Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GESTALT KURAMINDA ÖĞRENME YILMAZ TORUN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GESTALT KURAMINDA ÖĞRENME YILMAZ TORUN"— Sunum transkripti:

1 GESTALT KURAMINDA ÖĞRENME YILMAZ TORUN 244-257
Kaynak II; Eğitim Psikolojisi Yazar;B.YEŞİLYAPRAK Hazırlayan;Yılmaz TORUN Ders Sor.; Doç. Dr. Nasip DEMİRKUŞ , 1-Önce Soruları Tıklayın Yanıtlamaya Çalışın. 2-Verdiğiniz Yanıtların Şıklarını Kenara Yazın. 3-Sonra Yanıtlarınızı Kontrol Ediniz. 4-Yanlış Yanıtları Muhakeme Ediniz. 5-Gösteriyi İzleyin Tekrar Aynı İşlemi Yapınız.

2 GESTALT KURAMINDA ÖĞRENME
KOFFKA WERTHEİMER

3 ALGI YASALARI Şekil-zemin ilişkisi Yakınlık yasası Süreklilik yasası
Tamamlama yasası Benzerlik yasası Basitlik yasası

4 ŞEKİL-ZEMİN(Figür-ground) İLİŞKİSİ
Çevrede dikkatimizi çeken obje şekil olarak bilinirken,onu çevreleyen ortam zemin olarak adlandırılır.örneğin,bu sayfada okumakta olduğunuz yazılar şekil,yazının arkasındaki alan ise zemindir. DEVAM

5 YAKINLIK (Proximity) YASASI
Bu yasaya göre birbirine yakın olan uyarıcılar algısal alanımızda birlikte gruplandırılmaktadır.örneğin şekil I noktalar sütün olarak,şekil II noktalar sıralar olarak görülmektedir DEVAM

6 SÜREKLİLİK (Continuity) YASASI
Süreklilik yasasına göre bir alandaki öğeler yada elementler aynı yönde giden bir örüntü veya akış bir şekil olarak algılanır. DEVAM

7 TAMAMLAMA (Closure) YASASI
Gestalt kuramına göre tamamlanmamış maddeler tamamlanmış gibi algılanmakta ve anımsanmaktadır. DEVAM

8 BENZERLİK(Similarity) YASASI
Benzer biçimde veya renkte olan nesneler birlikte gruplandırarak algılanmaktadır.şekildeki birbirini izleyen birimler gruplar şekilde görülmekte ve isimlendirilmektedir. DEVAM

9 BASİTLİK (Simplicity) YASASI
Bu yasaya göre diğer öğeler eşit olduğu takdirde birey basit,düzenli bir şekilde organize edilmiş figürleri algılama eğilimindedir.

10 PRGNANZ YASASI Gestalt kuramcıları algısal örgütlemeye yardımcı olan yasaların hepsini kapsayan daha genel bir yasa oluşturmuştur ve buna pragnanz yasası adını vermiştir.

11 ALGISAL DEĞİŞMEZLER Bir objeyi koşullar değişmesine rağmen aynı obje olark görmemize algısal değişmezlik denir.örneğin,yandaki ay resminde ayın bir kısmının görünmesine rağmen biz bunu bütün olarak algılarız.

12 UNUTMA Gestaltçılar unutmayı iki nedene bağlamaktadır.bunlardan birincisi:test etme sırasında bellek izini geriye getirme, anımsama ile ilgili güçlüktür.ikincisi ise bellek izinin yeniden düzenlenmesi sırasında,orijinal olayın kaybedilmesi,bozulmasıdır.

13 İÇGÖRÜSEL ÖĞRENME Çözüm öncesinden çözüme geçiş ani tamdır.
İçgörüyle edinilen çözüme dayalı performans genellikle pürüssüz ve hatasızdır. İçgörüyle kazanılan problem çözümü uzun süre hatırlanır. Bilgi transfer edilebilir. Arkhimedes Suda bir topun kaldırma gücü

14 ÜRETİCİ DÜŞÜNME Gestalt kuramcılarından wertheimer’e ait bir kuramdır.
Geometride problemlerden biri,bir paralel kenar alanının bulunması ile ilgilidir.


"GESTALT KURAMINDA ÖĞRENME YILMAZ TORUN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları