. İçeriği küçük parçalar halinde öğrencinin karşısına getirin. Öğrenenlerin kendi bildikleri sözcük ve kavramlarla yeni bir konuyu anlatmaya çalışın

19 Gestalt prensipleri e-öğrenme ortamlarında nasıl kullanılabilir?

20 ALGLAMA Öğrenme ile ilgili görüşleri, algılama ile ilgili çalışmalara dayanmaktadır. Algılama dış dünyadan duyu oranlarımız yoluyla aldığımız bilginin beyin tarafından örgütlenerek yorumlanması sürecidir.

21 ALGILAMA Algısal Değişmezlik:
Bir nesneyi koşullar değişmesine rağmen aynı obje olarak görmemize algısal değişmezlik denir. Örneğin; pencerenin pozisyonuna bağlı olmaksızın (kapalı ya da açık iken) onu pencere olarak, kişiyi önümüzde durmasına ya da uzakta olmasına bağlı olmaksızın aynı kişi olarak algılarız. Algıda seçicilik: Birey çevredeki uyarıcıların ancak belli olanlarını seçer ve algılar.  Örneğin; spora ilgisi olan birey gazetedeki spor haberlerine yönelir. Bir insanın dikkatini mesleğiyle ilgili haberlere yöneltmesi gibi.

22

23

24

25

26 GESTALT PRENSİPLERİ

27 Parça parça veya ayrı ayrı birimlerin birleşip anlamlı bir şekil kazanmasına Gestalt denir.
insanların görsel elemanları zihinlerinde nasıl grupladığını veya derlediğini inceler. Gestalt bir psikoloji terimi olup, "Birleşik Bütün" anlamına gelmektedir.

28 Gestaltçıların temel görüşlerini şöyle sıralayabiliriz.
•İnsanlar gördüklerini bir bütün olarak algılarlar.Parçalar arasındaki ilişkilerde önem taşır. •Bir nesnenin algılanışı onu diğer parçalarla olan ilişkisine bağlıdır. ••İnsanlar çevrelerini bir düzen içinde görürler. •Davranış kişinin karşılaştığı durumu algılamasına ve durumu kendi amaçları arasında yorumlamasına bağlıdır. Öğrenme bu belirtilen algı ve yorumdaki değişmedir.

29 Şekiller zihnimizde etraflarındaki öğelerden etkilenerek değerlendirilmektedir.
Şeklinin bütününün etkisi, her bir parçanın etkisinin toplamından BÜYÜKTÜR. Gestalt algılarımızın şekillendirme yeteneği ortaya koymaktadır.

30 Herhangi bir anda ilgimizi yönelttiğimiz şey bizim için bir şekil (figür) olmaktadır. Figür olan şey, bizim o andaki gereksinimimize ( ihtiyacımıza ) göre oluşmaktadır. Sevdiğimiz birisiyle oturup konuşurken bizim için o andaki figür karşımızdaki kişidir. Şekil/zemin ilişkisi her zaman akıcıdır ve değişmektedir.

31 Şekil-Zemin Şekil-zemin" ilkesi nesneleri bir arka planda nasıl görüntüleneceğini belirler.

32 Şekil ve Zeminin ayırıcı özellikleri;
-Şekil , anlamı içerir,dikkat çekicidir, nesneye benzer , zeminin önünde yer alır -Zemin,arka planda, anlam içermez, biçimi belirsizdir -kenar çizgi , şekli zeminden ayırır, nesnenin şekline aittir. Kamuflaj halinde şekil ve zemin belirsizliği yaşanır şekil ancak hareket ettiği takdirde fark edilir. Örneğin trafik işaretleri zıtlık etmenin algıyı kolaylaştırması amacıyla beyaz zemin üstüne siyah, kırmızı zemin üzerine beyaz, veya sarı zemin üzerine siyah şeklinde düzenlenmiştir.

33

34 Yakınlık-Proximity Zihin, yakın olan nesneleri gruplamaktadır.
Şekillerin yakınlık derecesi arttırıldığında, bütünlük meydana gelir. Öğrenme materyalinde birbirine yakın öğeler, birbiriyle ilişkili olmalıdır.

35

36

37

38 Benzerlik-Similarity
Benzerlikler olan elemanlar çoğunlukla bir grup ya da bir desen olarak birlikte görülecektir. Formlar içinde Tekrarlama, hatta hafif varyasyonlar (anomali olarak da bilinir) ile hoş bir görünüme sahip olabilir, ve genellikle uyum veya ritim duygusu aşılamak olacaktı Normal yazı, kalın punto anlaşılır ayrı kümelenir, anlaşılır

39

40 Devam-Continuity

41 SCORM NEDİR? Scorm, 1997 yılında ABD birleşik devletleri ordusu tarafından geliştirilmiştir. Çeşitli ülkelerdeki ve farklı platformlardaki Amerikan orduların eğitimi için ortaya atılmıştır.

42 SCORM NEDİR? E-öğrenme alanında geliştirilmiş birçok standart ve tanımlamalar tek bir başvuru modeli çatısı altında toplanmaya başlamış ve oluşturulan bu modele SCORM(Sharable Courseware Object Reference Model) adı verilmiştir. SCORM, bir e-öğrenme yazılımının dayanıklı, yeniden kullanılabilir, diğer yazılımlar ile birlikte çalışabilir, ulaşılabilir ve taşınabilir olması için geliştirilen standartlardan uyarlanarak geliştirilmiş bir modeldir.

43 What is SCORM? SCORM is a set of technical standards for e-learning software products. SCORM tells programmers how to write their code so that it can “play well” with other e-learning software. It is the de facto industry standard for e-learning interoperability. S specifically, SCORM governs how online learning content and Learning Management Systems (LMSs) communicate with each other. SCORM does not speak to instructional design or any other pedagogical concern, it is purely a technical standard.

44 Can you help me with an example or analogy?
Let’s take DVDs for example. When you buy a new movie on DVD you don’t need to check to see if it works with your brand of DVD player. A regular DVD will play on a Toshiba the same as it will on a Panasonic. That’s because DVD movies are produced using a set of standards. Without these standards a studio releasing a new movie on DVD would have a big problem. They would need to make differently formatted DVDs for each brand of DVD player. This is how online learning used to be before SCORM was created.

45

46 Bir SCORM nesnesi şu tanımlara sahip olmalıdır:
Kalıcılık (Durability): İçerik, maliyetini karşılayabilmesi için tutarlı olduğu sürece kalıcı olmalıdır. Taşınabilirlik (Portability): İçerik bir sistemden başka bir SCORM destekli sisteme taşına bilmelidir. Tekrar Kullanılabilirlik (Reusablity): İçerik tekrar tekrar kullanılabilir olmalıdır. Modüller farklı şekillerde düzenlenebilir olmalıdır. Birlikte Çalışabilirlik (Interoperablity): İçerik bir sistemden başka bir sisteme taşındığında da çalışıyor olmalı. Erişilebilirlik (Accessiblity): İçerik, içerik kütüphanesinden erişilebilir olmalıdır. Bu da belirli metadataların içerik paketine eklenme zorunluluğunu getirir.

47 E-Öğrenme Yazılımları
Sitesinde yer alan listeden seçilmiş bazı programlar

48 E-Öğrenme Yazılımları
Articulate Örnekler SmartBuilder by Suddenly Smart – SmartBuilder is a authoring tool that enables users to create rich Flash e-learning with an easy-to-use interface.

49 E-Öğrenme Yazılımları
İspring: by iSpringSolutions – Although PPT allows you to save presentations as a Windows Media File, this tool converts your PowerPoint to a Flash file. QuickLessons: by QuickLessons :content authoring tool, requiring the user to only have access to a web-browser. QuickLessons comes equipped with quizzes, games, characters, out-of-the-box animations and other customizable content.  There is a free version for publishing content only to Facebook, or users can buy an individual, corporate or academic account.

50

51

52

53

54 Örnekler

55 E-öğrenme Yazılımları

56


"ÖĞRETİM YAZILIMI GELİŞTİRME" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları